Білопільська районна рада

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Рішення 30 сесії, 5 скликання 2 пленарне засідання

Печать
БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’яте скликання
Тридцята сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 29.12.2009                               м. Білопілля

Про внесення змін до
районного бюджету на
2009 рік

Відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення сесії обласної ради від 22.12.2009 року, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 29.12.2009 року №740, районна рада вирішила:

1. Зменшити обсяг доходів загального фонду районного бюджету на обсяг додаткової дотації з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів в сумі 350000 гривень.

2. Збільшити обсяг доходів загального фонду районного бюджету на обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" в сумі 3000 гривень.

3. Збільшити обсяг доходів загального фонду районного бюджету на обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу в сумі 4746,47 гривень.

4. Збільшити обсяг доходів загального фонду районного бюджету на обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло - водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот в сумі 23700 гривень.
5. Збільшити обсяг доходів загального фонду районного бюджету на обсяг іншої субвенції в сумі 659 гривень.
6. Зменшити обсяг доходів загального фонду районного бюджету на обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям - інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям в сумі 119969 гривень.

7. Зменшити обсяг доходів спеціального фонду районного бюджету на обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії, послуг з водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися або погоджувалися органами державної влади чи органами місцевого самоврядування" в сумі 170000 гривень.

8. Внести зміни по головних розпорядниках коштів в межах затверджених бюджетних призначень, а саме: районній державній адміністрації в сумі 2000 гривень.

9. Пункт 14 рішення сесії "Про внесення змін до районного бюджету на 2009 рік" від 07.12.2009 року далі викласти в такій редакції:
Установити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2009 рік в сумі 94800946,47 гривень, у тому числі: надходження власних і закріплених доходів в сумі 9894480 гривень, дотації вирівнювання з державного бюджету у сумі 54257000 гривень, додаткову дотацію з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів у сумі 2146355 гривня, субвенції з державного бюджету у сумі 26302917,47 гривень, іншої субвенції у сумі 295494 гривень.
Обсяг доходів загального фонду бюджету визначено у сумі 88218346,47 гривень, спеціального фонду бюджету 6582600 гривень, у тому числі бюджету розвитку в сумі 233700 гривень (додаток 1).

10. Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2009 рік у сумі 97599846,47 гривень, з них обсяг видатків загального фонду бюджету в сумі 91017246,47 гривень та видатків спеціального фонду бюджету 6582600 гривень за функціональною структурою (додаток 2) та розподілом за головними розпорядниками коштів (додаток 3).

11. Затвердити змінені обсяги міжбюджетних трансфертів, що надходять до районного бюджету та трансфертів, що передаються бюджетам нижчого рівня (додаток 5, 5.1).

12. Додатки 1-10 до цього рішення є невід'ємною частиною.


Заступник голови районної ради                                            Ю.В.Чібарь

Завантажити додатки: додаток1, додаток2, додаток3, додаток4, додаток5, додаток5.1, додаток6, додаток7, додаток8, додаток9, додаток10

БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
С
УМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’яте скликання
Тридцята сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 29.12.2009                                    м. Білопілля

Про програму підтримки
діяльності Білопільської районної
організації ветеранів на 2010 рік

З метою створення належних умов для діяльності районної організації ветеранів, відповідно до статті 20 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" пункту 16 частини 1 статті Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" у відповідності з угодою про співпрацю між Білопільською районною радою, районною державною адміністрацією та радою Білопільської районної організації ветеранів від 8 січня 2008 року, районна рада вирішила:
1. Програму підтримки Білопільської районної організації ветеранів на 2010 рік затвердити (додається).
2. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Нікітенко О.В.) передбачити кошти на виконання даної Програми в 2010 році.
3. Рекомендувати сільським, селищним, міським радам розробити та затвердити заходи щодо підтримки первинних ветеранських організацій на відповідних територіях.
4. Організацію виконання даного рішення покласти на районну державну адміністрацію (Мозговий О.А.) та районну організацію ветеранів (Козлова Л.М.).
5. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань охорони здоров'я, материнства, дитинства, прав жінки і соціального захисту населення (Мартиненко Ю.І.) та з питань бюджету, планування фінансів, ринкових реформ і управління об'єктами права комунальної власності (Дрягалін І.В.).
6. Рішення районної ради від 30.12.2008 року "Про Програму підтримки діяльності Білопільської районної організації ветеранів на 2009 рік" вважати таким, що втратило чинність.


Заступник голови районної ради                                            Ю.В. Чібарь

Додаток
до рішення районної ради
від 29.12.2009 року

П Р О Г Р А М А
підтримки діяльності районної організації ветеранів
на 2010 рік
Загальні положення
Білопільська районна організація ветеранів (далі організація) є структурним утворенням добровільної Всеукраїнської громадської організації ветеранів Великої Вітчизняної війни, інших локальних війн і воєнних конфліктів (учасників бойових дій, інвалідів учасників війни), ветеранів праці, дітей війни, ветеранів військової служби, інших силових структур, пенсіонерів, громадян похилого віку, які виявили бажання бути членами організації. Вона діє на засадах самоврядування у відповідності з Конституцією України, чинним законодавством, Статутом Організації ветеранів України і угодою про співпрацю між Білопільською районною радою, районною державною адміністрацією та радою Білопільської районної організації ветеранів.

Мета та завдання організації
Організація вважає своєю головною метою: всебічний захист законних прав, соціальних, економічних, вікових інтересів ветеранів війни, праці, дітей війни, ветеранів військової служби, інших силових структур, пенсіонерів, громадян похилого віку.
Організація для поставленої мети і програми у встановленому порядку здійснює такі завдання:
- співпрацює з органами державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, взаємодіє з керівниками підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності в інтересах соціального захисту ветеранів, інвалідів, пенсіонерів, всіх громадян похилого віку;
- приймає участь у реалізації програм на поліпшення медичного, побутового, транспортного та іншого обслуговування, житлових умов;
- здійснює благодійницькі заходи, акції милосердя;
- сприяє розвитку волонтерського руху серед ветеранів та інших пенсіонерів;
- здійснює активну роботу по патріотичному вихованню молоді на кращих традиціях старших поколінь, культурного і духовного надбання, поваги до батьків, збереження спадкоємності поколінь;
- сприяє увічненню Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років, турбується про збереження пам'ятників і меморіалів захисникам Вітчизни, піклується про зміцнення дружби між народами, бере участь у підготовці та святкуванні 65 - річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні;
- приймає участь у заходах по підготовці допризовників та призовників до служби у збройних силах України;
- надає організаційну, а при наявності коштів - матеріальну допомогу одиноким ветеранам війни, дітям війни в їх побуті, лікуванні та похованні померлих, організовує впорядкування могил одиноких ветеранів.
Організація здійснює інші заходи передбачені Статутом організації, що не суперечить чинному законодавству.

Очікувані результати виконання Програми
Фінансова підтримка Білопільської районної організації ветеранів, покращення умов роботи, матеріальне заохочення постійних працівників і активистів ради організації ветеранів, грошова допомога нужденним членам організації, проведення районних заходів, пов'язаних з Статутною роботою організації, підготовка та святкування 65 - річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні.

Фінансове забезпечення Програми
Фінансове забезпечення програми здійснюється за рахунок видатків районного бюджету та коштів, незаборонених чинним законодавством.
Розрахункова потреба в коштах на 2010 рік складає 20,0 тис. гривень.

Основні заходищодо виконання районної програми підтримки
Білопільської районної організації ветеранів на 2010 рік

№ п/п

Назва заходу

Дата проведення

Сума коштів (грн.)

Джерела фінансування

1.

День соборності України:

- придбання квітів, оформлення корзини з квітами

21 січня

150

Районний бюджет

2.

День Захисника Вітчизни:

- придбання квітів, оформлення корзини з квітами

23 лютого

150

Районний бюджет

3.

Святкування Дня Перемоги у Великій Вітчизняній війні:

- вшанування ветеранів війни, дітей війни, придбання продуктових наборів для ветеранів та інвалідів війни;

- придбання корзини з квітами та квітів

9 травня

3000

150

Районний бюджет

4.

День Скорботи:

- придбання корзини з квітами

22 червня

100

Районний бюджет

5.

Святкування Дня Незалежності України:

- придбання корзини з квітами

24 серпня

100

Районний бюджет

6.

Святкування Дня визволення Білопільщини від фашистських загарбників:

- придбання корзини з квітами

3 вересня

100

Районний бюджет

7.

День партизанської Слави:

- придбання листівок, живих квітів та продуктових наборів для вручення ветеранам-партизанам

22 вересня

200

Районний бюджет

8.

Святкування Дня ветерана:

- вшанування ветеранів, організація святкового обіду

1 жовтня

1500

Районний бюджет

9.

66 – річниця визволення України:

- придбання квітів та корзини з квітами

28 жовтня

150

Районний бюджет

10.

День Збройних Сил України:

- придбання квітів та корзини з квітами

6 грудня

Районний бюджет

11.

Підведення підсумків роботи волонтерів району:

- матеріальне заохочення кращих волонтерів району

10 грудня

1000

Районний бюджет

12.

Поховання ветеранів війни, дітей війни

Протягом року

500

Районний бюджет

13.

Матеріальне заохочення постійних працівників ради ветеранів

Протягом року

12900

Районний бюджет

РАЗОМ:

20000

Районний бюджет
БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
С
УМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’яте скликання
Тридцята сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 29.12.2009                                     м. Білопілля

Про програму підтримки редакції
районного радіомовлення "Вир" на 2010 рік


Згідно пункту 16 частини І статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про телебачення і радіомовлення", з метою створення належних умов для діяльності районного радіомовлення "Вир", районна рада вирішила:

1. Програму підтримки редакції районного радіомовлення "Вир" на 2010 рік затвердити (додається).
2.Фінансовому управлінню райдержадміністрації передбачити кошти на утримання редакції районного радіомовлення "Вир" в 2010 році.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, планування, ринкових реформ та управління об'єктами комунальної власності (Дрягалін І.В.)
4.1 Організацію виконання Програми підтримки редакції районного радіомовлення "Вир" на 2010 покласти на директора радіомовлення "Вир" Сазонову Н.О.
5.Рішення районної ради від 30.12.2008 "Про Програму підтримки редакції районного радіомовлення "Вир" на 2009 рік" вважати таким, що втратило чинність.


Заступник голови районної ради                                            Ю.В. Чібарь


Додаток
до рішення районної ради
від 29.12.2009

Програма
підтримки редакції районного радіомовлення "Вир" на 2010 рік.

Загальні положення
З метою інформування населення району через місцеве радіомовлення, рішенням районної ради від 06.11.03 засновано редакцію районного радіомовлення "Вир".
Діяльність редакції полягає в Інформуванні населення про життя району, області та події, що відбуваються в державі, висвітленні діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, створенні та розповсюдженні пізнавальних, культурологічних, розважальних, дитячих програм та передач.
Сьогодні місцеве радіомовлення - засіб масової інформації, який оперативно і об'єктивно може інформувати громадян району про найважливіші події, справи, що відбуваються в районі.
Програма передбачає створення механізму своєчасного отримання і подачі якісної інформації населенню району у відведеному обсязі ефірного часу - 2 години 5 хвилин на тиждень через місцеве радіомовлення та створення для передачі інформації відповідної матеріально - технічної бази редакції радіомовлення. Програма розрахована на рік.

Основні заходи виконання Програми:
Сприяти оперативному надходженню інформації до редакції радіомовлення від районної ради, районної державної адміністрації, виконкомів сільських, селищних, міських рад, підприємств, установ організацій.
Забезпечити підготовку та щомісячний випуск спеціалізованих програм про діяльність служб і відділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування.
Допомагати готувати та оприлюднювати в ефірі виступи керівників державних структур, їхніх заступників, голів територіальних громад, депутатів, керівників підприємств, установ, організацій.
Надавати методичну допомогу керівникам та спеціалістам органів виконавчої влади і місцевого самоврядування при підготовці інформаційних продуктів для висвітлення в засобах масової інформації.
Під публікації, які розповідатимуть про діяльність органів державної влади і місцевого самоврядування, відводити 30-35 відсотків ефірного часу.
Здійснювати підготовку матеріалів, які висвітлюють розвиток та проблемні аспекти місцевого самоврядування, діяльність державних органів; виступи керівників та посадових осіб, людей, авторитетних в районі, які свої зусилля спрямовують на соціально-економічне зростання території.
Постійно брати активну участь у заходах, що будуть ініційовані органами місцевого самоврядування і виконавчої влади (згідно з програмами та планами роботи районної ради і райдержадміністрації), з послідуючим висвітленням їх в ефірі.
Надавати рекламні послуги, замовлення як юридичним так і фізичним особам, займатись іншою діяльністю, яка передбачена Статутом.
Реалізацію намічених заходів по фінансуванню та утриманню редакції районного радіомовленням "Вир" проводити за рахунок коштів районного бюджету в сумі 100000 гривень.

Очікувані результати
Виконання Програми забезпечить своєчасне і якісне подання інформації населенню району з найважливіших питань його життєдіяльності.

Фінансове забезпечення програми в 2010 році ( грн.)

1111 Зарплата - 57194,40

Вислуга років - 3559,60 / 4809,90
288,30х12 - 1250,30 /
95,85х12

Оздоровчі відпускні - 3600
Індексація на зарплату - 4000
______

69604,30

1120 Нарахування на зарплату - 25665,70

1138 послуги зв'язку - 2000,00

1139 оплата інших послуг - 180,00

(банківські послуги
податок на землю)
1161 оплата тепло - 1200,00
1162 оплата вода - 100,00
1163 оплата за електроенергію - 1250,00
___________

Всього 100000,00 грн.


БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
С
УМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’яте скликання
Тридцята сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 29.12.2009                                       м. Білопілля

Про результати ревізії
місцевого бюджету
Білопільського району

Розглянувши результати ревізії фінансово-господарської діяльності фінансового управління Білопільської районної державної адміністрації за період з 01.01.06 по 31.12.06, беручи до уваги рішення Білопільського районного суду від 09.04.09 про звільнення від адміністративної відповідальності Бойка М.Г., начальника відділу освіти, від 14.04.09 та 14.05.09 про закриття провадження у справі про адміністративне правопорушення за нецільове використання коштів відносно Нікітенко О. В., начальника фінансового управління та директора комунальної установи Білопільської районної ради "Господарська група" Федоренка О. В.; відповідно, постанови прокурора району про відмову у порушенні кримінальних справ відносно перелічених осіб, Рудь Н. І., Улянівського селищного голови, а також головного лікаря Білопільської ЦРЛ Мартиненка Ю. І. та головного бухгалтера Білопільської ЦРЛ Маценко О. О., враховуючи, що листом ГоловКРУ від 02.06.09 № 24-14/299 звернено увагу керівництва КРУ в Сумській області на допущені прорахунки при організації ревізії Білопільського району, приймаючи до уваги, що всі видатки з районного бюджету проводилися районною державною адміністрацією виключно згідно рішень районної ради та у суворій відповідності до вимог чинного законодавства, що виключає нецільове використання бюджетних коштів, тобто витрачання їх на цілі, що не відповідають бюджетним призначенням, встановленим законом про Державний бюджет України чи рішенням про місцевий бюджет, виділеним бюджетним асигнуванням чи кошторису, передбачене статтею 119 Бюджетного кодексу України, а згідно статті 144 Конституції України рішення органів місцевого самоврядування є обов`язковими до виконання на відповідній території, районна рада вирішила:
1.Інформацію про результати ревізії фінансово-господарської діяльності фінансового управління Білопільської районної державної адміністрації за період з 01.01.06 по 31.12.06 взяти до відома.
2.Визнати так звані "факти порушення чинного законодавства (нецільове використання бюджетних коштів, неефективні управлінські рішення тощо)", викладені у акті ревізії фінансово-господарської діяльності фінансового управління Білопільської районної державної адміністрації за період з 01.01.06 по 31.12.06 необґрунтованими, безпідставними та такими, що не відповідають дійсності.
3. Районна рада констатує, що:
всі видатки з районного бюджету проводилися районною державною адміністрацією виключно згідно відповідних рішень районної ради та у суворій відповідності до вимог чинного законодавства, що виключає нецільове використання бюджетних коштів, тобто витрачання їх на цілі, що не відповідають бюджетним призначенням, встановленим законом про Державний бюджет України чи рішенням про місцевий бюджет, виділеним бюджетним асигнуванням чи кошторису, передбачене статтею 119 Бюджетного кодексу України;
районна державна адміністрація не могла і не мала права ухилятися від виконання рішень районної ради, пов`язаних з проведенням видатків із районного бюджету, оскільки згідно статті 144 Конституції України рішення органів місцевого самоврядування є обов`язковими до виконання на відповідній території;
всі рішення районної ради, згідно яких проводилися видатки з районного бюджету в період, що підлягав ревізії, і в яких обласне КРУ нібито вбачало порушення чинного законодавства, є чинними; жодне з них не скасоване в судовому порядку.
4. Підтвердити легітимність, чинність та законність всіх рішень, прийнятих районною радою п`ятого скликання, включаючи рішення:
чотирнадцятої сесії районної ради від 31.10.07 "Про створення комунальної установи Білопільської районної ради "Білопільський районний центр фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх";
шостої сесії районної ради від 15.12.06 "Про створення комунальної установи Білопільської районної ради "Білопільський районний трудовий архів";
вісімнадцятої сесії районної ради від 27.03.08 "Про створення комунальної установи Білопільської районної ради "Господарська група";
шостої сесії районної ради від 15.12.06 "Про Програму підтримки редакції районного радіомовлення Вир" на 2007 рік";
шістнадцятої сесії (друге пленарне засідання) районної ради від 14.01.08 "Про Програму підтримки редакції районного радіомовлення Вир" на 2008 рік";
п`ятої сесії районної ради від 17.10.06 "Про Програму поліпшення, використання та охорони земель державної власності в Білопільському районі на 2006-2008 роки";
шістнадцятої сесії (перше пленарне засідання) від 20.12.07 "Про Програму використання та охорони земель Білопільського району на 2008-2015 роки";
двадцять другої сесії (перше пленарне засідання) від 17.10.08 "Про внесення змін до рішення сесії районної ради від 20.12.07 "Про Програму використання та охорони земель Білопільського району на 2008-2015 роки";
чотирнадцятої сесії районної ради від 31.10.07 "Про внесення змін до районного бюджету на 2007 рік" (щодо надання дотації місцевим бюджетам на 202,0 тис. грн.);
вісімнадцятої сесії районної ради від 27.03.08 "Про внесення змін до районного бюджету на 2008 рік" (щодо надання дотації місцевим бюджетам на 790,0 тис. Грн.).
5. Визнати зазначені вище рішення такими, що прийняті виключно в межах повноважень, встановлених Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", іншими нормативно-правовими актами.
6. Затвердити текст заяви (додається) про неприпустимість неоднозначного, поверхового трактування чинного законодавства, упередженого ставлення до тих чи інших об`єктів ревізії обласним КРУ при проведенні перевірок та направити до Сумської обласної ради та Сумської облдержадміністрації.


Заступник голови районної ради                                                     Ю.В.Чібарь

Додаток
до рішення районної ради
від 29.12.2009р.


Заява
депутатів Білопільської районної ради щодо недопустимості використання неправдивої, перекрученої інформації обласного КРУ в політичній боротьбі

На останніх двох засідання сесій обласної ради з боку деяких депутатів звучить безпідставна критика керівництва Білопільського району. Цього разу інструментом зведення особистих і політичних рахунків і з керівництвом району стали результати ревізії КРУ, яка проводилась в районі з 27.01.09 по 27.02.09.
В тому, що акти ревізії контролюючого відомства використовуються з метою дискредитації керівництва району свідчить той факт, що ще до остаточних підсумків ревізії її попередні результати, всупереч вимог закону, стали предметом широкого обговорення і в пресі, і серед депутатів різних рівнів, і джерелом різноманітних чуток та пліток як в районі, так і в області.
Без жодних підстав, коментарі зводяться до звинувачень у зловживаннях щодо 8 млн. грн. бюджетних коштів винятково і особисто головою райдержадміністрації С.І. Дворником. При цьому все знаючі "коментатори" не вдаються до аналізу - з чого складається вищевказана сума, яка саме суть порушень, якого рівня бюджети перевірялись і на підставі чого зроблені висновки про нібито порушення. І нікого не цікавить, що безпосередньо по райдержадміністрації порушень виявлено на 67,7 тис. грн.; що всі видатки з районного бюджету, які перевіряючи визнали "неефективними" чи "нецільовими" проводилися районною державною адміністрацією винятково згідно з рішеннями районної ради та у суворій відповідності до вимог чинного законодавства.
Стаття 144 Конституції України вимагає обов'язкового виконання актів органів місцевого самоврядування на відповідній території. На даний момент жодне з рішень районної ради, якими проводилися, на думку КРУ нецільові чи неефективні видатки з районного бюджету, не скасовано в судовому порядку і не визнано незаконним.
Законність ухвалених на сесії рішень і фінансування відповідних програм та комунальних установ районної ради підтвердили правоохоронні органи. Прокуратура, міліція, суд, провівши на вимоги КРУ відповідні перевірки, відмовили в порушенні кримінальних справ через відсутність складу злочину. Жодної копійки з так званих "неефективних" і "нецільових" на думку КРУ мільйонів не відшкодовано на користь бюджету, бо на 99 відсотків акти КРУ мають суб`єктивно-рекомендаційний характер і пояснень, за якими критеріями визначають ревізори ефективність чи неефективність використання бюджетних коштів ми так і не отримали.
Натомість, по результатах ревізії Мінфін, ГоловКРУ підтримали позицію районної ради та райдержадміністрації (листом ГоловКРУ від 02.06.09 № 24-14/299 звернено увагу керівництва КРУ в Сумській області на прорахунки, допущені при організації ревізії в Білопільському районі).
Надавати актам ревізії у нашому районі такий широкий резонанс керівництво обласного КРУ мало власні причини. Шукаючи недоліки у фінансово-бюджетній дисципліні у Білопільському районі, відомство не може навести елементарного порядку у власній структурі. Так, уже більше року у Білопільському районному відділі КРУ немає керівника, при тому, що ряд працівників районного КРУ торік було звільнено за причетність до корупційного скандалу.
Враховуючи вищезазначене, депутати районної ради вважають неприпустимим використання матеріалів перевірок контролюючими органами для політичного тиску, для зведення особистих рахунків з керівництвом району деякими депутатами обласної і районної ради, особливо тими, хто голосними словами про пошуки справедливості намагається захистити інтереси власного бізнесу на території нашого району.
Районна рада і райдержадміністрація спільно і злагоджено протягом 3,5 років працюють на розвиток території, перед усім - через наповнення бюджету, і тому в першу чергу зацікавлені в його найефективнішому використанні. Заяви щодо доцільності перебування на посаді голови адміністрації підривають авторитет виконавчої влади, чим дестабілізують ситуацію в районі.
Процедура призначення на посаду і звільнення з посади голови райдержадміністрації, як і процедура реагування на висновки перевірок контролюючих органів чітко визначені законодавством.
Тому звертаємось до колег з обласної ради з проханням не втручатись у фінансово-економічні питання району, не робити з них безпідставних висновків та не використовувати внутрішню ситуацію в районі для власного політичного піару.БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
С
УМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’яте скликання
Тридцята сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 29.12.2009                                  м. Білопілля

Про договори найму та
додаткові угоди до договорів
найму нежитлових приміщень

Відповідно до пункту 19 частини 1 статті 43 Закону України " Про місцеве самоврядування в Україні", пункту 3.7 Регламенту роботи районної ради, затвердженого рішенням від 17.10.2006, районна рада вирішила:
1. Затвердити договори найму укладені :
1.1. Між Білопільською районною радою та Сумською філією акціонерного товариства "Українська пожежно-страхова компанія" на частину нежитлового приміщення площею 7,7 кв.м за адресою м. Білопілля, вул. Старопутивльська,45, 14 грудня 2009 року, терміном до 01 вересня 2010 р. включно.
1.2. Між Білопільською районною радою та управлінням Державного департаменту України з питань виконання покарань у Сумській області на частину нежитлового приміщення площею 43,0 кв.м за адресою м. Білопілля, вул. Старопутивльська, 20, 25 грудня 2009 року, терміном на 1 рік.
2. Затвердити додаткові договори до договорів найма в частині продовження терміну дії договору найма на новий термін, укладені:
2.1. 11 грудня 2009 року з фізичною особою-підприємцем Лагуткіною Юлією Володимирівною.
2.2. 18 грудня 2009 року з фізичною особою-підприємцем Кисельовим Сергієм Олександровичем ( приміщення Річківської ЗОШ).
2.3. 18 грудня 2009 року з фізичною особою-підприємцем Кисельовим Сергієм Олександровичем ( приміщення Вирівської ЗОШ).
2.4. 23 грудня 2009 року з Товариством з обмеженою відповідальністю "Тепло".
2.5. 24 грудня 2009 року з фізичною особою-підприємцем Садовим Володимиром Сергійовичем.
2.6. 24 грудня 2009 року з фізичною особою-підприємцем Рациною Ольгою Василівною.
2.7. 24 грудня 2009 року з фізичною особою-підприємцем Мальченко Миколою Петровичем.
2.8. 24 грудня 2009 року з фізичною особою-підприємцем Максименко Любов'ю Сергіївною.
2.9. 24 грудня 2009 року з фізичною -особою-підприємцем Курило Миколою Івановичем.
2.10. 24 грудня 2009 року з фізичною особою-підприємцем Скрипченко Володимиром Миколайовичем.
2.11. 24 грудня 2009 року з фізичною особою-підприємцем Комісар Валентиною Олександрівною.
2.12. 24 грудня 2009 року з фізичною особою-підприємцем Захарченко Валентиною Іванівною.
2.13. 24 грудня 2009 року з фізичною особою-підприємцем Воротинцевим Олександром Олександровичем.
2.14. 24 грудня 2009 року з комунальним підприємством центральна районна аптека № 5.
2.15. 24 грудня 2009 року з товариством з обмеженою відповідальністю " Сумський центр здоров'я".
2.16. 24 грудня 2009 року з Сумським обласним комунальним закладом "Сумське обласне бюро судово-медичної експертизи".
2.17. 24 грудня 2009 року з Сумською регіональною філією державного підприємства "Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах".
2.18. 24 грудня 2009 року з комунальним підприємством Білопільської районної ради "Білопільське районне архітектурно-планувальне бюро".
2.19. 24 грудня 2009 року з Білопільською редакцією районного радіомовлення "Вир".
2.20. 24 грудня 2009 року з Білопільським районним центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.
2.21 24 грудня 2009 року службою у справах дітей Білопільської районної державної адміністрації.
3. Затвердити додаткові договори до договорів найма в частині зміни площ найму та в частині продовження терміну дії договору найму на новий термін, укладені :
3.1. 24 грудня 2009 року з фінансовим управлінням Білопільської районної державної адміністрації.
3.2. 24 грудня 2009 року з управлінням економіки Білопільської районної державної адміністрації.
3.3. 24 грудня 2009 року з управлінням агропромислового розвитку Білопільської районної державної адміністрації.
3.4. 24 грудня 2009 року з Білопільською районною державною адміністрацією.
4. Затвердити договір безоплатного користування індивідуально визначеного ( нерухомого) майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району укладений між Білопільською районною радою та Сумським обласним військовим комісаріатом на частину нежитлового приміщення в будівлі площею 558,4 кв.м, будівлю гаража площею 72,2 кв.м, будівлю гаража та для складського приміщення загальною площею 72,9 кв.м. розташованих за адресою : м. Білопілля, вул. Леніна, 46, 25 грудня 2009 року, терміном на 1 рік.

Копії договорів найму та додаткових угод до договорів найму додаються.


Заступник голови районної ради                                                Ю.В.Чібарь

БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
С
УМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’яте скликання
Тридцята сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 29.12.2009                                    м. Білопілля

Про продовження терміну дії
договорів позички майна


Відповідно до пункту 5 статті 60 Закону України " Про місцеве самоврядування в Україні" та статті 763 Цивільного кодексу України, районна рада вирішила:
1. Продовжити термін дії договорів позички майна районній державній адміністрації від 29.12.06 р., 29.02.08 р., 21.05.08 р., 01.07.08 р., 21.01.09 р. та управлінню агропромислового комплексу райдержадміністрації від 29.02.08 р. терміном до 31 травня 2010 року включно.
2. Доручити заступнику голови районної ради Чібарю Ю.В. укласти додаткові угоди до відповідних договорів позички.
3. Відділу комунального майна виконавчого апарату районної ради (Жаворонков А.В.) підготувати необхідні матеріали для укладення додаткових угод, згідно з вимогами чинного законодавства.Заступник голови районної ради                                             Ю.В.Чібарь


БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
С
УМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’яте скликання
Тридцята сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 29.12.2009                                 м. Білопілля

Про внесення змін до рішення
районної ради від 07.10.2009 р.
"Про надання дозволу на продаж
автомобіля відділу освіти
райдержадміністрації"

Відповідно до пункту 5 статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення районної ради від 24.09.2007 "Про затвердження Порядку відчуження об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району", п.23 Методики оцінки майна затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 р. № 1891, районна рада вирішила:
1. Внести зміни до пункту 1 рішення районної ради від 07.10.2009 року " Про надання дозволу на продаж автомобіля відділу освіти райдержадміністрації", замінивши слова " за конкурсом" словами " на аукціоні"
2. Пункт 2 рішення районної ради від 07.10.2009 р. доповнити словами :
"та продовжити термін дії висновку про вартість майна до 10.07.2010 року."
3. Інші пункти рішення районної ради від 07.10.2009 року залишити без змін.


Заступник голови районної ради                                          Ю.В.Чібарь