Білопільська районна рада

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Рішення 43 сесії, 6 скликання 3 пленарне

Печать
БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Шосте скликання
Сорок третя сесія

Р І Ш Е Н Н Я

від 23.01.2015 р.                                                                    м. Білопілля

Про внесення змін
до районного бюджету
на 2014 рік

Відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада вирішила:

1. Унести до рішення районної ради шостого скликання від 28.01.2014 „Про районний бюджет на 2014 рік” (з урахуванням змін від 28.03.2014, 24.04.2014, 25.05.2014, 15.07.2014, 09.09.2014, 05.11.2014, 03.12.2014, 10.12.2014) наступні зміни:

1.1. Збільшити обсяг доходів загального фонду районного бюджету за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг, в тому числі компенсації втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального для фізичних осіб (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян в сумі 15,0 тис. гривень.

2. Пункти 1, 2 рішення районної ради шостого скликання „Про районний бюджет на 2014 рік” від 28.01.2014 року далі викласти в такій редакції:
„1. Установити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2014 рік у сумі 184070,3 тис. гривень, у тому числі: дотації з державного бюджету - 79647,1 тис. гривень, додаткової дотації з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості в сумі 5658,0 тис. гривень, субвенції з державного бюджету – 69012,4 тис. гривень, субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів – 1834,0 тис. гривень, субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів – 25,4 тис. гривень, субвенції на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування – 201,2 тис. гривень, інші субвенції – 5332,3 тис. гривень, в тому числі інші субвенції з обласного бюджету – 1414,9 тис. гривень.
Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 175468,9 тис. гривень, спеціального фонду бюджету 8601,4 тис. гривень, у тому числі бюджет розвитку 2324,3 тис. гривень. (додаток №1).

2. Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2014 рік у сумі 185906,7 тис. гривень (дотації з районного бюджету – 8844,5 тис. гривень, субвенції з державного бюджету – 1417,2 тис. гривень, інша субвенція з обласного бюджету в сумі 124,1 тис. гривень, субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів в сумі 44,0 тис. гривень, додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості в сумі 420,0 тис. гривень) у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету в сумі 176980,5 тис. гривень та видатків спеціального фонду бюджету – 8926,2 тис. гривень за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток № 2) та головними розпорядниками коштів (додаток № 3) та за головними розпорядниками коштів у розрізі бюджетних програм (додаток № 3.1).

3.Унести зміни до додатків 1 – 3.1 згідно з відповідними додатками.

Голова районної ради                        В.О. Лютий


(завантажити додатки)

 

БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Шосте скликання
Сорок третя сесія

Р І Ш Е Н Н Я

від 23.01.2015 р.                                                                    м. Білопілля

Про порядок визначення міжбюджетних
відносин між районним бюджетом та
бюджетами територіальних громад сіл,
селищ, міст на 2015 рік

Відповідно до пункту 17 частини першої статті 43 Закону України          „Про місцеве самоврядування в Україні”, Бюджетного кодексу України, районна рада вирішила:

1. Відповідно до ст. 89 Бюджетного кодексу України, здійснювати видатки на утримання первинної медико – санітарної, амбулаторно – поліклінічної та стаціонарної допомоги, а саме: дільничних лікарень, медичних амбулаторій, фельдшерсько – акушерських та фельдшерських пунктів з районного бюджету.

2. По клубних установах Ворожбянської та Білопільської міських рад споживачі соціальних послуг обслуговуються клубними закладами, які фінансуються з районного бюджету.

3. Закріпити за районним бюджетом населення Білопільської міської ради, що обслуговується районною бібліотекою, в кількості 16067 чоловік.

4. Скласти угоди про перерахунок кількості споживачів між Білопільською, Ворожбянською міськими радами та районною радою щодо прикріплення населення для обслуговування бюджетними установами, які фінансуються з районного бюджету.

5. Затвердити розрахунки міжбюджетних трансфертів (інші додаткові дотації) між районним бюджетом та бюджетами сіл і селищ, міст районного значення та їх об’єднань на 2015 рік, здійснені виходячи з фінансових нормативів бюджетної забезпеченості, визначених відповідно до Закону України „Про Державний бюджет України на 2015 рік” від 28 грудня 2014 року № 80-VІІІ, Бюджетного кодексу України, Закону України „Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин” від 28 грудня 2014 року № 79-VІІІ.
Коригуючі коефіцієнти для бюджетів міста, сіл, селищ на 2015 рік:
На культуру:
- коефіцієнт, який визначає частку видатків бюджетів місцевого  самоврядування на культурно – освітні послуги, що надаються клубними  закладами у загальному обсязі видатків на культуру у зведеному бюджеті району на 2015 рік (Kkk) – 0,34;
- коефіцієнт, який визначає частку видатків бюджетів місцевого самоврядування на культурно – освітні послуги, що надаються бібліотеками, у загальному обсязі видатків на культуру у зведеному бюджеті району на 2015 рік (Kkb) – 0,16.
Закріпити за районним бюджетом населення Білопільської міської ради, що обслуговується районною бібліотекою в кількості 16067 чоловік, що обслуговується районними клубними закладами - в кількості 16817 чоловік.
Закріпити за районним бюджетом населення Ворожбянської міської ради, що обслуговується районними клубними закладами в кількості 7363 чоловік.
На освіту:
- коефіцієнт застосування впливу фактору кількості груп в дитячих  садках (Kog) – 0,4;
- коефіцієнт застосування впливу фактора кількості дітей у віці 0-6 років (Kod) – 0,5;
- коефіцієнт впливу кількості дітей, що відвідують дошкільний заклад (Kot) – 0,1;
- коефіцієнт, який визначає приріст дітей у дошкільних навчальних закладах незалежно від підпорядкування (без закладів компенсуючого типу (санаторних та спеціальних)) станом на 01.01.2015 року (Kzd) – 1.

6. У зв’язку з відсутністю закладів дошкільної освіти в сільських радах, де розташовані навчально-виховні комплекси, в яких на вихованні знаходяться діти дошкільного віку в кількості 727 чоловік, кошти в сумі 1075274 гривень передати до районного бюджету. Розрахунок коштів визначений із вищевказаних коефіцієнтів із застосуванням впливу факторів.

Голова районної ради                            В. О. Лютий

БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Шосте скликання
Сорок третя сесія

Р І Ш Е Н Н Я

від 23.01.2015 р.                                                                    м. Білопілля

Про районний бюджет
на 2015 рік

Розглянувши поданий Білопільською районною державною адміністрацією проект районного бюджету на 2015 рік, сформований на підставі Бюджетного кодексу України та Закону України „Про Державний бюджет України на 2015 рік”, керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Білопільська районна рада вирішила:

1. Визначити на 2015 рік:
- доходи районного бюджету у сумі 191720,0 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету – 188752,0 тис. гривень, доходи спеціального фонду бюджету – 2968,0 тис. гривень (додаток 1);
- видатки районного бюджету у сумі 191720,0 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету – 188512,0  тис. гривень, видатки спеціального фонду бюджету – 3208,0 тис. гривень (додаток 3);
- профіцит загального фонду районного бюджету в сумі 240,0 тис. гривень, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) (додаток 2);
- дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 240,0 тис. гривень, джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) (додаток 2).

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2015 рік у розрізі тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, у тому числі по загальному фонду – 188512,0 тис. гривень та спеціальному фонду бюджету – 3208,0 тис. гривень (додаток 3).

3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів районного бюджету в сумі 50,0 тис. гривень.

4. Затвердити на 2015 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.
5. Затвердити на 2015 рік перелік об‘єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток 5).

6. Затвердити на 2015 рік обсяг резервного фонду районного бюджету у сумі 20,0 тис. гривень.

7. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2015 рік за їх економічною структурою:
- оплата праці працівників бюджетних установ;
- нарахування на заробітну плату;
- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
- забезпечення продуктами харчування;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
- поточні трансферти населенню;
- поточні трансферти місцевим бюджетам.

8. Затвердити у складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 450,0 тис. гривень (додаток 6).

9. Головним розпорядникам коштів районного бюджету забезпечувати в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

10. Розпорядникам та одержувачам коштів районного бюджету під час укладання угод (договорів, контрактів, тощо) щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти обов’язково передбачати однією з умов застосування штрафних санкцій до суб’єктів господарювання за невиконання або несвоєчасне виконання зобов’язань.

11. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право начальнику та заступнику начальника управління – начальнику бюджетного відділу фінансового управління Білопільської районної державної адміністрації Сумської області отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

12. Дозволити фінансовому управлінню Білопільської районної державної адміністрації Сумської області у виняткових випадках, за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів районного бюджету здійснювати перерозподіл його бюджетних призначень у межах загального фонду і спеціального фонду за економічною класифікацією видатків бюджету.

13. Надати право Білопільській районній державній адміністрації в 2015 році з наступним затвердженням районною радою:
- вносити зміни до доходної та видаткової частини районного бюджету в частині міжбюджетних трансфертів;
- вносити зміни та уточнення до районного бюджету 2015 року щодо коштів, які надходять у вигляді трансфертів в межах одного розпорядника коштів, а саме управлінню соціального захисту населення розпорядженням голови районної державної адміністрації з метою вчасних розрахунків та недопущення виникнення заборгованості за видатками, які проводяться за рахунок субвенцій з державного бюджету.

14. Додатки № 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.


Голова районної ради                            В. О. Лютий

(завантажити додатки)

БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Шосте скликання
Сорок третя сесія

Р І Ш Е Н Н Я

від 23.01.2015 р.                                                                    м. Білопілля

Про внесення змін до Програми
економічного і соціального розвитку
Білопільського району на 2014 рік

Розглянувши пропозиції, подані головою Білопільської районної державної адміністрації щодо внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку Білопільського району на 2014 рік, керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада вирішила:
1. Внести зміни до Додатку 1.1 Програми „Заходи щодо реалізації Програми економічного і соціального розвитку Білопільського району на 2014 рік” по наступним Пріоритетам та Завданням:
1.1. З Пріоритету 1.2 „Інвестиційна діяльність, створення умов для інвестиційної привабливості району” Завдання 6 „Оновлення містобудівної документації” пункт 1 „Оновлення схеми планування Білопільського району” кошти районного бюджету в сумі 590,0 тис. гривень та пункт 2 „Оновлення генеральних планів населених пунктів району” кошти районного бюджету в сумі 948,2 тис. гривень виключити;
1.2. З Пріоритету 2.1 „Промисловість, інвестиційний розвиток” Завдання 1 „Модернізація, реконструкція та введення нових промислових потужностей” пункт 5 „Виготовлення проектно-технічної документації для будівництва асфальтно-бетонного заводу в м. Білопілля за кошти Державного бюджету в сумі 1000,0 тис. гривень виключити;
1.3. З Пріоритету 2.6. „Житлово-комунальне господарство та енергозбереження” Завдання 1 „Підвищення якості надання житлово-комунальних послуг” пункт 2 „Реконструкція водопровідних мереж вул. Комсомольська, пров. Комсомольський смт. Улянівка” за кошти Державного бюджету в сумі 722,8 тис. гривень, пункт 3 „Будівництво водопровідних мереж с. Тимірязівка Жовтневої селищної ради” за кошти Державного бюджету в сумі 72,0 тис. гривень та пункт 5 „Будівництво артезіанської свердловини” на території Сергіївської сільської ради за кошти Державного бюджету в сумі 440,0 тис. гривень виключити;
1.4. З Завдання 4 „Упровадження енергозберігаючих заходів за рахунок заміщення традиційних видів палива іншими видами, насамперед, отриманими з відновлювальних джерел енергії” пункт 3 „Реконструкція котельні на твердому паливі лікарні по вул. Поповича, 33 в смт. Жовтневе” за кошти Державного бюджету в сумі 583,9 тис. гривень виключити;
1.5. З Пріоритету 3.3 „Соціальне забезпечення” Завдання 1 „Реалізація нових соціальних ініціатив Президента України” пункт 1 „Створення відділення денного перебування для дітей-інвалідів Комунальної установи Білопільської районної ради „Районний центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів” за кошти Державного бюджету в сумі 40,0 тис. гривень виключити;
1.6. З Пріоритету 3.6 „Освіта” Завдання 1”Забезпечення рівного доступу громадян області до якісної освіти, оптимізація мережі навчальних закладів” пункт 3 „Відновлення функціонування Рижівського ДНЗ” за кошти Державного бюджету в сумі 1118,6 тис. гривень виключити;
1.7. З Завдання 2 „Підвищення якості надання освітніх послуг навчальними закладами, модернізація матеріально-технічної бази закладів освіти” пункт 4 „Капітальний ремонт будівлі Ворожбянського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) „Малятко” за кошти Державного бюджету в сумі 217,3 тис. гривень виключити;
1.7. З Пріоритету 3.9 „Культура, туризм” Завдання 2 „Зміцнення, розвиток та модернізація матеріально-технічної бази закладів культури” пункт 1 підпункт „проведення капітального ремонту санвузла, кімнат гурткової роботи в Білопільському центрі культури і дозвілля „Україна” за кошти Державного бюджету в сумі 115,4 тис. гривень виключити.
2. Внести зміни до Додатку 1.1. Програми по Пріоритетам та Завданням по обсягам фінансування в зв’язку з внесенням змін до районного бюджету:
2.1. По Пріоритету 2.5 „Житлова політика” Завдання 1 „Поліпшення житлових умов населення району” пункту 1 „Сприяння населенню району у будівництві житла по цільовій програмі „Власний дім”, кошти районного бюджету в сумі 90,0 тис. гривень виключити;
2.2. По Пріоритету 4.3 „Охорона навколишнього природного середовища та техногенна безпека” Завдання 4 „Забезпечення удосконалення системи реагування на надзвичайні ситуації в районі” пункту 1 „Участь у фінансуванні утримання Путивльської рятувально-водолазної служби”, кошти районного бюджету в сумі 20,0 тис. гривень виключити;
2.3. По Завданню 6 „Забезпечення гарантованого рівня захисту населення та територій від надзвичайних ситуацій в мирний час та в особливий період” пункту 1 „Створення районного матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного, природного характеру та їх наслідків”, кошти районного бюджету в сумі 20,0 тис. гривень виключити.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, планування соціально-економічного розвитку району, ринкових реформ, управління об’єктами права комунальної власності, інвестиційної політики та розвитку підприємництва (голова комісії Андрійчук Г. І.).

Голова районної ради                        В.О. Лютий

БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Шосте скликання
Сорок третя сесія

Р І Ш Е Н Н Я

від 23.01.2015 р.                                                                    м. Білопілля

Про Програму економічного і
соціального розвитку Білопільського
району на 2015 рік

Розглянувши поданий Білопільською районною державною адміністрацією проект Програми економічного і соціального розвитку Білопільського району на 2015 рік, згідно пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада вирішила:

1. Програму економічного і соціального розвитку Білопільського району на 2015 рік (далі - Програма) затвердити (додається).

2. Районній державній адміністрації забезпечити організаційно-практичні заходи щодо виконання показників і завдань Програми.

3. Рекомендувати сільським, селищним, міським радам району розробити відповідні місцеві програми економічного і соціального розвитку територій та забезпечити організаційні заходи по їх виконанню.

4. Організацію виконання Програми покласти на голову та заступників голови Білопільської районної державної адміністрації, а контроль за виконанням - на постійні комісії районної ради згідно розподілу повноважень.

5. Рішення районної ради від 28.01.2014 року „Про програму економічного і соціального розвитку Білопільського району на 2014 рік” вважати таким, що втратило чинність.

Голова районної ради                            В. О. Лютий

(завантажити Програму)

БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Шосте скликання
Сорок третя сесія

Р І Ш Е Н Н Я

від 23.01.2015 р.                                                                    м. Білопілля

Про Програму підтримки малого та
середнього підприємництва у
Білопільському районі на 2015-2016 роки

З метою ефективного використання можливостей підприємництва для розвитку економіки району, вирішення соціальних проблем та забезпечення конституційного права громадян на підприємницьку діяльність, відповідно до Законів України „Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва”, „Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні”, пункту 16 частини 1 статті 43, пункту 1 частини 1 статті 44 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада вирішила:
1. Програму підтримки малого та середнього підприємництва у Білопільському районі на 2015 – 2016 роки затвердити (додається).
2. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Нікітенко О.В.) передбачити кошти на виконання Програми в районному бюджеті.
3. Районній державній адміністрації, сільським, селищним, міським радам, районному центру зайнятості здійснювати організаційно-практичні заходи щодо підтримки малого підприємництва і використання його потенційних можливостей у вирішенні економічних і соціальних проблем району.
4. Організацію виконання даного рішення покласти на відділ економічного розвитку і торгівлі районної державної адміністрації (Андрійчук Г. І).
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, планування соціально-економічного розвитку району, ринкових реформ, управління об’єктами права комунальної власності, інвестиційної політики та розвитку підприємництва (Андрійчук Г. І.).
6. Рішення двадцять першої сесії шостого скликання районної ради від 22.11.2012  „Про програму підтримки малого та середнього підприємництва у Білопільському районі на 2013-2014 роки” вважати таким, що втратило чинність.

Голова районної ради                            В. О. Лютий
(завантажити Програму)

БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Шосте скликання
Сорок третя сесія

Р І Ш Е Н Н Я

від 23.01.2015 р.                                                                    м. Білопілля

Про Програму підтримки
діяльності Білопільської районної
організації ветеранів на 2015 рік

З метою створення належних умов для діяльності районної організації ветеранів, відповідно до статті 20 Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве  самоврядування в Україні”, у відповідності з угодою про  співпрацю між Білопільською районною радою, районною державною адміністрацією та радою Білопільської районної організації ветеранів від 01.11.2011 року, районна рада вирішила:

1. Програму підтримки Білопільської районної організації ветеранів на  2015 рік затвердити (додається).
2. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації
(Нікітенко О. В.) передбачити кошти на виконання даної Програми в 2015 році.
3. Рекомендувати сільським, селищним, міським радам розробити та  затвердити заходи щодо підтримки первинних ветеранських організацій на  відповідних територіях.
4. Організацію виконання даного рішення покласти на районну державну  адміністрацію (Корнієнко В. І.) та районну організацію ветеранів
(Козлова Л. М.).
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію  районної ради з питань охорони здоров’я, материнства, дитинства, прав жінок та соціального захисту населення (Хом`як А. П.) і постійну комісію з питань бюджету, фінансів, планування соціально-економічного розвитку району, ринкових реформ, управління об’єктами права комунальної власності, інвестиційної політики та розвитку підприємництва (Андрійчук Г. І.).

Голова районної ради                                                     В. О. Лютий

П Р О Г Р А М А
підтримки  діяльності   районної  організації ветеранів
на  2015 рік


Загальні  положення
Білопільська  районна  організація  ветеранів (далі організація)  є  структурним утворенням добровільної  Всеукраїнської громадської організації ветеранів  Великої Вітчизняної війни, інших  локальних воєн  і  воєнних   конфліктів (учасників  бойових дій, інвалідів-учасників війни), ветеранів праці, дітей війни, ветеранів військової служби, інших силових структур, пенсіонерів, громадян похилого  віку, які  виявили  бажання бути  членами організації. Вона  діє  на засадах самоврядування  у  відповідності  з Конституцією України,  чинним  законодавством,  Статутом Організації  ветеранів  України  і  угодою про  співпрацю між Білопільською районною радою,  районною державною  адміністрацією  та  радою Білопільської районної  організації ветеранів від 01.11.2011 року.

Мета  та  завдання  організації
Організація  вважає  своєю  головною метою:  всебічний захист  законних  прав,  соціальних, економічних, вікових інтересів ветеранів війни, праці, дітей війни, ветеранів військової служби, інших силових  структур, пенсіонерів, громадян  похилого  віку.
Організація  для  поставленої  мети  і програми  у  встановленому  порядку  здійснює  такі  завдання:
- співпрацює  з  органами  державної  виконавчої  влади, місцевого  самоврядування, взаємодіє  з  керівниками підприємств, установ, організацій  незалежно  від  форм  власності  в  інтересах соціального захисту ветеранів, інвалідів, пенсіонерів, всіх  громадян  похилого  віку;
- приймає  участь  у  реалізації  програм  на  поліпшення  медичного, побутового, транспортного  та  іншого  обслуговування,  житлових  умов;
- здійснює  благодійницькі  заходи,  акції  милосердя;
- сприяє  розвитку  волонтерського  руху  серед ветеранів  та  інших  пенсіонерів;
- здійснює  активну  роботу  по  патріотичному вихованню  молоді  на  кращих  традиціях  старших  поколінь,  культурного  і  духовного  надбання, поваги  до  батьків,  збереження  спадкоємності  поколінь;
- сприяє  увічненню Перемоги  у  Великій  Вітчизняній війні 1941-1945 років,  турбується  про  збереження пам’ятників  і  меморіалів  захисникам Вітчизни, піклується  про  зміцнення  дружби  між  народами,  бере  участь  у  підготовці  та  святкуванні 70  – річчя   Перемоги  у  Великій Вітчизняній  війні, 71-ї  річниці визволення України від фашистських загарбників та 72-ї річниці  визволення Білопільщини;
- надає організаційну,  а при  наявності  коштів – матеріальну  допомогу  одиноким  ветеранам війни, дітям війни в  їх  побуті, лікуванні та  похованні  померлих, організовує впорядкування  могил  одиноких ветеранів.
Організація  здійснює інші  заходи, передбачені Статутом організації, що не суперечить чинному  законодавству.

Очікувані результати виконання Програми
Фінансова підтримка Білопільської районної організації ветеранів, покращення умов роботи, матеріальне  заохочення  постійних  працівників і активістів ради організації ветеранів, грошова допомога  нужденним  членам організації, проведення  районних  заходів,  пов’язаних з Статутною роботою організації, підготовка та  святкування 70 – річчя Перемоги у Великій Вітчизняній  війні,  71-ї річниці  визволення України  від  фашистських  загарбників та 72-ї річниці визволення Білопільщини.

Фінансове забезпечення  Програми
Фінансове  забезпечення  програми здійснюється  за  рахунок  видатків районного бюджету та  коштів, не заборонених  чинним  законодавством.
Розрахункова  потреба  в  коштах  на  2015 рік  складає 40,0 тис. гривень.


Основні  заходи
по виконанню Програми підтримки
Білопільської районної організації  ветеранів  на  2015  рік

№ п/п

Назва  заходу

Дата проведення

Сума коштів (грн.)

Джерела фінансування

1.

Святкування Дня Перемоги у Великій Вітчизняній війні:

- вшанування ветеранів війни, дітей війни, придбання  продуктових наборів для  ветеранів та інвалідів війни;

- придбання корзини з квітами та  квітів

9 травня

 

 

 

3300

 

 

 

 

150

Районний бюджет

2.

День Скорботи:

- придбання  корзини з  квітами

22 червня

 

100

Районний бюджет

3.

Святкування Дня Незалежності України:

- придбання корзини з квітами

24 серпня

 

 

150

Районний бюджет

4.

Святкування 72-ї річниці визволення Білопільщини від фашистських загарбників:

- придбання корзини з квітами

3 вересня

 

 

 

 

 

150

Районний бюджет

5.

День партизанської Слави:

- придбання листівок, живих квітів та продуктових наборів для вручення ветеранам-партизанам

22 вересня

 

 

100

Районний бюджет

6.

Проведення звітно – виборчої конференції

вересень

1500

Районний бюджет

7.

Святкування Дня ветерана:

- вшанування ветеранів, організація святкового обіду

- матеріальне заохочення ветеранів, працюючих в раді на громадських засадах

1 жовтня

 

 

2000

 

 

1000

 

Районний бюджет

8.

День Захисника Вітчизни:

- придбання квітів, оформлення корзини з квітами

14 жовтня

 

 

-

 

Спонсорська

допомога

9.

71 – а річниця визволення України:

- придбання квітів та корзини з квітами

28 жовтня

 

 

150

Районний бюджет

10.

Підведення підсумків роботи волонтерів району:

- матеріальне заохочення кращих волонтерів району

10 грудня

 

 

1000

Районний бюджет

11.

Поховання  ветеранів війни, дітей війни

Протягом року

400

Районний бюджет

12.

Матеріальне заохочення постійних працівників ради ветеранів

Протягом року

30000

Районний бюджет

 

РАЗОМ:

40000

Районний бюджет

БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Шосте скликання
Сорок третя сесія

Р І Ш Е Н Н Я

від 23.01.2015 р.                                                                    м. Білопілля

Про Програму підтримки жителів
району, що перебувають у скрутних
життєвих обставинах на 2015 рік

З метою підтримки жителів району, що перебувають у скрутних життєвих обставинах, керуючись ст. 91 Бюджетного кодексу України, п. 16 ч. 1 ст. 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 2 Закону України „Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні”, районна рада вирішила:

1. Затвердити Програму підтримки жителів району, що перебувають у скрутних життєвих обставинах на 2015 рік, далі - Програма (додається).

2. Організацію виконання Програми покласти на Білопільську  районну державну адміністрацію.

3. Фінансовому управлінню Білопільської районної державної адміністрації (Нікітенко О.В.) передбачити кошти на фінансування даної Програми при підготовці районного бюджету на 2015 рік.

4. Контроль за виконання даної Програми покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, планування соціально - економічного розвитку району, ринкових реформ, управління об'єктами права комунальної власності, інвестиційної політики та розвитку підприємництва (голова комісії Андрійчук Г.І.).


Голова районної ради                                                    В. О. Лютий

Додаток
до рішення 43 сесії районної ради шостого скликання від 23.01.2015р.
Програма
підтримки жителів району, що перебувають у скрутних життєвих обставинах на 2015 рік

1. Програму підтримки жителів району, що перебувають у скрутних життєвих обставинах на 2015 рік (далі - Програма) розроблено відповідно до положень Конституції України, статті 91 Бюджетного кодексу України, статті 2 Закону України „Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні”.
2. Дана Програма передбачає можливість надання грошової допомоги за рахунок коштів районного бюджету жителям Білопільського району, що перебувають у скрутних життєвих обставинах.
3. До осіб, що можуть претендувати на отримання грошової допомоги, належать: пенсіонери, інваліди, багатодітні і неповні сім'ї, діти-сироти, інші пільгові категорії населення, в тому числі малозабезпечені громадяни, доходи яких не дозволяють самостійно подолати життєві труднощі а також військовозобов’язані особи, які проходять чи проходили службу в зоні АТО та члени їх сімей.
4. Сума одноразової грошової допомоги для одного громадянина, що її потребує, складає не більше 250 грн.
5. У виняткових випадках максимальна сума одноразової грошової допомоги може бути збільшена до одного прожиткового мінімуму, установленого на день звернення.
До таких випадків належать:
- пожежа та інше стихійне лихо, внаслідок якого завдано збитків житлу, майну або здоров’ю потерпілого;
- важка хвороба, що потребує придбання медичних препаратів для лікування чи оперативного втручання яке вимагає значних фінансових затрат, або виїзду на лікування в інший район, область (державу);
- обставини, що можуть призвести до створення загрози безпечній життєдіяльності заявника, членів його родини чи інших громадян (аварійність будівлі, газо-, електропостачання, тощо);
- інші непередбачені даною Програмою надзвичайні обставини, які спричинили скрутне матеріальне становище заявника чи членів його родини, самостійно подолати які він не має можливості.
6. Сума одноразової грошової допомоги для військовозобов’язаних осіб, які проходять чи проходили службу в зоні АТО та членів їх сімей може бути збільшена до одного прожиткового мінімуму, установленого на день звернення.
7. Допомога надається не частіше одного разу на рік. У виключних випадках допомога може бути надана повторно протягом календарного року.
8. Питання щодо надання громадянину, який перебуває в скрутних життєвих обставинах грошової допомоги, вирішується на підставі письмового звернення на ім'я голови Білопільської районної державної адміністрації.
Разом з тим, громадянином також подається: копія паспорта громадянина України, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичної особи - платника податків.
Питання розміру і надання допомоги з поданими матеріалами розглядається на засіданні постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян.
9. Звернення щодо надання грошової допомоги супроводжується:
- актом обстеження матеріально-побутових умов громадянина, що її потребує, який складається, відповідним органом місцевого самоврядування (сільська, селищна, міська рада, на території якої проживає громадянин). Відповідальність за достовірність даних акту покладається на місцеву раду, яка його складає. За результатами обстеження матеріально-побутових умов громадянина, відповідний акт може бути складений повноважною службою Білопільської районної державної адміністрації;
- документами та іншими матеріалами, які підтверджують проходження службу в зоні АТО (за потреби);
- документами та іншими матеріалами, які підтверджують необхідність проведення лікування чи оперативного втручання (за потреби);
- документами та іншими матеріалами, які підтверджують пожежу, інше стихійне лихо, внаслідок якого завдано збитків (за потреби).  
10. Виплата допомоги здійснюється відділом фінансово-господарського забезпечення апарату Білопільської районної державної адміністрації на підставі відповідного розпорядження голови Білопільської районної державної адміністрації, шляхом зарахування коштів на особистий (картковий) рахунок заявника, відкритий в банківській установі.
11. Дана Програма діє протягом 2015 року.
12. Загальна сума фінансування за Програмою складає 30 тисяч гривень.
13. Зміни та доповнення до Програми можуть бути внесені виключно на пленарному засіданні сесії Білопільської районної ради.

1. Паспорт
Районної програми підтримки жителів району, що перебувають у скрутних життєвих обставинах на 2015 рік (далі - Програма)

1.

Ініціатор розроблення Програми

Білопільська районна державна адміністрація

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Статті 2, 23 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”

3.

Розробник Програми

Білопільська районна державна адміністрація

4.

Співрозробники Програми

-

5.

Відповідальний виконавець Програми

Білопільська районна державна адміністрація

6.

Учасники Програми

-

7.

Термін реалізації Програми

2015 рік

8.

Перелік бюджетів, що беруть участь у виконанні Програми

районний бюджет

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, тис.грн.всього,

у тому числі:

30 тис.грн

9.1.

коштів районного бюджету

30 тис.грн.

2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма
Дана Програма передбачає можливість надання грошової допомоги за рахунок коштів районного бюджету жителям Білопільського району, що перебувають у скрутних життєвих обставинах.
До осіб, що можуть претендувати на отримання грошової допомоги, належать: пенсіонери, інваліди, багатодітні і неповні сім'ї, діти-сироти, інші пільгові категорії населення, в тому числі малозабезпечені громадяни, доходи яких не дозволяють самостійно подолати життєві труднощі а також військовозобов’язані особи які проходять чи проходили службу в зоні АТО та члени їх сімей.

3. Мета Програми
Метою Програми є підтримка жителів Білопільського району, що перебувають у скрутних життєвих обставинах шляхом надання грошової допомоги за рахунок коштів районного бюджету, посилення соціального захисту та соціальної підтримки військовозобов’язаних осіб, які проходять чи проходили службу в зоні АТО та члени їх сімей, що проживають у Білопільському районі.
Вжиття передбачених цією Програмою заходів дозволить зменшити соціальну напругу, позитивно вплине на матеріальний, соціально-побутовий  стан жителів Білопільського району, що перебувають у скрутних життєвих обставинах, військовозобов’язаних осіб, які проходять чи проходили службу в зоні АТО та членів їх сімей.
4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки та виконання Програми
Програмою передбачено надання грошової допомоги за рахунок коштів районного бюджету жителям Білопільського району, що перебувають у скрутних життєвих обставинах.
Категорії громадян, на яких поширюється дія Програми: пенсіонери, інваліди, багатодітні і неповні сім'ї, діти-сироти, інші пільгові категорії населення, в тому числі малозабезпечені громадяни, доходи яких не дозволяють самостійно подолати життєві труднощі, військовозобов’язані особи, які проходять чи проходили службу в зоні АТО та члени їх сімей.
Фінансування заходів Програми забезпечується за рахунок коштів районного бюджету.
Обсяг фінансових ресурсів районного бюджету, необхідних для реалізації Програми, становить 30 тис. гривень. Сума одноразової грошової допомоги для одного громадянина, що її потребує складає не більше 250 грн. У виняткових випадках максимальна сума одноразової грошової допомоги може бути збільшена до одного прожиткового мінімуму, установленого на день звернення. Дані випадки зазначені в Програмі.
Виплата допомоги здійснюється відділом фінансово-господарського забезпечення апарату Білопільської районної державної адміністрації на підставі відповідного розпорядження голови Білопільської районної державної адміністрації, шляхом зарахування коштів на особистий (картковий) рахунок заявника, відкритий в банківській установі.
Термін виконання Програми: протягом 2015 року.
5. Завдання Програми
Основним завданнями Програми є можливість надання грошової допомоги за рахунок коштів районного бюджету жителям Білопільського району, що перебувають у скрутних життєвих обставинах.
6. Координація та контроль за ходом реалізації Програми
Координацію та контроль за ходом виконання Програми здійснює Білопільської районної державної адміністрації.

БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Шосте скликання
Сорок третя сесія

Р І Ш Е Н Н Я

від 23.01.2015 р.                                                                    м. Білопілля

Про Програму по виявленню, локалізації
та ліквідації амброзії полинолистої
в Білопільському районі на 2015-2020 роки

Розглянувши Програму по виявленню, локалізації та ліквідації амброзії полинолистої в Білопільському районі на 2015-2020 роки, розроблену управлінням агропромислового розвитку Білопільської районної державної адміністрації, керуючись п. 16 ч. 1 ст. 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада вирішила:
1. Затвердити районну Програму по виявленню, локалізації та ліквідації амброзії полинолистої в Білопільському районі на 2015-2020 роки (додається).
2. Організацію виконання даної Програми покласти на управління агропромислового розвитку Білопільської районної державної адміністрації.
3. Рекомендувати міським, селищним та сільським радам, зазначеним у Програмі, виділити відповідні кошти на реалізацію заходів по виявленню, локалізації та ліквідації амброзії полинолистої.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань агропромислового комплексу, регулювання земельних відносин і водних ресурсів, соціального розвитку села, охорони навколишнього природного середовища (голова - Лісовенко М. М.)

Голова районної ради                                                    В. О. Лютий

(завантажити Програму)

БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Шосте скликання
Сорок третя сесія

Р І Ш Е Н Н Я

від 23.01.2015 р.                                                                    м. Білопілля

Про затвердження Районної програми
культурно-митецьких та громадських
заходів на 2015 рік

Розглянувши звернення Білопільської районної державної адміністрації щодо затвердження Районної програми культурно-мистецьких та громадських заходів на 2015 рік, з метою підвищення їх організаційного та художнього рівня, у відповідності з пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада вирішила:
1. Затвердити Районну програму культурно-мистецьких та громадських заходів на 2015 рік (додається).
2. Сектору культури Білопільської районної державної адміністрації       (Лукова С. В.) забезпечити виконання Програми протягом 2015 року.
3. Фінансовому управлінню Білопільської районної державної адміністрації (Нікітенко О. В.) забезпечити фінансування заходів, передбачених Програмою.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань молоді, освіти, культури, спорту та туризму
(Христій Ю. Г.).

Голова районної ради                                                       В. О. Лютий
(завантажити Програму)

БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Шосте скликання
Сорок третя сесія

Р І Ш Е Н Н Я

від 23.01.2015 р.                                                                    м. Білопілля

Про хід виконання рішення районної ради
від 19.04.2011 „Про районну програму
боротьби з онкологічними захворюваннями
до 2016 року”

Розглянувши інформацію головного лікаря Комунального закладу Білопільської районної ради “Білопільська центральна районна лікарня” про виконання комунальним закладом заходів Районної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року, на підставі пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада вирішила:

1. Інформацію головного лікаря Комунального закладу Білопільської районної ради “Білопільська центральна районна лікарня” про хід виконання рішення районної ради від 19.04.2011 „Про районну програму боротьби з онкологічними захворюваннями до 2016 року” (далі - Програма), взяти до відома.

2. Головному лікарю КЗ „Білопільська ЦРЛ” забезпечити належне виконання заходів, спрямованих на боротьбу з онкологічними захворюваннями серед населення району, їх профілактику до кінця строку дії Програми.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань охорони здоров`я, материнства, дитинства, прав жінок та соціального захисту населення.


Голова районної ради                                                     В. О. Лютий

Інформація
КЗ «Білопільська ЦРЛ» про хід виконання Регіональної програми  «Онкологія».


На виконання рішення районної ради від 19.04.2011 року „Про районну програму боротьби з онкологічними захворюваннями” по КЗ « Білопільська ЦРЛ» виданий наказ головного лікаря від 15.01. 2009 року № 8, яким  затверджений комплекс заходів, щодо поліпшення роботи онкологічної служби району.
Питання роботи онкологічної служби району знаходиться на постійному контролі адміністрації КЗ БЦРЛ, неодноразово розглядалось на медичних та оперативних нарадах при головному лікарю ЦРЛ, регулярно проводяться конференції з лікарями району, заняття з фельдшерами, акушерками та медичними сестрами дільничних лікарень,АЗПСМ , ФАП, ФП району.
За 9 місяців 2014 року спеціалістами ЦРЛ було здійснено 615 виїздів в ЛПЗ району, при цьому оглянуто 6645 чоловік. Виявлено вперше різної патології – 162 випадки, 83 хворих потребували дообстеження на вторинному рівні.
На диспансерному обліку у лікарів району знаходиться 3476 хворих з передпухлинною патологією, 412 із них взяті на облік вперше. Всі вони обстежені, при необхідності – консультовані в медичних закладах області, проліковані. Всього  оглянуто та проліковано 2256 , або 64,2 % диспансерних хворих.
Проведено профілактичних  флюорографічних обстежень населення – 27458, виявлені онкологічні новоутворення у 7 хворих (0,025%),  передпухлинної патології виявлено у 57 чоловік, або  0,2 %  від оглянутих.
Виконано 294 ендоскопічних обстежень, у 5 чоловік виявлено  онкозахворювання, що становить 1,7 % та діагностовано 24 випадків передпухлинної патології, або 8,1 % від обстежених.
Проведено 1415 ультразвукових обстежень, в тому числі 14 % цих обстежень проведені диспансерним хворим. Виявлено в 1,6 % випадків онкозахворювання.
Медичними працівниками району прочитано лекцій на онкологічну тематику – 64, проведено бесід – 478, випущено санітарних бюлетенів – 27.
Станом на 01.10.2014 року на обліку у онколога знаходиться 1173 хворих. Захворюваність при онкопатології 265,3 на 100 тис. населення (обласний показник – 302,8). В ІV стадії онкопроцесу виявлено 15 хворих, або 12,0 %, обласний показник 10.7%.
За 9 місяців 2014 року вперше встановлено діагноз онкозахворювання у 136 хворих,
При проф. оглядах виявлено 32,0 % хворих. Питома вага хворих, які живуть 5 і більше років після встановлення онкодіагнозу – 60,6 % (обласний показник – 59,7%).
Враховуючи оперативні показники стану онкологічної допомоги населенню, район посів 13 рейтингове місце  по Сумській області.
Проводиться певна робота по наданню допомоги онкохворим в термінальних стадіях захворювання – безвідмовна госпіталізація їх у відділеннях районної лікарні для проведення паліативного лікування. Проте, із за відсутності коштів,  не створено  виїздні бригади для надання допомоги  хворим вдома та кабінет протибольової терапії.
За 9 місяців 2014 року паліативне та симптоматичне лікування потребували 74 хворих, у т.ч. 44 – із сільської місцевості. Отримали паліативну та знеболюючу терапію 72 хворих, амбулаторно та на дому – 72 хворих, 49 із них, лікувалися на стаціонарі.
За 9 міс. 2014 року на придбання знеболюючих та наркотичних препаратів за пільговими рецептами використано 73,1 тис. грн.,з 89,1 від запланованих, для хворих стаціонарних відділень - 7,2 тис. грн.
Симптоматична допомога онкологічним хворим в термінальних стадіях надається у відділеннях районної лікарні згідно профілю хворих, хоспісних ліжок в районі немає.
Проблемним для району вже декілька років є зношеність ендоскопічної апаратури. Фіброгастроскоп, придбаний у 2005 році, за останні 3 роки чотири рази виходив з ладу і на сьогоднішній день не працює, а придбання нового апарату в районі, згідно програми, до 2016 року не передбачено. Із запланованих 16,1 тис. грн.  на 2014 рік ,згідно програми, мед заклади району з місцевого бюджету отримали розхідний матеріал всього на 1,8 тис. грн..
У КЗ «Білопільська ЦРЛ» залишаються вакантними посади лікаря онколога та лікаря ендоскопіста.

Головний лікар КЗ «Білопільська ЦРЛ»                                   Ю.І. Мартиненко

БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Шосте скликання
Сорок третя сесія

Р І Ш Е Н Н Я

від 23.01.2015 р.                                                                    м. Білопілля

Про скасування рішення 31 сесії
районної ради шостого скликання
від 22.10.2013 „Про звернення
громадянки Уфімцевої А. В.”

Розглянувши лист головного лікаря Комунального закладу Білопільської районної ради “Білопільська центральна районна лікарня” від 13.11.2014  
№ 11/2440 щодо заяви Уфімцевої А. В. про проведення нею автономного опалення будинку, відповідно до частини 2 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада вирішила:

Скасувати рішення 31 сесії районної ради шостого скликання від 22.10.2013 „Про звернення громадянки Уфімцевої А. В.” зі змінами та доповненнями.


Голова районної ради                                                     В. О. Лютий

БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Шосте скликання
Сорок третя сесія

Р І Ш Е Н Н Я

від 23.01.2015 р.                                                                    м. Білопілля

Про нову редакцію Статуту
Комунального закладу
Білопільської районної ради
„Білопільська центральна
районна лікарня”

На підставі частини 5 статті 57 Господарського кодексу України, частини 2 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, пунктів 12.2, 12.3 Статуту Комунального закладу Білопільської районної ради „Білопільська центральна районна лікарня” в редакції, затвердженій рішенням 15 сесії районної ради шостого скликання від 27.03.2012, враховуючи пропозиції трудового колективу КЗ БРР „Білопільська ЦРЛ” (виписка з протоколу загальних зборів від 01 грудня 2014 року
№ 11), районна рада вирішила:

1. Затвердити Статут Комунального закладу Білопільської районної ради „Білопільська центральна районна лікарня” в новій редакції (додається).

2. Головному лікарю КЗ БРР „Білопільська ЦРЛ” (Мартиненко Ю. І.) зареєструвати нову редакцію Статуту Комунального закладу Білопільської районної ради „Білопільська центральна районна лікарня” в порядку, передбаченому чинним законодавством.

Голова районної ради                                                    В. О. Лютий
(завантажити Статут)

 

БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Шосте скликання
Сорок третя сесія

Р І Ш Е Н Н Я

від 23.01.2015 р.                                                                    м. Білопілля

Про надання згоди на списання
автомобілів    

Розглянувши звернення головного лікаря Комунального закладу Білопільської районної ради „Білопільська центральна районна лікарня” від 14.10.2014 про надання згоди на списання автомобілів з балансу закладу у зв’язку з їх непридатністю для подальшого використання, відповідно до пункту 5 статті 60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Положення про порядок відчуження та списання об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Білопільського району, затвердженого рішенням 6 сесії районної ради шостого скликання від 24.05.2011 року, районна рада вирішила:

1. Надати згоду на списання автомобілів з балансу Комунального закладу Білопільської районної ради „Білопільська центральна районна лікарня”:  
- УАЗ – 3962, державний номер ВМ 1857 АМ, 2000 року випуску;
- УАЗ – 3962, державний номер 36-37 СУР, 1994 року випуску;
- УАЗ – 3152-01, державний номер 41-75 СУА, 1989 року випуску;
- ЗІЛ – 131НА, державний номер 79-33СУН, 1990 року випуску
(копії актів про списання та висновки технічного стану обладнання додаються).

2. Комунальному закладу Білопільської районної ради „Білопільська центральна районна лікарня” (Мартиненко Ю. І.) провести списання матеріальних цінностей, зазначених у п. 1 цього рішення, згідно чинного законодавства.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, планування соціально-економічного розвитку району, ринкових реформ, управління об’єктами права комунальної власності, інвестиційної політики та розвитку підприємництва (Андрійчук Г. І.) та відділ комунального майна виконавчого апарату районної ради (Іщенко Ю. А.).

Голова районної ради                                                    В. О. Лютий  

БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Шосте скликання
Сорок третя сесія

Р І Ш Е Н Н Я

від 23.01.2015 р.                                                                    м. Білопілля

Про граничну  вартість ритуальних
послуг при похованні учасників
бойових дій та інвалідів війни

Відповідно до Законів України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, „Про поховання та похоронну справу”,  постанови Кабінету Міністрів України від 28.10.2004  № 1445 „Про затвердження Порядку проведення безоплатного поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій і інвалідів війни” та на підставі пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада вирішила:
1. Продовжити роботу щодо виконання пунктів „в” та „г” статті 14 Закону України „Про поховання та похоронну справу” та  постанови Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 № 1445 „Про затвердження Порядку проведення безоплатного поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій і інвалідів війни” в частині поховання учасників бойових дій та інвалідів війни за рахунок коштів обласного бюджету.
2. Делегувати управлінню соціального захисту населення Білопільської районної державної адміністрації повноваження на проведення  виплат за рахунок коштів обласного бюджету грошової компенсації особам, які здійснили поховання учасників бойових дій  та інвалідів війни,  на підставі їх заяв, копії свідоцтва про смерть, довідок про проведення поховання  - в межах граничної вартості ритуальних послуг.
3. Затвердити перелік та граничну вартість ритуальних послуг, яку  застосовувати з 1 січня 2015 року при виплаті грошової компенсації особам, які здійснили поховання учасників бойових дій та інвалідів війни (додається).
4. Організацію виконання даного рішення покласти на управління соціального захисту населення (Сіденко І. О.) та фінансове управління (Нікітенко О. В.) Білопільської  районної державної адміністрації.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань з охорони  здоров’я, материнства, дитинства, прав жінок та  соціального захисту населення  (Хом’як А. П.).
6. Рішення 22 сесії районної ради шостого скликання від 06.12.2012 року „Про граничну вартість ритуальних послуг при похованні учасників бойових дій” вважати таким, що втратило чинність.


Голова районної ради                                                             В. О. Лютий

Додаток
до рішення 43 сесії районної ради
шостого скликання від 23.01.2015


Гранична вартість
ритуальних послуг, що застосовується при виплаті грошової компенсації особам, які здійснили поховання учасників бойових дій та інвалідів війни

№ п/п

Найменування послуги

Граничні ціни, грн.

Літній період (квітень-листопад)

Зимовий період (грудень-березень)

1

Доставка предметів похоронної належності

72

72

2

Надання транспортних послуг (один авто катафалк та один автобус супроводження)

297

302

3

Перенесення труни з тілом померлого до будинку (квартири), з будинку (квартири), моргу до місця поховання

121

122

4

Організація поховання та проведення ритуалу

133

133

5

Надання труни

1034

1034

6

Надання вінка похоронного з траурною стрічкою (з написом чи без нього)

178

178

7

Копання могили

366

420

 

Всього

2201

2261

БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Шосте скликання
Сорок третя сесія

Р І Ш Е Н Н Я

від 23.01.2015 р.                                                                    м. Білопілля

Про внесення доповнень
до Районної програми
соціального захисту населення
на 2014-2016 роки

Розглянувши пропозиції голови Білопільської районної державної адміністрації щодо внесення доповнень до Районної програми соціального захисту населення на 2014-2016 роки, з метою матеріальної підтримки постраждалих та сімей загиблих при виконанні службового обов’язку під час проведення антитерористичної операції на сході країни, керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада вирішила:

1. Внести наступні зміни до Районної програми соціального захисту населення на 2014 - 2016 роки, затвердженої рішенням 32 сесії Білопільської районної  ради  шостого скликання від 05.12.2013 (далі за текстом - Програма):
1.1.Викласти в новій редакції пункт 9 паспорта Програми:

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього, у тому числі

1624,7 тис. гривень

9.1.

коштів районного бюджету

1624,7 тис. гривень

1.2. Абзац 5 розділу 4 „Обґрунтування шляхів і засобів розв`язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми” викласти в такій редакції:
„Обсяг фінансових ресурсів районного бюджету, необхідних для реалізації Програми, становить 1624,7 тис. гривень загалом, із них  2014 рік – 565,7 тис. гривень, 2015 рік – 512,4 тис. гривень, 2016 рік – 546,6 тис. гривень”.

2. Викласти додаток 1 до Програми „Ресурсне забезпечення Програми” в новій редакції (додаток 1).

3. У додатку 2 до Програми „Заходи Програми” захід 7.2 напрямку 7 та позицію „Загальна сума фінансування Програми” викласти у новій редакції  (додаток 2).


Голова районної ради                                                   В. О. Лютий
(завантажити Додатки до програми)
БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Шосте скликання
Сорок третя сесія

Р І Ш Е Н Н Я

від 23.01.2015 р.                                                                    м. Білопілля

Про затвердження технічної документації
з нормативної грошової оцінки земельної
ділянки на території Куянівської
сільської ради, яка надається ФОП Шинкаренку І. О.
для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва

На підставі пункту 21 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 23 Закону України „Про оцінку земель”, розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної
ділянки на території Куянівської сільської ради, яка надається ФОП Шинкаренку Івану Олександровичу для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, районна рада вирішила:

1. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки на території Куянівської сільської ради, яка надається ФОП Шинкаренку Івану Олександровичу для ведення товарного сільськогосподарського виробництва загальною площею 7,5095 га, нормативна грошова оцінка - 152847,16 грн.

2. Дані грошової оцінки є базою для нарахування орендної плати за використання зазначеної вище земельної ділянки.


Голова районної ради                                                             В. О. Лютий

БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Шосте скликання
Сорок третя сесія

Р І Ш Е Н Н Я

від 23.01.2015 р.                                                                    м. Білопілля

Про план роботи районної ради
на 2015 рік та звіт про виконання
плану роботи у 2014 році

Відповідно до пункту 6 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада вирішила:

1.    Інформацію про виконання плану роботи районної ради у 2014 році взяти до відома (додаток 1).

2.    План роботи районної ради на 2015 рік затвердити (додаток 2).

3.    Доручити голові районної ради та постійним комісіям районної ради при необхідності вносити корективи до плану роботи.

4.    Контроль за виконанням плану роботи покласти на заступника голови  районної ради  та голів постійних комісій районної ради.


Голова районної ради                                                           В. О. Лютий

(завантажити План роботи)

БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Шосте скликання
Сорок третя сесія

Р І Ш Е Н Н Я

від 23.01.2015 р.                                                                    м. Білопілля

Про звільнення Селюк О. М. від плати
за утримання сина в Білопільській
загальноосвітній школі-інтернаті І-ІІІ ступенів
ім. А. С. Макаренка на 2015 рік

Розглянувши звернення директора Білопільської загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів ім. А. С. Макаренка від 24.12.2014 № 499 щодо звільнення Селюк О. М., чоловік якої виконує військовий обов`язок у зоні АТО і яка на даний час самостійно виховує двох неповнолітніх дітей, від батьківської плати за утримання дитини у навчальному закладі; на підставі ч. 2 ст. 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, п. 3.13 Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 № 667, районна рада вирішила:

Звільнити Селюк Олену Миколаївну, матір учня 3-го класу Селюка Нікіти Сергійовича, від плати за утримання її дитини у Білопільській загальноосвітній школі-інтернаті І-ІІІ ступенів ім. А. С. Макаренка на 2015 рік.

Голова районної ради                                                    В. О. Лютий

БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Шосте скликання
Сорок третя сесія

Р І Ш Е Н Н Я

від 23.01.2015 р.                                                                    м. Білопілля

Про внесення змін та доповнень до рішення

37 сесії районної ради шостого скликання від 28.03.2014

„Про заходи щодо економного та раціонального

використання коштів районного бюджету”


У зв'язку із необхідністю вирішення питань, які виникають під час практичної реалізації рішення 37 сесії районної ради шостого скликання від 28.03.2014 „Про заходи щодо економного та раціонального використання коштів районного бюджету” (далі - Рішення), беручи до уваги рішення 39 сесії Сумської обласної ради шостого скликання від 24.12.2014 „Про внесення змін до рішення обласної ради від 28.03.2014 „Про заходи щодо економного та раціонального використання коштів обласного бюджету” та звернення т.в.о. голови Білопільської районної державної адміністрації від 24.12.2014, керуючись ч. 2 ст. 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада вирішила:
Пункт 11 Заходів щодо економного та раціонального використання коштів районного бюджету, передбачених для утримання районної ради, установ (закладів) та інших одержувачів коштів районного бюджету (далі - Заходи), затверджених Рішенням, викласти в наступній редакції:
„11. Припинення використання бюджетних коштів для проведення заходів з відзначення пам'ятних та історичних дат, ювілеїв підприємств, установ та організацій, а також ювілеїв і вшанування пам'яті видатних осіб та інших подій (крім заходів, пов'язаних з відзначенням дня народження Тараса Шевченка, Дня соборності України, Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав, Дня вшанування учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЄС, Міжнародного дня прав жінок і миру, Дня Конституції України, Дня незалежності України, Дня Перемоги, Дня захисника України, Дня пам'яті жертв голодоморів, Дня Гідності та Свободи України, культурно-мистецького фестивалю „Тобі, єдина Україно, натхнення, творчість і любов!”, присвяченого Дню незалежності України, щорічного відкритого літературно-мистецького конкурсу для дітей  та юнацтва ім. О. Олеся „І розітнувсь мій перший спів”, районного фестивалю народної творчості „Білопільські візерунки”, присвяченого 70-ти річчю Перемоги у Великій Вітчизняній війні, дитячого районного фестивалю - конкурсу „Коли співають діти”, новорічних і різдвяних свят для дітей -сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дітей військовослужбовців, працівників правоохоронних органів та журналістів, які загинули під час виконання службових обов'язків, дітей учасників АТО, дітей загиблих шахтарів, дітей із багатодітних і малозабезпечених сімей, дітей, які залишились без догляду, творчо обдарованої молоді та лідерів учнівського самоврядування), друкування продукції, не пов'язаної з виконанням завдань і функцій органів місцевого самоврядування.”

Голова районної ради                                                       В. О. Лютий

 

БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Шосте скликання
Сорок третя сесія

Р І Ш Е Н Н Я

від 23.01.2015 р.                                                                    м. Білопілля

Про розпорядження голови
районної ради, видані за період
з 01.10.2014р. по 31.12.2014р.
включно

Керуючись ч. 2 ст. 43, ч. 7 ст. 55 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада вирішила:

1. Взяти до відома інформацію про розпорядження голови районної ради, видані за період з 01.10.2014р. по 31.12.2014р. включно.

2. Затвердити розпорядження голови районної ради з № 138 по № 193 включно, видані за період з 01.10.2014р. по 31.12.2014р. згідно додатку.


Голова районної ради                                                    В. О. Лютий

 

Додаток

до рішення 43 сесії районної ради

шостого скликання

від 23.01.2015

 

Перелік

розпоряджень голови Білопільської районної ради,

виданих за період з 01 жовтня 2014 року по 31 грудня 2014 року

№ розпоряд-ження

Дата  прийняття розпорядження

Назва розпорядження

138

01.10.2014

Про погодження відрядження Сазонової Н. О.

139

01.10.2014

Про відрядження Кравченка Д. М.

140

02.10.2014

Про нагородження Почесною грамотою Білопільської районної ради з нагоди Дня юриста Годованця О. О., Яценка І. М.

141

03.10.2014

Про внесення змін до розпорядження голови районної ради від 09.04.2014 № 39 „Про заходи з охорони адміністративної будівлі районної ради”.

142

06.10.2014

Про частину щорічної відпустки Лютого В. О.

143

10.10.2014

Про нагородження Почесною грамотою Білопільської районної ради Лесівої О. Є.

144

10.10.2014

Про внесення змін до координаційного центру з питань організації надання благодійної допомоги Збройним Силам України.

145

10.10.2014

Про додаткову відпустку Кравченка Д. М.

146

14.10.2014

Про погодження штатного розпису КЗ БРР „Білопільська центральна районна лікарня”.

147

20.10.2014

Про додаткову оплачувану відпустку у зв`язку з навчанням Прокопенко Ю. М.

148

23.10.2014

Про надбавку та премію керівникам комунальних установ та закладів районної ради у жовтні 2014 року.

149

24.10.2014

Про погодження щорічної та додаткової відпусток Берестку П. М.

150

24.10.2014

Про внесення змін до помісячного плану асигнувань по КФК 010116 „Органи місцевого самоврядування” на 2014 рік.

151

24.10.2014

Про скликання пленарного засідання сорок другої сесії районної ради.

152

27.10.2014

Про внесення змін до помісячного плану асигнувань та кошторисних призначень по

КФК 010116 „Органи місцевого самоврядування” на 2014 рік.

153

27.10.2014

Про надбавку працівникам виконавчого апарату районної ради у жовтні 2014 року.

154

27.10.2014

Про стимулювання працівників виконавчого апарату районної ради за жовтень 2014 року.

155

28.10.2014

Про додаткову оплачувану відпустку Дрягаліна І. В.

156

29.10.2014

Про відрядження Єйбоженко Н. І.

157

29.10.2014

Про проведення суцільної інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу у виконавчому апараті районної ради.

158

29.10.2014

Про нагородження Почесною грамотою Білопільської районної ради Кравченко Г. І., Бариш Г. О., Дегтяр І. М., Сіденка І. О., Терещенка О. Г., Турчина В. І.

159

29.10.2014

Про погодження відрядження Сазонової Н. О.

160

03.11.2014

Про відрядження Чібаря Ю. В.

161

06.11.2014

Про нагородження Почесною грамотою Білопільської районної ради ансамблю сучасного естрадного танцю „Фантазія”.

162

12.11.2014

Про нагородження Почесною грамотою Білопільської районної ради до Дня працівників радіо, телебачення та зв`язку Редьки Е. М., Шоколи О. М., Савчук Т. С.

163

12.11.2014

Про відпустку Кислої Д. А.

164

12.11.2014

Про погодження відрядження Сазонової Н. О.

165

17.11.2014

Про створення комісії по проведенню конкурсу на право укладення договорів оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району.

166

18.11.2014

Про нагородження Почесною грамотою Білопільської районної ради працівників ТОВ „Білопільський елеватор” Білки С. М., Литвиненка В. В., Тарасенко А. Ю.

167

19.11.2014

Про нагородження Почесною грамотою Білопільської районної ради Нововирківського сільського голови Кириченка С. В.

168

20.11.2014

Про компенсацію за невикористану додаткову відпустку Єйбоженко Н. І.

169

20.11.2014

Про надання матеріальної допомоги Прокопенко Ю. М.

170

24.11.2014

Про надбавку та премію керівникам комунальних установ та закладів районної ради у листопаді 2014 року.

171

24.11.2014

Про відпустку Чібаря Ю. В.

172

25.11.2014

Про надбавку працівникам виконавчого апарату районної ради у листопаді 2014 року.

173

25.11.2014

Про стимулювання працівників виконавчого апарату районної ради за листопад 2014 року.

174

26.11.2014

Про нагородження Почесною грамотою Білопільської районної ради Камардіна О. І.

175

26.11.2014

Про погодження відрядження Сазонової Н. О.

176

28.11.2014

Про нагородження Почесною грамотою Білопільської районної ради до Дня працівників прокуратури Яценка Д. І., Глущенко Г. О., Андронової Г. О.

177

28.11.2014

Про нагородження Почесною грамотою Білопільської районної ради до Дня місцевого самоврядування.

178

01.12.2014

Про внесення змін до кошторисних призначень по КФК 010116 „Органи місцевого самоврядування” на 2014 рік.

179

01.12.2014

Про скликання пленарного засідання сорок третьої сесії районної ради.

180

03.12.2014

Про погодження частини основної оплачуваної щорічної відпустки Калініченко Н. Є.

181

03.12.2014

Про погодження відпустки без збереження заробітної плати Калініченко Н. Є.

182

03.12.2014

Про відзначення працівників виконавчого апарату районної ради з нагоди професійного свята - Дня місцевого самоврядування.

183

08.12.2014

Про проведення другого пленарного засідання сорок третьої сесії районної ради.

184

16.12.2014

Про нагородження Почесною грамотою Білопільської районної ради до Дня міліції Демченка Д. П. та Суховерхова С. М.

185

16.12.2014

Про зміни граничних лімітів по витрачанню палива легковими автомобілями районної ради.

186

17.12.2014

Про компенсацію за невикористану відпустку Федоренку С. В.

187

19.12.2014

Про надбавку та премію керівникам комунальних установ та закладів районної ради у грудні 2014 року.

188

22.12.2014

Про надбавку працівникам виконавчого апарату районної ради у грудні 2014 року.

189

22.12.2014

Про стимулювання працівників виконавчого апарату районної ради за грудень 2014 року.

190

22.12.2014

Про кадровий резерв виконавчого апарату районної ради на 2015 рік.

191

24.12.2014

Про погодження відрядження Сазонової Н. О.

192

24.12.2014

Про перенесення робочих днів у 2015 році.

193

26.12.2014

Про звільнення Грищенко О. Л. за угодою сторін.

 

 

Керуючий справами

виконавчого апарату                                                                                        О. В. Усенко

 

БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Шосте скликання
Сорок третя сесія

Р І Ш Е Н Н Я

від 23.01.2015 р.                                                                    м. Білопілля

Про надання відділу освіти
райдержадміністрації згоди
на списання майна

Розглянувши  звернення начальника відділу освіти Білопільської РДА про надання згоди на списання майна з балансу у зв’язку з непридатністю для подальшого використання, відповідно до пункту 5 статті 60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Положення про порядок відчуження та списання об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Білопільського району, затвердженого рішенням 6 сесії районної ради від 24.05.2011 року, районна рада вирішила:

1. Надати відділу освіти Білопільської райдержадміністрації згоду на списання майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району:
– димової труби котельні Павлівської НВК: ЗОШ І-ІІІ ступенів - ДНЗ;
– теплиці Жовтневої спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів (листова сталь L=3мм) з балансу навчальних закладів.

2. Відділу освіти Білопільської РДА (Нестерович О. В.) провести списання матеріальних цінностей згідно чинного законодавства.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, планування соціально-економічного розвитку району, ринкових реформ, управління об’єктами права комунальної власності, інвестиційної політики та розвитку підприємництва (Андрійчук Г. І.) та відділ комунального майна виконавчого апарату районної ради (Іщенко Ю. А.).

Голова районної ради                        В.О. Лютий

 

БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Шосте скликання
Сорок третя сесія

Р І Ш Е Н Н Я

від 23.01.2015 р.                                                                    м. Білопілля

Про директора Комунальної установи
Білопільського району „Білопільський
районний трудовий архів”

У відповідності до п. 20 ч. 1 ст. 43, ч. 7 ст. 55 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, п. 1 ст. 36 Кодексу Законів про Працю України, п. 5.2 Контракту з керівником районної комунальної установи від 01.02.2007, п. 2.4 Порядку призначення і звільнення з посад керівників підприємств, установ та закладів права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Білопільського району та укладення з ними контрактів, затвердженого рішенням 24 сесії ради четвертого скликання від 08.12.2005, районна рада вирішила:

1. Взяти до відома та затвердити розпорядження голови районної ради:
1.1.  № 193 від 26.12.2014 року „Про звільнення Грищенко О. Л. за угодою сторін” стосовно звільнення Грищенко Ольги Леонідівни з посади директора Комунальної установи Білопільської району „Білопільський районний трудовий архів” з 30 грудня 2014 року.
1.2. № 01 від 16.01.2015 року „Про в. о. директора Комунальної установи Білопільської району „Білопільський районний трудовий архів” щодо тимчасового призначення Грицак Галини Леонідівни виконуючою обов`язки директора установи у зв`язку з виробничою необхідністю.

2. Призначити Грицак Галину Леонідівну директором Комунальної установи Білопільської району „Білопільський районний трудовий архів”.

3. Голові районної ради Лютому В. О. укласти контракт з директором Комунальної установи Білопільської району „Білопільський районний трудовий архів” Грицак Г. Л. терміном на 3 роки.


Голова районної ради                                                  В. О. Лютий

БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Шосте скликання
Сорок третя сесія

Р І Ш Е Н Н Я

від 23.01.2015 р.                                                                    м. Білопілля

Про затвердження
додаткових договорів
найму

Відповідно до частини 5 статті 60, пункту 19 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в України”, районна рада вирішила:
1. Затвердити додаткові договори до договорів найму індивідуально визначеного (нерухомого) майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району в частині продовження терміну їх дії:
1.1 Затвердити додатковий договір до договору найму нежитлового приміщення, укладеного 25.12.2013 року з комунальним підприємством „Центральна районна аптека №5”, що орендує частину нежитлового приміщення площею 18 кв.м., розташованого за адресою: м. Білопілля, вул. Маяковського, 27, з метою  розміщення аптечного пункту, що реалізує готові ліки, на термін – 1 рік, з 26.12.2014 року до 25.12.2015 року включно.
1.2. Затвердити додатковий договір до договору найму нежитлового приміщення, укладеного 25.12.2013 року з комунальним підприємством „Центральна районна аптека №5”, що орендує частину нежитлового приміщення площею 19,7 кв.м, розташованого за адресою: Білопільський р-н, с. Вири, вул. Леніна, 43, з метою  розміщення аптечного пункту, що реалізує готові ліки, на термін – 1 рік, з 26.12.2014 року до 25.12.2015 року включно.
1.3. Затвердити додатковий договір до договору найму нежитлового приміщення, укладеного 25.12.2013 року з приватним підприємцем Комісар Валентиною Олександрівною, що орендує частину нежитлового приміщення площею 6,9 кв.м, яке розташоване за адресою: м. Білопілля, вул. Маяковського, 27,  з метою здійснення роздрібної торгівлі непродовольчими та продовольчими товарами, на термін – 1 рік, з 28.12.2014 року до 27.12.2015 року включно.
1.4. Затвердити додатковий договір до договору найму нежитлового приміщення, укладеного 25.12.2013 року з ТОВ „Сумський центр здоров’я”, що орендує частину нежитлового приміщення площею 18 кв.м, розташованого за адресою: м. Білопілля, вул. Маяковського, 27, з метою розміщення аптечного пункту, на термін – 1 рік, з 28.12.2014 року до 27.12.2015 року включно.
1.5. Затвердити додатковий договір до договору найму нежитлового приміщення, укладеного 25.12.2013 року з приватним підприємцем Воротинцевим Олександром Олександровичем,  що орендує частину нежитлового приміщення площею 10,6 кв.м, розташованого за адресою: м. Білопілля, вул. Маяковського, 27, з метою здійснення роздрібної торгівлі продовольчими товарами, на термін – 1 рік, з 28.12.2014 року до 27.12.2015 року включно.
1.6. Затвердити додатковий договір до договору найму нежитлового приміщення, укладеного 25.12.2013 року з ФОП Мальченко Миколою Петровичем, що орендує частину нежитлового приміщення площею 74 кв.м, розташованого за адресою: м. Білопілля, вул. Гагаріна, 14, з метою розміщення магазину по торгівлі продовольчими товарами, на термін – 1 рік, з 28.12.2014 року до 27.12.2015 року включно.
1.7 Затвердити додатковий договір до договору найму нежитлового приміщення, укладеного 25.12.2013 року з ФОП Максименко Любов Сергіївною, що орендує частину нежитлового приміщення площею 33,75 кв.м, розташованого за адресою: Білопільський р-н., смт. Жовтневе, вул. Комсомольська, 6, з метою роздрібної торгівлі шкільним приладдям та продовольчими товарами, на термін – 1 рік, з 28.12.2014 року до 27.12.2015 року включно.
1.8. Затвердити додатковий договір до договору найму нежитлового приміщення, укладеного 25.12.2013 року з комунальним підприємством „Центральна районна лікарня №5”, що орендує частину нежитлового приміщення площею 19.9 кв.м, розташованого за адресою: с. Іскрисківщина, вул. Училища, 19, з метою розміщення аптечного пункту, що реалізує готові ліки, на термін – 1 рік, з 31.12.2014 року до 30.12.2015 року включно.
1.9. Затвердити додатковий договір до договору найму нежитлового приміщення, укладеного 03.01.2013 року з ФОП Шумейко Іриною Борисівною, що орендує частину нежитлового приміщення площею 7,36 кв.м, розташованого за адресою: Білопільський р-н., смт. Жовтневе, вул. Поповича, 33, з метою здійснення роздрібної торгівлі продовольчими товарами, крім товарів підакцизної групи, на термін – 1 рік, з 03.01.2015 року до 02.01.2016 року включно.
1.10. Затвердити додатковий договір до договору найму нежитлового приміщення, укладеного 02.01.2013 року з Вирівською сільською радою, що орендує частину нежитлового приміщення площею 43,4 кв.м, розташованого за адресою: Білопільський р-н., с. Білани, вул. 8 Березня., 9, з метою розміщення бібліотеки, на термін – 1 рік, з 02.01.2015 року до 01.01.2016 року включно.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, планування соціально-економічного розвитку району, ринкових реформ, управління об’єктами права комунальної власності, інвестиційної політики та розвитку підприємництва (Андрійчук Г. І.) та відділ комунального майна виконавчого апарату районної ради (Іщенко Ю. А.).

Голова районної ради                        В.О. Лютий

 

 

 

Протокол 3 пленарного засідання 43 сесії Білопільської районної ради