• Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
Регуляторна діяльність


Звіти про періодичне відстеження результативності регуляторних актів

Печать

17.07.2015


ЗВІТ
про періодичне відстеження результативності регуляторного акту


1. Вид та назва регуляторного акту.
Рішення Білопільської районної ради шостого скликання від 31.05.2011 року «Про Положення про порядок відчуження та списання об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Білопільського району».
2. Назва виконавця заходів з базового відстеження результативності.
Відділ економічного розвитку і торгівлі Білопільської районної державної адміністрації.
3. Цілі прийняття акту.
Метою регуляторного акта є приведення у відповідність до вимог чинного законодавства нормативного акту прийнятого Білопільської районною радою в частині, що врегульовує питання відчуження, списання та передачі комунального майна.
4. Строк виконання заходів з відстеження.
З 06.07.2015 по 17.07.2012 року.
5. Методи одержання результатів відстеження.
Здійснення контролю за надходженням коштів та щомісячний аналіз надходжень коштів від відчуження об’єктів комунальної власності до бюджету.
6. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи отримання даних.
Зменшення невикористаних об’єктів комунальної власності та збільшення надходжень коштів від відчуження об’єктів комунальної власності до бюджету.
7. Кількість та якість значення показників результативності акта.
Кількісний показник:
- зменшення невикористаних об’єктів комунальної власності;
- збільшення надходжень коштів від відчуження об’єктів комунальної власності до бюджету.
Якісний показник:
- вдосконалення механізму відчуження ,списання та передачі об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району
- прозорість процесу  відчуження, списання та передачі об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району;
8. Оцінка можливих результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.
Враховуючи вищезазначене, Положення про порядок відчуження та списання об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Білопільського району, пропонується залишити без змін та здійснити повторне відстеження результативності його дії у визначені законодавством терміни.


Перший заступник голови Білопільської
районної державної адміністрації                                                 І.М. Місюра


24.07.2015

ЗВІТ
про періодичне відстеження результативності регуляторного акту


1. Вид та назва регуляторного акту.
Рішення Білопільської районної ради шостого скликання від 12.07.2011 року «Про нову редакцію Положення про оренду майна, яке належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Білопільського району».
2. Назва виконавця заходів з базового відстеження результативності.
Відділ економічного розвитку і торгівлі Білопільської районної державної адміністрації.
3. Цілі прийняття акту.
- ефективне використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району.
- забезпечення дотримання вимог чинного законодавства щодо орендних відносин.
- удосконалення єдиного організаційного та економічного механізму при передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району, при проведенні конкурсу щодо передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району.
4. Строк виконання заходів з відстеження.
З 13.07.2015 по 24.07.2015 року.
5. Методи одержання результатів відстеження.
Здійснення контролю за надходженням коштів та щомісячний аналіз надходжень.
6. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи отримання даних.
Зменшення невикористаних об’єктів комунальної власності та збільшення надходжень коштів від передачі в оренду об’єктів комунальної власності до бюджету
7. Кількість та якість значення показників результативності акта.
Кількісний показник:
- зменшення невикористаних об’єктів комунальної власності;
- збільшення надходжень коштів від передачі в оренду об’єктів комунальної власності до бюджету.
Якісний показник:
- вдосконалення механізму передачі в оренду майна територіальних громад сіл, селищ, міст району
- прозорість при передачі в оренду майна територіальних громад сіл, селищ, міст району;
8. Оцінка можливих результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.
Враховуючи вищезазначене, Положення про оренду майна, яке належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Білопільського району, пропонується залишити без змін та здійснити повторне відстеження результативності його дії у визначені законодавством терміни.


Перший заступник голови Білопільської
районної державної адміністрації                                              І.М. Місюра


30.07.2015

ЗВІТ
про періодичне відстеження результативності регуляторного акту


1. Вид та назва регуляторного акту.
Рішення Білопільської районної ради шостого скликання від 31.05.2011 року «Про затвердження цін на роботи (послуги), що виконуються (надаються) комунальною установою Білопільського району «Білопільський районний трудовий архів».    
2. Назва виконавця заходів з базового відстеження результативності.          Відділ економічного розвитку і торгівлі Білопільської районної державної адміністрації.                                                                
3. Цілі прийняття акту.
Метою регуляторного акта є впровадження  цін на роботи (послуги), що виконуються (надаються) комунальною установою Білопільського району «Білопільський районний трудовий архів».
4. Строк виконання заходів з відстеження.   
З 20.07.2015 по 30.07.2015 року.
5. Методи одержання результатів відстеження.
Здійснення контролю за надходженням коштів та щомісячний аналіз надходжень коштів.
6. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи отримання даних.
Визначення різниці сум надходження коштів за надані послуги пропорційно до кількості наданих послуг та за терміном дії нових цін, у порівнянні з минулим періодом.
7. Кількість та якість значення показників результативності акта.
Кількісний показник:
- збільшення надходження додаткових коштів комунальній установі для покращення матеріально-технічної бази;
- збільшилась кількість виданих довідок на запити громадян.
Якісний показник:
- встановлено чіткий та прозорий механізм розцінок на платні роботи (послуги);
- надання послуг якісно та вчасно.
8. Оцінка можливих результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.
Враховуючи вищезазначене, пропонується залишити без змін рішення та здійснити повторне відстеження результативності його дії у визначені законодавством терміни.


Перший заступник голови Білопільської
районної державної адміністрації                                                 І.М. Місюра