Білопільська районна рада

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Рішення 16 сесії, 5 скликання (2 пленарне засіданн

Печать
БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
С
УМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’яте скликання
Шістнадцята сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 14.01.2008                                             м. Білопілля

Про затвердження розпоряджень
голови районної державної адміністрації
про внесення змін до районного
бюджету на 2007 рік

Відповідно до частини 2 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” п.10-1 рішення районної ради від 29.12.2006 року «Про районний бюджет на 2007 рік» зі змінами та доповненнями, районна рада вирішила:

Затвердити наступні розпорядження голови районної державної адміністрації про внесення змін до районного бюджету на 2007 рік (додаються):
- від 25 грудня 2007 року № 802;
- від 26 грудня 2007 року № 807;
- від 27 грудня 2007 року № 817;
- від 29 грудня 2007 року № 828.


Голова районної ради                                            С.І. Дворник


БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
С
УМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’яте скликання
Шістнадцята сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 14.01.2008                                 м. Білопілля

Про районний бюджет на 2008 рік

Розглянувши поданий районною державною адміністрацією проект районного бюджету на 2008 рік, сформований на підставі Бюджетного кодексу України та Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» та з урахуванням рішення Сумської обласної ради від 11.01.08 „Про обласний бюджет на 2008 рік”, відповідно до п.17 ч.1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада вирішила :

1. Установити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2008 рік у сумі 82605071 гривень, у тому числі надходження власних і закріплених доходів у сумі 8813287гривень, дотацію вирівнювання з державного бюджету у сумі 49829000 гривень, додаткову дотацію з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів у сумі 1029851 гривня, субвенцій з державного бюджету у сумі 20975800 гривень, вилучення до районного бюджету в сумі 487533 гривні.

1.1. Обсяг доходів загального фонду бюджету визначено у сумі 81135471 гривня, спеціального фонду бюджету – 1469600 гривень (додаток 1).

2. Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2008 рік у сумі 82605071 гривень, з них обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 81135471 гривня та видатків спеціального фонду бюджету – 1469600 гривень за функціональною структурою (додаток 2) та розподілом за головними розпорядниками коштів (додаток 3).

3. Установити розмір оборотної касової готівки районного бюджету у сумі 50000 гривень.

4. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів, що надходять до районного бюджету та обсяги міжбюджетних трансфертів, що передаються іншим бюджетам на 2008 рік (додаток 4, 5).

5. Затвердити на 2008 рік обсяги надання та повернення наданих кредитів для кредитування індивідуальних сільських забудовників по спеціальному фонду районного бюджету у сумі 22400 гривень (додаток 6).

6. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2008 рік за їх економічною структурою відповідно статті 29 Закону України “Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України”:
 • оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110);
 • нарахування на заробітну плату (код 1120);
 • придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (код 1132);
 • забезпечення продуктами харчування (код 1133);
 • оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 1160);
 • трансферти населенню (код 1340);
 • трансферти місцевим бюджетам (код 1320).

6.1. Установити, що фінансування витрат по захищених статтях районного бюджету проводиться в першочерговому порядку.

7. Розпорядникам коштів районного бюджету, міським, селищним та сільським радам при виконанні бюджету забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості з оплати вищезазначених товарів та послуг. Розпорядникам коштів забезпечити укладання угод по кожному виду енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником обґрунтованих лімітів споживання з урахуванням зменшення обсягів споживання енергоносіїв щонайменш як на 10 відсотків.

7.1. Контроль за виконанням пункту 7 даного рішення покласти на відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури районної державної адміністрації (Сайко С. В.). Відділу направляти на адресу голови районної ради письмову довідку із вказаного питання до 10 числа місяця, наступного за звітним, починаючи з лютого 2008 року.

8. Доручити адміністрування податків та неподаткових платежів у відповідності з обсягами, затвердженими рішеннями місцевих рад щодо бюджетів на 2008 рік, організаціям та установам, які повинні забезпечувати надходження зазначених платежів (додаток 7).

9. Надати право районній державній адміністрації вносити при необхідності зміни та уточнення коштів, які надходять у вигляді субвенції та дотацій до районного бюджету з подальшим затвердженням на найближчий сесії районної ради, за умови попереднього отримання письмового дозволу голови районної ради.

10. Установити, що розпорядники коштів районного бюджету мають право брати бюджетні зобов’язання у 2008 році, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік в органах Державного казначейства України, в межах виділених їм асигнувань. Поточні видатки, пов’язані з утриманням бюджетних установ, можуть здійснюватися розпорядниками бюджетних коштів у разі, коли відсутня заборгованість із заробітної плати, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії.

11. Дозволити фінансовому управлінню райдержадміністрації у виняткових випадках, за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів районного бюджету, здійснювати перерозподіл його бюджетних призначень у межах загального фонду за економічною класифікацією за умови попереднього отримання письмового дозволу голови районної ради.

12. Проводити за рахунок коштів районного бюджету видатки до бюджетів нижчого рівня на реалізацію програм місцевих бюджетів лише за умови співфінансування у співвідношенні : 70 відсотків - районний бюджет, 30 відсотків - сільські, селищні, міські бюджети.

13. Відповідно до вимог Інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ, затвердженої Наказом Державного Казначейства України від 30.10.98 р. № 90 ( зі змінами), списати дебіторську заборгованість, яка виникла в зв’язку з неповерненням позики в сумі 409644,86 грн. Регіональним фондом підтримки агропромислового комплексу області у 2003 – 2004 роках по головному розпоряднику коштів - Білопільській райдержадміністрації, та відповідно до Порядку списання кредиторської заборгованості бюджетних установ, строк позовної давності якої минув, затвердженого Наказом Державного Казначейства України № 73 від 08.05.2001 року (зі змінами), на підставі акту від 11.01.08, списати кредиторську заборгованість в сумі 409644,86 грн. по головному розпоряднику коштів - Білопільській районній державній адміністрації перед районним бюджетом з відображенням останньої на позабалансовому рахунку.

14. Надати право фінансовому управлінню райдержадміністрації, в порядку, що визначається районною радою, розміщувати на конкурсних засадах тимчасово вільні кошти загального фонду районного бюджету на депозитних рахунках в установах комерційних банків.

15. Рішення районної ради від 29.12.2006 “Про районний бюджет на 2007 рік” із змінами і доповненнями до нього вважати таким, що втратило чинність у зв’язку з прийняттям даного рішення.

16. Додатки 1 - 7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.


Голова районної ради                                                С.І. Дворник


БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
С
УМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’яте скликання
Шістнадцята сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 14.01.2008                                                 м. Білопілля

Про порядок визначення міжбюджетних
відносин між районним бюджетом та
бюджетами територіальних громад сіл,
селищ, міст

Відповідно до пункту 17 частини першої статті 43 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні” та Закону України „Про міжбюджетні відносини між районним бюджетом та бюджетами територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об‘єднань” та Бюджетного кодексу України, районна рада вирішила :

1. Затвердити перерахунок кількості споживачів між територіальними громадами сіл, селищ, міст:

1.1. По охороні здоров‘я споживачам соціальних послуг Білопільської, Ворожбянської міських рад та Улянівської селищної ради первинну медичну допомогу надає Комунальний заклад Білопільської районної ради «Білопільська центральна районна лікарня».

1.2. Споживачам соціальних послуг по Куянівській сільській та Жовтневій селищній радах первинну медичну допомогу надають, відповідно, сільська та селищна дільничні лікарні та фельдшерсько-акушерські пункти.

1.3. Споживачам соціальних послуг по Марківській та Річківській сільських радах первинну медичну допомогу надають сільські дільничні лікарні.

2. По клубних установах Ворожбянської та Білопільської міських рад споживачі соціальних послуг обслуговуються клубними закладами, які фінансуються з районного бюджету.

3. По бібліотечній системі населення району обслуговується централізованою бібліотечною системою, яка фінансується з районного бюджету.


Голова районної ради                                           С.І. Дворник


БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
С
УМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’яте скликання
Шістнадцята сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 14.01.2008                                             м. Білопілля

Про Програму підтримки діяльності
Білопільської районної організації
ветеранів на 2008 рік

З метою створення належних умов для діяльності районної організації ветеранів, відповідно до статті 20 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада вирішила:

1.Програму підтримки Білопільської районної організації ветеранів на 2008 рік затвердити (додається).
2.Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Нікітенко О.В.) передбачити кошти на виконання даної Програми в 2008 році.
3.Рекомендувати сільським, селищним, міським радам розробити та затвердити заходи щодо підтримки первинних ветеранських організацій на відповідних територіях.
4.Організацію виконання даного рішення покласти на районну державну адміністрацію (Васильченко Ю.М.) та районну організацію ветеранів (Козлова Л.М.).
5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань охорони здоров’я, материнства, дитинства, прав жінок і соціального захисту населення (Мартиненко Ю.І.) та з питань бюджету, планування, фінансів, ринкових реформ і управління об’єктами права комунальної власності (Чібарь Ю.В.)


Голова районної ради                                                        С.І.Дворник

Додаток
до рішення районної ради
від 14 січня 2008 року


ПРОГРАМА
підтримки діяльності Білопільської районної організації ветеранів
на 2008 рік


Загальні положення
Білопільська районна організація ветеранів (далі – Організація) є структурним утворенням добровільної Всеукраїнської громадської організації ветеранів Великої Вітчизняної війни, інших локальних війн і воєнних конфліктів (учасників бойових дій, інвалідів, учасників війни), ветеранів праці, військової служби і органів внутрішніх справ, інших пенсіонерів – громадян похилого віку.
Організація діє на засадах самоврядування у відповідності з Конституцією України, Статутом Організації ветеранів України та іншими законодавчими актами, що регламентують діяльність Організації.

Мета та завдання Організації
Метою діяльності Організації є всебічний захист законних прав, соціальних, економічних, вікових та інших інтересів ветеранів війни, праці, військової служби і органів внутрішніх справ, інших пенсіонерів – громадян похилого віку.
Організація для виконання мети у встановленому порядку в інтересах соціального захисту ветеранів, інвалідів, пенсіонерів, всіх громадян похилого віку здійснює такі завдання:
- співпрацює з органами державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, взаємодіє з керівниками підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності в інтересах соціального захисту ветеранів, інвалідів, пенсіонерів, всіх громадян похилого віку;
- приймає участь у реалізації програм, спрямованих на поліпшення житлових умов, медичного, побутового, транспортного та іншого обслуговування;
- здійснює благодійницькі заходи;
- сприяє розвитку волонтерського руху серед ветеранів та інших пенсіонерів.
Вирішує питання героїко-патріотичного і трудового виховання молоді на кращих традиціях старших поколінь, культурного і духовного надбань, поваги до батьків, збереження спадкоємності поколінь. Приймає участь у заходах по підготовці допризовників та призовників до служби у Збройних Силах України.
Надає організаційну, а при наявності коштів - матеріальну допомогу одиноким ветеранам війни, дітям-війни в їх побуті, лікуванні та поховані померлих, організовує впорядкування могил одиноких ветеранів.
Сприяє увічненню Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років.
Здійснює інші заходи передбачені Статутом Організації , що не суперечать чинному законодавству.

Очікувані результати виконання Програми.
Фінансова підтримка Білопільської районної організації ветеранів, покращення умов роботи, матеріальне заохочення постійних працівників і активістів ради організації ветеранів, грошова допомога нужденним членам організації, проведення районних заходів пов’язаних з Статутною роботою Організації.

Фінансове забезпечення Програми.
Фінансове забезпечення програми здійснюється за рахунок видатків районного бюджету та коштів, незаборонених чинним законодавством.
Розрахункова потреба в коштах на 2008 рік складає 15,0 тис. гривень.

Основні заходи
щодо виконання районної програми підтримки діяльності Білопільської районної організації ветеранів на 2008 рік
№ з/п
Назва заходу

Дата проведення

Сума коштів (грн.)
Джерела фінансування
1
День Захисника Вітчизни.
- придбання квітів, оформлення корзини з квітами
23 лютого
150
Районний бюджет
2
Святкування Дня Перемоги у Великій Вітчизняній війні.

- вшанування ветеранів війни, дітей війни, придбання подарунків для ветеранів – інвалідів війни;

9 травня
1000
Районний бюджет
- придбання корзини з квітами та квітів
150
3
День Скорботи.
- придбання корзини з квітами
22 червня
100
Районний бюджет
4
Святкування Дня Незалежності в Україні.
- придбання корзини з квітами
24 серпня
100
Районний бюджет
5

Святкування Дня визволення Білопільщини від німецько-фашистських загарбників.

3 вересня
Районний бюджет

- придбання подарунків для вручення хворим ветеранам війни;

600
- придбання корзини з квітами та квітів
150
6
День Партизанської слави.
- придбання подарунків для вручення ветеранам –партизанам
22 вересня
300
Районний бюджет
7
Святкування Дня ветерана.
1 жовтня
Районний бюджет
- вшанування ветеранів, організація святкового обіду;
1000
- одноразова допомога одиноким, малозабезпеченим ветеранам
700
8

Визволення України від німецько-фашистських загарбників.

28 жовтня
Районний бюджет
- вшанування ветеранів війни, дітей війни;
990
- придбання квітів, корзини з квітами
150
9
День Збройних Сил України.
- придбання квітів, корзини з квітами
6 грудня
150
Районний бюджет
10
Проведення конкурсу на звання «Кращий волонтер району»
10 грудня
767
Районний бюджет
11

Матеріальне заохочення постійних працівників ради ветеранів

8703
Районний бюджет
Разом:
15000

Районний бюджетБІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
С
УМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’яте скликання
Шістнадцята сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 14.01.2008                                         м. Білопілля

Програму підтримки редакції районного
радіомовлення "Вир" на 2008 рік  

Згідно пункту 16 частини І статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про телебачення і радіомовлення", з метою створення належних умов для діяльності районного радіомовлення  "Вир", районна рада вирішила:

1. Програму підтримки редакції районного радіомовлення "Вир" на 2008 рік затвердити (Додаток 1).
2.Фінансовому управлінню рай держадміністрації передбачити на 2008 рік фінансування редакції районного радіомовлення "Вир" (Додаток 2)
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, планування, ринкових реформ та управління об'єктами комунальної власності (Чібарь Ю.В.)
4.1 Організацію виконання Програми підтримки редакції районного радіомовлення "Вир" на 2008 покласти на директора радіомовлення "Вир" Сазонову Н.О.
5.Рішення районної ради від 15.12.2006 "Про Програму підтримки редакції районного радіомовлення "Вир" на 2007 рік" вважати таким, що втратило чинність.

Голова районної ради                                                            С. І. Дворник

Додаток
до рішення районної ради
від 14.01.2008

Програма
підтримки редакції районного радіомовлення "Вир" на 2008 рік.

Загальні положення


З метою інформування населення району через місцеве радіомовлення, рішенням районної ради від 06.11.03 засновано редакцію районного радіомовлення "Вир".
Діяльність редакції полягає в Інформуванні населення про життя району, області та події, що відбуваються в державі, висвітленні діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, створенні та розповсюдженні пізнавальних, культурологічних, розважальних, дитячих програм та передач.
Сьогодні місцеве радіомовлення - засіб масової інформації, який оперативно і об'єктивно може інформувати громадян району про найважливіші події, справи, що відбуваються в районі.
Програма передбачає створення механізму своєчасного отримання і подачі якісної інформації населенню району у відведеному обсязі ефірного часу - 2 години 5 хвилин на тиждень через місцеве радіомовлення та створення для передачі інформації відповідної матеріально - технічної бази редакції  радіомовлення. Програма розрахована на рік.

Основні заходи виконання Програми:
Сприяти оперативному надходженню інформації до редакції радіомовлення від районної ради, районної державної адміністрації, виконкомів сільських, селищних, міських рад, підприємств, установ організацій.
Забезпечити підготовку та щомісячний випуск спеціалізованих програм про діяльність служб і відділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування.
Допомагати готувати та оприлюднювати в ефірі виступи керівників державних структур, їхніх заступників, голів територіальних громад, депутатів, керівників підприємств, установ, організацій.
Надавати методичну допомогу керівникам та спеціалістам органів виконавчої влади і місцевого самоврядування при підготовці інформаційних продуктів для висвітлення в засобах масової інформації.
Під публікації, які розповідатимуть про діяльність органів державної влади і місцевого самоврядування, відводити 30-35 відсотків ефірного часу.
Здійснювати  підготовку матеріалів, які висвітлюють розвиток та проблемні аспекти місцевого самоврядування, діяльність державних органів; виступи  керівників та посадових осіб, людей, авторитетних в районі, які свої зусилля спрямовують на соціально-економічне зростання території.
Постійно брати активну участь у заходах, що будуть ініційовані та Ієні органами місцевою самоврядування і виконавчої влади (згідно з програмами та планами роботи районної ради і райдержадміністрацій), з послідуючим висвітленням їх в ефірі.
Надавати рекламні послуги, замовлення як юридичних так і фізичних осіб, займатись іншою діяльністю, яка передбачена Статутом.

Очікувані результати

Виконання Програми забезпечить своєчасне і якісне подання інформації населенню району з найважливіших питань його життєдіяльності.


БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
С
УМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’яте скликання
Шістнадцята сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 14.01.2008                                         м. Білопілля

Про дозвіл на відшкодування пільг
в готівковій формі на придбання
твердого палива та скрапленого
(балонного) газу.

Розглянувши звернення районної державної адміністрації, щодо відшкодування в готівковій формі пільг окремим категоріям громадян на тверде паливо та скраплений (балонний) газ відповідно до ст. 51 Закону України „Про державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України” районна рада вирішила:

1. Дозволити управлінню праці та соціального захисту населення райдержадміністрації проводити в 2008 році відшкодування в готівковій формі пільг на придбання твердого палива та скрапленого балонного газу громадянам, які згідно чинного законодавства мають право на такі пільги в межах обсягу субвенції, наданої із державного бюджету.
2. Районній державній адміністрації привести у відповідність до цього рішення порядок надання пільг на тверде паливо та скраплений балонний газ у грошовій формі.
3. Організацію виконання даного рішення покласти на управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації (Сіденко І.О.), фінансове управління (Нікітенко О.В.).
4. Хід виконання даного рішення заслухати в січні 2009 року.
5. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань охорони здоров’я, материнства, дитинства, прав жінок та соціального захисту населення (Мартиненко Ю. І.).


Голова районної ради                                            С. І. Дворник


БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
С
УМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’яте скликання
Шістнадцята сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 14.01.2008                                                  м. Білопілля

Про хід виконання рішення
районної ради від 16.12.2003
„Про районну цільову програму
„Соціальна підтримка інвалідів
району на 2003-2008 роки”

Заслухавши інформацію начальника управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації Сіденка І.О. з вищевказаного питання, районна рада відмічає, що хід виконання районної цільової програми контролювався постійною комісією районної ради з питань охорони здоров’я, материнства, дитинства прав жінок та соціального захисту населення, управлінням праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, територіальним центром соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян, керівництвом центральної районної лікарні. З даного питання в районі проведена певна робота.

Реалізація заходів, передбачених програмою, забезпечувалася в межах асигнувань, які щорічно передбачалися в районному бюджеті на охорону здоров’я.

На зміцнення матеріально-технічної бази Білопільського дитячого будинку-інтернату у 2005-2007роках з обласного бюджету було виділено 269,7 тис.грн., Атинського будинку-інтернату – 345,3 тис.грн., Улянівської спеціальної школи-інтернату – 3542,9 тис.грн.

В управлінні праці та соціального захисту населення райдержадміністрації створено банк даних інвалідів району, їх потреб у забезпеченні засобами реабілітації та протезно-ортопедичними виробами.

У 2005-2007 роках спеціальним автотранспортом забезпечено 8 інвалідів, з 91 особи, які знаходяться в черзі на його отримання.

За цей період отримали засоби реабілітації 221 інвалід.

Санаторно-курортне лікування у 2005-2007 роках пройшли 35 інвалідів війни та інвалідів загального захворювання.

В районі створена мережа прокату засобів реабілітації та догляду за важко і хронічно хворими. Проводиться робота по сприянню телефонізації помешкань інвалідів. Інвалідам по зору всіма місцевими радами надається матеріальна допомога для здешевлення плати за спожиті житлово-комунальні послуги.

Райдержадміністрацією контролюється обов’язкова вимога при проектуванні громадських закладів та споруд – облаштування їх пандусами та необхідними допоміжними засобами, відповідне впорядкування території забудови.

На 156 підприємствах, установах, закладах району створені робочі місця для інвалідів, визначена норма по працевлаштуванню інвалідів в районі в кількості 210 осіб.

Протягом 2007 року 362 дитини-інваліда району взяли участь в районних та обласних фестивалях, у відділенні соціально-побутової реабілітації проводяться святкові заходи до свят , в них взяли участь 312 дітей з особливими потребами.

У 2005-2007 роках підготовлено та опубліковано в районних засобах масової інформації 47 інформаційних матеріалів з питань соціальної підтримки інвалідів району та 8 програм по районному радіомовленню.

Проте, в роботі по виконанню програми підтримки інвалідів в районі є певні недопрацювання і недоліки. Так, відділення соціально-побутової реабілітації дітей-інвалідів при територіальному центрі не повністю забезпечене необхідним приміщенням. Повільно вирішується питання облаштування всіх громадських закладів та споруд пандусами та необхідними запобіжними засобами. Визначена норма по працевлаштуванню інвалідів в районі виконується на 80 відсотків. Ускладнює працевлаштування формальний підхід до цього питання окремих керівників підприємств, які пропонують для інвалідів вакансії 0,25%- 0,5% посад, низький рівень заробітної плати інвалідів.

Виходячи з вищевикладеного, районна рада вирішила:

1. Інформацію начальника управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації про хід виконання рішення районної ради від 16.12.2003 „Про районну цільову програму „ Соціальна підтримка інвалідів району на 2003-2008 роки” взяти до відома (додається).
2. Рекомендувати сільським, селищним, міським радам до 01 березня 2008 року розглянути на чергових сесіях рад питання про стан соціальної підтримки інвалідів на відповідних територіях.
3. Районній державній адміністрації, відповідним управлінням та відділам проводити подальшу роботу з метою виконання завдань, визначених в районних програмах соціальної підтримки інвалідів в районі.
4. Організацію виконання даного рішення покласти на управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації (Сіденко І.О.).
5. Хід виконання районної цільової програми „Соціальна підтримка інвалідів району на 2003-2008 роки” розглянути на сесії районної ради в IV кварталі 2008 року.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань охорони здоров’я, материнства, дитинства, прав жінок та соціального захисту населення ( Мартиненко Ю.І.).


Голова районної ради                                                        С.І.Дворник


ІНФОРМАЦІЯ
про хід виконання рішення районної ради від 16.12.2003 „ Про районну цільову програму «Соціальна підтримка інвалідів району
на 2003-2008 роки»


Адаптація людей з обмеженими фізичними можливостями у суспільне життя, створення належних умов для підвищення рівня життєдіяльності інвалідів - основна мета заходів, затверджених сесію районної ради 16 грудня 2003 року.
Органами місцевого самоврядування району, управліннями і відділами районної державної адміністрації, районними службами і організаціями проводиться певна робота по виконанню районної цільової програми «Соціальна підтримка інвалідів району на 2003-2008 роки».
Удосконалюючи діяльність медико-трудової експертизи центральною районною лікарнею у 2004-2006 роках забезпечено району службу медико-соціальної експертизи необхідним медичним обладнанням. По мірі необхідності забезпечується автотранспортом. Службою забезпечено складання та виконання щорічних індивідуальних програм реабілітації на кожну особу, яка визнається інвалідом. Посилено контроль за реалізацією індивідуальних програм реабілітації інвалідів.
Центральною районною лікарнею розроблені комплексні заходи щодо профілактики та зниження рівня інвалідності в районі. Щорічно проводиться аналіз рівня та динаміки інвалідності, стану медико-соціальної реабілітації інвалідів.
Службою медико-соціальної експертизи здійснюється оцінювання стану здоров’я населення, прогнозується динаміка первинної інвалідності. Щомісячно проводиться аналіз причин виходу на первинну інвалідність та проводиться комплекс заходів по її зниженню. Також розроблені заходи по наданню реабілітаційної допомоги дітям першого року життя групи ризику, відповідно до яких діти проходять комплексне лікування на базі центральної районної лікарні з послідуючим направленням на консультацію фахівців обласного рівня.
Мережею реабілітаційних закладів, удосконаленням їх діяльності в районі опікуються керівники будинків-інтернатів, Улянівської спеціальної загально - освітньої школи – інтернату І-ІІ ступенів, районного територіального центру та районної організації інвалідів.
На зміцнення матеріально-технічної бази Білопільського дитячого будинку-інтернату у 2005 та 2006 роках з обласного бюджету було виділено 83,7 та 118 тис. грн. відповідно. У 2007 р. виділено 68 тис. грн. на реконструкцію тепломережі.
На придбання медичного обладнання, меблів та м’якого інвентарю з обласного бюджету Атинському будинку – інтернату у 2005, 2006 та 2007 роках було виділено 107,5, 126,8 та 111 тис. грн. відповідно.
На розвиток матеріально – технічної бази Улянівської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату з обласного бюджету у 2005, 2006 та 2007 роках виділено 473,3, 989,4 та 2080,2 тис. грн. відповідно.
Бюджетні кошти використані на реконструкцію котельні, капітального ремонту харчоблоку, придбання меблів, культиватора по обробці ґрунту, верстати, тощо.
Крім того надана спонсорська допомога від спецслужби «Грифон», ДП «Краснопільський», Улянівського зернокомплексу, Баптистської церкви, Фонду сімей з Італії у вигляді м’якого інвентарю, спортивного знаряддя, саженців та одягу, який був у вжитку, на суму 11,6 тис. грн.
Районним територіальним центром підготовлені документи обласному відділенню Фонду соціального захисту інвалідів щодо виділення відділенню реабілітації дітей-інвалідів спецавтотранспорту.
Центральною районною лікарнею у лікувально-профілактичних закладах району у 2005, 2006 та 2007 роках проведено диспансерний огляд 2971, 2915 та 2897 інвалідів району.
На базі ортопедичного відділення центральної районної лікарні, розрахованого на 30 ліжок, виділено 5 ліжок для відновної терапії інвалідам з ураженням опорно-рухової системи.
З метою вдосконалення інформаційного та кадрового забезпечення установ, які опікуються проблемами інвалідів, в управлінні праці та соціального захисту населення райдержадміністрації створений та підтримується у активному стані банк даних інвалідів, їх потреб у забезпеченні засобами реабілітації та протезно-ортопедичними виробами.
Сьогодні у банку даних налічується 3113 осіб з обмеженими фізичними можливостями.
У 2005, 2006 та 2007 роках спецавтотранспортом забезпечено 4, 3 та 1 інвалід району відповідно. В черзі на їх отримання знаходиться 91 особа.
За цей період отримали засоби реабілітації 61, 95 та 65 потребуючих осіб відповідно.
У 2007 р. 163 інваліда забезпечені протезно-ортопедичним взуттям.
Для розумової реабілітації дітей з вадами розвитку в Улянівській спеціальної загальноосвітній школі – інтернаті працюють соціальний педагог та практичний психолог.
У відділенні соціально-побутової реабілітації дітей-інвалідів районного територіального центру працюють 2 вчителя-реабілітолога та соціальний педагог. У 2005 та 2006 роках проведена їх перепідготовка на базі Миколаївського державного комплексу ранньої реабілітації дітей-інвалідів.
Відділом освіти райдержадміністрації щорічно протягом вересня – жовтня проводиться обстеження умов проживання, виховання дітей з особливими потребами з числа учнів загальноосвітніх шкіл. Створено та періодично оновлюється банк даних дітей пільгових категорій. Сьогодні у загальноосвітніх школах району навчається 65 дітей-інвалідів, 12 перебувають у спеціальних школах – інтернатах.
При розв’язані проблем дитячої інвалідності проводиться виявлення та відбір тих дітей, які потребують раннього втручання медичної та соціальної реабілітації. Станом на 01.12.2007 року в районі проживає 187 дітей – інвалідів до 18 років, з них 24 – до 7 років.
Педагогічними колективами шкіл району проводиться постійна робота щодо раннього виявлення та направлення на обстеження медико-психолого-педагогічною консультацією дітей, які мають вади у фізичному та психофізичному розвитку.
Протягом 2006-2007 років такі обстеження пройшло 27 учнів загальноосвітніх шкіл району. За цей період для 18 дітей-інвалідів організовано індивідуальне навчання вдома.
У створеному у 2000 році при районному територіальному центрі відділенні соціально-побутової реабілітації дітей-інвалідів функціонує група ранньої реабілітації, яку відвідують 10 дітей. Силами трьох працівників, які перебували на громадських роботах, у групі проведено ремонт підлоги, оклеювання шпалерами, фарбування, заміна дверей та інше.
Відділенням натуральної допомоги районного територіального центру здійснюється робота по залученню позабюджетних коштів, гуманітарної, спонсорської допомоги, благодійних пожертвувань для проведення святкових заходів з дітьми-інвалідами, фестивалів, спортивних змагань, днів народжень, а також для придбання канцтоварів, іграшок, тощо. Активну позицію в цьому напрямку займають підприємці району, сума наданої ними допомоги становить 7,7 тис. грн.
Протягом 2007 року відвідувачі відділення прийняли участь у виставках з художньо – прикладного мистецтва, спортивному святі «Веселі старти», в обласних святах - фестивалях «Розмай» та «Веселка», став лауреатом VI Міжнародного інтеграційного театрального фестивалю «Сонячна хвиля».
Для забезпечення інвалідів технічними засобами та санітарно-курортним лікуванням управлінням праці та соціального захисту населення райдержадміністрації проводиться робота по їх замовленню та придбанню.
У 2005, 2006 та 2007 роках санаторно-курортне лікування пройшли 13, 13 та 9 інвалідів війни та інвалідів загального захворювання відповідно.
У 2007 році 8 дітей-інвалідів були оздоровлені в республіканських та місцевих санаторіях, 30 – в обласному центрі соціальної, реабілітації дітей-інвалідів, 50 – стаціонарно.
Безкоштовне зубопротезування протягом 2007 року здійснено 47 інвалідам війни, 10 інвалідам загального захворювання, 3 інвалідам з дитинства, 37 інвалідам, постраждалим від аварії на ЧАЕС на загальну суму 28,5 тис. грн.
В районі створена мережа пунктів прокату засобів реабілітації та догляду за важко і хронічно хворими: по одному при центральній районній лікарні, районному територіальному центрі, районному Товаристві Червоного Хреста та 8 у дільничних лікарнях.
Проводиться робота по сприянню телефонізації інвалідів. З 88 інвалідів війни, які перебували на черзі у 2005 році, залишилося телефонізувати 32, інвалідам загального захворювання з 45 у 2005 році залишилось телефонізувати 40.
Всіма сільськими, селищними та міськими радами надається матеріальна допомога інвалідам по зору для здешевлення плати за спожиті житлово-комунальні послуги.
Одним із важливих напрямків адаптації інвалідів є створення умов для їх безперешкодного доступу до об’єктів соціальної інфраструктури.
Відділом містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури райдержадміністрації контролюється обов’язкова вимога при проектуванні громадських закладів та споруд – облаштування їх пандусами та необхідними допоміжними засобами, відповідне впорядкування території забудови. До складу державної комісії для прийняття в експлуатацію об’єктів входить представник управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації.
У 2007 році введено в експлуатацію та пристосовано для безперешкодного доступу інвалідів 12 об’єктів соціальної інфраструктури, в. т. ч. 7 обладнані пандусами, 5 обладнані кнопкою виклику для інвалідів в зв’язку з відсутністю технічної можливості побудови пандусу.
В районі обладнано пандусами 29 об’єктів соціальної інфраструктури та 27 об’єктів пристосовані до безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями.
При виконання заходів програми з професійної реабілітації інвалідів управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації до керівників підприємств, установ і організацій району доведені визначені законодавством нормативи по створенню робочих місць для працевлаштування інвалідів.
На 156 підприємствах району створені робочі місця для інвалідів. Визначена норма по працевлаштуванню інвалідів в районі в кількості 210 осіб, яка виконується на 80 відсотків, або складає 167 чол. Нормативи виконали 26 підприємств.
Управлінням праці та соціального захисту населення райдержадміністрації здійснюється контроль за використанням праці осіб з обмеженими фізичними можливостями відповідно до трудової рекомендації та індивідуальних програм реабілітації.
Працюючі особи з обмеженими фізичними можливостями щорічно проходять медичний огляд.
При центральній районній лікарні створена медична комісія для направлення інвалідів на професійну реабілітацію. Згідно графіка комісія працює один раз на тиждень.
За висновками медичної комісії у СПТУ – 38 навчаються 3 дітей – інвалідів.
Протягом 2005 року з питання працевлаштування звернулись 5 інвалідів, працевлаштовано 1 особу, вони отримали консультаційні, профконсультаційні послуги з застосуванням психодіагностичних обстежень. У 2006 році на обліку перебували 6 інвалідів, в тому числі мали статус безробітного 2 особи, працевлаштовано 1 особу.
У 2007 році на обліку перебувало 16 інвалідів, працевлаштовано 9 чол., 3 особи мають статус безробітного, 1 чол. пройшов професійну підготовку.
Ускладнює працевлаштування формальний підхід керівників підприємств до цього питання. Вакансії для інвалідів пропонуються від 0,25 до 0,5 ставки. Такий низький рівень заробітної плати не користується попитом серед непрацюючих інвалідів.
Організація спортивно-оздоровчих та культурно-масових заходів для інвалідів є важливою складовою їх духовної реабілітації.
Протягом 2007 року за участю працівників районного центру соціальних служб для молоді районного територіального центру проведені районні та обласні фестивалі, в яких взяли участь 362 дитини-інваліда. Крім того у відділенні соціально-побутової реабілітації проводяться святкові заходи до всіх державних та релігійних свят, з початку року в них взяли участь 312 дітей з особливими потребами.
Щорічно для вихованців Білопільського дитячого будинку–інтернату працівниками районного Будинку культури проводяться дитячі ранки «Новорічні забави» та «Новорічні щедрівки». Творчий колектив Улянівського селищного Будинку культури для вихованців спеціальної загальноосвітньої школи–інтернату проводить концертні програми. Самодіяльні митці Рижівського сільського Будинку культури виїздять з концертами в Атинський будинок–інтернат.
У відділенні соціально-побутової реабілітації дітей-інвалідів проводяться музично-розважальні програми до свят за участю учнів ЗОШ №1, №2 та школи–інтернату, працівників центральної районної бібліотеки для дітей та районного Будинку культури.
Центральною районною бібліотекою для дорослих та центральною бібліотекою для дітей, районним територіальним центром постійно організовуються виставки інвалідів. У 2005-2007 роках були оформлені виставки:
 • художньо-прикладного мистецтва дітей-інвалідів відділення соціально-побутової реабілітації «Творіть в житті добро», «Серце, зігріте любов’ю», «Сонечко у дитячих долонях»;
 • персональна виставка малюнків і поробок Каті Рудь «Чарівні пальчики» (13 років, хвора на ДЦП);
 • виставка робіт майстрині - вишивальниці Тимченко О.П. – інваліда ІІ групи.
Ефективність роботи суб’єктів, задіяних у реалізації заходів районної програми, підвищується при її інформаційному забезпеченні.
Протягом 2005-2007 років управлінням праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, районним територіальним центром підготовлено та опубліковано у районних засобах масової інформації 47 інформаційних матеріалів з питань соціальної підтримки інвалідів району та 8 матеріалів пролунали на місцевому радіоканалі.

Начальник управління                                                             І.О.Сіденко


БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
С
УМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’яте скликання
Шістнадцята сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 14.01.2008                                                       м. Білопілля

Про безоплатне прийняття частини адмінбудівлі
за адресою м. Білопілля, вул. Лермонтова, 3 із комунальної власності Білопільської міської територіальної громади до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району

Керуючись пунктом 5 статті 60 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи згоду Білопільської міської ради, надану рішенням міської ради від 25.12.2007 „Про передачу в спільну власність сіл, селищ та міст Білопільського району частини нежитлового приміщення по вул. Лермонтова, 3 м. Білопілля”, районна рада вирішила:

1. Надати згоду на безоплатне прийняття частини нежитлового приміщення адміністративної будівлі, розташованої за адресою м. Білопілля, вул. Лермонтова, 3 із комунальної власності Білопільської міської територіальної громади до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району.
2. Організацію виконання даного рішення покласти на начальника відділу комунального майна виконавчого апарату районної ради Филоненко Р.П.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, планування, ринкових реформ і управління об’єктами права комунальної власності (Чібарь Ю.В.).


Голова районної ради                                                  С.І.Дворник


БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
С
УМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’яте скликання
Шістнадцята сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 14.01.2008                                            м. Білопілля

Про надання згоди на передачу
в найм нежитлових приміщень

Відповідно до пункту 19 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи звернення приватних підприємців про передачу в найм нежитлових приміщень та пропозиції комісій по проведенню конкурсів на право укладення договорів оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району від 20.12.07 та 24.12.07, районна рада вирішила:

1. Надати згоду на передачу в строкове платне користування (найм):

1.1. Приватному підприємцю Ястребову Володимиру Георгійовичу: частину нежитлового приміщення районного Будинку культури за адресою: м. Білопілля, вул. Леніна, 87, площею 91,0 кв.м, з метою розміщення спортивного кафе.

1.2. Приватному підприємцю Мартиненко Ользі Анатоліївні: частину нежитлового приміщення адмінбудівлі районної ради за адресою: м. Білопілля, вул. К.Лібкнехта, 35, площею 2,0 кв.м, з метою розміщення кавового автомату.

2. Доручити голові районної ради Дворнику С.І. укласти договори найму нежитлових приміщень згідно з вимогами чинного законодавства.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, планування, ринкових реформ і управління об’єктами права комунальної власності (Чібарь Ю.В.) та відділ комунального майна виконавчого апарату районної ради (Филоненко Р.П.).


Голова районної ради                                                     С.І.Дворник


БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
С
УМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’яте скликання
Шістнадцята сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 14.01.2008                                                 м. Білопілля

Про договори найму нежитлових
приміщень та додаткові угоди
до договорів найму

Відповідно до пункту 19 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 3.7 Регламенту роботи районної ради, затвердженого рішенням районної ради від 17.10.2006, районна рада вирішила:

1. Затвердити договори найму:
1.1.Частини нежитлового приміщення, розташованого за адресою: Білопільський район, с. Річки, вул. Шкільна, 2, в будівлі Річківського НВК: ЗОШ І-ІІІ ступенів ДНЗ , укладений між Білопільською районною радою та приватним підприємцем Кисельовим Сергієм Олександровичем 20 грудня 2007 року.
1.2.Частини нежитлового приміщення, розташованого за адресою: Білопільський район, с. Вири, вул. Леніна, 23, в будівлі Вирівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, укладений між Білопільською районною радою та приватним підприємцем Кисельовим Сергієм Олександровичем 20 грудня 2007 року.
1.3.Частини нежитлового приміщення, розташованого за адресою: м. Білопілля, вул. К.Лібкнехта, 35, в адмінбудівлі районної ради, укладений між Білопільською районною радою та приватним підприємцем Мартиненко Ольгою Анатоліївною 25 грудня 2007 року.

2. Затвердити додаткові угоди до договорів найму:
2.1. З приватним підприємцем Мальченком Миколою Петровичем від 26 грудня 2007 року в частині продовження терміну дії договору найму на новий термін.
2.2. З приватним підприємцем Курило Миколою Івановичем від 26 грудня 2007 року в частині продовження терміну дії договору найму на новий термін.
2.3. З приватним підприємцем Садовим Володимиром Сергійовичем від 26 грудня 2007 року в частині продовження терміну дії договору найму на новий термін.
2.4. З приватним підприємцем Рациною Ольгою Василівною від 26 грудня 2007 року в частині продовження терміну дії договору найму на новий термін.
2.5. З приватним підприємцем Максименко Любов’ю Сергіївною від 26 грудня 2007 року в частині продовження терміну дії договору найму на новий термін.
2.6. З приватним підприємцем Максименко Любов’ю Сергіївною від 26 грудня 2007 року в частині продовження терміну дії договору найму на новий термін.
2.7. З приватним підприємцем Переход Валентиною Миколаївною від 26 грудня 2007 року в частині продовження терміну дії договору найму на новий термін.
2.8. З приватним підприємцем Захарченко Валентиною Іванівною від 26 грудня 2007 року в частині продовження терміну дії договору найму на новий термін.
2.9. З приватним підприємцем Комісар Валентиною Олександрівною від 26 грудня 2007 року в частині продовження терміну дії договору найму на новий термін.
2.10.З приватним підприємцем Воротинцевим Олександром Олександровичем від 26 грудня 2007 року в частині продовження терміну дії договору найму на новий термін.
2.11.З комунальним підприємством центральна районна аптека № 5 м. Білопілля від 26 грудня 2007 року в частині продовження терміну дії договору найму на новий термін.
2.12. З ТОВ „Сумський центр здоров’я” від 26 грудня 2007 року в частині продовження терміну дії договору найму на новий термін.
2.13. З Сумською обласною організацією Товариства Червоного Хреста від 26 грудня 2007 року в частині продовження терміну дії договору найму на новий термін.
2.14. З Сумським обласним бюро судово – медичної експертизи від 26 грудня 2007 року в частині продовження терміну дії договору найму на новий термін.
2.15. З Сумською регіональною філією державного підприємства «Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах» від 26 грудня 2007 року в частині продовження терміну дії договору найму на новий термін.
2.16. З відділом земельних ресурсів у Білопільському районі Сумської області від 26 грудня 2007 року в частині продовження терміну дії договору найму на новий термін.
2.17. З Білопільською редакцією районного радіомовлення «Вир» від 26 грудня 2007 року в частині продовження терміну дії договору найму на новий термін.
2.18. З комунальним підприємством районної ради „Білопільське архітектурно – планувальне бюро” від 26 грудня 2007 року в частині продовження терміну дії договору найму на новий термін.
2.19. З Білопільською районною державною адміністрацією від 26 грудня 2007 року в частині продовження терміну дії договору найму на новий термін.
2.20. З управлінням агропромислового розвитку Білопільської районної державної адміністрації від 26 грудня 2007 року в частині продовження терміну дії договору найму на новий термін.
2.21. З фінансовим управлінням Білопільської районної державної адміністрації від 26 грудня 2007 року в частині продовження терміну дії договору найму на новий термін.
2.22. З управлінням економіки Білопільської районної державної адміністрації від 26 грудня 2007 року в частині продовження терміну дії договору найму на новий термін.
2.23. З службою у справах дітей Білопільської районної державної адміністрації від 26 грудня 2007 року в частині продовження терміну дії договору найму на новий термін.
2.24. З Білопільським районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді від 26 грудня 2007 року в частині продовження терміну дії договору найму на новий термін.

Копії договорів та додаткових угод додаються.


Голова районної ради                                          С.І.Дворник


БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
С
УМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’яте скликання
Шістнадцята сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 14.01.2008                                           м. Білопілля

Про утримання Путивльської міської
рятувально-водолазної служби та
виконання рятувально-водолазних
робіт в 2008 році

З метою належного забезпечення громадян Білопільського району рятувально-водолазними послугами, керуючись ч.2 ст.43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада вирішила:

1.Рекомендувати голові районної ради підписати угоду про передачу коштів на утримання Путивльської міської рятувально-водолазної служби та виконання рятувально-водолазних робіт в 2008 році за принципом дольової участі.

2.Визнати таким, що втратило чинність рішення районної ради від 23.11.07 „Про утримання Путивльської міської рятувально-водолазної служби та виконання рятувально-водолазних робіт в 2008 році”


Голова районної ради                                         С.І.Дворник.

БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
С
УМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’яте скликання
Шістнадцята сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 14.01.2008                                           м. Білопілля

Про протокольне доручення

На підставі частини 2 статті 59, частини 1 статті 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розділу 9 пункту 20 Регламенту роботи Білопільської районної ради, районна рада вирішила:

1. Протокольне доручення районної ради «Про підготовку проекту Програми економічного і соціального розвитку району на 2008 рік» затвердити. (Додається).

1.2. Направити доручення виконавцям для виконання в установлені терміни.

2. Організацію виконання доручення покласти на управління економіки райдержадміністрації (Діденко В.І.).

3. Контроль за виконанням доручення покласти на постійну комісію з питань промисловості, транспорту, зв’язку, розвитку підприємництва та житлово-комунального господарства (Кутах В.Ф.) та заступника голови районної ради Здоровцова В.М.


Голова районної ради                                                  С.І.Дворник

Додаток
до рішення районної ради
від 14.01.2008

БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
ПРОТОКОЛЬНЕ ДОРУЧЕННЯ

Про підготовку проекту Програми
економічного і соціального розвитку
району на 2008 рік

1. До 22 січня 2008 року управлінням та відділам районної державної адміністрації, виконкомам сільських, селищних, міських рад, КП «Центральна районна лікарня», управлінню Пенсійного фонду України в Білопільському районі (Щербак М.Г.), Білопільському відділенню Сумської міжрайонної державної податкової інспекції (Рожок М.Т.):

1.1.Підготувати та надати управлінню економіки райдержадміністрації основні показники до проекту Програми економічного і соціального розвитку району на 2008 рік, узгоджені з фінансовим управлінням райдержадміністрації та аналіз виконання основних показників Програми економічного і соціального розвитку за 2007.

1.2.Підготувати та надати управлінню економіки райдержадміністрації пропозиції щодо потреби виконання цільових і регіональних програм, відносно їх фінансування, потреби в фінансуванні на проведення будівництва, ремонтів, придбання нового обладнання для закладів соціально-культурної сфери, виконання рішень районної ради відносно цих питань.

Інформацію надати із зазначенням назв, видів робіт, суми коштів та джерел фінансування по галузях економіки за підписом заступника голови райдержадміністрації.

2.Проект Програми економічного і соціального розвитку району на 2008 рік за участю керівників галузевих управлінь та відділів райдержадміністрації управлінню економіки райдержадміністрації внести на розгляд президії та постійних комісій районної ради до 20 лютого 2008 року.


Начальник загального відділу
виконавчого апарату районної ради                                                  Ю.В.Чібарь