Білопільська районна рада

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Рішення 34 сесії, 5 скликання 2 пленарне засідання

Печать
БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’яте скликання
Тридцять четверта сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 21.05.2010                                         м. Білопілля

Про програму економічного і
соціального розвитку району
на 2010 рік

Розглянувши поданий районною державною адміністрацією проект програми економічного і соціального розвитку району на 2010 рік та згідно пункту 16 частини І статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" районна рада вирішила:
1. Програму економічного і соціального розвитку району на 2010 рік затвердити (додається).
2. Районній державній адміністрації забезпечити організаційно-практичні заходи щодо виконання показників і завдань програми економічного і соціального розвитку району на 2010 рік.
3. Рекомендувати сільським, селищним, міським радам розробити відповідні місцеві програми та забезпечити організаційні заходи по їх виконанню.
4. Організацію виконання Програми покласти на голову та заступників голови районної державної адміністрації, а контроль на постійні комісії районної ради.
5. Рішення районної ради від 12.02.2009 року "Про програму економічного і соціального розвитку району на 2009 рік" вважати таким, що втратило чинність.


Голова районної ради                                                                                     С.І.ДворникБІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’яте скликання
Тридцять четверта сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 21.05.2010                                       м. Білопілля

Про внесення змін до
районного бюджету на
2010 рік

Відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні " районна рада вирішила:
1. Збільшити обсяг доходів спеціального фонду районного бюджету на обсяг коштів одержаних із загального фонду бюджету до бюджету розвитку в сумі 48700 гривень.
2. Збільшити обсяг видатків загального фонду районного бюджету в сумі 3237200 гривень за рахунок залишку коштів, який утворився станом на 01.01.2010 року.
3. Направити на установи кошти в сумі 3107200 гривень, а саме: установи освіти 560000 гривень, комунальний заклад районної ради "Білопільська центральна районна лікарня" 654000 гривень, комунальна установа районної ради "Трудовий архів" 100000 гривень, комунальна установа районної ради "Спорт для всіх" 300000 гривень, комунальна установа районної ради "Господарська група" 450000 гривень, районна державна адміністрація 105200 гривень, відділ культури і туризму 110000 гривень, територіальний центр по обслуговуванню одиноких непрацездатних громадян 638000 гривень, управління праці та соціального захисту населення 80000 гривень, забезпечення діяльності новоствореної комунальної установи районної ради Центр соціальної реабілітації дітей - інвалідів 110000 гривень.
4. Надати з районного бюджету іншу дотацію в сумі 130000 гривень.
5. Збільшити обсяг видатків спеціального фонду районного бюджету в сумі 48700 гривень по головному розпоряднику районна державна адміністрація.
6. Визначити обсяг коштів, які передаються із загального фонду районного бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 48700 гривень.
7. Пункт 1 рішення сесії "Про районний бюджет на 2010 рік " від 13.05.2010 року далі викласти в такій редакції:
Установити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2010 рік у сумі 115553146 гривень, у тому числі надходження власних і закріплених доходів у сумі 12142446 гривень, дотацію вирівнювання з державного бюджету у сумі 66477500 гривень, додаткову дотацію з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів у сумі 686500 гривень, субвенцій з державного бюджету у сумі 34145200 гривень, інші субвенції у сумі 77800гривень.
Обсяг доходів загального фонду бюджету визначено у сумі 108964846 гривень, спеціального фонду бюджету - 6588300 гривень, у тому числі бюджету розвитку в сумі 48700 гривень (додаток 1).
8. Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2010 рік у сумі 118790346 гривень, з них обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 112202046 гривень та видатків спеціального фонду бюджету - 6588300 гривень за функціональною структурою (додаток 2) та розподілом за головними розпорядниками коштів (додаток 3)
9. Затвердити змінені обсяги міжбюджетних трансфертів, що надходять до районного бюджету та трансфертів, що передаються бюджетам нижчого рівня (додаток 5, додаток5.1).
10. Затвердити змінений перелік регіональних галузевих програм по районному бюджету на 2010 рік (додаток 8).
11. Затвердити перелік об'єктів, фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток 10).
12. Додатки 1-10 до цього рішення є невід'ємною частиною.
13. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації при умові виконання районного бюджету, передбачити виділення додаткових коштів на придбання м'якого інвентаря відділенням центральної районної лікарні.

завнтажити додатки: (додаток 1); (додаток 2); (додаток 3); (додаток 4);
(додаток 5); (додаток 5.1); (додаток 6); (додаток 7);
(додаток 8); (додаток 9); (додаток 10).


Голова районної ради                                                                                С.І.ДворникБІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’яте скликання
Тридцять четверта сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 21.05.2010                                         м. Білопілля

Про зміни в структурі виконавчого
апарату районної ради

З метою удосконалення структури виконавчого апарату районної ради, в межах існуючої його чисельності та коштів передбачених в районному бюджеті на 2010 рік на утримання ради та її виконавчого апарату, відповідно до пункту 4 частини 1 статті 43, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" районна рада вирішила:
1. Внести зміни до структури виконавчого апарату районної ради на 2010 рік і затвердити її згідно додатку.
2. Дозволити голові районної ради при необхідності вносити зміни до структури виконавчого апарату районної ради в межах затвердженої чисельності.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, планування ринкових реформ і управління об'єктами комунальної власності (голова комісії Дрягалін І.В.).

Голова районної ради                                                                                   С.І.ДворникДодаток
до рішення районної ради
від 21.05.2010

Структура і чисельність
виконавчого апарату Білопільської районної ради на 2010 рік

п/п

Назва структурного підрозділу

Кількість

посад

1

Голова ради

1

2

Заступник голови ради

1

3

Керуючий справами

1

4

Помічник голови ради

1

Відділ правового забезпечення

5

Начальник відділу

1

6

Консультант

1

Відділ комунального майна

7

Начальник відділу

1

8

Консультант

1

Відділ організаційно-масової роботи

9

Начальник відділу

1

10

Консультант

1

Загальний відділ

11

Начальник відділу

1

12

Консультант з питань програмного забезпечення

1

13

Консультант

1

14

Головний бухгалтер

1

15

Секретар керівника

1

16

Секретар-друкарка

1

ВСЬОГО

16БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’яте скликання
Тридцять четверта сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 21.05.2010                                          м. Білопілля

Про положення
відділу організаційно-масової
роботи та загального відділу
виконавчого апарату районної ради.

Керуючись пунктом 4 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та з метою організаційного забезпечення діяльності районної ради її президії, голови ради, постійних комісій, депутатів районна рада вирішила:
1.Затвердити положення про відділи: організаційно-масової роботи та загального - виконавчого апарату районної ради згідно додатків 1 та 2 (додаються).
2.Голові районної ради Дворнику С.І., відповідно до положень затвердити посадові інструкції працівників відділів.


Голова районної ради                                                                                    С.І.Дворник

Додаток 1
до рішення районної ради
від 21.05.2010р.

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ організаційно-масової роботи
виконавчого апарату Білопільської районної ради

1. Загальні положення.

1.1 Відділ організаційно-масової роботи є структурним підрозділом виконавчого апарату районної ради.
1.2Відділ створюється для організаційного забезпечення діяльності районної ради, її президії, голови ради, постійних комісій, депутатів. Підпорядковується голові, заступнику голови районної ради та керуючому справами виконавчого апарату.
1.3 У своїй діяльності відділ керується Конституцією та Законами України, Постановами Верховної Ради, Указами і Розпорядженнями Президента України, Декретами, Постановами і Розпорядженнями Кабінету Міністрів України, Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про місцеві державні адміністрації", розпорядженнями голів обласної і районної рад, рішеннями обласної і районної рад іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням, діє на засадах законності, гласності, поєднання загальнодержавних і місцевих інтересів.
1.4 Діяльність відділу здійснюється на основі перспективних і поточних планів роботи, погоджених з головою або заступником голови районної ради, а також індивідуальних планів роботи працівників відділу, затверджених завідуючим відділом. Інших доручень пов'язаних з виконанням повноважень районною радою.
1.5 Відділ при вирішенні питань, які належать до його компетенції, взаємодіє з іншими відділами, управліннями, службами районної ради та районної державної адміністрації, виконавчими органами місцевого самоврядування та їх виконавчими органами.

2. Структура відділу

2.1 Організаційно-масовий відділ виконавчого апарату районної ради очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади головою районної ради у відповідності до Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування".
2.2 Начальник відділу, керує відділом, визначає завдання і розподіляє обов'язки між працівниками відділу, вносить пропозиції щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників відділу, подає на затвердження голові районної ради посадові інструкції працівників відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань, забезпечує виконання планів роботи відділу, виконує інші обов'язки, покладені на нього головою районної ради, його заступником, керуючим справами виконавчого апарату районної ради.
2.3. У разі відсутності завідувача відділом його обов'язки виконує інший працівник, на якого будуть покладені ці обов'язки розпорядженням голови ради.
2.4. Структура і чисельність працівників відділу затверджується на сесії районної ради .
2.5. Працівники відділу призначаються на посаду та звільняються з посади розпорядженням голови районної ради у відповідності до Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування".

3. Основні функції та завдання
відділу організаційно-масової роботи районної ради.

3.1 Забезпечує організаційну підготовку сесій районної ради, апаратних та інших нарад при голові районної ради, готує плани підготовки сесій районної ради. Сприяє постійним комісіям, депутатам у підготовці та проведенні їх засідань і питань, які вносяться на розгляд районної ради, готує і контролює підготовку відповідних проектів рішень ради.
3.2Готує розпорядження, своєчасно повідомляє депутатів і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення, питання, які вносяться на розгляд сесій ради.
3.3 Забезпечує підготовку перспективних і поточних планів роботи районної ради, виконавчого апарату та організовує роботу по їх виконанню.
3.4 Забезпечує взаємозв'язок районної ради з районною державною адміністрацією, міськими, селищними, сільськими радами їх виконавчими комітетами.
3.5 Надає методичну та консультативну допомогу сільським радам у виконанні ними відповідних повноважень. Аналізує виконання ними Законів України, Постанов Верховної Ради України, Указів Президента України, Постанов Кабінету Міністрів України, інших законодавчих актів, рішень обласної ради, районної ради. Інформує з цих питань керівництво районної ради.
3.6 Організовує та забезпечує проведення нарад, семінарів з керівниками органів місцевого самоврядування, депутатами районної ради.
3.7 Готує окремі розпорядження голови районної ради, інших службових документів з питань, віднесених до компетенції відділу та ради.
3.8 Надає методичну і практичну допомогу депутатам, постійним комісіям районної ради у виконанні їх повноважень та доручень ради, голови та заступника голови ради.
3.9 Забезпечує організацію і проведення на території району виборів народних депутатів України, Президента України, депутатів місцевих рад, референдумів відповідно до чинного законодавства.
3.10 Готує і подає до виконавчого апарату обласної ради статистичні звіти щодо діяльності органів місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою.
3.11Організовує обговорення проектів Законів України і узагальнює пропозиції депутатів і громадськості.
3.12 Забезпечує вивчення подань місцевих органів самоврядування щодо змін в адміністративному поділі, підготовку відповідно матеріалів.
3.13 Вивчає, узагальнює і розповсюджує позитивний досвід роботи органів місцевого самоврядування, депутатів, органів місцевої самоорганізації населення.
3.14 Формує банк інформації з питань економічного та культурного життя району.
3.15 Сприяє взаємодії районної ради з політичними партіями, рухами, фондами, національно-культурними, ветеранськими та іншими громадськими організаціями.
3.16 Одержує, узагальнює та поширює нові форми і методи роботи міських, селищних та сільських рад.
3.17 Сприяє діяльності засобів масової інформації (преса, радіо, телебачення). Надає їм інформаційну і методичну допомогу у висвітленні питань діяльності органів місцевого самоврядування.
3.18 Готує і надсилає до відділу інформаційного забезпечення і комп'ютеризації обласної ради інформаційно-аналітичні матеріали.
3.19 Повідомляє засоби масової інформації про час проведення сесії районної ради, проводить їх акредитацію.
3.20 Забезпечує підготовку матеріалів щодо нагородження посадових осіб місцевого самоврядування району з нагоди ювілейних дат, державних та професійних свят.

4. Для виконання своїх повноважень відділ має право:

4.1 Одержувати від місцевих органів самоврядування, державних органів, установ та організацій, посадових осіб необхідні для роботи документи і матеріали.
4.2 Брати участь у роботі сесій районної, міських, селищних та сільських рад.
4.3 Залучати спеціалістів органів місцевого самоврядування, науковців, інших фахівців для участі у проведенні навчань, перевірок на місцях виконання чинного законодавства.
4.5 Вносити на розгляд голови районної ради доповідні записки, пропозиції з питань, що віднесені до компетенції відділу.
4.6 Запрошувати від органів місцевого самоврядування відомості стосовно питань, які віднесені до компетенції відділу та матеріали, які необхідні для вдосконалення форм і методів роботи.

5. Заключні положення

Працівники відділу, винні в порушенні законодавства в межах повноважень, несуть відповідальність в установленому законодавством порядку, як посадові особи місцевого самоврядування.Додаток 2
до рішення районної ради
від 21.05.2010р.

Положення
про загальний відділ виконавчого апарату
Білопільської районної ради

1. Загальні положення.

1.1 Загальний відділ є структурним підрозділом виконавчого апарату районної ради.
1.2 Відділ створюється для:
- Організаційно-технічного і господарського обслуговування районної ради, її виконавчого апарату, президії і постійних комісій ради, голови районної ради;
- Забезпечення чіткої організації діловодства у виконавчому апараті районної ради, контролю за строками проходження і виконання службових документів;
- Організації прийому громадян і здійснення контролю за строками розгляду пропозицій, заяв, скарг громадян у виконавчому апараті районної ради;
- Надання методичної допомоги в організації роботи по веденню діловодства сільським, селищним, міським радам.
- Підпорядковується голові, заступнику голови районної ради та керуючому справами виконавчого апарату.
1.3 У своїй діяльності відділ керується Конституцією та Законами України, Постановами Верховної Ради, Указами і Розпорядженнями Президента України, Декретами, Постановами і Розпорядженнями Кабінету Міністрів України, Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про місцеві державні адміністрації", розпорядженнями голів обласної і районної рад, рішеннями обласної і районної рад іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням, діє на засадах законності, гласності, поєднання загальнодержавних і місцевих інтересів.
З питань організації особистого прийому і розгляду звернень громадян відділ керується Законом України "Про звернення громадян", Інструкцією з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 №348
1.4 Діяльність відділу здійснюється на основі перспективних і поточних планів роботи, погоджених з головою або заступником голови районної ради, а також індивідуальних планів роботи працівників відділу, затверджених завідуючим відділом. Інших доручень пов'язаних з виконанням повноважень районною радою.
1.5 Відділ при вирішенні питань, які належать до його компетенції, взаємодіє з іншими відділами, управліннями, службами районної ради та районної державної адміністрації, виконавчими органами місцевого самоврядування та їх виконавчими органами.

2. Структура відділу

2.1 Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади головою районної ради у відповідності до Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування".
2.2. Начальник відділу, керує відділом, визначає завдання і розподіляє обов'язки між працівниками відділу, вносить пропозиції щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників відділу, подає на затвердження голові районної ради посадові інструкції працівників відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань, забезпечує виконання планів роботи відділу, виконує інші обов'язки, покладені на нього головою районної ради, його заступником, керуючим справами виконавчого апарату районної ради.
2.3. У разі відсутності завідувача відділом його обов'язки виконує інший працівник, на якого будуть покладені ці обов'язки розпорядженням голови ради.
2.4. Структура і чисельність працівників відділу затверджується на сесії районної ради .
2.5. Працівники відділу призначаються на посаду та звільняються з посади розпорядженням голови районної ради у відповідності до Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування".
2.6. Працівники відділу мають службові посвідчення відповідного зразка.

3. Основні функції та завдання відділу

3.1. Загальний відділ відповідно до покладених на нього завдань:
" здійснює ведення діловодства у виконавчому апараті районної ради відповідно до Порядку роботи з документами у виконавчому апараті районної ради, затвердженого розпорядженням голови районної ради.
" готує проекти розпоряджень і доручень голови районної ради з питань, що належать до компетенції відділу;
" розглядає пропозиції, заяви і скарги громадян, одержані поштою, дає авторам письмові відповіді згідно з чинним законодавством або надсилає для розгляду згідно компетенції;
" проводить консультації та роз'яснення громадянам, які виявили бажання звернутися на особистий прийом до голови чи заступника районної ради;
" запитує у відповідних органів необхідні для прийому громадян матеріали або запрошує їх представників для пояснень, веде облік розпоряджень і вказівок, даних на прийомі, здійснює контроль за їх виконанням;
" згідно графіку організовує прийом громадян головою районної ради, його заступником за місцем проживання громадян;
" веде облік фактів порушення законності строків розгляду з боку районної державної адміністрації, сільських, селищних, міських рад, підприємств, установ, організацій щодо розгляду усних і письмових звернень громадян, виконання рішень районної ради, розпоряджень та доручень голови районної ради;
" складає статистичні звіти про звернення громадян, що надходять щорічно до органів місцевого самоврядування району;
" готує матеріали для виступу голови районної ради, його заступника в засобах масової інформації з найбільш характерних питань, які порушують громадяни в зверненнях;
" приймає, реєструє і передає за призначенням вхідну кореспонденцію, а також внутрішню документацію виконавчого апарату районної ради; реєструє і відправляє вихідну кореспонденцію; веде реєстраційно-контрольну картотеку;
" забезпечує організаційно-технічну підготовку сесій ради, засідань її президії, постійних комісій, а також нарад та інших заходів, що проводяться виконавчим апаратом районної ради;
" здійснює оформлення, облік і зберігання протягом встановленого строку протоколів сесій районної ради, її президії;
" здійснює друкування і розмноження рішень районної ради, розпоряджень, доручень її голови, своєчасне доведення їх до підприємств, установ, організацій, службових осіб та громадян; у необхідних випадках готує копії, виписки й довідки з прийнятих рішень, розпоряджень, доручень;
" забезпечує контроль за строками виконання актів вищестоячих органів, рішень районної ради, розпоряджень, доручень її голови, а також інших службових документів, що підлягають контролю; систематично інформує голову районної ради про хід їх виконання;
" здійснює матеріально-технічне забезпечення заходів по підготовці і проведенню на території району виборів до Верховної Ради України, місцевих виборів;
" складає зведену номенклатуру справ районної ради та її виконавчого апарату, забезпечує контроль за правильністю формування, оформлення і зберігання справ, що підлягають здачі в архів, готує справи до здачі в архів;
" забезпечує організаційно-технічне обслуговування прийому громадян головою, заступником голови районної ради;
" веде облік пропозицій, заяв і скарг громадян, що надходять до виконавчого апарату районної ради; здійснює контроль за строками
розгляду звернень громадян та виконанням рішень, прийнятих по пропозиціях, заявах і скаргах громадян;
" аналізує й узагальнює пропозиції, заяви і скарги громадян, що надійшли до виконавчого апарату районної ради, доповідає дані аналізу голові районної ради;
" за дорученням голови районної ради надає консультативно-методичну допомогу сільським, селищним, міським радам в організації діловодства та контролю за виконанням актів вищестоящих державних органів, рішень ради, розпоряджень і доручень її голови та інших службових документів;
" вивчає і узагальнює досвід щодо організації діловодства в радах, переймає кращі напрацювання;
" здійснює контроль за правильністю користування документами у виконавчому апараті районної ради; готує довідки, звіти, інформації з питань діловодства, контролю за строками виконання службових документів;
" бере участь у розробці і виданні довідників та інших посібників, необхідних для роботи районної ради, її виконавчого апарату , сільських, селищних, міських рад;
" забезпечує утримання і належну експлуатацію приміщення виконавчого апарату районної ради, а також його пожежну безпеку;
" здійснює придбання обладнання для службових приміщень виконавчого апарату районної ради, канцелярського приладдя та засобів організаційної техніки;
" відповідає за організацію роботи комп`ютерної та розмножувальної техніки у виконавчому апараті районної ради, забезпечує проведення своєчасного її ремонту;
" забезпечує правильне використання і збереження матеріальних цінностей у виконавчому апараті районної ради;
" організує роботу транспорту, що обслуговує голову районної ради, її виконавчий апарат.

4. Для виконання своїх повноважень відділ має право:

4.1. Одержувати від місцевих органів самоврядування, державних органів, установ та організацій, посадових осіб необхідні документи і матеріали для виконання передбачених цим Положенням завдань і функцій, вдосконалення форм і методів роботи.
4.2. Брати участь у роботі пленарних засідань районної ради, її президії та постійних комісій.
4.3. Залучати спеціалістів органів місцевого самоврядування, науковців, інших фахівців (за погодженням з їх керівниками) для участі у проведенні навчань, перевірок з питань, віднесених до компетенції відділу.
4.4. Вносити на розгляд голови районної ради доповідні записки, пропозиції з питань, що віднесені до компетенції відділу.
4.5. За згодою керуючого справами виконавчого апарату районної ради
повертати виконавцям документи та вимагати їх доопрацювання у випадках невідповідності встановленим нормам.
4.6.Залучати в установленому порядку за погодженням з головою районної ради окремих фахівців виконавчого апарату районної ради для розробки відповідних документів та виконання завдань, які покладені на відділ, а також в необхідних випадках перевірки на місцях фактів, викладених у зверненнях громадян.

5. Заключні положення

Працівники відділу, винні в порушенні законодавства в межах повноважень, несуть відповідальність в установленому законодавством порядку, як посадові особи місцевого самоврядування.


БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’яте скликання
Тридцять четверта сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 21.05.2010                                          м. Білопілля

Про створення Комунальної установи
Білопільської районної ради
"Районний центр соціальної реабілітації
дітей - інвалідів"

Відповідно до Закону України "Про реабілітацію інвалідів в Україні", Указу Президента України від 27.12.2005 року № 1845 "Про заходи щодо створення сприятливих умов для забезпечення соціальної, медичної та трудової реабілітації інвалідів", Типового положення про центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 13.02.2007 № 48 та Постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 № 1417 "Деякі питання щодо діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)", на підставі частини 2 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 2 Бюджетного кодексу України, з метою створення належних умов для забезпечення соціальної реабілітації дітей-інвалідів в районі, районна рада вирішила:
1. Створити на базі відділення реабілітації змішаного типу для інвалідів і дітей-інвалідів з розумовою відсталістю та обмеженими фізичними можливостями районного територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян Комунальну установу Білопільської районної ради "Районний центр соціальної реабілітації дітей - інвалідів" як самостійну юридичну особу з самостійним балансом та окремим кошторисом.
2. Затвердити Положення про Комунальну установу Білопільської районної ради "Районний центр соціальної реабілітації дітей - інвалідів" (далі - Центр).
3. Директором Центру призначити Бабич Тетяну Василівну.
4. Голові районної ради протягом 10 днів з моменту прийняття цього рішення укласти контракт з директором Центру.
5. Директору Центру:
5.1. До 28.05.2010 зареєструвати установчі документи Центру в установленому чинним законодавством порядку, розробити та подати на узгодження голові районної ради проекти кошторису Центру та штатного розпису.
6. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Нікітенко О. В.) забезпечити фінансування Центру відповідно до кошторису видатків.
7. Контроль за виконанням данного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань охорони здоров'я, материнства, дитинства, прав жінок та соціального захисту населення (Мартиненко Ю.І.).

Голова районної ради                                                                                С. І. ДворникБІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’яте скликання
Тридцять четверта сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 21.05.2010                                         м. Білопілля

Про внесення змін
до Регламенту роботи
Білопільської районної ради

З метою приведення Регламенту роботи Білопільської районної ради до вимог чинного законодавства України, керуючись положеннями пункту 5 частини 1 статті 46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", районна рада вирішила :
1. Внести зміни до Регламенту роботи Білопільської районної ради, виклавши останній в новій редакції затвердити (додається).
2. Рішення районної ради від 27.04.2006 "Про регламент роботи районної ради" вважати таким, що втратило чинність.

Голова районної ради                                                                                  С. І. Дворник

Додаток
до рішення районної ради
від 21.05.2010р.

Зміни до Регламенту роботи Білопільської районної ради

РОЗДІЛ IV Депутатські групи, фракції. Коаліція депутатських груп, фракцій.

4.1. Для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень у виборчих округах депутати районної ради можуть на основі їх взаємної згоди об'єднуватися в депутатські групи. Депутати районної ради об'єднуються в депутатські групи за єдністю території їх виборчих округів, спільністю проблем, які вони вирішують, або іншими ознаками.
4.2.Членство депутата місцевої ради в депутатській групі не звільняє його від персональної відповідальності за здійснення своїх депутатських повноважень у виборчому окрузі.
4.3. Депутатська група може бути утворена в будь-який час протягом строку повноважень ради даного скликання за рішенням зборів депутатів районної ради, які виявили бажання увійти до її складу. Депутатська група в районній раді складається не менш як з п'яти депутатів ради.
4.4. Депутатська група реєструється радою за поданням особи, яка очолює депутатську групу, до якого додається підписане депутатами цієї групи письмове повідомлення про сформування депутатської групи із зазначенням її назви, персонального складу та партійної належності членів групи та депутатів, які уповноважені представляти групу.
4.5. Діяльність депутатської групи припиняється:
1) у разі вибуття окремих депутатів місцевої ради, внаслідок чого її чисельність стає меншою, ніж встановлено частиною першою цієї статті;
2) у разі прийняття депутатами місцевої ради, які входять до її складу, рішення про розпуск депутатської групи;
3) після закінчення строку, на який депутати об'єдналися в депутатську групу, або строку повноважень ради.
4.6. Рада сприяє діяльності зареєстрованих нею депутатських груп, координує їх роботу і може заслуховувати повідомлення про їх діяльність.
4.7. Депутатські фракції районної ради формуються на партійній основі депутатами ради, обраними за виборчим списком відповідної місцевої організації політичної партії (виборчого блоку політичних партій).
4.8. Порядок вступу до депутатської фракції або виходу з неї визначається рішенням вищого керівного органу політичної партії (виборчого блоку політичних партій), за виборчим списком відповідної місцевої організації якої він був обраний депутатом районної ради.
4.9. Депутат може входити до складу лише однієї депутатської фракції. Після відповідного оформлення матеріалів про утворення депутатської фракції головуючий на пленарному засіданні ради інформує депутатів про реєстрацію такої депутатської фракції, її кількісний склад.
4.10. Депутатські групи, фракції мають право:
1) на пропорційне представництво в постійних та тимчасових комісіях ради;

РОЗДІЛ V. Постійні комісії районної ради.

5.3. Кожен проект рішення районної ради, який стосується внесення змін до районного бюджету, інших фінансових питань, попередньо розглядається постійною комісією з питань бюджету, фінансів, планування, ринкових реформ і управління об'єктами комунальної власності.
5.4. Відповідно до частини 6 статті 47 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", голова районної ради може давати доручення постійній комісії з питань бюджету, фінансів, планування, ринкових реформ і управління об'єктами комунальної власності щодо вивчення питань, пов'язаних з внесенням змін до районного бюджету, інших фінансових питань.
5.5. Роботу комісії по розгляду доручень голови районної ради організовує голова комісії.
5.6. Доручення голови районної ради розглядаються на засіданні комісії, як правило, протягом трьох робочих днів з моменту одержання доручення.
5.7. За результатами роботи комісії приймається відповідне вмотивоване рішення, яке разом з копією протоколу засідання комісії направляється голові районної ради.

РОЗДІЛ IX. Порядок проведення сесій районної ради.

9.23. Проекти рішень, запропоновані для розгляду на пленарному засіданні сесії ради, в тому числі і сесії, рішення про скликання якої доводиться до відома депутатів та населення за день до її проведення, можуть ставитися на голосування без попередньої роздачі депутатам текстів останніх на паперових носіях. РОЗДІЛ XI. Порядок підготовки питань, які вносяться на розгляд
сесії районної ради.
11.14. У виняткових випадках при підготовці сесії, рішення про скликання якої доводиться до відома депутатів та населення за день до її проведення, всі матеріали подаються на ім'я голови районної ради не пізніше ніж за 1 день до Пленарного засідання. Порядок підготовки термінових сесій визначається розпорядженням голови районної ради.
11.19. Голова районної ради визначає необхідний для роздрукування та надання депутатам перелік проектів рішень, що вносяться на розгляд сесії районної ради, в тому числі і сесії, рішення про скликання якої доводиться до відома депутатів та населення за день до її проведення.
11.20...
Дане положення не стосується сесії, рішення про скликання якої доводиться до відома депутатів та населення за день до її проведення.


БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’яте скликання
Тридцять четверта сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 21.05.2010                                        м. Білопілля

Про передачу окремого майна районної
ради в оперативне управління
комунальній установі районної ради
"Господарська група"

Відповідно до пункту 5 статті 60 Закону України " Про місцеве самоврядування в Україні" та статті 137 Господарського кодексу України, враховуючи письмове звернення комунальної установи районної ради "Господарська група" від 18.05.2010 № 81, з метою виконання видів діяльності, передбачених Статутом установи, та забезпечення утримання адмінбудівель з господарськими будовами та прилеглих до них земельних ділянок за адресою м. Білопілля, вул.Старопутивльська,35, районна рада вирішила:
1.Передати з балансу районної ради в оперативне управління комунальній установі районної ради "Господарська група" окреме майно, а саме:
- Лічільник води, балансова вартість 74,83 грн., інвентарний № 1137032
- Газонокосилки, балансова вартість 718,27 грн., інвентарний № 1137036
- Урна для сміття, балансова вартість 195,94 грн., інвентарний № 1136087
- Пилосос "Ракета", балансова вартість 257,38 грн., інвентарний № 1137007
- Пилосос, балансова вартість 617,72 грн., інвентарний № 1137080
- Урна для сміття ( біля будинку РВК),балансова вартість 539,04 грн., інвентарний № 1136236
- Грати, балансова вартість 123,18 грн., інвентарний № 1136085
- Шланг для води, балансова вартість 131,99 грн., інвентарний № 1136105
2. Доручити голові районної ради Дворнику С.І. укласти з комунальною установою районної ради "Господарська група" договір на закріплення майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району.
3. Відділу комунального майна виконавчого апарату районної ради (Іщенко Ю.А.) підготувати необхідні матеріали для укладання договору на закріплення майна та акту приймання-передавання майна, згідно з вимогами чинного законодавства.
4. Організацію виконання даного рішення покласти на консультанта відділу комунального майна виконавчого апарату районної ради Іщенко Ю.А.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, планування, ринкових реформ і управління об'єктами права комунальної власності (Дрягалін І.В.).

Голова районної ради                                                                                    С.І.Дворник