• Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

положенняПро організацію доступу до публічної інформації у виконавчому апараті районної ради

Печать

БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ РАДИ

від 03.08.2011р.                                   м. Білопілля                                       № 154

Про положення про організацію
доступу до публічної інформації
у виконавчому апараті районної ради

З метою забезпечення виконання положень Закону України "Про доступ до публічної інформації" та реалізації конституційного права громадян вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію, керуючись статтею 55 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 № 740 "Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію":

1. Затвердити Положення про організацію доступу до публічної інформації у виконавчому апараті районної ради (додаток 1).

2. Затвердити нормативи витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію обсягом більш як 10 сторінок (додаток 2).

3. Керуючому справами виконавчого апарату районної ради Здоровцову В. М. ознайомити виконавчий апарат районної ради з даним розпорядженням.

4. Начальнику загального відділу виконавчого апарату районної ради Федоренку С. В. розмістити Положення про організацію доступу до публічної інформації у виконавчому апараті районної ради на офіційному сайті районної ради.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови районної ради Бершова В. О.


Голова районної ради                                                                                В. І. КубракДодаток 1
до розпорядження голови районної ради
від 03.08.2011 № 154

Положення
про організацію доступу до публічної інформації
у виконавчому апараті районної ради

1. Це Положення розроблене на підставі Закону України "Про доступ до публічної інформації" та визначає процедуру оприлюднення публічної інформації та організацію доступу до публічної інформації у виконавчому апараті районної ради.
Відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" (далі- Закон) публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень.
Відповідно до статті 13 Закону з урахуванням конституційних повноважень Білопільської районної ради розпорядником публічної інформації є виконавчий апарат Білопільської районної ради стосовно інформації:
- що була отримана або створена в процесі реалізації районною радою повноважень, передбачених законодавчими актами, та яка знаходиться у володінні виконавчого апарату районної ради;
- що була отримана або створена апаратом районної ради в процесі забезпечення діяльності районної ради та яка знаходиться у володінні виконавчого апарату районної ради.
Виконавчий апарат районної ради не є розпорядником інформації за запитами на інформацію:
- адресованими безпосередньо депутатам районної ради;
- органів влади України, органів влади інших держав, міжнародних організацій, органів місцевого самоврядування;
- яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або потребує створення в інший спосіб.
Це Положення не поширюється на відносини щодо отримання інформації суб'єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом.
2. Доступ до публічної інформації районної ради забезпечується шляхом надання інформації за запитами на інформацію.
Запит на інформацію подається до виконавчого апарату районної ради в усній або письмовій формі особисто або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, факсом або телефоном.
Запит на інформацію може бути поданий:
- на поштову адресу: 41800, вул. Старопутивльська, 35, м. Білопілля Сумської обл.;
- на офіційну електронну адресу: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript ;
- факсом: (05443) 9-15-90;
- усно за телефоном: (05443) 9-15-90
- у кабінеті № 38, IIІ поверх, вул. Старопутивльська, 35.
Запити на інформацію можуть бути подані особисто до виконавчого апарату Білопільської районної ради у робочі дні в межах режиму роботи виконавчого апарату.
Запит на інформацію складається в довільній формі. При цьому, відповідно до вимог Закону, він повинен містити:
1) ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;
2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.
З метою спрощення процедури оформлення письмового запиту на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідної форми запиту на інформацію (додається), яку можна отримати у відповідальної особи з питань запитів на інформацію та на офіційному веб-сайті районної ради.
Відповідальна особа з питань запитів на інформацію надає консультації під час оформлення запиту на інформацію.
У разі, коли з поважних причин (обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит на отримання інформації, його оформляє відповідальна особа з питань запитів на інформацію із зазначенням у запиті свого прізвища, ім'я, по батькові, контактного телефону та надає копію запиту особі, яка його подала. Аналогічний порядок застосовується до прийому запитів, поданих в усній формі.
У разі отримання запитів за телефоном, відповідальна особа з питань запитів на інформацію заповнює форму запиту на інформацію особисто із зазначенням у запиті свого прізвища, ім'я, по батькові.
3. Усі запити на інформацію, що надходять до виконавчого апарату Білопільської районної ради, реєструються та обліковуються у загальному відділі виконавчого апарату Білопільської районної ради у журналі обліку запитів на інформацію.
Запити, що надійшли після закінчення робочого часу, реєструються наступного робочого дня за фактичним днем надходження.
У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк, відповідно до встановлених норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію.
Спеціальним місцем для роботи запитувачів з документами чи їх копіями, що містять публічну інформацію, забезпеченим відповідною оргтехнікою, визначається кабінет № 41, IIІ поверх, вул. Старопутивльська, 35.
4. Відповідь на запит на інформацію надається виконавчим апаратом районної ради протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту (реєстрації) у тій самій формі, в якій оформлено запит, якщо запитувач не просить надати її в іншій формі.
Відповідальна особа з питань запитів на інформацію невідкладно (протягом одного робочого дня) передає запит на розгляд голові районної ради (заступнику голови районної ради).
Відповідь запитувачу готує структурний підрозділ, у володінні якого перебуває запитувана інформація.
У разі, якщо запитувана інформація перебуває у володінні декількох структурних підрозділів, відповідальним за підготовку проекту відповіді є керівник структурного підрозділу, зазначений у резолюції першим, якщо не обумовлене інше.
Протягом трьох робочих днів із дня реєстрації запиту структурний підрозділ виконавчого апарату районної ради, у володінні якого перебуває запитувана інформація, надає завізовані керівником структурного підрозділу (керівниками структурних підрозділів) інформаційні матеріали або проект відповіді (проект відмови, відстрочки в задоволенні запиту на інформацію) голові районної ради (заступнику голови районної ради).
Керівники структурних підрозділів виконавчого апарату районної ради несуть персональну відповідальність за організацію розгляду запитів на інформацію та дотримання термінів їх розгляду, а також за зміст підготовлених інформаційних матеріалів та проектів відповідей.
У разі, коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації про стан навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.
У разі, коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк його розгляду може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розгляду запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів із дня отримання запиту.
Датою та часом фактичного виконання запиту вважається дата та час реєстрації відповіді на запит у загальному відділі виконавчого апарату районної ради.
Відповідальна особа з питань запитів на інформацію здійснює контроль за дотриманням термінів розгляду запитів.
У разі порушення термінів підготовки інформаційних матеріалів або проекту відповіді відповідальна особа з питань запитів на інформацію за один робочий день до закінчення терміну надання відповіді повідомляє про цей факт голову районної ради (заступника голови районної ради) для вжиття відповідних заходів.
5. Відстрочка в задоволенні запиту на інформацію допускається у разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені Законом строки у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.
6. У задоволенні запиту може бути відмовлено в таких випадках:
- виконавчий апарат районної ради не володіє і не зобов'язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
- інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;
- запитувач не оплатив фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком відповідно до цього Положення;
- не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону, а саме не зазначені:
а) прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштова адреса або адреса електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;
б) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);
в) підпис і дата ( за умови подання письмового запиту).
Відмова надається у письмовій формі.
7. Запитувач має право оскаржити:
- відмову в задоволенні запиту на інформацію;
- відстрочку задоволення запиту на інформацію;
- ненадання відповіді на запит на інформацію;
- надання недостовірної або неповної інформації;
- несвоєчасне надання інформації;
- невиконання виконавчим апаратом районної ради обов'язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 Закону;
- інші рішення, дії чи бездіяльність виконавчого апарату районної ради, що порушили законні права та інтереси запитувача.
Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядника інформації здійснюється до суду відповідно до вимог чинного законодавства України.
8. Перевірки правильності та об'єктивності наданої інформації проводяться уповноваженою особою (групою осіб) за дорученням голови районної ради.

Керуючий справами
виконавчого апарату
районної ради                                                                                          В. М. ЗдоровцовДодаток 2
до розпорядження
голови районної ради
від 03.08.2011 № 154

НОРМИ
витрат на копіювання або друк документів,
що надаються за запитом на інформацію


Послуга, що надається

Граничні норми витрат

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)

0,1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки

Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)

0,2 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки

Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)

0,3 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінкиПримітка: Розмір мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки встановлюється на дату копіювання та друку документів.

Керуючий справами
виконавчого апарату
районної ради                                                                            В. М. Здоровцов