Білопільська районна рада

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Рішення 17 сесії, 5 скликання

Печать
БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
С
УМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’яте скликання
Сімнадцята сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 29.02.2008                                 м. Білопілля

Про припинення повноважень
голови районної ради Дворником С. І.

На підставі статті 56, пункту 1 частини 1 статті 79 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи розпорядження Президента України від 01.02.08 № 35\2008 - рп, районна рада вирішила:

1. Інформацію про припинення повноважень голови Білопільської районної ради Дворником С. І. з 05.02.08 в зв’язку з призначенням головою районної державної адміністрації, прийняти до відома.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення районної ради від 06.04.06 „Про голову районної ради”.

3. На час до обрання голови районної ради виконання обов’язків останнього покласти на заступника голови районної ради Здоровцова В. М.


В.о. голови районної ради                                         В.М.ЗдоровцовБІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
С
УМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’яте скликання
Сімнадцята сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 29.02.2008                                     м. Білопілля

Про Програму економічного і
соціального розвитку району
на 2008 рік

Розглянувши поданий районною державною адміністрацією проект Програми економічного і соціального розвитку району на 2008 рік, згідно пункту 16 частини І статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" районна рада вирішила:
1.Програму економічного і соціального розвитку району на 2008 рік затвердити (Додається).
2.Районній державній адміністрації забезпечити організаційно-практичні заходи щодо виконання показників і завдань Програми економічного і соціального розвитку району на 2008 рік.
З. Хід виконання даної Програми розглядати на сесії районної ради не рідше одного разу за півріччя, при необхідності вносити зміни та доповнення до неї.
4. Рекомендувати сільським, селищним, міським радам розробити відповідні місцеві програми та забезпечити організаційні заходи по їх виконанню.
5.Організацію виконання Програми покласти на голову та заступників голови районної державної адміністрації, а контроль на постійні комісії районної ради.
6. Рішення районної ради від 25.01.2007 року „Про Програму економічного і соціального розвитку району на 2007 рік " вважати таким, що втратило чинність.


В.о. голови районної ради                                     В.М.Здоровцов

(натисніть для завантаження програми в форматі WinRar)БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
С
УМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’яте скликання
Сімнадцята сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 29.02.2008                                     м. Білопілля

Про звіт виконання районного
бюджету за 2007 рік.

Відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада вирішила :

1. Затвердити звіт про виконання районного бюджету за
2007 рік :
- по доходах у сумі 68727035,30 гривень у тому числі загальний фонд 65128225,04 гривень та спеціальний фонд 3598810,26 гривень (додаток 1);
- по видатках у сумі 67240892,39 гривень у тому числі загальний фонд 63639918,14 гривень, спеціальний фонд 3600974,25 гривень (додаток 2).


В.о. голови районної ради                                     В.М.Здоровцов

(натисніть для завантаження додатків)

Інформація
до звіту про виконання районного бюджету
за 2007 рік

Сесією районної ради від 29.12.2006 року затверджено рішення „Про районний бюджет на 2007 рік”. На протязі року вносилися зміни до бюджету, які відповідно затверджені сесіями районної ради.
Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України ст. 28 затверджується звіт про виконання районного бюджету за 2007 рік.
Районний бюджет на 2007 рік з урахуванням змін затверджено по доходах в сумі 67825759,43 грн. по видатках в сумі 60077704,43 грн. в тому числі загальний фонд в сумах відповідно 64747759,43 грн. та 56999704,43 грн. Доходи спеціального фонду затверджено в сумі 3078000 грн.
Фактично за цей період до бюджету надійшло 68727035,30 грн. з них до загального фонду 65128225,04 грн.
З державного бюджету одержано:
- дотації вирівнювання 32930000 гривень;
- додаткової дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів - 1551900 гривень;
- субвенції одержано до загального фонду в сумі 18608738,72 грн. (96,5 %).
Закріплених та власних доходів отримано 7697610,32 грн., що складає 115,8 % до річних показників бюджету.
Податку з доходів фізичних осіб, основного джерела наповнення доходів районного бюджету надійшло 7245330,45 грн. (114,3 відсотка до затвердженого показника).
До районного бюджету надійшло плати за спеціальне використання природних ресурсів, а саме плати за землю в сумі 430677,84 грн. або 148,5 відсотка до річних планових призначень.
Плати за державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності надійшло 14885,2 грн., або 95,5 % до затвердженого показника.
Надійшло плати за утримання дітей в школах інтернатах 1163,03 грн., та інших надходжень 5553,8 грн.
Надходження до спеціального фонду складає 3598810,26 грн. або 116,9 відсотка до затвердженого обсягу.

Видаткова частина районного бюджету за 2007 рік виконана на 97,8 %, в тому числі по загальному фонду на 97,7 % , по спеціальному фонду 100,0 %.
По загальному фонду видатки склали 63639918,14 грн. Кошти були використані на фінансування закладів освіти в сумі 23095249,62 гривень або 98,4 % річного обсягу, охорону здоров’я 10288768,71 грн. або 99,6 %, соціальний захист та соціальне забезпечення 18266676,69 грн. або 96,5 %, культуру - 1874852,23 грн. або 93,2 %, засоби масової інформації - 123000,83 грн., фізичну культуру і спорт - 360534,37 грн., органи місцевого самоврядування – 961858,59 грн. або 96,2 %.
Видатки бюджетних установ та заходи, що фінансуються за рахунок спеціального фонду склали 3600974,25 грн.
Заборгованості по заробітній платі немає, за спожиті енергоносії немає.


Начальник фінансового управління                     О.В. Нікітенко

БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
С
УМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’яте скликання
Сімнадцята сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 29.02.2008                                     м. Білопілля

Про внесення змін до
районного бюджету на
2008 рік

Відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, на підставі рішень сесії обласної ради від 22.02.2008 року «Про внесення змін до обласного бюджету на 2008 рік» та «Про затвердження переліку об’єктів, фінансування яких у 2008 році буде здійснюватись за рахунок цільового фонду розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури області у складі спеціального фонду обласного бюджету» районна рада вирішила:

1. Збільшити обсяг доходів загального фонду районного бюджету на обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів в сумі 20500 гривень.
2. Збільшити обсяг доходів спеціального фонду районного бюджету на обсяг іншої субвенції в сумі 319800 гривень.
3. Збільшити обсяг видатків загального фонду районного бюджету на обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів в сумі 20500 гривень.
4. Пункт 1 рішення сесії «Про районний бюджет на 2008 рік» від 14.01.2008 року далі викласти в такій редакції :
Установити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2008 рік в сумі 82945371 гривень, у тому числі: надходження власних і закріплених доходів в сумі 8813287 гривень, дотації вирівнювання з державного бюджету у сумі 49829000 гривень, додаткову дотацію з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів у сумі 1029851 гривня, субвенції з державного бюджету у сумі 20946200 гривень, іншої субвенції у сумі 369900 гривень, вилучення до районного бюджету в сумі 487533 гривні.
5. Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету у сумі 82945371 гривень, з них обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 81155971 гривень та видатків спеціального фонду у сумі 1789400 гривень за функціональною структурою ( додаток 2) та розподілом за головними розпорядниками ( додаток 3).
6. Внести зміни по головних розпорядниках коштів в межах затверджених бюджетних призначень, а саме: по відділу освіти в сумі 143790 гривень, по комунальному закладу районної ради «Білопільська центральна районна лікарня» в сумі 200000 гривень, районній раді в сумі 5000 гривень, управлінню праці та соціального захисту населення в сумі 4500 гривень.
7. Затвердити перелік об’єктів, фінансування яких у 2008 році здійснюється за рахунок цільового фонду розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури області у складі спеціального фонду районного бюджету згідно з додатком.
8. Затвердити змінені обсяги міжбюджетних трансфертів, що надходять до районного бюджету та трансфертів, що передаються бюджетам нижчого рівня ( додаток 5, 5.1)
9. Пункт 9 рішення сесії районної ради від 14.01.2008 року «Про районний бюджет на 2008 рік» викласти в новій редакції: „Надати право районній державній адміністрації при необхідності вносити зміни та уточнення до районного бюджету 2008 року в межах загального обсягу видатків по головному розпоряднику коштів з подальшим затвердженням сесією районної ради, при цьому, розпорядження голови райдержадміністрації про внесення змін до районного бюджету направляється районній раді в день його видання”.
10. В пункті 11 слова „за умови попереднього отримання письмового дозволу голови районної ради” виключити.
11. Пункт 13 викласти в новій редакції :
«13. Делегувати державній адміністрації право розміщувати на депозитних рахунках в установах комерційних банків, визначених на основі конкурентного відбору, тимчасово вільні кошти загального фонду бюджету».
12. Додатки 1-8 цього рішення та додаток переліку об’єктів щодо участі ВАТ «Укрнафта» в економічному і соціальному розвитку району у складі спеціального фонду районного бюджету, є невід’ємною частиною до нього.

В.о. голови районної ради                                         В.М.Здоровцов

(натисніть для завантаження додатків в форматі WinRar)

Додаток
до рішення сесії районної ради
від 29.02.2008 р

Перелік об’єктів щодо участі ВАТ "Укрнафта"
в економічному і соціальному розвитку району
у складі спеціального фонду районного бюджету

(грн.)

№ п/п

Найменування та місцезнаходження об’єкта

Обсяг фінансування на 2008 рік

1

Ремонт приміщення районної лікарні

60000

2

Газифікація північної частини м.Ворожба

80000

3

Заміна вікон на склопакети у пологовому та дитячому відділеннях ЦРЛ

49000

4

Ремонт вуличного освітлення с.Річки

29900

5

Ремонт вуличного освітлення м.Білопілля

20000

6

Заміна вікон на склопакети у Білопільській централізованій школі І-ІІІ ступенів №1

31000

7

Ремонт міст загального користування в школах району

49900


Всього:

319800БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
С
УМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’яте скликання
Сімнадцята сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 29.02.2008                                     м. Білопілля

Про затвердження районної програми фінансування
заходів по проведенню призову громадян України на
строкову військову службу на території Білопільського
району на 2008-2010 роки

З метою реалізації Державної програми розвитку Збройних Сил України, підвищення якості та кількості призовних ресурсів, які підлягають призову на строкову військову службу, зменшення кількості призовників, які ухиляються від виконання військового обов’язку, активізації діяльності органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, відповідно до п.2 ст.43 Закону України „Про військовий обов’язок і військову службу”, п.16 ч. 1 ст. 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”:
1. Затвердити районну програму фінансування заходів по проведенню призову громадян України на строкову військову службу у 2008-2010 роках на території Білопільського району (додається).
2. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Нікітенко О.В.) при формуванні районного бюджету щорічно передбачати кошти на виконання даної програми.
3. Організацію виконання даного рішення покласти на районний військовий комісаріат (Гиря О.А.).
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію мандатну районної ради з питань регламенту, законності, правопорядку та територіального устрою (Гончаров М.І.).В.о.голови районної ради                                             В.М.Здоровцов

Додаток
до рішення районної ради
від 29.02.2008 р.


ПРОГРАМА
фінансування заходів по проведенню призову громадян України
на території Білопільського району на строкову військову службу
у 2008-2010 роках


Загальні положення

Військовий обов’язок установлюється з метою підготовки громадян України до захисту Вітчизни, укомплектування особовим складом Збройних Сил України та інших військовий формувань.
Виконання військового обов’язку забезпечують державні органи, органи місцевого самоврядування та районні військові комісаріати.

Аналіз організації призову громадян України на
строкову військову службу на території району у 2007 році

Призов на строкову військову службу в Білопільському районі був організований і проведений згідно вимог Закону України „Про військовий обов’язок і військову службу”, Постанови Кабінету Міністрів України від 21.03.2002 № 353, Указу Президента України від 22.11.2006 р. № 993/2006.
В ході проведення призовної кампанії було проведено ряд заходів щодо підготовки та призову громадян України на строкову військову службу, а саме:
- проведено День призовника;
- проведені урочисті проводи до лав Збройних Сил України;
- створено призовну комісію;
- підготовлено призовну дільницю до роботи;
- проведено оповіщення призовників про явку на призов;
- проведені соціологічні вивчення проблем, пов’язаних з службою в армії.
Перед початком призову проведені інструкторсько-методичні заняття з лікарями медичної комісії, з посадовими особами підприємств, установ, організацій, які відповідають за військовий облік з питань призову.
Вживались заходи щодо організації розшуку призовників, які ухиляються від проходження призовної комісії та служби в лавах Збройних Сил України.
Завдяки вжитим заходам призов громадян в районі проведено, наряд на призов в основному виконано, але зростає відсоток осіб, які не з’являються на призовну комісію і потребують розшуку.

Мета програми

Головною метою програми є якісне та організоване проведення приписки юнаків 1990 року народження, призову на строкову військову службу громадян України, удосконалення порядку відбору молодого поповнення для комплектування Збройних Сил України.

Основні завдання програми

Основними завданнями цієї програми є:
1. Ведення персонально-якісного обліку призовників.
2. Вивчення особистих якостей призовників і проведення їх відбору для комплектування Збройних сил та інших військових формувань.
3. Організація призову:
- оповіщення громадян про призов на строкову військову службу, розшук призовників, які не прибули для проходження призовної комісії;
- проведення інструктивно-методичних занять з членами призовної комісії, лікарями-спеціалістами, технічними працівниками, які залучаються для роботи на призовній дільниці, керівниками, посадовими особами, які ведуть облік призовників;
- оформлення рішень районної призовної та медичної комісій;
- представлення на обласний збірний пункт для проходження обласної контрольної медичної комісії, професійного відбору та вивчення представниками військових формувань Головного Штабу Збройних Сил України призовників попередньо відібраних до цих підрозділів;
- відправлення призовників на обласні збірні пункти згідно розподілу на призов.
4. Використання в повному обсязі можливостей програмного комплексу автоматизації обліково-призовної роботи під час відправок молодого поповнення і на час складання звітів.

Підготовка громадян України до військової служби

1. Планувати та організовувати заходи щодо підвищення рівня фізичної підготовки громадян допризовного і призовного віку.
Відділи освіти, у справах молоді та
спорту райдержадміністрації,
райвійськкомат
Протягом року.
2. Провести добір призовників-спортсменів, які мають спортивні розряди, з метою укомплектування спортивних підрозділів Збройних Сил, інших військових формувань, збірних команд міст, районів, областей для участі в спортивних змаганнях допризовної молоді.
Відділ у справах молоді та
спорту райдержадміністрації,
райвійськкомат
Протягом року
3. Для подальшої підготовки та навчання в освітніх закладах району, виявляти призовників, які мають низьку освітню підготовку, а також не володіють або погано володіють державною мовою.
Відділ освіти райдержадміністрації,
райвійськкомат
Постійно.
4. Проводити систематично роботу з патріотичного виховання молоді, зосереджуючи увагу на:
- роз’ясненні внутрішньої та зовнішньої політики держави, рішень Президента України та Кабінету міністрів України щодо зміцнення Збройних Сил, інших військових формувань пропаганди успіхів, висвітлення історичного шляху Збройних Сил та інших військових формувань;
- активізації роботи з професійної орієнтації громадян на опанування військових спеціальностей;
- роз’ясненні серед громадян вимог Закону України „Про військовий обов’язок і військову службу”, військової присяги на вірність Українському народові та військових статутів:
Відділ освіти райдержадміністрації,
райвійськкомат,
районна організація ветеранів
Постійно
5. Забезпечити своєчасну та організовану явку призовників на медичну та районну призовну комісії, відізвати всіх призовників з відпусток та відряджень.
Виконкоми рад, райвійськкомат,
керівники підприємств.
2 рази на рік
6. Проводити кваліфіковане медичне обстеження, лікування призовників які його потребують у період проведення призову громадян на військову службу.
КЗ „Білопільська ЦРЛ”
7. Забезпечувати розшук призовників, які не з’явились за викликом на засідання призовної комісії.
Білопільський РВ УМВС, райвійськкомат
Постійно

Фінансове забезпечення програми

Програма фінансування заходів буде виконуватись за рахунок коштів районного бюджету. Головним розпорядком коштів районного бюджету є районна державна адміністрація. Обсяги асигнувань затверджуються сесією районної ради.
Розрахункова потреба в коштах на 2008 рік складає 3,0 тис.грн. (згідно додатку).
Потреба на 2009-2010 роки визначається за розрахунками районного військового комісаріату і враховується при формуванні районного бюджету на відповідний рік.Додаток
до Програми фінансування заходів
по проведенню призову громадян України
на строкову військову службу у 2008-2010 році
від 29.02.2008 р.

КОШТОРИС
на виділення коштів для проведення призову громадян України на строкову військову службу у 2008 році

КЕКВ – 1131 – предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 1492,00 грн.
- папка з файлами 17 шт х 7,00 =119,00 грн
- ксероксний папір 10 пач. х 28,00 =280,00 грн
- ватман 70 шт. х 1,50 =105,00 грн
- ручки 20 шт. х 1,00 = 20,00 грн
- олівці 20 шт. х 0,45 = 9,00 грн
- ластик 20 шт. х 0,60 = 12,00 грн
- стиплер великий 1 шт х 9,70 = 9,70 грн
- стиплер малий 1 шт. х 3,30 = 3,30 грн
- скоби для стиплера великого 5 пач. х 0,80 = 4,00 грн
- скоби для степлера малого 5 пач. х 0,65 = 3,25 грн
- скрепки 10 пач. х 0,85 = 8,50 грн.
- рапітограф 2 шт. х 45,00 = 90,00 грн.
- дискети 10 шт. х 1,50 = 15,00 грн.
- диски лазерні CD-RW 3 шт х 5,00 = 15,00 грн
- копіювальний папір 3 пач. х 8,00 = 24,00 грн
- клей 5 шт. х 2,25 = 11,25 грн.
- конверти поштові 1000 шт. х 0,70 =700,00 грн.

Придбання розхідного матеріалу для ПЕОМ:
- Тонерна заправка для картриджа (ТНР 1010) 3 шт. х 15,00 = 45,00 грн.

- Фарбувальна стрічка (13 мм х 12 м) 3 шт. х 6,00 = 18,00
1492,00

КЕКВ - 1135 – оплата транспортних послуг на утримання транспортних засобів – 1512,00 грн.
Перевезення призовників для контрольного медичного огляду в м. Суми на обласний збірний пункт (весною та восени 2008 року) – 100 призовників.
Перевезення призовників – кандидатів для проходження строкової служби для співбесіди з представниками військових частин роти почесної варти, 101 бригади, 30 автобази, полку розвідки (весною та восени 2008 року) – 30 призовників.
Витрата 35 л на 100 км:
Білопілля – Суми 100 км – 35 л х 4 поїздки = 140 л
Суми – Білопілля 140 л х 5,40 грн/л = 756 грн.
756х 2 призова = 1512 грн.


КЕКВ – 1131 та КЕКВ-1135 = 3004,00 грн.


БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
С
УМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’яте скликання
Сімнадцята сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 29.02.2008                                     м. Білопілля

Про Програму зайнятості населення
на 2008-2009 роки

Основні завдання Програми зайнятості населення Білопільського району на 2007 рік виконано. Протягом року в районі створено 897 нових робочих місць, що на 9,4 % більше від завдання на рік.
За направленням центру зайнятості у 2007 році отримали роботу 1309 осіб, у тому числі за рахунок надання дотацій роботодавцям із коштів Фонду працевлаштовано 54 безробітних, 12 безробітних отримали одноразову допомогу по безробіттю та організували власну справу. Рівень працевлаштування незайнятих громадян складав 34,3% .
Протягом 2007 року чисельність осіб, які були залучені до навчальних заходів, у порівнянні з 2006 роком збільшилася на 30 осіб або на 15,2 %.
Рівень виконання у 2007 році завдання щодо здійснення підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації становив 101 % (228 чол.).
Рівень працевлаштування незайнятих громадян після закінчення професійного навчання склав 54,4 %.
Протягом 2007 року у громадських роботах взяли участь 971 особа із числа незайнятих громадян. Середня тривалість громадських робіт становила 13 днів.
Незважаючи на вжиті заходи, ситуація на ринку праці району залишається складною. Поглиблюються негативні тенденції щодо зростання безробіття у сільській місцевості. З метою стабілізації ситуації на ринку праці району, сприяння зайнятості населення, задоволення потреб громадян у праці, відповідно до статті 14 Закону України „Про зайнятість населення” районна рада вирішила:
1. Програму зайнятості населення на 2008-2009 роки затвердити (додається).
2. Організацію виконання Програми зайнятості населення на 2008-2009 роки покласти на директора Білопільського районного центру зайнятості (Дегтяр І.М.).
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, планування, фінансів, ринкових реформ і управління об’єктами права комунальної власності (Чібарь Ю.В.).

В.о. голови районної ради                                             В.М.Здоровцов

(натисніть для завантаження програми в форматі WinRar)

БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
С
УМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’яте скликання
Сімнадцята сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 29.02.2008                                     м. Білопілля

Про внесення змін до заходів районної
цільової програми „Соціальна підтримка
інвалідів Білопільського району
на 2003-2008 роки”

З метою реалізації заходів районної цільової програми Соціальна підтримка інвалідів Білопільського району на 2003-2008 роки”, затверджених рішенням районної ради від 16.12.03 „Про районну цільову програму „Соціальна підтримка інвалідів Білопільського району на 2003-2008 роки”, та посилення соціального захисту деяких категорій громадян відповідно до п.16 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада вирішила:
1. Доповнити заходи щодо реалізації районної цільової програми „Соціальна підтримка інвалідів Білопільського району на 2003-2008 роки” пунктом 5.7 (додаток 1).
2. Затвердити порядок виплати з районного бюджету компенсацій за проїзд до обласної лікарні для проведення гемодіалізу інвалідам І групи Бохану М.П. та Піддуді О.М. (додаток 2)
3. Затвердити розрахунок потреби в коштах на 2008 рік для відшкодування витрат за проїзд до обласної лікарні для проведення гемодіалізу інвалідам І групи загального захворювання Бохану М.П. та Піддуді О.М. (додаток 3).
4. Організацію виконання даного рішення покласти на управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації (Сіденко І.О.) та фінансове управління райдержадміністрації (Нікітенко О.В.).
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань молоді, освіти культури та соціального захисту населення (Мартиненко Ю.І.).

В.о. голови районної ради                             В.М. ЗдоровцовДодаток 1
до рішення районної ради
від 29.02.2008 р.

№ п/п

Зміст заходів

Термін виконання

Відповідальні

Джерела фінансування

5.7

Передбачити виплату компенсації в сумі 4,6 тис. грн. орієнтовно за проїзд до обласної лікарні для проведення гемодіалізу у 2008 році інвалідам І групи Бохану Миколі Панкратовичу та Піддуді Ользі Михайлівні згідно порядку

Щомісяця

Фінансове управління райдержадміністрації, управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

Районний бюджет


Додаток 2
до рішення районної ради
від 29.02.2008 р.
ПОРЯДОК
виплати з районного бюджету компенсацій за проїзд до обласної лікарня для проведення гемодіалізу інвалідам І групи загального захворювання
Бохану М.П. та Піддуді О.М.

Цей порядок визначає механізм виплати з районного бюджету компенсації за проїзд до обласної лікарні інвалідам І групи для проведення гемодіалізу в прямому та зворотньому напрямках на міжміському автомобільному транспорті .
Відповідно до медичних показань гемодіаліз хворі проводять тричі на тиждень.
Про проходження місячного курсу лікування хворі кожного 3 числа наступного місяця зобов’язані подавати до управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації засвідчену лікарем довідку.
Розмір місячної компенсації залежить від віддаленості обласної лікарні до місця проживання інваліда та вартості проїзду.
Для Піддуди О.М. відстань до обласної лікарні складає: проїзд від с.Сергіївка до м.Білопілля – 816,06 грн. на рік (74,18 грн. на місяць), з м.Білопілля до м.Суми – 1532,65 грн. на рік (139,33 грн. на місяць) та витрати на проїзд по м.Суми – 360,0 грн. на рік (32,72 грн. на місяць). Всього на 2008 рік 2708,71 грн. (246 грн. на місяць).
Для Бохана М.П. - проїзд від м.Білопілля до м.Суми – 1532,65 грн. на рік (139,33 грн. на місяць) по м.Суми – 360 грн. на рік (32,72 грн. на місяць). Всього на 2008 рік – 1892,65 грн. (172 грн. на місяць).
Зазначені суми перераховуються управлінням праці та соціального захисту населення райдержадміністрації на особові рахунки інвалідів.


БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
С
УМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’яте скликання
Сімнадцята сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 29.02.2008                             м. Білопілля

Про хід виконання рішення районної
ради від 22.01.2003 „ Про районну
комплексну програму "Здоров'я нації"
на 2003-2011 роки”

Аналіз стану виконання рішення районної ради від 22.01.2003 "Про районну комплексну програму "Здоров'я нації" на 2003-2011 роки" показує, що лікувально-профілактичними закладами району, райсанепідемстанцією, держекоінспекцією, управліннями та відділами райдержадміністрації, виконкомами сільських, селищних, міських рад проведена відповідна робота.
В районі не допущено скорочення мережі лікувально-профілактичних закладів, реалізовано ряд заходів по розширенню медичної допомоги сільському населенню, особлива увага приділена зміцненню матеріально-технічної бази лікувальних закладів та їх кадровому забезпеченню.
Закладами охорони здоров’я району постійно застосовуються новітні методи діагностики та лікування, рекомендовані Міністерством охорони здоров’я України.
Щорічно проводяться комплексні медичні огляди дорослого населення та дітей пільгових категорій.
Питання поліпшення здоров'я працюючого населення знаходиться під контролем працівників лікувально-профілактичних закладів району, управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації. Проводяться перевірки підприємств, установ, організацій району щодо виконання заходів по зниженню рівня професійної захворюваності у всіх галузях економіки району, де мають місце шкідливі чинники.
В той же час, необхідно зазначити, що стан захворюваності населення на серцево-судинні хвороби, туберкульоз, бронхіальну астму та інші хвороби в районі залишається ще на високому рівні.

З метою забезпечення виконання районної комплексної програми „Здоров'я нації" в повному обсязі, приближення рівня медичного обслуговування в районі до державних стандартів, керуючись пунктом 16 статті 43 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні”,районна рада вирішила:
1. Інформацію головного лікаря комунального закладу районної ради „Білопільська центральна районна лікарня” про хід виконання рішення районної ради від 22.01.2003 „ Про районну комплексну програму „ Здоров’я нації” на 2003-2011 роки” взяти до відома ( додається).
2. Комунальному закладу районної ради „Білопільська центральна районна лікарня” ( Мартиненко Ю.І.) у 2008 році:
2.1.Забезпечити на базі центральної районної лікарні функціонування центру статевого виховання та спільної підготовки матерів, батьків.
2.2.Продовжити реорганізацію терапевтичних дільниць лікарень в дільниці загальної практики сімейної медицини згідно плану-графіку.
2.3.Спільно з виконкомами сільських, селищних, міських рад вживати заходів щодо забезпечення дітей до двох років з малозабезпечених сімей безкоштовним харчуванням.
4. Рекомендувати:
4.1. Управлінню праці та соціального захисту населення райдержадміністрації (Сіденко І.О.), районному центру зайнятості населення (Дегтяр І.М.), районній санітарно-епідеміологічній станції ( Блажко К.В.), виконкомам рад, керівникам підприємств, установ та організацій забезпечити у 2008 році організацію і проведення атестації робочих місць з небезпечними і шкідливими умовами праці та здійснення контролю за приведенням у відповідність з вимогами нормативних актів про охорону праці на підприємствах, в усіх галузях промисловості, сільському господарстві, незалежно від форм власності. За результатами атестації розробити заходи щодо зниження рівня професійної захворюваності.
4.2. Відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації (Сайко С.В.), виконкомам рад, керівникам підприємств і організацій проводити своєчасне очищення та дезинфекцію ресурсів чистої води і водонапірних башт, а також будівництво
огорож першого поясу суворого режиму водозабірних споруд. Виконати
тампонаж недіючих свердловин, створити необхідний запас дезинфікуючих засобів.
4.3. Районній санітарно-епідеміологічній станції (Блажко К.В.) вжити заходів щодо поліпшення контролю за якістю і безпекою харчових продуктів, що реалізуються суб’єктами підприємницької діяльності.
5. Організацію виконання даного рішення покласти на головного лікаря комунального закладу районної ради „Білопільська центральна районна лікарня” Мартиненка Ю.І.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань охорони здоров’я, материнства, дитинства, прав жінок та соціального захисту населення ( Мартиненко Ю.І.).


В.о.голови районної ради                                 В.М.Здоровцов


БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
С
УМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’яте скликання
Сімнадцята сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 29.02.2008                                     м. Білопілля

Про хід виконання рішення районної
ради від 19.07.07 „Про програму „Службове
житло лікарям” на період 2007-2009 роки”

Заслухавши інформацію голови постійної комісії районної ради з питань охорони здоров’я, материнства, дитинства, прав жінок та соціального захисту населення Мартиненка Ю.І. про хід виконання рішення районної ради від 19.07.07 „ Про програму „Службове житло лікарям” на період 2007-2009 роки”, районна рада відмічає, що адміністрацією Білопільської центральної районної лікарні в 2007 році була проведена певна робота по залученню до роботи в лікарню лікарів з іншої місцевості.
З цією метою були проведені зустрічі з лікарями в Буринському, Путивльському, Глухівському, Шосткинському, Середино-Будському, Ямпільському, Недригайлівському, Краснопільському та Сумському районах, розміщені об’яви в обласних газетах міст Миколаїва, Запоріжжя, Одеси, Харкова, надані замовлення на укомплектування вакантних посад лікарів в управління охорони здоров’я Сумської облдержадміністрації, проведена зустріч зі студентами 6-го курсу Сумського медичного університету.
В результаті проведеної роботи, на протязі 2007 року в центральну районну лікарню прибули на роботу 10 лікарів, з них одна сім’я.
В ІІІ – ІУ кварталах 2007 року Білопільською міською радою була проведена тендерна процедура по придбанню двох будинків для лікарів райлікарні. Ці будинки, згідно рішення профспілкового комітету лікарні, розподілені між лікарями, один з них було надано сім’ї, яка приїхала на роботу з іншого району.
В 2008 році продовжується робота по залученню спеціалістів з других районів та областей. В кошторисі райлікарні на 2008 рік передбачено 150 тис. грн. для придбання житла лікарям.
З метою виконання завдань програми „Службове житло лікарям” в 2008 році, керуючись пунктом 16 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада вирішила:
1. Інформацію голови постійної комісії районної ради з питань охорони здоров’я, материнства, дитинства, прав жінок та соціального захисту населення Мартиненко Ю.І. з вищезазначеного питання взяти до відома.
2. Головному лікарю комунального закладу районної ради „Білопільська центральна районна лікарня” Мартиненку Ю.І.:
2.1.Продовжити роботу по залученню лікарів на вакантні посади в райлікарні з іншої місцевості.
2.2. Придбати в 2008 році 2 квартири для лікарів, в тому числі одну – для обладнання в ній гуртожитку для несімейних лікарів.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань охорони здоров’я, материнства, дитинства, прав жінок та соціального захисту населення ( Мартиненко Ю.І.).


В.о.голови районної ради                                     В.М.Здоровцов


БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
С
УМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’яте скликання
Сімнадцята сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 29.02.2008                                 м. Білопілля

Про хід виконання рішення
районної ради від 29.03.2007
«Про районну програму «Вчитель»
на 2007-2012 роки»

Відділом освіти райдержадміністрації в 2007 році проведена відповідна робота щодо реалізації заходів, передбачених районною програмою «Вчитель». Здійснюються практичні кроки по створенню системи аналітико-прогностичної роботи з педагогічними кадрами, спрямовані на підвищення їх ролі в удосконаленні навчально-виховного процесу. Ці кроки відображені в заходах по добору, розстановці, навчанні та вихованні педагогічних кадрів, підтримці творчої обдарованої молоді, перепідготовці та підвищенню кваліфікації педагогічних кадрів.
Забезпечено виконання програми в частині визначення на період до 2012 року потреби в педагогічних працівниках для дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів. Визначається структура та обсяг державного замовлення з орієнтацією на перспективну потребу в педагогічних кадрах.
Щорічно проводиться районний тур Всеукраїнського конкурсу «Учитель року». На базі 24-х загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів працюють університети педагогічних знань для батьків, у 12 школах І-ІІ ступенів – лекторії педагогічних знань для батьків, при 12 дошкільних навчальних закладах – школи молодих батьків. Створено і діє громадське об'єднання «Трикутник», до якого входять представники батьківської громадськості, педагогів від кожного навчального закладу та учнівського самоврядування.
Для забезпечення виконання заходів, передбачених програмою у 2007 році було виділено та реалізовано 90,5 тис. грн., що в цілому відповідає визначеним програмою обсягам фінансування.
З метою подальшого виконання основних завдань і заходів, передбачених програмою «Вчитель» на 2007-2012 роки, районна рада вирішила:
1. Інформацію про хід виконання рішення районної ради від 29.03.2007 року «Про районну програму «Вчитель»на 2007-2012 роки» взяти до відома. (Додається).
2. Відділу освіти (Бойку М.Г.) забезпечити виконання основних заходів програми на 2008 рік.
3. Фінансовому управлінню райдержадміністрації Нікітенко О.В. продовжити фінансування заходів районної програми «Вчитель» в 2008 році.
4. Організацію виконання даного рішення покласти на відділ освіти райдержадміністрації (Бойко М.Г.)
5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань молоді, освіти, культури (Мозговий О. А.)


В.о голови районної ради                             В.М.Здоровцов


БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
С
УМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’яте скликання
Сімнадцята сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 29.02.2008                                     м. Білопілля

Про затвердження технічної документації
з нормативної грошової оцінки земельної
ділянки, наданої ЗАТ «Київстар Дж.Ес.Ем.»
для зв’язку та телекомунікацій (розміщення
базової станції мобільного зв’язку) на території
Бобрицької, Вирівської, Шкуратівської сільських
рад Білопільського району Сумської області


Розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, наданої ЗАТ «Київстар Дж.Ес.Ем.» для зв’язку та телекомунікацій (розміщення базової станції мобільного зв’язку) на території Бобрицької, Вирівської, Шкуратівської сільських рад Білопільського району Сумської області, керуючись пунктом 21 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 23 Закону України «Про оцінку земель», районна рада вирішила:

1.Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, наданої ЗАТ «Київстар Дж.Ес.Ем.» для зв’язку та телекомунікацій (розміщення базової станції мобільного зв’язку) на території Бобрицької, Вирівської, Шкуратівської сільських рад Білопільського району Сумської області (додаються).

2.Дані грошової оцінки є базою для нарахування орендної плати за використання земельних ділянок.


В. о. голови районної ради                              В.М.Здоровцов


БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
С
УМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’яте скликання
Сімнадцята сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 29.02.2008                                         м. Білопілля

Про звіт директора комунальної
установи районної ради
«Білопільський районний
трудовий архів»

Розглянувши звіт директора комунальної установи районної ради „Білопільський районний трудовий архів” Грищенко О.Л. про роботу установи у 2007 році, керуючись пунктом 20 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та рішенням районної ради від 19.07.07 „Про затвердження Порядку розгляду звітів керівників закладів, підприємств, установ, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст району”, районна рада вирішила :

1. Звіт директора комунальної установи районної ради „Білопільський районний трудовий архів” Грищенко О.Л. за роботу установи в 2007 році взяти до відома ( додається).
2. З метою забезпечення збереження документів, захисту прав і інтересів громадян району, рекомендувати сільським, селищним, міським радам до 01.04.08 подати до районного трудового архіву дані щодо кількості збанкрутілих підприємств , установ , організацій на території ради та про можливе місцезнаходження документів з особового складу цих підприємств.
3. Відділу комунального майна виконавчого апарату районної ради (Филоненко Р.П.) до 01.07.08 розглянути можливість надання в оренду комунальній установі додаткового приміщення для створення архівосховища.
4. Начальнику фінансового управління райдержадміністрації ( Нікітенко О.В.) , голові постійної комісії з питань бюджету , фінансів , планування , ринкових реформ і управління об’єктами права комунальної власності ( Чібарь Ю.В.) передбачити фінансування комунальної установи для придбання в 2008 році книжкового сканеру .
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, планування, ринкових реформ і управляння об’єктами права комунальної власності ( Чібарь Ю.В.).


В.о.голови районної ради                                     В.М. Здоровцов


БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
С
УМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’яте скликання
Сімнадцята сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 29.02.2008                                     м. Білопілля

Про звіт начальника комунального
підприємства районної ради
«Білопільське районне
архітектурно-планувальне бюро»

Розглянувши звіт начальника комунального підприємства районної ради „Білопільське районне архітектурно-планувальне бюро” Сегиди С.О. про роботу підприємства в 2007 році, керуючись пунктом 20 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та рішенням районної ради від 19.07.07 „Про затвердження Порядку розгляду звітів керівників закладів, підприємств, установ, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст району”, районна рада вирішила :

1. Звіт начальника комунального підприємства районної ради „Білопільське районне архітектурно- планувальне бюро” Сегиди С.О. про роботу підприємства в 2007 році взяти до відома ( додається).
2.Начальнику комунального підприємства районної ради „Білопільське районне архітектурно-планувальне бюро” Сегиді С.О.:
2.1. До 01.04.08 року вивчити можливість здійснення підприємством інших видів діяльності, відповідно до статуту.
2.2. З метою покращання рівня обслуговування, підвищення ефективності виконання робіт і надання послуг, придбати в 1 кварталі 2008 року необхідну комп’ютерну техніку та відповідну нормативну літературу.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, планування, ринкових реформ і управляння об’єктами права комунальної власності ( Чібарь Ю.В.).


В.о.голови районної ради                             В.М. Здоровцов


БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
С
УМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’яте скликання
Сімнадцята сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 29.02.2008                                     м. Білопілля

Про роботу по розміщенню тимчасово
вільних коштів районного бюджету
в банківських установах

З метою залучення додаткових надходжень до районного бюджету, дотримання при цьому принципу прозорості, на підставі частини 2 статті 43, частини 2 статті 70 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 14 рішення районної ради від 14 січня 2008 року „Про районний бюджет на 2008 рік”, районна рада вирішила:
Постійній комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, планування, ринкових реформ і управління об’єктами права комунальної власності (Чібарь Ю.В.):
1.Визначити основні критерії відбору банківської установи для розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету – до 05.03.2008.
2.Опублікувати в місцевих друкованих засобах масової інформації пропозиції щодо прийняття участі відділень банківських установ, які працюють на території району у конкурентному відборі на право розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитних рахунках – до 09.03.2008.
3.Провести аналіз отриманих пропозицій до 21.03.2008.
4.Надати голові районної державної адміністрації, як головному розпоряднику бюджетних коштів пропозиції щодо укладення договору на розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитних рахунках відповідного банку.


В.о. голови районної ради                             В.М.Здоровцов


БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
С
УМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’яте скликання
Сімнадцята сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 29.02.2008                                     м. Білопілля

Про надання згоди на передачу
в найм нежитлових приміщень

Відповідно до пункту 19 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи звернення приватного підприємця та профспілкової організації про передачу в найм нежитлових приміщень, пропозиції комісій по проведенню конкурсів на право укладення договорів оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району від 14.01.08. та 05.02.08, районна рада вирішила:

1. Надати згоду на передачу в строкове платне користування (найм):
1.1.Білопільській районній державній адміністрації: частину нежитлового приміщення адмінбудівлі комунальної установи районної ради „Білопільський районний центр фізичного здоров’я населення „Спорт для всіх” за адресою м.Білопілля, вул.Лермонтова,3, площею 21,4 кв.м, з метою розміщення відділу у справах молоді та спорту райдержадміністрації.
1.2.Білопільській районній профспілковій організації працівників агропромислового комплексу України: частину нежитлового приміщення адмінбудівлі районної ради за адресою м. Білопілля, вул. К.Лібкнехта, 20, площею 11,9 кв.м, з метою розміщення Білопільської районної профспілкової організації працівників агропромислового комплексу України.
1.3. Приватному підприємцю Казаковій Ніні Михайлівні: частину нежитлового приміщення Жовтневої ЗОШ 1-Ш ступенів за адресою Білопільський район, смт.Жовтневе¸вул.Братів Рябоконів,3, площею 11,75 кв.м, з метою роздрібної торгівлі непромисловими товарами.

2. Доручити виконуючому обов’язки голови районної ради Здоровцову В.М. укласти договори найму нежитлових приміщень згідно з вимогами чинного законодавства.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, планування, ринкових реформ і управління об’єктами права комунальної власності (Чібарь Ю.В.) та відділ комунального майна виконавчого апарату районної ради (Филоненко Р.П.).


В.о. голови районної ради                                                     В.М.Здоровцов


БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
С
УМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’яте скликання
Сімнадцята сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 29.02.2008 м. Білопілля

Про договори найму
нежитлових приміщень

Відповідно до пункту 19 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 3.7 Регламенту роботи районної ради, затвердженого рішенням районної ради від 17.10.2006, районна рада вирішила:
1. Затвердити договори найму:
1.1.Частини нежитлового приміщення, розташованого за адресою: м. Білопілля, вул. Леніна, 87, в будівлі районного Будинку культури, укладений між Білопільською районною радою та приватним підприємцем Ястребовим Володимиром Георгійовичем 18 січня 2008 року.
1.3.Частини нежитлового приміщення, розташованого за адресою: м. Білопілля, вул. К.Лібкнехта, 20, в адмінбудівлі Білопільської районної ради, укладений між Білопільською районною радою та Білопільською районною профспілковою організацією працівників агропромислового комплексу України 05 лютого 2008 року.
1.3.Частини нежитлового приміщення, розташованого за адресою: м.Білопілля, вул.Лермонтова 3, в адмінбудівлі комунальної установи районної ради „Білопільський районний центр фізичного здоров’я населення „ Спорт для всіх”, укладений між Білопільською районною радою та Білопільською районною державною адміністрацією 16 січня 2008 року.
2. Затвердити додаткову угоду до договору найма від 29.12.2006 р. частини нежитлового приміщення, розташованої за адресою м.Білопілля, вул.К.Лібкнехта, 35, в адмінбудівлі Білопільської районної ради, укладену між Білопільською районною радою та Білопільською районною державною адміністрацією 05 лютого 2008 року, в частині зміни площі найма.
Копії договорів та додаткової угоди додається.


В.о. голови районної ради                             В.М.Здоровцов


БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
С
УМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’яте скликання
Сімнадцята сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 29.02.2008 м. Білопілля

Про надання згоди на списання
касетного відеомагнітофона з
балансу відділу освіти
райдержадміністрації

Відповідно до пункту 5 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та листа відділу освіти райдержадміністрації від 12.02.08 №111 про списання з балансу касетного відеомагнітофона вартістю 8438 грн., який знаходиться на обліку в Білопільській ЗОШ 1-Ш ступенів № 2, експлуатуються з 1990 року, від довготривалого використання його електровузли і частини вийшли з ладу, непридатний до подальшого використання, враховуючи висновки інвентаризаційної комісії, експерта та акт на списання основних засобів від 16.01.2008 року, районна рада вирішила:

1.Надати згоду на списання з балансу відділу освіти райдержадміністрації касетного відеомагнітофона ”SaNVO” моделі VHR 5100ЕЕ, балансовою вартістю 8438 грн.
2.Відділу комунального майна виконавчого апарату районної ради (Филоненко Р.П.) та відділу освіти райдержадміністрації (Бойко М.Г.) провести списання вищевказаного касетного відеомагнітофона, згідно чинного законодавства.
3.Організацію виконання даного рішення покласти на начальника відділу комунального майна виконавчого апарату районної ради Филоненко Р.П.
4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, планування, ринкових реформ і управління об’єктами права комунальної власності (Чібарь Ю.В.).


В.о.голови районної ради                                     В.М.Здоровцов


БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
С
УМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’яте скликання
Сімнадцята сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 29.02.2008                                 м. Білопілля

Про організацію роботи
тендерного комітету
Білопільської районної ради

На підставі ч.2 ст.43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.12 Закону України „Про закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти”, районна рада вирішила:
1. Створити тендерний комітет Білопільської районної ради в кількості 5 осіб.
2. Затвердити склад тендерного комітету Білопільської районної ради (додаток 1).
3. Затвердити Положення про тендерний комітет Білопільської районної ради (додаток 2).


В.о. голови районної ради                                     В.М.Здоровцов

Додаток № 1
до рішенням районної
ради від 29.02.2008

Склад
тендерного комітету Білопільської районної ради

Усенко Олег Володимирович - начальник відділу правового забезпечення виконавчого апарату районної ради, голова комітету;

Єйбоженко Наталія Іванівна - головний бухгалтер виконавчого апарату районної ради, заступник голови комітету;

Филоненко Раїса Петрівна - начальник відділу комунального майна виконавчого апарату районної ради, секретар комітету;

Чібарь Юрій Віталійович - начальник загального відділу виконавчого апарату районної ради, член комітету;

Дрягалін Ігор Володимирович - консультант голови районної ради, член комітету.

Додаток № 2
до рішенням районної
ради від 29.02.2008

Положення
про тендерний комітет Білопільської районної ради


1. Загальні положення

1.1. Положення про тендерний комітет Білопільської районної ради (далі – Положення) визначає порядок створення, загальні організаційні та процедурні засади діяльності тендерного комітету Білопільської районної ради (далі - тендерний комітет), а також права, обов'язки та відповідальність його членів.
1.2. Створення, внесення змін до складу тендерного комітету, його ліквідація, внесення змін до Положення відбувається за рішенням Білопільської районної ради (далі – районна рада).
1.3. У своїй роботі тендерний комітет керується, в першу чергу, Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти", іншими нормативно-правовими актами з питань закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти, а також цим Положенням.

2. Основні функції тендерного комітету

2.1. Тендерний комітет відповідає за організацію процедур закупівлі на всіх етапах їх проведення. У процесі роботи він забезпечує реалізацію таких функцій:
- планування здійснення процедур закупівель протягом бюджетного року відповідно до затвердженого кошторису та пріоритетності закупівель;
- вибір процедури закупівлі відповідно до вимог чинного законодавства у сфері державних закупівель;
- оприлюднення необхідної інформації, передбаченої Законом України „Про закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти” від 22.02.2000 №1490 зі змінами та доповненнями (далі – Закон), іншими нормативно-правовими актами з питань закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти;
- підготовка та розсилання необхідної для проведення процедур закупівлі чи процедури попередньої кваліфікації постачальників (виконавців) документації;
- надання роз'яснень постачальникам (виконавцям) щодо змісту тендерної документації у разі отримання від останніх відповідних запитів;
- проведення процедури попередньої кваліфікації постачальників (виконавців) у разі її застосування;
- організація приймання, зберігання, розкриття тендерних пропозицій, забезпечення вибору найбільш вигідної тендерної пропозиції виключно на підставі критеріїв та методики оцінки тендерних пропозицій, визначених у тендерній документації;
- ведення необхідної звітності щодо здійснення процедур закупівель відповідно до вимог чинного законодавства;
- проведення інших процедур, передбачених чинним законодавством України.
3. Права та обов’язки тендерного комітету

3.1. Тендерний комітет має право:
- від імені районної ради в межах наданих повноважень та визначених функцій виступати організатором проведення торгів (тендерів) на закупівлю товарів (робіт, послуг);
- одержувати від структурних підрозділів районної ради (замовника) інформацію, необхідну для проведення процедур закупівлі;
- залучати без права голосу, у разі потреби, до роботи в тендерному комітеті інших працівників виконавчого апарату районної ради, депутатів районної ради та на договірних засадах - сторонніх експертів і консультантів (за їх згодою);
- використовувати необхідне для виконання покладених завдань майно районної ради;
- у межах затвердженого кошторису виконавчого апарату районної ради здійснювати необхідні для проведення процедур закупівлі витрати.
3.2. Тендерний комітет зобов'язаний:
- організовувати проведення процедур закупівлі у відповідності з чинним законодавством, установленими процедурами закупівлі та термінами;
- забезпечити рівні умови для всіх учасників процедури закупівлі, об'єктивний та чесний вибір переможця;
- зберігати конфіденційність інформації;
- своєчасно готувати письмові роз'яснення стосовно отриманих на адресу районної ради скарг від учасників процедури закупівлі, що беруть участь у торгах (тендерах), щодо можливих порушень процедур закупівель.
3.3. Рішення тендерного комітету приймаються на його засіданнях відкритим голосуванням простою більшістю голосів у присутності не менше двох третин членів тендерного комітету. У разі рівного розподілу голосів голос голови комітету є ухвальним.
3.4. Рішення, прийняті комітетом, підписує його голова. Протокол засідання комітету підписується всіма присутніми на ньому членами.

4. Повноваження голови, секретаря, інших членів тендерного комітету

4.1. Голова тендерного комітету призначається за рішенням районної ради.
4.2. Голова тендерного комітету:
- скликає засідання тендерного комітету та веде його;
- пропонує порядок денний засідань тендерного комітету;
- вирішує питання стосовно забезпечення діяльності тендерного комітету;
- приймає рішення щодо створення комісій та робочих груп тендерного комітету;
- вносить пропозиції щодо змін у складі тендерного комітету;
- подає письмові роз'яснення голові районної ради при виявленні порушень у роботі тендерного комітету, зокрема внаслідок розгляду отриманої у відповідності до чинного законодавства скарги від учасників, що беруть чи брали участь у процедурах закупівлі.
4.3. До обов'язків секретаря тендерного комітету належать:
- ведення та оформлення протоколів засідань тендерного комітету;
- забезпечення оперативного інформування членів тендерного комітету стосовно організаційних питань його діяльності;
- за дорученням голови тендерного комітету - виконання інших організаційних робіт;
- забезпечення зберігання документації з питань тендерних закупівель у відповідності до вимог чинного законодавства.
4.4. Якщо секретар тендерного комітету відсутній на засіданні тендерного комітету, голова доручає тимчасово виконувати функції секретаря іншому члену тендерного комітету.
4.5. Члени тендерного комітету на засіданнях тендерного комітету беруть участь в обговоренні та приймають рішення щодо питань порядку денного засідання.
4.6. Члени тендерного комітету мають право:
- брати участь в усіх засіданнях тендерного комітету та прийнятті рішень;
- ознайомлюватися з усіма матеріалами, що стосуються діяльності тендерного комітету;
- виносити питання на розгляд тендерного комітету;
- на занесення своєї окремої думки до протоколів засідань тендерного комітету.
4.7. Члени тендерного комітету зобов'язані додержуватись норм чинного законодавства у сфері державних закупівель, цього Положення, об'єктивно та неупереджено розглядати тендерні пропозиції учасників процедури закупівлі, забезпечувати збереження конфіденційності інформації, що стосується предмета діяльності тендерного комітету.

5. Витрати на проведення процедури закупівлі

5.1. Склад, обсяги та джерела покриття витрат на організацію та проведення процедур закупівлі можуть визначатися у кошторисі витрат щодо організації та проведення процедури закупівлі. При розробці такого кошторису враховуються вид закупівлі, складність проведення процедури закупівлі тощо.
5.2. Члени тендерного комітету за розпорядженням голови районної ради в установленому законодавством порядку можуть преміюватися за якісне та сумлінне виконання робіт, пов'язаних з організацією процедур закупівель, зокрема за виконання завдань у неробочий час.

6. Відповідальність

6.1. За порушення вимог, встановлених Законом та іншими нормативно-правовими актами, розробленими на його виконання, члени тендерного комітету та службові особи районної ради несуть адміністративну відповідальність відповідно до законів України.
6.2. Спеціалісти, юристи, економісти, консультанти та інші фізичні чи юридичні особи, залучені до роботи тендерного комітету на договірних засадах відповідно до законодавства, та нотаріуси, які посвідчують договори про закупівлю (в разі нотаріального посвідчення договорів про закупівлю), не несуть відповідальності за будь-які рішення, дії або бездіяльність тендерного комітету та службових осіб районної ради, учасника чи інших осіб і за виконання (невиконання) договорів про закупівлю, укладених на підставі рішення тендерного комітету районної ради, та за наслідки, спричинені такими рішеннями, діями або бездіяльністю.


БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
С
УМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’яте скликання
Сімнадцята сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 29.02.2008                                                 м. Білопілля

Про внесення доповнень
до Регламенту роботи
Білопільської районної ради

З метою налагодження ефективної взаємодії між районною радою та районною державною адміністрацією, керуючись пунктом 5 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада вирішила:

Доповнити Розділ 9 Регламенту роботи Білопільської районної ради, затвердженого рішенням районної ради від 17.10.06 із змінами і доповненнями пунктом 9.61наступного змісту:
9.61Голова районної державної адміністрації – депутат районної ради запрошується на всі масові заходи (сесії, семінари тощо), які проводяться районною радою, має право засідати в президії на таких заходах і за дорученням головуючого на сесії може вести розгляд деяких питань порядку денного.”


В.о. голови районної ради                                         В.М.Здоровцов


БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
С
УМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’яте скликання
Сімнадцята сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 29.02.2008                                     м. Білопілля

Про внесення доповнень
до Положення про президію
Білопільської районної ради

З метою налагодження ефективної взаємодії між районною радою та районною державною адміністрацією, керуючись пунктом 3 частини 1 статті 43, статтею 57 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада вирішила:
Доповнити Положення про президію Білопільської районної ради, затверджене рішенням районної ради від 27.04.06, пунктом 21 в редакції :
„21. До складу президії Білопільської районної ради з правом дорадчого голосу входить голова районної державної адміністрації – депутат районної ради”.

В.о.голови районної ради                                  В.М.Здоровцов


БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
С
УМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’яте скликання
Сімнадцята сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 29.02.2008                                     м. Білопілля

Про склад постійної комісії районної
ради з питань промисловості, транспорту,
зв'язку, розвитку підприємництва та
житлово-комунального господарства

Керуючись пунктом 2 частини 1 статті 43, частини 2 статті 47 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні": районна рада вирішила:
До складу постійної комісії районної ради з питань промисловості, транспорту, зв'язку, розвитку підприємництва та житлово-комунального господарства ввести Дворника Сергія Івановича - депутата районної ради, голову Білопільської районної державної адміністрації.


В.о голови районної ради                                 В.М.Здоровцов


БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
С
УМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’яте скликання
Сімнадцята сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 29.02.2008                                         м. Білопілля

Про розпорядження голови
районної ради, видані за
період з 01.12.2007 по
31.01.2008

Керуючись частиною 2 статті 43, частиною 7 статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до пункту 3.7 Регламенту роботи Білопільської районної ради, районна рада вирішила:

1.Взяти до відома інформацію в. о. голови районної ради Здоровцова В.М. про розпорядження, видані за період з 01.12.2007 по 31.01.2008.

2.Затвердити розпорядження голови районної ради з № 295 по № 25 згідно додатку.


В. о. голови районної ради                                     В.М.Здоровцов

Додаток
до рішення районної ради
від 29.02.2008

Перелік
розпоряджень голови Білопільської районної ради,
виданих за період з 01.12.2007 по 31.01.2008

295

03.12.2007

Про штатний розпис комунального закладу Білопільської районної ради "Білопільська центральна районна лікарня".

296

04.12.2007

Про участь голови районної ради Дворника С.І. в Українсько – Польському Форумі.

297

04.12.2007

Про внесення змін до розпорядження голови районної ради від 25.09.2006 № 122 "Про представників застрахованих осіб виконавчого апарату районної ради".

298

06.12.2007

Про скликання пленарного засідання шістнадцятої сесії районної ради.

299

06.12.2007

Про надання дозволу на передачу в найм частин нежитлових приміщень.

300

06.12.2007

Про створення комісії для приймання – передавання частини нежитлового приміщення за адресою м. Білопілля, вул. К. Лібкнехта, 20.

301

06.12.2007

Про створення комісії для приймання – передавання частини нежитлового приміщення за адресою м. Білопілля, вул. К. Лібкнехта, 20.

302

06.12.2007

Про створення комісії для приймання – передавання частини нежитлового приміщення за адресою м. Білопілля, вул. К. Лібкнехта, 20.

303

06.12.2007

Про внесення змін до розпорядження голови районної ради від 04.01.07 № 4.

304

10.12.2007

Про відрядження Дудніка Р.В.

305

11.12.2007

Про відзначення працівників дитячої музичної школи.

306

11.12.2007

Про внесення змін до кошторису видатків по виконавчому апарату районної ради.

307

11.12.2007

Про внесення змін до кошторису по доходах та видатках спеціального фонду районної ради.

308

12.12.2007

Про відпустку Даценка А.М.

309

13.12.2007

Про заохочення працівників комунальної установи "Білопільський районний трудовий архів".

310

13.12.2007

Про створення комісії по проведенню конкурсу на право укладення договору оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району.

311

13.12.2007

Про створення комісії по проведенню конкурсу на право укладення договору оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району.

312

17.12.2007

Про відрядження Филоненко Р.П.

313

17.12.2007

Про продовження терміну розгляду звернення Шараєва А.І.

314

17.12.2007

Про створення комісії по проведенню конкурсу на право укладення договору оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району.

315

17.12.2007

Про перенесення робочих днів у 2008 році.

316

20.12.2007

Про створення комісії по прийманню – передачі частин нежитлових приміщень за адресами с. Вири, вул. Леніна,23 та с. Річки, вул. Шкільна,2.

317

21.12.2007

Про продовження терміну перебування на службі в органах місцевого самоврядування Гавриленко Н.Д.

318

21.12.2007

Про надбавку Мартиненку Ю.І., Гнатенку О.В., Охріменко І.М., Передерій К.П.

319

21.12.2007

Про надбавку Калініченко Н.Є.

320

24.12.2007

Про створення комісії по прийманню – передаванню частин нежитлових приміщень за адресою м. Білопілля, вул. К. Лібкнехта,35.

321

24.12.2007

Про завершення бюджетного 2007 року.

322

24.12.2007

Про стимулювання працівників виконавчого апарату районної ради за грудень 2007 року.

323

24.12.2007

Про Максименко Л.Б.

324

24.12.2007

Про зарахування на стажування Мозгового О.А.

325

24.12.2007

Про преміювання працівників редакції районного радіомовлення "Вир".

326

24.12.2007

Про відпустку Мартиненка Ю.І.

327

24.12.2007

Про перенесення строку виконання п. 1 протоколу семінару – наради від 21.11.2007.

328

25.12.2007

Про продовження терміну розгляду звернення Квак Л.П.

329

26.12.2007

Про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади керуючого справами виконавчого апарату районної ради.

330

26.12.2007

Про внесення змін до кошторису видатків по виконавчому апарату районної ради.

331

27.12.2007

Про створення комісії по прийманню – передачі адмінбудівлі в м. Білопілля, вул. Лермонтова, 3 та стадіону ім. Ю. Білонога з господарськими будівлями в м. Білопілля, вул. Леніна, б/н.

333

29.12.2007

Про відпустку голови районної ради Дворника С.І.

334

29.12.2007

Про скликання другого пленарного засідання шістнадцятої сесії районної ради.

335

29.12.2007

Про проведення семінару – наради сільських, селищних, міських голів, секретарів та бухгалтерів рад.

336

29.12.2007

Про встановлення надбавок працівникам виконавчого апарату районної ради.

337

29.12.2007

Про індексацію основних засобів.

338

29.12.2007

Про додаткову відпустку Куцої А.О.

1

10.01.2008

Про оголошення Подяки Білопільської районної ради керівникам суб’єктів господарювання району.

2

10.01.2008

Про внесення змін до розпорядження голови районної ради № 335 від 29.12.2007.

3

10.01.2008

Про призначення тимчасово виконуючим обов’язки керуючого справами виконавчого апарату районної ради.

4

10.01.2008

Про відрядження Калініченко Н.Є.

5

15.01.2008

Про створення комісії для приймання – передавання частини нежитлового приміщення за адресою м. Білопілля, вул. Леніна, 87

6

16.01.2008

Про створення комісії для приймання – передавання частини нежитлового приміщення за адресою м. Білопілля, вул. Лермонтова, 3.

7

21.01.2008

Про відрядження працівників відділу правового забезпечення виконавчого апарату районної ради.

8

22.01.2008

Про відрядження голови районної ради.

9

22.01.2008

Про внесення змін до складу конкурсної комісії по проведенню конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчому апараті районної ради, затвердженого розпорядженням голови районної ради від 15.05.06 № 48.

10

24.01.2008

Про нагородження Почесною Грамотою районної ради та оголошення Подяки районної ради.

11

24.01.2008

Про зменшення розміру премії Здоровцову В.М. та Усенку О.В.

12

24.01.2008

Про впорядкування використання районною радою легкових автомобілів.

13

24.01.2008

Про надбавку Калініченко Н.Є.

14

24.01.2008

Про надбавку Берестку П.М.

15

24.01.2008

Про надбавку Мартиненку Ю.І., Гнатенку О.В., Охріменко І.М., Передерій К.П.

16

25.01.2008

Про склад комісії по розробці проекту колективного договору виконавчого апарату районної ради.

17

26.01.2008

Про порядок встановлення надбавок та премій керівникам комунальних установ, підприємств та закладів, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст району.

18

26.01.2008

Про затвердження графіку звітів керівників комунальних закладів, підприємств, установ, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст району.

19

28.01.2008

Про надбавку Сазонової Н.О. та Грищенко О.Л.

20

28.01.2008

Про проведення щорічної оцінки виконання посадовими особами місцевого самоврядування виконавчого апарату районної покладених на них завдань та обов’язків.

21

28.01.2008

Про внесення змін до тимчасового кошторису видатків по виконавчому апарату районної ради.

22

29.01.2008

Про підсумки роботи комунальної установи Білопільської районної ради „Білопільський районний трудовий архів” та заходи щодо удосконалення її роботи.

23

31.01.2008

Про відрядження голови районної ради.

24

31.01.2008

Про стимулювання працівників виконавчого апарату районної ради за січень 2008 року.

25

31.01.2008

Про створення комісії по проведенню конкурсу на право укладення договору оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району.