Білопільська районна рада

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Рішення 7 сесії, 5 скликання (1 пленарне засіданн)

Печать

БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’яте скликання
Сьома сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 29.12.2006 м. Білопілля

Про районний бюджет на 2007 рік.

Розглянувши поданий районною державною адміністрацією проект районного бюджету на 2007 рік, сформований на підставі Бюджетного кодексу України та Закону України „Про Державний бюджет України на 2007 рік”, відповідно до статі 43 Закону України „Про місцеве самоврядування”, районна рада вирішила:

1. Установити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2007 рік у сумі 59773628 грн., у тому числі надходження власних і закріплених доходів в сумі 5874980 грн., дотацію вирівнювання з державного бюджету у сумі 32930000 грн., додаткову дотацію на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів у сумі 797000 грн., субвенції з державного бюджету у сумі 19184572 грн.

Обсяг доходів загального фонду бюджету визначено у сумі 58799528 грн., спеціального фонду бюджету 974100 грн.

2.Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2007 рік у сумі 60158273 грн., з них обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 59184173 грн. та видатків спеціального фонду бюджету 974100 грн. за функціональною структурою (додаток 2) та розподілом за головними розпорядниками коштів (додаток 3).

3.Установити розмір оборотної касової готівки районного бюджету у сумі 50000грн.

4.Затвердити на 2007 рік обсяги надання кредитів із загального фонду районного бюджету у сумі 25000 гривень(додаток 4).

5.Затвердити обсяги між бюджетних трансфертів, що надходять до районного бюджету (додаток 5) та обсяги між бюджетних трансфертів, що передаються іншим бюджетам на 2007 рік (додаток 6).

6. Затвердити субвенцію на утримання об’єкту спільного користування Путивльську водолазну службу в сумі 10,0 тис. грн.

7. Установити розмір резервного фонду районного бюджету на 2007 рік в сумі 30,0 тис. грн.

8. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2007 рік за їх економічною структурою:
- оплата праці працівників бюджетних установ ( код 1110);
- нарахування на заробітну плату ( код 1120);
- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (код 1132)
- забезпечення продуктами харчування (код 1133)
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв ( код 1160);
- трансферти населенню (код 1340);
- трансферти місцевим бюджетам ( код 1320)

Установити , що фінансування витрат по захищених статтях районного бюджету проводиться в першочерговому порядку.

9. Доручити адміністрування податків та неподаткових платежів у відповідності з обсягами , затвердженими рішеннями місцевих рад щодо бюджетів на 2007 рік , організаціям та установам , які повинні забезпечувати надходження зазначених платежів ( додаток 7 ).

10. Установити, що зміни та уточнення до районного бюджету на 2007 рік можуть бути внесені виключно рішенням районної ради.

11. Установити , що розпорядники коштів районного бюджету мають право брати бюджетні зобов’язання у 2007 році , враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років , узятих на облік в органах Державного казначейства України , в межах виділених їм асигнувань .
Поточні видатки , пов’язані з утриманням бюджетних установ , можуть здійснюватися розпорядниками бюджетних коштів у разі , коли відсутня заборгованість із заробітної плати .

12. Дозволити фінансовому управлінню райдержадміністрації , у виняткових випадках , за обгрунтованим поданням головного розпорядника коштів районного бюджету , здійснювати перерозподіл його бюджетних призначень у межах загального фонду за економічною класифікацією.

13. Головним розпорядникам бюджетних коштів районного бюджету , міським , селищним та сільським радам при затвердженні відповідних бюджетів забезпечити в повному обсязі потребу в асигнуваннях на проведення розрахунків по заробітній платі , за електричну, теплову енергію та природний газ, які споживаються бюджетними установами і організаціями, не допуска-ючи будь-якої простроченої заборгованості із зазначених послуг.

14. Передбачити в районному бюджеті повернення бюджетної позички в сумі 409645 грн. наданої регіональному фонду підтримки агропромислового комплексу в області на закупівлю і поставку сільгоспвиробниками сільськогосподарської продукції.
Керівникам сільськогосподарських підприємств розрахуватися з регіональним фондом підтримки розвитку агропромислового комплексу згідно укладених договорів - доручення по закупівлі сільськогосподарської продукції . Регіональному фонду підтримки розвитку агропромислового комплексу повернути бюджетну позичку надану з районного бюджету до 1 січня 2008 року . Контроль за розрахунками сільськогосподарських підприємств з регіональним фондом та поверненням позички до районного бюджету покласти на районну державну адміністрацію.

15. Рішення районної ради від 19.01.2006 року „ Про районний бюджет на 2006 рік ” із змінами та доповненнями до нього вважати таким , що втратило чинність у зв’язку з закінченням терміну дії .

16. Додатки 1-7 цього рішення є невід’ємною частиною до нього .


Голова районної ради          С.І.Дворник

БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

П’яте скликання

Сьома сесія

Р І Ш Е Н Н Я

від 29.12.2006 м. Білопілля

Про затвердження ставок єдиного
податку для фізичних осіб – суб’єктів
підприємницької діяльності на 2007 рік

На виконання Указів Президента України від 03.07.1998 № 727/98 „Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва”, 22.06.1999 № 746/99 „Про внесення змін до Указу Президента України від 03.07.1998 № 727/98” з метою своєчасного надходження коштів до бюджетів, надання суб’єктам підприємницької діяльності, за їх бажанням, сплачувати в 2007 році єдиний податок, районна рада вирішила:

1. Затвердити на 2007 рік з 1 січня ставки єдиного податку для

фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності залежно від виду діяльності та місця її здійснення (додаються).

2. Білопільському відділенню Сумської міжрайонної державної

податкової інспекції (Рожок М.Т.) надавати можливість суб’єктам підприємницької діяльності, за їх бажанням, сплачувати в 2007 році єдиний податок згідно цього рішення.

3. Відділенню Державного казначейства України в районі (Кулик

К.Д.) наступного дня після надходження коштів, перерахувати суму єдиного податку згідно чинного законодавства бюджетам і фондам у розмірах, визначених п.3 Указу Президента України від 03.07.1998 № 727/98 „Про спрощену систему оподаткування обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва”.

Голова районної ради С.І. Дворник

Проект рішення ініційований і поданий Білопільським відділенням Сумської міжрайонної державної податкової інспекції.

БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

П’яте скликання

Сьома сесія

Р І Ш Е Н Н Я

від 29.12.2006 м. Білопілля

Про закріплення депутатів
районної ради за сільськими,
селищними, міськими
радами району

З метою належного та рівного представництва прав виборців та інтересів територіальних громад сіл, селищ, міст району в районній раді відповідно до статті 10 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», районна рада вирішила:

1.Закріпити депутатів районної ради за сільськими, селищними, міськими радами згідно додатку.

2.Депутатам районної ради:

2.1.Разом з міським, селищним, сільським головою закріпленої ради, визначити і оприлюднити дні, години та місце прийому виборців, інших громадян, не рідше одного разу на місяць вести прийом виборців, розглядати пропозиції, звернення, заяви і скарги членів територіальної громади, вживати заходи щодо забезпечення їх оперативного вирішення.

2.2.Не рідше одного разу на півріччя інформувати виборців закріпленої ради про роботу районної ради та її органів, про виконання планів і програм економічного і соціального розвитку, інших програм, районного бюджету, рішень ради і доручень виборців.

3.Організаційному відділу та відділу правового забезпечення виконавчого апарату районної ради надавати методичну та практичну допомогу депутатам районної ради у проведенні прийомів виборців та звітів перед ними.

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію мандатну, з питань регламенту, законності, правопорядку та територіального устрою (голова комісії Гончаров М.І.).

Голова районної ради С.І.Дворник

Додаток

до рішення районної ради

від 29.12.2006

Про закріплення депутатів

районної ради за сільськими,

селищними, міськими радами

району

Білопільська - Колесникова Надія Михайлівна

Корчагіна Маргарита Олександрівна

Ворошило Клара Олександрівна

Чібарь Юрій Віталійович

Мозговий Олександр Анатолійович

Ворожбянська - Мірошниченко Ольга Миколаївна

Шинкаренко Анатолій Іванович

Бутко Сергій Іванович

Кутах Микола Олександрович

Жовтнева - Кульченко Анатолій Дмитрович

Мілінтович Феодосій Климович

Шоколенко Володимир Миколайович

Євтушенко Олена Іванівна

Улянівська - Цюкало Сергій Олександрович

Зіменко Оксана Володимирівна

Руденко Олена Олександрівна

Бобрицька - Мілінтович Феодосій Климович

Верхосульська - Кужель Олексій Іванович

Вирівська - Мартиненко Юрій Іванович

Охріменко Валерій Володимирович

Білецький Анатолій Олександрович

Воронівська - Краснобрижий Валентин Олександрович

Ганнівка-Вирівська - Литовка Григорій Миколайович

Горобівська - Дрягалін Ігор Володимирович

Гуринівська - Костюченко Микола Петрович

Іскрисківщинська - Місюра Іван Миколайович

Дегтяр Валерій Вікторович

Кальченківська - Шапоренко Ігор Максимович

Коршачинська - Литвиненко Юрій Микитович

Нікодимова Наталія Олексіївна

Куянівська - Шапоренко Ігор Максимович

Тютюнник Анатолій Іванович

Луциківська - Горобець Григорій Іванович

Марківська - Шоколенко Володимир Миколайович

Нововирківська - Іщенко Олексій Миколайович

Ободівська - Гончаров Микола Іванович

Павлівська - Місюра Іван Миколайович

Річківська - Лековкін Михайло Анатолійович

Хацько Олександр Володимирович

Головченко Іван Петрович

Рижівська - Бортняк Василь Костянтинович

Костюченко Микола Петрович

Сергіївська - Нагорний Микола Михайлович

Супрунівська - Бойко Микола Григорович

Терещенківська - Редька Микола Олександрович

Товстянська - Дегтяр Ірина Миколаївна

Тучненська - Кульченко Анатолій Дмитрович

Шкуратівська - Кутах Віктор Федорович

Янченко Олександр Михайлович

БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

П’яте скликання

Сьома сесія

Р І Ш Е Н Н Я

від 29.12.2006 м. Білопілля

Про порядок визначення міжбюджетних
відносин між районним бюджетом та
бюджетами територіальних громад сіл,
селищ , міст

Відповідно до пункту 17 частини першої статті 43 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні” та частини статті 7 Закону України „Про міжбюджетні відносини між районним бюджетом та бюджетами територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об‘єднань” та Бюджетного кодексу України районна рада вирішила :

1. Затвердити перерахунок кількості споживачів між територіальними громадами сіл, селищ, міст:

1.1 По охороні здоров‘я споживачам соціальних послуг Білопільської , Ворожбянської міських рад та Улянівській селищній раді первинну медичну допомогу надає центральна районна лікарня.

1.2. споживачам соціальних послуг по Куянівській сільській та Жовтневій селищній радах первинну медичну допомогу надають сільські та селищна дільничні лікарні та фельдшерсько - акушерські пункти .

1.3. споживачам соціальних послуг по Марківській та Річківській сільських радах первинну медичну допомогу надають сільські дільничні лікарні .

1.4. По клубних установах Ворожбянської та Білопільської міських рад споживачі соціальних послуг обслуговуються клубними закладами , які фінансуються з районного бюджету :

1.5. по бібліотечній системі населення району обслуговується централізованою бібліотечною системою , яка фінансується з районного бюджетуГо­ло­ва ра­йон­ної ра­ди       С.І. Дворник

БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

П’яте скликання

Сьома сесія

Р І Ш Е Н Н Я

від 29.12.2006 м. Білопілля

Про внесення змін до мережі дошкільних навчальних закладів району на 2006-2007
навчальний
рік

В зв'язку з передачею дошкільного навчального закладу «Веселка» ТОВ АФ «Вікторія» у комунальну власність територіальної громади Жовтневої селищної ради, згідно статті 14 Закону України «Про освіту», статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада вирішила:

1.Затвердити мережу дошкільних навчальних закладів на 2007-2006 роки згідно додатку.

2.Дане рішення вступає в силу з 01 січня 2007 року.

3.Пункт 2 рішення районної ради від 17.10.2006 «Про мережу загальноосвітніх шкіл та дошкільних району на 2006-2007 навчальний рік» вважати таким, що втратив чинність.

Голова районної ради         С.І.Дворник

БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

П’яте скликання

Сьома сесія

Р І Ш Е Н Н Я

від 29.12.2006 м. Білопілля

Про програму розвитку фізичної культури і спорту на 2007-2011 роки та програму будівництва, реконструкції, ремонту та оснащення спортивних споруд району до 2011 року

Розглянувши стан розвитку фізичної культури і спорту, стан матеріально технічної бази та оснащення спортивних споруд у районі за період 2001-2006 роки районна рада відзначає, що органами державної виконавчої влади та місцевого самоврядування проводилась відповідна робота. Так, фізичною культурою спортом в районі систематично займаються 15,4 відсотка населення району при обласному показнику 18 відсотків. Для розвитку фізичної культури і спорту на Білопільщині створена відповідно матеріальна-технічна база. Це 1 стадіон, 2 спортивний зал, 67 спортивних майданчиків та футбольних полів.

У 2006 році завершено будівництво 2 майданчиків для ігрових видів спорт; із синтетичним покриттям, у м. Білопілля облаштовано 3 майданчика з тренажерним обладнанням, газифіковано приміщення роздягальні на стадіоні „Авангард'1 Кожного року проводиться ремонти спортивних залів при загальноосвітніх школах.

З метою залучення різних верств населення до занять фізичною культурою спортом в районі працюють дитячо-юнацька спортивна школа ім. Ю. Білонога та фізкультурно-спортивний клуб „Колос", які фінансуються за рахунок районного бюджету. В 2006 році було виділено і використано 290,5 тис. грн., що на 71,9 тис грн. більше ніж у 2005 році.

Набуває більш організованих форм фізкультурно-масова та спортивна робот; за місцем проживання. У 2005 році при загальноосвітніх школах створено 4( спортивних клубів та відновлено роботу клубів вихідного дня.

Продовжується робота щодо розвитку спорту вищих досягнень. Забезпечене участь збірних команд району в обласних спортивно-масових заходах. У 2006 році започатковано турнір з міні футболу на „Кубок голови районної ради", в якому взяло участь 18 команд трудових колективів району. Продовжується виплата щомісячних стипендій кращим спортсменам Білопільщини.

Разом з тим, залишаються невирішеними питання, щодо приведення до сучасних вимог спортивних споруд, забезпечення їх обладнанням та інвентарем, не задовольняє потреб населення існуюча мережа фізкультурно-спортивних закладів та місцем проживання та місцях масового відпочинку населення.

Розглянувши внесену районною державною адміністрацією районну програму розвитку фізичної культури і спорту на 2007-2011 роки та програму будівництва, реконструкції, ремонту та оснащення спортивних споруд району до 2011 року, на виконання Указу Президента України від 02.08.2006 №667/200( „Про національний план дій щодо реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту", з метою забезпечення подальшого розвитку фізичної культури спорту в районі, зміцнення матеріально-технічної бази, покращання умов для занять масовою фізичною культурою і спортом, сприяння залученню різних верств населення до здорового способу життя, духовному і фізичному розвитку молоді виховання у неї почуття громадської свідомості та патріотизму, згідно пункту 1( статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні", районна рада вирішила:

1. Затвердити районну програму розвитку фізичної культури і спорту на 2007-2011 роки (додаток 1).

2. Затвердити програму будівництва, реконструкції, ремонту та оснащенню спортивних споруд району до 2011 року (додаток 2).

3. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Нікітенко О.В.)
забезпечити фінансування заходів, пов'язаних з реалізацією програм, в межах
асигнувань, передбачених бюджетом на фізичну культуру та спорт.

4. Районній державній адміністрації (Садова Н.М.) забезпечити виконанню завдань та заходів програм у відповідності з визначеними термінами.

5. Рекомендувати міським, селищним, сільським радам:

5.1. Розробити та затвердити місцеву програму розвитку фізичної культурі і спорту на 2007-2011 роки та програму будівництва, реконструкції, ремонту та оснащення спортивних споруд району до 2011 року.

5.2. При формуванні місцевих бюджетів на 2007-2011 роки передбачити кошти на реалізацію заходів, визначених програмами.

6. Рішення районної ради від 22.07.05 „Про районну програму розвитку масового спорту за місцем проживання та в місцях масового відпочинку населенню на 2005-2006 роки вважати таким, що втратило чинність.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань молоді, освіти, культури (Мозговий О.А.), організацію виконання покласти на відділ у справах молоді та спорту райдержадміністрації (Садова Н.М.).

Голова районної ради С.І.Дворник

БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

П'яте скликання

Сьома сесія

РІШЕННЯ

від 29.12.2006 м. Білопілля

Про надання згоди на передачу в найм нежитлових приміщень

Відповідно до пункту 19 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи звернення підприємств, установ та приватних підприємців про передачу в найм нежитлових приміщень, районна рада вирішила:

1.Надати згоду на передачу в строкове платне користування (найм):

1.1.Приватному підприємцю Садовому Володимиру Сергійовичу - частину нежитлового приміщення Білопільської ЗОШ 1-Ш ступенів № 1 за адресою: м. Білопілля, вул. Макаренка,15, площею 32,39 кв.м з метою надання послуг по ремонту взуття.

1.2.Приватному підприємцю Захарченко Валентині Іванівні - частину нежитлового приміщення комунального закладу «Білопільська центральна районна лікарня» за адресою: м. Білопілля, вул. Маяковського,27 , площею 2,0 кв.м з метою здійснення роздрібної торгівлі картками поповнення рахунків мобільних телефонів.


1.3.Обласній організації Товариства Червоного Хреста -
частину нежитлового приміщення комунального закладу «Білопільська центральна районна лікарня» за адресою: м. Білопілля, вул. Полтавський полк, 2 , площею 19,4 кв.м з метою розміщення Білопільської районної організації Товариства Червоного Хреста.

1.4.Редакції районного радіомовлення «Вир» - частину нежитлового приміщення центральної районної бібліотеки за адресою: м. Білопілля, вул. К. Лібкнехта, 39, площею 13,32 кв.м з метою розміщення редакції районного радіомовлення «Вир».

1.5.Приватному підприємцю Переход Валентині Миколаївні - частину нежитлового приміщення Білопільської ЗОШ 1-Ш ступенів № 4 за адресою: м. Білопілля, вул. Свердлова,31, площею 3,2 кв.м з метою здійснення роздрібної торгівлі шкільним приладдям.

1.6.Приватному підприємцю Комісар Валентині Олександрівні - частину нежитлового приміщення комунального закладу «Білопільська центральна районна лікарня» за адресою: м. Білопілля, вул. Маяковського,27 , площею 7,0 кв.м з метою здійснення роздрібної торгівлі непродовольчими та продовольчими товарами.

1.7.Приватному підприємцю Воротинцеву Олександру Олександровичу - частину нежитлового приміщення комунального закладу «Білопільська центральна районна лікарня» за адресою: м. Білопілля, вул. Маяковського,27 , площею 11,0 кв.м з метою здійснення роздрібної торгівлі продовольчими товарами.

1.8.Товариству з обмеженою відповідальністю «Тепло» - приміщення котельної з обладнанням комунального закладу «Білопільська центральна районна лікарня» за адресою: м. Білопілля, вул. Маяковського,27 , площею 304,7 кв.м з метою використання за цільовим призначенням.


1.9. Сумському обласному бюро судово – медичної експертизи – приміщення паталого – анатомічного відділення
комунального закладу «Білопільська центральна районна лікарня» за адресою: м. Білопілля, вул. Маяковського,27 , площею 70,0 кв.м з метою використання за цільовим призначенням.


1.10.Приватному підприємцю Рациній Ользі Василівні -
частину нежитлового приміщення музею імені А.С. Макаренка за адресою: м. Білопілля, вул. Шевченка, 27, площею 12,65 кв.м з метою здійснення підприємницької діяльності по наданню перукарських послуг.


1.11.Приватному підприємцю Дзюбі Надії Володимирівні – частину нежитлового приміщення Жовтневої ЗОШ 1-Ш ступенів за адресою: Білопільський район, смт. Жовтневе, вул. Братів Рябоконів, 3, площею 93,0 кв.м з метою здійснення роздрібної торгівлі непродовольчими товарами.1.12.Приватному підприємцю Крикунову Миколі Павловичу – частину нежитлового приміщення Сушилинської ЗОШ 1 ступенів за адресою: Білопільський район, с. Сушилине, площею 56,23 кв.м з метою здійснення роздрібної торгівлі продовольчими товарами.


1.13.
Приватному підприємцю Максименко Любові Сергіївні – частину нежитлового приміщення Жовтневої ЗОШ 1-Ш ступенів за адресою: Білопільський район, смт. Жовтневе, вул. Братів Рябоконів, 3, площею 20,58 кв.м з метою здійснення роздрібної торгівлі непродовольчими товарами дитячого асортименту та частину нежитлового приміщення Жовтневої ЗОШ 1-Ш ступенів за адресою: Білопільський район, смт. Жовтневе, вул. Комсомольська, 6, площею 37,0 кв.м з метою здійснення роздрібної торгівлі шкільним приладдям та продовольчими товарами.


1.15.Приватному підприємцю Берднікову Віктору Миколайовичу – нежитлове приміщення майстерні Павлівської ЗОШ 1-Ш ступенів за адресою: Білопільський район, с. Павлівка, площею 221,0 кв. м з метою здійснення роздрібної торгівлі продовольчими товарами.


1.16. Білопільському районному військовому комісаріату – частину нежитлового приміщення за адресою: м. Білопілля, вул. Леніна, 46, площею 162,6 кв.м та частину гаражів площею 59,7 кв.м з метою розміщення райвійськкомату та автотранспорту.


1.17.Білопільському районному центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді – частину нежитлового приміщення за адресою: м. Білопілля, вул. Леніна, 46, площею 32 кв.м з метою розміщення установи.


1.18.Службі у справах неповнолітніх Білопільської районної державної адміністрації – частину нежитлового приміщення за адресою: м. Білопілля, вул. Леніна, 46, площею 18 кв.м та частину гаража площею 24,0 кв.м з метою розміщення установи та автотранспорту.


1.19.Сумській регіональній філії державного підприємства «Центр державного земельного кадастру при державному комітеті України по земельних ресурсах»

– частину нежитлового приміщення за адресою: м. Білопілля, вул. Леніна, 46, площею 49,7 кв.м з метою розміщення організації.

1.20. Комунальній установі Білопільської районної ради „Білопільський районний трудовий архів” – частину нежитлового приміщення в будівлі за адресою: м.Білопілля, вул..Леніна,46, площею 64,0 кв.м. для розміщення установи.


1.21. Приватному підприємцю Скрипченку Володимиру Миколайовичу – частину нежитлового приміщення комунального закладу «Білопільська центральна районна лікарня» за адресою: м. Білопілля, вул. Маяковського, 27, площею 6 кв. м з метою здійснення роздрібної торгівлі продуктами харчування.


2. Затвердити розпорядження голови районної ради від 18.12.2006 № 190 та від 22.12.2006 № 208"Про надання дозволу на передачу в найм частини нежитлового приміщення".

З.Доручити голові районної ради Дворнику С.І. укласти договори найму нежитлових приміщень згідно з вимогами чинного законодавства.

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, планування, ринкових реформ і управління комунальною власністю (Чібарь Ю.В.) та відділ комунального майна виконавчого апарату районної ради (Филоненко Р.П.).

Голова районної ради С.І.Дворник

БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

П'яте скликання

Сьома сесія

РІШЕННЯ

від 29.12.2006 м. Білопілля

Про договори найму нежитлових приміщень

Відповідно до частини 19 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 3.7 Регламенту роботи районної ради затвердженого рішенням районної ради від 17.10.2006, районна рада вирішила:

Затвердити договори найму:

1.Частини нежитлового приміщення, розташованого за адресою: м. Білопілля, вул. Леніна, 87, в будівлі районного будинку культури , укладений між Білопільською районною радою та приватним підприємцем Лагуткіною Юлією Володимирівною 18 грудня 2006 року;

2.Частини нежитлового приміщення, розташованого за адресою: м. Білопілля, вул. Маяковського,27 в будівлі центральної районної лікарні, укладений між Білопільською районною радою та приватним підприємцем Захарченко Валентиною Іванівною 25 грудня 2006року;

3.Частини нежитлового приміщення, розташованого за адресою: м. Білопілля, вул. Маяковського,27 в будівлі центральної районної лікарні, укладений між Білопільською районною радою та комунальним підприємством центральна районна аптека № 5 25 грудня 2006 року.

4. Частини нежитлового приміщення, розташованого за адресою: м. Білопілля, вул. Маяковського,27, в будівлі центральної районної лікарні, укладений між Білопільською районною радою та ТОВ «Сумський центр здоров’я» 25 грудня 2006 року.

.

5. Частини нежитлового приміщення, розташованого за адресою: м. Білопілля, вул. Гагаріна,12, в будівлі Білопільської ЗОШ 1-Ш ступенів № 3, укладений між Білопільською районною радою та приватним підприємцем Мальченком Миколою Петровичем 25 грудня 2006 року.

6. Частини нежитлового приміщення, розташованого за адресою: м. Білопілля, вул. Макаренка,15, в будівлі Білопільської ЗОШ 1-Ш ступенів № 1, укладений між Білопільською районною радою та приватним підприємцем Садовим Володимиром Сергійовичем 25 грудня 2006 року.

7. Частини нежитлового приміщення, розташованого за адресою: м. Білопілля, вул. Шевченка,27, в будівлі музею імені А.С.Макаренка, укладений між Білопільською районною радою та приватним підприємцем Курилом Миколою Івановичем 25 грудня 2006 року.

8. Частини нежитлового приміщення, розташованого за адресою: м. Білопілля, вул.Полтавський полк, 2, в будівлі шкірно – венерологічного відділення центральної районної лікарні, укладений між Білопільською районною радою та Білопільською благодійною районною організацією «Лікарняна каса» 25 грудня 2006 року.

9. Частини нежитлового приміщення, розташованого за адресою: м. Білопілля, вул. Леніна,87. в будівлі районного будинку культури, укладений між Білопільською районною радою та приватним підприємцем Рожком Олександром Сергійовичем 25 грудня 2006 року.

10. Частини нежитлового приміщення в будівлі Білопільської районної ради та частин будівель гаражів, розташованих за адресою: м. Білопілля, вул. К. Лібкнехта, 35, , укладений між Білопільською районною радою та Білопільською районною державною адміністрацією 29 грудня 2006 року.

11. Частини нежитлового приміщення в будівлі Білопільської районної ради та частину будівлі гаража, розташованих за адресою: м. Білопілля, вул. К. Лібкнехта, 35, укладений між Білопільською районною радою та фінансовим управлінням Білопільської районної державної адміністрації 29 грудня 2006 року.

12. Частини нежитлового приміщення в будівлі Білопільської районної ради та частину будівлі гаража, розташованих за адресою: м. Білопілля, вул. К. Лібкнехта, 35, укладений між Білопільською районною радою та управлінням агропромислового розвитку Білопільської районної державної адміністрації 29 грудня 2006 року.

13. Частини нежитлового приміщення в будівлі Білопільської районної ради та частину будівлі гаража, розташованих за адресою: м. Білопілля, вул. К. Лібкнехта, 35, укладений між Білопільською районною радою та управлінням економіки Білопільської районної державної адміністрації 29 грудня 2006 року.

14. Частини нежитлового приміщення в будівлі Білопільської районної ради, розташованої за адресою: м. Білопілля, вул. К. Лібкнехта, 35, укладений між Білопільською районною радою та комунальним підприємством Білопільської районної ради «Білопільське архітектурно – планувальне бюро» 29 грудня 2006 року.

15. Частини гаража Білопільської районної ради, розташованої за адресою: м. Білопілля, вул. К. Лібкнехта, 35, укладений між Білопільською районною радою та Білопільським районним відділом земельних ресурсів 29 грудня 2006 року.

Копії договорів додаються.

Голова районної ради         С.І.Дворник

БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

П’яте скликання

Сьома сесія

Р І Ш Е Н Н Я

від 29.12.2006 м. Білопілля

Про внесення змін до
районного бюджету на
2006 рік

Відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, на підставі рішення сесії обласної ради від 22.12.2006 „Про внесення змін до обласного бюджету на 2006 рік” районна рада вирішила:

1. Збільшити доходи загального фонду районного бюджету наобсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії , природного газу , послуг тепло- водопостачання і водовідведення , квартирної плати , вивезення побутового сміття та рідких нечистот у сумі 189695 гривень.

2. Зменшити доходи загального фонду районного бюджету на обсяги:

- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у сумі 254300 гривень.

- додаткової субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям у сумі 33772 гривень.

3. Збільшити доходи спеціального фонду районного бюджету на обсяги :

- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розрахунки щодо погашення заборгованості громадян за житлово-комунальні послуги та енергоносії в рахунок часткової компенсації втрат від знецінення грошових заощаджень у сумі 103273,95 гривень;

- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво газопроводів - відводів та газифікацію пунктів , у першу чергу сільських у сумі 286000 гривень.

4. Внести до рішення районної ради п’ятого скликання від 15.12.2006 року „Про внесення змін до районного бюджету на 2006 рік” такі зміни:

Пункт 1 викласти в новій редакції, а саме:

установити доходи районного бюджету на 2006 рік у сумі 47455012 гривень, з них: надходження власних і закріплених доходів у сумі 5029695 грн., дотацію вирівнювання з державного бюджету у сумі 28527900 грн., додаткову дотацію з державного бюджету на зменшення фактичних диспропорцій між місцевими бюджетами через нерівномірність мереж бюджетних установ у сумі 198400 грн., іншої дотації у сумі 314900 гривень, додаткової дотації з державного бюджету у сумі 626000 гривень , субвенції з державного бюджету у сумі 11587950 грн., додаткової субвенції з державного бюджету у сумі 102280 гривень та субвенцій з бюджетів селищ, сіл у сумі 10759 гривень.

Обсяг доходів загального фонду бюджету визначено у сумі 46092755,64 грн., спеціального фонду бюджету - 1362256,36 грн., у тому числі: бюджету розвитку – 143172 грн. (додаток 1)

Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету у сумі 48411457 грн., з них обсяг видатків загального фонду бюджету 47049200,64 грн. та видатків спеціального фонду бюджету 1362256,36 грн. за функціональною структурою (додаток 2) та розподілом за головними розпорядниками коштів (додаток 3).

5. Затвердити змінені обсяги між бюджетних трансфертів, що одержуються до районного бюджету, та трансфертів, що передаються бюджетам міст, селищ, сіл, згідно з додатком 4.

Голова районної ради С.І. Дворник