Білопільська районна рада

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Рішення 22 сесії, 5 скликання 2 пленарне засідання

Печать
БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
С
УМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’яте скликання
Двадцять друга сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 30.12.2008                                        м. Білопілля

Про звіт виконання районного
бюджету за 9 місяців 2008 рік.

Відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" районна рада вирішила:

1. Затвердити звіт про виконання районного бюджету за 9 місяців 2008 рік:
- по доходах у сумі 74982181,56 гривень у тому числі загальний фонд 72827930,29 гривень та спеціальний фонд 2154251,27 гривень (додаток 1);
- по видатках у сумі 61419388,75 гривень у тому числі загальний фонд 59357204,65 гривень, спеціальний фонд 2062184,10 гривень (додаток 2).


Заступник голови районної ради                                 Ю.В. Чібарь

(натисніть для завантаження додатків)


БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
С
УМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’яте скликання
Двадцять друга сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 30.12.2008                                     м. Білопілля

Про внесення змін до
районного бюджету на
2008 рік

Відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" на підставі рішення сесії обласної ради "Про внесення змін до обласного бюджету на 2008 рік" від 18.12.2008 року районна рада вирішила:
1. Установити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2008 рік в сумі 86041073,33 гривень, в тому числі: надходження власних і закріплених доходів в сумі 10033209 гривень, дотації вирівнювання з державного бюджету у сумі 49829000 гривень, додаткову дотацію з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів у сумі 1020551 гривня, додаткова дотація з державного бюджету на забезпечення видатків на оплату праці працівників бюджетних установ у зв'язку із наближенням запровадження єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів у повному обсязі в сумі 777200 гривень, субвенції з державного бюджету у сумі 21949000 гривень, іншої субвенції у сумі 474980 гривень, вилучення до районного бюджету в сумі 487533 гривні.
Обсяг доходів загального фонду бюджету визначено у сумі 83951673,33 гривень, спеціального фонду бюджету 2089400 гривень (додаток 1).
2. Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету у сумі 87665773,33 гривень, з них обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 85576373,33 гривень та видатків спеціального фонду у сумі 2089400 гривень за функціональною структурою (додаток 2) та розподілом за головними розпорядниками (додаток 3).
3. Збільшити обсяг доходів загального фонду районного бюджету на обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" в сумі 24810,33 гривень.
4. Збільшити обсяг доходів загального фонду районного бюджету на обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям - інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям в сумі 556500гривень.
5. Збільшити обсяг доходів загального фонду районного бюджету на
обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України "Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України "Про освіту" педагогічним, науково - педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів в сумі 81300 гривень.
6. Збільшити обсяг доходів загального фонду районного бюджету на обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло - водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян в сумі 14190 гривень.
7. Зменшити обсяг доходів загального фонду районного бюджету на обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло - водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот в сумі 80000 гривень.
8. Зменшити обсяг доходів загального фонду районного бюджету на обсяг іншої субвенції в сумі 6200 гривень.
9. Зменшити обсяг доходів спеціального фонду районного бюджету на обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю вартості теплової енергії послуг з водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися органами державної влади чи органами місцевого самоврядування в сумі 163060 гривень.
10. Збільшити обсяг видатків загального фонду районного бюджету на обсяг субвенцій з державного бюджету, а саме:
- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям - інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям в сумі 556500гривень;
- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" в сумі 24810,33 гривень;
- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України "Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України "Про освіту" педагогічним, науково- педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів в сумі 81300 гривень по головному розпоряднику коштів відділу освіти;
- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло - водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян в сумі 14190 гривень.
11. Зменшити обсяг видатків загального фонду районного бюджету на обсяг субвенцій з державного бюджету, а саме:
- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло - водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот в сумі 80000 гривень;
12. Зменшити обсяг видатків загального фонду районного бюджету на обсяг іншої субвенції в сумі 6200 гривень.
13. Зменшити обсяг видатків спеціального фонду районного бюджету на обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю вартості теплової енергії послуг з водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися органами державної влади чи органами місцевого самоврядування в сумі 163060 гривень.
14. Надати з районного бюджету іншу дотацію в сумі 35000 гривень Білопільській міській раді.
15. Затвердити змінені обсяги міжбюджетних трансфертів, що надходять до районного бюджету та трансфертів, що передаються бюджетам нижчого рівня ( додаток 5, 5.1).
16. Додатки 1-12 цього рішення є невід'ємною частиною до нього.


Заступник голови районної ради                          Ю.В. Чібарь

(натисніть для завантаження додатків)


БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
С
УМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’яте скликання
Двадцять друга сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 30.12.2008                                              м. Білопілля

Про програму підтримки
діяльності Білопільської районної
організації ветеранів на 2009 рік

З метою створення належних умов для діяльності районної організації ветеранів, відповідно до статті 20 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" пункту 16 частини 1 статті Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" у відповідності з угодою про співпрацю між Білопільською районною радою, районною державною адміністрацією та радою Білопільської районної організації ветеранів, районна рада вирішила:
1. Програму підтримки Білопільської районної організації ветеранів на 2009 рік затвердити (додається).
2. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Нікітенко О.В.) передбачити кошти на виконання даної Програми в 2009 році.
3. Рекомендувати сільським, селищним, міським радам розробити та затвердити заходи щодо підтримки первинних ветеранських організацій на відповідних територіях.
4. Організацію виконання даного рішення покласти на районну державну адміністрацію (Мозговий О.А.) та районну організацію ветеранів (Козлова Л.М.).
5. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань охорони здоров'я, материнства, дитинства, прав жінки і соціального захисту населення (Мартиненко Ю.І.) та з питань бюджету, планування фінансів, ринкових реформ і управління об'єктами права комунальної власності (Дрягалін І.В.).
6. Рішення районної ради від 14.01.2008 року "Про Програму підтримки діяльності Білопільської районної організації ветеранів на 2008 рік" вважати таким, що втратило чинність.


Заступник голови районної ради                                                  Ю.В. Чібарь

Додаток
до рішення районної ради
від 30 грудня 2008 року

П Р О Г Р А М А
підтримки діяльності районної організації ветеранів
на 2009 рік

Загальні положення

Білопільська районна організація ветеранів (далі організація) є структурним утворенням добровільної Всеукраїнської громадської організації ветеранів Великої Вітчизняної війни, інших локальних війн і воєнних конфліктів ( учасників бойових дій, інвалідів учасників війни), ветеранів праці, дітей війни, ветеранів військової служби, інших силових структур, пенсіонерів, громадян похилого віку, які виявили бажання бути членами організації. Вона діє на засадах самоврядування у відповідності з Конституцією України, чинним законодавством, Статутом Організації ветеранів України і угодою про співпрацю між Білопільською районною радою, районною державною адміністрацією та радою Білопільської районної організації ветеранів.

Мета та завдання організації

Організація вважає своєю головною метою: всебічний захист законних прав, соціальних, економічних, вікових інтересів ветеранів війни, праці, дітей війни, ветеранів військової служби, інших силових структур, пенсіонерів, громадян похилого віку.
Організація для поставленої мети і програми у встановленому порядку здійснює такі завдання:
- співпрацює з органами державної виконавчої влади, місцевого самоврядування , взаємодіє з керівниками підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності в інтересах соціального захисту ветеранів, інвалідів, пенсіонерів, всіх громадян похилого віку;
- приймає участь у реалізації програм на поліпшення медичного, побутового, транспортного та іншого обслуговування, житлових умов;
- здійснює благодійницькі заходи, акції милосердя;
- сприяє розвитку волонтерського руху серед ветеранів та інших пенсіонерів;
- здійснює активну роботу по патріотичному вихованню молоді на кращих традиціях старших поколінь, культурного і духовного надбання, поваги до батьків, збереження спадкоємності поколінь;
- сприяє увічненню Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років, турбується про збереження пам'ятників і меморіалів захисникам Вітчизни, піклується про зміцнення дружби між народами, бере участь у підготовці та святкуванні 65 - річчя визволення України та 65 - річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні;
- приймає участь у заходах по підготовці допризовників та призовників до служби у збройних силах України;
- надає організаційну, а при наявності коштів - матеріальну допомогу одиноким ветеранам війни, дітям війни в їх побуті, лікуванні та похованні померлих, організовує впорядкування могил одиноких ветеранів.
Організація здійснює інші заходи передбачені Статутом організації, що не суперечить чинному законодавству.

Очікувані результати виконання Програми

Фінансова підтримка Білопільської районної організації ветеранів покращення умов роботи, матеріальне заохочення постійних працівників і активність ради організації ветеранів, грошова допомога нужденним членам організації, проведення районних заходів, пов'язаних з Статутною роботою організації, підготовка та святкування 65 річниці визволення України та 65 - річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні.

Фінансове забезпечення Програми

Фінансове забезпечення програми здійснюється за рахунок видатків районного бюджету та коштів, незаборонених чинним законодавством.
Розрахункова потреба в коштах на 2009 рік складає 16,0 тис. гривень.

Основні заходи
щодо виконання районної програми підтримки
Білопільської районної організації ветеранів на 2009 рік

№ п/п

Назва заходу

Дата проведення

Сума коштів (грн.)

Джерела фінансування

1.

День соборності України:

- придбання квітів, оформлення корзини з квітами

21 січня

-

Районний бюджет

2.

День Захисника Вітчизни:

- придбання квітів, оформлення корзини з квітами

23 лютого

150

Районний бюджет

3.

Святкування Дня Перемоги у Великій Вітчизняній війні:

- вшанування ветеранів війни, дітей війни, придбання продуктових наборів для ветеранів та інвалідів війни;

9 травня

1000

Районний бюджет

- придбання корзини з квітами та квітів

150

4.

День Скорботи:

- придбання корзини з квітами

22 червня

100

Районний бюджет

5.

Святкування Дня Незалежності України:

- придбання корзини з квітами

24 серпня

100

Районний бюджет

6.

Святкування Дня визволення Білопільщини від фашистських загарбників:

- придбання корзини з квітами

3 вересня

100

Районний бюджет

7.

День партизанської Слави:

- придбання листівок, живих квітів та продуктових наборів для вручення ветеранам-партизанам

22 вересня

300

Районний бюджет

8.

Святкування Дня ветерана:

- вшанування ветеранів, організація святкового обіду

1 жовтня

1000

Районний бюджет

9.

65 – річниця визволення України:

- організація та проведення вогника для ветеранів та інвалідів Великої Вітчизняної війни;

28 жовтня

1500

Районний бюджет

- придбання квітів та корзини з квітами

150

10.

День Збройних Сил України:

- придбання квітів та корзини з квітами

6 грудня

-

Районний бюджет

11.

Підведення підсумків роботи волонтерів району:

- матеріальне заохочення кращих волонтерів району

10 грудня

1000

Районний бюджет

12.

Поховання ветеранів війни, дітей війни

Протягом року

562

Районний бюджет

13.

Матеріальне заохочення постійних працівників ради ветеранів

Протягом року

9888

Районний бюджет

РАЗОМ:

16000

Районний бюджет
БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
С
УМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’яте скликання
Двадцять друга сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 30.12.2008                                        м. Білопілля

Про Програму підтримки
районної газети "Білопільщина"
на 2009-2012 роки

З метою створення належних умов для діяльності районної газети "Білопільщина" та підвищення рівня взаємодії органів державної влади та місцевого самоврядування, налагодження ефективної системи інформування населення району про роботу районної влади, забезпечення прозорості її діяльності відповідно до Законів України "Про інформацію", "Місцеве самоврядування в Україні", "Про друковані засоби масової інформації в Україні", "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів", "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації" районна рада вирішила:
1. Програму підтримки районної газети "Білопільщина" на 2009 - 2012 роки затвердити (додається).
2. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Нікітенко О.В.) передбачити кошти на виконання даної Програми в районному бюджеті.
3. Організацію виконання даного рішення покласти на головного редактора газети "Білопільщина" Калініченко Н.Є.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, планування, фінансів, ринкових реформ і управління об'єктами права комунальної власності (Дрягалін І.В.)

Заступник голови районної ради                                                      Ю.В.Чібарь

Додаток
до рішення районної ради
від 30.12.2008 р.

ПРОГРАМА
ПІДТРИМКИ РАЙОННОЇ ГАЗЕТИ "БІЛОПІЛЬЩИНА"
на 2009-2012 роки

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
В умовах розбудови суспільства на демократичних засадах, коли ініціатором цих змін виступає держава, висвітленню діяльності державного сектора має приділятися особлива увага. Однак більшість так званих незалежних засобів масової інформації, отримавши право на свободу слова, віддає основну площу чи час в ефірі розповідям про все, що завгодно, тільки не про роботу державних органів влади та місцевого самоврядування. Більше того, чимало ЗМІ, оперуючи фактами і подіями громадського, політичного, економічного життя, ведуть цілеспрямовану пропаганду і формують ту чи іншу ідеологію, яка далеко не завжди відповідає вимогам розбудови держави, навіть шкодить цьому процесу.
Тому в умовах, що склалися, органи державної влади, виконуючи Закон України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний
захист журналістів", повинні взяти на себе відповідальність за те, щоб мешканці району могли регулярно отримувати об'єктивну і вичерпну інформацію про життя краю і діяльність владних структур усіх рівнів.
Засновниками газети "Білопільщина" є Білопільська районна рада, Білопільська районна державна адміністрація та трудовий колектив редакції. Тривалий час видання було і сьогодні залишається єдиним друкованим органом, який оперативно і об'єктивно інформує громаду про життєдіяльність району.
Кількісний та якісний журналістський склад редакції (головний редактор, заступник редактора, заввідділом, два кореспонденти) спроможні забезпечити оперативне та якісне виконання завдань стосовно інформування населення Білопільщини.

МЕТА
Сформувати у мешканців району об'єктивну оцінку діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування.

ЗАВДАННЯ
- Створити стабільні джерела надходження інформації до редакції газети "Білопільщина" у районній державній адміністрації, апараті районної ради, виконкомах сільських, селищних, міських рад;
- Забезпечити підготовку та щомісячний випуск спеціалізованих сторінок "Влада і ми", "Офіційний відділ", щотижня - "У місцевих радах", у кожному номері - рубрик "Прес-центр районної ради інформує", "Прес-служба райдержадміністрації інформує", "У райдержадміністрації".
- Здійснювати постійну інформаційну підтримку та супровід заходів, які відбуваються за ініціативи або під егідою районної державної адміністрації, районної ради;

- Допомагати готувати та оприлюднювати в газеті виступи голови районної державної адміністрації, голови районної ради, їхніх заступників, голів територіальних громад, депутатів рад;
- Надавати методичну допомогу керівникам та спеціалістам органів державної виконавчої влади і місцевого самоврядування при підготовці інформаційних продуктів для висвітлення в засобах масової інформації;
- Проводити на сторінках газети роз'яснення законодавчих актів, рішень сесій, розпоряджень голови райдержадміністрації;
- Розміщувати на сторінках газети нормативно-правові документи, які набувають чинності лише після оприлюднення в ЗМІ;
- Під публікації, які розповідатимуть про діяльність органів державної влади і місцевого самоврядування, відводитиметься не менше 33-35 відсотків газетної площі.

ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ
Реалізація проекту розрахована на 4 роки (початок: 01.01.09р.). На першому етапі в редакції газети "Білопільщина" провести розподіл та закріплення окремих творчих працівників редакції за конкретними службами і підрозділами райдержадміністрації і органами місцевого самоврядування з метою продуктивної та тісної співпраці. Окремо підготувати і внести для погодження з райдержадміністрацією графік виступів посадових осіб органів державної виконавчої влади і місцевого самоврядування на сторінках газети.
З першого місяця року випускати щомісячні тематичні сторінки, матеріали яких будуть присвячені стану розвитку та проблемним аспектам місцевого самоврядування, діяльності державних органів; виступи керівників та посадових осіб, людей, які авторитетні в районі і підтримують зусилля владних органів, спрямовані на соціально-економічний розвиток краю.
Редакції газети "Білопільщина" брати активну участь у заходах, що будуть ініційовані та проведені виконавчою владою і органами місцевого самоврядування протягом 2009-2012 років (згідно з програмами та планами роботи райдержадміністрації і районної ради), з наступним висвітленням їх на сторінках газети.
За період реалізації проекту в газеті "Білопільщина" утримувати в належному стані приміщення редакції, створити належні умови роботи журналістам, покращити якість друку і поліграфії.

РЕСУРСИ
Для випуску газети "Білопільщина" у 2009-2012 роках і реалізації Програми підтримки газети "Білопільщина" редакції необхідно 3314,900 тис. грн. З них на папір - 442,6 тис. грн., поліграфпослуги - 224,4 тис. грн.; доставку(послуги зв'язку) - 408,9 тис. грн., заробітну плату і гонорар, матеріальну допомогу на лікування та нарахування - 1939 тис. грн., ромінали - 15,3 тис., амортвідрахування - 20 тис грн. інші загальноредакційні витрати - 264,7 тис. грн. Від передплати планується одержати 2141,9 тис. грн., від рекламної і господарської діяльності - 833 тис. грн.
Відповідно при разовому тиражі газети 7000 примірників і передплатній ціні не менше 5,30 грн. на місяць редакція власними силами забезпечить покриття близько 2 млн. 974 тис. 900 грн. витрат. На покриття ще 340 тис. грн. збитків потрібні додаткові джерела фінансування.
Виділити з районного бюджету в 2009-2012 роках кошти в сумі 340 тис. гривень для підтримки газети "Білопільщина".

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
Виконання Програми забезпечить своєчасне і якісне подання інформації населенню району з найважливіших питань його життєдіяльності, дозволить збільшити кількість передплатників, а значить, активніше пропагувати державницьку політику в районі.

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Заходи Програми (додаються) реалізовуються за рахунок коштів районного бюджету, власних надходжень і інших джерел, не заборонених законом.


Термін реалізації програми

Обсяги фінансування заходів щодо підтримки районної газети „Білопільщина”

Джерела фінансування

2009 рік

60 тис. гривень

Районний бюджет

2010 рік

80 тис. гривень

Районний бюджет

2011 рік

100 тис. гривень

Районний бюджет

2012 рік

100 тис. гривень

Районний бюджетЗаходи щодо підтримки газети "Білопільщина"
на період 2009-2012 рр.

№п/п

Заходи

Термін виконання

Виконавець

Джерела фінансування

Очікуваний результат (тис. грн.)

2009

2010

2011

2012

1.

Придбання комп’ютерної техніки

2009-2012 рр.

Редакція газети

Районний бюджет

5

5

10

10

Покращення якості газети

2.

Придбання меблів

2009-2012 рр.

Редакція газети

Районний бюджет

5

-

-

-

Покращення умов роботи

3.

Придбання паперу для друку газети

2009-2012 рр.

Редакція газети

Районний бюджет

25

50

70

70

Збільшення тиражу, покращення якості друку

4.

Проведення ремонтних робіт у приміщенні

2009-2012 рр.

Редакція газети

Районний бюджет

25

25

20

20

Приведення в належний стан приміщення комунальної власності

60

80

100

100БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
С
УМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’яте скликання
Двадцять друга сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 30.12.2008                                  м. Білопілля

Про Програму підтримки діяльності
Білопільської редакції районного
радіомовлення "Вир" на 2009 рік

З метою створення належних умов для діяльності Білопільської редакції районного радіомовлення "Вир", відповідно до Закону України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів", Закону України "Про інформацію", "Про телебачення і радіомовлення", Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" районна рада вирішила:
1. Програму підтримки Білопільської редакції районного радіомовлення "Вир" на 2009 рік затвердити (додається).
2. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Нікітенко О.В.) передбачити кошти в районному бюджеті на виконання даної Програми у 2009 році.
3. Організацію виконання даного рішення покласти на директора редакції радіомовлення "Вир" Сазонову Н.О.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, планування, фінансів, ринкових реформ і управління об'єктами права комунальної власності (Дрягалін І.В.)


Заступник голови районної ради                                                     Ю.В. Чібарь

Додаток
до рішення районної ради
від 30.12.2008
Програма
підтримки редакції районного радіомовлення "Вир" на 2009 рік.


Загальні положення.
З метою інформування населення району через місцеве радіомовлення, рішенням районної ради від 06.11.03 засновано редакцію районного радіомовлення "Вир".
Діяльність редакції полягає в Інформуванні населення про життя району, області та події, що відбуваються в державі, висвітленні діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, створенні та розповсюдженні пізнавальних, культурологічних, розважальних, дитячих програм та передач.
Сьогодні місцеве радіомовлення - засіб масової інформації, який оперативно і об'єктивно може інформувати громадян району про найважливіші події, справи, що відбуваються в районі.
Програма передбачає створення механізму своєчасного отримання і подачі якісної інформації населенню району у відведеному обсязі ефірного часу - 2 години 5 хвилин на тиждень через місцеве радіомовлення та створення для передачі інформації відповідної матеріально - технічної бази редакції радіомовлення. Програма розрахована на рік.

Основні заходи виконання Програми:
- Сприяти оперативному надходженню інформації до редакції радіомовлення від районної ради, районної державної адміністрації, виконкомів сільських, селищних, міських рад, підприємств, установ організацій.
- Забезпечити підготовку та щомісячний випуск спеціалізованих програм про діяльність служб і відділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування;
- Допомагати готувати та оприлюднювати в ефірі виступи керівників районних структур, їхніх заступників, голів територіальних громад, депутатів, керівників підприємств, установ, організацій;
- Надавати методичну допомогу керівникам та спеціалістам органів державної виконавчої влади і місцевого самоврядування при підготовці інформаційних продуктів для висвітлення в засобах масової інформації:
- Під публікації, які розповідатимуть про діяльність органів державної влади і місцевого самоврядування, відводити 30-35 відсотків ефірного часу.
- Здійснювати підготовку матеріалів, які висвітлюють розвиток та проблемні аспекти місцевого самоврядування, діяльність державних органів; виступи керівників та посадових осіб, людей, авторитетних в районі, які свої зусилля спрямовують на соціально-економічне зростання території.
- Постійно брати активну участь у заходах, що будуть ініційовані та проведені органами місцевою самоврядування І виконавчої влади (згідно з програмами та планами роботи районної ради і райдержадміністрації), з послідуючим висвітленням їх в ефірі.
- Надавати рекламні послуги, замовлення як юридичних так і фізичних осіб, займатись іншою діяльністю, яка передбачена Статутом.
- Для реалізації намічених заходів створення належної матеріально-технічної бази редакції із районною бюджету виділити кошти в сумі 103,0 тис грн.
Очікувані результати.
Виконання Програми забезпечить своєчасне і якісне подання Інформації населенню району з найважливіших питань його життєдіяльності.

ПОТРЕБИ
на витрати у 2009 році Білопільської редакції радіомовлення "ВИР"
КФК 120100 "Телебачення і радіомовлення" по кодах економічної класифікації видатків

КЕКВ

1111

Заробітна плата (всього)

70992.98

1120

Нарахування на зарплату 36,76%

26097.02

1131

Технічне обслуговування

обладнання

1000.00

1138

Послуги зв'язку

2830.00

1139

Оплата інших послуг (банківські

послуги - 10*12=120,

оренда землі 40* 4=160)

280.00

1161

Оплата теплопостачання

1100.00

1162

Оплата за воду

100.00

1163

Оплата за електроенергію

600.00

Всього:

103000.00


Директор Білопільської редакції
районного радіомовлення "Вир"                                     Н.О. СазоноваБІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
С
УМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’яте скликання
Двадцять друга сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 30.12.2008                                                  м. Білопілля

Про програму підтримки малого
підприємництва у Білопільському
районі на 2009-2010 роки та хід
її виконання за 2007-2008 роки

З метою створення більш сприятливого підприємницького середовища в районі, відповідно до положень Законів України "Про державну підтримку малого підприємництва", " Про національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні", пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України "про місцеве самоврядування в Україні", районна рада вирішила:

1. Інформацію про виконання програми розвитку малого підприємництва в Білопільському районі на 2007-2008 роки взяти до відома (Додаток 1).
2. Програму підтримки малого підприємництва в Білопільському районі на 2009-2010 роки затвердити (Додаток 2).
3. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Нікітенко О.В.) передбачати кошти на виконання даної програми в районному бюджеті.
4. Райдержадміністрації, сільським, селищним, міським радам, районному центру зайнятості здійснювати організаційно-практичні заходи щодо розвитку малого підприємництва і використання його потенціальних можливостей у вирішенні економічних і соціальних проблем району.
5. Організацію виконання даного рішення покласти на управління економіки райдержадміністрації (Діденко В.І.).
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань промисловості, транспорту, зв'язку, розвитку підприємництва та житлово-комунального господарства (Кутах В.Ф.)
7. Рішення шостої сесії районної ради від 15.12.2006 року "Про програму розвитку малого підприємництва в Білопільському районі на 2007-2008 роки" вважати таким, що втратило чинність.

Заступник голови районної ради                                             Ю.В. Чібарь

(натисніть для завантаження програми)


БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
С
УМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’яте скликання
Двадцять друга сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 30.12.2008                                              м. Білопілля

"Про програму розвитку
тваринництва Білопільському
районі на 2009 - 2011 роки".

Розглянувши районну "Програму розвитку тваринництва в Білопільському районі на 2009 - 2011 роки" , керуючись п.16 частина 1 ст .43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" районна рада вирішила :
1. Затвердити Програму розвитку тваринництва у Білопільському районі на 2009 - 2011 роки".( додається )
2. Виконання даної Програми покласти на управління агропромислового розвитку райдержадміністрації .
3. Фінансовому управлінню передбачити фінансове забезпечення відповідної програми .
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань агропромислового комплексу , соціального розвитку села , охорони навколишнього природного середовища . ( голова - Мілінтович Ф.К.)


Заступник голови районної ради                                                         Ю.В.Чібарь

(натисніть для завантаження програми)


БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’яте скликання
Двадцять друга сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 30.12.2008                                      м. Білопілля

Про Програму благоустрою
населених пунктів району
на 2009-2011 роки.

Розглянувши подану районною державною адміністрацією Програму благоустрою населених пунктів району на 2009-2011 роки, керуючись пунктом 16 частини 1 статі 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", районна рада вирішила:
1. Затвердити Програму благоустрою населених пунктів району на 2009-2011 роки (додається).
2. Рекомендувати сільським, селищним, міським радам:
2.1. Розробити місцеві Програми з благоустрою населених пунктів на підвідомчій території в термін до 01.01.2009 року.
2.2. При формуванні місцевих бюджетів передбачати кошти на виконання місцевих Програм.
3. Рекомендувати відділу освіти районної державної адміністрації (Бойко М.Г) створити при навчальних закладах біологічні гуртки, які б займалися вирощування розсади квітів.
4. Організацію виконання даного рішення покласти на районну державну адміністрацію.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань промисловості, транспорту, зв'язку, розвитку підприємництва та житлово-комунального господарства (Кутах В.Ф.) та райдержадміністрацію.


Заступник голови районної ради                                                   Ю.В. Чібарь.

(натисніть для завантаження програми)


БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’яте скликання
Двадцять друга сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 30.12.2008                                              м. Білопілля

Про районну програму створення і
використання районного матеріального
резерву для запобігання, ліквідації
надзвичайних ситуацій техногенного і
природного характеру та їх наслідків
на 2009-2013 роки

Відповідно до Законів України: "Про захист населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру", "Про правові засади цивільного захисту", враховуючи розпорядження голови районної державної адміністрації №885 від 12.11.2008 та керуючись статтею 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" районна рада вирішила:
1. Затвердити районну програму створення і використання районного матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків на 2009-2013 роки номенклатуру матеріальних засобів для створення регіонального матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків на 2009-2013 роки згідно з додатком.
2. Відповідно рекомендувати міським, селищним, сільським радам, прийняти програми по створенню місцевих матеріальних резервів на 2009-2013 роки.
3. Організацію виконання цього рішення покласти на відділ з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи райдержадміністрації,
4. Контроль за його виконанням покласти на постійну комісію районної ради з питань промисловості, транспорту, зв'язку, розвитку підприємництва та житлово-комунального господарства.

Заступник голови районної ради                                                   Ю.В. Чібарь

(натисніть для завантаження програми)


БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’яте скликання
Двадцять друга сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 30.12.2008                                              м. Білопілля

Про звіт постійної комісії мандатної,
з питань регламенту, законності,
правопорядку та територіального устрою
Білопільської районної ради
п'ятого скликання

Заслухавши звіт голови постійної комісії районної ради мандатної, з питань регламенту, законності, правопорядку та територіального устрою Гончарова М. І., районна рада відмічає, що постійна комісія приймає активну участь у підготовці питань на розгляд ради, попередньому розгляді проектів програм та рішень ради, готує висновки з питань, віднесених до її компетенції. Члени комісії беруть участь в обговоренні питань на сесіях ради, вивчають і розглядають на засіданні комісії виконання рішень ради.
При підготовці питань на сесії, розробці проектів рішень районної ради постійна комісія співпрацює з відділами і управліннями райдержадміністрації, службами району.
З початку скликання комісія провела 19 засідань, розглянуто всього близько 170 питань, із них планових - 11.
Відповідно до пункту 8 частини 1 статті 43, частини 14 статті 47 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", районна рада вирішила:

1. Звіт постійної комісії районної ради мандатної, з питань регламенту, законності, правопорядку та територіального устрою, взяти до відома.

2. Голові постійної комісії Гончарову М. І.:
2.1. Проводити роботу по залученню депутатів до активної роботи в комісії при підготовці і розгляді питань на пленарних засіданнях ради.
2.2. Сприяти активній участі депутатів в обговоренні питань на пленарних засіданнях ради.
2.3. Практикувати окремі доручення членам постійної комісії та заслуховувати їх повідомлення про виконання доручень на засіданні комісії.


Заступник голови районної ради                                                   Ю. В. Чібарь

ЗВІТ
постійної комісії мандатної, з питань регламенту,
законності, правопорядку та територіального устрою
Білопільської районної ради
п'ятого скликання

Постійну комісію районної ради мандатну, з питань регламенту, законності, правопорядку та територіального устрою (далі - постійна комісія) було утворено на другій сесії районної ради п'ятого скликання 27 квітня 2006 року. До складу комісії входять 7 депутатів, голова комісії - Гончаров М.І.
У своїй діяльності постійна комісія керується Конституцією України, Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про статус депутатів місцевих рад", іншими законами і нормативними документами, Регламентом роботи Білопільської районної ради V скликання та Положенням про постійні комісії Білопільської районної ради V скликання.
Одними із пріоритетних напрямків діяльності комісії є :
- контроль за виконанням рішень ради, пов'язаних із забезпеченням стану законності;
- контроль за питаннями профілактики злочинності, боротьби з нею в районі;
- розробка проектів рішень ради, що стосуються різноманітних
питань правового характеру.
З початку скликання проведено 19 засідань комісії, розглянуто всього близько 170 питань, із них планових - 11. Серед розглянутих питань - такі, як:
- звіт начальника Білопільського РВ УМВС України в Сумській області про стан боротьби зі злочинністю та охорони громадського порядку в районі;
- про роботу Білопільської групи 1-го МР ВДАІ при МВС України в Сумській області;
- про дотримання чинного законодавства України при реєстрації актів цивільного стану міськими, селищними, сільськими радами району;
- про стан пожежної безпеки на території району та заходи по його поліпшенню та ряд інших.
Опрацьовано 16 програм.
Під особливою увагою комісії знаходяться питання забезпечення дотримання законності та профілактики злочинності, охорони громадського порядку в районі.
Члени комісії неодноразово направляли депутатські запити, звернення до керівників районних служб для вирішення різних питань, термінового втручання в ту чи іншу ситуацію.
При підготовці питань на сесії, розробці проектів рішень районної ради постійна комісія тісно співпрацює з відділами і управліннями райдержадміністрації, службами району.
Члени комісії постійно співпрацюють з виборцями, проводять особистий прийом громадян, приймають участь у розгляді звернень громадян.
Члени комісії і надалі докладатимуть зусиль щодо дотримання законності, правопорядку в районі.

Голова комісії                                                               М. І. Гончаров


БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’яте скликання
Двадцять друга сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 30.12.2008                                                м. Білопілля

Про хід виконання рішення
районної ради від 29.03.2007 року
"Про районну програму оздоровлення,
відпочинку дітей та учнівської молоді
на 2007-2012 роки"

Розглянувши хід виконання районної програми оздоровлення, відпочинку дітей та учнівської молоді районна рада відмічає, що органами державної виконавчої влади проведена певна робота по організації оздоровлення, відпочинку дітей та учнівської молоді протягом 2008 року.
Відділом освіти, навчально-виховними закладами відпрацьована інструктивно-методична база щодо організації оздоровлення, відпочинку та трудової діяльності учнів, яка включає нормативне забезпечення, методично-організаційні засади підготовки та проведення оздоровчої кампанії.
На період початку оздоровчої кампанії була завершена підготовка матеріально-технічної бази закладів до літнього оздоровчого сезону, проведені ремонтні та підготовчі роботи, отримано дозволи районної санітарно-епідеміологічної станції.
Питання забезпечення належних умов щодо оздоровлення, організації виховної роботи, дотримання санітарно-гігієнічного режиму, харчування дітей знаходиться на постійному контролі зацікавлених служб.
Незважаючи на щорічне зменшення дітей шкільного віку, вдалося не допустити спаду охоплення їх оздоровленням. Протягом літа в районі функціонували пришкільні та профільні табори, табори праці та відпочинку, шкільні лісництва, заміський оздоровчий табір "Дружба". Починаючи з 2003 року табір стабільно працює у чотири зміни і щорічно приймає на оздоровлення дітей району та області.
Спостерігається позитивна динаміка залучення бюджетних коштів до фінансування оздоровчої кампанії, що дає можливість збільшити кількість дітей, охоплених організованими формами оздоровлення та покращити якість наданих послуг.

Разом з тим, за останні роки зберігається тенденція до погіршення стану здоров'я дітей, яка зумовлена негативними факторами соціально-економічного, екологічного та психоемоційного характеру. Потребує подальшого удосконалення матеріально-технічне, методичне забезпечення діяльності дитячих оздоровчих закладів, підвищення престижу праці в них.
З метою подальшого виконання основних завдань і заходів, передбачених програмою "Оздоровлення, відпочинку дітей та учнівської молоді на 2007-2012 роки", районна рада вирішила:

1. Інформацію про хід виконання рішення районної ради від 29.03.2007 року "Про районну програму оздоровлення, відпочинку дітей та учнівської молоді на 2007-2012 роки" взяти до відома (додається).
2. Відділу освіти Білопільської райдержадміністрації (Бойко М.Г.) забезпечити виконання основних заходів програми на 2009 рік.
3. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Нікітенко О.В.) продовжити фінансування заходів районної програми оздоровлення, відпочинку дітей та учнівської молоді на 2007-2012 роки у 2009 році.
4. Організацію виконання даного рішення покласти на відділ освіти (Бойко М.Г.) та відділ у справах молоді та спорту райдержадміністрації (Садова Н.М.).
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань молоді, освіти та культури (Мозговий О.А.).


Заступник голови районної ради                                                   Ю.В. Чібарь


БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’яте скликання
Двадцять друга сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 30.12.2008                                                   м. Білопілля

Про хід виконання рішення районної ради
від 29.03.2007 року "Про Програму підготовки
та відзначення в районі 130-ї річниці від дня
народження О.Олеся"

Відділом культури і туризму Білопільської районної державної адміністрації у 2007-2008 роках проведена відповідна робота щодо реалізації заходів, передбачених районною програмою "Про підготовку та відзначення в районі 130-ї річниці від дня народження О.Олеся".
З метою вивчення і популяризації творчості О.Олеся в бібліотечних закладах оформлені постійно діючі книжкові виставки, постійно проводяться тематичні вечори, літературні години, краєзнавчі години, години поезії.
В липні 2007 року на базі с. Верхосулка започатковане районне літературно-мистецьке свято "Задзвеніли струни у душі моїй…", яке проводилося за участю художніх колективів, окремих виконавців району, членів обласних організацій, Національних спілок письменників та художників України.
В 2007 році започатковано щорічний відкритий районний літературно-мистецький конкурс ім. О.Олеся для дітей та молоді "…І розітнувсь мій перший спів…". Підведення підсумків і нагородження лауреатів приурочено до дня народження О.Олеся
На розгляд журі другого конкурсу було представлено 104 творчих робіти.
В 2008 році щорічний фестиваль самодіяльного народного мистецтва "Білопільські візерунки" був присвячений 130-річчю від дня народження О.Олеся.
Виготовлені буклети "Запрошує Білопільщина", "Білопільщина туристична", "Музей О.Олеся в Білопіллі" на загальну суму 28 160 грн. готується до друку збірка творів переможців першого конкурсу ім. О.Олеся "… І розітнувсь мій перший спів…".
Спільно з обласною організацією Національної Спілки письменників України виготовлена книга "О. Олесь . Вибране" (500 примірників на суму 10 500 грн.) та збірка творів членів літературного об'єднання "Вир" "На білому полі" (500 екземплярів на суму 5 260 грн.).
Сумським державним університетом підготовлено до друку книгу-монографію "Я ще вернусь…О.Олесь і Білопільщина".
Розроблений туристичний маршрут "Олесевими стежками".
Проведено ІІ Всеукраїнську наукову конференцію за участю членів Спілки письменників України, літературознавців, науковців, які займаються вивченням, дослідження художньої спадщини О.Олеся.
Оформлена нова сучасна експозиція в музеї О.Олеся, виготовлена ПП "Антонець" м. Суми, на суму 25 тис. грн. Кошти перераховані. Урочисте відкриття експозиції відбулося 5 грудня 2008 року.
Проведено ремонт фасаду районного Будинку культури (79,0 тис. грн.), ремонт приміщення центральної районної бібліотеки, замінено дерев'яні вікна на пластикові на суму 58,0 тис. грн.
Переведено на електроопалення Верхосульський сільський будинок культури, встановлено 10 електроконвекторів на суму 12,2 тис. грн. Проведено ремонт будинку культури на суму 15,0 тис. грн. Придбано новий одяг сцени на суму 4,0 тис. грн.
Заходи вищевказаної програми в основному виконані.

Керуючись пунктом 16 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", районна рада вирішила:

1. Інформацію виконуючої обов'язки начальника відділу культури і туризму Сайко І.В. про хід виконання рішення районної ради від 29.03.2007 року "Про Програму підготовки та відзначення в районі 130-ї річниці від дня народження О.Олеся" взяти до відома (додається).
2. Рішення районної ради від 29.03.2007 року "Про Програму підготовки та відзначення в районі 130-ї річниці від дня народження О.Олеся" вважати таким, що втратило чинність.


Заступник голови районної ради                                                      Ю.В.Чібарь


БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’яте скликання
Двадцять друга сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 30.12.2008                                                          м. Білопілля

Про надання згоди на передачу
в найм частини нежитлового приміщення

Відповідно до пункту 19 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи звернення Сумської обласної організації політичної партії "Вперед, Україно!" та пропозиції комісії по проведенню конкурсу на право укладення договору оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району від 25.11.08, районна рада вирішила:

1. Надати згоду на передачу в строкове платне користування (найм):
Сумській обласній організації політичної партії "Вперед, Україно!": частини нежитлового приміщення будівлі районного Будинку культури, площею 20,3 кв.м, за адресою м. Білопілля, вул.Леніна,87, з метою розміщення громадської приймальної та Білопільського районного осередку політичної партії "Вперед, Україно!", терміном на 1 рік.
2. Доручити заступнику голови районної ради Чібарю Ю.В. укласти договір найму нежитлового приміщення, згідно з вимогами чинного законодавства.
3. Організацію виконання даного рішення покласти на начальника відділу комунального майна виконавчого апарату районної ради Филоненко Р.П.


Заступник голови районної ради                                         Ю.В.Чібарь


БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’яте скликання
Двадцять друга сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 30.12.2008                                         м. Білопілля

Про додаткові угоди до договорів
найму нежитлових приміщень

Відповідно до пункту 19 частини 1 статті 43 Закону України " Про місцеве самоврядування в Україні", пункту 3.7 Регламенту роботи районної ради, затвердженого рішенням від 17.10.2006, районна рада вирішила:
1. Затвердити додаткові угоди до договорів найму в частині продовження терміну дії договорів найму на новий термін ( встановлений договором найму):
1.1. З фізичною особою-підприємцем Деркач Валентиною Федорівною від 29.08.08 р.
1.2. З Сумською філією закритого акціонерного товариства "Страхова компанія" "Українська страхова група" від 03.09.08 р.
1.3. З приватним підприємством "Лана" від 05.09.08 р.
1.4. З фізичною особою-підприємцем Данилюк Аллою Петрівною від 17.09.08 р.
1.5. З фізичною особою-підприємцем Прейс Ілоною Вікторівною від 14.10.08 р.
1.6. З фізичною особо-підприємцем Шевцовим Віталієм Юрійовичем від 15.10.08 р.
1.7. З фізичною особою-підприємцем Шпетним Сергієм Анатолійовичем від 30.10.08 р.
1.8. З відділом культури і туризму райдержадміністрації від 25.11.08 р.
1.9. З Сумською обласною організацією Товариства Червоного Хреста від 25.11.08 р.
1.10. З Сумським обласним комунальним закладом "Сумське обласне бюро судово-медичної експертизи" від 25.11.08 р.
1.11. З фізичною особою-підприємцем Сіряченко Валентиною Миколаївною від 25.11.08 р.
1.12. З Білопільським дочірнім агролісогосподарським підприємством "Білопільський агролісгосп" від 04.12.08 р.
1.13. З Сумським обласним комунальним підприємством "Фонд інвестування об'єктів соціальної сфери та промисловості" від 04.12.08 р.
1.14. З фізичною особою-підприємцем Лагуткіною Юлією Володимирівною від 12.12.08 р.
1.15. З фізичною особою-підприємцем Кисельовим Сергієм Олександровичем від 19.12.08 р. ( до договору найма від 20.12.07 р. по Вирівській ЗОШ).
1.16. З фізичною особою-підприємцем Кисельовим Сергієм Олександровичем від 19.12.08 р. ( до договору найма від 20.12.07 р. по Річківській ЗОШ).
1.17. З фізичною особою-підприємцем Мальченком Миколою Петровичем від 25.12.08 р.
1.18. З фізичною особою-підприємцем Курило Миколою Івановичем від 25.12.08 р.
1.19. З фізичною особою-підприємцем Садовим Володимиром Сергійовичем від 25.12.08 р.
1.20. З фізичною особою-підприємцем Захарченко Валентиною Іванівною від 25.12.08 р.
1.21. З комунальним підприємством центральна районна аптека №5 м.Білопілля від 25.12.08 р.
1.22. З товариством з обмеженою відповідальністю "Сумський центр здоров'я" від 25.12.08 р.
1.23. З фізичною особою-підприємцем Комісар Валентиною Олександрівною від 25.12.08 р.
1.24. З фізичною особою-підприємцем Воротинцевим Олександром Олександровичем від 25.12.08 р.
1.25. З фізичною особою-підприємцем Рациною Ольгою Василівною від 25.12.08 р.
1.26. З Фізичною особою-підприємцем Максименко Любов'ю Сергіївною від 25.12.08 р. ( до договору найма від 30.12.06 р. за адресою смт.Жовтневе, вул.Братів Рябоконів,3).
1.27. З фізичною особою-підприємцем Максименко Любов'ю Сергіївною від 25.12.08 р. ( до договору найма від 30.12.06 р. за адресою смт.Жовтневе, вул.Комсомольська,6).
1.28. З фізичною особою-підприємцем Переход Валентиною Миколаївною від 25.12.08 р.
1.29. З редакцією районного радіомовлення "Вир" від 25.12.08 р.
1.30. З Сумською філією ДП "Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах" від 25.12.08 р.
1.31. З службою у справах дітей районної державної адміністрації від 25.12.08 р.
1.32. З Білопільським районним центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді від 25.12.08 р.
1.33. З Білопільською районною державною адміністрацією від 25.12.08 р.
( до договору найма від 29.12.06 р.).
1.34. З управлінням агропромислового розвитку райдержадміністрації від 25.12.08 р.
1.35. З фінансовим управлінням райдержадміністрації від 25.12.08 р.
1.36. З управлінням економіки райдержадміністрації від 25.12.08 р.
1.37. З комунальним підприємством районної ради "Білопільське районне архітектурно-планувальне бюро" від 25.12.08 р.
2. Затвердити додаткові угоди до договорів найма в частині внесення змін до договору:
2.1. З головним управлінням юстиції в Сумській області від 18.09.08 р.
2.2. З товариством з обмеженою відповідальністю "Тепло" від 27.11.08 р.
2.3. З державною інспекцією захисту рослин Сумської області від
04.12.08 р.
2.4. З Відділом Держкомзему у Білопільському районі Сумської області від 24.12.08 р. ( до договору найма від 09.11.07 р.).
2.5. З Відділом Держкомзему у Білопільському районі Сумської області від 24.12.08 р. ( до договору найма від 01.07.08 р.).

Копії додаткових угод до договорів найму додаються.


Заступник голови районної ради                                           Ю.В.Чібарь


БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’яте скликання
Двадцять друга сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 30.12.2008                                                        м. Білопілля

Про передачу нежитлової будівлі
з допоміжними будовами, що
належить до спільної власності
територіальних громад сіл, селищ,
міст району, в оперативне управління
контрольно-ревізійному управлінню
в Сумській області

Відповідно до пункту 5 статті 60 Закону України " Про місцеве самоврядування в Україні" та статті 137 Господарського кодексу України, враховуючи звернення контрольно-ревізійного управління в Сумській області від 27.11.08 вих.№11-14/6006 та той факт, що нежитлова будівля з допоміжними будовами за адресою м.Білопілля, вул.Леніна,54 з вересня 1993 року знаходиться на балансі КРВ в Білопільському районі, а в даний час на балансі КРУ в Сумській області , районна рада вирішила:
1.Передати нежитлову будівлю з допоміжними будовами за адресою м.Білопілля, вул.Леніна,54, площею 226,2 кв.м, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району, в оперативне управління контрольно-ревізійному управлінню в Сумській області, з укладанням відповідного договору терміном на 3 роки.
2. Доручити заступнику голови районної ради Чібарю Ю.В., укласти з контрольно-ревізійним управлінням в Сумській області договір на закріплення майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст району.
3. Відділу комунального майна виконавчого апарату районної ради (Филоненко Р.П.) підготувати необхідні матеріали для укладення договору на закріплення майна, згідно з вимогами чинного законодавства.
4. Організацію виконання даного рішення покласти на начальника відділу комунального майна виконавчого апарату районної ради Филоненко Р.П.
5. Рішення районної ради від 05.08.06 "Про передачу в найм нежитлової будівлі з допоміжними будовами за адресою м.Білопілля, вул.Леніна,54" вважати таким, що втратило чинність.


Заступник голови районної ради                                          Ю.В.Чібарь


БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’яте скликання
Двадцять друга сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 30.12.2008                                            м. Білопілля

Про затвердження звіту з оцінки
вартості майна бувшої нежитлової
будівлі школи в с. Тучне Білопільського
району, що є об'єктом спільної
власності територіальних громад
сіл, селищ, міст району

Керуючись пунктом 5 статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", абзацом третім статті 12 Закону України " Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" та на виконання рішення районної ради від 27.03.08 " Про надання згоди на списання окремих основних засобів майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району", районна рада вирішила:

1.Затвердити звіт з оцінки майна бувшої нежитлової будівлі школи в с.Тучне Білопільського району Сумської області, виконаний 21.07.2008 оцінювачем Української універсальної біржі, вартість об'єкту оцінки без ПДВ 4169 гривень (додається).


Заступник голови районної ради                                      Ю.В.Чібарь


БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’яте скликання
Двадцять друга сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 30.12.2008                                          м. Білопілля

Про продовження терміну дії
договорів позички майна

Відповідно до пункту 5 статті 60 Закону України " Про місцеве самоврядування в Україні" та статті 763 Цивільного кодексу України, районна рада вирішила:

1. Продовжити термін дії договорів позички майна районній державній адміністрації від 29.12.06 р., 29.02.08 р., 21.05.08 р., 01.07.08 р. та управлінню агропромислового комплексу райдержадміністрації від 29.02.08 р. на 1 рік.
2. Доручити заступнику голови районної ради Чібарю Ю.В. укласти додаткові угоди до відповідних договорів позички.
3. Відділу комунального майна виконавчого апарату районної ради (Филоненко Р.П.) підготувати необхідні матеріали для укладення додаткових угод, згідно з вимогами чинного законодавства.


Заступник голови районної ради                                         Ю.В.Чібарь


БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’яте скликання
Двадцять друга сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 30.12.2008                                    м. Білопілля

Про надання згоди на списання
окремих основних засобів майна
спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст району

Відповідно до пункту 5 статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи звернення комунального закладу районної ради "Білопільська центральна районна лікарня" від 16.10.08 р. №11/1542 про списання автомобілів УАЗ-3962-01, УАЗ-3962, УАЗ-3152-01, РАФ-22031-01 та ГАЗ-2403, які відповідно до висновків комісії, призначеної наказом головного лікаря центральної районної лікарні від 24.10.08 №15083, та актів на списання автотранспортних засобів, повністю вичерпали свій моторесурс, технічно несправні, непридатні для подальшої експлуатації, відновленню та ремонту не підлягають, районна рада вирішила:
1. Надати згоду на списання окремих автотранспортних засобів комунального закладу районної ради "Білопільська центральна районна лікарня", а саме:
- автомобіля УАЗ-3962-01, державний номер 38-85 СУН, 1988 року випуску, пробіг з початку експлуатації 364660 км, інвентарний номер 10510051;
- автомобіля УАЗ-3962, державний номер 72-32 СУА, 1992 року випуску, пробіг з початку експлуатації 456883 км, інвентарний номер 10510069;
- автомобіля УАЗ-3152-01, державний номер 44-32 СУА,1988 року випуску, пробіг з початку експлуатації 268454 км, інвентарний номер
10510050;
- автомобіля РАФ-22031-01, державний номер 48-68 СУА, 1989 року
випуску, пробіг з початку експлуатації 192821 км, інвентарний номер
10510500;
- автомобіля ГАЗ-2403, державний номер 24-32 СУА, 1985 року
випуску, пробіг з початку експлуатації 297002 км, інвентарний
номер 10510019.

2.Відділу комунальною майна виконавчого апарату районної ради (Филоненко Р.П.) та комунальному закладу районної ради "Білопільська центральна районна лікарня" (Мартиненко Ю.І.) провести списання вищевказаних автотранспортних засобів згідно чинного законодавства.
3. Організацію виконання даного рішення покласти на начальника
відділу комунального майна виконавчого апарату районної ради Филоненко
Р.П.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань бюджету, фінансів, планування, ринкових реформ і
управління об'єктами права комунальної власності ( Дрягалін І.В.).


Заступник голови районної ради                                                Ю.В.Чібарь


БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’яте скликання
Двадцять друга сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 30.12.2008                                                  м. Білопілля

Про внесення доповнень до
договорів найму індивідуально
визначеного (нерухомого) майна

Керуючись статтею 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статтями 651, 653 Цивільного кодексу України, відповідно до пункту 9.3 договору найма індивідуально визначеного (нерухомого) майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району від 18.01.2008 року, укладеного між Білопільською районною радою і приватним підприємцем Ястребовим Володимиром Георгійовичем, та пункту 9.3 договору найму індивідуально визначеного (нерухомого) майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району від 03.07.2008 року, укладеного між Білопільською районною радою і приватним підприємцем Рогалевич Валентиною Михайлівною, з метою приведення площі найму згідно договорів до фактичної площі використання наймачами, яка змінилася внаслідок проведення ними поточного ремонту найманих приміщень, районна рада вирішила:
1. Внести доповнення до договору найму індивідуально визначеного (нерухомого) майна за адресою м.Білопілля, вул.Леніна, 87, укладеного між Білопільською районною радою і приватним підприємцем Ястребовим Володимиром Георгійовичем 18 січня 2008 року, щодо збільшення загальної площі найма приміщення шляхом додаткової передачі в найм підвалу площею 7,4 кв.м, з моменту укладення договору найма, на той же термін і на таких же умовах, що зазначено в договорі найму.
2. Внести доповнення до договору найму індивідуально визначеного (нерухомого) майна за адресою м.Білопілля, вул.Леніна,87, укладеного між Білопільською районною радою і приватним підприємцем Рогалевич Валентиною Михайлівною 03 липня 2008 року, щодо збільшення загальної площі найма приміщення шляхом додаткової передачі в найм частини коридору площею 11,2 кв.м, з моменту укладення договору найма, на той же термін і на таких же умовах, що зазначено в договорі найму.
3. Доручити заступнику голови районної ради Чібарю Ю.В. укласти додаткові угоди до відповідних договорів найму згідно чинного законодавства.
4. Організацію виконання даного рішення покласти на начальника відділу комунального майна виконавчого апарату районної ради Филоненко Р.П.


Заступник голови районної ради                                                      Ю.В.Чібарь


БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’яте скликання
Двадцять друга сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 30.12.2008                                              м. Білопілля

Про безоплатну передачу лікарських
засобів з балансу комунального закладу
районної ради "Білопільська центральна
районна лікарня" на баланс Куянівської
сільської ради

Відповідно до наказів Міністерства охорони здоров'я України від 08.06.07 №309 "Про розподіл лікарських засобів для лікування хворих на розсіяний склероз, закуплених у централізованому порядку в 2007 році" та від 30.11.07 №764 "Про внесення змін до наказу МОЗ України від 08.06.07 №309", згідно рознарядки на лікарські засоби, отримані за рахунок коштів Державного бюджету України, до комунального закладу районної ради "Білопільська центральна районна лікарня" за цільовим призначенням надійшли лікарські засоби Бетабіоферон 0,3 для хворого с.Новопетрівка Куянівської сільської ради Щербини І.М.
З метою проведення відповідного лікування хворого Щербини І.М. за місцем проживання, враховуючи звернення комунального закладу районної ради "Білопільська ЦРЛ" від 23.12.08 вих.№ 11/1910, керуючись пунктом 5 статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", районна рада вирішила:
1.Передати безоплатно з балансу комунального закладу районної ради "Білопільська центральна районна лікарня" на баланс Куянівської сільської ради 43 флакона Бетабіоферона 0,3 на загальну суму 17931,00 грн.
2.Відділу комунального майна виконавчого апарату районної ради ((Филоненко Р.П.) та комунальному закладу районної ради "Білопільська центральна районна лікарня" (Мартиненко Ю.І.) провести передачу відповідних лікарських засобів, згідно з вимогами чинного законодавства.
4. Організацію виконання даного рішення покласти на начальника відділу комунального майна виконавчого апарату районної ради Филоненко Р.П.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань охорони здоров'я, материнства, дитинства, прав жінок і соціального захисту населення (Мартиненко Ю.І.)


Заступник голови районної ради                                                Ю.В.Чібарь


БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’яте скликання
Двадцять друга сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 30.12.2008                                                  м. Білопілля

Про внесення змін до
Статуту комунальної установи
Білопільської районної ради
"Господарська група"

З метою створення належних умов забезпечення господарської діяльності районної ради, на підставі частини 2 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", районна рада вирішила:

1.Внести зміни до Статуту комунальної установи Білопільської районної ради "Господарська група", виклавши п. 2.2.5 останнього в редакції:

"2.2.5 Утримання будівель та господарських приміщень, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району, переданих в оперативне управління Установі (в тому числі, проведення капітального, поточного ремонту, експлуатація тепло-, газо-, електромереж, мереж водопостачання, водовідведення та інше)".

2. Директору комунальної установи Білопільської районної ради "Господарська група" Федоренку О. В. забезпечити реєстрацію змін до Статуту згідно чинного законодавства України.


Заступник голови районної ради                                               Ю. В. Чібарь


БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’яте скликання
Двадцять друга сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 30.12.2008                                                м. Білопілля

Про ліквідацію комунального
підприємства "Білопільський
районний фонд будівництва"

На підставі ст. 110 Цивільного кодексу України, ст.ст. 33-36 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців", розділу 9 Статуту комунального підприємства "Білопільський районний фонд будівництва", враховуючи, що на даний час КП "Білопільський районний фонд будівництва" фактично не працює, не має директора, працівників, районна рада вирішила:
1. Розпочати процедуру ліквідації комунального підприємства
"Білопільський районний фонд будівництва".
2. Затвердити склад ліквідаційної комісії комунального підприємства
"Білопільський районний фонд будівництва" (додається):
3. Ліквідаційній комісії:
3.1. Провести відповідні процедури по ліквідації комунального підприємства "Білопільський районний фонд будівництва", передбачені чинним законодавством України.
3.2. Подати на затвердження районній раді ліквідаційний баланс комунального підприємства "Білопільський районний фонд будівництва".
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
районної ради мандатну, з питань регламенту, законності, правопорядку та
територіального устрою (Гончаров М.І.).


Заступник голови районної ради                                                       Ю .В. Чібарь

Додаток
до рішення 22 сесії
районної ради від 30.12.08

Склад ліквідаційної комісії
комунального підприємства
"Білопільський районний фонд будівництва"

Филоненко Раїса Петрівна - начальник відділу комунального майна виконавчого апарату районної ради, голова комісії;
Єйбоженко Наталія Іванівна - головний бухгалтер виконавчого апарату районної ради, заступник голови комісії;
Усенко Олег Володимирович - начальник відділу правового забезпечення виконавчого апарату районної ради, секретар комісії;

Члени, залучені до роботи комісії за згодою:

Кожухов Микола Олександрович - колишній директор комунального підприємства "Білопільський районний фонд будівництва";
Тютюнник Ірина Миколаївна - колишній бухгалтер комунального підприємства "Білопільський районний фонд будівництва".


БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’яте скликання
Двадцять друга сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 30.12.2008                                   м. Білопілля

Про внесення змін до складу
президії районної ради

Відповідно до статті 57 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" районна рада вирішила:

Вивести із складу президії бувшого голову районної ради Здоровцова В.М., в зв'язку з переходом на роботу керуючим справами виконавчого апарату районної ради.


Заступник голови районної ради                                      Ю.В. ЧібарьБІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’яте скликання
Двадцять друга сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 30.12.2008                                         м. Білопілля

Про внесення змін до складу
постійної комісії районної ради
мандатної, з питань регламенту,
законності, правопорядку та
територіального устрою

Керуючись п. 2 частини 1 статті 43, частини 2 статті 47 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" районна рада вирішила:

До складу постійної комісії районної ради мандатної, з питань регламенту, законності, правопорядку та територіального устрою ввести Здоровцова В.М. - депутата районної ради, керуючого справами виконавчого апарату районної ради.


Заступник голови районної ради                                    Ю.В. Чібарь


БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’яте скликання
Двадцять друга сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 30.12.2008                                          м. Білопілля

Про план роботи районної ради
на 2009 рік та звіт про виконання
плану роботи за 2008 рік

Відповідно до пункту 6 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" районна рада вирішила:

1. Інформацію про виконання плану роботи районної ради за 2008 рік прийняти до відома (додаток 1).

2. План роботи районної ради на 2009 рік затвердити (додаток 2).

3. Доручити голові та постійним комісіям районної ради при необхідності вносити корективи до плану роботи.

4. Контроль за виконанням плану роботи покласти на заступника голови Чібаря Ю.В. та голів постійних комісій районної ради.Заступник голови районної ради                                                Ю.В. Чібарь


Додаток 1
до рішення районної ради
від 30.12.08 р.

Інформація
Про виконання плану роботи районної ради за 2008

Згідно плану роботи районної ради у 2008 році з урахуванням сьогоднішнього проведено 8 пленарних засідань, що відповідає вимогам Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".
Радою розглянуто 119 питань, з них відповідно до плану роботи ради - 13. Із запланованих питань по поважних причинах не були розглянуті такі питання:
- Звіт голови районної ради про свою діяльність.
- Звіт голови районної державної адміністрації про виконання програми економічного і соціального розвитку району на 2009 рік.
- Про програму економічного і соціального розвитку району на 2009 рік.
- Про районний бюджет на 2009 рік.
Радою за поточний рік було прийнято 10 цільових програм, які направлені на зростання економічного потенціалу району та вирішення на цій основі соціально-культурних потреб територіальних громад міст, селищ, сіл району.
Серед них:
- Районна програма підтримки діяльності районної організації ветеранів на 2008 рік.
- Програма економічного і соціального розвитку району на 2008 рік.
- Районна програма фінансування заходів по призову громадян України на строкову військову службу на території району на 2008 - 2010 роки.
- Програма зайнятості населення на 2008 - 2009 роки.
- Середньострокова програма економічного і соціального розвитку району на 2008 - 2011 роки.
- Програма підтримки і розвитку дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей на 2008 - 2012 роки.
- Районна комплексна Програма "Репродуктивне здоров'я нації до 2015 року в районі".
- Районна комплексна Програма "Антигепатит" на 2008 - 2012 роки.
- Про Програму розвитку кооперативного руху на селі в Білопільському районі на 2008 - 2011 роки.
- Про районну Програму "Сільська криниця" на 2008 -2015 роки.
За звітний період, радою в порядку контролю було розглянуто 10 питань, щодо виконання районних програм.
При підготовці питань на сесії, розробці проектів рішень районної ради постійні комісії тісно співпрацювали із заступниками голови та керівниками відділів та управлінь райдержадміністрації.
Президія районної ради, як дорадчий орган попередньо розглядала і узгоджувала всі проекти рішень, які вносилися на розгляд ради.
В районній раді утворені і діють 6 постійних комісій. На своїх засіданнях постійні комісії попередньо розглядали всі питання які вносились на розгляд сесії. Крім того на засіданнях комісій було розглянуто 56 питань відповідно до їх плану роботи, а також додатково 9 питань, які виникли в процесі роботи.
В порядку контролю в постійних комісіях розглянуті слідуючі питання:
- Про хід виконання рішення шостої сесії районної ради від 15.12.2007 року "Про створення комунальної установи Білопільської районної ради "Білопільський трудовий архів".
- Про хід виконання рішення районної ради від 19.07.2007 року "Про програму "Службове житло лікарям на період 2007-2009 роки"
- Про хід виконання рішення районної ради від 22.12.2005 року "Про районний консолідований фонд охорони навколишнього природного середовища".
- Про хід виконання Програми використання та охорони земель Білопільського району на 2008 - 2015 роки.
- Про хід виконання Програми підтримки Білопільської районної організації "Товариства Червоного Хреста".
- Про хід виконання районної програми протидії захворюванню на туберкульоз у 2007 - 2011 роках.
- Про хід виконання районної програми "Вчитель" на 2007 - 2012 роки.
- Про хід виконання районної програми "Шкільний автобус" на період 2007-2010 роки.
- Про хід виконання районної програми збереження та використання об'єктів культурної спадщини Білопільського району на 2006 - 2010 роки.
- Про підсумки проведення осінньо-зимових спортивних ігор у Білопільському районі.
- Про хід виконання районної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2007-2011 роки.
- Про хід виконання програми будівництва, реконструкції, ремонту та оснащення спортивних споруд району на період до 2011 року.
Навчання сільських, селищних, міських голів та секретарів рад з найактуальніших питань діяльності органів місцевого самоврядування і їх виконавчих органів проводились згідно плану роботи з залученням відповідних районних служб.

Керуючий справами виконавчого
апарату районної ради                                                               В.М.Здоровцов


Додаток 2
до рішення районної ради
від 30.12.08
План
роботи районної ради на 2009 рік

І. Розглянути на пленарному засіданні районної ради:

І квартал
1. Звіт про виконання районного бюджету за 2008 рік.
Готують: фінансове управління райдержадміністрації, постійна комісія районної ради з питань бюджету, фінансів, планування ,ринкових реформ і управління об'єктами права комунальної власності.
Доповідає: начальник фінансового управління райдержадміністрації Нікітенко О.В.

2. Про програму підтримки діяльності Білопільської районної організації ветеранів на 2009 рік.
Готують: районна організація ветеранів, постійна комісія районної ради з питань охорони здоров'я, материнства, дитинства, прав жінок і соціального захисту населення ( Мартиненко Ю.І.).
Доповідає: заступник голови райдержадміністрації Мозговий О.А.

3. Про хід виконання рішення районної ради від 29.02.2008 "Про програму зайнятості населення на 2008-2009 роки".
Готують: районний центр зайнятості, управління економіки райдержадміністрації.
Доповідає: директор районного центру зайнятості Дегтяр І.М.

4. Звіт постійної комісії з питань агропромислового комплексу, соціального розвитку села, охорони навколишнього природного середовища про свою діяльність.
Готують: постійна комісія.
Доповідає: голова постійної комісії Мілінтович Ф.К.

5. Про звіт директора комунальної установи районної ради "Білопільський районний трудовий архів" про роботу комунальної установи.
Готують: КУ "Трудовий архів", відділ комунального майна районної ради.
Доповідає: директор КУ "Трудовий архів" Грищенко О.Л.

6. Про звіт головного лікаря комунального закладу районної ради "Білопільська центральна районна лікарня" про роботу комунального закладу.
Готують: КЗ "Білопільська ЦРЛ", відділ комунального майна районної
ради.
Доповідає: головний лікар КЗ "Білопільська ЦРЛ" Мартиненко Ю.І.

ІІ квартал
1. Звіт про виконання районного бюджету за І квартал 2009 року.
Готують: фінансове управління райдержадміністрації, постійна комісія районної ради з питань бюджету, фінансів, планування ринкових реформ і управління об'єктами права комунальної власності.
Доповідає: начальник фінансового управління райдержадміністрації Нікітенко О.В.

2. Про хід виконання рішення районної ради від 27.03.2008 року "Про затвердження районної програми підтримки і розвитку дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей на 2008 - 2012 роки".
Готують: служба у справах дітей райдержадміністрації, постійна комісія районної ради з питань молоді, освіти та культури.
Доповідає: начальник служби у справах дітей райдержадміністрації Корнієнко В.І.

3. Про хід виконання рішення районної ради від 20.09.2007 " Про районну програму протидії захворюванню на туберкульоз у 2007 - 2011 роках"
Готують: центральна районна лікарня, постійна комісія районної ради з питань охорони здоров'я, материнства, дитинства, прав жінок і соціального захисту населення.
Доповідає: головний лікар комунального закладу " Білопільська ЦРЛ" Мартиненко Ю.І.

4. Про хід виконання рішення районної ради від 17.10.2006 року "Про районну програму поводження з твердими побутовими відходами на період 2006 - 2011 роки"
Готують: відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури райдержадміністрації, постійна комісія районної ради з питань промисловості, транспорту, зв'язку, розвитку підприємства та житлово-комунального господарства.
Доповідає: заступник голови райдержадміністрації Вакуленко О.М.

5. Про звіт директора комунальної установи районної ради "Білопільський районний центр фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" про роботу комунальної установи.
Готують: районний центр "Спорт для всіх", відділ комунального майна.
Доповідає: директор районного центру "Спорт для всіх" Бересток П.М.

6. Про звіт начальника комунального підприємства районної ради "Білопільське районне архітектурно-планувальне бюро" про роботу комунального підприємства.
Готують: "Білопільське районне АПБ", відділ комунального майна районної ради.
Доповідає: начальник "Білопільського районного АПБ" Сегида С.О.

ІІІ квартал
1. Звіт начальника Білопільського РВ УМВС України в Сумській області про стан боротьби зі злочинністю та охорони громадського порядку в районі.
Готують: районний відділ УМВС України, постійна комісія мандатна, з питань регламенту законності, правопорядку та територіального устрою.

2. Звіт про виконання районного бюджету за І півріччя 2009 року.
Готують: фінансове управління райдержадміністрації, постійна комісія районної ради з питань бюджету, фінансів, планування, ринкових реформ і управління об'єктами права комунальної власності.
Доповідає: начальник фінансового управління райдержадміністрації Нікітенко О.В.

3. Про хід виконання рішення районної ради від 20.09.2007 року "Про стан медичного обслуговування населення району та районну програму розвитку матеріально-технічного забезпечення закладів охорони здоров'я
Білопільського району на 2007 - 2011 роки".
Готують: центральна районна лікарня, постійна комісія районної ради
з питань охорони здоров'я, материнства, дитинства, прав жінок і соціального захисту населення.
Доповідає: головний лікар комунального закладу "Білопільська ЦРЛ" Мартиненко Ю.І.

4. Про звіт директора комунальної установи районної ради "Господарська група" про роботу комунальної установи.
Готують: КУ "Господарська група", відділ комунального майна районної ради.
Доповідає: директор КУ "Господарська група" Федоренко О.В.

5. Про звіт директора Білопільської редакції районного радіомовлення "Вир" про діяльність редакції.
Готують: редакція районного радіомовлення "Вир", відділ комунального майна районної ради.
Доповідає: директор редакції районного радіомовлення "Вир" Сазонова Н.О.

ІV квартал
1. Звіт голови районної державної адміністрації про виконання програми економічного і соціального розвитку району за 2009 рік.
Готують: управління і відділи райдержадміністрації.

2. Про програму економічного і соціального розвитку району на 2010 рік.
Готують: управління економіки райдержадміністрації, постійні комісії районної ради.
Доповідає: заступник голови райдержадміністрації Пономаренко В.П.

3. Звіт про виконання районного бюджету за 9 місяців 2009 року.
Готують: фінансове управління райдержадміністрації, постійна комісія районної ради з питань бюджету, фінансів, планування, ринкових реформ і управління об'єктами права комунальної власності.
Доповідає: начальник фінансового управління райдержадміністрації Нікітенко О.В.

4. Про районний бюджет на 2010 рік.
Готують: фінансове управління райдержадміністрації, постійна комісія районної ради з питань бюджету, фінансів, планування, ринкових реформ і управління об'єктами права комунальної власності.
Доповідає: начальник фінансового управління райдержадміністрації Нікітенко О.В.

5. Про план роботи районної ради на 2010 рік та звіт про виконання плану роботи за 2009 рік.
Готують: відділи виконавчого апарату районної ради, постійні комісії.
Доповідає: заступник голови районної ради Чібарь Ю.В.


6. Про структуру, чисельність і витрати на утримання ради та її виконавчого апарату на 2010 рік.
Готують: відділи виконавчого апарату районної ради, постійні комісії.
Доповідає: голова районної ради.

7. Про звіт редакції Білопільської районної газети "Білопільщина" про свою діяльність.
Готують: редакція районної газети "Білопільщина", відділ комунального майна районної ради.
Доповідає: головний редактор районної газети "Білопільщина" Калініченко Н.Є.

ІІ. Розглянути в постійних комісіях районної ради:

Постійна комісія районної ради з питань бюджету, фінансів, планування, ринкових реформ і управління об'єктами комунальної власності.
І квартал
Про хід виконання рішення районної ради від 29.02.2008 року "Про програму зайнятості населення на 2008 - 2009 роки"
ІІ квартал
Про хід виконання рішення вісімнадцятої сесії районної ради від 27.03.2008 року "Про створення комунальної установи Білопільської районної ради "Господарська група".
ІІІ квартал
Про хід виконання рішення чотирнадцятої сесії районної ради від 31.10.2007 року "Про створення комунальної установи Білопільської районної ради "Білопільський районний центр фізичного здоров'я "Спорт для всіх".
ІV квартал
Про стан виконання доходної частини бюджетів Кальченківської та Коршачинської сільських рад.

Постійна комісія районної ради з питань агропромислового комплексу, соціального розвитку села, охорони навколишнього природного середовища.
І квартал
Про стан підготовки агропромислового розвитку району до весняних польових робіт 2009 року.
ІІ квартал
Про хід виконання рішення районної ради від 17.10.2008 року "Про програму розвитку кооперативного руху на селі в Білопільському районі на 2008-2011 роки".
ІІІ квартал
Про хід виконання Програми використання та охорони земель Білопільського району на 2008- 2015 роки.
ІV квартал
Про хід виконання районної Програми розвитку тваринництва на 2009-2011 роки.

Постійна комісія районної ради з питань промисловості, транспорту, зв'язку, розвитку підприємництва та житлово-комунального господарства.
І квартал
Про налагодження роботи авто перевізників в районі.
ІІ квартал
Про заходи щодо поліпшення стану доріг на території району.
ІІІ квартал.
Про хід виконання рішення районної ради від 29.03.2007 року "Про Програму підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів у бюджетній сфері району на 2007 - 2010 роки".
ІV квартал.
Про хід виконання рішення районної ради від 22.07.2005 року "Про програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства в районі на 2005 - 2010 роки".

Постійна комісія районної ради з питань охорони здоров'я, материнства, дитинства прав жінок та соціального захисту населення.
І квартал
Про заходи щодо покращення медичного обслуговування та хід виконання районної комплексної програми "Здоров'я нації" на території Вирівської сільської ради.
ІІ квартал
Про стан призначення житлових субсидій на території Куянівської сільської ради.
ІІІ квартал
Про стан медичного обслуговування вагітних жінок, дітей раннього віку та хворих дітей на території Жовтневої селищної ради.
ІV квартал
Про організацію праці, надання путівок до санаторіїв, будинків відпочинку та надання матеріальної допомоги жінкам, які мають дітей віком до 14 років, на ВАТ "Ворожбянський машинобудівний завод".

Постійна комісія з питань молоді, освіти та культури.
І квартал
Про хід виконання районної програми "Шкільний автобус" на 2007 - 2010 роки.
ІІ квартал
Про хід виконання районної програми подолання дитячої безпритульності та бездоглядності на 2007 - 2010 роки.
ІІІ квартал
Про хід виконання середньострокової програми економічного та соціального розвитку Білопільського району на 2008 - 2011 роки.
ІV квартал
Про хід виконання районної програми розвитку матеріально-технічної бази навчально-виховних закладів Білопільського району на 2007 - 2010 роки.

Постійна комісія мандатна, з питань регламенту, законності, правопорядку та територіального устрою.
І квартал
Про стан пожежної безпеки на території району та заходи його поліпшення.
ІІ квартал
Про стан виконання районної програми фінансування заходів по проведенню призову громадян України на строкову службу на території Білопільського району на 2008 - 2010 роки.
ІІІ квартал
Про звіт начальника РВ УМВС України в Сумській області про стан боротьби зі злочинністю та охорони громадського порядку.
ІV квартал
1. Звіт про роботу комісії у 2009 році.
2. План роботи постійної комісії на 2010 рік.
3. Про стан дорожнього травматизму в районі та заходи по його зменшенню.БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’яте скликання
Двадцять друга сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 30.12.2008                                         м. Білопілля

Про структуру та чисельність
виконавчого апарату районної ради

Відповідно до пункту 4 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" районна рада вирішила:

1. Структуру і чисельність виконавчого апарату районної ради на 2009 рік затвердити (додається).
2. Дозволити голові районної ради при необхідності вносити зміни до структури виконавчого апарату районної ради в межах затвердженої чисельності.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, планування ринкових реформ і управління об'єктами комунальної власності.


Заступник голови районної ради                                                        Ю.В. Чібарь


Додаток
до рішення районної ради
від 30.12.2008

Структура і чисельність
виконавчого апарату Білопільської районної ради
на 2009 рік

№ п/п

Назва структурного підрозділу

Кількість посад

1

Голова ради

1

2

Заступник голови ради

1

3

Керуючий справами

1

4

Помічник голови ради

1

Відділ правового забезпечення

5

Начальник відділу

1

6

Консультант

1

Відділ комунального майна

7

Начальник відділу

1

8

Консультант

1

Загальний відділ

9

Начальник відділу

1

10

Консультант голови ради

1

11

Консультант голови ради

1

12

Консультант голови ради з питань програмного забезпечення

1

13

Головний спеціаліст

1

14

Головний бухгалтер

1

15

Секретар керівника

1

16

Секретар - друкарка

1

ВСЬОГО

16