Білопільська районна рада

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Рішення 3 сесії, 5 скликання

Печать
БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’яте скликання
Третя сесія
Р І Ш Е Н Н Я
від 13.07.06 м. Білопілля
Про форму договору оренди земель
державної власності сільсько-
господарського призначення

Відповідно до пункту 21 частини1 статті 43 Закону Укераїни “Про місцеве самоврядування в Україні” та статті 10 Земельного кодексу України, приймаючи до уваги необгрунтоване заниження розміру орендної плати у відсотках грошової оцінки земельної ділянки, а в зв”язку з цим недоотримання місцевими бюджетами орендної плати, районна рада вирішила:

1. Затвердити форму “Договору оренди земель державної власності сільськогосподарського призначення” на території Білопільського району (додається).

1.1. Білопільській районній державній адміністрації передбачити, що у разі, коли орендареві на повний термін установлено орендну плату менше 1.5% від грошової оцінки землі і останній порушив термін більш, ніж на три місяці, орендна плата за цей період сплачується з розрахунку 1.5% від грошової оцінки даної земельної ділянки.

1.2. Встановлення орендної плати у грошовій формі повинно бути в розмірі не нижче 0.7% від грошової оцінки земельної ділянки, яка використовується на момент заключення договору. В інших випадках розмір орендної плати визначається райдержадміністрацією в залежності від стану земельної ділянки на момент заключення договору.

1.3. В разі відмови орендаря від використання землі до закінчення терміну оренди без поважних причин, орендар повинен сплатити орендну плату за період користування землею в розмірі 1.5% від грошової оцінки землі.

2. Районній державній адміністрації, відділу земельних ресурсів, сільським, селищним, міським радам в термін до 1 вересня вжити відповідних організаційних заходів по заключенню в установленому законом порядку договорів на передачу в оренду земель державної власності сільськогосподарського призначення, які використовуються в поточному році без заключення договорів.

3. Районній державній адміністрації вивчити можливість фінансування виготовлення технічної документації земель державної власності сільськогосподарського призначення за рахунок місцевого бюджету до 10.10.06.

3.1. Встановити, що фінансування виготовлення технічної документації по землі державної власності сільськогосподарського призначення за рахунок місцевих бюджетів може проводитися лише для земель, що передаються в оренду суб”єктам господарської діяльності, яким встановлюється максимальна ставка по орендній платі 1.5% від грошової оцінки земельної ділянки.

3.2. Інформувати на перше число кожного місяця районну раду про хід виконання даного рішення.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань агропромислового комплексу, соціального розвитку села, охорони навколишнього природного середовища.

Голова районної ради С.І.Дворник

УКРАЇНА

БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

П’яте скликання
Третя сесія
РІШЕННЯ
від 13.07.2006 р. м. Білопілля

Про безоплатну передачу із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району до комунальної власності територіальної громади м. Білопілля житлового

будинку

Розглянувши звернення комунального закладу «Білопільська центральна районна лікарня» про надання згоди на приватизацію житлового приміщення в в будинку по вул. Леніна,59 лікарями Чухліб Т.О. і Чухліб С.І., та враховуючи згоду Білопільської міської ради на прийняття до комунальної власності міської територіальної громади вказаного будинку, керуючись пунктом 5 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада вирішила:

 1. Передати безоплатно до комунальної власності територіальної громади м. Білопілля житловий будинок м. Білопілля, вул. Леніна, 59.
 2. Комунальному закладу «Білопільська центральна районна лікарня» (Хом’як А.П.) здійснити передачу житлового будинку відповідно до чинного законодавства.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, планування, ринкових реформ і управління комунальною власністю (Чібарь Ю.В.) та відділ комунального майна виконавчого апарату районної ради.

Голова районної ради С.І. Дворник

УКРАЇНА

БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

П’яте скликання
Третя сесія
РІШЕННЯ
від 13.07.2006 р. м. Білопілля
Про передачу в оренду
нежитлових приміщень

Відповідно до пункту 19 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи звернення обласного управління юстиції, Сумської філії ВАТ АБ «Укргазбанк» та приватного підприємства «Телекомунікаційні системи», районна рада вирішила:

1. Передати в строкове платне користування (оренда) слідуючі нежитлові приміщення:

1.1. Сумському обласному управлінню юстиції - частину приміщення музею ім.. А.С.Макаренка, м. Білопілля, вул. Шевченка,27, площею 148,75 кв. м;

1.2. Сумській філії відкритого акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк»- частину приміщення музичної школи , м.Білопілля, вул. К.Лібкнехта,61, площею 49,9 кв. м;

1.3. Приватному підприємству «Телекомунікаційні системи»- частину приміщення центральної бібліотеки, м. Білопілля, вул. К.Лібкнехта, 39, площею 27,06 кв.м.

2. Доручити голові районної ради Дворнику С.І. укласти договори оренди нежитлових приміщень згідно з вимогами чинного законодавства.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, планування, ринкових реформ і управління комунальною власністю (Чібарь Ю.В.) та відділ комунального майна виконавчого апарату районної ради.

Голова районної ради С.І.Дворник

БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’яте скликання
Третя сесія
Р І Ш Е Н Н Я
від 13.07.2006 м. Білопілля
Про внесення пропозиції до
Кабінету Міністрів України щодо
кандидатури на посаду голови
Білопільської райдержадміністрації

Відповідно до пункту 31 статті 43 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні” та у зв’язку з тим, що голова Білопільської райдержадміністрації Баличев В.П. у відповідності до пункту 9 частини 1 Закону України “Про місцеві державні адміністрації” на сесії районної ради 26.05.2006 року публічно заявив про звільнення з посади за власним бажанням, районна рада вирішила:

1. Внести до Кабінету Міністрів України для призначення Президентом України на посаду голови Білопільської районної державної адміністрації кандидатуру Місюри Івана Миколайовича, першого заступника голови Білопільської райдержадміністрації, начальника управління агропромислового розвитку.

2. Доручити голові районної ради Дворнику С. І. підготувати та направити до Кабінету Міністрів України необхідні документи для вирішення цього питання.

Голова районної ради С.І. Дворник

БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’яте скликання
Третя сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 13.07.2006 м. Білопілля

Про склад комісії районної
ради з питань поновлення
прав реабілітованих

В зв’язку з вибуттям окремих членів комісії районної ради з питань поновлення прав реабілітованих та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.02.93 № 112 “Про внесення змін і доповнень до Положення про порядок виплати компенсації повернення майна або відшкодування його вартості реабілітованим громадянам та до Положення “Про комісії Рад народних депутатів з питань поновлення прав реабілітованих” районна рада вирішила:

1. Комісію районної ради з питань поновлення прав реабілітованих затвердити в слідуючому складі:

Здоровцов Володимир Михайлович- заступник голови районної ради, голова

комісії.

Галун Сергій Йосипович-заступник начальника управління праці та

соціального захисту населення, заступник голови

комісії.

Череватенко Олексій Іванович- консультант з правового забезпечення

виконавчого апарату районної ради,

секретар комісії.

Члени комісії:

Грибенко Катерина Іванівна-начальник архівного відділу районної державної

адміністрації.

Мартинов Георгій Данилович- голова районної ради ветеранів.

Іванченко Володимир Антонович- начальник Білопільської госпрозрахункової

виробничої дільниці комунального

підприємства Сумського обласного

об’єднаного бюро технічної

інвентаризації.

Нікітенко Олена Віталіївна- начальник управління фінансів районної державної

адміністрації.

Піддуда Олександр Панасович-начальник Білопільського районного відділення

національної акціонерної компанії “Оранта”.

Прейс Руслан Сергійович-заступник начальника РВ УМВС України в Сумській

області, начальник по роботі з персоналом.

2. Рішення районної ради двадцять четвертого скликання від 11.02.04р. “Про склад комісії районної ради з питань поновлення прав реабілітованих” вважати таким, що втратило чинність.

Голова районної ради С.І.Дворник

БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’яте скликання
Третя сесія
Р І Ш Е Н Н Я
від 13.07. 2006 року м. Білопілля

Про внесення доповнень до Програми

збереження та використання об’єктів
культурної спадщини Білопільського
району на 2006 – 2010 роки

З метою забезпечення фінансування на утримання робочої групи по підготовці матеріалів для обласного тому „Звід пам’яток історії і культури”, виконання окремих завдань передбачених Програмою збереження та використання об’єктів культурної спадщини, здійснення комплексних заходів щодо охорони нерухомих пам’яток, їх вивчення, класифікації та відповідно пункту 16, статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування України”, Законів України „Про охорону культурної спадщини”, „Про охорону археологічної спадщини”, „Про затвердження Загальнодержавної програми збереження та використання об’єктів культурної спадщини на 2004-2010 роки” районна рада вирішила:

1. До програми збереження та використання об’єктів культурної спадщини Білопільського району на 2006-2010 роки затвердженої 26.05.2006р. на сесії районної ради внести слідуючі доповнення:

1.1. Розділ „Загальні положення” після слів „...до Державного реєстру нерухомих пам’яток України” доповнити абзацом:

- обстеженням, визначенням балансової приналежності, проведенням інвентаризації пам’яток історії, монументального мистецтва, археології, архітектури, підготовкою матеріалів для книги „Звід пам’яток історії та культури України” та виготовленням рекламних проспектів, ілюстративних путівників, історико-краєзнавчого довідника по Білопільському району займається робоча група, яка працює при відділі культури і туризму райдержадміністрації.

1.2. Розділ „Фінансове забезпечення” доповнити абзацом:

- утримання робочої групи по підготовці матеріалів для обласного тому „Звід пам’яток історії і культури”, виконання окремих завдань, передбачених програмою, здійснювати за рахунок коштів районного бюджету в межах їх можливостей на відповідний період.

1.3. Після розділу „Фінансове забезпечення” внести розділ „Виконання програми” в слідуючій редакції:

- виконання програми здійснюється відділом культури і туризму райдержадміністрації, виконкомами міських, селищних, сільських рад району, іншими виконавцями.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань молоді, освіти, культури, з питань бюджету, фінансів, планування, ринкових реформ і управління об’єктами права комунальної власності та відділ культури і туризму райдержадміністрації.


Голова районної ради С.І. Дворник

БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’яте скликання
Третя сесія
Р І Ш Е Н Н Я
від 13.07.2006 м. Білопілля
Про організаційні заходи
райдержадміністрації та органів
місцевого самоврядування по
забезпеченню виконання сільсько-
господарськими товаровиробниками
запланованих податкових надходжень
та ліквідації недоїмки до бюджету
району.

З метою своєчасного та повного надходження податкових платежів до місцевих бюджетів, виконання плану соціально-економічного розвитку району, керуючись пунктом 2 статті 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада вирішила:

1. Затвердити організаційні заходи райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування по забезпеченню виконання сільськогосподарськими товаровиробниками запланованих податкових надходжень та ліквідації недоїмки до бюджету району ( Додаток 1).

2. Створити районний штаб по забезпеченню виконання сільгосптоваровиробниками запланованих податкових надходжень і ліквідації недоїмки до місцевих бюджетів та затвердити положення про штаб. (Додаток 2).

3. Затвердити керівників оперативних груп по контролю за своєчасним надходженням податкових платежів до бюджету на території сільських, селищних, міських рад. (Додаток 3).

4. Затвердити текст договору про порядок погашення заборгованості перед місцевими бюджетами. (Додаток 4).

5. Доручити районній державній адміністрації:

5.1. Укладати договори з сільськогосподарськими товаровиробниками, які мають борг по орендній платі за використання земель державної власності, заборгованість по податку з доходів фізичних осіб і фіксованому податку.

5.2. Разом з керівниками сільськогосподарських підприємств, які мають заборгованість до місцевих бюджетів, до 20.07.06 визначитися в кількості зернових, які будуть передаватися для формування партії зерна по району, після реалізації якої кошти будуть направлені до місцевих бюджетів у строки та порядку, визначені пунктом 4 даного рішення.

5.3. Оператором по здійсненню формування зернових партій в районі визначити Державне підприємство «Хлібна база № 82».

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, планування, ринкових реформ і управління об’єктами права комунальної власності та сільських, селищних, міських голів.

7. Загальний контроль покласти на голову районної ради Дворника С.І.

Голова районної ради С.І.Дворник

БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’яте скликання
Третя сесія
Р І Ш Е Н Н Я
від 13.07. 2006 року м. Білопілля
Про районну програму

роботи з обдарованою молоддю

на 2006-2010 роки

Розглянувши внесений районною державною адміністрацією проект “Районної програми роботи з обдарованою молоддю на 2006-2010 роки”,з метою створення умов для реалізації здібностей обдарованої молоді, розвитку інтелектуального і творчого потенціалу Українського народу, самореалізації творчої особистості в сучасному суспільстві, підтримки і стимулювання інтелектуально і творчо обдарованих дітей та молоді та відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада вирішила :

 1. Затвердити районну програму роботи з обдарованою молоддю на 2006-2010 роки (програма додається).
 1. Затвердити положення про порядок призначення районної стипендії обдарованим учням загальноосвітніх закладів району (положення додається).
 1. Встановити районну стипендію обдарованим дітям в межах 50 грн. на місяць.
 1. Районній державній адміністрації в межах делегованих повноважень забезпечити виконання районної програми роботи з обдарованою молоддю на 2006-2010 роки.
 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань молоді, освіти, культури та з питань бюджету, фінансів, планування, ринкових реформ і управління об’єктами права комунальної власності.

Голова районної ради С.І.Дворник