• Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Рішення 16 сесії, 6 скликання

Печать
БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Шосте скликання
Шістнадцята сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 19.04.2012                                     м. Білопілля

Про депутатський
запит Ткаленка О. М.

На підставі статей 21, 22 Закону України „Про статус депутатів місцевих рад", розглянувши депутатський запит, який надійшов від депутата Ткаленка О. М., районна рада вирішила:
1. Підтримати депутатський запит депутата районної ради Ткаленка О.М. щодо ліквідації несанкціонованого сміттєзвалища на території колишньої меблевої фабрики, ліквідації зруйнованих будівель підприємства та направити голові Білопільської райдержадміністрації Винокурову В.П., прокурору Білопільського району Жерьобкіну В.Д., Білопільському міському голові Костюченку В.О., головному санітарному лікарю Білопільського району Блажку К.В. для вжиття відповідних заходів згідно чинного законодавства України.
2. Встановити термін для надання письмової відповіді на запит - до 19 травня 2012 р.
3. Оперативний контроль за порядком надання відповіді на депутатський запит покласти на відділ правового забезпечення виконавчого апарату районної ради (Усенко О.В.)
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію ради з питань регламенту, законності, правопорядку, депутатської етики, розвитку місцевого самоврядування та територіального устрою (голова комісії Клименко Н.А.)


Голова районної ради                                            В.І.Кубрак


Голові Білопільської
районної державної
адміністрації
Винокурову В. П.

Прокурору Білопільського
району
Жерьобкіну В. Д.

Білопільському міському
голові
Костюченку В. О.

Головному санітарному
лікарю Білопільського
району
Блажку К. В.

Ткаленка Олександра
Миколайовича


Депутатський запит
(в порядку ст.ст. 21-22 ЗУ “Про статус депутатів місцевих рад)

До мене, як до депутата Білопільської районної ради звернулася дирекція Білопільської ЗОШ-інтернату ім. А. С. Макаренка з питання ліквідації несанкціонованого сміттєзвалища на території колишньої меблевої фабрики та ліквідації зруйнованих будівель цього підприємства, які несуть загрозу життю і здоров'ю громадян, а особливо учнів школи-інтернату. Педагоги навчального закладу систематично проводять бесіди з вихованцями щодо небезпечності перебування на території колишнього підприємства, але бувають випадки, коли діти без дозволу старших з цікавості «дослідження» навколишнього середовища, проникають на небезпечну територію.
Тому я, як депутат районної ради а також педагогічний колектив Білопільської ЗОШ-інтернату ім. А. С. Макаренка та батьки учнів переконливо просимо вирішити це питання у найближчий час.
Про вжиті заходи прошу поінформувати мене особисто та районну раду до __ ___________ 2012 року.


“___” _____________ 2012 ____________                             О. М. Ткаленко


БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Шосте скликання
Шістнадцята сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 19.04.2012                                             м. Білопілля

Про передачу міжбюджетного трансферту

Розглянувши поданий районною державною адміністрацією проект рішення „Про передачу міжбюджетного трансферту” та враховуючи звернення начальника державного управління охорони навколишнього природного середовища в Сумській області Топоркова А.В. від 10.02.2012 №313/01-15, розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації Чмиря Ю.П. від 27.02.2012 №59-ОД „Про вжиття заходів щодо знешкодження хімічних засобів захисту рослин для екологічної безпеки Сумської області”, голови Сумської обласної ради Михайленка Г.В. від 01.03.2012 № 01-26/126 та заступника голови Сумської обласної ради Толбатова В.М. від 02.04.2012 щодо ліквідації непридатних або заборонених до використання пестицидів, керуючись підпунктом 48 пункту 1 статті 2 та статтею 101 Бюджетного кодексу України, пунктами 27, 29 постанови Кабінету Міністрів України від 15.10.2010 № 1132 «Про затвердження Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів» з метою ефективного використання коштів районного консолідованого фонду охорони навколишнього природного середовища, відповідно до ст.43, п.6 ч.1 ст.44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада вирішила:

1. Передати кошти з районного консолідованого фонду навколишнього природного середовища у 2012 році в сумі 133338,17 грн. до обласного бюджету у вигляді іншої субвенції за рахунок коштів іншої субвенції отриманої від міських, селищних, сільських бюджетів Білопільського району з подальшим використанням цих коштів на території району для ліквідації непридатних для використання пестицидів на умовах співфінансування з державного та обласного бюджетів. Субвенція з районного бюджету надається на поворотній основі. У разі невикористання на кінець бюджетного періоду кошти повертаються до районного бюджету.

2. Голові районної ради заключити угоду між районною та Сумською обласною радою про передачу міжбюджетного трансферту у вигляді іншої субвенції з районного до обласного бюджету у відповідності до п.1 даного рішення. Зразок угоди додається.

3. Визначити головним розпорядником коштів в частині передачі міжбюджетних трансфертів до обласного бюджету фінансове управління Білопільської районної державної адміністрації Сумської області.

4. Контроль за використанням коштів покласти на комісії з питань агропромислового комплексу, регулювання земельних відносин і водних ресурсів, соціального розвитку села, охорони навколишнього природного середовища (голова комісії Лісовенко М.М.) та з питань промисловості, транспорту зв’язку, будівництва, житлово-комунального та дорожнього господарства, архітектури та надзвичайних ситуацій (голова комісії Панікар В.С.)


Голова районної ради                                             В.І. Кубрак


БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Шосте скликання
Шістнадцята сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 19.04.2012                                               м. Білопілля

Про внесення змін
до районного бюджету
на 2012 рік

Розглянувши пропозиції Білопільської районної державної адміністрації відповідно до Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення Сумської обласної ради від 30.03.2012 «Про внесення змін до рішення Сумської обласної ради від 27.12.2011 «Про обласний бюджет Сумської області на 2012 рік» районна рада вирішила:

1. Унести до рішення районної ради шостого скликання від 28.12.2011 «Про районний бюджет на 2012 рік» (з урахуванням змін від 28.02.2012, 15.03.2012) наступні зміни:
1.1. Збільшити доходну частину спеціального фонду районного бюджету на обсяг іншої субвенції, що передається з бюджетів сільських, селищних, міських рад по КТКД 41035000 «Інші субвенції» на суму 133,3 тис. гривень відповідно до заключних угод між Білопільською районною радою та сільськими, селищними, міськими радами про передачу міжбюджетного трансферту до районного бюджету.
1.2. Збільшити обсяг доходів загального фонду районного бюджету по КТКД 41010900 «Кошти, що надходять за взаємними розрахунками між місцевими бюджетами» на суму 1,4 тис. гривень.
1.3. Збільшити доходну частину загального фонду районного бюджету на обсяг субвенції на проведення видатків місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів в сумі 8,7 тис. гривень.
1.4. Збільшити видаткову частину спеціального фонду районного бюджету по КТКВ 250380 «Інші субвенції» КЕКВ 1320 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» в сумі 133,3 тис. гривень. Головним розпорядником коштів визначити фінансове управління Білопільської районної державної адміністрації Сумської області.
1.5. Збільшити обсяг видатків загального фонду районного бюджету в сумі 30,0 тис. гривень за рахунок залишку коштів, який утворився станом на 01.01.2012 року.
1.6. Внести зміни по головному розпоряднику коштів управлінню праці та соціального захисту населення в межах затверджених призначень в сумі 675,8 тис. гривень.
1.7. Викласти пункти 1, 2, 3, 6, 12 у новій редакції:
«1. Установити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2012 рік у сумі 143666,9 тис. гривень, у тому числі дотації з державного бюджету – 79318,9 тис. гривень, субвенції з державного бюджету – 46490,7 тис. гривень, субвенції з обласного бюджету – 189,9 тис. гривень, субвенції на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування – 159,5 тис. гривень, інші субвенції – 133,3 тис. гривень.
Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 140035,3 тис. гривень, спеціального фонду бюджету 3631,6 тис. гривень (додаток №1).

2. Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2012 рік у сумі 144396,9 тис. гривень (дотації з державного бюджету – 7473,2 тис. гривень, субвенції з державного бюджету – 944,3 тис. гривень, інша субвенція з районного бюджету – 133,3 тис. гривень) у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету в сумі – 140627,8 тис. гривень та видатків спеціального фонду бюджету – 3769,1 тис. гривень за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток № 2) та головними розпорядниками коштів (додаток № 3).

3. Установити дефіцит загального фонду районного бюджету в сумі 592,5 тис. гривень, що склався за рахунок:
спрямування вільного залишку коштів районного бюджету на збільшення бюджетних призначень – 730,0 тис. гривень;
передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 137,5 тис. гривень (додаток 6).

6. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів (додаток № 4, 4.1.) на 2012 рік:
дотації вирівнювання місцевим бюджетам із районного бюджету в сумі 7473,2 тис. гривень;
субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населенних пунктах у сумі – 944,3 тис. гривень;
коштів, що передаються до районного бюджету – 21,3 тис. гривень;
інша субвенція з районного бюджету – 133,3 тис. гривень.
12. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію державних та регіональних галузевих програм на загальну суму 1484,3 тис. гривень.

1.8. Унести зміни до додатків 1-4, 4.1, 6, 8 згідно з додатками.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, планування соціально-економічного розвитку району, ринкових реформ, управління об’єктами права комунальної власності, інвестиційної політики та розвитку підприємництва (голова комісії Андрійчук Г.І.).

3. Дане рішення опублікувати в районній газеті „Білопільщина”.


Голова районної ради                                                     В.І.Кубрак

(завантажити додатки)

БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Шосте скликання
Шістнадцята сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 19.04.2012                                               м. Білопілля

Про внесення змін до Програми
економічного і соціального розвитку району
на 2012 рік та основних напрямів
розвитку на 2013-2014 роки

На підставі пункту 16 частини І статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада вирішила:
1. Внести зміни до Програми економічного і соціального розвитку району на 2012 рік та основних напрямів розвитку на 2013-2014 роки, затверджених рішенням районної ради від 28.12.2011року, а саме:
1. В розділі ІУ. «Пріоритетні напрями економічної і соціальної політики на 2012 рік», пункті 3. «Підвищення соціальних стандартів та гуманітарний розвиток» другий абзац підпункту 3.12. «Охорона навколишнього природного середовища» доповнити реченням: забезпечення на умовах співфінансування з державного, обласного та районного бюджетів ліквідації непридатних для використання пестицидів на територіях Білопільської міської, Жовтневої селищної, Річківської, Рижівської, Терещенківської, Товстянської сільських рад, залучивши до цього кошти районного бюджету в сумі 133338,17 грн.
2. Міським, селищним, сільським радам спільно з відповідними районними структурами продовжити роботу по проведенню інвентаризації умов зберігання пестицидів, інших небезпечних для навколишнього природного середовища ядохімікатів. В разі виявлення пунктів зберігання вживати заходи по їх ліквідації шляхом використання коштів районного консолідованого фонду охорони навколишнього природного середовища у відповідності з його положенням.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на комісії районної ради з питань агропромислового комплексу, регулювання земельних відносин і водних ресурсів, соціального розвитку села, охорони навколишнього природного середовища та з питань промисловості, транспорту, зв’язку, будівництва, житлово- комунального господарства, архітектури та надзвичайних ситуацій.


Голова районної ради                                                        В.І.Кубрак


БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Шосте скликання
Шістнадцята сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 19.04.2012                                                   м. Білопілля

Про Програму діагностики, лікування та профілактики
вірусних гепатитів в Білопільському районі
«Антигепатит» на 2012-2017 роки

Розглянувши поданий районною державною адміністрацією проект «Програму діагностики, лікування та профілактики вірусних гепатитів в Білопільському районі «Антигепатит» на 2012-2017 роки» та враховуючи рішення Сумської обласної ради від 27.12.2011р. «Про Програму діагностики, лікування та профілактики вірусних гепатитів в області «Антигепатит» на 2012-2017рр.», керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада вирішила:
1) Затвердити Програму діагностики, лікування та профілактики вірусних гепатитів в Білопільському районі «Антигепатит» на 2012-2017рр. (додається).
2) Організацію виконання даної програми покласти на комунальний заклад районної ради «Білопільська центральна районна лікарня».
3) Районній державній адміністрації забезпечити фінансування заходів, передбачених програмою з урахуванням вимог статті 77 Бюджетного кодексу України.
4) Контроль за виконанням даного рішенням покласти на постійну комісію районної ради з питань охорони здоров’я, материнства, дитинства, прав жінок та соціального захисту населення (А.П. Хом’як)


Голова районної ради                                                        В.І. Кубрак

(завантажити Програму)

БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Шосте скликання
Шістнадцята сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 19.04.2012                                                м. Білопілля

Про затвердження технічної документації
з нормативної грошової оцінки земельної
ділянки, яка надається в оренду ТОВ «Агрофірмі
«Велес А» для іншого сільськогосподарського
призначення на території Сергіївської сільської ради

На підставі пункту 21 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 23 Закону України «Про оцінку земель», розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, яка надається в оренду ТОВ «Агрофірмі «Велес А» для іншого сільськогосподарського призначення на території Сергіївської сільської ради районна рада вирішила:

1.Затвердити технічну документацію (додається) з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, яка надається в оренду ТОВ «Агрофірмі «Велес А» для іншого сільськогосподарського призначення на території Сергіївської сільської ради, загальною площею – 10,2684 га., нормативна грошова оцінка земельної ділянки, станом на 01.03.2012 року становила 209тис. 997 грн.

2.Дані грошової оцінки є базою для нарахування орендної плати за використання земельної ділянки.


Голова районної ради В. І. Кубрак


БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Шосте скликання
Шістнадцята сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 19.04.2012                                                  м. Білопілля

Про затвердження технічної документації
з нормативної грошової оцінки земельної
ділянки, яка надається в оренду гр. Семі А.П.
для іншого сільськогосподарського призначення
на території Жовтневої селищної ради

На підставі пункту 21 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 23 Закону України «Про оцінку земель», розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки, яка надається в оренду гр. Семі А.П. для іншого сільськогосподарського призначення на території Жовтневої селищної ради, районна рада вирішила:

1.Затвердити технічну документацію (додається) з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, яка надається в оренду гр. Семі А.П.
для іншого сільськогосподарського призначення на території Жовтневої селищної ради, загальною площею – 1,2150 га., нормативна грошова оцінка земельної ділянки, станом на 01.03.2012 року становила 29 тис. 939.81грн.

2.Дані грошової оцінки є базою для нарахування орендної плати за використання земельної ділянки.


Голова районної ради                                           В. І. КубракБІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Шосте скликання
Шістнадцята сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 19.04.2012                                           м. Білопілля

Про затвердження договору найму та надання
дозволу на укладання додаткового договору
до договору найму нежитлового приміщення

Відповідно до частини 5 статті 60, пункту 19 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в України”, районна рада вирішила:

1. Затвердити договір найму нежитлового приміщення, укладеного 04.04.2012 року з приватним підприємцем Ільченко Оленою Володимирівною, що орендує частину нежитлового приміщення площею 106,82 кв.м. розташованого за адресою Білопільський район, смт. Жовтневе, вул. Братів Рябоконь,3, на термін – 1 рік з 04.04.2012 року до 03.04.2013 року включно.
2. Надати дозвіл на укладання додаткового договору до договору найму індивідуально визначеного (нерухомого) майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району в частині продовження терміну їх дії з відділом культури і туризму Білопільської райдержадміністрації (договір найму від 08.05.2010 року), який орендує частину нежитлового приміщення площею 43,4 кв.м, розташованого за адресою Білопільський район, с. Білани, вул. 8 Березня, 9, в приміщенні Біланівської загальноосвітньої школи І-II ступенів, що знаходиться на балансі відділу освіти Білопільської райдержадміністрації, з метою розміщення Біланівської сільської бібліотеки Білопільської централізованої бібліотечної системи, на новий термін з 08.05.2012р. до 07.04.2015 р. включно.
3. Доручити голові Білопільської районної ради укласти додатковий договір зазначений у п.2 даного рішення.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, планування соціально-економічного розвитку району, ринкових реформ, управління об’єктами права комунальної власності, інвестиційної політики та розвитку підприємництва (Андрійчук Г.І.) та відділ комунального майна виконавчого апарату районної ради (Іщенко Ю.А.).


Голова районної ради                                                          В.І. Кубрак