Білопільська районна рада

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Рішення 13 сесії, 5 скликання (2 пленарне засідання)

Печать
БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
С
УМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’яте скликання
Тринадцята сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 24.09.2007                                 м. Білопілля

Про внесення змін до рішення
районної ради від 25.01.2007
«Про Програму економічного і
соціального розвитку району
на 2007 рік»

Відповідно до рішення сімнадцятої сесії обласної ради від 21.09.2007 «Про внесення змін та доповнень до Програми економічного і соціального розвитку області на 2007 рік», враховуючи висновки постійної комісії з питань бюджету, фінансів, планування, ринкових реформ та управління об’єктами права комунальної власності, на підставі пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада вирішила:

1. Внести зміни до Програми економічного і соціального розвитку району на 2007 рік, затвердженої рішенням районної ради від 25.01.2007 року:
1.1. Внести зміни до пропозицій щодо будівництва, капітального ремонту, реконструкції об’єктів соціальної сфери по Білопільському району на 2007 рік:
- об’єкт „Топкова загальноосвітньої школи №4, м. Білопілля” замінити на „Топкова загальноосвітньої школи № 4, м. Ворожба” з обсягом фінансування 49,5 тис. гривень за рахунок субвенції;
- по об’єкту „Котельня с. Річки Білопільського району - реконструкція” в частині збільшення співфінансування за рахунок коштів місцевих бюджетів на 90,5 тис. гривень.
1.2. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Нікітенко О.В.) забезпечити фінансування заходів в двотижневий термін з моменту надходження коштів.
2. Райдержадміністрації забезпечити організацію виконання даного рішення.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань промисловості, транспорту, зв’язку, розвитку підприємництва та житлово-комунального господарства (Кутах В.Ф.).Голова районної ради                                     С.І.Дворник


БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
С
УМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’яте скликання
Тринадцята сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 24.09.2007                                м. Білопілля

Про затвердження Порядку відчуження
об’єктів спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст району

Відповідно до пункту 5 статті 60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та з метою вирішення питань відчуження об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району, районна рада вирішила:

1. Затвердити Порядок відчуження об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району (додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, планування, ринкових реформ і управління об’єктами права комунальної власності (Чібарь Ю.В.) та відділ комунального майна виконавчого апарату районної ради (Филоненко Р.П.).


Голова районної ради                                                                      С.І.Дворник


Додаток
до рішення районної ради
                                                                                           від 24. 09.2007

Порядок відчуження
об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району

Загальна частина
1. Цей Порядок визначає механізм та способи відчуження об'єктів спільної  власності територіальних громад сіл, селищ, міст району.
2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:
- об'єкти спільної  власності територіальних громад сіл, селищ, міст району (далі - майно) – матеріальні активи, які відповідно до законодавства визнаються основними фондами (засобами), що є спільною власністю територіальної громад  сіл, селищ, міст району;
відчуження майна - передача права власності на майно юридичним чи фізичним особам за процедурами та у спосіб, що передбачені цим Порядком;
- оцінка майна - процес визначення його вартості на дату оцінки, яка збігається з датою інвентаризації, за процедурою, встановленою нормативно-правовими актами з оцінки майна;
- аукціон - спосіб продажу майна, за яким його власником стає покупець, що в ході торгів запропонував за нього найвищу ціну;
- конкурс - спосіб продажу майна, за яким його власником стає покупець, що запропонував за нього найвищу ціну і взяв зобов'язання виконати всі фіксовані умови конкурсу;
- викуп – спосіб продажу майна, за яким його власником стає наймач  майна, який здійснив підтверджені невід’ємні покращання на суму не менше 25%   його вартості ;
суб’єкт управління  –  Білопільська районна рада;
- суб’єкт господарювання – юридична особа, на балансі якої знаходиться майно,  як учасник господарських відносин;
- організатор аукціону, організатор конкурсу - суб'єкт господарювання,  на балансі якого перебуває майно, або  юридична особа, уповноважена в установленому порядку суб’єктом господарювання  бути організатором конкурсу за погодженням з суб’єктом управління;
- початкова вартість продажу - визначена шляхом проведення незалежної  оцінки вартість, з якої розпочинається продаж майна;
- покупець - юридична або фізична особа, що стала переможцем аукціону або конкурсу;
- фіксовані умови конкурсу - вичерпний перелік однакових та незмінних для всіх учасників конкурсу зобов'язань, які публікуються в інформаційному повідомленні.
Інші терміни, які використовуються у цьому Порядку, вживаються у значенні, наведеному в актах законодавства, що регулюють питання правового режиму власності відповідного майна та питання управління майном, його оцінки та бухгалтерського обліку.
3. Дія цього Порядку поширюється на відчуження майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району.
4. Відчуження майна здійснюється шляхом його продажу.
Відчуження майна може здійснюватися лише за умови врахування особливостей правового режиму окремого майна, наявності встановлених законодавчими актами обтяжень чи обмежень стосовно розпорядження майном.
5. Дія цього Порядку не поширюється на відчуження:
1) цілісних майнових комплексів   підприємств, організацій, установ і закладів, їх структурних підрозділів;
2) індивідуально визначеного майна, що в установленному порядку включене до переліків об'єктів, які підлягають приватизації, відповідно до законодавства з питань приватизації;
3) майна, на яке відповідно до законодавства встановлена заборона на відчуження;
4) майна, порядок відчуження якого визначається окремим законом;
5) майна, переданого в оренду у складі цілісних майнових комплексів  підприємств, організацій, установ і закладів, їх структурних підрозділів.

Прийняття рішення про відчуження майна
6. Прийняття рішення про відчуження майна здійснюється безпосередньо суб’єктом управління  за поданням суб’єкта господарювання, на балансі якого знаходиться майно.
Рішення про надання згоди на відчуження майна приймається лише за таких умов:
- відчуження майна не обмежує провадження суб’єктом господарювання виробничої та іншої діяльності та/або відповідно до економічних, технічних (або інших) показників подальше використання майна є неможливе та/або економічно недоцільне;
- відчуження майна не впливає на цілісність майнового комплексу суб’єкта господарювання або його структурного підрозділу;
- відчуження майна, що відповідає вимогам, визначеним в абзаці другому пункту 4 цього Порядку.
7. Для отримання згоди на відчуження майна суб’єкт господарювання подає суб’єкту управління разом із зверненням стосовно відчуження майна:
1) техніко – економічне обґрунтування доцільності відчуження майна та напрямів використання коштів(з обов’язковим визначенням впливу відчуження майна на цілісність майнового комплексу);
2) відомості про об’єкти основних фондів (засобів), які пропонуються до відчуження, за даними бухгалтерського обліку на дату оцінки згідно з додатком 1;
3) акт інвентаризації основних фондів (засобів), які пропонуються до відчуження, згідно з додатком 2;
4) акт технічного стану майна, складений на дату оцінки та затверджений керівником суб’єкта господарювання;
5) звіт про оцінку майна;
6) відомості про наявність обтяжень чи обмежень стосовно розпорядження майном, яке пропонується до відчуження (разом з відповідними підтвердними документами);
Строк подання документів суб’єкту управління, зазначених у підпунктах 2-6 цього пункту,  не може перевищувати двох місяців від дати оцінки.
У разі потреби суб’єкт управління може затребувати додаткові документи, необхідні для прийняття рішення (технічні паспорти, витяги з реєстрів, висновки спеціалізованих організацій, договори (проекти договорів) тощо).
Вичерпний перелік додаткових документів надсилається суб’єктом господарювання у 10-денний строк з дати надходження документів, зазначених у підпунктах 1- 6 цього пункту.
8. Рішення про відмову в наданні згоди  на відчуження майна приймається у разі, коли:
- майно запропоноване до відчуження, не відповідає вимогам, установленим абзацом другим пункту 6 цього Порядку;
-  суб’єкт господарювання подав в неповному обсязі документи, передбачені цим Порядком, або не подав їх у встановлений цим Порядком строк, а також за наявності у документах суперечностей;
- техніко – економічне обґрунтування доцільності відчуження майна не містить необхідних економічних та/або технічних розрахунків, що підтверджують необхідність відчуження майна (зокрема, визначення впливу відчуження майна на цілісність майнового комплексу).
9. У разі надання згоди на відчуження майна суб’єкт управління може визначити спосіб та умови проведення продажу.

Оцінка майна, що пропонується до відчуження
10. Незалежна оцінка майна, що пропонується до відчуження, проводиться відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових  прав та професійну оціночну діяльність.
11. Після проведення оцінки майна суб'єкту господарювання забороняється вчиняти дії щодо об'єкта відчуження, які можуть призвести до зміни його вартості.
Висновок про вартість майна дійсний до закінчення строку дії згоди суб'єкта управління на відчуження такого майна.

Загальні вимоги щодо процедури відчуження майна
12. Відчуження майна шляхом його продажу здійснюється на конкурентних засадах – через біржі, на аукціоні, за конкурсом. Крім того, продаж майна можливий шляхом викупу.
13. Відчуження майна через біржі здійснюється відповідно до Закону України „Про товарну біржу” з урахуванням вимог пунктів 15, 16, 17, та 18 цього Порядку.
14. Кошти, що надійшли від продажу майна, спрямовуються суб’єкту господарювання, який зобов’язаний подати суб’єкту управління протягом 30 календарних днів з моменту реалізації майна звіт за результатами відчуження та використання зазначених коштів згідно з додатком 3.
У разі коли майно не продано на товарній біржі протягом 30 календарних днів з моменту його виставлення на біржові торги, початкова вартість на таке майно може бути зменшена не більш як на 30 відсотків за погодженням із суб’єктом управління.

Підготовка до проведення аукціону, конкурсу
15. Підготовка до проведення продажу майна на аукціоні, за конкурсом включає:
- прийняття суб’єктом управління згоди на відчуження майна;
- здійснення, на замовлення  суб’єкта господарювання,  незалежної оцінки об’єкта, запропонованого до продажу;
- підготовку інформації про майно та умови його продажу;
- проведення заходів щодо визначення потенційних покупців.
16. Інформація про майно, що підлягає продажу, повинна містити такі відомості:
- найменування об'єкта, його місцезнаходження, первісну (переоцінену) вартість та суму зносу;
- відомості про майно (технічні характеристики, рік випуску тощо);
- початкову вартість продажу майна;
- фіксовані умови продажу майна (зокрема,  відшкодування витрат, пов'язаних з продажем майна);
- кінцевий строк прийняття заяви про участь в аукціоні, конкурсі;
- час та місце ознайомлення з майном;
- час та місце проведення аукціону, конкурсу;
- адресу, номер телефону, час роботи служби з організації аукціону, конкурсу.
17. Інформація про майно, що підлягає продажу на аукціоні, за конкурсом чи шляхом викупу, публікується не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати проведення аукціону, конкурсу у друкованих засобах масової інформації.
18. Строк призначення аукціону, конкурсу не повинен перевищувати 12 місяців з дня надання згоди про продаж майна.
19. Суб'єкт господарювання після надання згоди на продаж майна може розсилати потенційним покупцям інформаційне повідомлення про продаж майна із запрошенням до участі в аукціоні, конкурсі.
20. Конкурс, аукціон припиняється і об'єкт знімається з аукціону, конкурсу на вимогу будь-кого з його учасників, суб'єкта управління,  якщо:
- не виконано вимоги щодо змісту інформації, передбаченої пунктом 16 цього Порядку, та строку її опублікування;
- не надано в установленому порядку  згоди на відчуження об'єкта продажу;
- не виконано вимоги суб’єкта управління щодо способу відчуження майна.

Умови участі покупців в аукціоні та конкурсі 
21. Аукціон або конкурс проводиться за  наявності не  менш  як двох  учасників.
22. Покупцями  можуть бути громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства, юридичні особи, зареєстровані на території України.
23. Участь в аукціоні, конкурсі не можуть брати юридичні та фізичні особи, які не подали в установлений строк документів, необхідних для реєстрації як учасників, або перебувають у стані ліквідації (юридичні особи).
24. Відомості про учасників аукціону, конкурсу заносяться до книги реєстрації окремо щодо кожного об'єкта та не підлягають розголошенню до визначення переможця.
25. Кінцевий строк прийняття заяв про участь в аукціоні – три дні до початку його проведення, у конкурсі - п'ять днів до початку його проведення.

Проведення аукціону
26. Продаж майна на аукціоні здійснюється організатором аукціону.
27. Для участі в аукціоні учасники одержують відповідні картки із зазначенням номера учасника, найменування об'єкта (об'єктів), продаж якого здійснюється.
На аукціоні можуть бути присутні представники суб'єктів господарювання  і суб’єктів управління  (безоплатно) та інші особи.
28. Аукціон проводиться безпосередньо ведучим (далі - ліцитатор). До початку торгів ліцитатор повідомляє про майно, що підлягає реалізації, та умови його продажу. Початком торгів вважається момент оголошення початкової вартості продажу об'єкта.
Кожна наступна вартість, запропонована учасниками на аукціоні, повинна перевищувати попередню не менш як на 10 відсотків.
29. У разі, коли після оголошення початкової вартості продажу, учасники не висловлюють бажання придбати об'єкт за оголошеною початковою вартістю, ліцитатор  має право знизити вартість об'єкта, але не більш як на 10 відсотків. Якщо і після такого зниження об'єкт не продається, торги припиняються.
30. Під час аукціону ведеться протокол, до якого заносяться початкова вартість продажу об'єкта, пропозиції учасників аукціону, відомості про учасників аукціону, результат торгів (ціна продажу, відомості про фізичну або юридичну особу, що одержала право на придбання об'єкта).
Протокол підписується ліцитатором та покупцем (його представником).
У триденний строк після проведення аукціону надсилається протокол суб’єкту господарювання для затвердження або надання обґрунтованої відмови у такому затвердженні, в разі порушення порядку проведення аукціону. Копії затвердженого протоколу видаються переможцю аукціону та організатору аукціону.
31. Аукціон вважається таким, що не відбувся, у разі:
- відсутності учасників або наявності тільки одного учасника;
- несплати переможцем аукціону належної суми у повному обсязі на умовах,  визначених у договорі купівлі-продажу;
- порушення умов проведення аукціону відповідно до пункту 20 цього Порядку.

Конкурсна комісія, проведення конкурсу
32. Конкурс з продажу майна проводиться безпосередньо організатором конкурсу.
33. Організатор конкурсу в 30-денний строк після надання згоди на відчуження майна своїм розпорядженням утворює конкурсну комісію. Кількість членів комісії може становити від п'яти до дев’яти  осіб.
34. Конкурсна комісія здійснює реєстрацію учасників конкурсу, розгляд поданих заяв, ведення протоколу продажу майна та забезпечує конфіденційність зберігання поданих документів.
35. Для реєстрації юридичних або фізичних осіб, як учасників конкурсу, до конкурсної комісії подається:
- заява на участь у конкурсі (для юридичних осіб підписана та скріплена печаткою), яка повинна містити найменування об'єкта та відомості про юридичну або  фізичну особу, що подає заяву;
- підтвердні документи щодо виконання фіксованих умов конкурсу, які підлягають виконанню до початку проведення конкурсу;
-  конкурсна пропозиція, яка містить запропоновану ціну придбання об'єкта, зобов'язання щодо виконання фіксованих умов конкурсу, інші додаткові зобов'язання (конкурсна пропозиція подається в окремому непрозорому пакеті з назвою конкурсу та написом "Конкурсна пропозиція");
- декларацію про доходи (для фізичних осіб).
36. Юридичні або фізичні особи, що не подали документи відповідно до пункту 35 цього Порядку, не підлягають реєстрації як учасники конкурсу.
37. Засідання конкурсної комісії є відкритим. На засідання конкурсної комісії запрошуються учасники конкурсу. Засідання комісії є правомочним за умови участі в ньому не менш як двох третин усіх членів комісії.
Конкурс проводиться в один етап. Під час проведення конкурсу розпечатуються конверти з конкурсними пропозиціями, що розглядаються, та визначається переможець.
Переможцем конкурсу визначається учасник, який запропонував найвищу ціну та погодився виконати фіксовані умови конкурсу.
Рішення про вибір переможця конкурсу приймається двома третинами голосів присутніх на засіданні членів комісії.
38. Продаж об'єкта не може здійснюватися за ціною, нижчою від його початкової вартості.
39. Після закінчення засідання конкурсною комісією складається протокол, в якому зазначаються такі відомості:
- фіксовані умови конкурсу;
- відомості про учасників конкурсу;
- конкурсні пропозиції учасників конкурсу;
- обґрунтування вибору переможця конкурсу.
Протокол підписується всіма присутніми членами конкурсної комісії та в триденний строк затверджується організатором конкурсу. Копія затвердженого протоколу видається переможцю конкурсу.
40. Конкурс вважається таким, що не відбувся, у випадках, передбачених пунктом 31 цього Порядку.

Продаж майна шляхом викупу
41. Продаж майна шляхом викупу розповсюджується лише на орендаря майна. Викуп є можливий лише при умові здійснення орендарем, з дозволу суб’єкта управління,  підтверджених невід’ємних покращань на суму не менше 25% від вартості майна, визначеної незалежною  оцінкою.
Для подання такого дозволу, орендар подає суб’єкту управління заяву та такий пакет документів:
1) опис передбачуваних поліпшень і кошторис витрат на їх проведення;
2) інформацію про доцільність здійснення поліпшень орендованого майна;
3) приписи органів пожежного нагляду, охорони праці;
4) довідку балансоутримувача про вартість об’єкта згідно з даними бухгалтерського обліку на початок поточного року.
У разі відмови орендаря від викупу, дане приміщення, згідно рішення суб’єкта управління, підлягає продажу на загальних підставах  шляхом конкурсу чи аукціону.

Розрахунки за придбане майно

42. Керівник суб'єкта господарювання, на балансі якого перебуває об'єкт продажу, забезпечує збереження зазначеного майна до набуття покупцем права власності на придбаний об'єкт.
43. Затверджений протокол є підставою для укладення протягом 10 днів договору купівлі-продажу між переможцем аукціону, конкурсу та суб'єктом господарювання. У договорі зазначаються:
1) відомості про суб'єкт господарювання та покупця;
2) найменування об'єкта і його технічна характеристика;
3) ціна продажу об'єкта на аукціоні, за конкурсом;
4) взаємні зобов'язання суб'єкта господарювання і покупця;
5) момент передачі об'єкта продажу покупцю (після сплати коштів у повному обсязі за придбане майно);
6) номери поточних рахунків;
7) найменування і адреси банківських установ;
8) порядок розрахунків за придбане майно;
9) фіксовані умови конкурсу та відповідальність за їх невиконання;
10) інші умови, передбачені законодавством.
До договору купівлі-продажу додається затверджений протокол аукціону, конкурсу.
44. Договір купівлі-продажу є підставою для внесення коштів до банківської установи як оплати за придбане майно.
Покупець зобов'язаний оплатити придбане майно протягом 30 календарних днів з дати підписання договору купівлі - продажу.
Покупець відшкодовує за власні кошти витрати, пов’язані з проведенням робіт по незалежній оцінці майна. Також він є платником державного мита при оформленні договорів куплів - продажу в державній нотаріальній конторі. Про необхідність здійснення цих  платежів учасники конкурсу попереджаються завчасно (до проведення конкурсу).
Строк оплати може бути продовжено суб'єктом господарювання ще на 30 календарних днів за умови сплати не менш як 50 відсотків ціни продажу об'єкта.
Суб'єкт господарювання здійснює у встановленому порядку передачу майна покупцю тільки після сплати ним коштів у повному обсязі за придбане майно шляхом укладення акта приймання-передавання.
Суб'єкт господарювання у 10-денний строк після передачі майна забезпечує передачу відомостей про факт передачі майна до Єдиного реєстру об'єктів державної власності.
45. У разі коли майно не продано, суб'єкт господарювання, на балансі якого перебуває об'єкт продажу, може прийняти рішення про повторний його продаж.
У разі повторного проведення аукціону, конкурсу можлива зміна умов продажу, включаючи початкову вартість. У цьому разі початкову вартість продажу може бути , згідно рішення суб’єкта упраління , зменшено не більш як на 30 відсотків .
Повторний аукціон, конкурс проводиться відповідно до цього Порядку. У повторному аукціоні, конкурсі не може брати участь переможець попереднього аукціону, конкурсу, якщо ним не виконані умови договору купівлі-продажу.

Прикінцеві положення
46. Керівник суб’єкта господарювання   забезпечує згідно із законодавством цільове використання коштів, отриманих від реалізації  майна, подання суб’єкту управління достовірної інформації, передбаченої цим Порядком.
47. Суб’єкт управління забезпечує у межах своїх повноважень та відповідно до законодавства здійснення контролю за використанням коштів, що надійшли від продажу майна, та за дотриманням порядку відчуження майна.
48. Рішення про надання згоди суб’єкта управління на відчуження майна відповідно до цього Порядку, приймається у порядку, передбаченому законодавством.
49. Спори, що виникають у процесі відчуження майна відповідно до цього Порядку, розв'язуються згідно норм чинного законодавства.


БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
С
УМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’яте скликання
Тринадцята сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 24.09.2007                                     м. Білопілля

Про внесення змін до Типового договору
найму індивідуально визначеного
(нерухомого або іншого) майна, що
належить до спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст
району


Відповідно до частини 2 статті 10 Закону України „Про орендну державного та комунального майна” та з метою врахування змін у законодавстві України про оренду державного та комунального майна, що сталися протягом 2006 – 2007 років, районна рада вирішила:

1. Унести зміни до Типового договору найму індивідуально визначеного (нерухомого) майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району, затвердженого рішенням районної ради від 17.10.2006 року, виклавши його в наступній редакції (додається: www.bilrada.sumy.ua/files/13sesiya/tip_dogov.doc).
2. Відділу комунального майна виконавчого апарату районної ради (Филоненко Р.П.) при підготовці договорів найму індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району, брати за основу зазначений Типовий договір, істотні умови договорів найму мають відповідати встановленим у Типовому договорі.
3. Організацію виконання даного рішення покласти на відділ комунального майна виконавчого апарату районної ради (Филоненко Р.П.)
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, планування, ринкових реформ і управління об’єктами права комунальної власності (Чібарь Ю.В.).


Голова районної ради                                                               С.І.Дворник