Білопільська районна рада

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Рішення 32 сесії, 5 скликання

Печать
БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’яте скликання
Тридцять друга сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 25.02.2010                                       м. Білопілля

Про звіт виконання районного
бюджету за 2009 рік.

Відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні " районна рада вирішила:

1. Затвердити звіт про виконання районного бюджету за 2009 рік:
- по доходах у сумі 96116652,04 гривень у тому числі загальний фонд 88501578,25 гривень та спеціальний фонд 7615073,79 гривень (додаток 1);
- по видатках у сумі 95259932,75 гривень у тому числі загальний фонд 87659266,43 гривень, спеціальний фонд 7600666,32 гривень (додаток 2).

2. Керуючому справами виконавчого апарату районної ради Здоровцову В.М., головному редактору районної газети "Білопільщина" Калініченко Н.Є. дане рішення, не пізніше 10 днів з моменту його прийняття, опублікувати в районній газеті "Білопільщина" та на сайті районної ради.

3. Відповідно до ст. 3 Бюджетного Кодексу України, враховуючи, що бюджетний період для всіх бюджетів, що складають бюджетну систему, становить один календарний рік, вважати таким що втратило чинність з 01 січня 2010 року рішення районної ради "Про районний бюджет на 2009 рік".


Заступник голови районної ради                                            Ю.В.Чібарь

Завантажити ( додаток 1, дотаток 2 )


Інформація
до звіту про виконання районного бюджету
за 2009 рік

Сесією районної ради від 20.01.2009 року затверджено рішення "Про районний бюджет на 2009 рік".
Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України ст. 28 затверджується звіт про виконання районного бюджету за 2009 рік.
Районний бюджет на 2009 рік з урахуванням змін затверджено по доходах в сумі 94800946,47 грн. в т.ч. спеціальний фонд 6582600 грн., загальний фонд 88218346,47 грн., по видатках в сумі 99022642,41 грн. в тому числі загальний фонд в сумі 91017246,47 грн. та спеціальний фонд 8005395,94 грн.
Фактично за цей період до бюджету надійшло 96116652,04 грн. з них до загального фонду 88501578,25 грн.
З державного бюджету одержано:
- дотації вирівнювання 54257000 гривень;
- субвенції одержано до загального фонду в сумі 21158142,66 грн. (97,8 %), до спеціального фонду 4456252 грн. (95,3%).
Власних та закріплених доходів отримано 10644860,59 грн., що складає 107,6 % до річних показників бюджету.
Податку з доходів фізичних осіб, основного джерела наповнення доходів районного бюджету надійшло 9565348,74 грн. (105,5 % до затвердженого показника).
До районного бюджету надійшло плати за спеціальне використання природних ресурсів, а саме плати за землю в сумі 927975,17 грн. або 122,6 відсотка до річних планових призначень.
Плати за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності надійшло 8397,90 грн., або 105,0 % до затвердженого показника.
Надійшло плати за утримання дітей в школах інтернатах 2463,67 грн., та інших надходжень 93441,13 грн., доходів від розміщення в установах банків тимчасово вільних бюджетних коштів 47233,98грн.
Надходження до спеціального фонду складає 7615073,79 грн., або 115,7 % до затвердженого обсягу.

Видаткова частина районного бюджету за 2009 рік виконана на 96,2 %, в тому числі по загальному фонду на 96,3 % , по спеціальному фонду 94,9 %.
По загальному фонду видатки склали 87659266,43 грн. Кошти були використані на фінансування закладів освіти в сумі 34153786,77 гривень або 94,4% річного обсягу, охорону здоров'я 14909801,57 грн. або 96,9 %, соціальний захист та соціальне забезпечення 22051695,32 грн. або 99,7 %, культуру 3258357,51 грн. або 94,8 %, засоби масової інформації - 124290,20 грн., фізичну культуру і спорт 744651,73 грн., органи місцевого самоврядування 670929 грн. або 85,0 %.
Видатки бюджетних установ та заходи, що фінансуються за рахунок спеціального фонду склали 7600666,32грн.

Начальник фінансового управління                              О.В. Нікітенко


БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’яте скликання
Тридцять друга сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 25.02.2010                                         м. Білопілля

Про Програму підтримки жителів
району, що перебувають у скрутних
життєвих обставинах на 2010 рік

З метою підтримки жителів району, що перебувають у скрутних життєвих обставинах, керуючись ст.91 Бюджетного кодексу України, п.16 ч.1 ст.43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст.2 Закону України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні", районна рада вирішила:
1. Затвердити Програму підтримки жителів району, що перебувають у скрутних життєвих обставинах на 2010 рік (далі - Програма).
2. Організацію виконання Програми покласти на райдержадміністрацію.
3. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Нікітенко О.В.) передбачити можливість забезпечення коштами на фінансування даної Програми при підготовці районного бюджету на 2010 рік.
4. Контроль за виконання даної Програми покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, планування, ринкових реформ і управління об'єктами права комунальної власності (Дрягалін І.В.).
5. Дія даного рішення поширюється на матеріальну допомогу, виплачену з 01 січня 2010 року.


Заступник голови районної ради                                             Ю.В. Чібарь

Додаток
до рішення районної ради
від 25.02.2010 року

Програма
підтримки жителів району, що перебувають
у скрутних життєвих обставинах на 2010 рік

1. Програму підтримки жителів району, що перебувають у скрутних життєвих обставинах на 2010 рік (далі - Програма) розроблено відповідно до положень Конституції України, статті 91 Бюджетного кодексу України, статті 2 Закону України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні".
2. Дана Програма передбачає можливість надання грошової допомоги за рахунок коштів районного бюджету жителям Білопільського району, що перебувають у скрутних життєвих обставинах.
3. Максимальна сума одноразової грошової допомоги для одного громадянина, що її потребує складає не більше 250 грн.
4. Допомога надається не частіше одного разу на рік. У виключних випадках допомога може бути надана повторно протягом календарного року.
5. До осіб, що можуть претендувати на отримання грошової допомоги, належать: малозабезпечені непрацездатні громадяни, пенсіонери, інваліди, багатодітні і неповні сім'ї, діти-сироти, інші пільгові категорії населення, в тому числі малозабезпечені громадяни, які потребують невідкладної медичної допомоги. Допомога може бути надана громадянам, що потерпіли від стихійного лиха, пожежі тощо.
Особа має право на отримання грошової допомоги у разі, якщо її доходи не дозволяють самостійно подолати життєві труднощі.
6. Питання щодо надання громадянину, який перебуває в скрутних життєвих обставинах грошової допомоги, вирішується на підставі письмового звернення на ім'я голови райдержадміністрації.
7. Звернення щодо надання грошової допомоги може супроводжуватися:
- актом обстеження матеріально-побутових умов громадянина, що її потребує, який складається, як правило, відповідним органом місцевого самоврядування (сільська, селищна, міська рада, на території якої проживає громадянин). Відповідальність за достовірність даних акту обстеження матеріально-побутових проблем покладається на місцеву раду, яка його складає. За результатами обстеження матеріально-побутових умов громадянина, відповідний акт може бути складений повноважною службою райдержадміністрації;
- відповідною довідкою лікувального закладу у разі необхідності надання невідкладної медичної допомоги.
Разом з тим, громадянином також подається: копія паспорта громадянина України, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру.
8. Виплата допомоги здійснюється на підставі відповідного розпорядження голови районної державної адміністрації бухгалтерією адміністрації шляхом зарахування коштів на особистий (картковий) рахунок, відкритий в банківській установі.
9. Дана Програма діє протягом 2010 рік.
10.Загальна сума фінансування за Програмою складає 30 тисяч гривень.
11.Зміни та доповнення до Програми можуть бути внесені виключно на пленарному засіданні сесії районної ради.


БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’яте скликання
Тридцять друга сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 25.02.2010                                    м. Білопілля

Про району програму надання
одноразової допомоги сім'ям,
в складі яких є особи незастраховані
в системі загальнообов'язкового
державного соціального страхування
або особі, яка зобов'язалася поховати
померлого на 2010 - 2012 роки

Розглянувши подану управлінням праці та соціального захисту населення райдержадміністрації районну програму, з метою соціального захисту деяких категорій осіб, незастрахованих в системі загальнообов'язкового державного страхування, керуючись Законом України "Про поховання та похоронну справу", постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 року № 99 "Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалася поховати померлого", відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", районна рада вирішила:
1. Затвердити районну програму надання одноразової допомоги сім'ям, в складі яких є особи незастраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування або особі, яка зобов'язалася поховати померлого на 2010-2012 роки (додається).
2. Фінансовому управлінню райдержадміністрації:
2.1. При формуванні бюджетів на 2010-2012 роки передбачати фінансування даної програми згідно розрахунків управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації.
2.2. Фінансування даної програми здійснювати після затвердження районного бюджету на відповідний рік через головного розпорядника - управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації.
3. Організацію виконання цього рішення покласти на управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації (Сіденко І.О.).
4. Контроль за виконанням заходів даної програми покласти на постійну комісію районної ради з питань охорони здоров'я, материнства, дитинства, прав жінок та соціального захисту населення (Мартиненко Ю.І.) та фінансове управління райдержадміністрації (Нікітенко О.В.).


Заступник голови районної ради                                                 Ю.В. Чібарь

Додаток
до рішення районної ради
від 25.02.2010 року

РАЙОННА ПРОГРАМА
надання одноразової допомоги сім'ям, в складі яких є особи незастраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування або особі, яка зобов'язалася поховати померлого на 2010 - 2012 роки

1. Загальні положення.
В районі, як і в цілому у державі, виникає потреба у наданні допомоги на поховання осіб, незастрахованих в системі загальнообов'язкового державного страхування .
Постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 року № 99 "Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалася поховати померлого та відповідно до ст. 13 Закону України "Про поховання та похоронну справу" визначено осіб, яким має бути виплачено зазначена допомога з коштів місцевого бюджету за проведене поховання, виходячи з вартості ритуальних послуг.

2. Мета та завдання програми.
Метою програми є: забезпечення здійснення виплат соціальних гарантій, встановлених чинним законодавством на поховання осіб, які не були застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування.
Умовами досягнення мети є: передбачення цільових видатків районного бюджету на фінансування у 2010-2012 роках допомог особам, які здійснили поховання або виконали волевиявлення померлого .

3. Порядок надання допомоги.
Допомога на поховання особі, яка здійснила поховання, надається в день її звернення за нею до управління праці та соціального захисту населення протягом шести місяців після смерті особи у розмірі, встановленому на день смерті, на підставі заяви, паспорта чи іншого документа, що посвідчує особу виконавця, волевиявлення померлого або особи, яка зобов'язалася поховати померлого та довідки про смерть.
Допомога на поховання не виплачується в разі смерті особи, яка перебувала на повному державному утриманні у відповідній установі (закладі) крім випадків, коли поховання здійснюється виконавцем волевиявлення померлого або особою, яка зобов'язалася поховати померлого.

4. Фінансове забезпечення програми.
Фінансове забезпечення програми здійснюється за рахунок видатків районного бюджету.
Допомога на поховання, виходячи із вартості ритуальних послуг, в літній період становить - 400 грн., в зимовий - 450 грн.
Розрахункова потреба в коштах на 2010 рік орієнтовно становить 26,8 тис. грн.
Видатки на наступні роки передбачати при формуванні районних бюджетів на відповідний календарний рік.


БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’яте скликання
Тридцять друга сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 25.02.2010                                     м. Білопілля

Про граничну вартість ритуальних
послуг при похованні учасників
бойових дій

Відповідно до Законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про внесення змін до деяких законів України щодо поховання учасників бойових дій і соціального захисту членів їх сімей" від 15.01.2009 р. № 880 - VІ, змін у вартості ритуальних послуг та на підставі пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" районна рада вирішила:
1. Продовжити роботу щодо виконання статті 6 Закону України "Про увічнення перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941 - 1945 років", пункту 2 розділу 1 та пункту 1 розділу 2 Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо поховання учасників бойових дій і соціального захисту членів їх сімей" в частині поховання учасників бойових дій за рахунок коштів обласного бюджету.
2 .Делегувати управлінню праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації повноваження на проведення за рахунок коштів обласного бюджету виплати грошової компенсації особам, які здійснили поховання учасників бойових дій, на підставі їх заяв, копії свідоцтва про смерть, довідок про проведення поховання та участі у бойових діях в межах граничної вартості ритуальних послуг.
3. Затвердити перелік та граничну вартість ритуальних послуг, що застосовуються при виплаті грошової компенсації особам, які здійснили поховання учасників бойових дій (додається).
4. Організацію виконання даного рішення покласти на управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації (Сіденко І.О.) та фінансове управління райдержадміністрації ( Нікітенко О.В.).
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань охорони здоров`я, материнства, дитинства, прав жінок та соціального захисту населення. (Мартиненко Ю.І.).
6. Рішення районної ради від 17.10.2006 року "Про граничну вартість ритуальних послуг при похованні учасників бойових дій" вважати таким що втратило чинність.

Заступник голови районної ради                                                    Ю.В.Чібарь

Додаток
до рішення районної ради
від 25.02.2010 року

Гранична вартість
ритуальних послуг,що застосовується при виплаті грошової компенсації особам, які здійснили поховання учасників бойових дій

№ п/п

Найменування послуг

кількість

Граничні ціни ,грн.

Літній період (квітень-листопад)

Зимовий період (грудень-березень)

1

Надання труни

1

450,0,0

450,0

2

Надання автотранспорту

1

100,0

100,0

3

Копання могили

1

280,0

330,0

4

Надання вінка похоронного з траурною стрічкою

1

60,0

60,0

Всього:

890,0

940,0БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’яте скликання
Тридцять друга сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 25.02.2010                                 м. Білопілля

Про внесення змін до районної
програми роботи з обдарованою молоддю
на 2006 - 2010 роки, затвердженої
рішенням районної рада 13.07.2006 року

Розглянувши подані районною державною адміністрацією зміни до районної
програми роботи з обдарованою молоддю на 2006 - 2010 роки, затвердженої
рішенням районної рада 13.07.2006 року районна рада вирішила:
1. У пункті 3 рішення районної ради від 13.07.2006 року "Про районну програму роботи з обдарованою молоддю на 2006 - 2010 роки" внести зміни в такій редакції:
пункт 3. Встановити районну стипендію обдарованим дітям в межах 100 грн. на місяць.
2. Фінансовому управлінню (Нікітенко О.В.) та відділу освіти (Бойко М.Г.) райдержадміністрації при формуванні районного бюджету на 2010 рік передбачити кошти на виконання даної програми і забезпечити її фінансування після його затвердження .
3. Організацію виконання даного розпорядження покласти на відділ освіти районної державної адміністрації (Бойко М.Г.).
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань молоді, освіти та культури (Мозговий О.А.).


Заступник голови районної ради                                             Ю.В. Чібарь


БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’яте скликання
Тридцять друга сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 25.02.2010                                    м. Білопілля

Про внесення змін до рішення
районної ради від 15.12.06
"Про районну комплексну програму
"Молодь Білопільщини" на 2007-2010 роки"

Розглянувши звернення районної державної адміністрації щодо проведення просвітницько-профілактичних акцій, виїзних консультацій в сільській місцевості, спрямованих на попередження негативних явищ у молодіжному середовищі, пропаганду здорового способу життя, патріотичного виховання молоді, створення спеціалізованих служб (виїзних пунктів) соціально-консультативної допомоги сільській молоді, забезпечення соціального супроводу незахищених категорій населення, багатодітних, малозабезпечених сімей, на підставі пункту 16, частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", районна рада вирішила:
1. Доповнити додаток 2 до рішення сесії районної ради від 15.12.2006 р. "Фінансове забезпечення заходів районної комплексної програми "Молодь Білопільщини" на 2007 - 2010 роки", пунктом 14 в наступній редакції:
- проведення просвітницько-профілактичних акцій, виїзних консультацій в сільській місцевості, спрямованих на попередження негативних явищ у молодіжному середовищі, пропаганду здорового способу життя, патріотичного виховання молоді, створення спеціалізованих служб (виїзних пунктів) соціально-консультативної допомоги сільській молоді, забезпечення соціального супроводу незахищених категорій населення, багатодітних, малозабезпечених сімей та сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, передбачивши на проведення цих заходів 4000 грн. ( чотири тисячі гривень).
2. Районній державній адміністрації забезпечити організацію виконання заходів, передбачених даним рішенням.
3. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Нікітенко О.В.) при формуванні районного бюджету передбачити кошти на виконання даної програми і забезпечити її фінансування після затвердження районного бюджету на 2010 рік.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань молоді, освіти, культури (Мозговий О.А.).


Заступник голови районної ради                                             Ю. В. Чібарь


БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’яте скликання
Тридцять друга сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 25.02.2010                                   м. Білопілля

Про внесення змін до
Програми розвитку тваринництва
у Білопільському районі на 2009-2011 роки

Керуючись частиною 2 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою підтримки сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств району, що займаються розвитком галузі тваринництва, районна рада вирішила:
1. Доповнити Програму розвитку тваринництва у Білопільському районі на 2009-2011 роки, затверджену рішенням двадцять другої сесії районної ради від 30.12.2008р. розділом V "Рекомендації щодо порядку встановлення зменшеного до 1,5% грошової оцінки розміру орендної плати на землі державної, комунальної власності господарствам, що займаються розвитком галузі тваринництва в районі" (додається).
2. Організацію виконання цього рішення покласти на районну державну адміністрацію.
3. Контроль за його виконання покласти на постійну комісію районної ради з питань агропромислового комплексу, соціального розвитку села, охорони навколишнього-природного середовища (голова комісії Мілінтович Ф.К.)


Заступник голови районної ради                                           Чібарь Ю.В.


Додаток
до рішення районної ради
від 25.02.2010 р.

V. Рекомендації
щодо порядку встановлення зменшеного до 1,5% грошової оцінки розміру орендної плати на землі державної, комунальної власності господарствам, що займаються розвитком галузі тваринництва в районі

З метою підтримки розвитку тваринництва, районна рада рекомендує районній державній адміністрації, сільським, селищним, міським радам району, при встановленні розміру орендної плати за оренду земель, відповідно, державної, комунальної власності господарствам, які займаються розвитком тваринницької галузі в районі, встановлювати зменшену до 1,5% грошової оцінки плату за землю.
Розвиток тваринницької галузі в районі є одним із пріоритетних завдань . Це не тільки забезпечення регіону тваринницькою продукцією , а й розвиток інфраструктури села , створення додаткових робочих місць , а значить і додаткові надходження в бюджет . Необхідно створити в районі умови не тільки для припинення скорочення поголів'я худоби , а й для його нарощування . В 2002 році тваринництвом займалися 31 господарство , а на даний час лише 12 . За останні 7 років кількість працюючих в тваринництві скорочено на 970 чоловік .
За підрахунками , зменшення орендної плати за 1 га земель державної власності спричинить скорочення надходжень в бюджет в рік на 159,8 гривень . Скорочення ж одного робочого місця в тваринництві принесе збитки в бюджет на суму 2 700 гривень . З проведеного аналізу управлінням агропромислового розвитку господарства , які займаються розвитком тваринництва в районі сплачують на 1 ріллі податків в 2-2,3 рази більше від господарств які не займаються тваринництвом.
До господарств, що розвивають тваринницьку галузь району, пропонується відносити господарства, які відповідають наступним критеріям:
1) сільськогосподарські та фермерські господарства, які займаються хоча б одним із напрямків тваринництва (скотарством або свинарством), а саме сільськогосподарські підприємства, які станом на 1 січня поточного року утримують не менше 100 гол. ВРХ, в тому числі 50 гол. корів, або/та не менше як 150 гол. свиней; фермерські господарства, які станом на 1 січня поточного року утримують не менше як 30 голів ВРХ в тому числі 15 голів корів або/та не менше 50 голів свиней. При цьому, договором оренди може бути передбачено скасування зниженої орендної плати в разі зменшення у господарстві зазначеного в цьому пункті поголів'я тварин;
2) забезпечують задовільні умови утримання тварин та стале ветеринарне
благополуччя, що передбачає охоронні, карантинні, загальні санітарно-ветеринарні
заходи і вимоги щодо комплектування стад, оптимізацію мікроклімату;
3) впроваджують у виробництво досягнення селекції - тварин з високим генетичним потенціалом продуктивності та відтворення шляхом штучного осіменіння маточного поголів'я спермою високопродуктивних плідників;
4) збільшують виробництво продукції тваринництва за рахунок підвищення продуктивності тварин, а саме надій молока на корову за рік повинен складати не менше 2500 кг, середньодобові прирости ВРХ - 300 гр., свиней - 200 гр.;
5) забезпечують поліпшення відтворення в усіх галузях тваринництва та організовують спрямоване вирощування молодняку для якісного ремонту маточного стада, при цьому вихід телят на 100 корів за рік повинен становити - 75 голів, а поросят - 1000 голів.
При розгляді питання щодо встановлення зменшеного до 1,5% грошової оцінки розміру орендної плати, господарство-претендент подає на розгляд, відповідно, до комісії з підготовки пропозицій по наданню райдержадміністрацією в оренду земель запасу та резервного фонду, невитребуваних та непереоформлених паїв або до сільської, селищної, міської ради (по землях комунальної власності), крім заяви, Програму розвитку тваринництва господарства, погоджену управлінням агропромислового розвитку райдержадміністрації, яка висвітлює питання утримання тварин, розведення та їх відтворення, кормовиробництва та годівлі, механізації тваринництва в господарстві тощо.БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’яте скликання
Тридцять друга сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 25.02.2010                                  м. Білопілля

Про звіт головного лікаря комунального
закладу районної ради "Білопільська
центральна районна лікарня" про роботу
комунального закладу за 2009 рік

Розглянувши звіт головного лікаря комунального закладу районної ради "Білопільська центральна районна лікарня" Мартиненка Ю.І. про роботу закладу за 2009 рік, керуючись пунктом 20 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та рішенням районної ради від 19.07.07 "Про затвердження Порядку розгляду звітів керівників закладів, підприємств, установ, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст району", районна рада вирішила :

1. Звіт головного лікаря комунального закладу районної ради "Білопільська центральна районна лікарня" Мартиненка Ю.І. про роботу закладу за 2009 рік взяти до відома ( додається).
2. Комунальному закладу районної ради "Білопільська центральна районна лікарня" (Мартиненко Ю.І.):
2.1. Вжити дієвих заходів щодо виконання національних та регіональних програм, спрямованих на покращення медичного забезпечення населення району.
2.2. Максимально забезпечити укомплектуванню вакантних посад медичних працівників в закладах охорони здоров'я району.
2.3. Разом із сільськими, селищними, міськими радами району вирішити питання забезпечення медичних закладів необхідним обладнанням, інструментарієм, медикаментами.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, планування, ринкових реформ і управляння об'єктами права комунальної власності ( Дрягалін І.В.).


Заступник голови районної ради                                                    Ю.В.Чібарь


Інформація
про підсумки роботи галузі охорони здоров'я Білопільського району
у 2009 році.

Згідно плану основних організаційних заходів сьогодні ми підведемо підсумки діяльності ЛПЗ району за 2009 рік та визначимо завдання, які стоять перед нами з метою покращення нашої роботи в 2010 році.
Медпрацівниками нашого району проведена певна робота по виконанню національних та регіональних програм по покращенню медичного забезпечення всіх контингентів населення району. Пріоритетним в нашій діяльності було і є забезпечення невідкладної медичної допомоги населенню, надання медичної допомоги дітям, вагітним жінкам, інвалідам та учасникам ВВВ, особам, що постраждали в наслідок аварії на ЧАЕС.
Мережа ЛПЗ району залишилася незмінною і представлена Білопільською ЦРЛ на 250,4 середньорічних ліжка (в зв"язку з додатково розгорнутими 20 інфекційними ліжками на період епідемії грипу і закриттям 15 ліжок шкірно - венерологічного відділення) ; Улянівською РЛ на 25 ліжок, Жовтневою СЛ на 40 ліжок , трьома СДЛ : Річківською , Марківською , Куянівською на 10 ліжок кожна, двома амбулаторіями ЗПСМ : Вирівською, Бобрицькою; одною СЛА - Павлівською; 41 ФАП та ФП.
В районі працює колектив медичних працівників, який нараховує 796 чоловік, в т.ч. 98 лікарів, підлягає атестації 58, з них атестовано 55 лікарів, що складає 56,1 %, в т.ч. з вищою категорією - 12 чоловік, з І категорією - 30 чол., з ІІ категорією - 13 чол.
В ЛПЗ працює 338 осіб середнього медперсоналу: із них атестовано 214 чоловік, що складає 63,3 %, в тому числі мають вищу кваліфікаційну категорію 74 чол., І категорію - 69 чол., ІІ категорію - 71 чол; молодшого та обслуговуючого персоналу працює 360 чоловік. Показник забезпеченості лікарями на 10 тис. населення становить 18,7 в 2009 році проти 19,3 в 2008 році, при середньо обласному показнику 34,7 ( 2009 рік).
Вакантних посад лікарів в районі - 37, в. ч. по ЦРЛ - 17. Укомплектованість медичними сестрами та обслуговуючим персоналом складає 94,6 %. Але існує проблема з забезпеченістю фельдшерами сільських ФАП, ФП, і на сьогоднішній день Рижівський ФАП, Бутовщанський, Ледінський, Кисло Дубинський? Гуринівський, Сергіївський, Миколаївський, Катеринівський, Штанівський ФП та ФП с. Червоне без медпрацівників, і медична допомога населенню цих сіл забезпечується по сумісництву та згідно графіку медпрацівниками територіальних сільських дільничних лікарень та амбулаторій. Не укомплектовані ФАПи акушерками с. Горобівка, с. Рижівка, с. Білани, с. Іскра.
В 2009 році створення дільниць та закладів ЗПСМ згідно плану не передбачалось. В 2009 році функціонувало 15 дільниць загальної практики сімейної медицини при Вирівській АЗПСМ, Павлівській СЛА, Бобрицькій АЗПСМ, Куянівській СДЛ, Річківській СДЛ , Марківській СДЛ, Улянівській РЛ , Жовтневій СЛ та дільниці при поліклініці ЦРЛ. Забезпеченість лікарями на дільницях ЗПСМ становить 66,6 %, залишаються не укомплектованими посади лікарів по Павлівській, Бобрицькій, Куянівській, Вирівській, Улянівській дільницях. Забезпеченість медичними сестрами становить 100 %.
Всі ЛПЗ району, включаючи ФАП та ФП акредитовані.
Нами досягнуто покращення ряду показників діяльності ЛПЗ району та стану здоров'я населення.
Але поряд з цим у нас є ряд проблем. Залишається складною демографічна ситуація в районі: природна втрата населення становить ( -11,9) проти ( -13,2) за минулий рік. Смертність населення в 2009 році 19,8 на 1 тис. населення, проти 22,7 в 2008 році, народжуваність 7,9, в 2008 році - 8,6.
Демографічна навантаженість з кожним роком зростає через значне постаріння населення району.
В 2009 році захворюваність населення району в цілому практично на одному рівні і становить 458,7, в 2008 році 476,99 на 1000 населення. Поширеність також залишається на показниках минулого року і становить 1543,6, в минулому році 1576,99 на 1 тисячу населення.
В районі проводиться робота по профілактиці та ранньому виявленню туберкульозу та онкологічних захворювань серед населення.
Кількість флюорографічних обстежень на 1 тис. населення 555,2, в минулому році 685,1 на 1 тис. населення, при середньо обласному показнику за 2009 рік - 599,5 на 1 тис. населення.
Знизився показник охоплення туберкуліно діагностикою дитячого населення до 999,0 на 1 тис. дітей, що підлягали проти 999,4 в 2008 році, при середньо обласному показнику за 2009 рік - 950,0.
Захворюваність населення на злоякісні новоутворення становить 358,6 на 100 тис. населення, в 2008 році 326,3 на 100 тис., при середньо обласному показнику 373,1 за 2009 рік.
Вдалося знизити в 2009 році в порівнянні з 2008 роком:
- захворюваність на туберкульоз органів дихання 43,9 проти 54,1 на 100 тис. населення в 2008 році ( обласний показник за 2009 рік 47,6);
- захворюваність на деструктивну форму туберкульозу 9,1 проти 16,2 на 100 тис. населення в 2008 році (обласний показник за 2009 рік 15,3);
- рівень первинної інвалідності серед дорослого населення 28,8 проти 30,5 на 10 тис. населення (обласний показник за 2009 рік 38,0);
- рівень первинної інвалідності серед осіб працездатного віку 40,3 проти 43,1 на 10 тис. населення (обласний показник за 2009 рік 46,1);
- питома вага деструктивних форм туберкульозу серед вперше виявлених хворих 22,7 проти 37,5 в 2008 році, при обласному показнику за 2008 рік 36,6

Поряд з тим існує ряд проблем , на які необхідно звернути особливу увагу.

Відсоток онкологічних профілактичних оглядів жіночого населення в порівнянні з минулим роком зріс до 81,1 % із 74 % в минулому році, при обласному показнику за 2009 рік 81,3 %.
Має місце ріст захворюваності на хронічний алкоголізм з 72,1 на 100 тис. нас. в 2008 році до 80,5 ( обласний за 2009 рік - 83,0); зросла захворюваність на алкогольні психози з 9,0 на 100 тис. нас. в 2008 році до 9,1 в 2009 році, що вище середньо обласного показника за 2009 рік - 7,4.
Хірургічна активність стаціонарів хірургічного профілю знизилась і становить 43,6 % проти 46,9 % в 2008 році при середньо районному показнику за 2009 рік - 51,7 %.
В районі функціонує 345,4 середньорічних ліжок, в т.ч. в ЦРЛ 250,4, в Жовтневій селищній лікарні - 40 ліжок, в Улянівській районній лікарні - 25 ліжок, та по 10 ліжок в Куянівській , Марківській і Річківській СДЛ. Забезпеченість населення стаціонарними ліжками 63,1 на 10 тис. населення, при середньо районному показнику за 2009 рік 56,9.
Розгорнуто 65 ліжок для хворих з денним перебуванням. Забезпеченість ліжками в денних стаціонарах 11,9 на 10 тис. населення при середньо районному показнику 15,1 (2009 р.).
В 2009 році при ЦРЛ відкрито додатково 10 ліжок денного стаціонару за рахунок скорочення ліжок шкірно - венерологічного відділення.
За 2009 рік в стаціонарах району проліковано 9930 хворих проти 11036 в минулому році. Зайнятість ліжка в цілому по району за цей період склала 313,1 дня, проти 331,9 в минулому році (обл. показник за 2009 р. - 315,3 дня). Середня тривалість лікування 1-го хворого склала 10,9 дня проти 10,8 в минулому році, при середньо обласному показнику 12,9 ( 2009 р.)
Летальність в стаціонарах району становить 0,5 %, що на рівні минулого року.
По району ліжковий фонд в цілому використовувався на 94,3 % проти 99,5 % в 2008 році.
Краще він використовувався в хірургічному відділенні - 104,7, неврологічному відділенні - 102,7, туберкульозному відділенні на 114,8, шкірно - венерологічному - 101,2 %, педіатричному - 107,8 %, гінекологічному - 104,9 %.
Не виконаний план ліжко - днів по травматологічному відділенню - 91,9, пологовому відділенню - 29,1 (відділення було закрите на капітальний ремонт).
В середньому по СДЛ план ліжко днів виконаний на 94,4 % проти 98,5% в 2008 році; за рахунок Марківської СДЛ, де план ліжко - днів виконаний лише на 78,4 % (лікарня закривалася на ремонт), Жовтневої СЛ - 82,6 % Куянівської СДЛ - 89,6 %.
Зросла питома вага госпіталізованих сільських мешканців і становить 38,5 % проти 35,9 % в 2008 році.
Амбулаторно - поліклінічна допомога населенню надається поліклініками: ЦРЛ, яка розрахована на 500 відвідувань в зміну, Жовтневою на 300, Улянівською на 150 та СДЛ від 55 до 25 відвідувань в зміну. Загальна потужність амбулаторно поліклінічних закладів становить 1165 відвідувань в зміну.
Ведеться прийом хворих по 36 спеціальностях. За звітний період прийнято 211097 чоловік , проти 221137 чол. в 2008 р., що нижче минулого року на 4,5 %.
З профілактичною метою прийнято 108219 чоловік, або 51,3 % від загального числа відвідувань. Зниження кількості відвідувань відбулося за рахунок зниження кількості відвідувань до лікарів поліклінічного відділення Білопільської ЦРЛ з 154808 в 2008 році до 151253 в 2009 році, або на 2,4 %; Жовтневої СЛ з 31759 до 26188 чоловік, або на 21,2% ;Улянівській районній лікарні з 15212 до 12351, або на 23,1%, що обумовлено в певній мірі неукомплектованістю кадрів лікарів і скороченням чисельності населення.
Кількість відвідувань на 1 мешканця складає 3,8, в минулому році - 3,9.
Лікарями здійснено 21048 відвідувань хворих вдома проти 21553 в минулому році , що нижче минулого року на 2,4 %.
Кількість відвідувань вдома на 100 мешканців становить 37,9, в минулому році 38,8. Кращим цей показник є в Річківській лікарні ( 78,0), Марківській СДЛ (78,5), Куянівській СДЛ (61,1).
Лікарями терапевтами та педіатрами організовано 2117 стаціонарів вдома проти 2254 в минулому році. Кількість стаціонарів вдома на 1 дільничного терапевта 125,1, на 1 дільничного педіатра 34,3.
Ці показники залишились на рівні минулого року у лікарів терапевтів і погіршились у лікарів педіатрів, і становили за минулий рік відповідно 126,2 і 34,3.
Доцільним є , згідно показань, лікування хворих в стаціонарах з денним перебуванням. В 2009 році із стаціонарів з денним перебуванням хворих виписано 1689 чол. План ліжко - днів виконано на 80,9 % проти 89,8 % в минулому році, за рахунок недовиконання плану ліжко днів денного стаціонару по Білопільській ЦРЛ, який виконано на 59,6 % та Жовтневій СЛ на 79,2%. За 2009 рік проведені комплексні медичні огляди ветеранів та інвалідів ВВВ . Всі ці категорії оглянуті на 99,9 %. Комплексним медоглядом "Ч" контингент охоплений на 100 %.
В 2009 році активізована санітарно освітня робота серед населення, особливо серед підлітків, серед жінок, по профілактиці алкоголізму та наркоманії, пропаганді грудного вигодування дітей, раннього виявлення та профілактиці онко захворювань і туберкульозу. За минулий рік лікарями району прочитано 2598 лекцій з загальним числом слухачів 16735 чол, в минулому році 2641 лекція, проведено 155 передач по місцевому та відомчому радіо, надруковано 56 статей в газеті, проведено 5 пропагандистських кампаній спільно з відділами РДА, 6 тематичних вечорів, випущено 646 санбюлетнів, 226 санітарних куточків. Наприкінці 2009 р. розпочав свою роботу офіційний сайт Білопільської ЦРЛ - перший серед ЦРЛ області.
З метою надання планово консультативної допомоги сільському населенню району за 2009 рік проведено 683 виїзди, що дещо менше в порівнянні з 2008 роком де їх було проведено 741, при цьому оглянуто 10668 чоловік, із них стаціонарно 161, амбулаторно 4437 , вдома 162, проведено профілактичних оглядів 5908.
Під наглядом лікарів педіатрів знаходиться 6279 дітей віком до 18 років, із них 4960 дітей до 14 років. Дітей першого року життя 333, відповідно в 2008 році під наглядом знаходилось 6482 дитини до 18 років, 5212 дітей до 14 років, 358 дітей до 1 року життя. В середньому кількість дитячого населення зменшилась на 5 %.
Медична допомога дитячому населенню надається 7 лікарями педіатрами і лікарем неонатологом в пологовому відділенні ЦРЛ, із них 2 лікаря педіатра пенсійного віку та на
2-х дільницях загальної практики сімейної медицини ( с. Марківка, с. Річки). Всі лікарі педіатри пройшли курси підвищення кваліфікації і мають атестаційні категорії. Не укомплектовані лікарями педіатрами Бобрицька СЛА, Куянівська СДЛ, Павлівська СЛА, Жовтнева СЛ.
Охоплення дітей медичним наглядом в перші 3 доби після виписки з пологових відділень складає 100 %. Повністю впроваджено в практику протоколи нагляду за дітьми раннього віку згідно наказу МОЗ № 149.
Всього за 2009 рік прийнято 26320 дітей (2008 рік - 29525). Зменшення кількості прийнятих дітей пояснюється зменшення кількості дитячого населення та відсутністю лікарів педіатрів в Бобрику, Куянівці, Павлівках, Жовтневому.
При профілактичних оглядах оглянуто - 4960 дітей або 100 %. В минулому році цей показник складав також 100 %.
Обсяг фінансування збільшився на 1194,6 млн. грн. і становить 19710,9 млн. грн. - 96,4 % від плану. Зросло фінансування з розрахунку на 1 мешканця з 338,51 грн. до 365,69 грн. Збільшились видатки на забезпечення пільгових категорій населення. На фінансування пільгових рецептів виділено 155 тис. грн., або 83,5 % від плану, на зубне протезування 100 тис. грн. - 100 % від плану.
Вартість 1 відвідування по амбулаторно - поліклінічній допомозі - 19,59 грн. (2008 рік - 15,85 грн.), з них на медикаменти - 2,41 грн.
На проведення капітальних та поточних ремонтів профінансовано 486,8 тис. грн. - 100 %.
По лікувальних закладах району бюджет на 2009 рік затверджений в сумі 20452,3 тис. грн., при потребі 44368,0 тис. грн., що становить 46,1 % від потреби.
В звітному періоді було забезпечено в повному обсязі фінансування поточних витрат на оплату праці, транспортних та господарських послуг, оплату комунальних услуг.
В 2009 році збільшились видатки на медикаменти. Вартість 1 ліжко - дня по харчуванню в цілому по ЛПЗ району склала 3,69 грн., по медикаментах збільшилась з 4,95 грн. в 2008 році до 5,14 грн. в 2009 році. Витрати на безкоштовне дитяче харчування склали 600,0 на 1 дитину проти 1200,00 в 2008 році.
Придбано медичного обладнання та інвентаря :
- за бюджетні кошти - 56680 грн.
- за спонсорську допомогу - 48597 грн.
- централізовано - 410160 грн.
Але при рості абсолютних цифр - фінансування галузі залишається недостатнім, про що свідчать зайняті рейтингові місця з економічних показників. По фінансуванню район займає одне із останніх місць в області.
З листопада 2002 року в районі функціонує районна лікарняна каса, яка на сьогоднішній день нараховує 3140 члена, або 5,7 % від всього населення району і сума добровільних внесків за минулий рік склала 878,3 тис. грн.
В 2009 році проліковано 3016 член РЛК з витратами на лікування хворого в середньому 209,00 грн.
На протязі року в адміністрацію Білопільської ЦРЛ надійшло 87 звернень громадян. На першому місці звернення з кадрових питань ( включаючи питання працевлаштування) - 40,2%, на ІІ місці зубопротезування та особисті питання - 11,5 %, на ІІІ місці звернення щодо надання медичної допомоги - 10,3%. Надійшло 13 письмових звернень Всі питання вирішені на рівні адміністрації ЦРЛ. Повторних та колективних звернень не було. В адміністрації ЦРЛ складений графік особистого прийому громадян головним лікарем та його заступниками.
Згідно виконання закону про звернення громадян в МОЗ України надійшла одна скарга.
Проблемні питання:
- Раціональне використання вільних площ Жовтневої СДЛ та Улянівської РЛ
- Кадрове забезпечення
- Заміна ліфта та рентген-обладнання в ЦРЛ


Головний лікар КЗ "Білопільська ЦРЛ"                                         Ю.І.Мартиненко


БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’яте скликання
Тридцять друга сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 25.02.2010                                    м. Білопілля

Про звіт директора комунальної
установи районної ради
"Білопільський районний
трудовий архів" про роботу
комунальної установи за 2009 рік

Розглянувши звіт директора комунальної установи районної ради "Білопільський районний трудовий архів" Грищенко О.Л. про роботу установи за 2009 рік, керуючись пунктом 20 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та рішенням районної ради від 19.07.07 "Про затвердження Порядку розгляду звітів керівників закладів, підприємств, установ, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст району", районна рада вирішила :

1. Звіт директора комунальної установи районної ради "Білопільський районний трудовий архів" Грищенко О.Л. про роботу установи за 2009 рік взяти до відома ( додається).
2. Директору комунальної установи районної ради "Білопільський районний трудовий архів" Грищенко О.Л.:
2.1. Активізувати роботу з виявлення та внесення до джерел комплектування документами підприємств, установ та організацій району, незалежно від форм власності.
2.2. Постійно вивчати стан зберігання документів з особового складу, фінансово-господарської діяльності та інших документів на підприємствах, в установах і організаціях району, при необхідності інформувати районну раду.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, планування, ринкових реформ і управляння об'єктами права комунальної власності ( Дрягалін І.В.).


Заступник голови районної ради                                                         Ю.В.Чібарь


Заступнику голови районної ради
Чібарю Ю.В.

Про роботу КУ Білопільської районної ради " Білопільський районний трудовий архів" за 2009рік.

Комунальна установа була створена рішенням шостої сесії районної ради від 15.12.2006 р.
Фактичне функціонування закладу було забезпечено з 01.02.2007 року . Архівна установа була створена з метою централізованого тимчасового зберігання документів з особового складу, фінансово - господарської діяльності .строки яких не закінчилися , ліквідованих установ , підприємств .організацій та приватних підприємців - фізичних осіб без правонаступників , що діяли у районі , для забезпечення соціально -правових інтересів громадян .
Для забезпечення роботи в установі створені відповідні умови : відремонтовано приміщення площею 75,9 метрів квадратних ,в тому числі під архівосховищем 53,7 метрів квадратних, під кімнатою попередньої акліматизації документів -2,6 , під робочими кімнатами -19,6 метрів квадратних.
Архівосховище обладнане металевими стелажами протяжністю 180 погонних метрів. Придбані два комп'ютера , сканер та ксерокс , для забезпечення діловодства і обслуговування громадян.
Основними джерелами фінансового забезпечення діяльності комунальної установи є районний бюджет , надання платних послуг , благодійна допомога . В 2009 році з районного бюджету використано 73513 гривні , при плані 80000гр. ,надано платних послуг по зберіганню документів - 14029грн.
Власні кошти використовувались на оплату комунальних послуг , придбання стелажів, вікна , дверей , канцелярських товарів , підписку. Станом на 01.02.2010 року в архівній установі налічується 68 фондів документі з особового складу ліквідованих установ , підприємств , організацій, в яких зберігається понад 23,5 тис. справ(1175000 документів). Крім того знаходяться на зберіганні 193 справи виборчої комісії та 169 мішків з виборчими бюлетенями.
За 2009 рік видано 1303 довідки соціально - правового характеру, що на 356 довідок більше ніж у 2008 ріку.
Умови зберігання документів відповідають вимогам Держстандарту. Документи розміщені на металевих стелажах . Всі справи 100% закартовані в картонні ящики та картонні бокси. Температурно вологісний та світловий режими витримуються . Регулярно проводиться обезпилювання документів. Приміщення архівосховищ затемнене , має діючу сучасну,підприємств, пожежно-охоронну сигналізацію. Двері металеві ,на вікнах решітки , в усіх архівосховищах пластикові вікна.
Комунальною установою ведеться робота по реконструкції документів, у 2009 році реконструйовано 3000 справ.
Таким чином КУ " Білопільський районний трудовий архів це:
1. На зберігання документи 118 ліквідованих підприємств та установ, організацій
2. 23500 справа і понад 1175000 документів, починаючи з 1942р. на зберігання .
3. За 2009 рік працівниками виконано 1303 запити громадян соціально-правового характеру з позитивним результатом .


Директор                                                        О.Л.Грищенко


БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’яте скликання
Тридцять друга сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 25.02.2010                                       м. Білопілля

Про затвердження технічної документації
з нормативної грошової оцінки земельної
ділянки водного фонду, яка надається в оренду
ТОВ ВП "Волна" для будівництва зимовників і
риборозплідника для вирощування риби
на території Вирівської сільської ради

На підставі пункту 21 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 23 Закону України "Про оцінку земель", розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки водного фонду, яка надається в оренду ТОВ ВП "Волна" для будівництва зимовників і риборозплідника для вирощування риби на території Вирівської сільської ради районна рада вирішила:

1.Затвердити технічну документацію(додається) з нормативної грошової оцінки земельної ділянки водного фонду, яка надається в оренду ТОВ ВП "Волна" для будівництва зимовників і риборозплідника для вирощування риби (для іншого сільськогосподарського призначення) на території Вирівської сільської ради.

2.Дані грошової оцінки є базою для нарахування орендної плати за використання земельної ділянки.


Заступник голови районної ради                                        Ю.В.Чібарь


БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’яте скликання
Тридцять друга сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 25.02.2010                                       м. Білопілля

Про затвердження технічної документації
з нормативної грошової оцінки земельних
ділянок, які надаються в оренду ТОВ "Білопілля Агро"
для сільськогосподарськогопризначення на території
Коршачинської сільської ради

На підставі пункту 21 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 23 Закону України "Про оцінку земель", розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельних ділянок, які надаються в оренду ТОВ "Білопілля Агро" для сільськогосподарського призначення на території Коршачинської сільської ради районна рада вирішила:

1.Затвердити технічну документацію (додається) з нормативної грошової оцінки земельних ділянок, які надаються в оренду ТОВ "Білопілля Агро" для сільськогосподарського призначення (землі іншого сільськогосподарського призначення) на території Коршачинської сільської ради.

2.Дані грошової оцінки є базою для нарахування орендної плати за використання земельної ділянки.


Заступник голови районної ради                                            Ю.В.Чібарь


БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’яте скликання
Тридцять друга сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 25.02.2010                                      м. Білопілля

Про затвердження технічної документації
з нормативної грошової оцінки земельних
ділянок, які надаються в оренду ТОВ "Білопілля- Агро"
для сільськогосподарськогопризначення
на території Шкуратівської сільської ради.

На підставі пункту 21 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 23 Закону України "Про оцінку земель", розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельних ділянок, які надаються в оренду ТОВ "Білопілля- Агро" для сільськогосподарського призначення на території Шкуратівської сільської ради районна рада вирішила:

1.Затвердити технічну документацію(додається) з нормативної грошової оцінки земельних ділянок які надаються в оренду ТОВ "Білопілля- Агро" для сільськогосподарського призначення (землі іншого сільськогосподарського призначення) на території Шкуратівської сільської ради:

1.1 Загальною площею 2,9117га.
1.2 Загальною площею 1,5930га.

2.Дані грошової оцінки є базою для нарахування орендної плати за використання земельної ділянки.


Заступник голови районної ради                                              Ю.В.Чібарь


БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’яте скликання
Тридцять друга сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 25.02.2010                                   м. Білопілля

Про додаткові угоди до договорів
найму нежитлових приміщень

Відповідно до пункту 19 частини 1 статті 43 Закону України " Про місцеве самоврядування в Україні", пункту 3.7 Регламенту роботи районної ради, затвердженого рішенням від 17.10.2006, районна рада вирішила:
1. Затвердити додаткові договори до договорів найма в частині продовження терміну дії договору найма на новий термін, укладені:
1.1. 31 грудня 2009 року з Сумською обласною організацією політичної партії " Вперед Україно!".
1.2. 21 січня 2010 року з комунальною установою Білопільської районної ради "Білопільський районний трудовий архів".
1.3. 12 лютого 2010 року з Білопільською районною організацією Товариства Червоного Хреста України.

Копії договорів найму та додаткових угод до договорів найму додаються.


Заступник голови районної ради                                                       Ю.В.Чібарь


БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’яте скликання
Тридцять друга сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 25.02.2010                                   м. Білопілля

Про безоплатну передачу артсвердловин
комунального закладу районної ради
"Білопільська ЦРЛ" із спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст
району до комунальної власності
Білопільської міської територіальної громади

Для більш раціонального використання та для подальшої експлуатації комунальним підприємством "Водоканал-Білопілля", керуючись пунктом 5 статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та враховуючи згоду Білопільської міської ради на безоплатне прийняття в комунальну власність міської ради артсвердловин комунального закладу Білопільської районної ради "Білопільська ЦРЛ" від 15.01.2010 р., районна рада вирішила:

1. Передати безоплатно дві артсведловини з балансу комунального закладу районної ради "Білопільська ЦРЛ" із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району на баланс комунального підприємства "Водоканал-Білопілля" до комунальної власності Білопільської міської територіальної громади.
2. Відділу комунального майна виконавчого апарату районної ради (Жаворонков А.В.) та комунальній установі районної ради "Білопільська ЦРЛ" (Мартиненко Ю.І.) здійснити передавання-приймання двох артсвердловин, відповідно до чинного законодавства.
3. Організацію виконання даного рішення покласти на головного лікаря комунального закладу районної ради "Білопільська ЦРЛ" Мартиненка Ю.І. та начальника відділу комунального майна виконавчого апарату районної ради Жаворонкова А.В.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, планування, ринкових реформ і управління комунальною власністю (Дрягалін І.В.).


Заступник голови районної ради                                                 Ю.В.Чібарь


БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’яте скликання
Тридцять друга сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 25.02.2010                                    м. Білопілля

Про внесення змін та доповнень до
Типового договору найму
індивідуально визначеного (нерухомого)
майна, що належить до
спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст району

Відповідно до частини 2 статті 10 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" , районна рада вирішила:

1. Внести зміни до Типового договору найму індивідуально визначеного (нерухомого) майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району, затвердженого рішенням районної ради від 17.10.2006 року, згідно додатку.
2. Відділу комунального майна виконавчого апарату районної ради (Жаворонков А.В.) при підготовці договорів найму індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району, брати за основу зазначений Типовий договір, істотні умови договорів найму мають відповідати встановленим у Типовому договорі.
3. Організацію виконання даного рішення покласти на начальника відділу комунального майна виконавчого апарату районної ради Жаворонкова А.В.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, планування, ринкових реформ і управління об'єктами права комунальної власності (Дрягалін І.В.).


Заступник голови районної ради                                               Ю.В.Чібарь


БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’яте скликання
Тридцять друга сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 25.02.2010                                    м. Білопілля

Про скасування дозволу на передачу
в найм частини нежитлового приміщення

Відповідно до пункту 19 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи заяву фізичної особи-підприємця Дегтяря Валерія Вікторовича про відмову від укладення договору найма частини нежитлового приміщення площею 153,2 кв.м за адресою м. Білопілля, вул. Полтавський полк, 3, якому рішенням районної ради від 07.10.09 надана згода на передачу в найм частини нежитлового приміщення, районна рада вирішила:

1. Підпункт 1.2. пункту 1 рішення районної ради від 07.10.2009 " Про надання згоди на передачу в найм частин нежитлових приміщень та скасування дозволу на передачу в найм частин нежитлових приміщень" вважати таким, що втратив чинність.

2. Організацію виконання даного рішення покласти на начальника відділу комунального майна виконавчого апарату районної ради Жаворонкова А.В.


Заступник голови районної ради                                                   Ю.В.Чібарь