• Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Рішення 18 сесії, 6 скликання

Печать
БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Шосте скликання
Вісімнадцята сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 31.07.2012 м. Білопілля

Про депутатський запит
Панікара В. С.

На підставі статей 21, 22 Закону України „Про статус депутатів місцевих рад", розглянувши депутатський запит, який надійшов від депутата Панікара В. С, районна рада вирішила:

1. Підтримати депутатський запит депутата районної ради Панікара В. С. щодо введення в експлуатацію газової котельні Ремонтно-механічного заводу Південної залізниці України м. Білопілля та направити директору ВП «Колійний ремонтно-механічний завод» ДП «Південна залізниця» Петренку О.М.
Встановити термін для надання відповіді на запит - до 20.08.2012 р.

2. Оперативний контроль за порядком надання відповіді на депутатський запит покласти на відділ правового забезпечення виконавчого апарату районної ради (Усенко О.В.)

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію ради з питань регламенту, законності, правопорядку, депутатської етики, розвитку місцевого самоврядування та територіального устрою (голова Клименко Н.А.)

4. Рекомендувати районній комісії ТЕБ і НС прийняти рішення про заборону підключення об'єктів до розподільчих мереж газопостачання, яке призводить до відключення від газопостачання значної кількості населення та об'єктів соціальної сфери після початку опалювального сезону.


Голова районної ради В. І. Кубрак


БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Шосте скликання
Вісімнадцята сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 31.07.2012 м. Білопілля

Про звіт виконання районного
бюджету за І півріччя 2012 року.

Відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада вирішила:

1. Затвердити звіт про виконання районного бюджету за І півріччя 2012 року:
- по доходах у сумі 74326147,15 гривень, у тому числі загальний фонд 71544803,43 гривень та спеціальний фонд 2781343,72 гривень (додаток 1);
- по видатках у сумі 75184181,36 гривень, у тому числі загальний фонд 73076745,67 гривень, спеціальний фонд 2107435,69 гривень (додаток 2).
2. Опублікувати це рішення в районній газеті „Білопільщина”


Голова районної ради Кубрак В.І.

(завантажити додатки)

БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Шосте скликання
Вісімнадцята сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 31.07.2012 м. Білопілля

Про внесення змін
до районного бюджету
на 2012рік

Розглянувши пропозиції Білопільської районної державної адміністрації відповідно до Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада вирішила:

1. Унести до рішення районної ради шостого скликання від 28.12.2011 «Про районний бюджет на 2012 рік» (з урахуванням змін від 28.02.2012, 15.03.2012, 19.04.2012, 07.06.2012) наступні зміни:
1.1. Збільшити загальний обсяг видатків районного бюджету в сумі 449,0,0 тис. гривень за рахунок залишку коштів, який утворився станом на 01.01.2012 року.
1.2. Внести зміни по головним розпорядникам коштів, а саме: районній державній адміністрації в сумі 619,1 тис. гривень, відділу культури і туризму районної державної адміністрації в сумі 2,7 тис. гривень.
2. Викласти пункти 2, 3, 4 у новій редакції:
2. Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2012 рік у сумі 148094,3 тис. гривень (дотації з державного бюджету – 7473,2 тис. гривень, субвенції з державного бюджету – 944,3 тис. гривень, інша субвенція з районного бюджету – 133,3 тис. гривень, додаткової дотації на оплату праці працівників бюджетних установ – 165,0 тис. гривень) у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету в сумі – 144208,4 тис. гривень та видатків спеціального фонду бюджету – 3885,9 тис. гривень за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток № 2) та головними розпорядниками коштів (додаток № 3).

3. Установити дефіцит загального фонду районного бюджету в сумі 936,2 тис. гривень, що склався за рахунок:
спрямування вільного залишку коштів районного бюджету на збільшення бюджетних призначень – 1179,0 тис. гривень;
передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 242,8 тис. гривень (додаток 6).

4. Установити дефіцит спеціального фонду районного бюджету в сумі 242,8 тис. гривень, джерелом покриття якого визначити:
надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 242,8 тис. грн. (додаток 6).

3. Унести зміни до додатків 2, 3, 6, 7 згідно з додатками.

4. Опублікувати це рішення в районній газеті „Білопільщина”.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, планування соціально - економічного розвитку району, ринкових реформ, управління об’єктами права комунальної власності, інвестиційної політики та розвитку підприємництва(голова комісії Андрійчук Ганна Іванівна).


Голова районної ради В.І.Кубрак

(завантажити додатки)

БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Шосте скликання
Вісімнадцята сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 31.07.2012 м. Білопілля

Про районну комплексну
програму «Освіта Білопільщини
у 2012-2015 роках»


Розглянувши поданий районною державною адміністрацією проект районної комплексної програми «Освіта Білопільщини у 2012-2015 роках” з метою створення механізму стійкого інноваційного розвитку освіти, умов для поетапного переходу до нового рівня освіти, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада вирішила:

1. Затвердити районну комплексну програму «Освіта Білопільщини у 2012-2015 роках» (додається).
2. Рекомендувати міським, селищним, сільським радам затвердити місцеві програми з урахуванням вимог і заходів районної комплексної програми «Освіта Білопільщини у 2012-2015 роках».
3. Районній державній адміністрації забезпечити фінансування заходів районної комплексної програми «Освіта Білопільщини у 2012-2015 роках».
4.Організацію виконання даного рішення покласти на відділ освіти райдержадміністрації (Оксененко І.П.).
5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань молоді, освіти та культури (Христій Ю.Г.)


Голова районної ради В.І.Кубрак

(завантажити Програму)


БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Шосте скликання
Вісімнадцята сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 31.07.2012 м. Білопілля

Про затвердження Статуту
Білопільської дитячо-юнацької
спортивної школи ім. Ю.Білонога

На підставі Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 № 993, Закону України “Про освіту”, Закону України “Про позашкільні навчальні заклади”, п. 20 ч. 1 ст. 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада вирішила:

1. Затвердити Статут Білопільської дитячо-юнацької спортивної школи ім. Ю. Білонога в новій редакції (додається).

2. Директору дитячо-юнацької спортивної школи ім. Ю. Білонога Лазаренко Н. І. зареєструвати даний Статут у державного реєстратора Білопільської РДА відповідно до чинного законодавства.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регламенту, законності, правопорядку, депутатської етики, розвитку місцевого самоврядування та територіального устрою (голова комісії Клименко Н. А.).


Голова районної ради В. І. Кубрак

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням 18 сесії Білопільської
районної ради VІ скликання
31 липня 2012 року

Голова районної ради

_______________ В. І. Кубрак
СТАТУТ
Білопільської дитячо-юнацької спортивної школи
імені Юрія Білонога Білопільської районної ради
Сумської області
(нова редакція)


м. Білопілля
2012

1. Загальні положення

1.1. Білопільська дитячо-юнацька спортивна школа імені Юрія Білонога Білопільської районної ради Сумської області є позашкільним навчальним закладом спортивного профілю, який забезпечує розвиток здібностей вихованців в обраному виді спорту, що в установленому порядку визнаний в Україні, створює необхідні умови для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортивного резерву для збірних команд України.
1.2. Засновником позашкільного закладу є Білопільська районна рада Сумської області. Позашкільний заклад належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Білопільського району Сумської області.
1.3. Юридична адреса позашкільного закладу: 41800, Сумська область, м. Білопілля, вул. Макаренка, 3.
1.4. Позашкільний заклад є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків або Державного казначейства, печатку, штамп, ідентифікаційний номер.
1.5. Засновник здійснює керівництво позашкільним закладом через уповноважений орган - відділ освіти Білопільської районної державної адміністрації.
1.6. Головними завданнями позашкільного закладу є:
- вільний розвиток особистості та формування її соціально-громадського досвіду;
- виховання в учнів поваги до Конституції України, прав і свобод людини та громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії;
- пошук, розвиток та підтримка здібних, обдарованих і талановитих вихованців;
- вдосконалення фізичного розвитку вихованців, підготовка спортивного резерву для збірних команд України з різних видів спорту;
- організація дозвілля вихованців, пошук нових форм роботи, профілактика бездоглядності, правопорушень;
- формування здорового способу життя вихованців;
- здійснення інформаційно-методичної та організаційно-масової роботи;
- виховання в учнів патріотизму, любові до України, поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей українського народу, а також інших націй і народів;
- виховання в учнів шанобливого ставлення до родини та людей похилого віку;
- створення умов для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку вихованців;
- формування у вихованців свідомого й відповідального ставлення до власного здоров’я та здоров’я оточуючих, навичок безпечної поведінки.
1.7. Білопільська ДЮСШ імені Юрія Білонога у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України „Про освіту”, „Про позашкільну освіту”, Положенням про ДЮСШ та іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом.
1.8. Позашкільний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та цим Статутом.
1.9. Позашкільний заклад несе відповідальність перед собою, суспільством і державою за безпечні умови освітньої діяльності, підготовку резерву для збірних національних команд.
1.10. Білопільська дитячо-юнацька спортивна школа здійснює організаційно-методичне керівництво діяльності шкіл району з фізичного виховання школярів. З цією метою:
• вивчає, узагальнює досвід кращих тренерів, вчителів фізичної культури, які досягли високих показників в роботі;
• надає методичну допомогу вчителям фізичної культури шкіл району;
• розробляє положення та проводить районні змагання та навчально-тренувальні збори по підготовці учнів до національних змагань;
• веде пропаганду фізичної культури і спорту серед учнів шкіл району.
1.11. Білопільська дитячо-юнацька спортивна школа може мати одне або більше відділень з видів спорту.
1.12. Відділення з видів спорту формуються з груп початкової підготовки та груп попередньої базової підготовки. При високих спортивних досягненнях і наявності необхідних умов в школі можуть бути створені групи спеціальної базової підготовки.
1.13. Заняття в спортивних відділеннях ДЮСШ проводяться без відриву від занять в загальноосвітніх школах. Під час проведення учбово-тренувальних зборів, які проводяться згідно плану ДЮСШ, учні продовжують заняття в загальноосвітніх школах за місцем проведенням навчально-тренувального збору.

2. Організаційні основи діяльності ДЮСШ

2.1. Учбовий рік в ДЮСШ починається з 1 вересня. Заняття у відділеннях проводяться згідно навчальних програм і навчальних планів, розрахованих на 46 тижнів безпосередньо в умовах ДЮСШ і додатково 6 тижнів для тренувань в спортивно-оздоровчих таборах і за особистими планами учнів на час їх активного відпочинку.
2.2. Основними формами навчально-тренувальних занять є:
• теоретичні заняття, групові заняття, перегляд учбових кінофільмів;
• навчально-тренувальні заняття по особистих планах;
• участь в спортивних змаганнях та матчових зустрічах згідно календарного плану спортивних заходів, затверджених відділом освіти.
2.3. Організація навчально-тренувального процесу в школі здійснюється на основі сучасної методики проведення тренувань з широким використанням технічних засобів навчання і відновлюючих заходів, будується на базі засвоєння високих тренувальних і змагальних навантажень, різноманітного фізичного розвитку, оволодіння знаннями з теорії та методики тренувань, основами гігієни та фізіології людини.
2.4. Білопільська ДЮСШ організовує і проводить роботи згідно плану – календаря спортивних заходів, затвердженого відділом освіти.
2.5. Для підготовки команд і учнів, допущених до участі в обласних, національних та міжнародних змаганнях, ДЮСШ має право в межах коштів на учбово-тренувальну роботу проводити навчально-тренувальні збори.
2.6. Адміністрація за погодженням з тренерською радою та батьками спортсменів може вносити зміни у строки початку та закінчення навчального року, семестру, здачі іспитів в обсязі проходження навчальної та навчально-тренувальної програми, відкриття спецкласів, визначає для даного спецкласу профілюючі та факультативні предмети, а також встановлює наповненість спецкласів в межах:
4-6 спецкласи до 25 учнів;
7-8 спецкласи до 20 учнів;
9-11 спецкласи до 15 учнів.
З метою доукомплектування спецкласів адміністрація може зарахувати в спецкласи учнів інших шкіл.
2.7. Для проведення занять в навчально-тренувальних групах, крім основного тренера-викладача, можуть залучатися тренери-викладачі по загальній фізичній підготовці і інших видах спорту. Ці заняття проводяться в межах кількості годин, встановлених режимом навчально-тренувальної роботи для цієї групи.

3. Управління та керівництво позашкільним закладом

3.1. Управління Білопільською ДЮСШ здійснює відділ освіти Білопільської райдержадміністрації в межах повноважень, передбачених даним Статутом.
3.2. Спортивну школу очолює директор, який призначається і звільняється з посади відділом освіти і має відповідати вимогам, встановленим чинним законодавством.
Директор школи:
• здійснює загальне керівництво спортивною школою, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, забезпечує створення належних умов для підвищення фахового рівня працівників;
• забезпечує та контролює проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи, несе відповідальність перед Засновником за її результати;
• в установленому порядку за погодженням із відділом освіти затверджує структуру і штатний розпис спортивної школи, контролює додержання виконавчої та фінансової дисципліни;
• забезпечує додержання вимог охорони здоров'я, антидопінгового законодавства, праці і господарської діяльності, санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і норм техніки безпеки та несе за це відповідальність;
• представляє спортивну школу на підприємствах, в установах, організаціях та органах влади;
• розпоряджається в установленому порядку майном і коштами спортивної школи, укладає угоди, відкриває рахунки в установах банків або органах Державного казначейства;
• видає у межах своїх повноважень накази та розпорядження і контролює їх виконання; затверджує посадові інструкції працівників;
• приймає на роботу і звільняє з роботи тренерів-викладачів та інших фахівців відповідно до законодавства;
• установлює надбавки і розглядає питання щодо надання доплат, премій і матеріальної допомоги тренерам-викладачам та іншим фахівцям спортивної школи, вживає інших заходів заохочення, а також дисциплінарного впливу;
• несе відповідальність за виконання покладених на спортивну школу завдань, за результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження будівель та іншого майна, переданого в користування і володіння спортивної школи.
3.3. Питання організації праці колективу школи регулюються правилами внутрішнього трудового розпорядку, які затверджуються наказом директора школи на підставі відповідних нормативно-правових документів.
3.4. У відділеннях з видів спорту наказом директора школи призначаються старші тренери-викладачі, якщо під керівництвом кожного з них працює не менше двох тренерів-викладачів з повним навантаженням.
3.5.Працівники ДЮСШ подаються в затвердженому порядку до присвоєння категорій, почесних звань, нагороджуються грамотами та іншими видами заохочень.
3.6. З метою забезпечення розвитку та удосконалення навчально-тренувальної та спортивної роботи, професійної діяльності працівників у спортивній школі утворюється тренерська рада, яку очолює її директор.
Тренерська рада спортивної школи:
• вивчає плани, результати та актуальні питання навчально-тренувальної та спортивної роботи, а також питання щодо додержання санітарно-гігієнічних вимог, забезпечення техніки безпеки, охорони праці;
• розробляє пропозиції щодо поліпшення діяльності спортивної школи;
• визначає заходи щодо підвищення кваліфікації кадрів, упровадження під час навчально-тренувальних занять досягнень науки і кращого досвіду роботи;
• розробляє рекомендації з питань удосконалення навчально-тренувальної та спортивної роботи;
• вносить керівництву спортивної школи пропозиції щодо налагодження міжнародних спортивних зв'язків;
• захищає права працівників на виявлення ініціативи, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, аналізує форми, методи і засоби навчання та скасовує такі, що не придатні для використання під час проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи;
• розглядає інші питання, пов'язані з діяльністю спортивної школи.
Засідання тренерської ради спортивної школи проводяться у разі потреби, але не рідше одного разу на два місяці.
3.7. Органом громадського самоврядування спортивної школи є загальні збори колективу, в яких можуть брати участь наукові та інші працівники, які залучаються до навчально-тренувальної та спортивної роботи, і представники батьківського комітету. Загальні збори колективу спортивної школи скликаються не рідше одного разу на рік.

4. Учасники навчально-тренувальної та спортивної роботи

4.1. Учасниками навчально-тренувальної та спортивної роботи в спортивній школі є:
• вихованці;
• тренери-викладачі, медичні працівники та інші фахівці;
• батьки або особи, що їх замінюють;
• керівництво школи.
4.2.До спортивної школи приймаються особи віком до 18 років, що бажають займатися фізичною культурою і спортом, які виконали нормативи з фізичної підготовленості, встановлені навчальними програмами з видів спорту, та не мають медичних протипоказань.
4.3. Зарахування до спортивної школи здійснюється на підставі заяви батьків або осіб, що їх замінюють, медичного висновку лікаря поліклініки за місцем проживання або лікаря загальноосвітнього навчального закладу про відсутність медичних протипоказань для занять за наказом директора школи.
4.4. Мінімальний вік дитини, що підлягає зарахуванню до спортивної школи, залежить від специфіки виду спорту та визначається Мінсім'ямолодьспортом за погодженням з МОЗ.
4.5. Вихованці ДЮСШ мають право на:
• здобуття позашкільної освіти спортивного профілю, одержання свідоцтва про закінчення спортивної школи та копії особистої картки спортсмена, форми яких затверджуються Мінсім'ямолодьспортом та МОН;
• добровільний вибір виду спорту;
• проходження підготовки відповідно до навчальних програм з видів спорту під керівництвом тренера-викладача;
• безпечні та нешкідливі умови для навчання;
• користування матеріально-технічною, спортивною базою та за наявності - оздоровчою базою спортивної школи;
• одержання в установленому порядку спортивного інвентарю індивідуального користування;
• забезпечення в установленому порядку спортивним одягом та спортивним взуттям, а також харчуванням, проживанням під час навчально-тренувальних зборів і спортивних змагань, проїздом до місця проведення змагань, навчально-тренувальних зборів і нарад;
• медичне та фармакологічне обслуговування;
• одержання нагород, цінних подарунків, призів, премій, грамот, дипломів та на інші види заохочення за досягнуті спортивні успіхи;
• представлення в органах громадського самоврядування спортивної школи;
• захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій працівників школи, які порушують їх права, принижують честь і гідність.
4.6. Вихованці школи зобов’язані:
• поєднувати заняття в спортивній школі з навчанням у загальноосвітньому навчальному закладі;
• виконувати навчальні програми з метою досягнення запланованих спортивних результатів;
• підвищувати свою спортивну майстерність та загальний культурний рівень;
• додержуватися здорового способу життя, норм морально-етичної поведінки, установленого спортивного режиму та правил особистої гігієни;
• брати участь у змаганнях та навчально-тренувальних зборах, передбачених індивідуальними і календарними планами;
• додержуватися вимог медичного контролю та проходити двічі на рік диспансерне обстеження, починаючи з навчання у групах попередньої базової підготовки;
• виконувати положення антидопінгового законодавства;
• берегти державне, громадське і особисте майно;
• додержуватися вимог статуту, правил поведінки вихованця спортивної школи.
4.7. Тренери-викладачі та інші фахівці, залучені до роботи у спортивній школі, мають право на:
• внесення керівництву спортивної школи та органам виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту, іншим органам виконавчої влади пропозицій щодо поліпшення навчально-тренувального та виховного процесу, подання на розгляд керівництву спортивної школи і тренерської ради пропозицій щодо заохочення вихованців, застосування стягнень до осіб, які порушують статут внутрішнього трудового розпорядку спортивної школи;
• участь у роботі методичних об'єднань, нарад, зборів, інших органів самоврядування спортивної школи, у заходах, пов'язаних з організацією спортивної роботи;
• підвищення кваліфікації за рахунок коштів спортивної школи та інших джерел;
• вибір науково та методично обґрунтованих форм, методів і засобів навчально-тренувальної та спортивної роботи;
• захист професійної честі та гідності відповідно до законодавства;
• моральне і матеріальне заохочення за досягнення значних результатів у виконанні покладених на них завдань;
• забезпечення в установленому порядку спортивною формою і спортивним взуттям, індивідуальним інвентарем для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи;
• безпечні та нешкідливі для здоров'я умови.
4.8. Тренери-викладачі та інші фахівці, залучені до роботи у спортивній школі, зобов'язані:
• виконувати навчальні програми з видів спорту;
• навчати вихованців, формувати у них вміння і навички з різних напрямів навчально-тренувальної та спортивної роботи диференційовано з урахуванням індивідуальних можливостей, інтересів, схильностей вихованців;
• сприяти розвитку фізичних якостей відповідно до задатків та запитів вихованців, а також збереженню здоров'я;
• здійснювати контроль за додержанням вихованцями норм морально-етичної поведінки, вимог документів, що регламентують організацію навчально-тренувального процесу;
• додержуватись етики, поважати гідність вихованців, захищати їх від будь-яких форм фізичного, психічного насильства;
• здійснювати контроль та нести відповідальність за додержанням норм антидопінгового законодавства;
• берегти здоров'я вихованців, пропагувати здоровий спосіб життя, не допускати до навчально-тренувальної та спортивної роботи вихованців, які не пройшли медичне обстеження в установленому порядку;
• постійно підвищувати свій професійний рівень знань, загальну культуру;
• вести документацію з питань виконання посадових обов'язків (журнали, плани роботи тощо);
• сприяти особистим прикладом і настановами вихованню поваги до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;
• проходити щороку в установленому порядку медичне обстеження;
• додержуватися вимог статуту спортивної школи, виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку та посадові обов'язки, накази і розпорядження керівництва спортивної школи;
• брати участь у роботі тренерської ради спортивної школи;
• додержуватися норм санітарно-гігієнічного та антидопінгового законодавства під час проведення навчально-тренувальних занять і спортивної роботи.
4.9. Тренери-викладачі працюють відповідно до розкладу занять, затвердженого директором спортивної школи.
4.10. Обсяг навантаження тренера-викладача визначається директором спортивної школи згідно із законодавством і затверджується відділом освіти.
4.11. Перерозподіл або зміна навантаження тренера-викладача протягом навчального року здійснюється директором спортивної школи у разі виникнення обґрунтованої потреби з додержанням вимог законодавства про працю.
4.12. Батьки вихованців або особи, що їх замінюють, мають право:
• обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування спортивної школи;
• звертатися до органів управління фізичною культурою і спортом, директора і органів громадського самоврядування спортивної школи з питань її роботи;
• брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-тренувального процесу та зміцнення матеріально-технічної бази спортивної школи;
• захищати законні права та інтереси дітей в органах місцевого самоврядування та у відповідних державних і судових органах.

5. Умови оплати, нормативи та критерії оцінки, праці
тренерів-викладачів по спорту

5.1. Оплата праці тренерів-викладачів здійснюється відповідно до умов, затверджених в установленому порядку Мінсім'ямолодьспортом за погодженням з Мінфіном.
5.2. Основними критеріями для присвоєння категорії є показники:
• на етапі початкової підготовки – стабільність контингенту учнів, рівень фізичного розвитку та фізичної підготовленості, кількості учнів, що зараховані в навчально-тренувальні групи;
• на навчально тренувальному етапі – виконання спортсменами, які пройшли навчання на етапі початкової підготовки нормативних вимог по фізичній, спеціальній, технічній підготовці, а також рівень показаних ними спортивних результатів;
• на етапі спортивного удосконалення – виконання спортсменами вимог програм з видів спорту, виконання нормативів та підтвердження результатів минулого року.

6. Фінансова і господарська діяльність

6.1. Спортивна школа здійснює фінансову діяльність на основі поєднання бюджетних коштів та додаткових джерел фінансування.
6.2. Фінансування спортивної школи проводиться за рахунок:
• коштів загального фонду районного бюджету в межах, затверджених Білопільською районною радою на відповідний бюджетний рік;
• коштів від надання платних послуг населенню, включаючи кошти від реалізації абонементів для занять в спортивно-оздоровчих групах початкової підготовки;
• благодійних внесків підприємств, організацій, а також окремих громадян;
• інших надходжень, не заборонених чинним законодавством.
6.3. Спортивна школа у процесі провадження фінансово-господарської діяльності має право:
• самостійно розпоряджатися коштами, одержаними від господарської та іншої діяльності;
• модернізувати власну матеріально-технічну базу, базу спортивно-оздоровчих таборів;
• володіти, користуватися і розпоряджатися майном відповідно до чинного законодавства та цього Статуту;
• користуватися безоплатно земельними ділянками, на яких розташована спортивна школа;
• виконувати інші функції, що не суперечать законодавству і даному Статуту.
6.4. ДЮСШ зобов’язана:
• використовувати передане в користування майно згідно з його прямим призначенням, підтримувати його в належному стані;
• звітувати перед відділом освіти про свою фінансово-господарську діяльність.
6.5. Продаж, обмін, інше відчуження, передача в оренду нерухомого майна, що належить до складу переданого спортивній школі комунального майна, здійснюється за згодою Засновника.
6.6.Кошторис видатків спортивної школи на відповідний бюджетний рік затверджує головний розпорядник коштів.
6.7. Засновник може здійснювати контроль за використанням ДЮСШ комунального майна.

7. Міжнародна діяльність

7.1. Спортивна школа має право приймати участь в міжнародній спортивній діяльності у взаємодії з різними державними та громадськими організаціями.
7.2. Спортивна школа має право укладати договори із зарубіжними установами та організаціями про обмін делегаціями педагогічних працівників і спортсменів та проведення спільних заходів.

8. Документація спортивної школи, порядок обліку та звітність

8.1. Перелік документів, які повинна мати спортивна школа, порядок обліку та звітності затверджуються Мінсім'ямолодьспортом.
8.2. Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності в спортивній школі здійснюється у порядку, визначеному нормативно-правовими актами.

9. Ліквідація та реорганізації школи,
внесення змін та доповнень до Статуту

Рішення про ліквідацію та реорганізацію школи, внесення змін та доповнень до Статуту приймає Засновник згідно чинного законодавства.


Голова районної ради В. І. Кубрак
БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Шосте скликання
Вісімнадцята сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 31.07.2012 м. Білопілля

Про звіт директора Білопільської
редакції районного радіомовлення «Вир»
Сазонової Н.О. про діяльність редакції.

Розглянувши звіт головного редактора комунальної організації Білопільської районної ради "Білопільська редакція районного радіомовлення "Вир" Сазонової Н.О., керуючись пунктом 20 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та рішенням районної ради від 19.07.07 "Про затвердження Порядку розгляду звітів керівників закладів, підприємств, установ, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст району", районна рада вирішила:

1.Звіт головного редактора комунальної організації Білопільської районної ради "Білопільська редакція районного радіомовлення "Вир" Сазонової Н.О. взяти до відома (додається).

2.Головному редактору комунальної організації Білопільської районної ради "Білопільська редакція районного радіомовлення "Вир" Сазоновій Н.О. забезпечити виконання завдань передбачених Статутом комунальної організації.


Голова районної ради В.І. Кубрак


Звіт про діяльність
комунальної організації Білопільської районної ради „Білопільська редакція районного радіомовлення „Вир”за звітний період.

Білопільська редакція районного радіомовлення «Вир» – комунальний засіб масової інформації, співзасновниками якого в районі є Районна рада .
Згідно Статуту редакція здійснює свою діяльність за принципами госпрозрахунку, а також коштів отриманих від господарчої діяльності.
Метою діяльності є інформування населення про життя району, області та подій, що відбуваються у державі. Предметом діяльності є збирання, творення, редагування та підготовка інформації.
Для реалізації діяльності редакції укладені договори на виготовлення та трансляцію радіопродукції з районною радою, міськими,селищними та сільськими радами.
Графік виходу випусків програм та тематичне спрямування чітко регламентовані ліцензією Національної ради з питань радіо та телебачення. Згідно Ліцензії – це інформаційні, культурологічні, просвітницькі, розважальні та дитячі програми.
Ефірний час – 2 години 05 хв. Відповідно до Ліцензії сітка мовлення: вівторок, четвер 6.30 – 6.44, 11.40 – 11.59, неділя – 14.00 – 14.59.
Так, на тиждень згідно Ліцензії в ефірі звучать програми: інформаційні – 56%, культурологічно-просвітницькі – 26%, дитячі – 7%, різні програми – 10%.
За 6 місяців 2012 року редакцією підготовлено до ефіру 110 випусків. Програми місцевого мовлення звучать на першому каналі дротового мовлення (УР – 1).
Оператор зв’язку – Білопільський цех телекомунікаційних послуг №1 Сумської філії ВАТ «УКРТЕЛЕКОМ».
Програми місцевого мовлення розраховані на різні вікові та соціальні верстви населення району.
За оперативними даними оператора зв’язку на мережі дротового мовлення працює 2800 радіоточок. Дротове мовлення функціонує на території 18 сільських та міських рад, більш ніж у 20 населених пунктах – відсутнє взагалі.
З часу відновлення трансляцій програм місцевого мовлення, принцип інформаційного наповнення передач залишається сталим – оперативно, лаконічно,, змістовно про головні події та людей району. Дотримуємося принципу оперативності і актуальності, системності та циклічності у підготовці програм до ефіру.
Для реалізації завдань визначених Статутом, а саме висвітлення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування в програмах «Реалізовуємо соціальні ініціативи Президента України», «Від першої особи», «Із залу засідань районної ради», «Актуальне інтерв’ю», у рубриках «Коротко про головне» в інформаційних програмах «Білопільщина – день за днем», «Трибуна влади»у репортажах і нарисах. Постійно намагаємося оперативно і актуально донести до радіослухачів інформацію про головні події в районі.
Так за звітний період на радіо прозвучали понад 150 виступів керівників району, структур та підрозділів РДА,голів територіальних громад.
А це виступи, коментарі, інтерв’ю і т.п. Кожен випуск новин у вівторок та четвер висвітлює діяльність районної ради, районної державної адміністрації.
За цей період підготовлено понад 70 репортажів та повноцінних програм за участю голови районної ради В. І. Кубрака. У програмі « Трибуна влади» очільник районної ради детально інформував про виконання районних програм та пріоритетні напрямки діяльності ради. Регулярно готуються матеріали про стан виконання районних програм в галузях освіти, охорони здоров’я, культури, висвітлюються культурно-мистецькі та інші заходи.
У підготовці матеріалів співпрацюємо з усіма структурними підрозділами, управліннями, відділами РДА, районної ради, органами місцевого самоврядування.Рубрики та програми «Благоустрій – справа кожного», «Земля – наш спільний дім», «Запитували - відповідаємо », « Консультує фахівець», «Від села до села» та інші висвітлюють важливі питання соціально – економічного розвитку району.
Раз на місяць виходять просвітницькі програми «Лікар радить» (за участю лікарів комунального закладу «Центральна районна лікарня» з матеріалами профілактики різноманітних захворювань), «Сторінки історії», «Краєзнавчі розвідки», «Пошук», де місцеві краєзнавці, юні пошуківці розповідають про ті чи інші цікаві факти з історії Білопільщини, «Гордість Білопільщини», «Видатні земляки», « Люди нашого села », «Сузір’я талантів » про людей, яскравих особистостей краю, як минулого так і сьогодення.
Цикл програм культурологічного тематики «З витоків духовності» розповідає про свята та звичаї рідного краю у розповідях старожилів, фонетичних записах різноманітних обрядів та свят Білопільщини.
Рубрики щотижневі «Поетичний рядок цього дня» та «Співають земляки» знайомлять радіослухачів з творчістю самодіяльних митців району. У ефірі звучать авторські вірші членів громадської організації літературного об’єднання «Вир» та самодіяльних народних колективів, окремих виконавців.
Найменший відсоток програм місцевого мовлення – це розважальні програми та рекламна, довідкова продукція. Це та сфера діяльності нашого радіо, яка сприяє господарській діяльності. Так були підготовлені на комерційній основі декілька програм про підприємців Білопільщини, іміджеві матеріли про діяльність районних партійних осередків ,керівників установ та організацій. В центрі уваги підготовки до ефіру дитячих програм –обдаровані та талановиті діти Білопільщини. Це переможці учнівських олімпіад різних рівнів, переможці творчих конкурсів, спортивних змагань та інші.
Для дітей молодшого шкільного віку підготовлені програми за участю вихованців шкіл районного центру та бібліотеки для дітей та юнацтва. Це цикл програм які поєднують у собі два напрямки художнього – естетичного виховання: театр і музика. Основний жанр програм: міні –вистави, концерти; діалоги та презентації. Основний принцип у підготовці даних програм до ефіру – все творчо, інакше навіщо.
За звітний період не було пропущено жодного ефіру. Редакція радіомовлення «ВИР» постійно працює над підвищенням якості інформаційного продукту як тематичного змісту так і технічного забезпечення, звукового та музичного оформлення ефіру.
В результаті господарської діяльності на 01.07.2012р. надійшло фактично коштів в сумі –25 020 гр.00 коп.
Заборгованості перед бюджетами і фондами немає.


Головний редактор Н.О.СазоноваБІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Шосте скликання
Вісімнадцята сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 31.07.2012 м. Білопілля


Про хід виконання програми використання
та охорони земель в Білопільському районі
на 2008-2015 роки затвердженої рішенням
районної ради від 20.12.2007

Розглянувши подану управлінням агропромислового розвитку Білопільської райдержадміністрації та відділом Держкомзему у Білопільському районі
інформацію про хід виконання програми використання та охорони земель в Білопільському районі на 2008-2015 роки, затвердженої рішенням районної ради від 20.12.2007 районна рада відмічає, що в районі проводиться певна робота по організації виконання цієї програми, але вона недостатня.
В період з 2008 по 2012 рік лісонасадження проведенні на території 8.3 га., що становить 2.3% від запланованого. Окремі орендарі, які орендують землю порушують її цільове призначення так, ДП “Нафком - Агро” засіває землі які орендує, в переважній більшості кукурудзою недотримуючись сівозміни, що призводить до погіршення стану грунтів, при цьому вносяться неякісні пестициди і отрутохімікати, які забруднюють водоймища і лісосмуги.
Факти порушення природоохоронного режиму (розорення сінокосів і пасовищ) були виявлені у підприємствах: ТОВ Білопілля Агро”, ТОВ “Дружба -6”, ДП “Нафком - Агро”.
В результаті відсутності науково обгрунтованих сівозмін та необхідної кількості органічних та мінеральних добрив вирощування сільськогосподарських культур не завжди проводиться з дотриманням ґрунтозахисної технології, що призводить до виснаження земель, зменшення родючості грунтів та їх деградації, а саме: щорічний від’ємний баланс гумусу, зниження вмісту поживних елементів, підвищення кислотності, погіршення інших показників. Значні площі земель в районі зазнали згубного впливу водної ерозії. Поряд з площинною ерозією розвиваються процеси лінійного розмиву та яроутворення. Площа ярів в районі та інших відкритих земель складає 152 га. Гостро стоїть проблема раціонального лісокористування, збереження та відновлення лісів, оскільки їх безсистемні рубки можуть привести до негативних наслідків. Посадка різного роду лісонасаджень підвищить екологічний стан району, зменшить деградацію грунтів, що в послідуючому принесе позитивний результат.
Програмою передбачена система заходів з охорони земель сільськогоспо- дарського призначення: захист від ерозії; рекультивація порушених земель; поліпшення сільськогосподарських угідь, підвищення родючості грунтів; консервація малопродуктивних і деградованих земель шляхом залуження (само залуження) та заліснення. Всього на період до 2015 року передбачається проведення заходів по створенню системи захисних лісових насаджень на площі яка складає 361га. Виконання заходів, передбачених Програмою, забезпечить удосконалення використання земель.
Враховуючи вищевикладене та керуючись пунктом 16 статті 43 та пунктом 1 частини 1 статті 44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада вирішила:

1. Інформацію начальника управлінням агропромислового розвитку Білопільської райдержадміністрації Місюри І.М. та В. О. начальника відділу Держкомзему у Білопільському районі про хід виконання програми використання та охорони земель в Білопільському районі на 2008-2015 роки, затвердженої рішенням районної ради від 20.12.2007 взяти до відома (додається).

2. Районній державній адміністрації забезпечити виконання основних положень програми використання та охорони земель в Білопільському районі на 2008-2015 роки.

3. Управлінню агропромислового розвитку Білопільської райдержадміністрації (Місюра І.М.) та В. О. начальника відділу Держкомзему у Білопільському районі (Устинова Л.М.) посилити контроль і вимогливість за порушення у використанні землі, поліпшення сільськогосподарських угідь та підвищення родючості грунтів.

4. Постійній комісії районної ради з питань агропромислового комплексу, регулювання земельних відносин і водних ресурсів, соціального розвитку села, охорони навколишнього природного середовища (голова комісії Лісовенко М. М.) посилити контроль щодо виконання заходів, передбачених Програмою використання та охорони земель в Білопільському районі на 2008-2015 роки.


Голова районної ради В.І. Кубрак


Д О В І Д К А
“ Про хід виконання програми використання та охорони земель в Білопільському районі на 2008-2015 роки затвердженої рішенням районної ради від 20.12.2007. ”

,Земля - це найбільше багатство, із землі іде саме життя. Із-за неї гинули мільйони людей - одні при спробі загарбати чужу землю, інші захищаючи свою.
За часів радянської влади в людей зникло почуття господаря своєї землі і основна причина в тому, що земля не мала ціни. Але сьогодні ми живемо в інших умовах і всі розуміємо, що недалеко той час, коли і сільськогосподарські землі будуть продаватись, і земля буде мати свою ринкову ціну. Чи готові ми до цього ? Чи усвідомлюємо ми подальші свої кроки? На ці запитання я пропоную відповісти кожному самому собі.
Якщо територія нашої держави складає 603,7 тис. кв. км., то територія району 144,3 тис. га. Площа сільськогосподарських угідь 123,4 тис. га, що становить 85,5% від загальної площі району, що свідчить про високий рівень сільськогосподарського освоєння.
По Україні сільськогосподарські угіддя складають лише 69,3 %. Більшу частину ґрунтового покриву району представляють чорноземи типові мало гумусні та чорноземи сильно реградовані середньо суглинкові. Більше 80 % розораність на територіях Кальченківської, Шкуратівської та Сергіївської сільських рад. Найменша, близько 50 % розораність, на території Білопільської, Ворожбянської міських рад та Горобівської, Нововирківської сільських рад.
Орні землі в районі займають 99,7 тис. га, або 80,9 % від загальної площі сільськогосподарських угідь. Населені пункти на території району займають площу в 16,8 тис.га, з них - міста 3,6 тис.га, селища міського типу 1,4 тис.га і села 11,8 тис. га. Землі лісогосподарського призначення займають 6.2 тис.га, що становить 4.3% від загальної площі району, а відповідно до обґрунтованих норм повинні займати 21%.
В результаті відсутності науково обґрунтованих сівозмін та необхідної кількості органічних та мінеральних добрив вирощування сільськогосподарських культур не завжди проводиться з дотриманням ґрунтозахисної технології, що призводить до виснаження земель, зменшення родючості грунтів та їх деградації. Для запобігання цього розроблена і виконується районна програма “ Використання та охорони земель Білопільського району на 2008-2015 рр.” Ця Програма передбачає насамперед необхідність застосування заходів щодо охорони земель шляхом зменшення розораності, впровадження землеробства, яке б на меншій площі гарантувало більший вихід сільськогосподарської продукції, зменшення виробничих територій (особливо під відкритими розробками, кар’єрами, відповідними спорудами транспорту і зв’язку) з передачею вивільнених земель для інших видів використання та інше.
Територіальна організація земель потребує вдосконалення і поліпшення у використанні. Важливим методом використання земель сільськогосподарського призначення є їх екологічна оптимізація. Підвищення рівня потенційної і економічної родючості грунтів є стратегічним напрямком щодо інтенсифікації землеробства, удосконалення і зміцнення кормової бази тваринництва.
Визначено два етапи реалізації заходів Програми відповідно до гостроти потреби в них, наявності матеріально-технічних, фінансових і трудових ресурсів, рівня нормативно-правового і нормативно-технічного забезпечення.
На першому етапі виконання програми (до 2011 р.) передбачалося здійснити найбільш невідкладні і ефективні заходи щодо використання та охорони земель, які забезпечуватимуть досягнення суттєвого економічного і соціального ефекту, припинення деградації грунтів на найбільш напружених територіях. На сьогоднішній день проведені проектні роботи по поліпшенню кормових угідь та ремонту гідротехнічних споруд на території Товстянської сільської ради.
На другому етапі виконання програми (2011-2015 рр.) передбачається впровадження заходів на територіях з відносно задовільним станом земельних ресурсів.
Значні площі земель в районі зазнали згубного впливу водної ерозії. Поряд з площинною ерозією розвиваються процеси лінійного розмиву та яро утворення. Площа ярів в районі та інших відкритих земель складає 152 га. Гостро стоїть проблема раціонального лісокористування, збереження та відновлення лісів. Посадка різного роду лісонасаджень підвищить екологічний стан району, зменшить деградацію грунтів, що в послідуючому принесе позитивний результат. В системі захисних лісонасаджень переважатимуть заліснення малопродуктивних деградованих земель, створення стокорегулюючі лісосмуги, насадження навколо водойм, прияружні та прибалкові насадження. Всього на період до 2015 року передбачається проведення заходів по створенню системи захисних лісових насаджень на площі яка складає 361 га. В період з 2008 по 2012 рік лісонасадження проведенні на території 8.3 га що становить 2.3% від запланованого. Але при цьому хочу відмітити, що на площі 4.7 га були відновленні лісосмуги після того як ДП “ Нафком – Агро” обробив свої посіви пестицидами, та частина поле захисних насаджень загинула. Окремі орендарі, які орендують землю порушують її цільове призначення так, ДП “Нафком - Агро” засіває землі які орендує, в переважній більшості кукурудзою, при цьому недотримуючись науково обґрунтованої сівозміни, що призводить до погіршення стану грунтів, при цьому вносяться неякісні пестициди і отрутохімікати, які забруднюють водоймища і лісосмуги.
Також, були виявлені державним інспектором з використання та охорони земель в Сумській області факти порушення природоохоронного режиму (розорення сінокосів і пасовищ) такими підприємствами як: ТОВ Білопілля Агро”, ТОВ “Дружба -6”, ДП “Нафком - Агро”. Однією із головних проблем використання грунтів є їх придатність до вирощування на них сільськогосподарських культур. Так, при низькому РН 5.5 – 5.0 і менше на таких площах вже не отримаємо великих врожаїв деяких культур. Для покращення цих площ повинно проводитись вапнування грунтів. За період виконання Програми тільки ТОВ “Білопілля – Агро” проводило вапнування на площі 323 га в 2011 році. Це лише невеликий відсоток від загальної кількості площі яку треба покращити для того щоб не знижувалась цінність грунтів. Також однією із головних причин незадовільного стану грунтів є підвищений рівень РН більше 7.5, для цього повинно проводитись внесення гіпсу, але відсоток таких площ незначний і це дає надію на швидке приведення цих площ у задовільний стан. Хочу звернути увагу на використання земель садово-огородних товариств. Більшість земель яких не обробляється.
Окремі власники земельних ділянок і самі не використовують свої наділи і не надають їх в оренду. Позиція не зрозуміла.. В таких господарів необхідно вилучати землю згідно із законодавством. .
Ми живемо з вами на землях, які мають високу природну родючість. Так , середній бал бонітету грунтів по району становить 78, а по Іскрисківщинській сільській раді -80, по Коршачинській, Кальченківській, Куянівській, Нововирківській сільських радах-79. Найнижчий бал бонітету по Луциківській та Марківській сільських радах -75.
Підтримуючи родючість грунтів, потрібно вносити як мінеральні, так і особливо - органічні добрива. За останні роки значно збільшилась кількість мінеральних добрив, які вносять господарства, це не найкращим чином впливає на водні об’єкти району так як вони частково змиваються з опадами у водойми, що призводить до забруднення останніх. Нажаль різко зменшується внесення органічних добрив ( гною, торфу). Збільшується кількість рослинних решток які залишають на полі після збору урожаю, також господарства використовують сидеральні посіви (в переважній більшості редьки олійної), що частково компенсую внесення органічних добрив.
Багато ще недоліків у використанні земель під забудовами, як в селах так і містах району, часто-густо нераціонально використовують землі промислові підприємства, які діють і не діють на сьогодні.
Теж саме можна сказати про землі, які використовуються залізничним транспортом і т.п..
Питання, які сьогодні підняті, мають велике значення і над їх вирішенням всім нам необхідно працювати.


Начальник управління
агропромислового розвитку
у райдержадміністрації І.М.МісюраІнформація
«Про хід виконання програми викорристання та охорони земель в
білопільському районі на 2008-2015 роки затвердженої рішенням районної ради від 20.12.2007р.»

Земельний фонд району скаладає 144,3 тис. га. Площа сільськогосподарських угідь 123,4 тис. га, що становить 85,5% від загальної площі району, що свідчить про високий рівень сільськогосподарського освоєння. Орні землі в районі займають 99,7 тис га або 80,9% від загальної площі угідь. Землі сільськогосподарського призначення займають 6,2 тис га, що становить 4,3 % від загальної площі району, а відповідно до обгрунтованих норм повинні займати 21 %.
В результаті відсутності науково обгрунтованих сівозмін та необхідної кількості органічних та мінеральних добрив вирощування сільськогосподарських культур не завжди проводиться з дотриманням ґрунтозахисної технології, що призводить до виснаження земель, зменшення родючості грунтів та їх деградації, а саме: щорічний від»ємний баланс гумусу, зниження вмісту поживних елементів, підвищення кислотності, погіршення інших показників. Значні площі земель в районі зазнали згубного впливу водної ерозії. Поряд з площинною ерозією розвиваються процеси лінійного розмиву та яроутворення. Площа ярів в районі та інших відкритих земель складає 152 га. Гостро стоїть проблема раціонального лісокористування, збереження та відновлення лісів, оскільки їх безсистемні рубки можуть привести до негативних наслідків. Посадка різного роду лісонасаджень підвищить екологічний стан району, зменшить деградацію грунтів, що в послідуючому принесе позитивний результат.
Програмою передбачена система заходів з охорони земель сільськогосподарського призначення: захист від ерозії; рекультивація порушених земель; поліпшення сільськогосподарських угідь, підвищення родючості грунтів; консервація малопродуктивних і деградованих земель шляхом залуження (само залуження) та заліснення. В системі захисних лісонасадженнь переважатимуть заліснення малопродуктивних деградованих земель, створення стокорегулюючі лісосмуги, насадження навколо водойм, прияружні та прибалкові насадження. Всього на період до 2015 року передбачається проведення заходів по створенню системи захисних лісових насаджень на площі яка складає 361га. Виконання заходів, передбачених Програмою, забезпечить удосконалення використання земель.


Заступник начальника відділу Л.М.УстиноваБІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Шосте скликання
Вісімнадцята сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 31.07.2012 м. Білопілля

Про хід виконання програми підтримки
малого підприємництва у Білопільському
районі на 2011–2012 роки затвердженої
рішенням районної ради від 24.12.2010

З метою створення більш сприятливого підприємницького середовища в районі, відповідно до положень законів України „Про державну підтримку малого підприємництва”, „Про національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні”, пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада вирішила:

1. Інформацію про хід виконання районної програми підтримки малого підприємництва у Білопільському районі на 2011 - 2012 роки взяти до відома, додається.

2. При підготовці проекту районної програми підтримки малого підприємництва на 2013-2014 роки врахувати пропозиції висловлені в ході обговорення даного питання.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, планування соціально-економічного розвитку району, ринкових реформ, управління об’єктами права комунальної власності, інвестиційної політики та підприємництва (голова комісії Андрійчук Г.І.)


Голова районної ради В.І.КубракІнформація
про хід виконання програми підтримки малого підприємництва у Білопільському районі на 2011-2012 роки затвердженої
рішенням районної ради від 24.12.10

В районі проводиться відповідна робота по виконанню Програми підтримки малого підприємництва на 2011-2012 роки. Основною метою Програми є спрямування спільних дій структурних підрозділів районної державної адміінстрації, органів місцевого самоврядування та суб’єктів підприємництва на розвиток малого бізнесу.
Всього в районі станом на 1 липня 2012 року зареєстровано 1680 осіб, започаткувавши власну справу, із них фізичних осіб – підприємців – 1582, 60 – малих підприємств та 38 фермерських господарств.
Станом на 01.07.2012 року на території району розміщено 340 магазинів та кіосків, в т.ч.Білопільський ринок. Відкрито бізнес-центр (торгівельний комплекс «Вир») з необхідною інфраструктурою для ведення підприємницької діяльності. Діють супермаркет «АТБ» та міні-маркет «Ямал». Продовжується робота з модернізації і реконструкції Білопільського ринку, який поступово приймає сучасний вигляд, на ньому створюються зручні умови як для підприємців, так і для споживачів.
У сфері ресторанного господарства працює 46 підприємств харчування, з них 20 в сільській місцевості.
Побутовим обслуговуванням населення займаються 68 підприємницьких структур в тому числі 9 на селі. Найбільшу кількість послуг надають перукарі, майстри з пошиву та ремонту одягу, взуття, надання фотопослуг.
У 2011 та січні - червні 2012 років відкрито: 24 заклади торгівлі, відновлено роботу 2-х підприємств роздрібної торгівлі, 1-го закладу ресторанного господарства в сільській місцевості та 3-х підприємств побутового обслуговування.
У всіх населених пунктах, де відсутня стаціонарна торгівельна мережа організована виїзна торгівля, яка задовільняє потреби населення у продуктах харчування та промислових товарах.
Діяльність підприємств торгівлі та ресторанного господарства, започаткованих суб’єктами малого бізнесу заповнює економіку району новим змістом. Так, за рахунок розвитку торговельної мережі, впровадження нових форм організації торговельного обслуговування населення загальний обсяг роздрібного товарообороту за 2011 рік склав 99,7 млн.грн., що на 7,1% більше рівня попереднього року, обсяг реалізованих послуг склав 38,0 млн.грн. Середньомісячна заробітна плата на малих підприємствах у 2011 році збільшилася і склала 1325 грн. проти 1153 у 2010 році.
Проводиться робота щодо впровадження вимог Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців». На сьогодні реєстрація суб’єктів господарювання займає від одного до 3-х робочих днів. У 2011 році в районі зареєстровано 139 фізичних осіб-підприємців та 38 новостворених юридичних осіб. За перше півріччя поточного року ці показники складають 80 та 6 відповідно.
Згідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» при райдержадміністрації працює Єдиний дозвільний офіс.
За 2011 рік до офісу надійшло 68 звернень суб’єктів господарської діяльності, видано 65 документів дозвільного характеру та надано 101 консультацію. Офіс забезпечений необхідним матеріально-технічним обладнанням. У січні - червні 2012 року адміністратором дозвільного офісу розглянуто 635 звернень суб’єктів господарської діяльності, надано 39 консультацій, видано 622 документи дозвільного характеру.
Поряд з реєстрацією нової підприємницької діяльності проходить процес її припинення з об’єктивних чи суб’єктивних причин. Так, за 2011 рік припинили свою діяльність 233 фізичні особи-підприємці та 42 юридичні особи. За перше півріччя поточного року ці показники складають 95 та 7 відповідно.
Розвиваючись суб’єкти підприємницької діяльності мають можливість підвищувати рівень конкурентоспроможності своєї продукції шляхом участі у районних, обласних, міжнародних виставкових заходах.
В 2011 році проведено 30 ярмаркових заходів з продажу сільськогосподарської продукції та продовольчих товарів за цінами виробників із залученням місцевих сільськогосподарських і переробних підприємств, це такі як, ПП Дронь, ТОВ «Ворожба», ДП «Побєда», ТОВ «Волна», ТОВ «Довіра», ПП Зуєв, ФГ «Даяна», ТОВ «Білопільська пекарня», ТОВ «Агріфас» та інші. Зазначені суб’єкти господарювання приймали участь у 8 обласних виставкових заходах.
ТОВ «Ворожба» закріпило за собою титул лідера щорічного виставково-ярмаркового заходу «Перлини Сумщини».
А на регіональному етапі Всеукраїнського конкурсу якості продукції, товарів, робіт, послуг «100 кращих товарів України», який пройшов у серпні 2011 року підприємство відзначено дипломом у номінації «Продовольчі товари».
За ініціативи райдержадміністрації для підприємців проводяться семінари – навчання.
Так, 15 березня 2012 року проведено семінар-зустріч представників Сумського обласного Фонду підтримки підприємництва з підприємцями району. На зустрічі підприємці мали змогу поспілкуватися як з представниками Сумського обласного Фонду підтримки підприємництва так і з районними контролюючими органами у форматі питання-відповідь.
28 березня 2012 року в центрі культури і дозвілля «Україна» м.Білопілля відбулася виставка-ярмарок продукції місцевих виробників «Зроблено на Сумщині».
На виставці-ярмарці була представлена продукція: ТОВ «Білопільська пекарня» (хлібобулочні вироби), ДП «Победа», (лікарські трави, мед, хлібобулочні вироби), ТОВ «Горобина» (лікеро-горілчані вироби), Сумський завод продовольчих товарів (олія, майонез), ВО «Сумський виробничий комбінат» (риба, ковбаси), ТОВ «Ворожба» (м’ясні та ковбасні вироби), ТОВ «Кондитерська фабрика «Сумська» (кондитерські вироби), ТОВ «Роменський завод продтоварів» (кондитерські вироби), Філія Сумський молочний завод ДП «Аромат» (молочні вироби), «Вільшанські ковбаси» (ковбасні вироби), ФОП «Дронь» (хлібобулочні вироби), ТОВ «Завод Екопродукт» (безалкогольні напої), ПАТ «Крафт Фудз Україна» (цукерки, кондитерські вироби), ВАТ «Охтирський пивоваренний завод» (пиво), ШКЗ «Імпульс» (піротехнічні вироби, мисливські вироби), ПАТ «Сумський фарфоровий завод» (посуд, фарфор, сувенірна продукція), рибопереробний цех ПП «Кулемза» (рибопродукти).
Виставка покликана підтримати місцевого товаровиробника, дати можливість дізнатись про виробничі потужності підприємств області і району. Відвідувачі мали можливість придбати за доступними цінами вироблену продукцію, укласти угоду на її постачання, а також поспілкуватися із керівниками найбільших підприємств області.
За підсумками виставки –ярмарки відбулося засідання «круглого столу» за участю керівників області, району, представників територіального відділення Антимонопольного комітету, облсанепідстанції, обласної інспекції захисту прав споживачів, державного підприємства «Сумистандартметрологія», місцевих товаровиробників.
На постійному контролі райдержадміністрації залишається турбота про власного товаровиробника.
На Білопільському ринку виділені місця для торгівлі тоарами місцевих товаровиробників. Постійними реалізаторами своєї продукції є місцеві виробники такі як: ПП Дронь, ТОВ «Ворожба», ДП «Побєда», ТОВ «Волна», ТОВ «Довіра» та інші.
Пропагуючи продукцію власних товаровиробників у закладах торгівлі поширюється акція з розміщення на товарах табличок «Зроблено на Сумщині». На упаковці чотирьох ковбасних виробів Ворожбянського м’ясокомбінату – переможцях конкурсу «100 кращих товарів Сумщини» буде розміщено маркування «Зроблено на Сумщині».
При закупівлі продуктів харчування та непродовольчих товарів для потреб бюджетної сфери району перевага надається місцевим товаровиробникам – це такі товари як крупа гречана, олія, цукор, макаронні та хлібобулочні вироби.
В районі відстежується дотримання суб’єктами господарювання (виробниками, оптовими постачальниками, закладами роздрібної торгівлі) державної дисципліни цін при реалізації соціально важливих товарів та послуг, відповідно до прийнятого розпорядження голови райдержадміністрації від 04.04.2011р. № 221 «Про забезпечення контролю за ціновою ситуацією на споживчому ринку Білопільського району». Для цього створена і діє відповідна робоча група.
Членами робочої групи здійснюються обстеження закладів торгівлі району. В ході обстеження перевіряється дотримання суб’єктами господарювання вимог розпоряджень голови облдержадміністрації від 01.02.2007 №35 «Про запровадження державного регулювання цін на окремі продовольчі товари», від 17.10.2007 № 665 «Про державне регулювання цін на борошно, хліб і хлібобулочні вироби» та від 08.11.2007 № 730 «Про декларування зміни цін».
За підсумками обстежень ринку, торгових закладів формується моніторинг цін на продукти, які підлягають державному регулюванню і щотижнево надається головному управлінню економіки облдержадміністрації, щомісячно та щоквартально представництву обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України.
Органами місцевого самоврядування до 15 грудня щороку розробляються та затверджуються плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на наступний рік. Проводиться їх оприлюднення з метою обговорення громадськістю, готуються звіти про відстеження результативності регуляторних актів. На «Економічній сторінці» веб-сайту райдержадміністрації постійно розміщується інформація щодо нормативно-правових актів, прийнятих місцевими органами влади. Проводиться перегляд діючих актів на відповідність державній регуляторній політиці.
З метою інвестиційної привабливості та стимулювання започаткування власної справи в районі створена база даних з 73 вільних об’єктів державної та комунальної власності, об’єктів колишньої споживчої кооперації, земельних ділянок та водних ресурсів, які пропонуються на продаж або передачу в оренду суб’єктам малого бізнесу, яка щокварталу оновлюється. Інформація розміщується на веб-сайті райдержадміністрації та направляється до Сумської облдержадміністрації.
З метою залучення до підприємницької діяльності безробітних, а також з числа незахищених верств населення у 2011 році, районним центром зайнятості проведено 41 навчальний семінар - тренінг, в яких прийняло участь 614 осіб, 14 особам надано одноразову допомогу на започаткування власної справи. Протягом першого півріччя 2012 року проведено 9 навчальних семінарів, 4 безробітним надано одноразову допомогу на започаткування власної справи.
Підприємці приймають участь в роботі колегій райдержадміністрації, сесій районної ради. Це дозволяє оперативно реагувати на потреби малого бізнесу та проводити необхідну роз’яснювальну роботу.
Забезпечується діяльність дорадчих органів з питань підприємництва. В 2011 році проведено 5 засідань та 2 спільних засідання з початку 2012 року ради підприємців при райдержадміністрації та координаційної ради з питань розвитку підприємництва, на яких розглядалися перспективи розвитку, проблемні питання малого бізнесу в районі, проводилося роз’яснення змін до діючого та прийняття нового законодавства.
Програмою підтримки малого підприємництва на 2011-2012 роки затверджені кошти на фінансування заходів підтримки малого підприємництва в сумі 10 тис.грн.( по 5 тис.грн. щорічно). У 2011 році кошти з районного бюджету не виділялись.
Щорічно в районі проводиться святкування «Дня підприємця».
У вересні 2011 року в районі відбулися урочистості з нагоди свята. Проведено засідання круглого столу за участю приватних підприємців, контролюючих структур, місцевих органів влади, на якому обговорювалися проблеми малого бізнесу та перспективи його розвитку. Найкращим підприємцям, переможцям районного конкурсу «Кращий підприємець 2011 року» були вручені подяки голів райдержадміністрації та районної ради.
Щомісячно керівництвом відділення державної податкової інспекції, управління Пенсійного фонду в районі, щоп’ятниці фахівцями управління економіки проводиться телефонна «гаряча лінія» для підприємців та населення, що дає можливість оперативно реагувати на їх скарги та заяви.
Відповідна робота проводиться по забезпеченню належного інформаційного простору у сфері малого підприємництва.
На сторінках районної газети «Білопільщина», місцевому радіомовленню «Вир» та на економічній сторінці веб-сайту райдержадміністрації висвітлюється інформація про діяльність кращих підприємців, проведену роботу по розвитку малого бізнесу в районі.
Сьогодні в малому бізнесу зайнято майже 3 тис.чол.
Суб’єкти підприємницької діяльності розвиваючись створюють нові робочі місця, залучають інвестиції, освоюють нові виробництва, покращують наповнення місцевих бюджетів, підвищують рівень життя населення.

Начальник управління економіки
Білопільської районної державної
адміністрації С.Й.Галун


БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Шосте скликання
Вісімнадцята сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 31.07.2012 м. Білопілля

Про затвердження технічної документації з нормативної
грошової оцінки земельної ділянки, яка надається в оренду
ФОП Кузнєцову О. І. для іншого сільськогосподарського
призначення на території Бобрицької сільської ради

На підставі пункту 21 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 23 Закону України «Про оцінку земель», розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, яка надається в оренду ФОП Кузнєцову О. І. для іншого сільськогосподарського призначення на території Бобрицької сільської ради
районна рада вирішила:

1.Затвердити технічну документацію (додається) з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, яка надається ФОП Кузнєцову О. І. для іншого сільськогосподарського призначення на території Бобрицької сільської ради, загальною площею – 0.2248 га., нормативна грошова оцінка земельної ділянки, станом на 01.01.2012 року становила 4572.16 грн.

2.Дані грошової оцінки є базою для нарахування орендної плати за використання земельної ділянки.Голова районної ради В. І. КубракБІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Шосте скликання
Вісімнадцята сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 31.07.2012 м. Білопілля

Про затвердження списків присяжних
Білопільського районного суду

На підставі пункту 26 розділу ХІ „Перехідні положення” Кримінального процесуального кодексу України та статті 581 Закону України „Про судоустрій і статус суддів”, розглянувши лист начальника територіального управління судової адміністрації України в Сумській області № 02-1242/12 від 13.06.2012 року та враховуючи пропозиції сільських, селищних, міських рад району, районна рада вирішила:

1. Затвердити списки присяжних Білопільського районного суду згідно додатку.

2. Дане рішення направити Білопільському районному суду для використання в роботі.Голова районної ради В.І.Кубрак

Додаток
до рішення районної ради
від 31.07.2012р.
СПИСОК
присяжних Білопільського районного суду

№ п.п.

ПІБ

Дата

народження

Адреса

проживання

Місце

роботи

Серія, №

паспорту

Дата видачі паспорта

Контактний

телефон

1.

Бондаренко

Сергій Іванович

27.05.1950

м.Білопілля

вул. Леніна,

79/28

Начальник відділу реалізації та збуту

КП „Водоканал

Білопілля”

МА 629845

23.07.99

9-28-51

0666585703

2.

Захарченко

Василь Вікторович

08.02.1955

м.Білопілля

вул. 40р.Перемоги,

2/10

Директор

ПОСС

Білопільський ринок

МВ

065468

03.07.02.

0666030185

3.

Крушинська

Лідія Володимирівна

14.09.1956

м.Білопілля

вул.Ковпака,

13/24

пенсіонерка

МА

127855

04.06.96

9-26-66

4.

Оксененко

Галина Кузьмівна

01.12.1959

м.Білопілля

вул.Червоно-лотця Перепелиці, буд.17

Директор

Білопільська ЗОШ

№1

МА

980985

17.06.02

0502691525

5.

Федоренку

Наталія Юріївна

09.02.1967

м.Білопілля

вул.Шевченка

29/6

Директор

ДНЗ „Сонечко”

МА

905533

15.01.01

9-11-46

9-10-08

6.

Конько

Світлана Василівна

06.06.1982

м.Ворожба

вул.Пушкіна

26/1

Тимчасово

не працює

МВ

291327

22.11.05

0667934744

7.

Куценко

Марина Миколаївна

06.06.1982

м.Ворожба

провул.

Свердлова

13/5

Приватний

підприємець

МВ

069370

17.10.02

0992733889

8.

Мірошниченко

Ольга Миколаївна

08.05.1960

м.Ворожба

провул.

Островського

буд.4

Директор

Ворожбянська ЗОШ

№4

МА

170862

22.11.96

0501700031

9.

Сідніна

Наталія Григорівна

27.03.1976

м.Ворожба

провул.

Свердлова 13/9

Начальник

КП „Ворожбянське”

МА

046903

20.03.96

0995617950

10.

Яковлєва

Наталія Іванівна

18.05.1960

м.Ворожба

вул.Жовтнева

4/2

Заступник головного бухгалтера

ТОВ

„Ворожба”

МА

980195

23.05.02

0502606525

11.

Дядюшка

Лариса Дмитрівна

18.08.1961

с.Шкуратівка

вул.. Макаренка,12

техпрацівник

Шкуратівська

сільська рада

МВ

202273

11.10.03

0999550466

12.

Москаленко

Людмила Дмитрівна

20.05.1961

с.Москаленки

вул. І.Виговського

буд.60а

Завідуюча

Дозвілевий об’єкт

с.Москаленки

МА

367450

04.12.97

0969181287

13.

Фоменко

Валентина Яківна

11.09.1959

с.Воронівка

вул.Центральна

16/9

Вчитель

Воронівська ЗОШ

МВ

069984

21.11.02

9-54-14

14.

Грошовик

Людмила Миколаївна

28.12.1969

с.Горобівка

вул. Ярковівка,

буд.20

Соцільний працівник

Біопільський

терцентр

МА

905560

15.01.01

0992912716

15.

Лековкін

Михайло Анатолійович

29.05.1962

с.Річки

вул. Центральна 10/3

Директор

Річківська ЗОШ

МА

047288

26.03.96

0956359392

16.

Скрипка

Наталія Іванівна

31.10.1972

с.Нові Вирки

вул..Молодіжна

буд8

Бібліотекар

Сільська Нововирківська бібліотека

МА

904179

18.06.99

0958499032

17.

Крившенко

Тамара Камалівна

19.03.1959

с.Куянівка

вул.Кайдаша

15/3

Вчитель

Куянівська

ЗОШ

МА

368981

09.01.98

9-61-15

18.

Твердохліб

Віктор Володимирович

26.03.1962

с.Куянівка

вул. В.Доброволь-

ського, буд. 8а

Тракторист

ТОВ АПП

„Віринське”

МА

682012

06.06.2000

9-61-59

19.

Гончаренко

Тетяна Іванівна

18.02.1965

смт Жовтневе

вул.Братів

Рябоконь,буд.13

Діловод

Жовтнева

селищна рада

МА

169939

06.09.96

0504078031

20.

Потапенко

Лариса Миколаївна

02.04.1970

с.Павлівка

вул.Гагаріна 106

Санітарка

АЗПСМ с. Павлівка

МА

681273

21.03.2000

9-48-24

21.

Євтушенко

Тетяна Миколаївна

23.06.1955

с.Вирі,

вул.1травня,

буд.65

Вчитель

Вирівська ЗОШ

МВ

305549

13.02.06

0957801217
БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Шосте скликання
Вісімнадцята сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 31.07.2012 м. Білопілля

Про затвердження договорів найму
нежитлових приміщень

Відповідно до частини 5 статті 60, пункту 19 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в України”, районна рада вирішила:

1. Затвердити договір найму нежитлового приміщення, укладеного 02.07.2012 року з приватним підприємцем Лагуткіною Юлією Володимирівною, що орендує частину нежитлового приміщення площею 15 кв.м. розташованого за адресою: м. Білопілля, вул. Леніна, 87, на термін – 1 рік з 02.07.2012 року до 01.07.2013 року включно.
2. Затвердити договір найму нежитлового приміщення, укладеного 19.07.2012 року з приватним підприємцем Гаркавенко Павлом Васильовичем, що орендує частину нежитлового приміщення площею 1 кв.м. розташованого за адресою: м. Білопілля, вул. Маяковського, 27, на термін – 1 рік з 19.07.2012 року до 18.07.2013 року включно.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, планування соціально-економічного розвитку району, ринкових реформ, управління об’єктами права комунальної власності, інвестиційної політики та розвитку підприємництва (Андрійчук Г.І.) та відділ комунального майна виконавчого апарату районної ради (Іщенко Ю.А.).


Голова районної ради В.І. Кубрак


БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Шосте скликання
Вісімнадцята сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 31.07.2012 м. Білопілля

Про внесення змін до районної
програми роботи з обдарованою
молоддю на 2011 – 2015 роки

Розглянувши поданий Білопільською районною державною адміністрацією проект рішення „Про внесення змін до районної програми роботи з обдарованою молоддю на 2011 – 2015 роки” з метою стимулювання діяльності учнів та педагогів та керуючись статтями 43, 44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада вирішила:
1. Внести наступні зміни до рішення районної ради від 24.12.2010 «Про виконання районної програми роботи з обдарованою молоддю на 2006 – 2010 роки та затвердження районної програми роботи з обдарованою молоддю на 2011 – 2015 роки»:
1.1 Пункт 5.1 додатку 1 до районної Програми викласти у редакції: «Адресна підтримка обдарованої молоді, педагогічних працівників шляхом призначення і виплати відповідних стипендій, премії Білопільської районної державної адміністрації та районної ради «Обдаровані діти Білопільщини» учням; доплат учителям, які підготували переможців ІІІ - ІV етапів Усеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін (до 50 відсотків посадового окладу щороку) (додатки 2, 3, 4 до Програми)»;
1.2 У пункті 5.1. додатку 1 до районної Програми, у зв’язку із запровадженням премії Білопільської районної державної адміністрації та районної ради «Обдаровані діти Білопільщини», замінити прогнозований обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань з 390 тис. грн. на 415,6 тис. грн. та щорічний: 2011 рік – 68 тис. грн. залишити без змін, 2012 рік – 82,4 тис. грн. замість 76 тис. грн., 2013 рік – 85,4 тис. грн. замість 79 тис. грн., 2014 рік – 88,4 тис. грн. замість 82 тис. грн., 2015 рік – 91,4 тис. грн. замість 85 тис. грн.
1.3 Доповнити Програму додатком 3 «Положення про премію Білопільської районної державної адміністрації та районної ради «Обдаровані діти Білопільщини» та додатком 4 «Положення про комісію з питань присудження премії Білопільської районної державної адміністрації та районної ради «Обдаровані діти Білопільщини» (додаються).
2. Білопільській районній державній адміністрації при формуванні районного бюджету щорічно передбачати кошти, необхідні для виконання районної програми роботи з обдарованою молоддю на 2011 – 2015 роки відповідно із внесеними змінами.
3. Організацію виконання даного рішення покласти на відділ освіти райдержадміністрації (Оксененко І.П.)
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань молоді, освіти, культури, спорту та туризму (Христій Ю.Г.)


Голова районної ради В.І. Кубрак


Додаток 3

ПОЛОЖЕННЯ
про премію Білопільської районної державної адміністрації та районної ради “Обдаровані діти Білопільщини”

1. Премія Білопільської районної державної адміністрації та районної ради “Обдаровані діти Білопільщини” за особливі досягнення дітей (далі – Премія) є найвищою в районі відзнакою для підтримки обдарованих школярів, які проживають та навчаються на території Білопільського району. Премія присуджується учням, особливі досягнення яких сприяють розвитку суспільно-культурного життя Білопільського району та утвердженню його авторитету в області та державі.
Засновником премії є Білопільська районна державна адміністрація та Білопільська районна рада.
2. Премія присуджується щороку до Дня Знань (1 вересня) особам шкільного віку за досягнення минулого навчального року, що передує її присудженню. При цьому можуть також враховуватись досягнення кандидата на присудження Премії за попередні роки.
Премія присуджується щороку 1 учню з кожного загальноосвітнього навчального закладу району в розмірі 200 гривнів кожна.
Премія не присуджується повторно.
3. Премія присуджується за досягнення у попередньому році за такими критеріями:
- переможці ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських учнівських предметних олімпіад, учасники та переможці ІV (Усеукраїнського) етапу;
- переможці ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, учасники та переможці ІІІ (Усеукраїнського) етапу;
- переможці різноманітних Міжнародних та Всеукраїнських конкурсів, змагань, інших культурно-мистецьких заходів;
- лідери учнівського самоврядування, активні учасники громадського
життя школи;
- учні, які мають високий та достатній рівень навчальних досягнень та зразкову поведінку.
4. Щорічно до 20 серпня за вмотивованим поданням та матеріалами із шкіл (рішення педагогічної ради навчального закладу, характеристика учня, інформація про рівень навчальних досягнень, ідентифікаційний номер та ксерокопія документів, що засвідчують особу, представлену до нагородження, ксерокопії дипломів, грамот, сертифікатів тощо) Комісією з присудження Премії Білопільської районної державної адміністрації та районної ради “Обдаровані діти Білопільщини” проводиться конкурсний відбір кандидатів на присудження Премії. Положення про Комісію затверджується районною радою.
5. Учням, які пройшли конкурсний відбір, (лауреатам Премії) виплачується грошова винагорода у вищезазначеному розмірі.
Преміальний фонд формується щорічно за рахунок коштів районного бюджету.
6. Вручення Премії щороку проводиться на святі «День Знань» 1 вересня в урочистій обстановці.

Додаток 4


П О Л О Ж Е Н Н Я
про комісію з питань присудження премії Білопільської районної державної адміністрації та районної ради “Обдаровані діти Білопільщини”

1. Загальні положення
1.1 Комісія з питань присудження премії Білопільської районної державної адміністрації та районної ради “Обдаровані діти Білопільщини” (далі комісія) є органом, сформованим районною державною адміністрацією та районною радою, діє на підставі даного Положення та інших нормативних документів чинного законодавства України.
1.2 Комісія утворюється для присудження щорічної Премії дітям шкільного віку, які проживають та навчаються на території Білопільського району. Премія присуджується учням, особливі досягнення яких сприяють розвитку суспільно-культурного життя Білопільського району.
Комісія не є юридичною особою, веде власне діловодство та листування.

2. Порядок утворення комісії
2.1. Комісія з питань присудження Премії утворюється спільним розпорядженням голів районної державної адміністрації та районної ради у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії. У разі необхідності склад комісії може поновлюватися.
2.2. Комісія утворюється у кількості не менше дев'яти осіб.
2.3. До складу комісії можуть входити громадяни України, які постійно проживають та працюють на території Білопільського району.
2.4. У разі, якщо на розгляд комісії представлено кандидата, який є близьким родичем члена комісії, то останній втрачає право голосу при визначенні лауреатів премії.
2.5. Членство в комісії є добровільним. Оплата праці не передбачена.

3. Повноваження комісії
3.1. Повноваження комісії починаються з дня прийняття рішення районною радою.
Комісія:
1) здійснює постійний моніторинг у сфері освітянського, спортивного та культурного життя дітей району, відстежує кращих кандидатів для нагородження;
2) проводить голосування щодо присудження Премії;
3) здійснює підрахунок голосів та на його підставі готує протокол і направляє його начальнику відділу освіти районної державної адміністрації для виконання;
4) сприяє оприлюдненню лауреатів Премії в районних та обласних ЗМІ;
5) розглядає звернення, заяви і скарги з питань об'єктивності присудження премії;
6) здійснює інші повноваження відповідно до цього Положення.

4. Організація роботи комісії
4.1. Основною формою роботи комісії є засідання, яке скликається головою комісії, у разі його відсутності - заступником голови.
4.2. Засідання комісії є чинним, якщо в ньому бере участь не менше як дві третини складу комісії.
4.3. Засідання комісії скликається з обов'язковим повідомленням усіх членів комісії про час, місце проведення засідання та його порядок денний.
4.4. Засідання комісії веде голова або його заступник.
4.5. Право голосу мають виключно члени комісії. При однаковій кількості голосів членів комісії, поданих під час голосування, приймається те рішення, за яке проголосував головуючий на засіданні комісії.
4.6. Рішення комісії про присудження Премії приймається більшістю голосів від загального складу комісії. У разі, якщо претендент від загальноосвітнього навчального закладу на нагородження премією не набрав необхідної кількості голосів, Премія йому не присуджується.
4.7. На засіданні комісії ведеться протокол, що підписується головуючим на засіданні та секретарем комісії. Протокол повинен містити: найменування комісії, назву рішення, дату та місце його прийняття, порядковий номер, мотивувальну частину. У ньому вказуються прізвища, ім'я, по батькові лауреатів, їх дати народження та ідентифікаційні номери.
5. Фінансове забезпечення
5.1. Прогнозований обсяг фінансових ресурсів наступний: 2012 р. - 82,4 тис. грн., 2013 р. - 85,4 тис. грн., 2014 р. - 88,4 тис. грн., 2015 р. - 91,4 тис. грн.
6. Звітність комісії про роботу
6.1. Щорічно у ІV кварталі року комісія представляє районній раді звіт про роботу.
Звіт розглядає постійна комісія районної ради з питань молоді, освіти, культури, спорту та туризму при необхідності постійна комісія вносить пропозицію про розгляд його на пленарному засіданні районної ради.


БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Шосте скликання
Вісімнадцята сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 31.07.2012 м. Білопілля

Про реорганізацію Білопільської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів №4, Ворожбянської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів №3, Ганнівсько-Тернівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, Ободівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

З метою удосконалення і оптимізації мережі дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів району у відповідності до потреб населення, на підставі пунктів 4, 7 Положення про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 № 228, керуючись статтями 18, 36 Закону України «Про освіту» та пунктом 20 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада вирішила:
1. Реорганізувати :
1.1 Білопільську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів №4 у Білопільський навчально-виховний комплекс: загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад №4 Білопільської районної ради Сумської області;
1.2 Ворожбянську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів №3 у Ворожбянський навчально-виховний комплекс: загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад №3 Білопільської районної ради Сумської області;
1.3 Ганнівсько-Тернівську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів у Ганнівсько-Тернівський навчально-виховний комплекс: загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад Білопільської районної ради Сумської області;
1.4 Ободівську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів у Ободівський навчально-виховний комплекс: загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад Білопільської районної ради Сумської області.

2. Затвердити статути (додаються) :
2.1 Білопільського навчально-виховного комплексу: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад №4 Білопільської районної ради Сумської області;
2.2 Ворожбянського навчально-виховного комплексу: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад №3 Білопільської районної ради Сумської області;
2.3 Ганнівсько-Тернівського навчально-виховного комплексу: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад Білопільської районної ради Сумської області;
2.4 Ободівського навчально-виховного комплексу: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад Білопільської районної ради Сумської області.

3. Доручити відділу освіти райдержадміністрації (Оксененку І.П.):
3.1. Здійснити реорганізацію Білопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 у Білопільський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад №4 Білопільської районної ради Сумської області, Ворожбянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 у Ворожбянський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад №3 Білопільської районної ради Сумської області, Ганнівсько-Тернівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів у Ганнівсько-Тернівський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад Білопільської районної ради Сумської області, Ободівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів у Ободівський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад Білопільської районної ради Сумської області, у відповідності до чинного законодавства.
3.2. Передбачити на 2012 рік кошти на утримання даних закладів.
4. Організацію виконання даного рішення покласти на відділ освіти районної державної адміністрації (Оксененко І.П.).
5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань молоді, освіти, культури, спорту та туризму (Христій Ю.Г.).

Голова районної ради В.І.Кубрак
С Т А Т У Т
БІЛОПІЛЬСЬКОГО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ: ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ –
ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №4
БІЛОПІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул.Свердлова, 31
м.Білопілля
Сумська область
41802
УкраїнаІ.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
1.1. Білопільський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад №4 Білопільської районної ради Сумської області (далі – навчально-виховний комплекс), створений рішенням сесії Білопільської районної ради від _______2012 року.
Коротка назва:
Білопільський НВК №4 Білопільської районної ради Сумської області.
1.2. Юридична адреса загальноосвітнього навчального закладу: 41802 Сумська область, місто Білопілля, вулиця Свердлова, 31, телефон 9-02-69.
1.3. Навчально-виховний комплекс є юридичною особою, має самостійний баланс, печатку, штамп, ідентифікаційний номер.
1.4. Засновником Білопільського навчально-виховного комплексу: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад №4 є Білопільська районна рада Сумської області.
1.5. Створення, ліквідація, реорганізація навчального закладу здійснюється відповідно до законодавства.
1.6. Головною метою навчально-виховного комплексу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти в обсязі державних стандартів.
1.7. Головними завданнями навчально-виховного закладу є:
• створення умов для різнобічного розвитку дитини, починаючи з дошкільного віку; створення умов для різнобічного розвитку дитини дошкільного віку, учня, формування гармонійної особистості, збереження та зміцнення її фізичного і психічного здоров'я;
• виховання громадянина України;
• виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
• формування і розвиток соціально зрілої, творчої, гармонійної особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;
• виховання в учнів (вихованців) поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини, громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;
• розвиток особистості учня (вихованця), його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;
• реалізація права учнів (вихованців) на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
• формування норм загальнолюдської моралі;
• виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження та зміцнення фізичного і психологічного здоров’я дитини;
• створення умов для здобуття дітьми безперервної дошкільної та загальної середньої освіти в обсязі державних стандартів дошкільної та загальної середньої освіти, розвитку їх творчих здібностей і нахилів.
1.8. Білопільський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад №4 Білопільської районної ради Сумської області в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про дошкільну освіту", Положенням про навчально-виховний комплекс – загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 778, іншими нормативно-правовими актами, власним статутом.
1.9. Навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України, та власним статутом.
1.10. Режим роботи навчально-виховного комплексу (його підрозділів), встановлюються засновником (власником) відповідно до законодавства про освіту.
1.11. Навчальний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:
• безпечні умови освітньої діяльності;
• дотримання державних стандартів освіти;
• дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов'язань за міжнародними угодами;
• дотримання фінансової дисципліни.
1.12. У навчальному закладі визначена українська мова навчання і виховання. У шкільному підрозділі запроваджено поглиблене вивчення предметів та профільне навчання на III ступені. Профілі вводяться залежно від бажання дітей, кількості паралельних класів, кадрового та навчально-методичного забезпечення в старшій школі.
1.13. Навчальний заклад має право:
• проходити в установленому порядку державну атестацію;
• визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із засновником;
• визначати варіативну частину робочого навчального плану;
• в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;
• спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;
• використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;
• бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством України та власним статутом;
• отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;
• залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;
• розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів.
1.14. Навчально-виховний комплекс складається з двох підрозділів дошкільного та шкільного.
Дошкільний підрозділ забезпечує належний рівень дошкільної освіти дітей віком від трьох до шести (семи) років відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти.
Шкільний підрозділ забезпечує відповідний рівень загальноосвітньої підготовки учнів згідно з вимогами Державного стандарту загальної середньої освіти.
1.15. Навчально-виховний комплекс має право:
• проходити в установленому порядку державну атестацію; визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із власником (засновником);
визначати варіативну частину робочого навчального плану;
• в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;
• спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не заперечить законодавству України;
• використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;
• отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб згідно чинного законодавства;
• організовувати курси робітничих професій (водіїв автотранспортних засобів, швей, користувачів комп’ютерів та інші, що не суперечать чинному законодавству;
• надавати платні послуги населенню.
• залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;
• розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-оздоровчих і культурних підрозділів.
1.16. У навчальному закладі створюються та функціонують: предметні методичні об’єднання, творчі групи.
1.17. Медичне обслуговування учнів (вихованців) та відповідні умови для його організації забезпечуються засновником і здійснюються Білопільською центральною районною лікарнею.
1.18. Взаємовідносини навчального закладу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

II. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
2.1. Білопільський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад №4 планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного та річного планів роботи.
У планах роботи відображаються найголовніші питання роботи навчального закладу, визначаються перспективи його розвитку. Плани роботи затверджуються педагогічною радою навчального закладу.
2.2.Навчально-виховний процес у дошкільному підрозділі навчально-виховного комплексу здійснюється за програмами розвитку, виховання і навчання дітей дошкільного віку, затвердженими Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.
2.3. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес шкільного підрозділу, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання.
Робочий навчальний план Білопільського навчально-виховного комплексу: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад №4 затверджується відділом освіти Білопільської райдержадміністрації.
У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків (щоденний, тижневий) та режим роботи (щоденний, річний).
2.4. Відповідно до робочого навчального плану Білопільського навчально-виховного комплексу: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад №4 педагогічні працівники самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.
2.5. Білопільський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад №4 здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання.
2.6. Зарахування учнів (вихованців) до навчального закладу здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх замінюють) або направлень відповідних органів управління освітою, а також свідоцтва про народження (копії), паспорта, медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу).
2.7. Зарахування дітей дошкільного віку до навчально-виховного комплексу здійснюється на без конкурсній основі, як правило, відповідно до території обслуговування.
2.8. Порядок приймання та відрахування дітей дошкільного віку, учнів умови збереження за дитиною дошкільного віку місця у навчально-виховному комплексі визначаються положеннями про загальноосвітній та дошкільний навчальні заклади.
До першого класу шкільного підрозділу зараховуються діти, як правило, із шести років.
У разі потреби учень (вихованець) може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності заяви батьків чи осіб, що їх замінюють, особової справи учня, встановленого Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України зразка.
2.9. Під час прийому дитини до навчального закладу, керівник зобов'язаний ознайомити батьків або осіб, що їх замінюють, із статутом навчального закладу, іншими документами, що регламентують його діяльність.
2.10. Порядок приймання та відрахування дітей дошкільного віку, учнів, умови збереження за дитиною дошкільного віку місця у навчально-виховному комплексі визначаються відповідно законодавства про освіту
2.11. У шкільному підрозділі навчально-виховного комплексу для учнів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть створюватись групи продовженого дня.
Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора навчального закладу на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють). Режим роботи групи продовженого розробляється школою в межах часу, передбаченого тарифікацією, затвердженою відділом освіти.
2.12. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів установлюються навчальним закладом у межах часу, що передбачений робочим навчальним планом.
Навчальний рік розпочинається 1 вересня у День знань і закінчується не пізніше 1 липня.
Навчальний рік поділяється на два семестри. У кінці навчального року учні 4, 9, 11 класів проходять державну підсумкову атестацію.
2.13. Протягом 4 днів для учнів 1-4 класів проводяться навчальні екскурсії, протягом 10 днів - для учнів 5-8, 10 класів проводяться навчальні екскурсії та навчальна практика згідно інструктивно-методичних документів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.
2.14. Протягом літніх канікул для учнів 5-8, 10 класів проводиться чергування по школі з метою підтримання належного санітарного стану території школи та пришкільних ділянок, квітників. Для учнів 5-6 класів – 5 днів по 3 години, 7-8 класів – 5 днів по 4 години, 10 класу – 5 днів по 5 годин.
2.15. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).
2.16. За погодженням з відділом освіти Білопільської райдержадміністрації Сумської області з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю навчального закладу для учнів проводяться канікули. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.
2.17. Тривалість уроків у навчальному закладі становить: у перших класах – 35 хвилин, у других – четвертих класах – 40 хвилин, у п'ятих – одинадцятих – 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відповідними органами управління освітою та територіальними установами державної санітарно-епідеміологічної служби.
Між уроками проводяться перерви. Їх тривалість становить: для учнів 1-го - 25 хв, (після третього уроку – велика перерва 40 хв); для учнів 2-4 -го класів - 20 хв, (після другого уроку – велика перерва 40 хв); тривалість перерв між уроками для учнів 5-11-го класів становить 10 хв, (після третього уроку – велика перерва 30 хв).
2.18. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується Білопільською СЕС і затверджується директором закладу.
Тижневий режим роботи навчального закладу погоджується Білопільською СЕС та затверджується радою школи і директором.
Крім різних форм обов'язкових навчальних занять, у навчальному закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань.
Усі позакласні заходи, які проводяться в школі, мають закінчуватися для учнів 1-4 класів не пізніше 15 годин, для учнів 5-7 класів не пізніше – 19 години, для учнів 8-11 класів – не пізніше 20 години.
2.19. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.
2.20. У Білопільському навчально-виховному комплексі: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад №4 визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів (вихованців), ведеться тематичний облік знань.
У першому класі дається словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів, у другому – може надаватись словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів за рішенням педагогічної ради.
У наступних класах оцінювання здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.
У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.
2.21. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії).
2.22. Порядок переведення і випуск учнів навчального закладу визначається Інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 05.02.2001 р. № 44 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 08.02.2001 р. за № 120/5311.
2.23. При переведенні учнів з початкової до основної школи передусім беруться до уваги досягнення у навчанні не нижче середнього рівня з української мови, читання, математики.
2.24. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступень навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.
2.25. Учням, які закінчили певний ступень навчального закладу, видається відповідний документ про освіту:
по закінченні початкової школи – табель успішності;
по закінченні основної школи – свідоцтво про базову загальну середню освіту;
по закінченні навчального закладу – атестат про повну загальну середню освіту.
2.26. За відмінні успіхи у навчанні учні 2-8,10 класів нагороджуються похвальним листом «За високі досягнення у навчанні», випускники школи ІІ, ІІІ ступенів - похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів». Крім цього за високі досягнення у навчанні випускники школи ІІ ступенів одержують свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою, випускники ІІІ ступенів нагороджуються медалями: золотою «За високі досягнення у навчанні» та срібною «За досягнення у навчанні».
2.27. Учням 2-11 класів виставляються оцінки з поведінки за підсумками кожного семестру і за рік по чотирибальній системі оцінювання. Оцінку „зразкова” заслуговують школярі, які свідомо і відповідально ставляться до своїх обов’язків, бездоганно поводять себе на уроках і в позаурочний час. Вона є підставою для застосування для кращих учнів різних форм заохочення. Оцінка „добра” виставляється тим, хто добросовісно виконує визначені обов’язки. Оцінку „задовільна” мають школярі, які виконують учнівські обов’язки лише при постійному контролі з боку вчителів, батьків, припускаються поодиноких незначних порушень. Оцінку „незадовільна” одержують учні, котрі грубо порушують покладені на них обов’язки, правила для учнів, або скоїли антигромадський вчинок, що має ознаки правопорушення. Оцінки з поведінки виставляються в кінці кожного семестру класним керівником (вчителем початкових класів), враховуючи думку колективу, класу та вчителів-предметників, вихователів груп продовженого дня, органів учнівського самоврядування. За грубе порушення дисципліни поведінка учня може бути розглянута на засіданні педагогічної ради або ради школи з запрошенням його батьків.
Грубим порушенням дисципліни вважається:
- невідвідування школи без поважних причин;
- вживання нецензурних слів;
- тютюнопаління;
- вживання алкоголю, наркотиків;
- псування шкільного майна,особистого майна вчителів, учнів, інших громадян;
- крадіжка;
- бійка;
- торгівля в школі;
- невиконання розпоряджень учителя з питань навчально-виховного процесу;
- приниження гідності і честі іншої людини;
- випадки, за які наступає адміністративна і кримінальна відповідальність.
2.28. Режим роботи дошкільної групи навчального закладу встановлюється його засновником за погодженням з відповідними органами управління освітою та охорони здоров'я.
2.29. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 22 серпня 1996 року № 1004 у навчальному закладі запроваджено шкільну форму.
Для учнів 1-4 класів:
для хлопчиків: костюм напіввовняний, що складається з однобортного або двобортного піджака та штанів темного кольору. Костюм літній, що складається з довгих штанів, сорочки з довгими або короткими рукавами та футболки;
для дівчаток костюм напіввовняний, що складається з однобортного або двобортного жакета, спідниці, сарафана, або штанів темного кольору. Костюм літній складається з сукні, спідниці, сарафана та футболки, або блузки.
Для учнів 5-9 класів:
Комплект шкільної форми для хлопчиків: костюм напіввовняний, що складається з однобортного або двобортного піджака та штанів темного кольору;
Костюм літній, що складється з довгих штанів, сорочки з довгими або короткими рукавами та футболки.
Комплект шкільної форми для дівчаток:
Костюм напіввовняний, що складається з однобортного або двобортного жакета та спідниці, сарафана або штанів темного кольору;
Костюм літній складається з сукні, спідниці, сарафана, блузи та футболки.
Для учнів 10-11 класів:
костюм напіввовняний, що складається з однобортного або двобортного піджака і штанів темного кольору;
костюм літній складається з довгих штанів, жилета, сорочки з довгими або короткими рукавами та футболки.
Для дівчаток:
Костюм напіввовняний, що складається з однобортного або двобортного жакета та спідниці, штанів або сарафана темного кольору;
Костюм літній складається з сукні, спідниці, сарафана, блузи та футболки.
2.30. Зачіска школяра повинна бути охайною. У хлопчиків волосся не повинно спадати за комір, у дівчаток повинно бути заплетене або зібране в пучок.

III. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
3.1. Учасниками навчально-виховного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі є:
• учні (вихованці);
• керівники;
• педагогічні працівники;
• психолог, бібліотекар;
• медичні працівники;
• інші спеціалісти;
• батьки або особи, які їх замінюють.
3.2. Права і обов'язки учнів (вихованців), педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим Статутом.
3.3. Учні мають право:
• на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;
• на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною базою навчального закладу;
• на доступ до інформації з усіх галузей знань; брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;
• брати участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;
• брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів (вихованців);
• брати участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;
• на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;
• на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці.
3.4. Учні зобов'язані:
• оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;
• дотримуватися вимог Статуту, Правил внутрішнього розпорядку та Правил для учнів;
• бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;
• дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;
• брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;
• дотримуватися правил особистої гігієни.
3.5. Педагогічними працівниками навчального закладу можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я яких дозволяє виконувати професійні обов'язки.
3.6. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України "Про загальну середню освіту", "Про дошкільну освіту" та іншими законодавчими актами.
3.7. Педагогічні працівники мають право на:
• захист професійної честі, гідності;
• самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров'я учнів (вихованців);
• участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;
• проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;
• виявлення педагогічної ініціативи;
• позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;
• участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;
• підвищення кваліфікації, перепідготовку;
• отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років в порядку визначеному законодавством України;
• на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства;
• об'єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об'єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством.
Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.
3.8. Педагогічні працівники зобов'язані:
• забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов'язкових державних вимог;
• сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров'я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;
• сприяти зростанню іміджу навчального закладу;
• настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;
• виховувати в учнів (вихованців) повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;
• готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
• дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;
• захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;
• постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру; виконувати статут навчального закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;
• виконувати накази і розпорядження керівника навчального закладу, органів управління освітою;
• брати участь у роботі педагогічної ради.
3.9. Права, обов'язки та соціальні гарантії інших працівників навчального закладу регулюються трудовим законодавством та правилами внутрішнього розпорядку навчального закладу.
3.10. Працівники навчального закладу проходять періодичні безоплатні медичні огляди в установленому законодавством порядку.
3.11. Працівники навчального закладу несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров'я учнів (вихованців) згідно із законодавством.
3.12. У навчальному закладі обов'язково проводиться атестація педагогічних працівників незалежно від підпорядкування, типів і форм власності. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п'ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.
3.13. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку навчального закладу, не виконують посадових обов'язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.
3.14. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:
• обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;
• звертатись до органів управління освітою, керівника навчального закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;
• брати участь в заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази навчального закладу;
• на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування навчального закладу та у відповідних державних, судових органах.
3.15. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов'язані:
• забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;
• постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;
• поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім'ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;
• виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.
3.16. У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, порушувати клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.
3.17. Представники громадськості мають право:
• обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в навчальному закладі;
• керувати учнівськими об'єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;
• сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню навчального закладу;
• проводити консультації для педагогічних працівників.
3.18. Представники громадськості зобов'язані:
• дотримуватися Статуту навчального закладу, виконувати накази та розпорядження керівника навчального закладу, рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.


IV. УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ
4.1. Управління навчальним закладом здійснюється відділом освіти Білопільської райдержадміністрації.
Безпосереднє керівництво навчальним закладом здійснює його директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки та стан здоров’я, якого не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.
Директор навчального закладу та його заступники призначаються і звільняються з посади відповідним органом управління освітою. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється за поданням директора з дотриманням чинного законодавства.
4.2. Вищим органом громадського самоврядування навчального закладу освіти є загальні збори колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.
Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:
- працівників навчального закладу – зборами трудового колективу;
- учнів навчального закладу другого-третього ступеня – класними зборами;
- батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами.
Визначається така кількість делегатів: від працівників навчального закладу до 20 чоловік, учнів – до 5, батьків і представників громадськості – до10.
Термін їх повноважень становить один рік.
Загальні збори (конференція) правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.
Право скликати збори мають голова ради навчального закладу, учасники зборів (делегати конференції), якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор навчального закладу, засновник.
Загальні збори (конференція):
• обирають раду навчального закладу, її голову, встановлюють термін їх повноважень;
• заслуховують звіт директора і голови ради навчального закладу;
• розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності навчального закладу;
• затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності навчального закладу;
• приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.
4.3. У період між загальними зборами (конференцією) діє рада навчального закладу.
4.3.1. Метою діяльності ради є:
• сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;
• об'єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку навчального закладу та удосконалення навчально-виховного процесу; зміцнення матеріальної бази;
• формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління навчальним закладом;
• розширення колегіальних форм управління навчальним закладом;
• підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов'язаних з організацією навчально-виховного процесу.
4.3.2. Основними завданнями ради є:
• підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім'єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;
• визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку навчального закладу та сприяння організаційно-педагогічному, матеріальному забезпеченню навчально-виховного процесу;
• формування навичок здорового способу життя;
• створення належного педагогічного клімату в навчальному закладі;
• сприяння духовному, фізичному розвитку учнів (вихованців) та набуття ними соціального досвіду;
• підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;
• сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів (вихованців);
• підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;
• ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов'язковості загальної середньої освіти;
• стимулювання морального та матеріального заохочення учнів (вихованців), сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;
• зміцнення партнерських зв'язків між родинами учнів (вихованців) та загальноосвітнім навчальним закладом з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.
4.3.3. До ради обираються представники від педагогічного колективу, учнів (вихованців) II–III ступенів навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами загальноосвітнього навчального закладу.
Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами (конференцією).
На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.
4.3.4. Рада навчального закладу діє на засадах:
• пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства,держави;
• дотримання вимог законодавства України;
• колегіальності ухвалення рішень;
• добровільності і рівноправності членства;
• гласності.
Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами (конференцією).
Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.
Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора навчального закладу, засновника, а також членами ради.
Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.
У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.
Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту навчального закладу, в 7-й денний термін доводиться до відома педагогічного колективу, учнів (вихованців), батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості. У разі незгоди адміністрації навчального закладу з рішенням ради створюються узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.
До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету навчального закладу.
4.3.5. Очолює раду навчального закладу голова, який обирається із складу ради.
Голова ради може бути членом педагогічної ради.
Головою ради не можуть бути директор та його заступники. Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямків роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.
Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності навчального закладу, пов’язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.
4.3.6. Рада навчального закладу:
• організовує виконання рішень загальних зборів (конференції);
• вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;
• разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту навчального закладу;
• затверджує режим роботи навчального закладу;
• сприяє формуванню мережі класів навчального закладу, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;
• приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників навчального закладу золотою медаллю "За високі досягнення у навчанні" або срібною медаллю "За досягнення у навчанні" та нагородження учнів похвальними листами "За високі досягнення у навчанні" та похвальними грамотами "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів";
• разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів (вихованців), а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;
• заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;
• виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями (вихованцями);
• виступає ініціатором проведення добродійних акцій;
• вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;
• сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями (вихованцями);
• розподіляє і контролює позабюджетні кошти фонду загального обов’язкого навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням (вихованцям);
• розглядає питання родинного виховання;
• бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;
• сприяє педагогічній освіті батьків;
• сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;
• розглядає питання здобуття обов'язкової загальної середньої освіти учнями (вихованцями);
• організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів (вихованців);
• розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи навчального закладу;
• може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи.
Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою.
4.4. При навчальному закладі за рішенням загальних зборів (конференції) може створюватися і діяти піклувальна рада, учнівський комітет, комісії, асоціації, тощо, положення про які розробляє і затверджує Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України.
4.5. Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності дошкільної та загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.
4.5.1. Основними завданнями піклувальної ради є:
• сприяння виконанню законодавства України щодо обов'язковості дошкільної та повної загальної середньої освіти;
• співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів (вихованців) у навчальному закладі;
• зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновної, та лікувально-оздоровчої бази навчального закладу;
• залучення додаткових джерел фінансування;
• організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів (вихованців), педагогічних працівників;
• запобігання дитячої бездоглядності;
• стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів (вихованців).
4.5.2. Піклувальна рада формується у складі 17 осіб з представників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних, батьків.
Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах (конференції) навчального закладу шляхом голосування простою більшістю голосів.
Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.
Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди керівника загальноосвітнього навчального закладу.
У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних зборах (конференції) на його місце обирається інша особа.
4.5.3. Піклувальна рада діє на засадах:
• пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;
• дотримання вимог законодавства України;
• самоврядування;
• колегіальності ухвалення рішень;
• добровільності і рівноправності членства;
• гласності.
Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік.
Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів.
Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.
Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів.
Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.
Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відома колективу загальноосвітнього навчального закладу, батьків, громадськості. Їх виконання організовується членами піклувальної ради.
4.5.4. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.
З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.
Голова піклувальної ради:
• скликає і координує роботу піклувальної ради;
• готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;
• визначає функції заступника, секретаря та інших членів;
• представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до її повноважень.
Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.
4.5.5. Піклувальна рада має право:
• вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника загальноосвітнього навчального закладу, загальних зборів (конференції) пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази навчального закладу;
• залучати додаткові джерела фінансування навчального закладу;
• вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази навчального закладу;
• стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів (вихованців);
• брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи навчального закладу, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку;
• створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування.
4.6. Директор навчального закладу:
• здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;
• діє від імені закладу, представляє його в державних та інших органах, установах і організаціях;
• організовує навчально-виховний процес;
• забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;
• відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;
• створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;
• забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;
• підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;
• забезпечує права учнів (вихованців) на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;
• відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;
• приймає на роботу та звільняє з роботи обслуговуючий персонал навчального закладу;
• призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками;
• контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;
• здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов'язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;
• розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами;
• видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;
• за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов'язки працівників навчального закладу;
• створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;
• відповідає за реалізацію завдань дошкільної та шкільної освіти, визначених законами України «Про дошкільну освіту», «Про освіту», «Про загальну середню освіту» забезпечення рівня дошкільної та шкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу.
• щороку звітує про свою діяльність на загальних зборах (конференціях) колективу закладу, громадськості та батьків або осіб, які їх замінюють.
• несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами (конференцією), засновником, місцевими органами державної виконавчої влади тощо.
4.7. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором навчального закладу і затверджується відділом освіти Білопільської райдержадміністрації.
Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.
Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.
4.8. У навчальному закладі створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган – педагогічна рада.
Головою педагогічної ради є директор навчального закладу.
4.9. Педагогічна рада розглядає питання:
• удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу, планування та режиму роботи навчального закладу;
• переведення учнів до наступних класів та їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;
• підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;
• морального та матеріального заохочення учнів (вихованців) та працівників навчального закладу.
4.10. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб навчального закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік.
Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.
4.11. У навчальному закладі можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

V. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА
5.1. Матеріально-технічна база навчального закладу включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі навчального закладу.
5.2. Майно навчального закладу належить йому на правах власності, повного господарського відання або оперативного управління відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування і Статуту навчального закладу та укладених ним угод.
5.3. Навчальний заклад відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.
5.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна навчального закладу проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані навчальному закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.
5.5. База навчального закладу складається із навчальних кабінетів, майстерень, а також спортивної, актової залів, бібліотеки, комп’ютерного класу, архіву, медичного кабінету, їдальні, тощо.
5.6. Відповідно до рішення виконкому Білопільської міської ради навчальний заклад має земельну ділянку, де розміщуються спортивні та географічний майданчики, навчально-дослідна ділянка, зона відпочинку, господарські будівлі тощо.

VI. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
6.1. Фінансово-господарська діяльність навчального закладу здійснюється на основі його кошторису.
6.2. Джерелами формування кошторису навчального закладу є:
• кошти засновника;
• кошти державного бюджету (для державних та комунальних загальноосвітніх навчальних закладів) у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі Державних стандартів освіти;
• кошти, отримані за надання платних послуг;
• доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, навчально-дослідних ділянок, підсобних господарств, від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;
• благодійні внески юридичних і фізичних осіб.
6.3. У навчальному закладі комунальної форми власності створюється фонд загального обов'язкового навчання, який формується з урахуванням матеріально-побутових потреб учнів за рахунок коштів засновників та бюджету в розмірі не менше трьох відсотків витрат на його поточне утримання, а також за рахунок коштів, залучених з інших джерел.
Кошти фонду загального обов'язкового навчання зберігаються на рахунку цього навчального закладу в установі банку і витрачаються відповідно до кошторису, що затверджується директором навчального закладу.
Облік і використання коштів фонду загального обов'язкового навчання здійснюються цим навчальним закладом згідно з наказом директора, що видається на підставі рішення ради навчального закладу, відповідно до порядку, передбаченого чинним законодавством.
Контроль за правильним використанням коштів фонду загального обов'язкового навчання здійснюють органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування, органи управління освітою.
Навчальний заклад має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.
Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в навчальному закладі визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади. За рішенням засновника закладу бухгалтерський облік здійснюється через централізовану бухгалтерію.
Звітність про діяльність загальноосвітнього навчального закладу встановлюється відповідно до законодавства.

VII. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
7.1. Навчальний заклад за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв'язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.
7.2. Навчальний заклад має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн.


VIII. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
8.1. Державний контроль за діяльністю навчального закладу здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.
8.2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Державна інспекція навчальних закладів, обласне управління освіти і науки Сумської облдержадміністрації та відділ освіти Білопільської райдержадміністрації.
8.3. Основною формою державного контролю за діяльністю навчального закладу є атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.
У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) навчального закладу з питань, пов'язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1–2 разів на рік. Перевірки з питань, не пов'язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться його засновником (власником) відповідно до законодавства.

IX. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
9.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію навчального закладу приймає засновник.
Реорганізація навчального закладу відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.
Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.
З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління навчальним закладом.
9.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно навчального закладу, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику.
9.3. У випадку реорганізації права та зобов'язання навчального закладу переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених навчальних закладів.

С Т А Т У Т
ВОРОЖБЯНСЬКОГО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ: ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ –
ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №3
БІЛОПІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
вул.Комсомольська, 22
м.Ворожба
Сумська область
41812
Україна


І.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
1.1. Ворожбянський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад №3 Білопільської районної ради Сумської області (далі – навчально-виховний комплекс), створений рішенням сесії Білопільської районної ради від _______2012 року.
Коротка назва:
Ворожбянський НВК №3 Білопільської районної ради Сумської області.
1.2.Юридична адреса загальноосвітнього навчального закладу: 41812 Сумська область, місто Ворожба, вулиця Комсомольська, 22, телефон 9-84-36.
1.3. Навчально-виховний комплекс є юридичною особою, має самостійний баланс, печатку, штамп, ідентифікаційний номер.
1.4.Засновником Ворожбянського навчально-виховного комплексу: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад №3 є Білопільська районна рада Сумської області.
1.5.Створення, ліквідація, реорганізація навчального закладу здійснюється відповідно до законодавства.
1.6 Головною метою навчально-виховного комплексу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти в обсязі державних стандартів.
1.7. Головними завданнями навчально-виховного закладу є:
• створення умов для різнобічного розвитку дитини, починаючи з дошкільного віку; створення умов для різнобічного розвитку дитини дошкільного віку, учня, формування гармонійної особистості, збереження та зміцнення її фізичного і психічного здоров'я;
• виховання громадянина України;
• виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
• формування і розвиток соціально зрілої, творчої, гармонійної особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;
• виховання в учнів (вихованців) поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини, громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;
• розвиток особистості учня (вихованця), його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;
• реалізація права учнів (вихованців) на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
• формування норм загальнолюдської моралі;
• виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження та зміцнення фізичного і психологічного здоров’я дитини;
• створення умов для здобуття дітьми безперервної дошкільної та загальної середньої освіти в обсязі державних стандартів дошкільної та загальної середньої освіти, розвитку їх творчих здібностей і нахилів.
1.8. Ворожбянський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад №3 Білопільської районної ради Сумської області в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про дошкільну освіту", Положенням про навчально-виховний комплекс – загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 778, іншими нормативно-правовими актами, власним статутом.
1.9. Навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України, та власним статутом.
1.10. Режим роботи навчально-виховного комплексу (його підрозділів), встановлюються засновником (власником) відповідно до законодавства про освіту.
1.11. Навчальний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:
• безпечні умови освітньої діяльності;
• дотримання державних стандартів освіти;
• дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов'язань за міжнародними угодами;
• дотримання фінансової дисципліни.
1.12. У навчальному закладі визначена українська мова навчання і виховання. У шкільному підрозділі запроваджено поглиблене вивчення предметів та профільне навчання на III ступені. Профілі вводяться залежно від бажання дітей, кількості паралельних класів, кадрового та навчально-методичного забезпечення в старшій школі.
1.13. Навчальний заклад має право:
• проходити в установленому порядку державну атестацію;
• визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із засновником;
• визначати варіативну частину робочого навчального плану;
• в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;
• спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;
• використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;
• бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством України та власним статутом;
• отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;
• залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;
• розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів.
1.14. Навчально-виховний комплекс складається з двох підрозділів дошкільного та шкільного.
Дошкільний підрозділ забезпечує належний рівень дошкільної освіти дітей віком від трьох до шести (семи) років відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти.
Шкільний підрозділ забезпечує відповідний рівень загальноосвітньої підготовки учнів згідно з вимогами Державного стандарту загальної середньої освіти.
1.15. Навчально-виховний комплекс має право:
• проходити в установленому порядку державну атестацію; визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із власником (засновником);
визначати варіативну частину робочого навчального плану;
• в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;
• спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не заперечить законодавству України;
• використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;
• отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб згідно чинного законодавства;
• організовувати курси робітничих професій (водіїв автотранспортних засобів, швей, користувачів комп’ютерів та інші, що не суперечать чинному законодавству;
• надавати платні послуги населенню.
• залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;
• розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-оздоровчих і культурних підрозділів.
1.16. У навчальному закладі створюються та функціонують: предметні методичні об’єднання, творчі групи.
1.17. Медичне обслуговування учнів (вихованців) та відповідні умови для його організації забезпечуються засновником і здійснюються Білопільською центральною районною лікарнею.
1.18. Взаємовідносини навчального закладу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

II. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
2.1. Ворожбянський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад №3 планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного та річного планів роботи.
У планах роботи відображаються найголовніші питання роботи навчального закладу, визначаються перспективи його розвитку. Плани роботи затверджуються педагогічною радою навчального закладу.
2.2.Навчально-виховний процес у дошкільному підрозділі навчально-виховного комплексу здійснюється за програмами розвитку, виховання і навчання дітей дошкільного віку, затвердженими Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.
2.3. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес шкільного підрозділу, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання.
Робочий навчальний план Ворожбянського навчально-виховного комплексу: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад №3 затверджується відділом освіти Білопільської райдержадміністрації.
У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків (щоденний, тижневий) та режим роботи (щоденний, річний).
2.4. Відповідно до робочого навчального плану Ворожбянського навчально-виховного комплексу: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад №3 педагогічні працівники самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.
2.5. Ворожбянський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад №3 здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання.
2.6. Зарахування учнів (вихованців) до навчального закладу здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх замінюють) або направлень відповідних органів управління освітою, а також свідоцтва про народження (копії), паспорта, медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу).
2.7. Зарахування дітей дошкільного віку до навчально-виховного комплексу здійснюється на без конкурсній основі, як правило, відповідно до території обслуговування.
2.8. Порядок приймання та відрахування дітей дошкільного віку, учнів умови збереження за дитиною дошкільного віку місця у навчально-виховному комплексі визначаються положеннями про загальноосвітній та дошкільний навчальні заклади.
До першого класу шкільного підрозділу зараховуються діти, як правило, із шести років.
У разі потреби учень (вихованець) може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності заяви батьків чи осіб, що їх замінюють, особової справи учня, встановленого Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України зразка.
2.9. Під час прийому дитини до навчального закладу, керівник зобов'язаний ознайомити батьків або осіб, що їх замінюють, із статутом навчального закладу, іншими документами, що регламентують його діяльність.
2.10. Порядок приймання та відрахування дітей дошкільного віку, учнів, умови збереження за дитиною дошкільного віку місця у навчально-виховному комплексі визначаються відповідно законодавства про освіту
2.11. У шкільному підрозділі навчально-виховного комплексу для учнів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть створюватись групи продовженого дня.
Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора навчального закладу на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють). Режим роботи групи продовженого розробляється школою в межах часу, передбаченого тарифікацією, затвердженою відділом освіти.
2.12. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів установлюються навчальним закладом у межах часу, що передбачений робочим навчальним планом.
Навчальний рік розпочинається 1 вересня у День знань і закінчується не пізніше 1 липня.
Навчальний рік поділяється на два семестри. У кінці навчального року учні 4, 9, 11 класів проходять державну підсумкову атестацію.
2.13. Протягом 4 днів для учнів 1-4 класів проводяться навчальні екскурсії, протягом 10 днів - для учнів 5-8, 10 класів проводяться навчальні екскурсії та навчальна практика згідно інструктивно-методичних документів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.
2.14. Протягом літніх канікул для учнів 5-8, 10 класів проводиться чергування по школі з метою підтримання належного санітарного стану території школи та пришкільних ділянок, квітників. Для учнів 5-6 класів – 5 днів по 3 години, 7-8 класів – 5 днів по 4 години, 10 класу – 5 днів по 5 годин.
2.15. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).
2.16. За погодженням з відділом освіти Білопільської райдержадміністрації Сумської області з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю навчального закладу для учнів проводяться канікули. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.
2.17. Тривалість уроків у навчальному закладі становить: у перших класах – 35 хвилин, у других – четвертих класах – 40 хвилин, у п'ятих – одинадцятих – 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відповідними органами управління освітою та територіальними установами державної санітарно-епідеміологічної служби.
Між уроками проводяться перерви. Їх тривалість становить: для учнів 1-го - 25 хв, (після третього уроку – велика перерва 40 хв); для учнів 2-4 -го класів - 20 хв, (після другого уроку – велика перерва 40 хв); тривалість перерв між уроками для учнів 5-11-го класів становить 10 хв, (після третього уроку – велика перерва 30 хв).
2.18. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується Білопільською СЕС і затверджується директором закладу.
Тижневий режим роботи навчального закладу погоджується Білопільською СЕС та затверджується радою школи і директором.
Крім різних форм обов'язкових навчальних занять, у навчальному закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань.
Усі позакласні заходи, які проводяться в школі, мають закінчуватися для учнів 1-4 класів не пізніше 15 годин, для учнів 5-7 класів не пізніше – 19 години, для учнів 8-11 класів – не пізніше 20 години.
2.19. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.
2.20. У Ворожбянському навчально-виховному комплексі: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад №3 визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів (вихованців), ведеться тематичний облік знань.
У першому класі дається словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів, у другому – може надаватись словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів за рішенням педагогічної ради.
У наступних класах оцінювання здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.
У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.
2.21. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії).
2.22. Порядок переведення і випуск учнів навчального закладу визначається Інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 05.02.2001 р. № 44 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 08.02.2001 р. за № 120/5311.
2.23. При переведенні учнів з початкової до основної школи передусім беруться до уваги досягнення у навчанні не нижче середнього рівня з української мови, читання, математики.
2.24. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступень навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.
2.25. Учням, які закінчили певний ступень навчального закладу, видається відповідний документ про освіту:
по закінченні початкової школи – табель успішності;
по закінченні основної школи – свідоцтво про базову загальну середню освіту;
по закінченні навчального закладу – атестат про повну загальну середню освіту.
2.26. За відмінні успіхи у навчанні учні 2-8,10 класів нагороджуються похвальним листом «За високі досягнення у навчанні», випускники школи ІІ, ІІІ ступенів - похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів». Крім цього за високі досягнення у навчанні випускники школи ІІ ступенів одержують свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою, випускники ІІІ ступенів нагороджуються медалями: золотою «За високі досягнення у навчанні» та срібною «За досягнення у навчанні».
2.27. Учням 2-11 класів виставляються оцінки з поведінки за підсумками кожного семестру і за рік по чотирибальній системі оцінювання. Оцінку „зразкова” заслуговують школярі, які свідомо і відповідально ставляться до своїх обов’язків, бездоганно поводять себе на уроках і в позаурочний час. Вона є підставою для застосування для кращих учнів різних форм заохочення. Оцінка „добра” виставляється тим, хто добросовісно виконує визначені обов’язки. Оцінку „задовільна” мають школярі, які виконують учнівські обов’язки лише при постійному контролі з боку вчителів, батьків, припускаються поодиноких незначних порушень. Оцінку „незадовільна” одержують учні, котрі грубо порушують покладені на них обов’язки, правила для учнів, або скоїли антигромадський вчинок, що має ознаки правопорушення. Оцінки з поведінки виставляються в кінці кожного семестру класним керівником (вчителем початкових класів), враховуючи думку колективу, класу та вчителів-предметників, вихователів груп продовженого дня, органів учнівського самоврядування. За грубе порушення дисципліни поведінка учня може бути розглянута на засіданні педагогічної ради або ради школи з запрошенням його батьків.
Грубим порушенням дисципліни вважається:
- невідвідування школи без поважних причин;
- вживання нецензурних слів;
- тютюнопаління;
- вживання алкоголю, наркотиків;
- псування шкільного майна,особистого майна вчителів, учнів, інших громадян;
- крадіжка;
- бійка;
- торгівля в школі;
- невиконання розпоряджень учителя з питань навчально-виховного процесу;
- приниження гідності і честі іншої людини;
- випадки, за які наступає адміністративна і кримінальна відповідальність.
2.28. Режим роботи дошкільної групи навчального закладу встановлюється його засновником за погодженням з відповідними органами управління освітою та охорони здоров'я.
2.29. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 22 серпня 1996 року № 1004 у навчальному закладі запроваджено шкільну форму.
Для учнів 1-4 класів:
для хлопчиків: костюм напіввовняний, що складається з однобортного або двобортного піджака та штанів темного кольору. Костюм літній, що складається з довгих штанів, сорочки з довгими або короткими рукавами та футболки;
для дівчаток костюм напіввовняний, що складається з однобортного або двобортного жакета, спідниці, сарафана, або штанів темного кольору. Костюм літній складається з сукні, спідниці, сарафана та футболки, або блузки.
Для учнів 5-9 класів:
Комплект шкільної форми для хлопчиків: костюм напіввовняний, що складається з однобортного або двобортного піджака та штанів темного кольору;
Костюм літній, що складється з довгих штанів, сорочки з довгими або короткими рукавами та футболки.
Комплект шкільної форми для дівчаток:
Костюм напіввовняний, що складається з однобортного або двобортного жакета та спідниці, сарафана або штанів темного кольору;
Костюм літній складається з сукні, спідниці, сарафана, блузи та футболки.
Для учнів 10-11 класів:
костюм напіввовняний, що складається з однобортного або двобортного піджака і штанів темного кольору;
костюм літній складається з довгих штанів, жилета, сорочки з довгими або короткими рукавами та футболки.
Для дівчаток:
Костюм напіввовняний, що складається з однобортного або двобортного жакета та спідниці, штанів або сарафана темного кольору;
Костюм літній складається з сукні, спідниці, сарафана, блузи та футболки.
2.30. Зачіска школяра повинна бути охайною. У хлопчиків волосся не повинно спадати за комір, у дівчаток повинно бути заплетене або зібране в пучок.

III. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
3.1. Учасниками навчально-виховного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі є:
• учні (вихованці);
• керівники;
• педагогічні працівники;
• психолог, бібліотекар;
• медичні працівники;
• інші спеціалісти;
• батьки або особи, які їх замінюють.
3.2. Права і обов'язки учнів (вихованців), педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим Статутом.
3.3. Учні мають право:
• на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;
• на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною базою навчального закладу;
• на доступ до інформації з усіх галузей знань; брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;
• брати участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;
• брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів (вихованців);
• брати участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;
• на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;
• на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці.
3.4. Учні зобов'язані:
• оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;
• дотримуватися вимог Статуту, Правил внутрішнього розпорядку та Правил для учнів;
• бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;
• дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;
• брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;
• дотримуватися правил особистої гігієни.
3.5. Педагогічними працівниками навчального закладу можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я яких дозволяє виконувати професійні обов'язки.
3.6. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України "Про загальну середню освіту", «Про дошкільну освіту» та іншими законодавчими актами.
3.7. Педагогічні працівники мають право на:
• захист професійної честі, гідності;
• самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров'я учнів (вихованців);
• участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;
• проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;
• виявлення педагогічної ініціативи;
• позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;
• участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;
• підвищення кваліфікації, перепідготовку;
• отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років в порядку визначеному законодавством України;
• на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства;
• об'єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об'єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством.
Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.
3.8. Педагогічні працівники зобов'язані:
• забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов'язкових державних вимог;
• сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров'я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;
• сприяти зростанню іміджу навчального закладу;
• настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;
• виховувати в учнів (вихованців) повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;
• готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
• дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;
• захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;
• постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру; виконувати статут навчального закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;
• виконувати накази і розпорядження керівника навчального закладу, органів управління освітою;
• брати участь у роботі педагогічної ради.
3.9. Права, обов'язки та соціальні гарантії інших працівників навчального закладу регулюються трудовим законодавством та правилами внутрішнього розпорядку навчального закладу.
3.10. Працівники навчального закладу проходять періодичні безоплатні медичні огляди в установленому законодавством порядку.
3.11. Працівники навчального закладу несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров'я учнів (вихованців) згідно із законодавством.
3.12. У навчальному закладі обов'язково проводиться атестація педагогічних працівників незалежно від підпорядкування, типів і форм власності. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п'ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.
3.13. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку навчального закладу, не виконують посадових обов'язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.
3.14. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:
• обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;
• звертатись до органів управління освітою, керівника навчального закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;
• брати участь в заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази навчального закладу;
• на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування навчального закладу та у відповідних державних, судових органах.
3.15. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов'язані:
• забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;
• постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;
• поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім'ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;
• виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.
3.16. У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, порушувати клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.
3.17. Представники громадськості мають право:
• обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в навчальному закладі;
• керувати учнівськими об'єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;
• сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню навчального закладу;
• проводити консультації для педагогічних працівників.
3.18. Представники громадськості зобов'язані:
• дотримуватися Статуту навчального закладу, виконувати накази та розпорядження керівника навчального закладу, рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.


IV. УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ
4.1. Управління навчальним закладом здійснюється відділом освіти Білопільської райдержадміністрації.
Безпосереднє керівництво навчальним закладом здійснює його директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки та стан здоров’я, якого не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.
Директор навчального закладу та його заступники призначаються і звільняються з посади відповідним органом управління освітою. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється за поданням директора з дотриманням чинного законодавства.
4.2. Вищим органом громадського самоврядування навчального закладу освіти є загальні збори колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.
Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:
- працівників навчального закладу – зборами трудового колективу;
- учнів навчального закладу другого-третього ступеня – класними зборами;
- батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами.
Визначається така кількість делегатів: від працівників навчального закладу до 20 чоловік, учнів – до 5, батьків і представників громадськості – до10.
Термін їх повноважень становить один рік.
Загальні збори (конференція) правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.
Право скликати збори мають голова ради навчального закладу, учасники зборів (делегати конференції), якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор навчального закладу, засновник.
Загальні збори (конференція):
• обирають раду навчального закладу, її голову, встановлюють термін їх повноважень;
• заслуховують звіт директора і голови ради навчального закладу;
• розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності навчального закладу;
• затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності навчального закладу;
• приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.
4.3. У період між загальними зборами (конференцією) діє рада навчального закладу.
4.3.1. Метою діяльності ради є:
• сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;
• об'єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку навчального закладу та удосконалення навчально-виховного процесу; зміцнення матеріальної бази;
• формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління навчальним закладом;
• розширення колегіальних форм управління навчальним закладом;
• підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов'язаних з організацією навчально-виховного процесу.
4.3.2. Основними завданнями ради є:
• підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім'єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;
• визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку навчального закладу та сприяння організаційно-педагогічному, матеріальному забезпеченню навчально-виховного процесу;
• формування навичок здорового способу життя;
• створення належного педагогічного клімату в навчальному закладі;
• сприяння духовному, фізичному розвитку учнів (вихованців) та набуття ними соціального досвіду;
• підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;
• сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів (вихованців);
• підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;
• ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов'язковості загальної середньої освіти;
• стимулювання морального та матеріального заохочення учнів (вихованців), сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;
• зміцнення партнерських зв'язків між родинами учнів (вихованців) та загальноосвітнім навчальним закладом з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.
4.3.3. До ради обираються представники від педагогічного колективу, учнів (вихованців) II–III ступенів навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами загальноосвітнього навчального закладу.
Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами (конференцією).
На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.
4.3.4. Рада навчального закладу діє на засадах:
• пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства,держави;
• дотримання вимог законодавства України;
• колегіальності ухвалення рішень;
• добровільності і рівноправності членства;
• гласності.
Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами (конференцією).
Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.
Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора навчального закладу, засновника, а також членами ради.
Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.
У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.
Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту навчального закладу, в 7-й денний термін доводиться до відома педагогічного колективу, учнів (вихованців), батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості. У разі незгоди адміністрації навчального закладу з рішенням ради створюються узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.
До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету навчального закладу.
4.3.5. Очолює раду навчального закладу голова, який обирається із складу ради.
Голова ради може бути членом педагогічної ради.
Головою ради не можуть бути директор та його заступники. Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямків роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.
Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності навчального закладу, пов’язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.
4.3.6. Рада навчального закладу:
• організовує виконання рішень загальних зборів (конференції);
• вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;
• разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту навчального закладу;
• затверджує режим роботи навчального закладу;
• сприяє формуванню мережі класів навчального закладу, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;
• приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників навчального закладу золотою медаллю "За високі досягнення у навчанні" або срібною медаллю "За досягнення у навчанні" та нагородження учнів похвальними листами "За високі досягнення у навчанні" та похвальними грамотами "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів";
• разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів (вихованців), а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;
• заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;
• виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями (вихованцями);
• виступає ініціатором проведення добродійних акцій;
• вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;
• сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями (вихованцями);
• розподіляє і контролює позабюджетні кошти фонду загального обов’язкого навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням (вихованцям);
• розглядає питання родинного виховання;
• бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;
• сприяє педагогічній освіті батьків;
• сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;
• розглядає питання здобуття обов'язкової загальної середньої освіти учнями (вихованцями);
• організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів (вихованців);
• розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи навчального закладу;
• може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи.
Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою.
4.4. При навчальному закладі за рішенням загальних зборів (конференції) може створюватися і діяти піклувальна рада, учнівський комітет, комісії, асоціації, тощо, положення про які розробляє і затверджує Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України.
4.5. Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності дошкільної та загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.
4.5.1. Основними завданнями піклувальної ради є:
• сприяння виконанню законодавства України щодо обов'язковості дошкільної та повної загальної середньої освіти;
• співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів (вихованців) у навчальному закладі;
• зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновної, та лікувально-оздоровчої бази навчального закладу;
• залучення додаткових джерел фінансування;
• організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів (вихованців), педагогічних працівників;
• запобігання дитячої бездоглядності;
• стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів (вихованців).
4.5.2. Піклувальна рада формується у складі 17 осіб з представників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних, батьків.
Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах (конференції) навчального закладу шляхом голосування простою більшістю голосів.
Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.
Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди керівника загальноосвітнього навчального закладу.
У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних зборах (конференції) на його місце обирається інша особа.
4.5.3. Піклувальна рада діє на засадах:
• пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;
• дотримання вимог законодавства України;
• самоврядування;
• колегіальності ухвалення рішень;
• добровільності і рівноправності членства;
• гласності.
Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік.
Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів.
Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.
Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів.
Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.
Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відома колективу загальноосвітнього навчального закладу, батьків, громадськості. Їх виконання організовується членами піклувальної ради.
4.5.4. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.
З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.
Голова піклувальної ради:
• скликає і координує роботу піклувальної ради;
• готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;
• визначає функції заступника, секретаря та інших членів;
• представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до її повноважень.
Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.
4.5.5. Піклувальна рада має право:
• вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника загальноосвітнього навчального закладу, загальних зборів (конференції) пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази навчального закладу;
• залучати додаткові джерела фінансування навчального закладу;
• вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази навчального закладу;
• стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів (вихованців);
• брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи навчального закладу, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку;
• створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування.
4.6. Директор навчального закладу:
• здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;
• діє від імені закладу, представляє його в державних та інших органах, установах і організаціях;
• організовує навчально-виховний процес;
• забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;
• відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;
• створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;
• забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;
• підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;
• забезпечує права учнів (вихованців) на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;
• відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;
• приймає на роботу та звільняє з роботи обслуговуючий персонал навчального закладу;
• призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками;
• контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;
• здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов'язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;
• розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами;
• видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;
• за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов'язки працівників навчального закладу;
• створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;
• відповідає за реалізацію завдань дошкільної та шкільної освіти, визначених законами України «Про дошкільну освіту», «Про освіту», «Про загальну середню освіту» забезпечення рівня дошкільної та шкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу.
• щороку звітує про свою діяльність на загальних зборах (конференціях) колективу закладу, громадськості та батьків або осіб, які їх замінюють.
• несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами (конференцією), засновником, місцевими органами державної виконавчої влади тощо.
4.7. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором навчального закладу і затверджується відділом освіти Білопільської райдержадміністрації.
Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.
Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.
4.8. У навчальному закладі створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган – педагогічна рада.
Головою педагогічної ради є директор навчального закладу.
4.9. Педагогічна рада розглядає питання:
• удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу, планування та режиму роботи навчального закладу;
• переведення учнів до наступних класів та їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;
• підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;
• морального та матеріального заохочення учнів (вихованців) та працівників навчального закладу.
4.10. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб навчального закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік.
Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.
4.11. У навчальному закладі можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

V. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА
5.1. Матеріально-технічна база навчального закладу включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі навчального закладу.
5.2. Майно навчального закладу належить йому на правах власності, повного господарського відання або оперативного управління відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування і Статуту навчального закладу та укладених ним угод.
5.3. Навчальний заклад відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.
5.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна навчального закладу проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані навчальному закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.
5.5. База навчального закладу складається із навчальних кабінетів, майстерень, а також спортивної, актової залів, бібліотеки, комп’ютерного класу, архіву, медичного кабінету, їдальні, тощо.
5.6. Відповідно до рішення виконкому Білопільської міської ради навчальний заклад має земельну ділянку, де розміщуються спортивні та географічний майданчики, навчально-дослідна ділянка, зона відпочинку, господарські будівлі тощо.

VI. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
6.1. Фінансово-господарська діяльність навчального закладу здійснюється на основі його кошторису.
6.2. Джерелами формування кошторису навчального закладу є:
• кошти засновника;
• кошти державного бюджету (для державних та комунальних загальноосвітніх навчальних закладів) у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі Державних стандартів освіти;
• кошти, отримані за надання платних послуг;
• доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, навчально-дослідних ділянок, підсобних господарств, від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;
• благодійні внески юридичних і фізичних осіб.
6.3. У навчальному закладі комунальної форми власності створюється фонд загального обов'язкового навчання, який формується з урахуванням матеріально-побутових потреб учнів за рахунок коштів засновників та бюджету в розмірі не менше трьох відсотків витрат на його поточне утримання, а також за рахунок коштів, залучених з інших джерел.
Кошти фонду загального обов'язкового навчання зберігаються на рахунку цього навчального закладу в установі банку і витрачаються відповідно до кошторису, що затверджується директором навчального закладу.
Облік і використання коштів фонду загального обов'язкового навчання здійснюються цим навчальним закладом згідно з наказом директора, що видається на підставі рішення ради навчального закладу, відповідно до порядку, передбаченого чинним законодавством.
Контроль за правильним використанням коштів фонду загального обов'язкового навчання здійснюють органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування, органи управління освітою.
Навчальний заклад має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.
Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в навчальному закладі визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади. За рішенням засновника закладу бухгалтерський облік здійснюється через централізовану бухгалтерію.
Звітність про діяльність загальноосвітнього навчального закладу встановлюється відповідно до законодавства.

VII. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
7.1. Навчальний заклад за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв'язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.
7.2. Навчальний заклад має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн.


VIII. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
8.1. Державний контроль за діяльністю навчального закладу здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.
8.2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Державна інспекція навчальних закладів, обласне управління освіти і науки Сумської облдержадміністрації та відділ освіти Білопільської райдержадміністрації.
8.3. Основною формою державного контролю за діяльністю навчального закладу є атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.
У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) навчального закладу з питань, пов'язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1–2 разів на рік. Перевірки з питань, не пов'язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться його засновником (власником) відповідно до законодавства.

IX. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
9.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію навчального закладу приймає засновник.
Реорганізація навчального закладу відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.
Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.
З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління навчальним закладом.
9.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно навчального закладу, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику.
9.3. У випадку реорганізації права та зобов'язання навчального закладу переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених навчальних закладів.

С Т А Т У Т
ГАННІВСЬКО-ТЕРНІВСЬКОГО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ: ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ –
ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
БІЛОПІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
вул. Леніна, 24
с.Ганнівка-Тернівська
Сумська область
41860
Україна


І.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
1.1. Ганнівсько-Тернівський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад Білопільської районної ради Сумської області (далі – навчально-виховний комплекс), створений рішенням сесії Білопільської районної ради від _______2012 року.
Коротка назва:
Ганнівсько-Вирівський НВК Білопільської районної ради Сумської області.
1.2. Юридична адреса загальноосвітнього навчального закладу: 41860 Сумська область, с.Ганнівка-Вирівська, вулиця Леніна, 24, телефон 9-87-52.
1.3. Навчально-виховний комплекс є юридичною особою, має самостійний баланс, печатку, штамп, ідентифікаційний номер.
1.4. Засновником Ганнівсько-Тернівського навчально-виховного комплексу: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад є Білопільська районна рада Сумської області.
1.5. Створення, ліквідація, реорганізація навчального закладу здійснюється відповідно до законодавства.
1.6. Головною метою навчально-виховного комплексу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти в обсязі державних стандартів.
1.7. Головними завданнями навчально-виховного закладу є:
• створення умов для різнобічного розвитку дитини, починаючи з дошкільного віку; створення умов для різнобічного розвитку дитини дошкільного віку, учня, формування гармонійної особистості, збереження та зміцнення її фізичного і психічного здоров'я;
• виховання громадянина України;
• виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
• формування і розвиток соціально зрілої, творчої, гармонійної особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;
• виховання в учнів (вихованців) поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини, громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;
• розвиток особистості учня (вихованця), його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;
• реалізація права учнів (вихованців) на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
• формування норм загальнолюдської моралі;
• виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження та зміцнення фізичного і психологічного здоров’я дитини;
• створення умов для здобуття дітьми безперервної дошкільної та загальної середньої освіти в обсязі державних стандартів дошкільної та загальної середньої освіти, розвитку їх творчих здібностей і нахилів.
1.8. Ганнівсько-Тернівський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад Білопільської районної ради Сумської області в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про дошкільну освіту", Положенням про навчально-виховний комплекс – загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 778, іншими нормативно-правовими актами, власним статутом.
1.9. Навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України, та власним статутом.
1.10. Режим роботи навчально-виховного комплексу (його підрозділів), встановлюються засновником (власником) відповідно до законодавства про освіту.
1.11. Навчальний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:
• безпечні умови освітньої діяльності;
• дотримання державних стандартів освіти;
• дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов'язань за міжнародними угодами;
• дотримання фінансової дисципліни.
1.12. У навчальному закладі визначена українська мова навчання і виховання. У шкільному підрозділі запроваджено поглиблене вивчення предметів та профільне навчання на III ступені. Профілі вводяться залежно від бажання дітей, кількості паралельних класів, кадрового та навчально-методичного забезпечення в старшій школі.
1.13. Навчальний заклад має право:
• проходити в установленому порядку державну атестацію;
• визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із засновником;
• визначати варіативну частину робочого навчального плану;
• в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;
• спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;
• використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;
• бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством України та власним статутом;
• отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;
• залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;
• розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів.
1.14. Навчально-виховний комплекс складається з двох підрозділів дошкільного та шкільного.
Дошкільний підрозділ забезпечує належний рівень дошкільної освіти дітей віком від трьох до шести (семи) років відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти.
Шкільний підрозділ забезпечує відповідний рівень загальноосвітньої підготовки учнів згідно з вимогами Державного стандарту загальної середньої освіти.
1.15. Навчально-виховний комплекс має право:
• проходити в установленому порядку державну атестацію; визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із власником (засновником);
визначати варіативну частину робочого навчального плану;
• в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;
• спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не заперечить законодавству України;
• використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;
• отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб згідно чинного законодавства;
• організовувати курси робітничих професій (водіїв автотранспортних засобів, швей, користувачів комп’ютерів та інші, що не суперечать чинному законодавству;
• надавати платні послуги населенню.
• залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;
• розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-оздоровчих і культурних підрозділів.
1.16. У навчальному закладі створюються та функціонують: предметні методичні об’єднання, творчі групи.
1.17. Медичне обслуговування учнів (вихованців) та відповідні умови для його організації забезпечуються засновником і здійснюються Білопільською центральною районною лікарнею.
1.18. Взаємовідносини навчального закладу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

II. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
2.1. Ганнівсько-Тернівський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного та річного планів роботи.
У планах роботи відображаються найголовніші питання роботи навчального закладу, визначаються перспективи його розвитку. Плани роботи затверджуються педагогічною радою навчального закладу.
2.2.Навчально-виховний процес у дошкільному підрозділі навчально-виховного комплексу здійснюється за програмами розвитку, виховання і навчання дітей дошкільного віку, затвердженими Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.
2.3. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес шкільного підрозділу, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання.
Робочий навчальний план Ганнівсько-Тернівського навчально-виховного комплексу: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад затверджується відділом освіти Білопільської райдержадміністрації.
У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків (щоденний, тижневий) та режим роботи (щоденний, річний).
2.4. Відповідно до робочого навчального плану Ганнівсько-Тернівського навчально-виховного комплексу: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад педагогічні працівники самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.
2.5. Ганнівсько-Тернівський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання.
2.6. Зарахування учнів (вихованців) до навчального закладу здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх замінюють) або направлень відповідних органів управління освітою, а також свідоцтва про народження (копії), паспорта, медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу).
2.7. Зарахування дітей дошкільного віку до навчально-виховного комплексу здійснюється на без конкурсній основі, як правило, відповідно до території обслуговування.
2.8. Порядок приймання та відрахування дітей дошкільного віку, учнів умови збереження за дитиною дошкільного віку місця у навчально-виховному комплексі визначаються положеннями про загальноосвітній та дошкільний навчальні заклади.
До першого класу шкільного підрозділу зараховуються діти, як правило, із шести років.
У разі потреби учень (вихованець) може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності заяви батьків чи осіб, що їх замінюють, особової справи учня, встановленого Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України зразка.
2.9. Під час прийому дитини до навчального закладу, керівник зобов'язаний ознайомити батьків або осіб, що їх замінюють, із статутом навчального закладу, іншими документами, що регламентують його діяльність.
2.10. Порядок приймання та відрахування дітей дошкільного віку, учнів, умови збереження за дитиною дошкільного віку місця у навчально-виховному комплексі визначаються відповідно законодавства про освіту
2.11. У шкільному підрозділі навчально-виховного комплексу для учнів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть створюватись групи продовженого дня.
Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора навчального закладу на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють). Режим роботи групи продовженого розробляється школою в межах часу, передбаченого тарифікацією, затвердженою відділом освіти.
2.12. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів установлюються навчальним закладом у межах часу, що передбачений робочим навчальним планом.
Навчальний рік розпочинається 1 вересня у День знань і закінчується не пізніше 1 липня.
Навчальний рік поділяється на два семестри. У кінці навчального року учні 4, 9, 11 класів проходять державну підсумкову атестацію.
2.13. Протягом 4 днів для учнів 1-4 класів проводяться навчальні екскурсії, протягом 10 днів - для учнів 5-8, 10 класів проводяться навчальні екскурсії та навчальна практика згідно інструктивно-методичних документів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.
2.14. Протягом літніх канікул для учнів 5-8, 10 класів проводиться чергування по школі з метою підтримання належного санітарного стану території школи та пришкільних ділянок, квітників. Для учнів 5-6 класів – 5 днів по 3 години, 7-8 класів – 5 днів по 4 години, 10 класу – 5 днів по 5 годин.
2.15. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).
2.16. За погодженням з відділом освіти Білопільської райдержадміністрації Сумської області з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю навчального закладу для учнів проводяться канікули. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.
2.17. Тривалість уроків у навчальному закладі становить: у перших класах – 35 хвилин, у других – четвертих класах – 40 хвилин, у п'ятих – одинадцятих – 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відповідними органами управління освітою та територіальними установами державної санітарно-епідеміологічної служби.
Між уроками проводяться перерви. Їх тривалість становить: для учнів 1-го - 25 хв, (після третього уроку – велика перерва 40 хв); для учнів 2-4 -го класів - 20 хв, (після другого уроку – велика перерва 40 хв); тривалість перерв між уроками для учнів 5-11-го класів становить 10 хв, (після третього уроку – велика перерва 30 хв).
2.18. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується Білопільською СЕС і затверджується директором закладу.
Тижневий режим роботи навчального закладу погоджується Білопільською СЕС та затверджується радою школи і директором.
Крім різних форм обов'язкових навчальних занять, у навчальному закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань.
Усі позакласні заходи, які проводяться в школі, мають закінчуватися для учнів 1-4 класів не пізніше 15 годин, для учнів 5-7 класів не пізніше – 19 години, для учнів 8-11 класів – не пізніше 20 години.
2.19. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.
2.20. У Ганнівсько-Тернівському навчально-виховному комплексі: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів (вихованців), ведеться тематичний облік знань.
У першому класі дається словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів, у другому – може надаватись словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів за рішенням педагогічної ради.
У наступних класах оцінювання здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.
У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.
2.21. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії).
2.22. Порядок переведення і випуск учнів навчального закладу визначається Інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 05.02.2001 р. № 44 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 08.02.2001 р. за № 120/5311.
2.23. При переведенні учнів з початкової до основної школи передусім беруться до уваги досягнення у навчанні не нижче середнього рівня з української мови, читання, математики.
2.24. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступень навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.
2.25. Учням, які закінчили певний ступень навчального закладу, видається відповідний документ про освіту:
по закінченні початкової школи – табель успішності;
по закінченні основної школи – свідоцтво про базову загальну середню освіту;
по закінченні навчального закладу – атестат про повну загальну середню освіту.
2.26. За відмінні успіхи у навчанні учні 2-8,10 класів нагороджуються похвальним листом «За високі досягнення у навчанні», випускники школи ІІ, ІІІ ступенів - похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів». Крім цього за високі досягнення у навчанні випускники школи ІІ ступенів одержують свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою, випускники ІІІ ступенів нагороджуються медалями: золотою «За високі досягнення у навчанні» та срібною «За досягнення у навчанні».
2.27. Учням 2-11 класів виставляються оцінки з поведінки за підсумками кожного семестру і за рік по чотирибальній системі оцінювання. Оцінку „зразкова” заслуговують школярі, які свідомо і відповідально ставляться до своїх обов’язків, бездоганно поводять себе на уроках і в позаурочний час. Вона є підставою для застосування для кращих учнів різних форм заохочення. Оцінка „добра” виставляється тим, хто добросовісно виконує визначені обов’язки. Оцінку „задовільна” мають школярі, які виконують учнівські обов’язки лише при постійному контролі з боку вчителів, батьків, припускаються поодиноких незначних порушень. Оцінку „незадовільна” одержують учні, котрі грубо порушують покладені на них обов’язки, правила для учнів, або скоїли антигромадський вчинок, що має ознаки правопорушення. Оцінки з поведінки виставляються в кінці кожного семестру класним керівником (вчителем початкових класів), враховуючи думку колективу, класу та вчителів-предметників, вихователів груп продовженого дня, органів учнівського самоврядування. За грубе порушення дисципліни поведінка учня може бути розглянута на засіданні педагогічної ради або ради школи з запрошенням його батьків.
Грубим порушенням дисципліни вважається:
- невідвідування школи без поважних причин;
- вживання нецензурних слів;
- тютюнопаління;
- вживання алкоголю, наркотиків;
- псування шкільного майна,особистого майна вчителів, учнів, інших громадян;
- крадіжка;
- бійка;
- торгівля в школі;
- невиконання розпоряджень учителя з питань навчально-виховного процесу;
- приниження гідності і честі іншої людини;
- випадки, за які наступає адміністративна і кримінальна відповідальність.
2.28. Режим роботи дошкільної групи навчального закладу встановлюється його засновником за погодженням з відповідними органами управління освітою та охорони здоров'я.
2.29. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 22 серпня 1996 року № 1004 у навчальному закладі запроваджено шкільну форму.
Для учнів 1-4 класів:
для хлопчиків: костюм напіввовняний, що складається з однобортного або двобортного піджака та штанів темного кольору. Костюм літній, що складається з довгих штанів, сорочки з довгими або короткими рукавами та футболки;
для дівчаток костюм напіввовняний, що складається з однобортного або двобортного жакета, спідниці, сарафана, або штанів темного кольору. Костюм літній складається з сукні, спідниці, сарафана та футболки, або блузки.
Для учнів 5-9 класів:
Комплект шкільної форми для хлопчиків: костюм напіввовняний, що складається з однобортного або двобортного піджака та штанів темного кольору;
Костюм літній, що складється з довгих штанів, сорочки з довгими або короткими рукавами та футболки.
Комплект шкільної форми для дівчаток:
Костюм напіввовняний, що складається з однобортного або двобортного жакета та спідниці, сарафана або штанів темного кольору;
Костюм літній складається з сукні, спідниці, сарафана, блузи та футболки.
Для учнів 10-11 класів:
костюм напіввовняний, що складається з однобортного або двобортного піджака і штанів темного кольору;
костюм літній складається з довгих штанів, жилета, сорочки з довгими або короткими рукавами та футболки.
Для дівчаток:
Костюм напіввовняний, що складається з однобортного або двобортного жакета та спідниці, штанів або сарафана темного кольору;
Костюм літній складається з сукні, спідниці, сарафана, блузи та футболки.
2.30. Зачіска школяра повинна бути охайною. У хлопчиків волосся не повинно спадати за комір, у дівчаток повинно бути заплетене або зібране в пучок.

III. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
3.1. Учасниками навчально-виховного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі є:
• учні (вихованці);
• керівники;
• педагогічні працівники;
• психолог, бібліотекар;
• медичні працівники;
• інші спеціалісти;
• батьки або особи, які їх замінюють.
3.2. Права і обов'язки учнів (вихованців), педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим Статутом.
3.3. Учні мають право:
• на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;
• на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною базою навчального закладу;
• на доступ до інформації з усіх галузей знань; брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;
• брати участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;
• брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів (вихованців);
• брати участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;
• на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;
• на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці.
3.4. Учні зобов'язані:
• оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;
• дотримуватися вимог Статуту, Правил внутрішнього розпорядку та Правил для учнів;
• бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;
• дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;
• брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;
• дотримуватися правил особистої гігієни.
3.5. Педагогічними працівниками навчального закладу можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я яких дозволяє виконувати професійні обов'язки.
3.6. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України "Про загальну середню освіту", "Про дошкільну освіту" та іншими законодавчими актами.
3.7. Педагогічні працівники мають право на:
• захист професійної честі, гідності;
• самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров'я учнів (вихованців);
• участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;
• проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;
• виявлення педагогічної ініціативи;
• позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;
• участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;
• підвищення кваліфікації, перепідготовку;
• отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років в порядку визначеному законодавством України;
• на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства;
• об'єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об'єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством.
Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.
3.8. Педагогічні працівники зобов'язані:
• забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов'язкових державних вимог;
• сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров'я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;
• сприяти зростанню іміджу навчального закладу;
• настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;
• виховувати в учнів (вихованців) повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;
• готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
• дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;
• захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;
• постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру; виконувати статут навчального закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;
• виконувати накази і розпорядження керівника навчального закладу, органів управління освітою;
• брати участь у роботі педагогічної ради.
3.9. Права, обов'язки та соціальні гарантії інших працівників навчального закладу регулюються трудовим законодавством та правилами внутрішнього розпорядку навчального закладу.
3.10. Працівники навчального закладу проходять періодичні безоплатні медичні огляди в установленому законодавством порядку.
3.11. Працівники навчального закладу несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров'я учнів (вихованців) згідно із законодавством.
3.12. У навчальному закладі обов'язково проводиться атестація педагогічних працівників незалежно від підпорядкування, типів і форм власності. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п'ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.
3.13. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку навчального закладу, не виконують посадових обов'язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.
3.14. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:
• обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;
• звертатись до органів управління освітою, керівника навчального закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;
• брати участь в заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази навчального закладу;
• на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування навчального закладу та у відповідних державних, судових органах.
3.15. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов'язані:
• забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;
• постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;
• поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім'ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;
• виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.
3.16. У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, порушувати клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.
3.17. Представники громадськості мають право:
• обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в навчальному закладі;
• керувати учнівськими об'єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;
• сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню навчального закладу;
• проводити консультації для педагогічних працівників.
3.18. Представники громадськості зобов'язані:
• дотримуватися Статуту навчального закладу, виконувати накази та розпорядження керівника навчального закладу, рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.


IV. УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ
4.1. Управління навчальним закладом здійснюється відділом освіти Білопільської райдержадміністрації.
Безпосереднє керівництво навчальним закладом здійснює його директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки та стан здоров’я, якого не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.
Директор навчального закладу та його заступники призначаються і звільняються з посади відповідним органом управління освітою. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється за поданням директора з дотриманням чинного законодавства.
4.2. Вищим органом громадського самоврядування навчального закладу освіти є загальні збори колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.
Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:
- працівників навчального закладу – зборами трудового колективу;
- учнів навчального закладу другого-третього ступеня – класними зборами;
- батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами.
Визначається така кількість делегатів: від працівників навчального закладу до 20 чоловік, учнів – до 5, батьків і представників громадськості – до10.
Термін їх повноважень становить один рік.
Загальні збори (конференція) правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.
Право скликати збори мають голова ради навчального закладу, учасники зборів (делегати конференції), якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор навчального закладу, засновник.
Загальні збори (конференція):
• обирають раду навчального закладу, її голову, встановлюють термін їх повноважень;
• заслуховують звіт директора і голови ради навчального закладу;
• розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності навчального закладу;
• затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності навчального закладу;
• приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.
4.3. У період між загальними зборами (конференцією) діє рада навчального закладу.
4.3.1. Метою діяльності ради є:
• сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;
• об'єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку навчального закладу та удосконалення навчально-виховного процесу; зміцнення матеріальної бази;
• формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління навчальним закладом;
• розширення колегіальних форм управління навчальним закладом;
• підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов'язаних з організацією навчально-виховного процесу.
4.3.2. Основними завданнями ради є:
• підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім'єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;
• визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку навчального закладу та сприяння організаційно-педагогічному, матеріальному забезпеченню навчально-виховного процесу;
• формування навичок здорового способу життя;
• створення належного педагогічного клімату в навчальному закладі;
• сприяння духовному, фізичному розвитку учнів (вихованців) та набуття ними соціального досвіду;
• підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;
• сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів (вихованців);
• підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;
• ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов'язковості загальної середньої освіти;
• стимулювання морального та матеріального заохочення учнів (вихованців), сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;
• зміцнення партнерських зв'язків між родинами учнів (вихованців) та загальноосвітнім навчальним закладом з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.
4.3.3. До ради обираються представники від педагогічного колективу, учнів (вихованців) II–III ступенів навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами загальноосвітнього навчального закладу.
Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами (конференцією).
На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.
4.3.4. Рада навчального закладу діє на засадах:
• пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства,держави;
• дотримання вимог законодавства України;
• колегіальності ухвалення рішень;
• добровільності і рівноправності членства;
• гласності.
Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами (конференцією).
Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.
Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора навчального закладу, засновника, а також членами ради.
Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.
У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.
Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту навчального закладу, в 7-й денний термін доводиться до відома педагогічного колективу, учнів (вихованців), батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості. У разі незгоди адміністрації навчального закладу з рішенням ради створюються узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.
До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету навчального закладу.
4.3.5. Очолює раду навчального закладу голова, який обирається із складу ради.
Голова ради може бути членом педагогічної ради.
Головою ради не можуть бути директор та його заступники. Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямків роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.
Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності навчального закладу, пов’язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.
4.3.6. Рада навчального закладу:
• організовує виконання рішень загальних зборів (конференції);
• вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;
• разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту навчального закладу;
• затверджує режим роботи навчального закладу;
• сприяє формуванню мережі класів навчального закладу, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;
• приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників навчального закладу золотою медаллю "За високі досягнення у навчанні" або срібною медаллю "За досягнення у навчанні" та нагородження учнів похвальними листами "За високі досягнення у навчанні" та похвальними грамотами "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів";
• разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів (вихованців), а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;
• заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;
• виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями (вихованцями);
• виступає ініціатором проведення добродійних акцій;
• вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;
• сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями (вихованцями);
• розподіляє і контролює позабюджетні кошти фонду загального обов’язкого навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням (вихованцям);
• розглядає питання родинного виховання;
• бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;
• сприяє педагогічній освіті батьків;
• сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;
• розглядає питання здобуття обов'язкової загальної середньої освіти учнями (вихованцями);
• організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів (вихованців);
• розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи навчального закладу;
• може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи.
Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою.
4.4. При навчальному закладі за рішенням загальних зборів (конференції) може створюватися і діяти піклувальна рада, учнівський комітет, комісії, асоціації, тощо, положення про які розробляє і затверджує Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України.
4.5. Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності дошкільної та загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.
4.5.1. Основними завданнями піклувальної ради є:
• сприяння виконанню законодавства України щодо обов'язковості дошкільної та повної загальної середньої освіти;
• співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів (вихованців) у навчальному закладі;
• зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновної, та лікувально-оздоровчої бази навчального закладу;
• залучення додаткових джерел фінансування;
• організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів (вихованців), педагогічних працівників;
• запобігання дитячої бездоглядності;
• стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів (вихованців).
4.5.2. Піклувальна рада формується у складі 17 осіб з представників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних, батьків.
Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах (конференції) навчального закладу шляхом голосування простою більшістю голосів.
Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.
Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди керівника загальноосвітнього навчального закладу.
У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних зборах (конференції) на його місце обирається інша особа.
4.5.3. Піклувальна рада діє на засадах:
• пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;
• дотримання вимог законодавства України;
• самоврядування;
• колегіальності ухвалення рішень;
• добровільності і рівноправності членства;
• гласності.
Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік.
Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів.
Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.
Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів.
Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.
Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відома колективу загальноосвітнього навчального закладу, батьків, громадськості. Їх виконання організовується членами піклувальної ради.
4.5.4. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.
З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.
Голова піклувальної ради:
• скликає і координує роботу піклувальної ради;
• готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;
• визначає функції заступника, секретаря та інших членів;
• представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до її повноважень.
Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.
4.5.5. Піклувальна рада має право:
• вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника загальноосвітнього навчального закладу, загальних зборів (конференції) пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази навчального закладу;
• залучати додаткові джерела фінансування навчального закладу;
• вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази навчального закладу;
• стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів (вихованців);
• брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи навчального закладу, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку;
• створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування.
4.6. Директор навчального закладу:
• здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;
• діє від імені закладу, представляє його в державних та інших органах, установах і організаціях;
• організовує навчально-виховний процес;
• забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;
• відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;
• створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;
• забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;
• підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;
• забезпечує права учнів (вихованців) на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;
• відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;
• приймає на роботу та звільняє з роботи обслуговуючий персонал навчального закладу;
• призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками;
• контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;
• здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов'язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;
• розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами;
• видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;
• за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов'язки працівників навчального закладу;
• створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;
• відповідає за реалізацію завдань дошкільної та шкільної освіти, визначених законами України «Про дошкільну освіту», «Про освіту», «Про загальну середню освіту» забезпечення рівня дошкільної та шкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу.
• щороку звітує про свою діяльність на загальних зборах (конференціях) колективу закладу, громадськості та батьків або осіб, які їх замінюють.
• несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами (конференцією), засновником, місцевими органами державної виконавчої влади тощо.
4.7. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором навчального закладу і затверджується відділом освіти Білопільської райдержадміністрації.
Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.
Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.
4.8. У навчальному закладі створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган – педагогічна рада.
Головою педагогічної ради є директор навчального закладу.
4.9. Педагогічна рада розглядає питання:
• удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу, планування та режиму роботи навчального закладу;
• переведення учнів до наступних класів та їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;
• підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;
• морального та матеріального заохочення учнів (вихованців) та працівників навчального закладу.
4.10. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб навчального закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік.
Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.
4.11. У навчальному закладі можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

V. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА
5.1. Матеріально-технічна база навчального закладу включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі навчального закладу.
5.2. Майно навчального закладу належить йому на правах власності, повного господарського відання або оперативного управління відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування і Статуту навчального закладу та укладених ним угод.
5.3. Навчальний заклад відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.
5.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна навчального закладу проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані навчальному закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.
5.5. База навчального закладу складається із навчальних кабінетів, майстерень, а також спортивної, актової залів, бібліотеки, комп’ютерного класу, архіву, медичного кабінету, їдальні, тощо.
5.6. Відповідно до рішення виконкому Білопільської міської ради навчальний заклад має земельну ділянку, де розміщуються спортивні та географічний майданчики, навчально-дослідна ділянка, зона відпочинку, господарські будівлі тощо.

VI. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
6.1. Фінансово-господарська діяльність навчального закладу здійснюється на основі його кошторису.
6.2. Джерелами формування кошторису навчального закладу є:
• кошти засновника;
• кошти державного бюджету (для державних та комунальних загальноосвітніх навчальних закладів) у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі Державних стандартів освіти;
• кошти, отримані за надання платних послуг;
• доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, навчально-дослідних ділянок, підсобних господарств, від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;
• благодійні внески юридичних і фізичних осіб.
6.3. У навчальному закладі комунальної форми власності створюється фонд загального обов'язкового навчання, який формується з урахуванням матеріально-побутових потреб учнів за рахунок коштів засновників та бюджету в розмірі не менше трьох відсотків витрат на його поточне утримання, а також за рахунок коштів, залучених з інших джерел.
Кошти фонду загального обов'язкового навчання зберігаються на рахунку цього навчального закладу в установі банку і витрачаються відповідно до кошторису, що затверджується директором навчального закладу.
Облік і використання коштів фонду загального обов'язкового навчання здійснюються цим навчальним закладом згідно з наказом директора, що видається на підставі рішення ради навчального закладу, відповідно до порядку, передбаченого чинним законодавством.
Контроль за правильним використанням коштів фонду загального обов'язкового навчання здійснюють органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування, органи управління освітою.
Навчальний заклад має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.
Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в навчальному закладі визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади. За рішенням засновника закладу бухгалтерський облік здійснюється через централізовану бухгалтерію.
Звітність про діяльність загальноосвітнього навчального закладу встановлюється відповідно до законодавства.

VII. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
7.1. Навчальний заклад за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв'язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.
7.2. Навчальний заклад має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн.


VIII. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
8.1. Державний контроль за діяльністю навчального закладу здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.
8.2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Державна інспекція навчальних закладів, обласне управління освіти і науки Сумської облдержадміністрації та відділ освіти Білопільської райдержадміністрації.
8.3. Основною формою державного контролю за діяльністю навчального закладу є атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.
У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) навчального закладу з питань, пов'язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1–2 разів на рік. Перевірки з питань, не пов'язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться його засновником (власником) відповідно до законодавства.

IX. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
9.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію навчального закладу приймає засновник.
Реорганізація навчального закладу відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.
Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.
З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління навчальним закладом.
9.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно навчального закладу, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику.
9.3. У випадку реорганізації права та зобов'язання навчального закладу переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених навчальних закладів.

С Т А Т У Т
ОБОДІВСЬКОГО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ: ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ –
ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
БІЛОПІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
вул. Шевченка, 3
с.Ободи
Сумська область
41825
Україна


І.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
1.1. Ободівський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад Білопільської районної ради Сумської області (далі – навчально-виховний комплекс), створений рішенням сесії Білопільської районної ради від _______2012 року.
Коротка назва:
Ободівський НВК Білопільської районної ради Сумської області.
1.2. Юридична адреса загальноосвітнього навчального закладу: 41825 Сумська область, с.Ободи, вулиця Шевченка, 3, телефон 9-86-45.
1.3. Навчально-виховний комплекс є юридичною особою, має самостійний баланс, печатку, штамп, ідентифікаційний номер.
1.4. Засновником Ободівського навчально-виховного комплексу: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад є Білопільська районна рада Сумської області.
1.5. Створення, ліквідація, реорганізація навчального закладу здійснюється відповідно до законодавства.
1.6. Головною метою навчально-виховного комплексу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти в обсязі державних стандартів.
1.7. Головними завданнями навчально-виховного закладу є:
• створення умов для різнобічного розвитку дитини, починаючи з дошкільного віку; створення умов для різнобічного розвитку дитини дошкільного віку, учня, формування гармонійної особистості, збереження та зміцнення її фізичного і психічного здоров'я;
• виховання громадянина України;
• виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
• формування і розвиток соціально зрілої, творчої, гармонійної особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;
• виховання в учнів (вихованців) поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини, громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;
• розвиток особистості учня (вихованця), його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;
• реалізація права учнів (вихованців) на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
• формування норм загальнолюдської моралі;
• виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження та зміцнення фізичного і психологічного здоров’я дитини;
• створення умов для здобуття дітьми безперервної дошкільної та загальної середньої освіти в обсязі державних стандартів дошкільної та загальної середньої освіти, розвитку їх творчих здібностей і нахилів.
1.8. Ободівський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад Білопільської районної ради Сумської області в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про дошкільну освіту", Положенням про навчально-виховний комплекс – загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 778, іншими нормативно-правовими актами, власним статутом.
1.9. Навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України, та власним статутом.
1.10. Режим роботи навчально-виховного комплексу (його підрозділів), встановлюються засновником (власником) відповідно до законодавства про освіту.
1.11. Навчальний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:
• безпечні умови освітньої діяльності;
• дотримання державних стандартів освіти;
• дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов'язань за міжнародними угодами;
• дотримання фінансової дисципліни.
1.12. У навчальному закладі визначена українська мова навчання і виховання. У шкільному підрозділі запроваджено поглиблене вивчення предметів та профільне навчання на III ступені. Профілі вводяться залежно від бажання дітей, кількості паралельних класів, кадрового та навчально-методичного забезпечення в старшій школі.
1.13. Навчальний заклад має право:
• проходити в установленому порядку державну атестацію;
• визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із засновником;
• визначати варіативну частину робочого навчального плану;
• в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;
• спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;
• використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;
• бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством України та власним статутом;
• отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;
• залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;
• розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів.
1.14. Навчально-виховний комплекс складається з двох підрозділів дошкільного та шкільного.
Дошкільний підрозділ забезпечує належний рівень дошкільної освіти дітей віком від трьох до шести (семи) років відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти.
Шкільний підрозділ забезпечує відповідний рівень загальноосвітньої підготовки учнів згідно з вимогами Державного стандарту загальної середньої освіти.
1.15. Навчально-виховний комплекс має право:
• проходити в установленому порядку державну атестацію; визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із власником (засновником);
визначати варіативну частину робочого навчального плану;
• в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;
• спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не заперечить законодавству України;
• використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;
• отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб згідно чинного законодавства;
• організовувати курси робітничих професій (водіїв автотранспортних засобів, швей, користувачів комп’ютерів та інші, що не суперечать чинному законодавству;
• надавати платні послуги населенню.
• залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;
• розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-оздоровчих і культурних підрозділів.
1.16. У навчальному закладі створюються та функціонують: предметні методичні об’єднання, творчі групи.
1.17. Медичне обслуговування учнів (вихованців) та відповідні умови для його організації забезпечуються засновником і здійснюються Білопільською центральною районною лікарнею.
1.18. Взаємовідносини навчального закладу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

II. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
2.1. Ободівський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного та річного планів роботи.
У планах роботи відображаються найголовніші питання роботи навчального закладу, визначаються перспективи його розвитку. Плани роботи затверджуються педагогічною радою навчального закладу.
2.2. Навчально-виховний процес у дошкільному підрозділі навчально-виховного комплексу здійснюється за програмами розвитку, виховання і навчання дітей дошкільного віку, затвердженими Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.
2.3. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес шкільного підрозділу, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання.
Робочий навчальний план Ободівського навчально-виховного комплексу: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад затверджується відділом освіти Білопільської райдержадміністрації.
У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків (щоденний, тижневий) та режим роботи (щоденний, річний).
2.4. Відповідно до робочого навчального плану Ободівського навчально-виховного комплексу: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад педагогічні працівники самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.
2.5. Ободівський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання.
2.6. Зарахування учнів (вихованців) до навчального закладу здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх замінюють) або направлень відповідних органів управління освітою, а також свідоцтва про народження (копії), паспорта, медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу).
2.7. Зарахування дітей дошкільного віку до навчально-виховного комплексу здійснюється на без конкурсній основі, як правило, відповідно до території обслуговування.
2.8. Порядок приймання та відрахування дітей дошкільного віку, учнів умови збереження за дитиною дошкільного віку місця у навчально-виховному комплексі визначаються положеннями про загальноосвітній та дошкільний навчальні заклади.
До першого класу шкільного підрозділу зараховуються діти, як правило, із шести років.
У разі потреби учень (вихованець) може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності заяви батьків чи осіб, що їх замінюють, особової справи учня, встановленого Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України зразка.
2.9. Під час прийому дитини до навчального закладу, керівник зобов'язаний ознайомити батьків або осіб, що їх замінюють, із статутом навчального закладу, іншими документами, що регламентують його діяльність.
2.10. Порядок приймання та відрахування дітей дошкільного віку, учнів, умови збереження за дитиною дошкільного віку місця у навчально-виховному комплексі визначаються відповідно законодавства про освіту
2.11. У шкільному підрозділі навчально-виховного комплексу для учнів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть створюватись групи продовженого дня.
Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора навчального закладу на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють). Режим роботи групи продовженого розробляється школою в межах часу, передбаченого тарифікацією, затвердженою відділом освіти.
2.12. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів установлюються навчальним закладом у межах часу, що передбачений робочим навчальним планом.
Навчальний рік розпочинається 1 вересня у День знань і закінчується не пізніше 1 липня.
Навчальний рік поділяється на два семестри. У кінці навчального року учні 4, 9, 11 класів проходять державну підсумкову атестацію.
2.13. Протягом 4 днів для учнів 1-4 класів проводяться навчальні екскурсії, протягом 10 днів - для учнів 5-8, 10 класів проводяться навчальні екскурсії та навчальна практика згідно інструктивно-методичних документів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.
2.14. Протягом літніх канікул для учнів 5-8, 10 класів проводиться чергування по школі з метою підтримання належного санітарного стану території школи та пришкільних ділянок, квітників. Для учнів 5-6 класів – 5 днів по 3 години, 7-8 класів – 5 днів по 4 години, 10 класу – 5 днів по 5 годин.
2.15. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).
2.16. За погодженням з відділом освіти Білопільської райдержадміністрації Сумської області з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю навчального закладу для учнів проводяться канікули. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.
2.17. Тривалість уроків у навчальному закладі становить: у перших класах – 35 хвилин, у других – четвертих класах – 40 хвилин, у п'ятих – одинадцятих – 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відповідними органами управління освітою та територіальними установами державної санітарно-епідеміологічної служби.
Між уроками проводяться перерви. Їх тривалість становить: для учнів 1-го - 25 хв, (після третього уроку – велика перерва 40 хв); для учнів 2-4 -го класів - 20 хв, (після другого уроку – велика перерва 40 хв); тривалість перерв між уроками для учнів 5-11-го класів становить 10 хв, (після третього уроку – велика перерва 30 хв).
2.18. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується Білопільською СЕС і затверджується директором закладу.
Тижневий режим роботи навчального закладу погоджується Білопільською СЕС та затверджується радою школи і директором.
Крім різних форм обов'язкових навчальних занять, у навчальному закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань.
Усі позакласні заходи, які проводяться в школі, мають закінчуватися для учнів 1-4 класів не пізніше 15 годин, для учнів 5-7 класів не пізніше – 19 години, для учнів 8-11 класів – не пізніше 20 години.
2.19. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.
2.20. У Ободівському навчально-виховному комплексі: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів (вихованців), ведеться тематичний облік знань.
У першому класі дається словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів, у другому – може надаватись словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів за рішенням педагогічної ради.
У наступних класах оцінювання здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.
У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.
2.21. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії).
2.22. Порядок переведення і випуск учнів навчального закладу визначається Інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 05.02.2001 р. № 44 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 08.02.2001 р. за № 120/5311.
2.23. При переведенні учнів з початкової до основної школи передусім беруться до уваги досягнення у навчанні не нижче середнього рівня з української мови, читання, математики.
2.24. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступень навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.
2.25. Учням, які закінчили певний ступень навчального закладу, видається відповідний документ про освіту:
по закінченні початкової школи – табель успішності;
по закінченні основної школи – свідоцтво про базову загальну середню освіту;
по закінченні навчального закладу – атестат про повну загальну середню освіту.
2.26. За відмінні успіхи у навчанні учні 2-8,10 класів нагороджуються похвальним листом «За високі досягнення у навчанні», випускники школи ІІ, ІІІ ступенів - похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів». Крім цього за високі досягнення у навчанні випускники школи ІІ ступенів одержують свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою, випускники ІІІ ступенів нагороджуються медалями: золотою «За високі досягнення у навчанні» та срібною «За досягнення у навчанні».
2.27. Учням 2-11 класів виставляються оцінки з поведінки за підсумками кожного семестру і за рік по чотирибальній системі оцінювання. Оцінку „зразкова” заслуговують школярі, які свідомо і відповідально ставляться до своїх обов’язків, бездоганно поводять себе на уроках і в позаурочний час. Вона є підставою для застосування для кращих учнів різних форм заохочення. Оцінка „добра” виставляється тим, хто добросовісно виконує визначені обов’язки. Оцінку „задовільна” мають школярі, які виконують учнівські обов’язки лише при постійному контролі з боку вчителів, батьків, припускаються поодиноких незначних порушень. Оцінку „незадовільна” одержують учні, котрі грубо порушують покладені на них обов’язки, правила для учнів, або скоїли антигромадський вчинок, що має ознаки правопорушення. Оцінки з поведінки виставляються в кінці кожного семестру класним керівником (вчителем початкових класів), враховуючи думку колективу, класу та вчителів-предметників, вихователів груп продовженого дня, органів учнівського самоврядування. За грубе порушення дисципліни поведінка учня може бути розглянута на засіданні педагогічної ради або ради школи з запрошенням його батьків.
Грубим порушенням дисципліни вважається:
- невідвідування школи без поважних причин;
- вживання нецензурних слів;
- тютюнопаління;
- вживання алкоголю, наркотиків;
- псування шкільного майна,особистого майна вчителів, учнів, інших громадян;
- крадіжка;
- бійка;
- торгівля в школі;
- невиконання розпоряджень учителя з питань навчально-виховного процесу;
- приниження гідності і честі іншої людини;
- випадки, за які наступає адміністративна і кримінальна відповідальність.
2.28. Режим роботи дошкільної групи навчального закладу встановлюється його засновником за погодженням з відповідними органами управління освітою та охорони здоров'я.
2.29. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 22 серпня 1996 року № 1004 у навчальному закладі запроваджено шкільну форму.
Для учнів 1-4 класів:
для хлопчиків: костюм напіввовняний, що складається з однобортного або двобортного піджака та штанів темного кольору. Костюм літній, що складається з довгих штанів, сорочки з довгими або короткими рукавами та футболки;
для дівчаток костюм напіввовняний, що складається з однобортного або двобортного жакета, спідниці, сарафана, або штанів темного кольору. Костюм літній складається з сукні, спідниці, сарафана та футболки, або блузки.
Для учнів 5-9 класів:
Комплект шкільної форми для хлопчиків: костюм напіввовняний, що складається з однобортного або двобортного піджака та штанів темного кольору;
Костюм літній, що складється з довгих штанів, сорочки з довгими або короткими рукавами та футболки.
Комплект шкільної форми для дівчаток:
Костюм напіввовняний, що складається з однобортного або двобортного жакета та спідниці, сарафана або штанів темного кольору;
Костюм літній складається з сукні, спідниці, сарафана, блузи та футболки.
Для учнів 10-11 класів:
костюм напіввовняний, що складається з однобортного або двобортного піджака і штанів темного кольору;
костюм літній складається з довгих штанів, жилета, сорочки з довгими або короткими рукавами та футболки.
Для дівчаток:
Костюм напіввовняний, що складається з однобортного або двобортного жакета та спідниці, штанів або сарафана темного кольору;
Костюм літній складається з сукні, спідниці, сарафана, блузи та футболки.
2.30. Зачіска школяра повинна бути охайною. У хлопчиків волосся не повинно спадати за комір, у дівчаток повинно бути заплетене або зібране в пучок.

III. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
3.1. Учасниками навчально-виховного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі є:
• учні (вихованці);
• керівники;
• педагогічні працівники;
• психолог, бібліотекар;
• медичні працівники;
• інші спеціалісти;
• батьки або особи, які їх замінюють.
3.2. Права і обов'язки учнів (вихованців), педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим Статутом.
3.3. Учні мають право:
• на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;
• на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною базою навчального закладу;
• на доступ до інформації з усіх галузей знань; брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;
• брати участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;
• брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів (вихованців);
• брати участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;
• на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;
• на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці.
3.4. Учні зобов'язані:
• оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;
• дотримуватися вимог Статуту, Правил внутрішнього розпорядку та Правил для учнів;
• бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;
• дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;
• брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;
• дотримуватися правил особистої гігієни.
3.5. Педагогічними працівниками навчального закладу можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я яких дозволяє виконувати професійні обов'язки.
3.6. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України "Про загальну середню освіту", "Про дошкільну освіту" та іншими законодавчими актами.
3.7. Педагогічні працівники мають право на:
• захист професійної честі, гідності;
• самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров'я учнів (вихованців);
• участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;
• проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;
• виявлення педагогічної ініціативи;
• позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;
• участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;
• підвищення кваліфікації, перепідготовку;
• отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років в порядку визначеному законодавством України;
• на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства;
• об'єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об'єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством.
Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.
3.8. Педагогічні працівники зобов'язані:
• забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов'язкових державних вимог;
• сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров'я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;
• сприяти зростанню іміджу навчального закладу;
• настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;
• виховувати в учнів (вихованців) повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;
• готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
• дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;
• захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;
• постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру; виконувати статут навчального закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;
• виконувати накази і розпорядження керівника навчального закладу, органів управління освітою;
• брати участь у роботі педагогічної ради.
3.9. Права, обов'язки та соціальні гарантії інших працівників навчального закладу регулюються трудовим законодавством та правилами внутрішнього розпорядку навчального закладу.
3.10. Працівники навчального закладу проходять періодичні безоплатні медичні огляди в установленому законодавством порядку.
3.11. Працівники навчального закладу несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров'я учнів (вихованців) згідно із законодавством.
3.12. У навчальному закладі обов'язково проводиться атестація педагогічних працівників незалежно від підпорядкування, типів і форм власності. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п'ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.
3.13. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку навчального закладу, не виконують посадових обов'язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.
3.14. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:
• обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;
• звертатись до органів управління освітою, керівника навчального закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;
• брати участь в заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази навчального закладу;
• на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування навчального закладу та у відповідних державних, судових органах.
3.15. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов'язані:
• забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;
• постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;
• поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім'ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;
• виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.
3.16. У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, порушувати клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.
3.17. Представники громадськості мають право:
• обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в навчальному закладі;
• керувати учнівськими об'єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;
• сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню навчального закладу;
• проводити консультації для педагогічних працівників.
3.18. Представники громадськості зобов'язані:
• дотримуватися Статуту навчального закладу, виконувати накази та розпорядження керівника навчального закладу, рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.


IV. УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ
4.1. Управління навчальним закладом здійснюється відділом освіти Білопільської райдержадміністрації.
Безпосереднє керівництво навчальним закладом здійснює його директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки та стан здоров’я, якого не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.
Директор навчального закладу та його заступники призначаються і звільняються з посади відповідним органом управління освітою. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється за поданням директора з дотриманням чинного законодавства.
4.2. Вищим органом громадського самоврядування навчального закладу освіти є загальні збори колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.
Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:
- працівників навчального закладу – зборами трудового колективу;
- учнів навчального закладу другого-третього ступеня – класними зборами;
- батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами.
Визначається така кількість делегатів: від працівників навчального закладу до 20 чоловік, учнів – до 5, батьків і представників громадськості – до10.
Термін їх повноважень становить один рік.
Загальні збори (конференція) правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.
Право скликати збори мають голова ради навчального закладу, учасники зборів (делегати конференції), якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор навчального закладу, засновник.
Загальні збори (конференція):
• обирають раду навчального закладу, її голову, встановлюють термін їх повноважень;
• заслуховують звіт директора і голови ради навчального закладу;
• розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності навчального закладу;
• затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності навчального закладу;
• приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.
4.3. У період між загальними зборами (конференцією) діє рада навчального закладу.
4.3.1. Метою діяльності ради є:
• сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;
• об'єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку навчального закладу та удосконалення навчально-виховного процесу; зміцнення матеріальної бази;
• формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління навчальним закладом;
• розширення колегіальних форм управління навчальним закладом;
• підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов'язаних з організацією навчально-виховного процесу.
4.3.2. Основними завданнями ради є:
• підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім'єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;
• визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку навчального закладу та сприяння організаційно-педагогічному, матеріальному забезпеченню навчально-виховного процесу;
• формування навичок здорового способу життя;
• створення належного педагогічного клімату в навчальному закладі;
• сприяння духовному, фізичному розвитку учнів (вихованців) та набуття ними соціального досвіду;
• підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;
• сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів (вихованців);
• підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;
• ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов'язковості загальної середньої освіти;
• стимулювання морального та матеріального заохочення учнів (вихованців), сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;
• зміцнення партнерських зв'язків між родинами учнів (вихованців) та загальноосвітнім навчальним закладом з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.
4.3.3. До ради обираються представники від педагогічного колективу, учнів (вихованців) II–III ступенів навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами загальноосвітнього навчального закладу.
Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами (конференцією).
На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.
4.3.4. Рада навчального закладу діє на засадах:
• пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства,держави;
• дотримання вимог законодавства України;
• колегіальності ухвалення рішень;
• добровільності і рівноправності членства;
• гласності.
Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами (конференцією).
Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.
Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора навчального закладу, засновника, а також членами ради.
Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.
У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.
Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту навчального закладу, в 7-й денний термін доводиться до відома педагогічного колективу, учнів (вихованців), батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості. У разі незгоди адміністрації навчального закладу з рішенням ради створюються узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.
До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету навчального закладу.
4.3.5. Очолює раду навчального закладу голова, який обирається із складу ради.
Голова ради може бути членом педагогічної ради.
Головою ради не можуть бути директор та його заступники. Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямків роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.
Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності навчального закладу, пов’язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.
4.3.6. Рада навчального закладу:
• організовує виконання рішень загальних зборів (конференції);
• вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;
• разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту навчального закладу;
• затверджує режим роботи навчального закладу;
• сприяє формуванню мережі класів навчального закладу, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;
• приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників навчального закладу золотою медаллю "За високі досягнення у навчанні" або срібною медаллю "За досягнення у навчанні" та нагородження учнів похвальними листами "За високі досягнення у навчанні" та похвальними грамотами "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів";
• разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів (вихованців), а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;
• заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;
• виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями (вихованцями);
• виступає ініціатором проведення добродійних акцій;
• вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;
• сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями (вихованцями);
• розподіляє і контролює позабюджетні кошти фонду загального обов’язкого навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням (вихованцям);
• розглядає питання родинного виховання;
• бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;
• сприяє педагогічній освіті батьків;
• сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;
• розглядає питання здобуття обов'язкової загальної середньої освіти учнями (вихованцями);
• організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів (вихованців);
• розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи навчального закладу;
• може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи.
Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою.
4.4. При навчальному закладі за рішенням загальних зборів (конференції) може створюватися і діяти піклувальна рада, учнівський комітет, комісії, асоціації, тощо, положення про які розробляє і затверджує Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України.
4.5. Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності дошкільної та загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.
4.5.1. Основними завданнями піклувальної ради є:
• сприяння виконанню законодавства України щодо обов'язковості дошкільної та повної загальної середньої освіти;
• співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів (вихованців) у навчальному закладі;
• зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновної, та лікувально-оздоровчої бази навчального закладу;
• залучення додаткових джерел фінансування;
• організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів (вихованців), педагогічних працівників;
• запобігання дитячої бездоглядності;
• стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів (вихованців).
4.5.2. Піклувальна рада формується у складі 17 осіб з представників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних, батьків.
Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах (конференції) навчального закладу шляхом голосування простою більшістю голосів.
Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.
Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди керівника загальноосвітнього навчального закладу.
У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних зборах (конференції) на його місце обирається інша особа.
4.5.3. Піклувальна рада діє на засадах:
• пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;
• дотримання вимог законодавства України;
• самоврядування;
• колегіальності ухвалення рішень;
• добровільності і рівноправності членства;
• гласності.
Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік.
Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів.
Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.
Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів.
Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.
Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відома колективу загальноосвітнього навчального закладу, батьків, громадськості. Їх виконання організовується членами піклувальної ради.
4.5.4. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.
З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.
Голова піклувальної ради:
• скликає і координує роботу піклувальної ради;
• готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;
• визначає функції заступника, секретаря та інших членів;
• представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до її повноважень.
Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.
4.5.5. Піклувальна рада має право:
• вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника загальноосвітнього навчального закладу, загальних зборів (конференції) пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази навчального закладу;
• залучати додаткові джерела фінансування навчального закладу;
• вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази навчального закладу;
• стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів (вихованців);
• брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи навчального закладу, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку;
• створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування.
4.6. Директор навчального закладу:
• здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;
• діє від імені закладу, представляє його в державних та інших органах, установах і організаціях;
• організовує навчально-виховний процес;
• забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;
• відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;
• створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;
• забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;
• підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;
• забезпечує права учнів (вихованців) на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;
• відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;
• приймає на роботу та звільняє з роботи обслуговуючий персонал навчального закладу;
• призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками;
• контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;
• здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов'язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;
• розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами;
• видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;
• за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов'язки працівників навчального закладу;
• створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;
• відповідає за реалізацію завдань дошкільної та шкільної освіти, визначених законами України «Про дошкільну освіту», «Про освіту», «Про загальну середню освіту» забезпечення рівня дошкільної та шкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу.
• щороку звітує про свою діяльність на загальних зборах (конференціях) колективу закладу, громадськості та батьків або осіб, які їх замінюють.
• несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами (конференцією), засновником, місцевими органами державної виконавчої влади тощо.
4.7. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором навчального закладу і затверджується відділом освіти Білопільської райдержадміністрації.
Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.
Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.
4.8. У навчальному закладі створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган – педагогічна рада.
Головою педагогічної ради є директор навчального закладу.
4.9. Педагогічна рада розглядає питання:
• удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу, планування та режиму роботи навчального закладу;
• переведення учнів до наступних класів та їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;
• підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;
• морального та матеріального заохочення учнів (вихованців) та працівників навчального закладу.
4.10. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб навчального закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік.
Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.
4.11. У навчальному закладі можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

V. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА
5.1. Матеріально-технічна база навчального закладу включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі навчального закладу.
5.2. Майно навчального закладу належить йому на правах власності, повного господарського відання або оперативного управління відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування і Статуту навчального закладу та укладених ним угод.
5.3. Навчальний заклад відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.
5.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна навчального закладу проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані навчальному закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.
5.5. База навчального закладу складається із навчальних кабінетів, майстерень, а також спортивної, актової залів, бібліотеки, комп’ютерного класу, архіву, медичного кабінету, їдальні, тощо.
5.6. Відповідно до рішення виконкому Білопільської міської ради навчальний заклад має земельну ділянку, де розміщуються спортивні та географічний майданчики, навчально-дослідна ділянка, зона відпочинку, господарські будівлі тощо.

VI. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
6.1. Фінансово-господарська діяльність навчального закладу здійснюється на основі його кошторису.
6.2. Джерелами формування кошторису навчального закладу є:
• кошти засновника;
• кошти державного бюджету (для державних та комунальних загальноосвітніх навчальних закладів) у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі Державних стандартів освіти;
• кошти, отримані за надання платних послуг;
• доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, навчально-дослідних ділянок, підсобних господарств, від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;
• благодійні внески юридичних і фізичних осіб.
6.3. У навчальному закладі комунальної форми власності створюється фонд загального обов'язкового навчання, який формується з урахуванням матеріально-побутових потреб учнів за рахунок коштів засновників та бюджету в розмірі не менше трьох відсотків витрат на його поточне утримання, а також за рахунок коштів, залучених з інших джерел.
Кошти фонду загального обов'язкового навчання зберігаються на рахунку цього навчального закладу в установі банку і витрачаються відповідно до кошторису, що затверджується директором навчального закладу.
Облік і використання коштів фонду загального обов'язкового навчання здійснюються цим навчальним закладом згідно з наказом директора, що видається на підставі рішення ради навчального закладу, відповідно до порядку, передбаченого чинним законодавством.
Контроль за правильним використанням коштів фонду загального обов'язкового навчання здійснюють органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування, органи управління освітою.
Навчальний заклад має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.
Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в навчальному закладі визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади. За рішенням засновника закладу бухгалтерський облік здійснюється через централізовану бухгалтерію.
Звітність про діяльність загальноосвітнього навчального закладу встановлюється відповідно до законодавства.

VII. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
7.1. Навчальний заклад за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв'язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.
7.2. Навчальний заклад має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн.


VIII. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
8.1. Державний контроль за діяльністю навчального закладу здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.
8.2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Державна інспекція навчальних закладів, обласне управління освіти і науки Сумської облдержадміністрації та відділ освіти Білопільської райдержадміністрації.
8.3. Основною формою державного контролю за діяльністю навчального закладу є атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.
У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) навчального закладу з питань, пов'язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1–2 разів на рік. Перевірки з питань, не пов'язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться його засновником (власником) відповідно до законодавства.

IX. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
9.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію навчального закладу приймає засновник.
Реорганізація навчального закладу відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.
Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.
З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління навчальним закладом.
9.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно навчального закладу, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику.
9.3. У випадку реорганізації права та зобов'язання навчального закладу переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених навчальних закладів.БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Шосте скликання
Вісімнадцята сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 31.07.2012 м. Білопілля

Про затвердження мережі дошкільних,
загальноосвітніх навчальних закладів
Білопільського району на 2012-2013 навчальний рік

З метою удосконалення і оптимізації мережі дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів району у відповідності до потреб населення, керуючись статтею 14 Закону України «Про освіту», пунктом 20 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні”», районна рада вирішила:
1. Затвердити мережу дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладів Білопільського району на 2012-2013 навчальний рік (додатки 1,2,3).
2. Організацію виконання даного рішення покласти на відділ освіти районної державної адміністрації (Оксененко І.П.).
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань молоді, освіти, культури, спорту та туризму (Христій Ю.Г.).

Голова районної ради В.І.Кубрак


Додаток 1 до рішення
сесії районної ради
від 31.07.2012 р.

Мережа загальноосвітніх навчальних закладів на 2012-2013 навчальний рік

з/п

Назва закладу

К-ть класів

Всього учнів

1

Білопільська спеціалізована школа І-III ступенів №1 Білопільської районної ради Сумської області

22

436

2

Білопільська загальноосвітня школа І-III ступенів №2 Білопільської районної ради Сумської області

22

544

3

Білопільський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-III ступенів – дошкільний навчальний заклад №3 Білопільської районної ради Сумської області

11

146

4

Білопільський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-III ступенів – дошкільний навчальний заклад №4 Білопільської районної ради Сумської області

10

151

5

Білопільська загальноосвітня школа-інтернат І-III ступенів ім. А.С.Макаренка Білопільської районної ради Сумської області

11

186

6

Ворожбянський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-III ступенів – дошкільний навчальний заклад №1 Білопільської районної ради Сумської області

11

149

7

Ворожбянський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-III ступенів – дошкільний навчальний заклад №3 Білопільської районної ради Сумської області

12

252

8

Ворожбянська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №4 Білопільської районної ради Сумської області

8

62

9

Жовтнева спеціалізована школа І-III ступенів Білопільської районної ради Сумської області

23

541

10

Улянівський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-III ступенів – дошкільний навчальний заклад Білопільської районної ради Сумської області

11

191

Разом по міській місцевості

141

2658

11

Верхосульський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-III ступенів – дошкільний навчальний заклад Білопільської районної ради Сумської області

9

76

12

Вирівська загальноосвітня школа І-III ступенів Білопільської районної ради Сумської області

11

115

13

Ганнівсько-Вирівська загальноосвітня школа І-III ступенів Білопільської районної ради Сумської області

11

87

14

Ганнівсько-Тернівський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-III ступенів – дошкільний навчальний заклад Білопільської районної ради Сумської області

5

42

15

Іскрисківщинський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-III ступенів – дошкільний навчальний заклад Білопільської районної ради Сумської області

4

44

16

Куянівський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-III ступенів – дошкільний навчальний заклад Білопільської районної ради Сумської області

11

114

17

Луциківська загальноосвітня школа І-III ступенів Білопільської районної ради Сумської області

8

54

18

Марківська загальноосвітня школа І-III ступенів Білопільської районної ради Сумської області

9

74

19

Нововирківська загальноосвітня школа І-III ступенів Білопільської районної ради Сумської області

1

25

20

Ободівський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-III ступенів – дошкільний навчальний заклад Білопільської районної ради Сумської області

4

39

21

Павлівський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-IIІ ступенів – дошкільний навчальний заклад Білопільської районної ради Сумської області

11

82

22

Рижівський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-III ступенів – дошкільний навчальний заклад Білопільської районної ради Сумської області

9

66

23

Річківський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-III ступенів дошкільний навчальний заклад Білопільської районної ради Сумської області

9

100

24

Товстянський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-III ступенів дошкільний навчальний заклад Білопільської районної ради Сумської області

9

77

25

Тучненський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-III ступенів дошкільний навчальний заклад Білопільської районної ради Сумської області

7

61

26

Біланівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Білопільської районної ради Сумської області

6

40

27

Бобрицька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Білопільської районної ради Сумської області

1

23

28

Воронівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Білопільської районної ради Сумської області

4

37

29

Кальченківська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Білопільської районної ради Сумської області

6

42

30

Коршачинська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Білопільської районної ради Сумської області

1

25

31

Самарська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Білопільської районної ради Сумської області

1

23

32

Шкуратівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Білопільської районної ради Сумської області

2

25

Разом по сільській місцевості

139

1271

Разом по школах:

280

3929


Додаток 2 до рішення
сесії районної ради
від 31.07.2012 р


Мережа дошкільних навчальних закладів на 2012-2013 навчальний рік

№ з/п

Назва закладу

Кількість груп

Списковий склад дітей

Дошкільні заклади

44

928

1

Білопільський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) „Зірочка"

11

260

2

Білопільський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) „Сонечко"

11

220

3

Білопільський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) „Дзвіночок"

2

52

4

Ворожбянський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) „Малятко"

3

55

5

Ворожбянський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) „Пролісок"

2

50

6

Жовтневий дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) „Берізка"

4

80

7

Улянівський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) „Світанок"

2

34

8

Вирівський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) „Ластівка"

2

40

9

Біланівський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) „Дюймовочка"

1

25

10

Ганнівсько-Вирівський дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) „Вишенька"

1

21

11

Марківський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) „Ластівка"

2

21

12

Жовтневий дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) „Веселка"

3

70

Навчально-виховні комплекси

18

265

1

Білопільський навчально-виховний комплекс: ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ №3

2

40

2

Білопільський навчально-виховний комплекс: ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ №4

1

24

3

Ворожбянський навчально-виховний комплекс: ЗОШ І-Ш ступенів – ДНЗ №1

1

20

4

Ворожбянський навчально-виховний комплекс: ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ №3

1

20

5

Улянівський навчально-виховний комплекс: ЗОШ І-Ш ступенів – ДНЗ

1

16

6

Верхосульський навчально-виховний комплекс: ЗОШ І-III ступенів – ДНЗ

1

4

7

Ганнівсько-Тернівський навчально-виховний комплекс: ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ

1

16

8

Іскрисківщинський навчально-виховний комплекс: ЗОШ І-IIІ ступенів ДНЗ

1

10

9

Куянівський навчально-виховний комплекс: ЗОШ І-III ступенів – ДНЗ

2

26

10

Рижівський навчально-виховний комплекс: ЗОШ І-Ш ступенів – ДНЗ

1

10

11

Річківський навчально-виховний комплекс: ЗОШ І-Ш ступенів – ДНЗ

2

16

12

Товстянський навчально-виховний комплекс: ЗОШ І-III ступенів – ДНЗ

1

13

13

Тучненський навчально-виховний комплекс: ЗОШ І-Ш ступенів – ДНЗ

1

10

14

Ободівський навчально-виховний комплекс: ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ

1

15

15

Павлівський навчально-виховний комплекс: ЗОШ І-Ш ступенів – ДНЗ

1

25

Всього

62

1193

Дошкільні групи при ЗОШ

12

104

1

Ворожбянська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №4

1

17

2

Луциківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

1

6

3

Бобрицька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів

1

2

4

Воронівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів

1

10

5

Кальченківська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів

1

8

6

Коршачинська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів

1

3

7

Самарська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів

1

3

8

Шкуратівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів

1

5

9

Центр дитячої та юнацької творчості

4

50

Разом:

74

1297


Додаток 3 до рішення
сесії районної ради
від 31.07.2012

Всього по району загальноосвітніх шкіл - 32, в тому числі:

І-ІІ ступенів -8

І-ІІІ ступенів - 24

Всього: класів-

280

в них учнів -

3929

із них:

1 -4 класів -

103

в них учнів -

1409

5-9 класів -

132

в них учнів -

1848

10-11 класів -

45

в них учнів -

672


Групи продовженого дня:

Білопільський НВК: ЗОШ І-ІІІ ст. ДНЗ №3 – 1 – 25 учнів;
Жовтнева спеціалізована школа І-Ш ст. – 1 – 30 учнів;
Куянівський НВК: ЗОШ І-Ш ст. – ДНЗ – 1 – 30 учнів;
Павлівський НВК: ЗОШ І-Ш ст. – ДНЗ – 1 – 25 учнів;
Марківська ЗОШ І-Ш ст. – 1 – 15 учнів;
Товстянський НВК: ЗОШ І-Ш ст. – Д НЗ – 1 – 15 учнів;
Верхосульський НВК: ЗОШ І-Ш ст. – ДНЗ – 1 – 15 учнів;
Кальченківська ЗОШ І-ІІ ст. – 1 – 10 учнів.

Заочні консультпункти при денних загальноосвітніх школах – 1
в них учнів – 24


БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Шосте скликання
Вісімнадцята сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 31.07.2012 м. Білопілля


Про розпорядження голови районної ради,
видані за період з 23.04.2012р. по 16.07.2012р.

Керуючись частиною 2 статті 43, частиною 7 статті 55 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада вирішила:

1. Взяти до відома інформацію голови районної ради Кубрака В.І. про розпорядження голови районної ради, видані за період з 23.04.2012р. по
16.07.2012р.
2. Затвердити розпорядження голови районної ради з № 59 по № 109 включно, видані за період з 23.04.2012р. по 16.07.2012р. згідно додатку.


Голова районної ради В. І. Кубрак