• Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Рішення 15 сесії, 6 скликання 2 пленарне засідання

Печать
БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Шосте скликання
П'ятнадцята сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 27.03.2012                                            м. Білопілля

Про звіт голови райдержадміністрації Винокурова В.П.
про хід виконання Програми економічного і соціального
розвитку району, районного бюджету інших цільових програм,
а також про здійснення районною державною адміністрацією
повноважень, делегованих районною радою VI скликання,
за 2011рік

Відповідно до пункту 28 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада вирішила:
1. Звіт голови районної державної адміністрації Винокурова В.П. про хід виконання Програми економічного і соціального розвитку району, районного бюджету інших цільових програм, а також про здійснення районною державною адміністрацією повноважень, делегованих районною радою VI скликання, за 2011рік взяти до відома.
2.Головними пріоритетами роботи районної державної адміністрації на наступний звітний період вважати:
2.1.Забезпечення виконання планових показників по власних надходженнях районного бюджету.
2.2.Забезпечення скорочення боргу до бюджетів усіх рівнів та фондів.
2.3.Стабілізація обсягів виробництва на промислових підприємствах району.
2.4.Ефективне та раціональне використання ріллі, впровадження у виробництво малозатратних, енергозберігаючих технологій в агропромисловому комплексі.
2.5.Продовження роботи з керівниками сільськогосподарських підприємств щодо перезаключення договорів оренди земельних паїв з орендною платою не менше 3% від грошової оцінки землі.
2.6.Спрямувати зусилля на впровадження суб’єктами господарювання заходів з енергозбереження.
2.7.Залучення зовнішніх та внутрішніх інвестиційних ресурсів в економіку району, продовжити поширення інформації про інвестиційний потенціал району.
2.8.Підвищення рівня благоустрою населених пунктів району.
2.9.Посилення контролю за додержанням відповідних державних гарантій з оплати праці на підприємствах, організаціях, установах району.
2.10.Проведення роботи щодо виконання планових завдань Програми зайнятості населення району на 2012 - 2013 роки.
2.11.Проведення роботи у напрямку подолання бідності, забезпечення своєчасного надання державних допомог, субсидій та пенсій.
2.12.Поліпшення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я, освіти, культури району.
2.13.Сприяння розвитку громадської активності молоді району.
2.14.Забезпечення оздоровлення дітей та молоді, підтримка альтернативних форм оздоровлення.
2.15.Підтримка розвитку масової фізичної культури та спорту.
3.Організацію виконання даного рішення покласти на районну державну адміністрацію, а контроль на постійні комісії районної ради - згідно розподілу повноважень.


Голова районної ради                                                       В.І. Кубрак

(завантажити Звіт)


БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Шосте скликання
П'ятнадцята сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 27.03.2012                                           м. Білопілля

Про затвердження районної цільової
програми "Дитячі меблі Білопільщини"
на період до 2015 року

Ураховуючи необхідність покращення стану матеріально-технічного, навчально-методичного забезпечення дошкільних закладів, виконання вимог Базового компоненту дошкільної освіти, з метою забезпечення дошкільних навчальних закладів району сучасними та якісними дитячими меблями, що відповідають віковим параметрам дітей та гігієнічним вимогам, розглянувши внесений головою районної державної адміністрації проект районної цільової програми «Дитячі меблі Білопільщини» на період до 2015 року, керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 та пунктом 1 частини 1 статті 44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада вирішила:

1. Затвердити районну цільову програму «Дитячі меблі Білопільщини» на період до 2015 року (додається).

2. Білопільській районній державній адміністрації забезпечити фінансування заходів, передбачених Програмою з урахуванням вимог чинного законодавства.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань молоді, освіти, культури, спорту та туризму (Христій Ю.Г.).

Голова районної ради                                                      В. І. Кубрак

(завантажити Програму)БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Шосте скликання
П'ятнадцята сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 27.03.2012                                      м. Білопілля

Про районну комплексну програму
„Молодь Білопільщина на 2012-2015 роки”
та її виконання за 2011 рік

Розглянувши поданий Білопільською районною державною адміністрацією проект районної комплексної програми „Молодь Білопільщини на 2012-2015 роки” та її виконання за 2011 рік, керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада вирішила:
1. Інформацію начальника відділу у справах молоді та спорту Білопільської районної державної адміністрації Садової Н.М. „Про виконання районної комплексної програми „Молодь Білопільщини на 2011 рік” взяти до відома (додається).
2. Затвердити районну комплексну програму„Молодь Білопільщини на 2012-2015 роки” (додається).
3. Рекомендувати міським, селищним, сільським радам:
3.1. Розробити та затвердити Програми щодо реалізації молодіжної політики на відповідних територіях.
3.2. При формуванні місцевих бюджетів передбачати кошти на реалізацію заходів, передбачених програмою.
3.3. Включати питання вирішення молодіжних програм до соціально-економічних угод із підприємствами різних форм власності, розташованими на підвідомчих територіях.
3.4. Залучати громадські, благодійні організації, фонди для надання допомоги малозабезпеченим, молодим, багатодітним сім’ям, дітям - сиротам, дітям -інвалідам.
4. Білопільській районній державній адміністрації забезпечити фінансування заходів, передбачених даною програмою.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань молоді, освіти, культури, спорту та туризму (Христій Ю.Г.).

Голова районної ради                                                         В.І.Кубрак

(завантажити Програму та звіт)

БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Шосте скликання
П'ятнадцята сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 27.03.2012                                             м. Білопілля

Про районну комплексну програму
профілактики правопорушень та боротьби
зі злочинністю на 2012-2015 роки

З метою забезпечення захисту конституційних прав та свобод людини, протидії злочинності, створення організаційно-правових передумов для запобігання і розкриття злочинів, зміцнення законності та правопорядку в районі, запобігання виникненню умов, що сприяють вчиненню правопорушень та на виконання рішення тринадцятої сесії Сумської обласної ради шостого скликання від 27.12.2011 «Про комплексну програму профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю на 2012-2015 роки», відповідно до п. 16 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада вирішила:

1. Затвердити районну комплексну програму профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю на 2012-2015 роки (додається).

2. Виконавцям забезпечити реалізацію передбачених Програмою заходів в повному обсязі та у визначені терміни.

3. Організацію виконання Програми покласти на Білопільську районну державну адміністрацію.

4. Білопільській районній державній адміністрації забезпечити фінансування заходів, передбачених Програмою з урахуванням вимог чинного законодавства.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регламенту, законності, правопорядку, депутатської етики, розвитку місцевого самоврядування та територіального устрою (Клименко Н. А.).


Голова районної ради                                                         В. І. Кубрак

Затверджено рішенням
15 сесії районної ради
шостого скликання
від 27.03.2012

Районна комплексна програма
профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю
на 2012-2015 роки
Комплексна програма профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю на 2012-2015 роки (далі — Програма) розроблена відповідно до пункту 16 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та на виконання рішення тринадцятої сесії Сумської обласної ради шостого скликання від 27.12.2011 «Про комплексну програму профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю на 2012-2015 роки», спрямована на забезпечення зниження загального рівня злочинності в районі, профілактику правопорушень, сприяння високому рівню законності та правової свідомості громадян.
Програмою передбачені заходи, спрямовані на:
• створення атмосфери суспільної нетерпимості до злочинності;
• дотримання конституційних прав і свобод людини і громадянина;
• забезпечення особистої безпеки громадян;
• покращення стану правопорядку;
• ослаблення дії криміногенних факторів;
• створення надійних перешкод насильству;
• недопущення втягнення у злочинну діяльність нових соціальних груп, особливо неповнолітніх, витіснення злочинності з усіх сфер суспільного життя;
• обмеження незаконного обігу зброї, наркотичних засобів;
• профілактику кримінальних проявів на ґрунті пияцтва і алкоголізму, інших супутніх для злочинності явищ тощо.
Паспорт
Районної комплексної програми профілактики правопорушень
та боротьби зі злочинністю на 2012-2015 роки

1.

Ініціатор розроблення програми

Районна державна адміністрація

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Статті 2, 25 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»

3.

Розробник програми

Білопільська районна державна адміністрація (юридичний сектор апарату районної державної адміністрації)

4.

Співрозробники програми

Білопільський РВ УМВС України в Сумській області

5.

Відповідальний виконавець програми

Білопільський РВ УМВС України в Сумській області

6.

Учасники програми

Білопільський РВ УМВС України в Сумській області

Виконкоми рад району

Сільські, селищні, міські ради району

Районна газета «Білопільщина» Районне радіомовлення «Вир»

Відділ прикордонної служби «Білопілля» Митний пост «Білопілля»

Відділ освіти РДА

Відділ молоді та спорту РДА

Служба у справах дітей РДА

РЦСССДМ

Управління праці та соціального захисту населення РДА

Районний центр зайнятості

Фінансове управління РДА

Керівники підприємств, установ, організацій району

7.

Термін реалізації програми

2012 -2015 роки

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)

Районний бюджет

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі:

139 тис. грн.

9.1

коштів районного бюджету

139 тис. грн.

коштів інших джерел

-


I. Організаційне забезпечення профілактики злочинності. Заходи з кадрового та матеріально-технічного забезпечення
1.1. Систематично аналізувати стан правопорядку у кожному населеному пункті, на підприємствах, в установах та організаціях. За результатами аналізу і з урахуванням факторів, що негативно впливають на стан правопорядку, у взаємодії з іншими правоохоронними органами та органами місцевого самоврядування на місцях, розробляти комплексні заходи щодо профілактики та запобігання злочинності.
РВ УМВС, виконкоми рад
Постійно.
1.2. Забезпечити своєчасне та регулярне проведення звітів дільничних інспекторів на сесіях сільських, селищних, міських рад відповідно до вимог чинного законодавства.
РВ УМВС, сільські, селищні, міські
ради
Постійно.
1.3. Систематично аналізувати виконання даної Програми на оперативних нарадах РВ УМВС, спільних засіданнях РДА, районної ради, спільних нарадах контролюючих органів, за результатами яких приймати рішення щодо усунення недоліків у роботі, покращання правопорядку в населених пунктах району. Проводити аналіз роботи працівників міліції з конкретними пропозиціями по її вдосконаленню.
РВ УМВС
Щоквартально.
1.4. Розміщувати в районних засобах масової інформації матеріали про факти викриття і судового розгляду кримінальних справ про злочини, що вчинені організованими угрупованнями, інших суспільно-резонансних та актуальних справ, консультативну інформацію з характерними прикладами стосовно вирішення питань у цивільно-правовому порядку у сфері господарської діяльності, стосовно механізмів погашення заборгованості із зарплати і соціальних виплат, а також удосконалення співпраці з громадськими організаціями.
РВ УМВС, районні газета
„Білопільщина”, радіомовлення
„Вир”
Постійно.
1.5. Забезпечити підвищення правової освіти працівників та неухильного дотримання ними вимог чинного законодавства в службовій діяльності.
РВ УМВС
Постійно.
1.6. По запрошенню брати участь у нарадах, семінарах, колегіях тощо, що проводяться районною радою, районною державною адміністрацією з питань охорони правопорядку, боротьби зі злочинністю та профілактики правопорушень.
РВ УМВС
Постійно.
II. Захист життя, здоров'я, честі і гідності особи, її майна
від злочинних посягань. Інформування населення
2.1. З метою забезпечення захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина, систематично вивчати та аналізувати стан роботи із заявами та скаргами, а при їх розгляді вживати вичерпних заходів для задоволення обґрунтованих звернень та реального поновлення порушених прав громадян, не допускати необґрунтованих, незаконних відмов у прийнятті заяв та скарг громадян.
РВ УМВС
Постійно.
2.2. Інформувати (в межах чинного законодавства України) через районні засоби масової інформації про результати роботи райвідділу зі зверненнями громадян за відповідний період (I квартал, за півроку, 9 місяців, за результатами роботи за рік).
РВ УМВС, районні газета
„Білопільщина”, радіомовлення
„Вир”
Щоквартально.
2.3. Спрямовувати зусилля РВ УМВС на безумовне дотримання конституційних прав та свобод громадян, недопущення незаконних затримань, притягнення до відповідальності, спричинення тілесних ушкоджень, негуманного поводження із затриманими, заарештованими тощо.
РВ УМВС
Постійно.
ІІІ. Практичні заходи по боротьбі зі злочинністю, організації розкриття злочинів, розшуку злочинців
3.1. Забезпечити розкриття та розслідування злочинів (в тому числі, минулих років), розшук злочинців, безвісти зниклих.
РВ УМВС
Постійно.
3.2. Спільно з органами митного контролю, прикордонною службою вживати заходи щодо попередження та викриття злочинів у сфері зовнішньоекономічної діяльності, попередження незаконного переміщення за межі України матеріальних цінностей, зброї, наркотичних речовин.
РВ УМВС, відділення прикордонного
контролю Білопілля,
митний пост «Білопілля»
Постійно.
3.3. Вживати заходи по відпрацюванню осіб, що мають судимості за вчинення крадіжок, щодо причетності останніх до злочинів у сфері майнових відносин.
РВ УМВС
Постійно.
3.4. Проводити відпрацювання території району з метою виявлення незаконних пунктів прийому чорних та кольорових металів, вживати заходи по попередженню крадіжок металевих предметів, металобрухту, розукомплектуванню техніки.
РВ УМВС
Постійно.
3.5. Проводити оперативно-розшукові заходи з метою виявлення крадіжок сільськогосподарської продукції та матеріально-технічних ресурсів під час проведення польових робіт.
РВ УМВС
Посезонно.
3.6. Проводити перевірки підприємств, установ, організацій агропромислового комплексу з метою контролю за використанням коштів, що надходять згідно державних програм на розвиток рослинництва, тваринництва.
РВ УМВС
Постійно.
3.7. Забезпечити викриття злочинної діяльності, пов'язаної з викраденням і торгівлею людьми, людськими органами для трансплантації.
РВ УМВС
Постійно.
3.8. Проводити заходи щодо виявлення викраденого автомототранспорту та обліку транспортних засобів, що перетинають державний кордон України.
РВ УМВС, митний пост «Білопілля»,
відділення прикордонного контролю
Білопілля
Постійно.
3.9. Забезпечити попередження, припинення і розкриття злочинів, пов'язаних з розкраданням нафти та нафтопродуктів, які транспортуються системою магістральних трубопроводів, зберігаються на території району
СДСБЕЗ РВ УМВС
Постійно.
3.10. У взаємодії з територіальним підрозділом СБУ, відділом культури та туризму РДА організувати і провести комплексну узгоджену роботу, спрямовану на недопущення проведення несанкціонованих археологічних розкопок, запобігання незаконному зберіганню, купівлі і продажу рухомих культурних цінностей (археологічних предметів) фізичними та юридичними особами.
СДСБЕЗ РВ УМВС,
відділ культури та туризму РДА
2012-2015 роки

IV. Заходи по боротьбі з незаконним обігом наркотичних засобів,
психотропних речовин, прекурсорів та їх аналогів
4.1. Вживати заходи по:
4.1.1. Виявленню на підвідомчій території незаконних посівів наркотиковмісних видів маку, конопель.
РВ УМВС
Постійно.
4.1.2. Виявленню наркопритонів, осіб, що займаються виготовленням, поширенням наркотичних речовин.
РВ УМВС
Постійно.
4.2. З метою попередження, розкриття та профілактики злочинів, пов'язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, вживати заходи по відпрацюванню населених пунктів зі складною криміногенною обстановкою, місць концентрації кримінального елементу.
РВ УМВС
Постійно.
4.3. Спільно з відповідними службами райдержадміністрації проводити відпрацювання навчально-виховних закладів з метою протидії розповсюдження в них наркотичних, психотропних речовин.
РВ УМВС, відділ освіти РДА, відділ
молоді та спорту РДА, служба у
справах дітей РДА, РЦСССДМ
Щокварталу.

V. Заходи по боротьбі з незаконним обігом
зброї, боєприпасів, вибухових речовин
5.1. Проводити перевірки стосовно придбання, зберігання, охорони, обліку, перевезення та використання вогнепальної зброї, набоїв до неї на об`єктах дозвільної системи.
РВ УМВС
Постійно.
5.2. Організувати та провести:
5.2.1. Заходи щодо виявлення осіб, які займаються незаконним обігом вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухівки.
РВ УМВС
Постійно.
5.2.2. Спільно з іншими правоохоронними органами заходи щодо недопущення можливих терористичних актів та екстремістських проявів з боку окремих осіб, схильних до вчинення правопорушень, пов'язаних з використанням вогнепальної зброї, вибухових речовин, отруйних та інших сильнодіючих речовин.
РВ УМВС
Згідно окремого плану.
5.2.3. Роз`яснювальну роботу серед населення, в навчальних закладах району, в районних ЗМІ стосовно кримінальної відповідальності за незаконний обіг вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухових речовин.
РВ УМВС
Постійно.
5.2.4. Місячники добровільної здачі зброї, боєприпасів, вибухових пристроїв та речовин.
РВ УМВС
Згідно окремого плану.
5.2.5. Оперативно-профілактичну операцію “Зброя-вибухівка”
РВ УМВС
Згідно окремого плану.

VI. Профілактика злочинів.
Зміцнення громадського порядку і безпеки
6.1. Перевіряти стан організації громадського порядку, здійснювати контроль за несенням служби патрульно-постовими нарядами.
РВ УМВС
Постійно.
6.2. Організувати та провести:
6.2.1. Комплексні відпрацювання адміністративних дільниць і зон оперативного обслуговування з метою виявлення осіб, схильних до скоєння злочинів та недопущення з їх боку протиправних дій.
РВ УМВС
Згідно окремого плану.
6.2.2. Відпрацювання населених пунктів зі складною оперативною обстановкою.
РВ УМВ
Щомісячно.
6.3. Спільно з виконкомами рад забезпечити належну роботу, постійні чергування громадських формувань по охороні громадського порядку та державного кордону.
РВ УМВС, виконкоми рад
Постійно.
6.4. Спільно з виконкомами рад розробляти графіки чергувань громадських формувань по охороні громадського порядку та державного кордону на відповідній території.
РВ УМВС, виконкоми рад
Постійно.
6.5. Спільно з виконкомами рад проводити роботу по залученню громадян в якості громадських помічників дільничних інспекторів міліції.
РВ УМВС, виконкоми рад
Постійно.
6.6. Відповідно до положень чинного законодавства України забезпечити адміністративний нагляд за особами, які щойно звільнилися з місць позбавлення волі.
РВ УМВС
Постійно.
6.7. Проводити оперативно-профілактичні заходи щодо виявлення та взяття на облік осіб, які зловживають спиртними напоями, вчиняють правопорушення, займаються виготовленням самогону та інших спиртних напоїв з метою реалізації, вживають наркотичні засоби або психотропні речовини, вчиняють насильство в сім'ї, з метою застосування до них заходів згідно чинного законодавства.
РВ УМВС
Постійно.
6.8. В межах повноважень та наявних можливостей надавати допомогу особам, що звільнилися з місць позбавлення волі з метою їх якнайшвидшої соціальної адаптації.
РВ УМВС, управління праці та
соціального захисту населення РДА
Постійно.
6.9. З урахуванням криміногенної ситуації, пов'язаної з нелегальною міграцією, періодично проводити оперативно-профілактичні операції з метою виявлення і перекриття каналів проникнення в район нелегальних мігрантів.
РВ УМВС, митний пост «Білопілля»,
Відділення прикордонного контролю
Білопілля
Згідно окремого плану.
6.10. Вживати заходи щодо протидії контрабандному ввезенню та вивезенню товарів, їх реалізації на внутрішньому ринку України в межах державної програми «Контрабанді – стоп».
РВ УМВС, митний пост «Білопілля»,
Відділ прикордонної служби
«Білопілля»
Згідно окремого плану.
6.11. Вживати заходи для виявлення та припинення незаконної діяльності суб'єктів господарювання, зокрема такої, що має ознаки фіктивного підприємництва, а також пов'язаної з незаконною конвертацією безготівкових коштів у готівку.
РВ УМВС, МДПІ
Постійно.
VII. Профілактика злочинності серед неповнолітніх
7.1. Спільно з відповідними службами райдержадміністрації проводити лекції учням навчальних закладів району щодо недопустимості:
- скоєння неповнолітніми злочинів, втягнення до злочинної діяльності;
- вживання наркотиків, токсичних речовин, алкоголізму, кримінальної відповідальності за злочини, пов'язані з незаконним обігом наркотиків тощо.
РВ УМВС, відділ освіти РДА, відділ
молоді та спорту РДА, служба у
справах дітей РДА, РЦСССДМ, ЦРЛ
Кожного навчального року.
7.2. Спільно з відповідними службами райдержадміністрації, виконкомами рад забезпечити своєчасне виявлення неблагополучних сімей, їх облік та систематичну перевірку умов виховання та утримання в них неповнолітніх, надання таким сім'ям адресної допомоги.
РВ УМВС, відділ освіти РДА, відділ
молоді та спорту РДА, служба у
справах дітей РДА, РЦСССДМ,
виконкоми рад
Постійно.
7.3. Вживати заходи щодо забезпечення зайнятості підлітків, юнаків та дівчат, що не мають постійних доходів та джерел існування. Проводити перевірки додержання вимог законодавства щодо забезпечення працевлаштування випускників шкіл, закладів профтехосвіти.
РВ УМВС, відділ освіти РДА, відділ
молоді та спорту РДА, служба у
справах дітей РДА, РЦСССДМ,
виконкоми рад, районний
центр зайнятості
Постійно.
7.4. Забезпечити виявлення дітей та підлітків, які займаються жебрацтвом, вчиняють правопорушення, стали жертвами злочинної діяльності дорослих.
РВ УМВС, служба у справах дітей
РДА, РЦСССДМ, виконкоми рад
Постійно.
7.5. Спільно з працівниками центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, служби у справах дітей, управлінням праці та соціального захисту населення РДА, здійснити комплексні заходи щодо забезпечення соціального супроводу та контролю за поведінкою неповнолітніх, які звільнені від відбування покарання з випробуванням, засуджені до покарань, не пов'язаних із позбавленням волі, відбули покарання та звільнились з місць позбавлення волі.
РВ УМВС, служба у справах дітей
РДА, РЦСССДМ, управління праці та
соцзахисту населення РДА
Постійно.
7.6. Організувати проведення перевірок торговельних закладів з питань дотримання Правил торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами в частині заборони їх продажу неповнолітнім, а також розміщення їх поблизу шкіл, інших навчальних закладів.
РВ УМВС
Постійно.

VIII. Заходи по забезпеченню безпеки дорожнього руху.
8.1. Спільно зі службою автомобільних доріг в районі, районною державною адміністрацією, органами місцевого самоврядування, з метою вивчення дорожньої обстановки, фіксації та попередження порушень Правил дорожнього руху водіями на перехрестях з найбільш інтенсивним рухом, де найчастіше трапляються дорожньо-транспортні пригоди, розглянути питання щодо встановлення централізованих систем відеоспостереження за учасниками дорожнього руху.
РВ УМВС
Протягом 2012-2015 років
8.2. Спільно зі службою автомобільних доріг, районною державною адміністрацією, місцевими радами, посилити контроль за експлуатаційним станом доріг, проведенням своєчасного ремонту дорожнього покриття, установлення необхідних дорожніх знаків.
РВ УМВС, виконкоми рад, РДА
Протягом 2012-2015 років
8.3 Вживати заходи щодо забезпечення безпеки дорожнього руху під час перевезення груп дітей до місць відпочинку, на екскурсії тощо.
РВ УМВС
Постійно

Фінансове, матеріально-технічне забезпечення заходів передбачених комплексною програмою профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю на 2012-2015 роки
(тис. грн.)

№ п/п

Найменування заходу

2012 рік

2013 рік

2014 рік

2015 рік

1.

Придбання комп’ютерної техніки для Білопільського РВ УМВС України в Сумській області (тис. грн.)

10

10

10

10

2.

Придбання автомобіля для роботи слідчо-оперативної групи, чергової частини

99БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Шосте скликання
П'ятнадцята сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 27.03.2012                                        м. Білопілля

Про Програму освітлення населених
пунктів району на 2012-2015 роки

Розглянувши подану Білопільською районною державною адміністрацією Програму освітлення населених пунктів району на 2012-2015 роки, керуючись пунктом 16 частини 1 статі 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада вирішила:
1. Програму освітлення населених пунктів району на 2012-2015 роки затвердити (додається).
2. Рекомендувати сільським, селищним, міським радам:
2.1. Розробити та прийняти місцеві Програми освітлення населених пунктів на підвідомчій території.
2.2. При формуванні місцевих бюджетів передбачати кошти на виконання заходів цієї Програми.
3. Організацію виконання даного рішення покласти на відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури райдержадміністрації.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань промисловості, транспорту, зв’язку, будівництва, житлово-комунального та дорожнього господарства, архітектури та надзвичайних ситуацій (Панікар В.С.)Голова районної ради                                                         В.І.Кубрак


(завантажити Програму)


БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Шосте скликання
П'ятнадцята сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 27.03.2012                                      м. Білопілля

Про виконання районної програми
«Поводження з твердими побутовими
відходами на період 2006-2011 роки»

Розглянувши подану районною державною адміністрацією інформацію про виконання районної програми «Поводження з твердими побутовими відходами на період 2006-2011 роки», затвердженої рішенням районної ради від 17.10.2006 р. районна рада відмічає, що в районі проведена недостатня робота по організації виконання цієї програми.
Всі виконкоми сільських, селищних, міських рад провели вибір земельних ділянок під полігони для складування твердих побутових відходів, про що складені відповідні акти вибору земельних ділянок, прийняті рішення про їх виділення та отримані позитивні висновки Білопільської районної санітарно-епідеміологічної станції. Розроблені і погоджені схеми санітарної очистки населених пунктів. Складено районний реєстр місць видалення відходів, який налічує 42 полігони площею 40,9 га. Проект землеустрою на відведення земельних ділянок під полігони для складування твердих побутових відходів розроблено тільки Білопільською міською радою.
Будівництво полігону твердих побутових відходів в м. Білопілля розпочато ще в 2005 році. Станом на 01.01.2012 року на будівництво полігону твердих побутових відходів залучено кошти з обласного бюджету в сумі 123,0 тис. грн. Білопільським міськвиконкомом неодноразово направлялися в Сумське обласне управління охорони навколишнього природного середовища листи з проханням виділити кошти на ці цілі, але їх так і не виділили.
Експлуатаційне утриманням полігону твердих побутових відходів в м. Білопілля здійснює КП «Комунсервіс Білопілля», але через обмеженість коштів та зношеність спецтехніки не завжди вдається своєчасно проводити роботи по впорядкуванню полігону та захороненню побутових відходів.
Збір, транспортування, знешкодження твердих побутових відходів від житлового фонду і об’єктів соцкультпобуту централізовано здійснюється лише в м. Білопілля, комунальним підприємством «Білопільський житловик».
За 2011 рік від багатоквартирного житлового фонду, підприємств, організацій і установ міста вивезено 7940 м3 твердих побутових відходів. На балансі цього підприємства знаходяться 2 спеціалізованих автомобіля ГАЗ-53, 1991 року випуску, які зношені на 92 відсотки. Ці автомобілі потребують заміни.
У 2011 році заходами Програми передбачалося придбання 2 сміттєвозів та 17 контейнерів, а також створення 4 контейнерних майданчиків для складування побутових відходів в м. Білопілля і м. Ворожба, але ці заходи не виконані.
Враховуючи вищевикладене та керуючись пунктом 16 статті 43 та пунктом 1 частини 1 статті 44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада вирішила:

1. Інформацію начальника відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури райдержадміністрації Кожухова О.М. про виконання районної програми «Поводження з твердими побутовими відходами на період 2006-2011 роки», затвердженої рішенням районної ради від 17.10.2006 р. взяти до відома (додається).

2. Рекомендувати районній державній адміністрації, сільським, селищним, міським радам району вжити невідкладні заходи по впровадженню сучасних методів збирання, перевезення, зберігання, переробки, утилізації та знешкодження твердих побутових відходів. При необхідності підготувати та внести на розгляд рад проекти відповідних програм. Про результати проведеної роботи інформувати районну раду в листопаді 2012 року.

3. Постійній комісії районної ради з питань промисловості, транспорту зв'язку, будівництва, житлово-комунального та дорожнього господарства, архітектури та надзвичайних ситуацій (Панікар В.С.) посилити контроль щодо вирішення питання збирання, перевезення, утилізації, знешкодження та захоронення твердих побутових відходів в районі.


Голова районної ради                                                            В.І. Кубрак


Довідка
про виконання «Програми поводження з твердими побутовими відходами на період 2006-2011 роки», затвердженої рішенням районної ради
від 17.10.2006 року
На виконання Закону України «Про відходи» у 2006 році розроблена програма «Поводження з твердими побутовими відходами на період 2006-2011 роки», яка затверджена рішенням п’ятої сесії районної ради п’ятого скликання від 17 жовтня 2006 року. Метою Програми є створення умов, що сприятимуть забезпеченню повного збирання, перевезення, утилізації, знешкодження та захоронення твердих побутових відходів.
Програмою передбачалося вирішення таких основних завдань:
- впровадження сучасних методів збирання, перевезення, зберігання, переробки, утилізації та знешкодження твердих побутових відходів;
-організація централізованого вивезення ТПВ з території індивідуальної житлової забудови;
Визначені завдання очікувалося розв’язати за такими напрямками:
- забезпечення застосування сучасних сміттєвозів;
- забезпечення оновлення та створення контейнерного господарства;
- створення сучасних полігонів по складуванню твердих побутових відходів.
Здійснення фінансування Програми передбачалося за рахунок:
- коштів державного бюджету, в тому числі державного фонду охорони навколишнього природного середовища;
- спеціального фонду, що створюється за рахунок надходжень збору за утворення твердих побутових відходів;
- місцевих бюджетів;
- юридичних осіб, що здійснюють підприємницьку діяльність у сфері поводження з побутовими відходами.
На виконання районної програми «Поводження з твердими побутовими відходами на 2006-2011 роки» виконкомами рад були розроблені та затверджені місцеві заходи з її реалізації.
Всі виконкоми сільських, селищних, міських рад провели вибір земельних ділянок під полігони для складування твердих побутових відходів про що складені відповідні акти вибору земельних ділянок, прийняті рішення про їх виділення та отримані позитивні висновки Білопільської районної санітарно-епідеміологічної станції. Розроблені і погоджені схеми санітарної очистки населених пунктів. Складено районний реєстр місць видалення відходів, який налічує 42 полігони площею 40,9 га. Проект землеустрою на відведення земельних ділянок під полігони для складування твердих побутових відходів розроблено тільки Білопільською міською радою. Дані роботи не виконувалися виконкомами інших рад через обмежені можливості місцевих бюджетів. На 2012 рік виконкомами сільських, селищних, міських рад на ці цілі заплановані кошти в сумі 88,3 тис. грн.
Будівництво полігону твердих побутових відходів в м. Білопілля розпочато ще в 2005 році. Станом на 01.01.2012 року на будівництво полігону твердих побутових відходів залучено кошти з обласного бюджету в сумі 123,0 тис. грн. Білопільським міськвиконкомом неодноразово направлялися в Сумське обласне управління охорони навколишнього природного середовища листи з проханням виділити кошти на ці цілі, але їх так і не виділили. При виділенні коштів з обласного бюджету будівництво полігону м. Білопілля буде продовжено.
Експлуатаційне утриманням полігону твердих побутових відходів м. Білопілля здійснює КП «Комунсервіс Білопілля». але через обмеженість коштів та зношеність спецтехніки не завжди вдавалося своєчасно проводити роботи по впорядкуванню полігону та захороненню побутових відходів.
Збір, транспортування, знешкодження твердих побутових відходів від житлового фонду і об’єктів соцкультпобуту централізовано здійснюється лише в м. Білопілля, комунальним підприємством «Білопільський житловик».
За 2011 рік від багатоквартирного житлового фонду, підприємств, організацій і установ міста вивезено 7940 м3 твердих побутових відходів. На балансі цього підприємства знаходяться 2 спеціалізованих автомобіля ГАЗ-53, 1991 року випуску, які зношені на 92 відсотки. Ці автомобілі потребують заміни.
У 2011 році заходами Програми передбачалося придбання 2 сміттєвозів та 17 контейнерів, а також створення 4 контейнерних майданчиків для складування побутових відходів в м. Білопілля і м. Ворожба, але через обмеженість коштів місцевого бюджету ці заходи не виконані.
Ворожбянською міською радою на виконання районної Програми розроблені та затверджені заходи по її реалізації. Відповідно до заходів на території м. Ворожба постійно виконуються роботи по вивезенню твердих побутових відходів з території житлової забудови, проводяться роботи по ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ. Працівниками виконкому ради проводиться роз’яснювальна робота серед населення щодо недопущення створення несанкціонованих сміттєзвалищ. Утримання полігону по складуванню побутових відходів м. Ворожба здійснює КП «Ворожбянське». У 2011 році виникла проблема з вивезенням побутових відходів на існуючий міський полігон, через закриття залізничного переїзду і для їх доставки на місце захоронення необхідно долати відстань понад 15 км. На даний час виконкомом Ворожбянської міської ради ведуться роботи по визначенню та відведенню нової земельної ділянки під полігон для складування твердих побутових відходів.
Подібна проблема і у смт. Жовтневе існуюче сміттєзвалище розміщено з порушенням санітарних норм і правил, зокрема не витримано необхідний санітарний розрив між полігоном і житловою забудовою. Для вирішення цієї проблеми у 2010 році спільно з представниками екологічної інспекції, районної санітарно-епідеміологічної служби визначено нове місце для полігону по складуванню побутових відходів, але ТОВ АФ «Вікторія» землі, якої знаходяться навколо вказаного місця, не надає згоду його розміщення.
Улянівська селищна рада на виконання районної Програми також розробила місцеву програму. На території селищної ради функціонує полігон для складування та захоронення твердих побутових відходів площею 1 га, втім централізоване вивезення твердих побутових відходів не здійснюється через відсутність спеціалізованих автомобілів, тому вивезенням їх займаються самі люди та підприємства. Обов’язки по вивозу та захороненню твердих побутових відходів покладено на КП «Водоканал Улянівка», але через відсутність спецтехніки підприємство цих функцій не виконує.
В інших населених пунктах впорядкування полігонів ТПВ здійснюють виконкоми рад шляхом укладання угод з підприємствами, які мають відповідну техніку. Обмеженість матеріально-технічної бази не завжди дає змогу витримувати умови своєчасного захоронення відходів.
У 2011 році спільно з працівниками районної санітарно-епідеміологічної станції було проведено перевірку стану виконання робіт з впорядкування місцевих сміттєзвалищ. За порушення правил поводження з відходами накладено штрафи на Ворожбянського міського, Жовтневого селищного, Супрунівського, Товстянського, Г.Вирівського, Терещенківського, Луциківського, Марківського, Коршачинського, Річківського, Верхосульського, Нововирківського, Воронівського та Вирівського сільських голів.
Виконкомами сільських, селищних, міських рад вживалися заходи по ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ. У 2011 році ліквідовано 236 звалищ, вивезено 2960 м3 сміття. Громадськими інспекторами здійснено 126 перевірок, за порушення правил у сфері благоустрою складено 18 протоколів, оштрафовано 8 осіб на суму 1938 грн. На 2012 рік виконкомами сільських, селищних, міських рад на роботи по впорядкуванню полігонів для складування твердих побутових відходів передбачені кошти в сумі 25,7 тис. грн.
В цілому виконання заходів Програми потребує залучення значних фінансових ресурсів для будівництва полігонів по складуванню твердих побутових відходів у відповідності до сучасних вимог, придбання спеціалізованих автомобілів, створення контейнерного господарства. На виконання цих заходів необхідна фінансова підтримка з державного бюджету.

Голова Білопільської районної
державної адміністрації                                                            В.П.ВинокуровБІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Шосте скликання
П'ятнадцята сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 27.03.2012                                                       м. Білопілля

Про звіт головного лікаря комунального
закладу районної ради «Білопільська
центральна районна лікарня» Хом'яка А.П.
про роботу комунального закладу за 2011 рік

Розглянувши звіт головного лікаря комунального закладу районної ради «Білопільська центральна районна лікарня» Хом’яка А.П. про роботу комунального закладу за 2011 рік, керуючись пунктом 8 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада вирішила:

1. Звіт головного лікаря комунального закладу районної ради «Білопільська центральна районна лікарня» Хом’яка А.П. про роботу комунального закладу за 2011 рік, взяти до відома (додається).
2. Головному лікарю комунального закладу районної ради «Білопільська ЦРЛ» Хом’яку А.П.:
2.1 В межах повноважень забезпечити належний рівень медичної допомоги населенню району наявним медичним потенціалом.
2.2 До початку опалювального сезону 2012 - 2013 років провести ремонт опалювальних систем лікувально - профілактичних закладів сільської мережі району.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань охорони здоров’я, материнства, дитинства, прав жінок та соціального захисту населення.


Голова районної ради                                                                          В.І. Кубрак


Звітна доповідь
головного лікаря КЗ «Білопільська ЦРЛ»
на сесії Білопільської районної раді від 27.03.2012 р.
«Про підсумки діяльності закладів охорони здоров’я району за 2011 рік»

Шановний Василь Іванович, шановні депутати та запрошені !
Медпрацівниками нашого району в 2011 році проведена відповідна робота по виконанню Національних та регіональних програм, розпоряджень голови Сумської ОДА та Білопільської РДА, наказів УОЗ Сумської ОДА по покращенню медичного забезпечення населення району. Пріоритетним в нашій діяльності було і є забезпечення невідкладної медичної допомоги населенню, надання медичної допомоги дітям, вагітним жінкам, інвалідам та учасникам ВВВ, особам, що постраждали в наслідок аварії на ЧАЕС.
З 01.01.2011 року відповідно до статті 89 Бюджетного кодексу України, пункту 5 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення другої сесії Білопільської районної ради шостого скликання від 24.12.2010 року всі лікувально-профілактичні заклади району передані у комунальну власність Білопільської районної ради, тобто зняті з балансу місцевих органів влади і передані на районний бюджет.
В 2011 році згідно Постанови КМУ № 640 від 28.06.1997 року, наказу УОЗ №552 від 18.07.2011, рішення дев'ятої сесії шостого скликання Білопільської районної ради від 09.09.2011 року «Про оптимізацію ліжкового фонду та реорганізацію лікувально-профілактичних закладів району» внесені зміни в мережу ЛПЗ та проведено скорочення ліжкового фонду ЛПЗ району на 55 ліжок, з них : по Білопільській ЦРЛ – 25 ліжок, в тому числі 10 ліжок пологово-гінекологічного відділення, 5 ліжок дермато-венерологічних, 5 ліжок дитячих інфекційних, 5 ЛОР-ліжок; по Жовтневій СЛ : 10 неврологічних ліжок, Марківська і Куянівська СДЛ реорганізовані в АЗПСМ з скороченням по 10 стаціонарних ліжок, з відкриттям денного стаціонару на 10 ліжок при Куянівській АЗПСМ. Скорочено умовно існуючі на протязі багатьох років ФП сіл Бутовщина, Кисла дубина, Ледіно, Миколаївка – Тернівська, Катеринівка, населення яких від 16 до 39 чоловік і збільшення населення в цих селах не передбачається з забезпеченням медичної допомоги населенню медпрацівниками суміжними ЛПЗ за територіальним принципом.
Після скорочення ліжкового фонду ЦРЛ, Жовтневої лікарні та перепрофілювання Марківської і Куянівської СДЛ в АЗПСМ показник забезпеченості стаціонарними ліжками в районі склав 54,2 на 10 тис. населення, при нормативному показнику 52 ліжка на 10 тис. населення, в минулому році він становив 63,7, при середньорайонному показнику за 2011 рік – 54,0. (Діаграма 1)
Оптимізація системи первинної ланки медичної допомоги і впровадження інституту сімейних лікарів являється однією з базових завдань медичної реформи.
Станом на 01.01.2012 року після проведених заходів по оптимізації та реорганізації мережа ЛПЗ району представлена Білопільською ЦРЛ на 225 ліжок; Улянівською РЛ на 25 ліжок, Жовтневою СЛ на 30 ліжок, Річківською СДЛ на 10 ліжок, чотирма амбулаторіями ЗПСМ : Вирівською, Бобрицькою, Куянівською, Марківською, та Павлівською СЛА; 10 ФАП та 26 ФП.
В районі працює колектив медичних працівників, який нараховує 765 чоловік, в т.ч. 96 лікарів, 329 осіб середнього медперсоналу та 359 чоловік молодшого та обслуговуючого персоналу. Пройшли атестацію 62 лікарі, що складає 64,5 %, в т.ч. з вищою категорією – 15 чоловік або 24,1%, з І категорією – 36 чол. або 58%, з ІІ категорією – 11 чол або 17,7%, інші є молодими спеціалістами і не підлягали атестації. Показник забезпеченості лікарями на 10 тис. населення становить 19,2 в 2011 році, що на рівні минулого року, при середньообласному показнику 35,1 на 10 тис. населення, середньо районному-22,7. (Діаграма 2) Вакантних посад лікарів в районі – 36, в. т.ч. по ЦРЛ - 21. Дефіцит кадрів постійно поглиблюється, т. я. 26% лікарів, що працюють в ЛПЗ району, досягли пенсійного віку, 7% - перед пенсійного віку. З метою вирішення проблеми забезпечення кадрами лікарів в районі прийнята програма «Медичні кадри 2011-2020 роки», згідно якої кращі випускники шкіл сільської місцевості зможуть навчатися у вищих навчальних закладах за цільові кошти району з послідуючим обов’язковим прибуттям на роботу в ЛПЗ району.
Середніх медичних працівників атестовано 223 чоловіки, що складає 67,8 %, в тому числі мають вищу кваліфікаційну категорію 82 чол. або 36,7%, І категорію – 71 чол. або 31,8%, ІІ категорію – 70 чол або 31,3%; .
Укомплектованість медичними сестрами та обслуговуючим персоналом складає 94,6 %. Але існує проблема забезпеченості фельдшерами та акушерками сільських ФАП і ФП. На сьогоднішній день не укомплектовані Луциківський, Морочанський, Штанівський, Черванівський, Сергієвський ФП, і медична допомога населенню цих сіл забезпечується по сумісництву (Сергіївка, Черванівка) та згідно графіку виїздів- медпрацівниками територіальних сільських дільничних лікарень та амбулаторій. Не укомплектовані ФАПи акушерками с. Білани, с. Іскра, с. Нові Вирки, с. Шкуратівка, с. Ободи.
В 2011 році функціонувало 15 дільниць загальної практики сімейної медицини при Вирівській АЗПСМ, Павлівській СЛА, Бобрицькій АЗПСМ, Куянівській СДЛ, Річківській СДЛ , Марківській СДЛ, Улянівській РЛ, Жовтневій СЛ та 6 дільниць при поліклініці ЦРЛ. Забезпеченість лікарями на дільницях ЗПСМ становить 62,5 %, проти 56,3 % в минулому році, залишаються не укомплектованими посади лікарів по Павлівській, Бобрицькій, Вирівській дільницях. Забезпеченість медичними сестрами становить 100 %.
В 2011 році Білопільська центральна районна лікарня пройшла акредитацію з підтвердженням першої атестаційної категорії.
Нами досягнуто покращення ряду показників діяльності ЛПЗ району та стану здоров’я населення. Намічається позитивна тенденція в демографічній ситуації в районі. Смертність населення в 2011 році склала 19,0 на 1 тис. населення, що нижче минулого року – 19,9, народжуваність 8,2, в 2010 році - 7,4. Природний приріст мінус 10,8, за минулий рік мінус 12,2. (Діаграма 3)
Проводиться робота по профілактиці захворювань та ранньому виявленню туберкульозу та онкологічних захворювань серед населення. Кількість флюорографічних обстежень на 1 тис. населення 594,1, в минулому році 588,4 на 1 тис. населення, при середньо обласному показнику за 2010 рік – 600,4 на 1 тис. населення. (Діаграма 4)
Зріс показник охоплення туберкуліно діагностикою дитячого населення до 100 на 100 дітей, що підлягали проти 80,0 в 2010 році, при середньо обласному показнику за 2010 рік – 91,8. (Діаграма 5)
Знизилась захворюваність населення на злоякісні новоутворення з 363,5 на 100 тис в 2010 році до 349,4 на 100 тис. населення в 2011 роц., при середньо обласному показнику 397,6 за 2011 рік. Відсоток онкологічних профілактичних оглядів жіночого населення в порівнянні з минулим роком зріс до 85,2 % проти 84,6 % в минулому році, при обласному показнику за 2011 рік 83,8 %.
Знизилась захворюваність населення на алкогольні психози з 5,6 в 2011 році проти 7,4 в 2010 році, що нижче середньо обласного показника за 2011 рік – 5,6.
Але поряд з цим у нас є багато проблем. В 2011 році загальна захворюваність населення району становить 480,1, в 2010 році 473,9 на 1000 населення. Поширеність становить 1512,7, в минулому році 1489,7 на 1 тисячу населення, тобто відмічається незначний ріст як поширеності, так і захворюваності, що з одного боку пояснюється покращенням виявлення захворювань, а з другого боку- постарінням населення.
Зросла захворюваність на туберкульоз органів дихання з 46,1 до 56,1 на 100 тис. населення в 2011 році (обласний показник за 2010 рік 53,6). (Діаграма 6)
Також зросла захворюваність на деструктивну форму туберкульозу і склала 28,0 проти 12,9 на 100 тис. населення в 2010 році (обласний показник за 2011 рік 15,1, що обумовлено пізнім зверненням соціально незахищених верств населення за медичною допомогою та безвідповідальним ставленням до свого здоров'я при проведенні профілактичних флюорографічних обстеженнях населення та відсутністю законодавчої бази щодо їх примусового обстеження, а в ряді випадків і лікування. З іншого боку зростає кількість хворих з мультирезистентними формами захворювань.
Зменшилась питома вага виявлених хворих на туберкульоз при флюорографічних оглядах до 60,0 % в 2011 році з 62,5 % в 2010 році, що нижче обласного показника, який за 2011 рік становить 79,7 %.
Рівень первинної інвалідності серед дорослого населення 32,2 проти 31,1 на 10 тис. населення, що практично на рівні (обласний показник за 2011 рік 39,0). Рівень первинної інвалідності серед осіб працездатного віку 46,6 проти 44,2 на 10 тис. населення, тобто відмічається незначний зріст (обласний показник за 2011 рік 47,2). Зріс показник первинного виходу на інвалідність дітей віком до 17 років до 28,2 проти 17,7 в минулому році за рахунок первинного виходу на інвалідність 4 дітей з онкопатологією та 7 дітей Улянівської школи-інтернату з психічними розладами.
В січні 2011 році був допущений випадок материнської смертності, показник якої склав 226,8 на 100 тис. народжених живими. Випадок розглядався на всіх рівнях, признаний непопереджуваним.
Стаціонарна допомога.
В районі функціонує 290 ліжок, в т.ч. в ЦРЛ 225, в Жовтневій селищній лікарні – 30 ліжок, в Улянівській районній лікарні – 25 ліжок, 10 ліжок в Річківській СДЛ. Забезпеченість населення стаціонарними ліжками 54,1 на 10 тис. населення, при середньо районному показнику за 2011 рік 54,0.
За 2011 рік в стаціонарах району проліковано 10646 хворих проти 10113 в минулому році. Зайнятість ліжка в цілому по району за цей період склала 340,8 дня, проти 317,1 в минулому році (обл. показник за 2011 р. – 319,6 дня). Середня тривалість лікування 1-го хворого склала 10,7 дня проти 10,8 в минулому році, при середньо обласному показнику 12,7.
Летальність в стаціонарах району становить 0,54%, в минулому році – 0,39 %, обласний показник за 2011 рік – 0,63 %.
По району ліжковий фонд в цілому використовувався на 102,2 % проти 95,2 % в 2010 році.
Виконаний він більш ніж на 100 % в хірургічному відділенні, неврологічному відділенні, педіатричному відділенні, терапевтичному відділенні, травматологічному відділенні, гінекологічному відділенні, інфекційному дорослому відділенні.
Не виконаний план ліжко – днів по пологовому відділенню – 95,8 %, патології вагітних – 67,5 %, шкірно венерологічному відділенню – 91,8 %, туберкульозному – 57,4 %.
В середньому по ЦРЛ план ліжко днів виконаний на 101,9 %.
В середньому по СДЛ план ліжко днів виконаний на 108,4 % проти 88,6 % в 2010 році; план ліжко – днів не виконаний за 11 місяців лише Куянівською та Марківською лікарнями, відповідно – 99,4 % та 82,4 %.
Питома вага госпіталізованих сільських мешканців становить 37,4 % в 2011 році проти 37,7 % в 2010 році.

Амбулаторно – поліклінічна допомога
Амбулаторно – поліклінічна допомога населенню надається поліклініками: при ЦРЛ на 500 відвідувань в зміну, при Жовтневій селищній лікарні на 300 відвідувань в зміну, Улянівській районній лікарні на 150 відвідувань в зміну, СДЛ, СЛА та АЗПСМ від 55 до 25 відвідувань в зміну. Загальна потужність амбулаторно поліклінічних закладів становить 1165 відвідувань в зміну.
Ведеться прийом хворих по 36 спеціальностях. За звітний період прийнято 203715 чоловік.
З профілактичною метою прийнято 108932 чоловік, або 53,5 % від загального числа відвідувань.
Кількість відвідувань на 1 мешканця складає 3,8, в минулому році – 4,1.
Лікарями здійснено 20877 відвідувань хворих вдома проти 23285 в минулому році, що менше минулого року на 2408 (11,4 %). Деяке зниження показників роботи поліклініки обумовлено неукомплектованістю кадрів лікарів ( медична допомога населенню на трьох лікарських дільницях забезпечувалась лікарями-сумісниками).
Кількість відвідувань вдома на 100 мешканців становить 39,0, в минулому році 42,96. Кращим цей показник є в Річківській лікарні (84,4), Марківській лікарні (79,1), Куянівській лікарні (80,8).
Лікарями терапевтами та педіатрами організовано 1980 стаціонарів вдома проти 2018 в минулому році. Кількість стаціонарів вдома на 1 дільничного терапевта 162,3, на 1 дільничного педіатра 32,5.
Доцільним для хворих і економічно оправданим в показаних випадках є лікування хворих в стаціонарах з денним перебуванням. В районі функціонує 75 ліжок для хворих з денним перебуванням,в т. ч. 30 ліжок при Білопільській поліклініці, по 10 ліжок при Жовтневій, Уляновській СДЛ та Куянівській і Павлівській СЛА, та 5 ліжок при Річківській СДЛ.
Забезпеченість ліжками в денних стаціонарах 14,0 на 10 тис. населення при середньо обласному показнику 14,6.
В 2011 році із стаціонарів з денним перебуванням хворих виписано 1858 чол. План ліжко – днів виконано на 88,0 % проти 76,4 % в минулому році, за рахунок недовиконання плану ліжко днів денного стаціонару по Білопільській ЦРЛ, який виконано на 66,3 %. Решта денних стаціонарів план ліжко-днів виконали на 100 і більше відсотків.
За 2011 рік проведені комплексні медичні огляди ветеранів та інвалідів ВВВ, осіб чорнобильського контингенту, дитячого населення. Всі ці категорії оглянуті на 100 %. За результатами проведеного медичного огляду сформована диспансерна група хворих, складені індивідуальні плани до обстеження та лікування виявлених хворих.
Проводилась санітарно освітня робота серед населення, особливо серед підлітків, з питань профілактики та ранньому виявленню захворювань, пропаганді здорового способу життя, профілактиці алкоголізму та наркоманії, пропаганді грудного вигодування дітей, раннього виявлення та профілактиці онко захворювань і туберкульозу. За минулий рік лікарями району прочитано 2607 лекцій з загальним числом слухачів 15075 чол., в минулому році 2592 лекції; проведено 84 передачі по місцевому та відомчому радіо, надруковано 51 статтю в газеті, проведено 37 пропагандистських кампаній спільно з відділами РДА, 2 тематичні вечори, випущено 793 санбюлетні, 197 санітарних куточків.
З метою надання планово консультативної допомоги сільському населенню району в 2011 році складені графіки виїздів районних спеціалістів в ЛПЗ району- проведено 669 виїздів проти 568 в 2010 році, при цьому оглянуто 7956 чоловік, із них стаціонарно 21, амбулаторно 3049, вдома 49, проведено профілактичних оглядів 4837.
Медичними працівниками району, а в окремих випадках і області, СДЛ, СЛА проводились виїзди на ФАП та ФП приписної території для надання медичної допомоги населенню, особливо в ті населені пункти, які не укомплектовані медпрацівниками.

Надання медичної допомоги дитячому населенню району.
Під наглядом лікарів педіатрів знаходиться 6100 дітей віком до 18 років, із них 4917 дітей до 14 років. Дітей першого року життя 338.
Медична допомога дитячому населенню надається 8 лікарями педіатрами і лікарем неонатологом в ЦРЛ, та сімейними лікарями на 3-х дільницях загальної практики сімейної медицини (с. Марківка, с. Річки, с. Куянівка). Не укомплектовані лікарями педіатрами Бобрицька АЗПСМ, Павлівська СЛА, Вирівська АЗПСМ.
Охоплення дітей медичним наглядом в перші 2 доби після виписки з пологових відділень складає 100 %. Повністю впроваджено в практику протоколи нагляду за дітьми раннього віку згідно наказу МОЗ № 149.
Всього за 2011 рік прийнято 27948 дітей (2010 рік – 26350). При профілактичних оглядах оглянуто – 18537 дітей або 66,3 %. В минулому році цей показник складав 63,7 %.
Всього за 2011 рік померло 6 дітей до 18 років, показник дитячої смертності склав 0,98 на 1000 дітей, в 2010 році померло 5 дітей, показник становив – 0,82 на 1000 дітей. Зареєстровано 5 випадків малюкової смертності, показник становить 10,2, в 2010 році – 4,4 на 1000 дітей. Серед померлих дітей в 3 випадках мала місце складна вроджена патологія розвитку, 2 дітей померло від крововиливу в головний мозок. Всі діти були своєчасно госпіталізовані в СОДКЛ, отримували відповідне лікування, але складність патології обумовила летальність випадків.
В 2011 році, не дивлячись на перебої в централізованому забезпеченні вакцинами для проведення щеплень дитячого населення, в нашому районі ця робота була активізована, було закуплено туберкулін за бюджетні кошти і забезпечено 100% охоплення дітей туберкулінодіагностикою з метою раннього виявлення захворюваності на туберкульоз.
Всі новонароджені охоплені вакцинацією проти туберкульозу в пологовому відділенні ЦРЛ.

Фінансове забезпечення.
Обсяг фінансування закладів охорони здоров’я в 2011 році збільшився на 1166,9 тис. грн. і склав 26417,0 млн. грн. - 98 % від плану. (Діаграма 7). Зросло фінансування у розрахунку на 1 мешканця з 472,85 грн. до 500,64 грн., при середньообласному показнику 757,75.
Збільшились видатки на забезпечення пільгових категорій населення, на фінансування пільгових рецептів виділено 227,1 тис. грн. або 100 % від плану, на зубне протезування 99,9 тис. грн. – 100 % від плану.
Вартість 1 відвідування по амбулаторно-поліклінічній допомозі становить 30,26 грн., з них на медикаменти 4,26 грн.
За 12 місяців 2011 року при клопотанні начальника управління охорони здоров’я Павлюка П.О. з централізованого фонду лікувальні заклади району отримали ліків на суму 683,9 тис. грн., в тому числі для сільських дільничних лікарень на суму 30,7 тис. грн., амбулаторій – на суму 12,3 тис. грн. та на ФАП і ФП – на 41,04 тис. грн., також з централізованого фонду отримана медична апаратура на суму 49,7 тис. грн., в тому числі : ларингоскоп (набір), відсмоктувач медичний, апарат дихальний ручний, ноші медичні, реанімаційний комплекс (дефібрилятор, ЕКГ, пульсоксиметр).
В звітному періоді було забезпечено фінансування поточних витрат на оплату праці, транспортних та господарських послуг, оплату комунальних послуг.
Проведені косметичні та поточні ремонти приміщень закладів охорони здоров’я району, виконані ремонті роботи туберкульозного відділення, зубопротезного кабінету, дитячої консультації, харчоблоку Білопільської ЦРЛ, Улянівської РЛ, Жовтневої СЛ.
Відремонтовано покрівлю Улянівської РЛ, зубопротезного кабінету та головного корпусу Білопільської ЦРЛ, проведено ремонт східців поліклінічного відділення, вибірковий ремонт водопровідної мережі БЦРЛ.
Велика увага була приділена виконанню наказу УОЗ № 435 від 24.05.2011 року «Про підготовку закладів охорони здоров’я області до роботи в осінньо-зимовий період 2011-2012 років». Всі заклади охорони здоров'я до роботи в осінньо-зимовий період були підготовлені своєчасно. Заготовка дров та вугілля проведена в повному обсязі : 198 м куб. дров та 60 т. вугілля. Проведені гідравлічні випробування теплових мереж, ремонт котельного обладнання, повірка лічильників тепла, газових лічильників, повірка газових сигналізаторів, встановлення лічильників води, придбання електроконвекторів.
Лікувальні заклади району в листопаді 2011 року отримали 2 санітарні автомобілі за рахунок інвестиційного проекту підтримки АПБ.
В 2011 році збільшились видатки на харчування. Вартість 1 ліжко-дня по харчуванню в цілому по ЛПЗ району склала 6,21 грн. проти 5,13 грн., по медикаментах склала 6,06 грн. проти 6,37 в 2010 році. Витрати на безкоштовне дитяче харчування склали 2750 грн. на 1 дитину проти 2250 грн. в 2010 році.
На протязі року в адміністрацію Білопільської ЦРЛ надійшло 169 звернень громадян, в тому числі усних – 135, письмових - 34.
На першому місці звернення з кадрових питань ( включаючи питання працевлаштування, звільнення, направлення на роботу ) – 36,1 %, на ІІ місці - інші питання – 15,4%, на ІІІ місці особисті питання – 14,2 %, на ІУ місці звернення з питань надання медичної допомоги, медобслуговування, лікування – 13 %.
Всі питання вирішені на рівні адміністрації ЦРЛ. Повторних та колективних звернень не було. В адміністрації ЦРЛ складений графік особистого прийому громадян головним лікарем та його заступниками. Згідно виконання закону України «Про звернення громадян» в МОЗ України надійшла одна скарга.

Проблемні питання :
• Раціональне використання вільних площ Жовтневої СЛ та Улянівської РЛ
• Кадрове забезпечення
• Заміна ліфта та рентген-обладнання в ЦРЛ
• Згідно наказу МОЗ України вводиться в роботу галузі впровадження телемедицини, для чого необхідно забезпечити комп’ютерною технікою в першу чергу сільські дільничні лікарні та амбулаторії, а в подальшому фельдшерсько – акушерські та фельдшерські пункти.

Головний лікар
КЗ „Білопільська ЦРЛ”                                                      А. П. Хом'якБІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Шосте скликання
П'ятнадцята сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 27.03.2012                                               м. Білопілля

Про реорганізацію Павлівської сільської
лікарської амбулаторії в заклад сімейної
медицини с. Павлівка та перейменування
лікувально-профілактичних закладів району

Розглянувши клопотання комунального закладу Білопільської районної ради «Білопільська центральна районна лікарня» від 12.03.2012р. №11/569, на підставі п.20 ч.1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно Указу Президента України від 06.12.2005р. №1694/2005 «Про невідкладні заходи щодо реформування системи охорони здоров’я населення», розпорядження голови ОДА від 20.07.2004р. №286 «Про розвиток первинної медико-санітарної допомоги на засадах ЗПСМ», розпорядження голови РДА від 30.07.2010р. №429 «Про діяльність сімейної медицини в охороні здоров’я району», з метою забезпечення ефективного розвитку охорони здоров’я районна рада вирішила:
1. Реорганізувати Павлівську сільську лікарську амбулаторію в заклад сімейної медицини – амбулаторію загальної практики сімейної медицини с. Павлівка.
2. Перейменувати наступні заклади охорони здоров’я району:
- Жовтневу дільничну лікарню в дільничну лікарню смт. Жовтневе;
- Улянівську районну лікарню в районну лікарню смт. Улянівка;
- Річківську сільську дільничну лікарню в дільничну лікарню с. Річки;
- Куянівську АЗПСМ в АЗПСМ с. Куянівка;
- Марківську АЗПСМ в АЗПСМ с. Марківка;
- Бобрицьку АЗПСМ в АЗПСМ с. Бобрик;
- Вирівську АЗПСМ в АЗПСМ с. Вири;
- Павлівську АЗПСМ в АЗПСМ с. Павлівка.
3. Головному лікарю Білопільської ЦРЛ вжити необхідні заходи, передбачені чинним законодавством у зв`язку з реорганізацією медичного закладу та перейменуванням лікувально-профілактичних закладів району.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань охорони здоров’я, материнства, дитинства, прав жінок та соціального захисту населення.


Голова районної ради                                                                 В. І. Кубрак


БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Шосте скликання
П'ятнадцята сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 27.03.2012                                                   м. Білопілля

Про нову редакцію Статуту комунального закладу
Білопільської районної ради „Білопільська центральна
районна лікарня”

На підставі частини 5 статті 57 Господарського кодексу України, частини 2 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", пунктів 12.2, 12.3. Статуту комунального закладу Білопільської районної ради "Білопільська центральна районна лікарня" в редакції, затвердженій рішенням шостої сесії районної ради шостого скликання від 31.05.2011, враховуючи пропозиції трудового колективу КЗ "Білопільська ЦРЛ" (виписка з протоколу загальних зборів від 01 березня 2012 року № 8), районна рада вирішила:

1. Затвердити Статут комунального закладу Білопільської районної ради "Білопільська центральна районна лікарня" в новій редакції (додається).

2. Головному лікарю КЗ "Білопільська ЦРЛ" (Хом`як А. П.) зареєструвати нову редакцію Статуту комунального закладу Білопільської районної ради "Білопільська центральна районна лікарня" у державного реєстратора Білопільської РДА в порядку, передбаченому чинним законодавством.


Голова районної ради                                                                             В. І. Кубрак


ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням сесії Білопільської районної ради
Сумської областішостого скликання
27 березня 2012 року
Голова районної ради

_____________ В.І.Кубрак


Статут
Комунального закладу
Білопільської районної ради
«Білопільська центральна районна лікарня»


Білопілля
2012 р.

1. Загальні положення
1.1 Комунальний заклад Білопільської районної ради «Білопільська центральна районна лікарня», надалі «Заклад», заснований на комунальній формі власності, що належить до спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст Білопільського району, управління якою здійснює Білопільська районна рада, надалі - «Власник», через уповноважений нею орган - Білопільську районну державну адміністрацію, надалі - «Уповноважений орган управління».
Заклад знаходиться у функціональному підпорядкуванні управління охорони здоров’я Сумської обласної державної адміністрації, надалі - «Управління».
1.2 Цей Статут є новою редакцією Статуту Закладу, затвердженого рішенням сесії Білопільської районної ради Сумської області шостого скликання від 31 травня 2011 року.
1.3 Заклад надає невідкладну, спеціалізовану, кваліфіковану, клініко-діагностичну, консультативну медичну допомогу, спрямовану на досягнення соціальних результатів без мети одержання прибутку.
1.4 Заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Бюджетним кодексом України, кодексом законів про працю України, Законами України, постановами Верховної ради України, актами Президента України та Кабінету міністрів України, МОЗ України, а також актами Уповноваженого органу управління та іншими нормативно-правовими актами та даним Статутом.

2. Найменування та місцезнаходження
2.1 Найменування:
- повне українською мовою: Комунальний заклад Білопільської районної ради «Білопільська центральна районна лікарня»,
- скорочене українською мовою: КЗ «Білопільська ЦРЛ»
2.2 Юридична адреса та місцезнаходження Закладу: Україна, 41800, Сумська область, місто Білопілля, вул. Маяковського, 27.
2.3 До складу Закладу входять структурні підрозділи, що створюються відповідно до чинного законодавства, цього Статуту та рішень Власника, а саме:
- поліклініка потужністю на 500 відвідувань в зміну для забезпечення амбулаторно-поліклінічної допомоги дорослому та дитячому населенню району з відділенням денного стаціонару на 30 ліжок ;
- відділення швидкої та невідкладної медичної допомоги на 3 виїзні бригади, в т. ч. пунктом швидкої медичної допомоги м. Ворожба для забезпечення цілодобової невідкладної медичної допомоги, пунктів швидкої медичної допомоги при дільничній лікарні смт. Жовтневе, районній лікарні смт. Улянівка, дільничній лікарні с. Річки, АЗПСМ с. Вири;
- стаціонар Білопільської ЦРЛ на 225 профільних ліжок, в т. ч.:
- терапевтичне відділення на 40 ліжок для лікування хворих з кардіологічною, гастроентерологічною, пульмонологічною, ендокринною, гематологічною, нефрологічною та ревматологічною патологією;
- дитяче відділення на 25 ліжок для надання медичної допомоги дитячому населенню;
- хірургічне відділення на 30 ліжок, в т. ч. 5 ліжок – урологічних, для забезпечення невідкладної та планової хірургічної, урологічної, нейрохірургічної, проктологічної, судинної, торакальної і комбустіологічної допомоги дорослому та дитячому населенню району;
- інфекційне відділення на 25 ліжок, в т. ч.: 20 ліжок - інфекційних дорослих, 5 ліжок – дитячих, для лікування хворих з інфекційною патологією, в т. ч. в оснащених боксових палатах, для лікування хворих на карантинні та особливо небезпечні інфекції;
- ортопедо-травматологічне відділення на 25 ліжок для надання невідкладної та планової спеціалізованої медичної допомоги хворим з травматичними пошкодженнями та захворюваннями опорно-рухового апарату;
- акушерсько-гінекологічне відділення на 30 ліжок для забезпечення спеціалізованої медичної допомоги жіночому населенню з гінекологічною патологією, забезпечення пологодопомоги вагітним жінкам та новонародженим;
- неврологічне відділення на 30 ліжок для забезпечення спеціалізованої медичної допомоги хворим з патологією центральної та периферичної нервової систем;
- реанімаційно-анестезіологічне відділення на 3 ліжка в складі хірургічного відділення та палат інтенсивної терапії в травматологічному, терапевтичному, пологово-гінекологічному, неврологічному, дитячому, інфекційному відділеннях для проведення реанімаційних заходів, та післяопераційного ведення хворих в перші 3 доби у відділеннях хірургічного профілю;
- туберкульозне відділення на 20 ліжок для лікування хворих на легеневі форми туберкульозу;
- приймальне відділення для прийому хворих, які поступають на стаціонарне лікування та надання амбулаторної допомоги хворим в позаробочий час та святкові, вихідні дні;
- патолого-анатомічне відділення для проведення патолого-анатомічних розтинів з цитологічним та гістологічним дослідженням;
- інформаційно-аналітичний відділ для забезпечення аналізу роботи Закладу та формування статистичної звітності.
2.3.1 До складу поліклініки входять наступні кабінети:
- кабінет долікарського прийому;
- туберкульозний кабінет;
- рентгенологічний кабінет;
- наркологічний кабінет;
- психіатричний кабінет;
- кабінет інфекційних захворювань;
- фізіотерапевтичний кабінет;
- шкірно-венерологічний кабінет;
- клініко-діагностична лабораторія;
- кабінети УЗД, ендоскопії та функціональної діагностики;
- оглядові жіночий та чоловічий кабінети;
- кабінети амбулаторного прийому хворих лікарями за спеціальностями. В цілому, в поліклініці забезпечується медична допомога хворим за 36 спеціальностями.
- зубопротезний кабінет для забезпечення ортодонтичної допомоги та протезування порожнини рота населенню району;
- централізована стерилізаційна;
- медична бібліотека для підвищення теоретичних знань медичного персоналу.
2.3.2 Функціонують для здійснення керівництва лікувально-профілактичними закладами наступні структурні підрозділи:
- адміністративно-господарський відділ;
- централізована бухгалтерія
- економічний відділ;
- відділ кадрів.
Для забезпечення господарської діяльності функціонує:
- харчоблок;
- овочесховище;
- автогараж;
- пральня;
- котельня.
2.3.3 Для забезпечення медичної допомоги сільському населенню за поліклінікою ЦРЛ закріплена приписна територія, на якій розташовані слідуючі структурні підрозділи;
• Фельдшерсько-акушерський пункт с. Іскрисківщина
• Фельдшерсько-акушерський пункт с. Рижівка
• Фельдшерсько-акушерський пункт с. Нові Вирки
• Фельдшерсько-акушерський пункт с. Шкуратівка
• Фельдшерсько-акушерський пункт с. Горобівка
• Фельдшерський пункт с. Штанівка
• Фельдшерський пункт с. Воронівка
• Фельдшерський пункт с. Ново-Іванівка
• Фельдшерський пункт с. Гуринівка
• Фельдшерський пункт с. Бабаківка
А також як структурні підрозділи Закладу функціонують;
- районна лікарня смт. Улянівка із стаціонаром на 25 ліжок і 10 ліжок денного перебування хворих та поліклінікою на 150 відвідувань в зміну, з розташованими на приписній території структурними підрозділами Закладу:
• Фельдшерський пункт с. Ганнівка-Вирівська
• Фельдшерсько-акушерський пункт с. Тучне
• Фельдшерсько-акушерський пункт с. Товста
• Фельдшерський пункт с. Терещенки
• Фельдшерсько-акушерський пункт с. Верхосулка
• Фельдшерський пункт с. Валіївка
• Фельдшерський пункт с. Курасове
• Фельдшерський пункт с. Комарицьке
- дільнична лікарня смт. Жовтневе із стаціонаром на 30 ліжок, в т. ч. терапевтичних – 20 ліжок, хірургічних – 5 ліжок, дитячих – 5 ліжок, 10 ліжок денного перебування хворих і поліклінікою на 300 відвідувань в зміну, з розташованими на закріпленій території структурними підрозділами Закладу:
• Фельдшерський пункт с. Червоне-Веселе
• Фельдшерський пункт с. Калинівка
• Фельдшерський пункт с. Сушиліно

- дільнична лікарня с. Річки з стаціонаром на 10 ліжок, 5 ліжками денного перебування хворих, амбулаторним прийомом хворих на 50 відвідувань в зміну і прийомом лікаря-стоматолога на 1 ставку, з розташованими на закріпленій території структурними підрозділами Закладу:
• Фельдшерський пункт с. Зелене
• Фельдшерський пункт с. Мороча
- АЗПСМ с. Куянівка з денним стаціонаром на 10 ліжок і амбулаторним прийомом на 25 відвідувань в зміну та прийомом лікаря-стоматолога на 1 ставку, з розташованими на закріпленій території структурними підрозділами Закладу:
• Фельдшерський пункт с. Кальченки
• Фельдшерський пункт с. Червоне
• Фельдшерський пункт с. Сергіївка
• Фельдшерський пункт с. Черванівка
• Фельдшерський пункт с. Новопетрівка
- АЗПСМ с. Марківка з амбулаторним прийомом хворих на 25 відвідувань в зміну, з розташованим на закріпленій території структурним підрозділом Закладу:
• Фельдшерський пункт с. Луциківка
- АЗПСМ с. Бобрик з амбулаторним прийомом хворих на 25 відвідувань в зміну та прийомом лікаря-стоматолога на 1 ставку, з розташованими на закріпленій території структурними підрозділами Закладу:
• Фельдшерський пункт с. Ганнівка-Тернівська
• Фельдшерський пункт с. Супрунівка
- АЗПСМ с. Вири з пунктом швидкої медичної допомоги, з амбулаторним прийомом хворих на 50 відвідувань в зміну та прийомом лікаря-стоматолога на 1 ставку, з розташованими на закріпленій території структурними підрозділами Закладу:
• Фельдшерський пункт с. Котенки
• Фельдшерський пункт с. Коршачина
• Фельдшерсько-акушерський пункт с. Білани
- АЗПСМ с. Павлівка з амбулаторним прийомом хворих на 25 відвідувань в зміну, 10 ліжками денного перебування хворих, з розташованими на закріпленій території структурними підрозділами Закладу:
• Фельдшерський пункт с. Волфине
• Фельдшерсько-акушерський пункт с. Ободи

3. Мета і предмет діяльності
3.1 Метою діяльності Закладу є надання невідкладної, кваліфікованої, спеціалізованої медичної допомоги населенню міста та району.
3.2 Предметом діяльності Закладу: є (згідно ліцензії на медичну практику) забезпечення медичної допомоги за спеціальностями: акушерство і гінекологія, дерматовенерологія, ендоскопія, клінічна лабораторна діагностика, наркологія, неврологія, отоларингологія, офтальмологія, психіатрія, терапія, рентгенологія, стоматологія, ортопедична стоматологія, функціональна діагностика, хірургія, ортопедія-травматологія, урологія, педіатрія, інфекційні хвороби, фтизіатрія.
3.3 Головним завданням Закладу є:
- надання своєчасної невідкладної, кваліфікованої і спеціалізованої медичної допомоги населенню міста і району, реалізація заходів щодо первинної профілактики захворювань;
- організаційно-методичне керівництво ЛПЗ району по забезпеченню в повному обсязі необхідної медичної допомоги населенню;
- проведення диспансеризації населення, забезпечення кваліфікованим лікуванням в залежності від захворювань;
- проведення медичних оглядів декретованих контингентів населення;
- активна участь у реалізації державних програм стосовно охорони здоров'я;
- проведення експертизи тимчасової втрати працездатності хворих, видача і продовження листів непрацездатності, надання рекомендацій по працевлаштуванню, відбір на санаторно-курортне лікування;
- направлення на МСЕК громадян з ознаками стійкої втрати працездатності;
- здійснення санітарно-освітньої роботи серед населення, що обслуговується;
- проведення комплексних лікувально-профілактичних заходів по ранньому виявленню захворювань населення та своєчасному оздоровленню;
- розробка, впровадження в практику нових та підвищення ефективності існуючих методів діагностики і лікування;
- своєчасне й широке втілення в практику роботи Закладу сучасних досягнень вітчизняної та світової науки і техніки, передового досвіду роботи та наукової організації праці;
- організація та надання платних медичних послуг населенню та юридичним особам в межах, визначених діючим законодавством.

4. Юридичний статус
4.1 КЗ «Білопільська ЦРЛ» є юридичною особою, користується правами та виконує обов’язки, передбачені чинним законодавством України, Заклад має гербову печатку і штампи зі своїм найменуванням, рахунки в органах державного казначейства України.
4.2 Заклад користується закріпленим за ним комунальним майном на правах оперативного управління.
4.3 Заклад організовує свою діяльність відповідно до фінансового плану, затвердженого Уповноваженим органом.
4.4 Для закупівлі товарів, робіт чи послуг Заклад застосовує процедури закупівель, визначені чинним законодавством України.
4.5 Збитки, завдані Закладу внаслідок виконання рішення органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, які було визнано судом неконституційними або недійсними, підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням суду.
4.6 Держава та Уповноважений орган управління не відповідають за виконання зобов’язань Закладу, а Заклад не відповідає за виконання зобов’язань держави та Уповноваженого органу управління, крім випадків, передбачених чинним законодавством.
4.7 Заклад має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, бути особою, яка бере участь у справі, що розглядається в судах України, третейських та міжнародних судах.
4.8 Заклад самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників, складає штатний розпис за погодженням з Уповновженим органом управління.
4.9 Заклад надає медичні послуги згідно ліцензії на медичну практику.

5. Права та обов’язки
5.1 Заклад планує і організовує свою діяльність щомісячно і на рік. Головний лікар подає план роботи Закладу на затвердження Власнику.
5.2 Заклад у відповідності до специфіки своєї діяльності має право:
- надавати платні медичні та інші послуги населенню, укладати договори з підприємствами, організаціями і установами про надання медичних послуг працівникам цих організацій, а також приватним особами за відповідну плату згідно чинного законодавства. Один раз на рік головний лікар Закладу інформує Власника про розмір тарифів на встановлені згідно законодавства платні послуги медичного характеру;
- укладати договори з медичними та аптечними установами і підприємствами та іншими господарюючими структурами на придбання медичних препаратів, лікувально-діагностичної апаратури, продуктів харчування, транспорту, м’якого та твердого інвентарю та на отримання інших видів діяльності і послуг у відповідності до вимог чинного законодавства;
- на придбання, перевезення, зберігання, призначення, відпуск, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та порожніх ампул з під них, а також право на отримання, зберігання, використання, облік та списання спеціальних бланків Ф-3 (згідно ліцензії);
- видавати документи, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, лікарські довідки про народження і смерть та інші документи щодо стану здоров’я громадян;
- займатися медичною практикою за спеціальностями згідно отриманої в установленому порядку ліцензії на надання таких послуг.
- звертатися у порядку, передбаченому законодавством, до центральних та місцевих органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств і організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Заклад завдань.
- залучати підприємства, установи, організації для реалізації своїх статутних завдань у порядку, визначеному законодавством України;
- придбавати матеріальні ресурси у підприємств, організацій та установ незалежної від форм власності, а також у фізичних осіб, відповідно до законодавства.
5.3 Заклад зобов’язаний:
- забезпечувати організацію швидкої невідкладної медичної допомоги населенню на території району;
- проводити роботи по профілактиці, ранньому виявленню та лікуванню туберкульозу, інфекційних, онкологічних, професійних та інших захворювань і всіх видів травматизму на території району;
- забезпечувати пріоритетну медичну допомогу вагітним жінкам, дітям, інвалідам Великої Вітчизняної війни, учасникам бойових дій, учасникам війни, особам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС та іншим декретованим контингентам населення, їх диспансерний нагляд та своєчасне оздоровлення;
- виконувати організаційно-методичні та лікувальні заходи по ліквідації наслідків нещасних випадків, стихійних лих та інших надзвичайних ситуацій в разі їх виникнення;
- проводити аналіз своєї діяльності та своєчасно надавати необхідну звітність;
- проводити належний облік робочого часу працівників Закладу та відповідну оплату за виконану роботу згідно чинного законодавства;
- створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, технічної безпеки, соціального страхування;
- здійснювати заходи з вдосконалення оплати праці з метою посилення їх матеріальної зацікавленості, як в результатах особистої праці, так і в загальних підсумках роботи Закладу, забезпечувати своєчасні розрахунки з працівниками;
- здійснювати бухгалтерській облік, вести фінансову та статистичну звітність згідно з законодавством України;
- головний лікар та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної і бухгалтерської звітності згідно з Законом України.
5.4 Заклад визначений базою для проведення практики студентів медичних училищ, а також є базою для підготовки лікарів-інтернів.

6. Управління закладом
6.1 Керівництво Закладом здійснює головний лікар, який призначається на посаду на контрактній основі Власником - районною радою, за погодженням начальника управління охорони здоров'я Сумської обласної державної адміністрації. Звільнення головного лікаря відбувається за рішенням Власника.
6.2 Головний лікар одноосібно управляє всією діяльністю та організовує роботу Закладу за встановленим порядком. Головний лікар у межах своєї компетенції видає накази, обов'язкові для всіх працівників Закладу та структурних підрозділів, без доручення діє від імені Закладу, представляє його у взаємовідносинах з підприємствами, установами, організаціями та у відповідних державних органах, судових установах, розпоряджається майном та коштами Закладу в межах повноважень, наданих Власником, укладає договори, видає доручення, відкриває рахунки Закладу, розробляє структуру управління та штатний розпис, у відповідності з трудовим законодавством, наймає та звільняє працівників, укладає з ними трудові договори та угоди, виносить заохочення та накладає стягнення на персонал, у передбаченому законом порядку, організовує та здійснює заходи, пов'язані з обліком військовозобов'язаних та цивільною обороною.
6.3 Головний лікар несе персональну відповідальність за всю виробничу, організаційно-методичну, адміністративно-господарську і фінансову діяльність Закладу. Призначає відповідальних осіб за збереження майна та коштів, виконання правил протипожежної безпеки, санітарних норм та правил експлуатації обладнання і забезпечення умов праці.
Головний лікар за погодженням з начальником управлінням охорони здоров'я і Власником, в особі голови районної ради, призначає заступників.
Відпустки та відрядження (понад 1 день) головного лікаря погоджуються з Власником. Погодження здійснюється шляхом видання розпорядження голови районної ради.
6.4 При відсутності головного лікаря в зв'язку з його перебуванням у відпустці, з хворобою, з навчанням чи відрядженням тощо, на підставі наказу, керівництво Закладом здійснює заступник головного лікаря з медичного обслуговування населення, а у разі його відсутності - один з інших заступників головного лікаря. На час виконання обов'язків головного лікаря вищезазначені посадові особи наділяються всіма правами, передбаченими даним Статутом для головного лікаря та несуть відповідальність за прийняті ними рішення.
Головний лікар укладає від імені Власника трудовий договір з колективом Закладу згідно вимог чинного законодавства.
6.5 У Закладі функціонує Медична рада, яка утворюється для погодженого вирішення питань. Склад Медичної ради затверджується наказом головного лікаря, який її очолює.
6.6 Медична рада Закладу:
- визначає перспективні напрямки діяльності Закладу;
- здійснює організаційну, професійну і наукову оцінку результатів діяльності Закладу.
Медична рада Закладу організовує свою діяльність на підставі Положення про медичну раду, затвердженого головним лікарем.
6.7 Головний лікар щорічно звітує перед Власником про свою роботу на займаній посаді та роботу Закладу за відповідний період в порядку, визначеному окремим рішенням Власника.

7. Господарська діяльність
7.1 Заклад є неприбутковою організацією і утримується за рахунок районного бюджету.
7.2 Заклад здійснює діяльність за основними напрямами згідно Статуту, за рахунок бюджетного фінансування та залучення позабюджетних надходжень.
7.3 Додатковими джерелами фінансування є кошти:
- отримані від надання платних медичних послуг, які надаються згідно чинного законодавства;
- благодійні внески юридичних та фізичних осіб.
7.4 Кошти, які надходять за надання платних послуг, зараховуються до спеціального фонду і використовуються Закладом на заходи, пов'язані з організацією надання платних послуг та утримання Закладу згідно кошторису, розрахованого та затвердженого у порядку встановленому Кабінетом Міністрів України.
7.5 Заклад несе повну відповідальність за дотримання господарських договорів, договорів цивільно-правового характеру, додержанням за ними розрахункового законодавства України.
7.6 Відповідні відрахування до бюджету Заклад здійснює відповідно до вимог чинного податкового законодавства України.
7.7 Головний лікар розробляє структуру Закладу, відповідно до основних напрямків діяльності і завдань, та штатний розпис відповідно до діючих нормативів та в межах фонду оплати праці, подає їх на погодження Власнику. Погодження здійснюється шляхом видання розпорядження голови районної ради.
7.8 Заклад встановлює форми і систему оплати праці, доплати, надбавки до заробітної плати, інші види матеріального заохочення працівників, відповідно до вимог чинного законодавства.
Встановлення надбавок, доплат та надання матеріальної допомоги головному лікарю та його заступниками проводиться за погодженням з Власником. Погодження здійснюється шляхом видання розпорядження голови районної ради.
7.9 Заклад створює всім працівникам належні та безпечні умови щодо запобігання нещасним випадкам та професійним захворюванням.
7.10 Фінансовий план підприємства затверджується Уповноваженим органом управління.
7.11 Списання з балансу неповністю амортизованих основних фондів, а також прискорена амортизація основних фондів Закладу можуть проводитися лише за згодою Уповноваженого органу управління.

8. Компетенції Власника та Уповноваженого органу управління
8.1. Голова Білопільської районної ради:
- видає розпорядження про прийом та звільнення з роботи головного лікаря;
- видає розпорядження про встановлення надбавок, доплат, надання матеріальної допомоги головному лікарю та його заступникам;
- видає розпорядження про відсторонення від виконання обов'язків головного лікаря та призначення виконуючим обов'язки головного лікаря іншу особу, у разі прийняття відповідних рішень на сесіях Білопільської районної ради;
- погоджує відпустки та відрядження головного лікаря.
8.2 Білопільська районна адміністрація:
- є головним розпорядником бюджетних коштів;
- погоджує встановлення надбавок, доплат, надання матеріальної допомоги головному лікарю та його заступникам;
- погоджує штатний розпис.

9. Майно та кошти Закладу
9.1 Майно Закладу складається з основних фондів, оборотних коштів та інших матеріальних цінностей, переданих Власником та набутих Закладом, як за рахунок бюджетного фінансування, так і з інших джерел, вартість яких відображається в самостійному балансі.
9.2 Джерелом формування майна Закладу є:
- майно передане Закладу Власником;
- кошти районного бюджету;
- кошти або майно, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;
- кошти або майно, що надходять за надання платних послуг;
- пасивні доходи;
- дотації або субсидії, отримані з бюджету, державних цільових фондів;
- доходи від надання в оренду приміщень, споруд, обладнання.
9.3 Майно Закладу, закріплене за ним на праві оперативного управління згідно чинного законодавства України та відповідного договору є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст району, управління яким здійснює районна рада.
9.4 Заклад має право за згодою Власника передавати, продавати іншим суб'єктам господарювання основні засоби, а також списувати їх з балансу. Передача в оренду об'єктів нерухомості проводиться Власником.
9.5 Власник здійснює контроль за використанням та збереженням закріпленого за Закладом майна безпосередньо або через уповноважений ним орган.
9.6 Заклад не має права без відповідної згоди Власника використовувати майно з метою, що не передбачено Статутом або окремим рішенням Власника.

10. Повноваження трудового колективу
10.1 Працівники мають право брати участь в управлінні Закладом через загальні збори (конференції), ради трудових колективів, професійні спілки, які діють у трудовому колективі, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Закладу, а також з питань захисту соціально-економічних і трудових прав працівників.
Представники первинної профспілкової організації представляють інтереси працівників в органах управління Закладом, відповідно до законодавства.
10.2 Трудовий колектив Закладу складається з усіх громадян, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору.
10.3 До складу органів, через які трудовий колектив реалізує своє право на участь в управлінні Закладом, не може обиратися головний лікар. Повноваження цих органів визначаються відповідно до законодавства України.
10.4 Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Закладу регулюються колективним договором.
10.5 Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров'я, гарантії обов'язкового медичного страхування працівників Закладу, а також інші питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом відповідно до законодавства, цього Статуту та колективного договору.
10.6 Джерелом коштів на оплату праці працівників Закладу є кошти, передбачені бюджетом Закладу на оплату праці.
Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством і даним Статутом.
Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого законодавством України мінімального розміру заробітної плати.
10.7 Оплата праці працівників здійснюється в першочерговому порядку. Всі інші платежі здійснюються після виконання зобов'язань щодо оплати праці.
10.8 Працівники Закладу провадять свою діяльність відповідно до Статуту, колективного договору та посадових інструкцій, правил внутрішнього трудового розпорядку згідно з законодавством України.

11.Припинення діяльності Закладу
11.1 Припинення діяльності Закладу здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації - за рішенням Уповноваженого органу управління, а у випадках, передбачених законом України, за рішенням суду або відповідних органів державної влади.
11.2 У разі реорганізації Закладу вся сукупність його прав та обов'язків переходить до його правонаступників.
11.3 Ліквідація Закладу здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Уповноваженим органом управління або за рішенням суду.
11.4 Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для пред'явлення вимог кредиторами не може бути меншим, ніж два місяці з дня публікації рішення про ліквідацію, визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію Закладу.
11.5 Ліквідаційна комісія розміщує у друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи, що припиняється, повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до неї, а наявних (відомих) кредиторів повідомляє особисто в письмовій формі у встановлені законодавством України строки.
Одночасно ліквідаційна комісія вживає всіх необхідних заходів зі стягнення дебіторської заборгованості Закладу та виявлення кредиторів з письмовим повідомленням кожного з них про ліквідацію Закладу.
11.6 З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Закладом. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Закладу і розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його Уповноваженому органу управління або органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені в установленому законодавством України порядку.
Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені Закладу, що ліквідується.
11.7 Працівникам Закладу, які звільняються у зв'язку з його реорганізацією чи ліквідацією, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства України про працю.
11.8 Заклад є таким, що припинив діяльність, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення діяльності юридичної особи.

12. Затвердження, реєстрація та внесення змін до Статуту
12.1 Статут затверджується на пленарному засіданні сесії районної ради.
12.2 Доповнення, зміни до Статуту вносяться Власником за рішенням сесії районної ради на її пленарному засіданні.
12.3 Статут Закладу, доповнення, зміни до нього обговорюються на загальних зборах трудового колективу і подаються Власнику для прийняття рішення щодо внесення змін до Статуту.

Статут Закладу у новій редакції обговорений на загальних зборах працівників КЗ «Білопільська ЦРЛ» 01 березня 2011 року, протокол № 8.


Голова районної ради                                                               / В. І. Кубрак/БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Шосте скликання
П'ятнадцята сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 27.03.2012                                                м. Білопілля

Про утворення цільового
фонду соціального і економічного
розвитку Білопільського району

Відповідно до статей 43, 68 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 13 Бюджетного кодексу України, з метою залучення додаткових коштів до районного бюджету для подальшого їх використання на соціально-економічний розвиток району, районна рада вирішила:
1. Утворити у складі спеціального фонду районного бюджету цільовий фонд соціального і економічного розвитку Білопільського району.
2. Затвердити Положення про цільовий фонд соціального і економічного розвитку Білопільського району (додається).
3. Управлінню економіки та фінансовому управлінню Білопільської районної державної адміністрації провести організаційні заходи щодо створення цільового фонду соціального і економічного розвитку Білопільського району та використання його коштів згідно з чинним законодавством України та Положенням, яке затверджено пунктом 2 даного рішення.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, планування соціально-економічного розвитку району, ринкових реформ, управління об`єктами комунальної власності, інвестиційної політики та розвитку підприємництва (Андрійчук Г. І.)


Голова районної ради                                                                   В. І. Кубрак

Додаток
до рішення 15 сесії
районної ради 6 скликання
від 27.03.2012

Положення
про цільовий фонд соціального і економічного
розвитку Білопільського району

1. Загальні положення
1.1. На підставі статті 68 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 13 Бюджетного Кодексу України, у складі спеціального фонду районного бюджету утворюється цільовий фонд соціально-економічного розвитку Білопільського району (далі — Цільовий фонд). Основною метою та завданням фонду є акумулювання коштів різних джерел надходжень для подальшого використання в інтересах соціально-економічного розвитку району.
1.2. Порядок формування і використання коштів Цільового фонду визначається цим Положенням.
1.3. Кошти Цільового фонду використовуються на організацію основної діяльності районної ради, районної державної адміністрації, а саме: вирішення питань соціально-економічного розвитку території, соціального захисту населення, становлення і розвитку місцевого самоврядування, участь органів місцевого самоврядування у вирішенні питань районного значення, проведення районних масових заходів тощо.
1.4. Кошти Цільового фонду акумулюються на котловому рахунку, відкритому в управлінні Державної казначейської служби України в Білопільському районі Сумської області.
1.5. Облік та звітність про використання коштів фонду ведуться у порядку визначеному Державним казначейством України.
1.6. Відповідальними за використання бюджетних коштів, облік та звітність є головні розпорядники коштів.
1.7. Невикористані кошти фонду на кінець бюджетного періоду в обов'язковому порядку повертаються розпорядниками до Цільового фонду районного бюджету.

2. Формування цільового фонду
2.1. Цільовий фонд районного бюджету формується за рахунок таких надходжень:
- благодійні внески, гранти та дарунки;
- кошти від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів;
- інші надходження, не заборонені чинним законодавством України.

3. Порядок використання коштів Цільового фонду
3.1. Кошти Цільового фонду використовуються на організацію виконання основних завдань та функцій районної ради, районної державної адміністрації; виконання відповідних цільових заходів, в тому числі:
- на реалізацію окремих заходів районних програм;
- придбання обладнання для установ, які фінансуються з районного бюджету;
- надання фінансової допомоги комунальним підприємствам, установам, закладам районної ради;
- будівництво, капітальний та поточний ремонт приміщень, реконструкцію будинків, житлових приміщень та іншого індивідуально визначеного майна, що знаходиться на балансі установ, які фінансуються з районного бюджету;
- роботи щодо відновлення, належного утримання та раціонального використання територій району, охорони та організації упорядкування об'єктів благоустрою району з урахуванням особливостей їх використання територіальними громадами району;
- організацію належного утримання та раціонального використання територій району, будівель, інженерних споруд та об'єктів рекреаційного, природоохоронного, оздоровчого, історико-культурного та іншого призначення на території району;
- виготовлення технічної документації та правовстановлюючих документів на об'єкти та майно спільної власності територіальних громад сіл, селищ та міст Білопільського району;
- оплату послуг по виготовленню звітів про незалежну оцінку ринкової
вартості нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл,
селищ та міст Білопільського району за необхідності;
- співфінансування видатків, що здійснюються за рахунок субвенцій з
державного бюджету інвестиційного характеру;
- розвиток житлово-комунального господарства району;
- забезпечення розвитку соціальної сфери (укріплення матеріально-
технічної бази установ та організацій освіти, охорони здоров'я, культури,
фізкультури і спорту, соціального захисту тощо);
- інші заходи, пов`язані з виконанням основних завдань та функцій районної ради, районної державної адміністрації.

4. Порядок управління коштами Цільового фонду та контролю за їх
використанням
4.1. Головним розпорядником коштів Цільового фонду є Білопільська районна державна адміністрація.
4.2. Розподіл коштів Цільового фонду, напрями їх використання та розпорядники коштів нижчого рівня визначаються рішенням сесії районної ради за поданням голови районної державної адміністрації.
4.3. Право вносити пропозиції щодо використання коштів Цільового фонду у межах загального обсягу фонду мають сільські, селищні, міські ради, районна державна адміністрація, районна рада. Постійна комісія районної ради з питань бюджету, фінансів, планування соціально-економічного розвитку району, ринкових реформ, управління об`єктами комунальної власності, інвестиційної політики та розвитку підприємництва погоджує використання коштів з наступним затвердженням на сесії районної ради.
До пропозицій про використання коштів цільового фонду на засідання постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, планування соціально-економічного розвитку району, ринкових реформ, управління об`єктами комунальної власності, інвестиційної політики та розвитку підприємництва додається проект розпорядження голови Білопільської районної державної адміністрації та висновок фінансового управління Білопільської районної державної адміністрації про доцільність та законність використання коштів Цільового фонду.
4.4. Постійна комісія районної ради з питань бюджету, фінансів, планування соціально-економічного розвитку району, ринкових реформ, управління об`єктами комунальної власності, інвестиційної політики та розвитку підприємництва здійснює контроль за цільовим та ефективним використанням коштів цільового фонду.
4.5. Невикористані у звітному році кошти Цільового фонду вилученню не підлягають, а переходять на наступний рік і використовуються на цілі, визначені цим Положенням.

5. Внесення змін та доповнень до Положення
5.1. Зміни та доповнення до Положення про Цільовий фонд затверджуються сесією районної ради за пропозицією постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, планування соціально-економічного розвитку району, ринкових реформ, управління об`єктами комунальної власності, інвестиційної політики та розвитку підприємництва.

6. Ліквідація Цільового фонду
6.1. Цільовий фонд ліквідується за рішенням сесії районної ради.
6.2. Невикористані кошти Цільового фонду в разі його ліквідації спрямовуються до районного бюджету.БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Шосте скликання
П'ятнадцята сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 27.03.2012                                              м. Білопілля

Про створення районного консолідованого
фонду охорони навколишнього природного
середовища у 2012 році

З метою поліпшення екологічного стану навколишнього природного середовища та акумуляції коштів Білопільського району для ліквідації екологічно-небезпечних об’єктів, які утворилися в зв’язку з розміщенням непридатних та заборонених пестицидів на території району, керуючись ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада вирішила:
1. Створити районний консолідований фонд охорони навколишнього природного середовища у 2012 році.
2. Рекомендувати міським, селищним, сільським радам провести додаткову інвентаризацію території на предмет виявлення непридатних або заборонених до використання небезпечних хімічних речовин та хімічних засобів захисту рослин, пестицидів, агрохімікатів та тари від них та в разі їх виявлення, повідомити про них райдержадміністрацію.
3. Затвердити положення про районний консолідований фонд охорони навколишнього природного середовища згідно з додатком 1.
4. Районній раді укласти угоди із міськими, селищними, сільськими радами про передачу коштів у вигляді іншої субвенції до районного консолідованого фонду охорони навколишнього природного середовища.
5. Фінансовому управлінню райдержадміністрації забезпечити надходження іншої субвенції до спеціального фонду районного бюджету для використання консолідованим фондом охорони навколишнього природного середовища у 2012 році за рахунок місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища відповідно до укладених угод.
6. Визначити головним розпорядником коштів консолідованого фонду охорони навколишнього природного середовища у 2012 році Білопільську районну державну адміністрацію.
7. Кошти районного консолідованого фонду охорони навколишнього природного середовища у 2012 році використовуються за напрямами, згідно кошторису видатків, затвердженого рішенням сесії районної ради (додатки 2,3) на фінансування заходів по екологічно безпечному збиранню, перезатарюванню, перевезенню, зберіганню, обробленню, утилізації, видаленню, знешкодженню і захороненню відходів та небезпечних хімічних речовин, у тому числі непридатних або заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин, пестицидів, агрохімікатів, тари від них, що знаходиться на території Білопільського району. Розподіл коштів за об’єктами використання визначаються рішенням сесії районної ради за поданням районної державної адміністрації.
8. Контроль за використанням коштів покласти на комісії з питань агропромислового комплексу, регулювання земельних відносин і водних ресурсів, соціального розвитку села, охорони навколишнього природного середовища(Лісовенко М.М.) та з питань промисловості, транспорту зв’язку, будівництва, житлово-комунального та дорожнього господарства, архітектури та надзвичайних ситуацій (Панікар В.С.).
9. Додатки 1-3 є невід’ємною частиною даного рішення.


Голова районної ради                                                               В. І. Кубрак

Додаток 1
до рішення районної ради
шостого скликання
від 27.03.2012

Положення про районний консолідований фонд
охорони навколишнього природного середовища у 2012 році

1. Районний консолідований фонд охорони навколишнього природного
середовища створюється відповідно до закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», постанов Кабінету Міністрів України від 01.03.1999 № 303 «Про затвердження порядку встановлення нормативів збору та забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору» та від 17.09.1996 № 1147 «Про перелік видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів».
2. Районний консолідований фонд охорони навколишнього природного
середовища створюється у складі спеціального фонду районного бюджету. Кошти надходять до районного бюджету та акумулюються на окремому рахунку спеціального фонду районного бюджету з послідуючим перерахуванням на окремий рахунок спеціального фонду районної державної адміністрації з метою використання на заходи згідно затвердженого кошторису видатків (додатки 2,3).
3. Фонд створюється за рахунок коштів іншої субвенції, що передається у вигляді трансферту районному бюджету з бюджетів міських, селищних та сільських рад району.
4. Головним розпорядником коштів районного консолідованого фонду є
Білопільська районна державна адміністрація.
5. Кошти районного консолідованого фонду охорони навколишнього
природного середовища, відповідно до кошторису видатків затвердженого рішенням районної ради, спрямовуються на фінансування природоохоронних заходів по екологічно безпечному збиранню, перезатарюванню, перевезенню, зберіганню, обробленню, утилізації, видаленню, знешкодженню і захороненню відходів та небезпечних хімічних речовин, у тому числі непридатних або заборонених до використання хімічних засобів рослин, пестицидів, агрохімікатів, тари від них, що знаходяться на території Білопільського району.
6. Забороняється використання коштів районного консолідованого фонду на
заходи, не передбачені п.5 Положення та переліком видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1147 «Про перелік видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів».
7. Касове виконання районного бюджету за видатками фонду проводиться в
межах надходження коштів до нього в установленому законодавством порядку.
8. Контроль за використанням коштів покласти на комісії з питань агропромислового комплексу, регулювання земельних відносин і водних ресурсів, соціального розвитку села, охорони навколишнього природного середовища та з питань промисловості, транспорту зв’язку, будівництва, житлово-комунального та дорожнього господарства, архітектури та надзвичайних ситуацій.
9. За цільове використання коштів районного консолідованого фонду посадові особи несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

Додаток 2
до рішення районної ради
шостого скликання
від 27.03.2012

Кошторис
використання коштів районного консолідованого фонду охорони навколишнього природного середовища на 2012 рік

п/п

Найменування заходів

Сума (грн.)

Замовник робіт

Виконавець робіт

Очікувані надходження

133343,17

В тому числі:

Доходи

Інші субвенції

133343,17

Видатки Всього:

133343,17

І

Утилізація відходів всього:

133343,17

1.1.

Екологічно безпечне збирання, перезатарювання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів та небезпечних хімічних речовин, у тому числі непридатних або заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин, пестицидів, агрохімікатів, тари від них, що знаходяться на території Білопільського району

Білопільська районна державна адміністрація

Білопільська районна державна адміністрація

Всього

133343,17


Додаток 3
до рішення районної ради
шостого скликання
від 27.03.2012

План природоохоронних заходів
районного консолідованого фонду охорони навколишнього
природного середовища на 2012 рік

Найменування заходів

Сума (грн.)

Виконавець

1.Очікувані надходження, всього

133343,17

В тому числі:

Інші субвенції

133343,17

Видатки Всього:

133343,17

Утилізація відходів

133343,17

Екологічно безпечне збирання, перезатарювання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів та небезпечних хімічних речовин, у тому числі непридатних або заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин, пестицидів, агрохімікатів, тари від них, що знаходяться на території Білопільського району

133343,17

Білопільська районна державна адміністрація

Всього:

133343,17БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Шосте скликання
П'ятнадцята сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 27.03.2012                                         м. Білопілля

Про затвердження додаткового договору
та надання дозволу на укладання додаткових договорів
до договорів найму нежитлових приміщень

Відповідно до частини 5 статті 60, пункту 19 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в України”, районна рада вирішила:

1. Затвердити додатковий договір до договору найму нежитлового приміщення, укладеного 16.03.2009 року з ТОВ "Триада – Д", що орендує частину нежитлового приміщення площею 20,0 кв. м. розташованого за адресою Білопільський район, смт. Улянівка, площа Жовтнева, 3, на новий термін – 1 рік з 16.03.2012 року до 15.03.2013 року включно.
2. Надати дозвіл на укладання додаткових договорів до договорів найму індивідуально визначеного (нерухомого) майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району в частині продовження терміну їх дії з:
2.1. ФОП Кисельов С.О. (договір найму від 27.04.2007р.), що орендує частину нежитлового приміщення площею 2,52 кв.м., розташованого в приміщенні Ворожбянської ЗОШ І-ІІІ ст. за адресою: Білопільський район, с. Ворожба, вул. Комсомольська, 22, знаходиться на балансі відділу освіти райдержадміністрації, з метою здійснення підприємницької діяльності в сфері роздрібної торгівлі канцелярськими товарами, що призначаються для навчальних закладів, та з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи, на новий термін - 1рік, з 24.04.2012р. до 23.04.2013р. включно;
2.2. ФОП Кисельов С.О. (договір найму від 27.04.2007р.), що орендує частину нежитлового приміщення площею 5,6 кв.м., розташованого в приміщенні Куянівського НВК ЗОШ І-ІІІ ст. ДНЗ за адресою: Білопільський район, с. Куянівка, вул. Комсомольська, 1, знаходиться на балансі відділу освіти райдержадміністрації, з метою здійснення підприємницької діяльності в сфері роздрібної торгівлі канцелярськими товарами, що призначаються для навчальних закладів, та з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи, на новий термін - 1рік, з 24.04.2012р. до 23.04.2013р. включно;
2.3. ФОП Кисельов С.О. (договір найму від 27.04.2007р.), що орендує частину нежитлового приміщення площею 7,55 кв.м., розташованого в приміщенні Білопільської спеціалізованої школи I – III ступенів № 1 за адресою: Білопільський район, м. Білопілля, вул. Макаренка,15, що знаходиться на балансі відділу освіти райдержадміністрації, з метою здійснення підприємницької діяльності в сфері роздрібної торгівлі канцелярськими товарами, що призначаються для навчальних закладів, та з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи, на новий термін - 1рік, з 24.04.2012р. до 23.04.2013р. включно;
2.4. ФОП Кисельов С.О. (договір найму від 27.04.2007р.), що орендує частину нежитлового приміщення площею 5,45 кв.м., розташованого в приміщенні Білопільської ЗОШ I – III ступенів № 3 за адресою: Білопільський район, м. Білопілля, вул. Гагаріна,12, що знаходиться на балансі відділу освіти райдержадміністрації, з метою здійснення підприємницької діяльності в сфері роздрібної торгівлі канцелярськими товарами, що призначаються для навчальних закладів, та з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи, на новий термін - 1рік, з 24.04.2012р. до 23.04.2013р. включно;
2.5. Лікарняна каса (договір найму від 30.03.2007 р.), що орендує частину нежитлового приміщення площею 35,65 кв. м., розташованого за адресою: м. Білопілля, вул. Маяковського, 27 з метою розміщення Білопільської благодійної районної організації "Лікарняна каса" на новий термін – 1 рік, з 01.04.2012 р. до 31.03.2013 р. включно;
2.6. ФОП Шелемін М. І. (договір найму від 30.03.2007 р.), що орендує частину нежитлового приміщення площею 40,44 кв. м., розташованого за адресою: м. Білопілля, вул. 1 Травня, 7, в приміщенні гуртожитку Білопільської загальноосвітньої школи-інтернату І-Ш ступенів ім. А.С.Макаренка, що знаходиться на балансі Білопільської ЗОШ-інтернату І-Ш ступенів ім.А.С.Макаренка з метою розміщення магазину для торгівлі непродовольчими товарами, на новий термін – 1 рік, з 02.04.2012 р. до 01.04.2013 р. включно;
2.7. ФОП Отенко С.О. (договір найму від 22.04.2011 р.), що орендує частину нежитлового приміщення площею 5.0 кв. м., розташованого за адресою: м. Білопілля, вул. Маяковського, 27 з метою розміщення торгівельного об'єкту з продажу непродовольчих товарів на новий термін – 1 рік з 22.04.2012 р. до 21.04.2013 р. включно.
2.8. ФОП Сєліна І. В. (договір найму від 20.04.2011 р.), що орендує частину нежитлового приміщення площею 15,7 кв. м., розташованого за адресою: м. Білопілля, вул. Макаренка, 176 з метою провадження господарської діяльності з медичної практики на новий термін - 1 рік з 20.04.2012 р. до 19.04.2013 р. включно.

3. Відповідно до ст.11 Закону України „Про оренду державного та комунального майна» зобов’язати орендарів, на момент продовження дії договорів найму з якими пройшло більше 3 років, провести оцінку об’єкта оренди.
4. Доручити голові Білопільської районної ради укласти додаткові угоди зазначені у п.3 даного рішення за умови виконання орендарями п.4 даного рішення.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, планування соціально-економічного розвитку району, ринкових реформ, управління об’єктами права комунальної власності, інвестиційної політики та розвитку підприємництва (Андрійчук Г.І.) та відділ комунального майна виконавчого апарату районної ради (Іщенко Ю.А.).


Голова районної ради                                                                 В.І. Кубрак


БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Шосте скликання
П'ятнадцята сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 27.03.2012                                                м. Білопілля

Про надання згоди на передачу в найм
частини нежитлового приміщення
приватному підприємцю Прейс І.В.

Відповідно до пункту 19 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи звернення приватного підприємця Прейс Ілони Вікторівни про передачу в найм частини нежитлового приміщення та висновки конкурсної комісії, районна рада вирішила:

1. Надати згоду на передачу в строкове платне користування (найм) приватному підприємцю Прейс І. В. частини нежитлового приміщення площею 15 м2 за адресою: м. Білопілля, вул. Леніна, 87, з метою розміщення магазину непродовольчих товарів.
2. Доручити голові районної ради Кубраку В.І. укласти договір найму нежитлового приміщення згідно з вимогами чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, планування соціально-економічного розвитку району, ринкових реформ, управління об’єктами права комунальної власності, інвестиційної політики та розвитку підприємства (Андрійчук Г.І.) та відділ комунального майна виконавчого апарату районної ради (Іщенко Ю.А.).


Голова районної ради                                                            В.І.Кубрак