Білопільська районна рада

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Рішення 24 сесії, 5 скликання

Печать
БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
С
УМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’яте скликання
Двадцять четверта сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 12.02.2009                                        м. Білопілля

Про звіт голови районної державної адміністрації
Дворника С.І. про виконання Програми економічного
і соціального розвитку району на 2008 рік, районного
бюджету на 2008 рік, інших цільових програм, а також
про здійснення районною державною адміністрацією
повноважень, делегованих районною радою V скликання,
за період з 05 лютого 2008 року по 12 лютого 2009 року

Відповідно до пункту 28 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", районна рада вирішила:
1.Звіт голови районної державної адміністрації Дворника С.І. про виконання Програми економічного і соціального розвитку району на 2008 рік, районного бюджету на 2008 рік, інших цільових програм, а також про здійснення районною державною адміністрацією повноважень, делегованих районною радою V скликання, за період з 05 лютого 2008 року по 12 лютого 2009 року взяти до відома (Додається).
2.Роботу голови районної державної адміністрації Дворника С.І. за період з 05 лютого 2008 року по 12 лютого 2009 року визнати задовільною.
3.Головними пріоритетами роботи районної державної адміністрації на наступний звітний період вважати:
3.1.Забезпечення виконання планових показників по власних надходженнях районного бюджету.
3.2.Забезпечення скорочення боргу до бюджетів усіх рівнів та фондів.
3.3.Здійснення заходів щодо забезпечення режиму жорсткої економії бюджетних коштів.
3.4.Стабілізація обсягів виробництва на промислових підприємствах району.
3.5.Ефективне та раціональне використання ріллі, впровадження в виробництво малозатратних, енергозберігаючих технологій в агропромисловому комплексі.
3.6.Проведення роботи з керівниками сільськогосподарських підприємств щодо перезаключення договорів оренди земельних паїв з орендною платою не менше 3% від грошової оцінки землі.
3.7.Спрямувати зусилля на впровадження суб'єктами господарювання заходів з енергозбереження.
3.8.Залучення зовнішніх та внутрішніх інвестиційних ресурсів в економіку району, продовжити поширення інформації про інвестиційний потенціал району.
3.9.Підвищення рівня благоустрою населених пунктів району.
3.10.Посилення контролю за додержанням відповідних державних гарантій з оплати праці на підприємствах, організаціях, установах району.
3.11.Проведення роботи щодо виконання планових завдань Програми зайнятості населення району на 2008-2009 роки.
3.12.Проведення роботи у напрямку подолання бідності, забезпечення надання державних допомог, субсидій та пенсій.
3.13.Поліпшення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я, освіти, культури району за умови виконання доходної частини районного бюджету та відсутності заборгованості по захищеним статтям бюджету:
- ремонт пологового відділення КЗ "Білопільська ЦРЛ";
- проведення ремонту Білопільської загальноосвітньої школи-інтернат І-ІІІ ступенів ім.А.С.Макаренка;
- капітальний ремонт покрівлі Білопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3;
- завершення реконструкції котельні Павлівської загальноосвітньої школи;
- завершення ремонту Центру культури і дозвілля "Україна".
3.14.Сприяння розвитку громадської активності молоді району.
3.15.Забезпечення оздоровлення дітей та молоді, підтримка альтернативних форм оздоровлення.
3.16.Підтримка розвитку масової фізичної культури та спорту.
4.Організацію виконання даного рішення покласти на районну державну адміністрацію, а контроль на постійні комісії районної ради - згідно розподілу повноважень.


Заступник голови районної ради                                         Ю.В.Чібарь

(натисніть для завантаження звіту в форматі WinRar)


БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
С
УМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’яте скликання
Двадцять четверта сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 12.02.2009                                            м. Білопілля

Про Програму економічного і
соціального розвитку району
на 2009 рік

Розглянувши поданий районною державною адміністрацією проект Програми економічного і соціального розвитку району на 2009 рік, згідно пункту 16 частини І статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" районна рада вирішила:
1. Програму економічного і соціального розвитку району на 2009 рік затвердити (Додається).
2. Районній державній адміністрації забезпечити організаційно-практичні заходи щодо виконання показників і завдань Програми економічного і соціального розвитку району на 2009 рік.
3. Хід виконання даної Програми розглядати на сесії районної ради не рідше одного разу за півріччя, при необхідності вносити зміни та доповнення до неї.
4. Рекомендувати сільським, селищним, міським радам розробити відповідні місцеві програми та забезпечити організаційні заходи по їх виконанню.
5. Організацію виконання Програми покласти на голову та заступників голови районної державної адміністрації, а контроль на постійні комісії районної ради.
6. Рішення районної ради від 29.02.2008 року "Про Програму економічного і соціального розвитку району на 2008 рік" вважати таким, що втратило чинність.


Заступник голови районної ради                                           Ю.В.Чібарь

(натисніть для завантаження програми в форматі WinRar)


БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
С
УМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’яте скликання
Двадцять четверта сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 12.02.2009                                        м. Білопілля

Про хід виконання рішення
районної ради від 29.02.2008 року
"Про Програму зайнятості
населення на 2008-2009 роки"

Розглянувши інформацію директора центра зайнятості Дегтяр І.М. "Про хід виконання рішення районної ради від.29.02.2008 року "Про Програму зайнятості населення на 2008-2009 роки" районна рада відмічає, що основні завдання Програми зайнятості населення Білопільського району на 2008 рік виконано. Протягом року в районі створено 771 нове робоче місце.
За направленням центру зайнятості у 2008 році отримали роботу 1312 осіб, у тому числі за рахунок надання дотацій роботодавцям із коштів Фонду працевлаштовано 76 безробітних, 26 безробітних отримали одноразову допомогу по безробіттю та організували власну справу. Рівень працевлаштування незайнятих громадян склав 39,1%.
Рівень виконання у 2008 році завдання щодо здійснення підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації становить 96,1 % - про плані 230 направлено на навчання 221 особа.
Рівень працевлаштування незайнятих громадян після закінчення професійного навчання склав 63,3 %.
Протягом 2008 року у громадських роботах взяли участь 603 особи із числа незайнятих громадян. Середня тривалість громадських робіт становила 16 днів.
Незважаючи на вжиті заходи, ситуація на ринку праці району залишається складною. Поглиблюються негативні тенденції щодо зростання безробіття у сільській місцевості.
З метою виконання завдань Програми зайнятості населення на 2009 рік та стабілізації ситуації на ринку праці району на підставі пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" районна рада вирішила:
1. Інформацію директора районного центру зайнятості Дегтяр І.М. "Про хід виконання рішення районної ради від 29.02.2008 року "Про Програму зайнятості населення на 2008-2009 роки" взяти до відома (додається).
2. Керівникам підприємств, установ та організацій:
2.1. З метою забезпечення державних гарантій щодо працевлаштування соціально незахищених верств незайнятого населення забезпечити виконання завдань по бронюванню робочих місць, яке затверджене на 2009 рік
2.2. Забезпечити повну та своєчасну сплату страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття платниками , що використовують найману робочу силу.
3. Районному центру зайнятості (Дегтяр І.М.):
3.1. Забезпечити виконання контрольних показників програми зайнятості населення на 2009 рік.
3.2. Постійно проводити роботу по перекваліфікації та кваліфікаційній підготовці кадрів серед незайнятого населення.
3.3. Постійно проводити роботу по залученню безробітних до оплачуваних громадських робіт.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань промисловості, транспорту та зв'язку, розвитку підприємництва та житлово-комунального господарства (Кутах В.Ф.).


Заступник голови
районної ради                                                           Ю.В. Чібарь


Додаток
до рішення районної ради
від 12.02.2009 р.
Інформація
"Про хід виконання рішення районної ради від 29.02.2008 року
"Про Програму зайнятості населення на 2008-2009 роки"

Програма зайнятості населення району на 2008-2009 роки була затверджена рішенням сімнадцятої сесії п'ятого скликання районної ради від 29.02.2008 р. і направлена на забезпечення реалізації державної політики зайнятості населення на території району на основі взаємодії місцевих органів влади, роботодавців та профспілок.
Основні завдання Програми:
- оцінка стану ринку праці та прогнозних параметрів трудового потенціалу, обсягів зайнятості, створення робочих місць;
- визначення основних напрямків реалізації державної політики зайнятості населення;
- координація зусиль місцевих органів влади, пов'язаних з розробленням заходів регулювання ринку праці.
Виконання заходів, передбачених Програмою зайнятості на 2008-2009 роки, дало змогу охопити активними формами роботи 2864 особи ( у 2007 році 2414), які зверталися до Білопільського центру зайнятості, з них 2093 ( у 2007 році 1681) мали статус безробітного.
У 2008 році створено 771 нове робоче місце при плані на рік 760, що становить 101% річного завдання.
У 2008 році працевлаштовано за направленням служби зайнятості 1312 чоловік, що на 0,2 % більше ніж у 2007 році (1309 безробітних).
В умовах зростання сільського безробіття та безробіття малих міст, Білопільський районний центр зайнятості тримає курс на підтримку юридичних підприємств та приватних підприємців у сільській та міській місцевості. Так, у період з 01.01.2008 року по 31.12.2008 року укладено 77 договорів про працевлаштування безробітних з наданням дотацій роботодавцям (при річному плані 40) з них : по Білопільській міській раді -32, Ворожбянський міській раді - 5, Жовтневій селищній раді - 22, Куянівській сільській раді - 13, Воронівській сільській раді - 2, Вирівській, Товстянській та Тучненській радах та м. Буринь - 1.
За 12 місяців 2008 року у Білопільському районному центрі зайнятості було зареєстровано 1442 вакансії ( у 2007 році 1396 вакансії) на підприємствах, в установах та організаціях району, що складає 103,3% від кількості минулорічних вакансій. З числа поданих вакансій - 25% - із заробітною платою нижче від прожиткового мінімуму. Основна маса 70% - це вакансії із заробітною платнею, яка дорівнює або перевищує прожитковий мінімум. Лише 5% подано роботодавцями вакансій, де заробітна плата складає середній рівень заробітної плати у Сумській області у 2008 році. Незважаючи на суттєвий ріст рівня оплати праці він залишається значно нижчим за рівень середньої заробітної плати по області.
Особливо гостро стоїть проблема безробіття в сільській місцевості. Майже 70% безробітних, зареєстрованих в службі зайнятості станом на 01.01.2008 року, проживають у сільській місцевості та селищах Жовтневе та Улянівка. Робота в сільській місцевості носить, як правило, сезонний характер через специфіку сільськогосподарського виробництва. Підприємства, які розташовані на території сільських та селищних рад, мають незначну кількість вакантних робочих місць для працевлаштування безробітних. А у 2008 році лише 15% сезонних працівників сільської місцевості були працевлаштовані на малі підприємства смт. Жовтневе у зв'язку з банкрутством цих підприємств.
На громадських роботах відпрацювали 603 особи з числа безробітних громадян. Більшість залучених безробітних, а саме 65 % відпрацювали на оплачуваних громадських роботах по благоустрою та озелененню територій населених пунктів нашого району, всі інші працювали по ремонту закладів соціальної сфери, у трудовому архіві, по догляду за особами похилого віку ту у сільському господарстві. Слід відмітити, що у 2008 році були залучені на підсобні роботи в сільському господарстві лише 119 чоловік, що значно менше в порівнянні з минулими роками через збільшення частки механізованої обробки посівів та зменшення сільськогосподарських підприємств у районі, де могли б бути задіяні на оплачувані громадські роботи жителі сільської місцевості.
Розпорядженням голови райдержадміністрації на підприємствах району заброньовано 27 робочих місць для працевлаштування безробітних, що потребують додаткових гарантій та нездатні на рівні конкурувати на ринку праці. Працевлаштовані лише 5 безробітних, у зв'язку з тим що основна маса була заброньована на малі підприємства смт. Жовтневе, які припинили свою діяльність у зв'язку з банкрутством.
Серед пріоритетних напрямків діяльності служби зайнятості - сприяння підприємництву, розвитку малого бізнесу. У 2008 році 26 осіб з числа колишніх безробітних започаткували власну справу з числа незайнятого населення одержали одноразову допомогу по безробіттю для організації власної справи (за 2007 рік 12 осіб). Допомога надавалася за такими напрямками: надання різних видів послуг (комп'ютерних, поліграфічних, архітектурних, рекламних, автомати гарячих напоїв, послуги вантажних перевезень), розведення та вирощування домашньої птиці, торгівля.
Важливим напрямком роботи служби зайнятості є професійне навчання, підвищення кваліфікації безробітних, як однієї з засад підвищення конкурентноздатності незайнятого населення на ринку праці. Протягом 2008 року проходили профнавчання за направленням служби зайнятості 221 особа за такими професіями: маляр-штукатур, продавець, кухар-кондитер, оператор газової котельні, електрогазозварник, оператор комп'ютерного набору, підприємець - початківець та інші
За 2008 рік з Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття витрачено 5 млн. 642,2 тис. грн. на матеріальне забезпечення і соціальні послуги незайнятому населенню. Надходження до Фонду за 2008 рік становили 2 млн. 015,2 тис. грн., що склало 102,2% річного плану (1 млн. 972,4 тис. грн.).
Основні показники Програми зайнятості населення на 2008-2009 роки
за 2008 рік - це працевлаштування, у тому числі шляхом надання дотації, надання одноразової виплати для відкриття власної, створення нових робочих місць, надходженню коштів до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття - виконані. Але головна задача служби зайнятості - допомога людям, особливо в умовах економічної кризи. Тому саме розробка упереджувальних заходів, роз'яснювальна робота з роботодавцями та безробітними, чітке дотримання законодавчих норм у сфері зайнятості дасть можливість пом'якшити наслідки безробіття для кожної окремої людини.


Директора Білопільського
райцентру зайнятості                                                                         І.М. Дегтяр


БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
С
УМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’яте скликання
Двадцять четверта сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 12.02.2009                                                               м. Білопілля

Про звіт головного лікаря комунального
закладу районної ради "Білопільська
центральна районна лікарня" про роботу
комунального закладу за 2008 рік

Розглянувши звіт головного лікаря комунального закладу районної ради "Білопільська центральна районна лікарня" Мартиненка Ю.І. про роботу закладу за 2008 рік, керуючись пунктом 20 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та рішенням районної ради від 19.07.07 "Про затвердження Порядку розгляду звітів керівників закладів, підприємств, установ, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст району", районна рада вирішила :

1. Звіт головного лікаря комунального закладу районної ради "Білопільська центральна районна лікарня" Мартиненка Ю.І. про роботу закладу за 2008 рік взяти до відома ( додається).
2. Комунальному закладу районної ради "Білопільська центральна районна лікарня" (Мартиненко Ю.І.):
2.1. Вжити дієвих заходів щодо виконання національних та регіональних програм, спрямованих на покращення медичного забезпечення населення району.
2.2. Максимально забезпечити укомплектуванню вакантних посад медичних працівників в закладах охорони здоров'я району.
2.3. Разом із сільськими, селищними, міськими радами району вирішити питання забезпечення медичних закладів необхідним обладнанням, інструментарієм, медикаментами.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, планування, ринкових реформ і управляння об'єктами права комунальної власності ( Дрягалін І.В.).


Заступник голови районної ради                                                    Ю.В.Чібарь

(натисніть для завантаження звіту)


БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
С
УМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’яте скликання
Двадцять четверта сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 12.02.2009                                             м. Білопілля

Про зміну чисельності ліжок у відділеннях комунального закладу районної ради "Білопільська центральна районна лікарня"

Відповідно до пункту 7 частини 1 статті 43 Закону України " Про місцеве самоврядування в Україні", протоколу зборів трудового колективу комунального закладу районної ради "Білопільська центральна районна лікарня", рішення районної ради від 17.10.08 "Про перейменування Улянівської номерної районної лікарні", враховуючи низький план виконання ліжко-днів у шкірно-венерологічному відділенні центральної районної лікарні в останні роки, та з метою підвищення якості лікування хворих і економії бюджетних коштів, районна рада вирішила:
1. Скоротити з 13 лютого 2009 року 15 ліжок у шкірно-венерологічному відділенні центральної районної лікарні за адресою м.Білопілля, вул. Полтавський полк, 2.
2. Перевести 5 ліжок шкірно-венерологічного відділення центральної районної лікарні з приміщення за адресою м.Білопілля, вул. Полтавський полк,2 у приміщення інфекційного відділення центральної районної лікарні за адресою м.Білопілля, вул. Маяковського, 27.
3. Відкрити з 13 лютого 2009 року додатково 10 ліжок поліклінічного відділення центральної районної лікарні, для забезпечення медичної допомоги хворим з денним перебуванням, розмістивши їх на 2 поверсі будівлі за адресою м.Білопілля, вул. Полтавський полк,2
4. Внести зміни до Статуту комунального закладу районної ради "Білопільська центральна районна лікарня", затвердженого рішенням районної ради від 20.09.07 року ( надалі - Статут), а саме:
4.1. В абзаці 11 пункту 2.3 Статуту цифру "20" замінити на цифру "5".
4.2. В абзаці 13 пункту 2.3 Статуту цифру "20" замінити на "30".
4.3. В абзаці 2 пункту 2.3. Статуту слова "Улянівської номерної лікарні" замінити словами "Улянівської районної лікарні".
5. Головному лікарю комунального закладу районної ради "Білопільська центральна районна лікарня" Мартиненку Ю.І.:
5.1. Внести відповідні зміни до структури ліжок центральної районної лікарні.
5.2.Зареєструвати зміни до Статуту комунального закладу районної ради
"Білопільська центральна районна лікарня", відповідно до чинного законодавства.


Заступник голови районної ради                                          Ю.В.Чібарь


БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
С
УМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’яте скликання
Двадцять четверта сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 12.02.2009                                          м. Білопілля

Про звіт постійної комісії
з питань агропромислового
комплексу, соціального розвитку
села, охорони навколишнього
природного середовища районної ради
про свою діяльність

Заслухавши звіт голови постійної комісії з питань агропромислового комплексу, соціального розвитку села, охорони навколишнього природного середовища Мілінтовича Ф.К. районна рада відмічає, що постійна комісія районної ради приймає участь у підготовці проектів рішень ради, попередньому розгляді проектів програм, які відносяться до її відання, приймає участь в обговоренні питань на сесіях ради.
Вивчає та розглядає на своїх засіданнях стан виконання рішень ради а також інші питання, які відносяться до її компетенції.
Комісія працювала разом з відповідними управліннями і відділами районної державної адміністрації, районними службами по розробці програм.
За участю комісії було підготовлено і внесено на розгляд районної ради в травні місяці 2006 року питання "Про стан заключення договорів оренди і сплати орендної плати за використання земель запасу, резервного фонду і невитребуваних паїв".
З початку скликання проведено 22 засідання, на яких розглянуто 21 планове та 4 позапланові питання.
Згідно пункту 8 частини першої статті 43, частини 14 статті 47 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" районна рада вирішила:
1. Звіт постійної комісії районної ради з питань агропромислового комплексу, соціального розвитку села, охорони навколишнього природного середовища взяти до відома.
2. Голові постійної комісії Мілінтовичу Ф.К.:
2.1. Здійснювати більш дієвий контроль за виконанням рішень ради.
2.2. Сприяти активній участі депутатів в роботі постійної комісії.
2.3. Проводити роботу по підвищенню активності депутатів при підготовці і розгляді питань на пленарних засіданнях ради.

Заступник голови  районної ради                                                  Ю.В. Чібарь

Звіт
постійної комісії з питань агропромислового комплексу, соціального розвитку села, охорони навколишнього природного середовища районної ради п'ятого скликання


Постійну комісію районної ради з питань агропромислового комплексу, соціального розвитку села, охорони навколишнього природного середовища (далі - постійна комісія) було утворено на другій сесії районної ради п'ятого скликання 27 квітня 2006 року в кількості 8 депутатів. На даний час до складу комісії входить 7 депутатів.
У своїй діяльності постійна комісія керується "Конституцією України", Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про статус депутатів місцевих рад", іншими законами і нормативними документами, Регламентом роботи Білопільської районної ради п'ятого скликання та Положенням про постійні комісії Білопільської районної ради п'ятого скликання.
Робота комісії планується на рік з урахуванням питань, які вносяться на розгляд пленарних засідань районної ради. Планом також передбачено і розгляд питань в порядку контролю виконання рішень районної ради.
З початку скликання проведено 22 засідання, на яких розглянуто 21 планове та 4 позапланових питань, на кожному засіданні комісії розглядалися і узгоджувалися питання, які вносяться на пленарні засідання ради.
Одним з основних напрямків діяльності комісії є контроль за виконанням "Програм", рішень ради, щодо реалізації в районі державної політики з питань агропромислового комплексу, соціального розвитку села, охорони навколишнього природного середовища, використання землі.
За участю комісії було підготовлено і внесено на розгляд районної ради в травні місяці 2006 року питання "Про стан заключення договорів оренди і сплати орендної плати за використання земель запасу, резервного фонду і невитребуваних паїв";
в липні місяці того ж року питання "Про форму договору оренди земель державної власності сільськогосподарського призначення".
В жовтні місяці 2006 року за участю комісії була затверджена "Програма поліпшення використання та охорони земель державної власності в Білопільському районі на 2006 - 2008 роки". Затрати на виготовлення технічної документації земель державної власності, які здаються в оренду окупилися повністю в перший рік і почали надходити прибутки до місцевих бюджетів. За попередніми підрахунками згідно Програми при 100% здачі земель в оренду, на які треба було розробити технічну документацію, річні надходження повинні були становити 859,9 тис. грн., фактично надійшло в 2007 році 1458 тис. грн., включаючи всі землі здані в оренду.
Крім того були розглянуті питання:
Про хід виконання рішення районної ради 4 скликання від 30.07.2003 року "Про комплексну програму охорони навколишнього природного середовища Білопільського району до 2015 року".
Про стан та перспективу розвитку особистих селянських господарств на території району.
Про хід виконання рішення обласної ради від 29.09.2006 року "Про затвердження тимчасового порядку надання в оренду земельних ділянок з розташованими на них водними об'єктами та гідроспорудами (майном)"
Станом на 01.01.2009 року на території району 33 ставки здані в оренду на площі 557,7га з 1162,8га. Орендна плата в 2008 році за їх використання склала 88,2 тис. грн..
На контролі комісії знаходиться виконання 8 програм серед яких:
- "Про комплексну програму охорони навколишнього природного середовища Білопільського району до 2015 року";
- "Про програму використання та охорони земель Білопільського району на 2008 - 2015 роки";
- "Про програму розвитку кооперативного руху на селі в Білопільському районі на 2008 - 2011 роки";
- "Про програму розвитку тваринництва в Білопільському районі на 2009-2011 роки";
- "Про середньострокову програму економічного і соціального розвитку Білопільського району на 2008 - 2011 роки" (розділ сільське господарство).
Комісія постійно співпрацює з відділами і управліннями райдержадміністрації, відділом держкомзему у районі щодо їх виконання.
В роботі комісії активну участь приймають депутати Місюра І.М., Ворошило К.О., Бортняк В.К., Іщенко О.М.
Разом з тим необхідно відмітити, що недоліком в роботі комісії є не завжди активна участь окремих депутатів в роботі комісії та обговоренні питань, які вносяться на її розгляд.
Комісія і надалі буде працювати над виконанням завдань, які стоять перед районною радою.

Голова постійної комісії                                                Ф.К.Мілінтович


БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
С
УМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’яте скликання
Двадцять четверта сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 12.02.2009                                             м. Білопілля

Про внесення змін та доповнень до Програми
розвитку фізичної культури і спорту
на 2007-2011 роки

Розглянувши клопотання районної державної адміністрації від 02.02.2009 року № 188/ 1- 18, з метою забезпечення розвитку футболу в Білопільському районі, пропагування здорового способу життя, залучення до занять фізичною культурою і спортом різних верств населення, піднесення престижу футболу в районі, керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" районна рада вирішила:
1.Доповнити розділ VI "Заходи щодо реалізації програми" Програми розвитку фізичної культури і спорту на 2007 - 2011 роки, затвердженої рішенням районної ради від 29.12.2006 року, пунктом 9-1 в наступній редакції:
" 9-1.Забезпечити щорічне проведення місцевих та районних турнірів з футболу (міні футболу) серед різних верств населення, сприяти створенню належних умов для підготовки та участі футбольної команди "Авангард" збірної району в іграх чемпіонату і кубку Сумської області (відділ у справах молоді та спорту райдержадміністрації, районний центр ФЗН "Спорт для всіх", виконкоми сільських, селищних, міських рад)".
2. Внести зміни до пункту 42 розділу VI програми розвитку фізичної культури і спорту на 2007 - 2011 роки, затвердженої рішенням районної ради від 29.12.2006 року, та викласти в наступній редакції:
"42. Забезпечити реконструкцію, ремонт та оснащення стадіону ім.Ю.Білонога (Білопільський районний центр фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх")".
3. У пунктах 10,13,14,17,18,19,36, розділу VI програми розвитку фізичної культури і спорту на 2007 - 2011 роки, затвердженої рішенням районної ради від 29.12.2006 року, слова МФОК "Колос" замінити словами "Білопільський районний центр фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх".
4.Пункт 20, розділу VI програми розвитку фізичної культури і спорту на 2007 - 2011 роки, затвердженої рішенням районної ради від 29.12.2006 року, виключити.
5.Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Нікітенко О.В.) забезпечити фінансування пункту 9-1 Програми в межах асигнувань, виділених в районному бюджеті на фізичну культуру і спорт у відповідності до розрахунків (додаток 1).
6.Організацію виконання даного рішення покласти на відділ у справах молоді та спорту райдержадміністрації (Садова Н.М.).
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань молоді, освіти, культури (Мозговий О.А.)


Заступник голови районної ради                                      Ю.В. Чібарь

Додаток № 1
до рішення 24 сесії районної ради від 12.02.09.Розрахунок
коштів на реалізацію заходів п. 9-1 Програми розвитку фізичної культури і спорту на 2007-2011 роки

№ з/п

Заходи

Фінансове забезпечення

(тис. грн.)

Всього

2009 р.

2010 р.

2011 р.

1

Проведення районних заходів з футболу

7,9

9,0

10,0

26,9

2

Підтримка футбольної команди «Авангард» збірної Білопільського району

26,0

35,0

45,0

106,0

3

Забезпечення функціонування відділення футболу Білопільської ДЮСШ ім.Ю.Білонога

5,0

9,0

12,0

26,0

Всього 158,9
БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
С
УМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’яте скликання
Двадцять четверта сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 12.02.2009                                             м. Білопілля

Про надання згоди на передачу
в найм частини нежитлового приміщення

Відповідно до пункту 19 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи звернення Білопільської районної організації Товариства Червоного Хреста, районна рада вирішила:

1. Надати згоду на передачу в строкове платне користування (найм):

Білопільській районній організації Товариства Червоного Хреста: частини нежитлового приміщення будівлі шкірно-венерологічного відділення комунального закладу районної ради "Білопільська центральна районна лікарня", площею 19,4 кв.м, за адресою м. Білопілля, вул.Полтавський полк,2, з метою розміщення Білопільської районної організації Товариства Червоного Хреста, терміном на 1 рік.

2. Доручити заступнику голови районної ради Чібарю Ю.В. укласти договір найму нежитлового приміщення, згідно з вимогами чинного законодавства.

3. Організацію виконання даного рішення покласти на начальника відділу комунального майна виконавчого апарату районної ради Филоненко Р.П.


Заступник голови районної ради                                                 Ю.В.Чібарь


БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
С
УМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’яте скликання
Двадцять четверта сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 12.02.2009                                                     м. Білопілля

Про внесення змін та доповнень до
рішенням районної ради від 22.07.05
"Про затвердження нормативних
документів щодо оренди майна
спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст району


Керуючись статтею 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статтями 19, 22 Закону України " Про оренду державного та комунального майна", враховуючи звернення Білопільської районної організації Товариства Червоного Хреста, районна рада вирішила:

1. Внести доповнення до Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району, затвердженої рішенням районної ради від 22.07.05 р. ( надалі - Методика), а саме:
1.1. Внести доповнення до пункту 8 Методики, виклавши його в наступній редакції:
"8. Розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна бюджетними організаціями, установами, закладами, засновниками яких є районна рада та райдержадміністрація, а також організаціями Товариства Червоного Хреста та інвалідами з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування, становить 1 гривню".
1.2. Доповнити Методику пунктом 16 наступного змісту:
"16. Розмір плати за суборенду нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна розраховується в порядку, встановленому цією Методикою для розрахунку розміру плати за оренду зазначеного майна.
Орендна плата за нерухоме майно, що передається в суборенду, визначається з урахуванням частки вартості такого майна у загальній вартості орендованого майна у цінах, застосованих при визначенні розміру орендної плати, і погоджується з орендодавцем.
У разі суборенди приміщення у будівлі, що входить до складу цілісного майнового комплексу, орендна плата за таке приміщення у загальній вартості відповідної будівлі та частки вартості зазначеної будівлі у загальній вартості орендованих основних засобів цілісного майнового комплексу.
Плата за суборенду майна у частині, що не перевищує орендної плати за майно, що передається в суборенду, сплачується орендарю, який передає в суборенду орендоване ним майно.
Різниця між нарахованою платою за перший місяць суборенди та тієї її частиною, що отримує орендар, погоджується з орендодавцем і перераховується орендарем балансоутримувачу орендованого майна.
Різниця між нарахованою платою за кожний наступний місяць суборенди і тією її частиною, що отримує орендар, визначається шляхом коригування різниці за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.
Контроль за перерахуванням зазначеної різниці балансоутримувачу здійснюється орендодавцем".
1.3. Пункт 28 додатку 2 до Методики "Мінімальні орендні ставки на використання нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району" після слова "організацій" доповнити словами " крім організацій Товариства Червоного Хреста".
2. Внести доповнення до порядку проведення конкурсу на право укладення договору оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району, затвердженого рішенням районної ради від 22.07.05 ( надалі - Порядок), а саме:
2.1. Абзац перший пункту 4 Порядку після слів "від бюджетної установи, організації" доповнити словами " а також організації Товариства Червоного Хреста".
2.2. Абзац третій пункту 4 Порядку після слів "від бюджетної організації" доповнити словами " а також організації Товариства Червоного Хреста".
3. Організацію виконання даного рішення покласти на начальника відділу комунального майна виконавчого апарату районної ради Филоненко Р.П.


Заступник голови районної ради                                              Ю.В.Чібарь