Рішення 12 сесії, 6 скликання

Печать
БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Шосте скликання
Дванадцята сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 06.12.2011                                       м. Білопілля

Про депутатський запит

На підставі статей 21, 22 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», розглянувши депутатський запит, який надійшов від депутата Хацька О. В., районна рада вирішила:

1.Підтримати депутатський запит депутата районної ради Хацька О. В. щодо вжиття заходів по облаштуванню засобами примусового гальмування транспортних засобів („лежачими поліцейськими”) території пішохідних переходів біля навчальних та дошкільних закладів у містах Білопілля та Ворожба та направити голові Білопільської райдержадміністрації Винокурову В.П. для розгляду (текст запиту додається).
Встановити термін для надання письмової відповіді на запит — до 06.01.12.

2.Оперативний контроль за порядком надання відповіді на депутатський запит покласти на відділ правового забезпечення виконавчого апарату районної ради (Усенко О.В.).

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію ради з питань регламенту, законності, правопорядку, депутатської етики, розвитку місцевого самоврядування та територіального устрою (голова Клименко Н.А.)


Голова районної ради                                                                      В. І. Кубрак


БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Шосте скликання
Дванадцята сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 06.12.2011                                      м. Білопілля

Про звіт голови районної ради Кубрака В.І.
про діяльність за період з грудня 2010 року
по грудень 2011 року

Відповідно до пункту 17 частини 6 статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада вирішила:
1. Звіт голови районної ради Кубрака Василя Івановича про діяльність за період з грудня 2010 року по грудень 2011 року взяти до відома.
2. Головними пріоритетами роботи голови ради, депутатського корпусу на 2012 рік вважати:
2.1. Спрямування діяльності голови ради, депутатського корпусу, виконавчого апарату районної ради на захист прав громадян відповідно до Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад» та інших.
2.2. Здійснення соціально-економічного розвитку району, активне залучення для цього місцевих можливостей та ресурсів, інвестиційних коштів та коштів державного й місцевих бюджетів.
2.3. Сприяння органам виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо максимального наповнення коштами місцевих бюджетів відповідно до вимог чинного законодавства.
2.4. Сприяння захисту економічних та особистих прав громадян району шляхом активної роботи депутатського корпусу по напрямках повноважень органів місцевого самоврядування.
2.5. Здійснення контролю та сприяння організації вчасного та якісного надання соціальних послуг населенню, функціонування на належному рівні закладів освіти, охорони здоров’я та культури.
2.6. Продовження роботи щодо покращення стану екологічної безпеки, не допущення забруднення території району. Вирішення актуальних проблем санітарної очистки забруднених територій.
2.7. Систематичне проведення цілеспрямованої роботи з патріотичного виховання населення, прищеплення любові до рідного краю, свого народу, до Батьківщини.
2.8. Забезпечення ефективного контролю за виконанням органами виконавчої влади делегованих радою повноважень відповідно до чинного законодавства.


Голова районної ради                                                        В. І. Кубрак


ЗВІТ
ГОЛОВИ БІЛОПІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ В.І. КУБРАКА
ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА ПЕРІОД ІЗ ГРУДНЯ 2010 РОКУ ПО ГРУДЕНЬ 2011 РОКУ


Зміст

Передмова
Розділ 1. Депутатський склад ради
Розділ 2. Пленарна робота
Розділ 3. Президія як дорадчий орган ради
Розділ 4. Виконання повноважень постійними депутатськими комісіями
Розділ 5. Роль виконавчого апарату в забезпеченні діяльності ради
Розділ 6. Звернення громадян та робота з документами
Розділ 7. Прийом громадян депутатами
Розділ 8. Управління комунальними закладами
Розділ 9. Використання спільного майна територіальних громад
Розділ 10. Регуляторна політика
Розділ 11. Висвітлення діяльності районної ради
Розділ 12. Співпраця районної ради та райдержадміністрації
12.1. Економіка
12.2. Житлово-комунальне господарство
12.3. Податково-бюджетна політика
12.4. Соціальний захист населення
12.5. Гуманітарна сфера
Висновки
Головні завдання на 2012 рік

ПЕРЕДМОВА
Шановні депутати та учасники пленарного засідання. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачає щорічний звіт голови районної ради. Пройшов перший рік діяльності Білопільської районної ради шостого скликання. Він був непростим як для всієї держави, так і для району зокрема. Події світового і загальнодержавного масштабу постійно вносили свої корективи в соціально-економічне та політичне життя регіону.
Виступаючи на засіданні Ради регіонів, Президент України В.Ф. Янукович укотре зазначив на незворотність здійснюваних у державі реформ. І головною з них повинна стати реформа місцевого самоврядування. Її мета – формування дієздатної низової ланки. Основою реформування визначаються саме територіальні громади, відпрацьовується новий алгоритм конституційно-правового регулювання відносин у сфері місцевого самоврядування.
У своїй діяльності ми постійно відчували підтримку держави, обласної державної адміністрації, обласної ради, районної державної адміністрації, депутатів районної, міських, селищних та сільських рад, їх виконкомів, голів рад, керівників підприємств, установ, організацій району.
Важливе місце в реалізації першочергових завдань поліпшення життя громадян займало об’єднання зусиль районних осередків політичних партій, громадських та профспілкових організацій, релігійних громад на реалізацію соціально-економічної програми розвитку району.
Завдяки такій діяльності минулий рік став ще однією сходинкою в розвитку району. Виклики в економіці, соціальній сфері, політиці були певним випробуванням для самоврядної влади на здатність працювати в складних умовах, проявляти при цьому відповідальність і професіоналізм. Депутати їх вирішували завдяки простому, але досить надійному правилу – протистояти усім негараздам можна тільки разом.
Сьогоднішній звіт допоможе більш якісно побудувати подальшу роботу як мою особисто, так і кожного депутата зокрема та районної ради в цілому, визначити орієнтири в подальшій роботі, сприятиме реалізації Ваших настанов і рекомендацій, наказів жителів району.

РОЗДІЛ 1. ДЕПУТАТСЬКИЙ СКЛАД РАДИ
Джерелом місцевого самоврядування виступає природне право про справедливість, що втілюється в загальнолюдських принципах свободи та рівності. Сільські, селищні, міські та районна ради мають власні повноваження, визначені законом. У межах своїх повноважень вони здійснюють ініціативи, пристосовуючи їх до місцевих умов. Організаційна автономія полягає в тому, що органи місцевого самоврядування ієрархічно не підпорядковані іншим суб’єктам влади. Формування та використання місцевих фінансових ресурсів, які знаходяться в розпорядженні місцевого самоврядування, здійснюється ними самостійно. Звідси випливає головне завдання – зміцнення основ народовладдя через підтримку місцевого самоврядування як однієї з підвалин демократичного ладу. Це призведе до переходу від централізованого державного управління до самостійного вирішення значної частини суспільних справ.
30 жовтня 2010 року на місцевих виборах до складу рад району обрано 484 депутати, у тому числі до сільських, селищних та міських рад – 428. До районної ради обрано 56 депутатів, із них 28 депутатів по мажоритарних округах і 28 – по виборчих списках політичних партій. Серед депутатів: 22 особи від Партії регіонів, 14 – від партії «Народний союз «Наша Україна», 9 – від Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», 5 – від партії «Фронт змін», 2 – від Комуністичної партії України, 2 – від Народної Партії, 1 – від партії «Сильна Україна», 1 – від партії «За Україну».
Вищу освіту мають 50 депутатів; 29 – обрані вперше; 14 – жінок; 21 – спеціалісти народного господарства; 28 – керівники різного рівня; 5 – підприємці. Хоча депутати представляють різні політичні партії, усі вони при розгляді питань вносять ділові пропозиції, а при прийнятті рішень працюють консолідовано й виважено. У відповідності до статті 27 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» у складі депутатського корпусу зареєстровані фракції: «Партія регіонів» – 22 депутати, «Народний союз «Наша Україна» – 14, Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» – 9, «Фронт змін» – 5. Депутатські фракції працюють відповідно до партійного членства, а значить, політичних поглядів і створюють умови для реалізації прав та виконання обов’язків депутатів, передбачених чинним законодавством. Між собою фракції здійснюють пошук спільних інтересів у зв’язку з потребами виборців.
Досвід показує, що депутати місцевих рад можуть діяти лише на основі тісних зв'язків з населенням, територіальною громадою. Виборці довіряють свою долю відповідним радам, але ж і вони мають право розраховувати на належну віддачу. Тому працівники органів місцевого самоврядування, як ніхто інший, повинні відчувати на собі всю серйозність і відповідальність за довірену справу. Однією з найважливіших вимог до депутатів різних рівнів є налагодження ефективного зв'язку з виборцями, відстоювання їх інтересів, розв’язання невідкладних проблем територіальної громади. Депутати взяли на себе відповідальність за вирішення складних проблем управління територією, економікою, бюджетом, соціальним розвитком. Усі депутати райради турбуються про вирішення нагальних проблем виборців.
Таким чином, ведучою силою в районній раді стали її депутати. Сьогодні можна стверджувати, що депутати районної ради – це висококваліфіковані фахівці, які добре обізнані з проблемами, а головне – спроможні відстоювати інтереси своїх виборців і району в цілому.

РОЗДІЛ 2. ПЛЕНАРНА РОБОТА
Районна рада, відповідно до вимог статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», проводила свою роботу сесійно. За звітний період відбулося 11 сесій районної ради, у тому числі – 15 пленарних засідань. На сесіях затверджувався регламент ради; план роботи та звіт про його виконання; заслуховувалися звіти керівників комунальних установ ради; розглядалися запити депутатів та приймалися рішення по них; достроково припиняли повноваження депутата ради; затверджували програму соціально-економічного та культурного розвитку району, заслуховували звіти про її виконання; затверджували районний бюджет та вносили зміни до нього, розглядалися звіти про його виконання; розподіляли передані з державного бюджету кошти у вигляді дотацій, субвенцій; вирішували питання передачі в оренду об'єктів комунальної власності; делегували районній державній адміністрації окремі повноваження ради; запланували розгляд звіту голови районної державної адміністрації про виконання програми соціально-економічного розвитку, бюджету, рішень ради із зазначених питань; заслуховували інформації прокурора та керівника органу внутрішніх справ про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на території району; розглядали і вирішували інші питання. План роботи районної ради виконаний. Робота районної ради велася згідно із затвердженим регламентом.
Повноваження ради реалізувалися шляхом прийняття відповідних рішень, яких за звітний період ухвалено 185. За структурою вони розподілилися так: питання соціального-економічного розвитку і підприємництва, у тому числі бюджетні та земельні – 41; правові – 36; використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст – 35; освіти, культури, молодіжної політики, фізичної культури і спорту – 9; охорони здоров’я, материнства та дитинства – 8; соціального захисту населення – 4; інші – 52.
Крім того, на сесіях районної ради прийнято 22 цільові програми:

№ з/п

Назва цільової програми

Сесія, засідан.

Дата засідання

1

Програма підтримки діяльності Білопільської районної організації ветеранів на 2011 рік

2, 1-ше

06.12.10

2

Програма «Соціальний захист громадян похилого віку, ветеранів війни, інвалідів, хворих, які нездатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги на 2011-2015 роки»

2, 2-ге

24.12.10

3

Програма роботи з обдарованою молоддю на 2011-2015 роки

2, 2-ге

24.12.10

4

Програма «Шкільний автобус на 2011-2015 роки»

2, 2-ге

24.12.10

5

Програма збереження та використання об’єктів культурної спадщини Білопільського району на 2011-2015 роки

2, 2-ге

24.12.10

6

Програма підтримки малого підприємництва в Білопільському районі на 2011-2012 роки та її виконання за 2009-2010 роки

2, 2-ге

24.12.10

7

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства на 2011-2014 роки

2, 2-ге

24.12.10

8

Програма фінансування заходів по проведенню призову громадян України на строкову військову службу на території Білопільського району на 2011-2013 роки

2, 2-ге

24.12.10

9

Програма підтримки жителів району, які перебувають у скрутних життєвих обставинах на 2011 рік

2, 2-ге

24.12.10

10

Програма фінансування заходів із відзначення Почесною грамотою Білопільської районної державної адміністрації на 2011рік

2, 2-ге

24.12.10

11

Програма економічного та соціального розвитку району на 2011 рік

2, 3-тє

30.12.10

12

Програма «Цукровий діабет на 2011-2013 роки»

2, 3-тє

30.12.10

13

Програма фінансування комунальної установи Білопільської районної ради «Білопільський районний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» на 2011 рік

2, 3-тє

30.12.10

14

Програма забезпечення профілактики ВІЛ – інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2011-2013 роки

3

08.02.11

15

Програма «Молодь Білопільщини на 2011 рік»

3

08.02.11

16

Програма культурно-мистецьких та громадських заходів на 2011 рік

4, 1-ше

10.03.11

17

Програма підвищення енергоефективності в Білопільському районі на 2011-2015 роки

4, 1-ше

10.03.11

18

Програма розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року

5

19.04.11

19

Програма боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року

5

19.04.11

20

Програма розвитку духовності, захисту моралі та формування здорового способу життя на 2011-2015 роки

5

19.04.11

21

Програма інформатизації Білопільського району на 2011-2012 роки

6

31.05.11

22

Районна комплексна програма «Медичні кадри на 2011-2020 роки»

9

09.09.11


Депутати мали можливість завчасно ознайомитися з проектами рішень та довідковими матеріалами, щоб внести свої пропозиції, належно підготуватися до сесії. Усі пропозиції узагальнювалися, обговорювалися на засіданнях президії районної ради та узгоджувалися з постійними комісіями. На сесіях відбувалося обговорення піднятих питань та вносилися конкретні пропозиції щодо подальшої їх реалізації.
За звітний період на пленарних засіданнях розглянуто 38 рішень у порядку контролю за їх виконанням. Під час підготовки проектів рішень, їх ухвалення на сесіях керівництво районної ради, райдержадміністрації, їх відділи та управління працювали в правовому полі, неухильно дотримуючись вимог чинного законодавства України. Про це свідчить той факт, що жодне рішення районної ради не було опротестоване та відмінене. Зокрема, у даний час на контролі знаходиться 72 рішення ради, у тому числі 67 програм.
Таким чином, пленарна діяльність районної ради забезпечила прийняття та створення сприятливих умов для реалізації першочергових завдань щодо виконання програми економічного та соціального розвитку району для подальшого просування на шляху стабілізації.

РОЗДІЛ 3. ПРЕЗИДІЯ ЯК ДОРАДЧИЙ ОРГАН РАДИ
Президія районної ради була дорадчим органом ради, який попередньо готував узгоджені пропозиції та рекомендації з питань, що передбачалися внести на розгляд сесії районної ради. У своїй діяльності президія керувалася Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положенням про Президію районної ради.
Участь у засіданнях президії брали члени президії та запрошені спеціалісти, керівники районних осередків політичних партій, підприємств, установ, організацій. Найчастіше на засідання запрошувалися: Винокуров В.П. – голова РДА; Нікітенко О.В. – начальник фінансового управління РДА; Нестерович О.В. – заступник начальника відділу освіти РДА та Сутула Г.Д. – начальник відділу Держкомзему в районі.
Президія приділила значну увагу обговоренню конструктивних рішень з питань: «Про Програму підвищення енергоефективності в Білопільському районі на 2011-2015 роки», «Про радіомовлення в районі», «Про оптимізацію ліжкового фонду та реорганізацію лікувально-профілактичних закладів району», «Про інформатизацію Білопільського району на 2011-2012 роки”. Активну участь члени президії взяли в обговоренні питань: «Про виділення коштів на утримання Путивльської міської рятувально-водолазної служби на виконання рятувально-водолазних робіт», «Про інформацію прокурора Білопільського району та начальника РВ УМВС України в Сумській області про стан законності, боротьби зі злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на території району, виконання Районної комплексної програми боротьби зі злочинністю та профілактики правопорушень на 2009-2011 роки», «Про районну комплексну програму «Медичні кадри на 2011-2020 роки», «Про затвердження районної програми розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року» та інші. Проводився аналіз виконання районних програм, зокрема «Про роботу з обдарованою молоддю на 2006-2010 роки», «Шкільний автобус на 2007-2010 роки», «Збереження та використання об’єктів культурної спадщини Білопільського району на 2006-2010 роки». Неодноразово детально розглядалися питання про затвердження технічної документації з нормативно-грошової оцінки земельних ділянок. При обговоренні таких питань у першу чергу зверталася увага на врахування інтересів жителів територіальних громад, стан екологічної безпеки населених пунктів.
В обговоренні та прийнятті рішень із найбільш актуальних проблем активну участь брали члени президії районної ради: Клименко Ніна Андріївна – голова постійної комісії з питань регламенту, законності правопорядку, депутатської етики, розвитку місцевого самоврядування та територіального устрою; Хом’як Андрій Петрович – голова постійної комісії з питань охорони здоров’я, материнства, дитинства, прав жінок та соціального захисту населення; Андрійчук Ганна Іванівна – голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів, планування соціально-економічного розвитку району, ринкових реформ, управління об’єктами права комунальної власності, інвестиційної політики та розвитку підприємництва; Христій Юрій Григорович – голова постійної комісії з питань молоді, освіти, культури, спорту та туризму; Панікар Віктор Сергійович – голова постійної комісії з питань промисловості, транспорту, зв'язку, будівництва, житлово-комунального та дорожнього господарства, архітектури та надзвичайних ситуацій; Лісовенко Микола Михайлович – голова постійної комісії з питань агропромислового комплексу, регулювання земельних відносин і водних ресурсів, соціального розвитку села, охорони навколишнього природного середовища.
Таким чином, президія районної ради виконувала функції дорадчого органу ради, сприяла здійсненню радою взаємодії та взаємозв’язків із територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування.

РОЗДІЛ 4. ВИКОНАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ПОСТІЙНИМИ ДЕПУТАТСЬКИМИ КОМІСІЯМИ
Рішенням районної ради шостого скликання від 26.11.2010 року створено шість постійних депутатських комісій. За дорученнями ради, голови ради, власною ініціативою комісії розглядали найбільш важливі та невідкладні питання, які потребували негайного вирішення депутатським корпусом, керівниками всіх рівнів. Усього проведено 64 засідання постійних комісій.
Постійна комісія з питань бюджету, фінансів, планування соціально-економічного розвитку, ринкових реформ, управління об’єктами права комунальної власності, інвестиційної політики та розвитку підприємництва (голова комісії Андрійчук Ганна Іванівна) за звітний період провела 11 засідань, на яких розглянуто 185 питань. Важлива увага приділялася затвердженню районного бюджету, внесенню змін до нього та кошторисів бюджетних установ, виконанню бюджету за кожний квартал, затвердженню програми економічного та соціального розвитку, звітам про її виконання. Розглядалося виконання Програми підтримки малого підприємництва та вносились пропозиції щодо поліпшення економічного стану підприємств, виділення та використання бюджетних коштів на проведення капітальних ремонтів, додаткової дотації на утримання бюджетних установ. Комісія брала участь у бюджетному плануванні та здійснювала контроль за виконанням місцевого бюджету, фінансуванням заходів, передбачених програмами, а також опікувалася діяльністю підприємств, об'єднань, організацій, установ щодо їх фінансування з місцевого бюджету на різні заходи. Крім того, комісія брала участь у спільних засіданнях постійних комісій районної ради. Члени комісії входять до складу інших комісій при районній державній адміністрації, які створені для вирішення актуальних проблем, що стосуються діяльності району.
Постійна комісія районної ради з питань агропромислового комплексу, регулювання земельних відносин і водних ресурсів, соціального розвитку села, охорони навколишнього природного середовища (голова комісії Лісовенко Микола Михайлович) за звітний період провела 11 засідань, на яких розглянули 140 питань. Окрім сесійних питань, комісія розглядала планові питання, а також звернення, доручення, які стосувалися питань агропромислового розвитку. Комісія розглядала питання про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок: під водним об’єктом, яка передається в оренду шляхом проведення аукціону, для здійснення підприємницької діяльності (рибогосподарських потреб) із земель водного фонду державної власності на території Павлівської сільської ради; на території Воронівської сільської ради, яка надається в оренду ФГ «Воронівський лан» для іншого сільськогосподарського використання; яка надається в оренду ПАТ «Бель Шостка Україна» для переробної промисловості на території Жовтневої селищної ради; які надаються в оренду для іншого сільськогосподарського призначення на території Товстянської, Куянівської та Верхосульської сільських рад. Активну участь у роботі постійної комісії брали депутати: Лісовенко М.М., Гребенюк О.Л., Хацько О.В., Іщенко О.М., Пасько С.М., Кривохижа В.О.
Постійна комісія з питань промисловості, транспорту, зв'язку, будівництва, житлово-комунального, дорожнього господарства, архітектури та надзвичайних ситуацій (голова комісії Панікар Віктор Сергійович) за звітний період провела 12 засідань. Крім планових питань, на кожному засіданні комісії узгоджувався порядок денний і проекти рішень, які вносилися на пленарні засідання районної ради. У порядку контролю комісія розглянула такі питання: «Про хід виконання рішення районної ради від 29.03.2007 року «Про програму підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів у бюджетній сфері району на 2007-2010 роки» та про доцільність прийняття програми на новий термін», «Про хід виконання рішення районної ради від 30.12.2008 року «Про програму благоустрою населених пунктів району на 2009-2011 роки» та інші. Одним з важливих питань, яке неодноразово розглядалося комісією, є рух автобусів та маршрутних таксі до населених пунктів. У засіданнях комісії брали участь представники районної державної адміністрації, засобів масової інформації, відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства РДА, перевізники. Для більш ефективного перевезення пасажирів у часи пік рекомендовано залучити додаткові транспортні засоби. Результати проведеної роботи опубліковано на сторінках районної газети. Протягом року члени комісії вели роботу в округах, розглядали звернення виборців, проводили особистий прийом громадян за місцем проживання, звітували про свою діяльність перед виборцями, брали участь у роботі сесій рад. Найбільш активну участь у роботі постійної комісії взяли Панікар В.С., Мальченко М.П., Крятов М.І., Дорошенко С.А.
Постійна комісія з питань охорони здоров’я, материнства, дитинства, прав жінок та соціального захисту населення (голова комісії Хом’як Андрій Петрович) провела 11 засідань, на яких розглянуто 126 питань, із них 119 –щодо розгляду та узгодження порядку денного пленарних засідань районної ради та 7 планових і позапланових питань, а саме: «Про хід виконання рішення районної ради від 20.05.2008 року «Про районну комплексну програму «Репродуктивне здоров'я нації до 2015 року в районі»; «Про хід виконання рішення районної ради від 07.10.2009 року «Про районну цільову програму «Соціальна підтримка осіб з обмеженими можливостями на 2009-2015 роки» та інші. Готуючи до розгляду на сесію районної ради 19.04.2011 року Програму боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року, на засіданні комісії детально розглядалися проблеми, які потрібно вирішити, а саме: забезпечення оглядових кабінетів медичних закладів необхідною діагностичною апаратурою, підвищення рівня підготовки медичних працівників з онкологічних спеціальностей та інше. Члени комісії брали участь у зборах громадян за місцем проживання, сесіях та засіданнях виконкомів сільських, селищних, міських рад, різноманітних урочистих та святкових заходах, вели прийом громадян згідно закріплення за населеними пунктами. В обговоренні і прийнятті рішень з найбільш актуальних проблем активну участь брали члени комісії: Мартиненко Ю.І., Сіденко І.О. і її голова Хом'як А.П.
Постійна комісія з питань молоді, освіти, культури, спорту та туризму (голова комісії Христій Юрій Григорович) провела 10 засідань, на яких розглянуто 165 питань. На постійному контролі комісії знаходиться 17 рішень районної ради. Важливу увагу комісія приділяла розгляду проектів галузевих програм: «Про виконання районної Програми «Шкільний автобус», «Про виконання районної Програми подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2007-2010 роки» та іншим. На засіданнях комісії в порядку контролю розглянуто хід виконання програм: «Про хід виконання районної Програми підтримки розвитку дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей на 2008-2012 роки», «Про виконання районної Програми роботи з обдарованою молоддю на 2006-2010 роки» та про доцільність прийняття програми на новий термін та інші. Детально опрацьовані матеріали на сесію районної ради з питань: «Про затвердження мережі дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладів Білопільського району на 2011-2012 навчальний рік», «Про реорганізацію Білопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3» та інші. У своїй роботі комісія активно співпрацювала з міськими, селищними, сільськими головами, іншими постійними комісіями, посадовими особами райдержадміністрації, депутатами обласної ради. В обговоренні та прийняті рішень активну участь брали члени комісії: Ткаленко О.М., Котенко В.В., Цирулик В.М. та її голова Христій Ю.Г.
Постійна комісія з питань регламенту, законності, правопорядку, депутатської етики, розвитку місцевого самоврядування та територіального устрою (голова комісії Клименко Ніна Андріївна) провела 9 засідань, на яких розглянуто 16 питань, опрацьовано 123 проекти рішень порядку денного пленарних засідань сесій районної ради: «Про стан пожежної безпеки на території району та заходи по її поліпшенню»; «Про стан дорожнього травматизму в районі та заходи по його профілактиці»; «Про інформацію прокурора Білопільського району Жерьобкіна В.Д., начальника РВ УМВС України в Сумській області Омельченка М.П. про стан законності, боротьби зі злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на території району; виконання Районної комплексної програми боротьби зі злочинністю та профілактики правопорушень на 2009-2011 роки» та інші. Депутати вели прийом громадян згідно закріплення за населеними пунктами району. На даний час жодне з рішень, опрацьованих комісією, не скасовано в судовому порядку як незаконне. У своїй роботі постійна комісія активно співпрацює з іншими постійними комісіями, депутатами районної ради, районною державною адміністрацією, іншими організаціями та особами, депутатами обласної ради, народними депутатами України. Депутати, які входять до складу постійної комісії, беруть участь у загальних зборах громадян за місцем проживання, сесіях та засіданнях виконкомів сільських, селищних, міських рад, різноманітних урочистих та святкових заходах, нарадах тощо.
Таким чином, постійні комісії районної ради провели значну роботу щодо розгляду актуальних питань життєдіяльності. Відповідно до норм законодавства, комісії попередньо опрацьовували проекти рішень з питань, які вносились на розгляд пленарних засідань, розглядали питання відповідно до плану роботи комісій, контролювали виконання прийнятих рішень.

РОЗДІЛ 5. РОЛЬ ВИКОНАВЧОГО АПАРАТУ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ
Виконавчий апарат районної ради у своїй практичній діяльності керувався Конституцією України, Законами України, Указами Президента України, Постановами Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, забезпечував здійснення повноважень ради і діяв на підставі регламенту районної ради та регламенту роботи виконавчого апарату.
З метою підвищення ефективності діяльності, оперативного вирішення проблемних питань, організаційно-методичного, консультативного та інформаційного забезпечення функціонування постійних комісій за кожною з них закріплено відповідального працівника виконавчого апарату. Виконавчий апарат районної ради повідомляв про час та основні питання, що планувалися до розгляду на сесіях, у районній газеті «Білопільщина». Повідомлення про скликання сесії та проекти рішень розміщувалися на сайті районної ради. З прийняттям Закону України «Про доступ до публічної інформації» вживаються відповідні заходи щодо його реалізації.
Саме виконавчий апарат постійно працює над наповненням сайту районної ради, на якому можна оперативно ознайомитися з повідомленнями про скликання пленарних засідань сесій, проектами рішень, внести свої пропозиції та доповнення. Після проведення сесій прийняті рішення розміщуються на сайті. Кожен користувач сайту має змогу простежити шлях від пропозицій до прийняття рішень районною радою. Кількість і якість інформацій за останній рік зросли, а кількість і тематика фотографій у рубриці «Фотогалерея» подвоїлися. Офіційний сайт допомагає забезпечувати прозорість діяльності районної ради, доводити до громадян актуальні та термінові повідомлення.
Ураховуючи значні зміни в чинному законодавстві щодо удосконалення діяльності органів місцевого самоврядування виконавчим апаратом ради проводяться семінари-навчання сільських, селищних, міських голів та їх секретарів. Вони відбувалися щомісячно з розглядом актуальних питань реалізації повноважень органів місцевого самоврядування, а саме: забезпечення та розвитку територій, основні положення адміністративної реформи, особливості формування та виконання місцевих бюджетів в умовах дії нового Бюджетного кодексу, підходи до складання програм економічного та соціального розвитку на рік, формування місцевого бюджету на новий фінансовий рік, перспективи та наслідки запровадження ринку земель сільськогосподарського призначення, застосування чинного законодавства в питаннях доступу до публічної інформації, практичені аспекти реалізації нового антикорупційного законодавства та інші.
З метою підвищення професіоналізму й творчої активності посадових осіб органів місцевого самоврядування 10 листопада 2011 року проведено перший етап конкурсу «Краща посадова особа органів місцевого самоврядування». У ньому взяли участь 18 представників сільських, селищних, міських рад та виконавчого апарату районної ради в номінаціях «Кращий сільський, селищний, міський голова» (5 учасників), «Краща посадова особа сільської, селищної, міської ради» (11), «Краща посадова особа виконавчого апарату районної ради» (2). Для проведення конкурсу створений організаційний комітет, яким проведено чотири засідання, доведена інформація до сільських, селищних, міських рад, визначені учасники, підготовлені приміщення для проведення конкурсних завдань. Після виконання учасниками всіх конкурсних завдань, оргкомітет визначив переможців у кожній номінації.
Здійснюється діяльність щодо збору та узагальнення інформації про позитивний досвід роботи органів місцевого самоврядування. Така інформація, з метою популяризації досвіду, розміщується на сторінках Офіційного вісника Сумської обласної ради.
Таким чином, виконавчий апарат здійснював організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів та депутатів.

РОЗДІЛ 6. ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН ТА РОБОТА З ДОКУМЕНТАМИ
Діяльність районної ради зі зверненнями громадян займає особливе місце. Вона спрямована на дотримання конституційних прав громадян на звернення та обов’язкове отримання обґрунтованих відповідей. При цьому районна рада проводила цю роботу відповідно до Законів України: «Про звернення громадян», «Про публічну інформацію» та інших законодавчих актів.
На особистому прийомі керівництвом районної ради було прийнято 143 громадян. Прийоми проводились і за місцем проживання. Усі звернення розглянуті вчасно та в установлені терміни, 87 відсотків порушених питань вирішено позитивно, на інші – надано фахові роз’яснення. Аналіз піднятих проблем свідчить про те, що громадяни звертаються з питань поліпшення автобусного сполучення, отримання державних актів на землю, працевлаштування, соціальної допомоги, газифікації населених пунктів тощо. За цей період до районної ради надійшло 17 письмових звернень громадян, із яких 79 відсотків проблем вирішено належним чином. Нерідко звернення розглядаються безпосередньо на місці. До їх розгляду залучаються посадові особи, які безпосередньо відповідають за вирішення питань, депутати і заявники. У цих зверненнях переважають питання соціального захисту, житлово-комунального забезпечення, дотримання законності, охорони здоров’я та інші.
Документообігу та виконавській дисципліні у виконавчому апараті приділяється постійна увага. Важливим у роботі апарату є опрацювання документів, яких на адресу голови ради за звітний період надійшло 801, у тому числі з вищестоящих органів: керівництва обласної державної адміністрації та обласної ради – 170; управлінь та відділів обласної державної адміністрації та обласної ради – 20; управлінь та відділів райдержадміністрації – 126; міських, селищних та сільських рад – 80; інших – 405. Виконавчий апарат підготував і направив 670 листів до різних органів державної влади, підприємств, організацій, у тому числі до керівництва обласної державної адміністрації, обласної ради – 79; управлінь та відділів обласної державної адміністрації і обласної ради – 21; управлінь та відділів райдержадміністрації – 72; міських, селищних та сільських рад – 38; інші – 460. У зв’язку з тим, що 698 документів потребували організації виконання, вони взяті на контроль і виконані в установлені терміни. Усі інформації надані в установлені терміни, порушень виконавської дисципліни не було.
Таким чином, виконавчий апарат районної ради забезпечив належний рівень роботи зі зверненнями громадян та документообіг у районній раді відповідно до чинного законодавства.

РОЗДІЛ 7. ПРИЙОМ ГРОМАДЯН ДЕПУТАТАМИ
Прийом громадян депутатами районної ради проводився у відповідності до графіків прийому, розроблених та погоджених сільськими, селищними міськими радами. Їх виконавчі апарати забезпечували реєстрацію та облік пропозицій, заяв, скарг, що надходили від громадян під час особистих прийомів депутатами, та щоквартально передавали до виконавчого апарату районної ради узагальнену інформацію про прийом громадян відповідного виборчого округу.
Голова районної ради здійснює особистий прийом громадян як у районній раді, так і в сільських, селищних, міських радах, школах, лікарнях, закладах культури та за місцем проживання громадян. Усього проведено 68 прийомів. Більшість питань, з якими звертаються виборці, стосуються соціального забезпечення, ремонту доріг, відкриття нових робочих місць, розширення й створення нових виробничих потужностей як у галузі промисловості, так і в агропромисловому комплексі, додаткового виділення коштів на ремонт закладів освіти, охорони здоровя і культури, газифікації населених пунктів. Уносилися пропозиції щодо поліпшення діяльності органів місцевого самоврядування та виконавчої влади. Позитивно вирішено 186 питань, на контролі залишилось 27 питань.
Депутатами районної ради, закріпленими за сільськими, селищними, міськими радами, проводилася робота зі зверненнями громадян. Проведено 198 особистих прийомів громадян, на яких розглянуто 647 звернень. До депутатів звернулися 346 – інвалідів, пенсіонерів, учасників бойових дій; 29 – багатодітних сімей, одиноких матерів; 75 – молодь та студенти; 43 – колективні звернення; інші – 154. Позитивно було вирішено 535 питань, на контролі залишаються 112. Найбільше турбують земельні питання, зокрема про виплату та збільшення орендної плати за паї, особливості земельного законодавства щодо передачі земель в користування громадянам, землеустрій. Жителів хвилюють питання ремонту доріг, благоустрою населених пунктів, проблеми житлово-комунального господарства, працевлаштування, освіти, газифікації та інші. Багато питань стосувалося виплати компенсацій громадянам, котрі належать до категорії «діти війни». Чимало клопотань громадян стосувалося освітлення вулиць.
Проблемні питання життєдіяльності нам допомагають вирішувати депутати Сумської обласної ради, закріплені за нашим районом. Це Салманов А.Ф., Павлюк П.О. та Поляков Г.М. Депутат обласної ради від фракції «Партії регіонів» – Салманов А.Ф. проводив особистий прийом громадян у Білопільській районній раді, Білопільській ЗОШ-інтернаті І-Ш ст., с. Вири та смт. Жовтневе на території Жовтневого цукрового заводу. Розглянуто 62 питання. Порушені громадянами питання щодо надання допомоги ветеранам Великої Вітчизняної війни, закупівлі спортивного інвентаря, придбання путівок у табір «Дружба», ремонту огорожі школи-інтернату депутатом виконані. Депутат обласної ради від фракції «Партії регіонів» Павлюк П.О. провів зустрічі з громадянами у Білопільській районній раді, смт. Жовтневе, с. Вири, с. Річки. На особистому прийомі побувало 48 громадян. Було порушено ряд питань, а саме: лікування в Сумській обласній клінічній лікарні, Білопільській ЦРЛ, забезпечення автотранспортом Вирівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини, ремонту водогону, пільгове забезпечення медикаментами, ремонт доріг та інші. З метою вирішення порушених питань депутатом обласної ради Павлюком П.О. були підготовлені депутатські запити та звернення до відповідних управлінь та відділів обласної та районної державних адміністрацій. Переважна більшість із них виконана, деякі знаходяться в стадії вирішення. Депутат обласної ради від фракції КПУ Поляков Г.М. проводив особистий прийом громадян у Білопільській міській раді, с. Горобівка, с. Павлівки, в Атинському будинку-інтернаті. На прийомі побувало 36 громадян. Були порушені питання надання матеріальної допомоги, виплати доплат до пенсії «дітям війни» та інші. Частина піднятих питань вирішено, останні знаходяться в процесі вирішення. Депутатами районної ради та виконавчим апаратом напрацьовується досвід щодо покращення роботи в організації прийому громадян.
Таким чином, у цілому депутати районної ради активно розглядали пропозиції, заяви, скарги громадян, які надходили до них, вивчали причини, які їх породжують, уживали заходи щодо їх своєчасного обґрунтованого вирішення.

РОЗДІЛ 8. УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ
Діяльність центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» проводилася на виконання районної програми «Розвитку фізичної культури і спорту на 2007-2011 роки» та у відповідності до Єдиного календарного плану спортивних змагань і спортивно-масових заходів на 2011 рік. Проведено 27 районних масових спортивних заходів, збірні команди взяли участь у шести обласних спортивних заходах, у яких задіяно близько трьох тисяч учасників, на що було використано 48064,0 грн. Збірна команда з футболу «Авангард» брала участь у чемпіонаті обласної організації ВФСТ «Колос» і виборола 3 місце. На базі районного центру стабільно функціонують: тренажерний зал, який відвідують близько 150 осіб різних вікових категорій, вихованці відділення легкої атлетики ДЮСШ, один раз на тиждень в залі проводяться заняття для осіб з обмеженими фізичними можливостями; музей спортивної слави Білопільщини, який постійно поповнюється новими експонатами та матеріалами.
Трудовий архів забезпечує збір, збереження й використання документів з особового складу ліквідованих установ, підприємств, організацій. Для забезпечення роботи в установі створені відповідні умови. Основними джерелами фінансування діяльності установи є кошти сільських, селищних та міських рад, надання платних послуг і благодійна допомога. За 10 місяців 2011 року використано 95799,0 грн., надано платних послуг на суму 4961,0 грн., проведено громадських робіт – на 12291,0 грн. В установі налічується 80 фондів документів, у яких зберігається 22768 справ, понад 11 млн. 403 тис. документів. Видано 1150 довідок соціально-правового характеру. Проведена робота по реконструкції 1600 справ. Завершена робота по удосконаленню та переробці описів документів, які перенесені на електронні носії. У жовтні додатково виділено приміщення, площею 19 квадратних метрів, в якому розміщені документи Білопільського машинобудівного заводу.
Радіомовлення «Вир» здійснює свою діяльність за рахунок коштів, отриманих від господарської діяльності. Графік виходу програм та тематичне спрямування регламентовані ліцензією Національної ради з питань радіо та телебачення: інформаційні, культурологічно-просвітницькі, дитячі, інші. Ефірний час – 2 години 05 хв., сітка мовлення: вівторок, четвер 6.30 – 6.44, 11.40 – 11.59; неділя – 14.00 – 14.59. На мережі дротового мовлення працює 2800 радіоточок на території 18 сільських та міських рад. Раз на місяць виходять просвітницькі програми «Лікар радить..», «Сторінки історії» та інші. Цикл програм культурологічної тематики «Із витоків духовності» розповідає про звичаї рідного краю, щотижневі рубрики «Поетичний рядок цього дня» та «Співають земляки» знайомлять з творчістю самодіяльних митців. У циклі програм «Серця, зігріті любов’ю» обговорювалися проблеми виховання дітей. Розважальні програми, рекламна, довідкова продукція сприяє господарській діяльності. За її результатами надійшло коштів в сумі 34080,0 грн., від платних послуг – 4445,0 грн.
Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів у групах ранньої, підліткової та трудової реабілітації надає реабілітаційні послуги: соціальні, психологічні, педагогічні, медичні, з професійної орієнтації та трудової реабілітації, культтерапія та арттерапія. У районі налічується 139 дітей-інвалідів, центр відвідують 19 чол., із них 15 – діти-інваліди від 2 до 18 років, 4 – молоді інваліди (старше 18 років) та 3 знаходяться на домашньому патронаті. Проводяться заняття, вихованці займаються в гуртках. Діти групи ранньої реабілітації отримують гаряче харчування за рахунок місцевого бюджету. Вихованці відвідують тренажерний зал КУ БРР «Спорт для всіх». Спеціальним автотранспортом діти підвозяться до центру згідно графіка. Працівники центру двічі на місяць виїжджають до сільської місцевості, а саме: смт Жовтневе, смт Улянівка, с. Ганнівка-Вирівська, с. Воронівка. Стало традицією проведення акцій «Діти-дітям» учнями ЗОШ № 1, ЗОШ № 2 м. Білопілля. Волонтерський загін «Надія» ліцею залізничного транспорту надає допомогу та послуги трьом дітям-інвалідам. Діти-інваліди беруть активну участь у районних та обласних заходах. Робота центру висвітлюється на сторінках газети «Білопільщина» та радіомовленні «Вир».
Центральна районна лікарня працює над покращенням медичного обслуговуванню населення. Колектив медичних працівників нараховує 770 чоловік, у тому числі 99 лікарів, 330 осіб середнього медперсоналу, 172 чоловіки молодшого та 169 осіб обслуговуючого персоналу. Не укомплектовані 31 лікарська посада, у тому числі в Павлівській СЛА, Вирівській АЗПСМ. Бобрицька АЗПСМ укомплектована лише лікарем-стоматологом. Залишаються вакантними посади медичних працівників фельдшерських пунктів сіл Терещенки, Штанівка, Мороча, Луциківка. Витрати бюджетних коштів із розрахунку на 1 жителя складають 381,99 грн. проти 359,18 грн. в аналогічному періоді минулого року.
Проведені комплексні медичні огляди інвалідів Великої Вітчизняної війни та осіб, які потерпіли внаслідок аварії на ЧАЕС. Показник захворюваності населення всіма формами туберкульозу становить 39,2 на 100 тис. населення, у минулому році – 38,8 при середньообласному – 39,1. Смертність від туберкульозу становить 14,9 на 100 тис. населення, у минулому році – 15,6, середньообласний показник – 11,6. План флюорографічного обстеження виконано на 84,9 % від річного. Туберкуліно-діагностикою охоплено 847 осіб на 1000 дитячого населення (при середньообласному – 518).
Архітектурно-планувальне бюро готує завдання на проектування та «будівельні паспорти» на проектування та будівництво об’єктів житлово-громадського призначення і інше. Розрахунки за виконані роботи та послуги виконуються на основі базових показників вартості робіт із застосуванням відповідних коефіцієнтів. Підприємство своєчасно здійснює бухгалтерський облік, веде статистичну звітність. Виготовлено 17 містобудівних умов, обмежень на будівництво та реконструкцію об’єктів. Видано будівельних паспортів – 94, з них: будівництво житлових будинків – 21, будівництво гаражів – 33, господарських будівель – 20, прибудова до житлового будинку – 19, установка кіосків – 1. Крім того, будівництво водопровідних мереж та каналізації – 31, проектів на планування в квартирах – 12. Обстежено 27 земельних ділянок для розміщення житлових будинків та 10 самовільних забудов, на яких підготовлено матеріали на сесії та виконкоми міських та селищних рад. На рахунок бюро надійшло 123,5 тис. грн. Витрати на заробітну плату з нарахуваннями, господарські витрати – 103,3 тис. грн. Перераховано до бюджету 6,5 тис. грн. Усі податки сплачувалися вчасно. Надійшло 170 письмових звернення громадян.
Таким чином, управління комунальними закладами здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.

РОЗДІЛ 9. ВИКОРИСТАННЯ СПІЛЬНОГО МАЙНА ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
Майно спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району сформовано в процесі розмежування державної й комунальної власності. Укладено 74 договори найму майна. Загальна площа оренди складає 4499,14 кв. м., із них 3055,5 кв. м. здано в оренду бюджетним установам, 1443,64 кв. м. комерційним структурам. Середня орендна плата на 1 договір оренди складає 226,38 грн. із щомісячною орендною платою 11318,8 грн. Усі кошти балансоутримувачів, а саме: відділу освіти РДА – 18451,4 грн., відділу культури РДА – 54263,39 грн., комунального закладу «Білопільська центральна районна лікарня» – 33407,91 грн., районна рада – 9086,92 грн. розподіляються так: 30 % – на поліпшення орендованого майна та 70 % – до бюджету району. У межах своїх повноважень відділ комунального майна постійно контролює, а при необхідності вживає відповідні заходи щодо повноти сплати орендної плати. Постійно проводиться робота по наданню консультативної та методичної допомоги сільським, селищним, міським радам у питаннях управління майном, яке належить до комунальної власності територіальних громад та використовується для забезпечення економічного і соціального розвитку відповідної території.
Проводиться робота по координації дій комунальних підприємств, закладів та установ, заснованих на спільній власності, контролюється виконання планів їх роботи, щомісячно аналізуються результати господарської діяльності, дотримання керівниками умов трудових контрактів. За звітний період стосовно використання майна спільної власності прийнято 45 рішень районної ради, з них 15 – щодо передачі майна в оренду. Питання передачі в оренду комунального майна вирішується на конкурсній основі та знаходяться на постійному контролі у відділі. Ураховуючи нагальну потребу в більш широкій та детальній інформації щодо об’єктів спільної власності територіальних громад, з метою їх ефективного використання на сторінках районної газети «Білопільщина» публікуються дані про стан та склад об’єктів нерухомості, а також про земельні ділянки, які виділені в користування підприємствам і закладам району та інші матеріали стосовно комунальної власності. Важливим напрямком діяльності управління майном є вибір форми господарювання для більш ефективного використання майна, що знаходиться в управлінні районної ради. Для цього визначаються об’єкти, які доцільно передати в користування юридичним і фізичним особам на умовах оренди. При цьому ведеться пошук орендарів, які будуть якомога ефективніше використовувати передане майно, задовольняючи населення в товарах і послугах, поповнюючи за рахунок орендної плати місцеві бюджети. Продовжується робота з перегляду статутних документів підприємств та закладів спільної власності з метою приведення їх до вимог чинного законодавства.
Таким чином, спільне майно територіальних громад сіл, селищ і міст використовувалося відповідно до вимог чинного законодавства.

РОЗДІЛ 10. РЕГУЛЯТОРНА ПОЛІТИКА
Районна рада здійснює державну регуляторну політику відповідно до положень Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». За період, що аналізується, відповідно до плану підготовки проектів регуляторних актів на 2011 рік, затвердженого рішенням 2 сесії районної ради шостого скликання 06.12.2010 року, розглянуто і затверджено 3 регуляторних акти, а саме:
1. Рішення 6 сесії районної ради від 31.05.2011 року «Про затвердження цін на роботи (послуги), що виконуються (надаються) комунальною установою Білопільського району «Білопільський районний трудовий архів». Дане рішення регулює правовідносини у сфері надання послуг трудовим архівом. Проект цього регуляторного акту розроблено працівниками трудового архіву спільно з відділом правового забезпечення виконавчого апарату районної ради. Відповідно до вимог ст. 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» підготовлено аналіз регуляторного впливу проекту рішення районної ради «Про затвердження цін на роботи (послуги), що виконуються (надаються) комунальною установою району «Білопільський районний трудовий архів». Текст проекту регуляторного акту, аналіз регуляторного впливу, повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту було викладено на офіційному сайті районної ради наприкінці березня 2011 року. Доцільність прийняття даного регуляторного акту була викликана необхідністю встановлення чітких розцінок на роботи (послуги), що виконуються (надаються) районним трудовим архівом, при тому, що розцінки, які діяли на той час, уже не відповідали вартості затрат на їх надання. Альтернативи даному акту не існує, оскільки без цього рішення районної ради районний трудовий архів буде позбавлений можливості залучити додаткові кошти на покращення матеріальної бази, підвищення якісного рівня послуг, що надаються останньою. У рішенні максимально враховано інтереси суб`єктів господарювання, населення.
2. Рішення 6 сесії районної ради від 31.05.2011 року «Про Положення про порядок відчуження та списання об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Білопільського району». Дане рішення регулює відносини у сфері відчуження майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району, управління яким, відповідно до положень Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», здійснює районна рада. Проект регуляторного акту було розроблено відділом комунального майна виконавчого апарату районної ради. Текст проекту регуляторного акту, аналіз регуляторного впливу, повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту було викладено на офіційному сайті районної ради наприкінці березня 2011 року. Доцільність прийняття даного регуляторного акту викликана необхідністю встановлення чітких, однозначних та прозорих правил відчуження, тобто зміни власника майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району, що перебуває в управлінні районної ради. Альтернативи даному регуляторному акту не існує, оскільки відсутній документ, який дозволив би детально регламентувати процедури відчуження зазначеного вище майна.
3. Рішення 7 сесії районної ради від 12.07.2011 року «Про нову редакцію Положення про оренду майна, яке належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Білопільського району». Дане рішення регулює відносини у сфері оренди майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району, управління яким здійснює районна рада. Проект регуляторного акту було розроблено відділом комунального майна виконавчого апарату районної ради. Текст проекту регуляторного акту, аналіз регуляторного впливу, повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту було викладено на офіційному сайті районної ради на початку червня 2011 року. Доцільність прийняття даного регуляторного акту була викликана необхідністю внесення змін до Положення про оренду майна, яке належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району у зв`язку з набранням чинності Закону України від 21.04.2011 року N 3269-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо орендних відносин». Альтернативи даному акту не існує, оскільки відсутній документ державного рівня, який дозволив би детально регламентувати процедури передачі в оренду зазначеного вище майна, а відповідно до положень чинного законодавства України, визначення порядку передачі в оренду майна комунальної власності входить до повноважень відповідної місцевої ради, при цьому затверджений районною радою документ повинен відповідати положенням чинного законодавства.
Жодних заперечень, зауважень щодо текстів проектів регуляторних актів ні на адресу розробників, ні на адресу районної ради не надходило.
Таким чином, районна рада проводила державну регуляторну політику у сфері господарської діяльності, спрямовану на вдосконалення правового регулювання господарських відносин у межах, у порядку та в спосіб, що встановлені Конституцією та законами України.

РОЗДІЛ 11. ВИСВІТЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ РАЙОННОЇ РАДИ
Висвітлення діяльності районної ради здійснюється шляхом використання депутатами та працівниками органів місцевого самоврядування Інтернету, електронного зв’язку, інформування про основні події в районі на сайті районної ради. Працівники райради ведуть роботу з наповнення сайту матеріалами про діяльність районної ради, публікаціями про події в районі, історичними довідками. Так, заведені матеріали про депутатський склад, членів президії та постійні комісії районної ради, оголошуються повідомлення про скликання пленарних засідань сесій, опубліковані рішення, прийняті на сесіях районної ради, поновлюється фотогалерея, публікуються матеріали про проведені культурно-масові заходи. Здійснюється робота по комп’ютеризації сільських, селищних та міських рад, надаються консультації з метою підвищення рівня фахової підготовки відповідальних за функціонування електронної пошти.
На виконання Закону України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування» дану роботу в районі здійснюють газета «Білопільщина» та радіомовлення «Вир». З початку року районною газетою про роботу районної ради опубліковано 117 матеріалів, із них 61 – офіційний акт та 6 – особистих виступів голови райради. Висвітлення роботи районної ради відбувається в репортажах: «Навчалися голови та секретарі місцевих рад», «З піснею в серці», «Знай наших у спорті», «Особистий прийом громадян у Біланах», «Реальні кроки до покращення життя людей»; нарисах: «З Сумщиною в серці», «Конституція незалежної України», «Мир, гармонія, взаємопорозуміння», «Стартував кубок голови райради», «Чути людей, жити їхніми проблемами», «У краю Терещенків...», «Село – вікова колиска для багатьох поколінь», «Утверджуємо незалежність реальними здобутками»; інформаційних повідомленнях: «Рішення прийнято з усіх питань порядку денного», «Більшість рішень ухвалено одноголосно» і т. п. У цих публікаціях надається інформація про діяльність ради і її депутатів.
Радіомовлення «Вир» висвітлює діяльність місцевого самоврядування в програмах: «Від першої особи», «Із залу засідань районної ради», «Актуальне інтерв’ю», у рубриках: «Коротко про головне», в інформаційних програмах: «Білопільщина – день за днем», «Трибуна влади», у репортажах і нарисах. За березень-листопад на радіо прозвучали понад 200 виступів. Кожен випуск новин у вівторок та четвер висвітлює діяльність районної ради. Підготовлено понад 100 репортажів та програм за участю голови районної ради, який детально інформував про виконання районних програм та пріоритетні напрямки діяльності ради. Рубрики та програми: «Благоустрій – справа кожного», «Земля – наш спільний дім», «Запитували – відповідаємо», «Консультує фахівець», «Від села до села» та інші висвітлюють важливі питання соціально-економічного розвитку району.
Для публікацій про основні події в районі використовуються обласні засоби масової інформації: сайт обласної ради, радіо, газета «Сумщина», Офіційний Вісник Сумської обласної ради, телебачення на каналах «Відікон» та «Академтіві». На сайті Сумської обласної ради розміщені матеріали про проведені суспільно-політичні та культурно-масові заходи в районі, усього 37 повідомлень. Ведуться селекторні наради в студії відіоконференцзв’язку.
Таким чином, висвітлення діяльності районної ради здійснювалося у місцевих та обласних засобах масової інформації відповідно до вимог чинного законодавства.

РОЗДІЛ 12. СПІВПРАЦЯ РАЙОННОЇ РАДИ ТА РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Вирішуючи питання соціально-економічного розвитку району, забезпечено співпрацю районної ради та райдержадміністрації. Відповідно до статті 44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада делегувала районній державній адміністрації свої повноваження: внесення на розгляд ради проектів програми соціально-економічного та культурного розвитку району, цільових програм; забезпечення економічного й соціального розвитку території; подання пропозицій до проекту бюджету; сприяння інвестиційній діяльності; забезпечення розвитку освіти, охорони здоров'я, культури, фізичної культури і спорту, туризму; вжиття заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; відстеження результативності регуляторних актів і інше.
Даний перелік повноважень відповідає плану роботи районної ради на 2011 рік та розглянутим на пленарних засіданнях сесій, колегіях районної державної адміністрації питанням розвитку району. Це говорить про те, що основні питання життєдіяльності району районною радою та РДА вирішуються спільно. Крім того, разом з райдержадміністрацією проводимо семінари-наради для голів та секретарів рад, спільні апаратні наради разом із керівниками районних структур. Такі підходи сприяють координації дій, підвищують ефективність управлінської діяльності по виконанню власних та делегованих повноважень, забезпечують поінформованість працівників про діяльність органів виконавчої влади й місцевого самоврядування.
В області програмою реформ є стратегія «Нова Сумщина-2015». Як і належить, ми виконували обласну Програму, разом із тим велику увагу приділяли реалізації Програми економічного й соціального розвитку району.
12.1. ЕКОНОМІКА
Промисловими підприємствами реалізовано продукції на суму 49,9 млн. грн., що більше відповідного періоду минулого року в 3 рази. У вересні поточного року на Жовтневому цукровому заводі розпочато новий сезон цукроваріння, завезено 201934,0 тис. тонн цукрової сировини, перероблено 151153,0 тис. тонн, вироблено цукру 18012,25 тис. тонн (у минулому році завезено 114,8 тис. тонн цукрової сировини, вироблено цукру 14,6 тис. тонн), працює 510 чоловік. За цей період ТОВ «Ворожба» вироблено продукції на суму 11364,0 тис. грн., або 103 % до відповідного періоду минулого року. Білопільським машинобудівним заводом вироблено продукції на суму 2053,4 тис. грн., що в 1,6 рази більше ніж за січень-жовтень 2010 року, сплачуються поточні заробітна плата та інші обов’язкові платежі, погашено основного боргу по заробітній платі на суму 665,8 тис. грн. На підприємстві спостерігається тенденція до нарощування обсягів виробництва. На Білопільському колійному ремонтно-механічному заводі працює 54 особи. Ведуться будівельно-монтажні роботи по подальшій розбудові підприємства, монтується підвідний газопровід до котельні. Заводом здійснюється ремонт спеціальної техніки для залізниці. Обсяг виконаних робіт склав 676,0 тис. грн., відремонтовано 12 одиниць спецтехніки. Відновлено роботу Жовтневого цегельного заводу, який виробив 400,0 тисяч штук цегли.
У галузі сільського господарства ведуть виробничу діяльність 34 сільськогосподарських підприємства та 38 фермерських господарств. У галузі задіяно 1,7 тис. працюючих. На території району працюють декілька потужних інвестиційних компаній: ДП «Нафком-Агро», ТОВ «Українські аграрні інвестиції», ТОВ «Біо-Агро», СГ «Лебединський насіннєвий завод», ЗАТ НВП «Райз-Максимко», ЗАТ «Миронівська птахофабрика» та ЗАТ «Миронівський хлібопродукт». Очікуване валове виробництво зерна – понад 230 тис. тонн, що в 2,5 рази більше показника минулого року (для довідки: найбільший врожай зернових за всю історію Білопільщини становив 206,0 тис. тонн). Урожай гречки – у 3,5 рази більше показника минулого року (1,5 тис. тонн), проса – в 25 раз більше (0,9 тис. тонн), цукрових буряків у 10 раз більше (115,0 тис. тонн), сої – в 2 рази більше (15,6 тис. тонн), соняшнику – у 2,6 рази більше (20,0 тис. тонн).
Тваринницька галузь виробляє понад 30 % усієї аграрної продукції. В поточному році розпочала роботу птахоферма ТОВ «Ромниптахопром» на 50,0 тисяч курок-несучок в с. Верхосулка, оновлена ферма великої рогатої худови на 200 корів в смт Жовтневе, реконструйована свиноферма на 200 голів с. Гуринівка. Валове виробництво молока – 5793 тонни (плюс 132 тонни до 2010 року), середній надій молока на корову – 3253 кг (плюс 31 кг до 2010 року), середньодобові прирости ВРХ – 370 грам (плюс 54 г до 2010 року). Значне місце в роботі агропромислового комплексу відводиться сприянню розвитку дрібнотоварного виробництва, адже питома вага валової продукції особистих селянських господарств у загальному обсязі сільськогосподарського виробництва складає 60 %. Населення є головним виробником картоплі та овочів, забезпечує свої потреби та реалізує частину продукції, 82 % обсягу валової продукції тваринництва припадає на особисті господарства населення.
Використання земель. У районі обробляється 82,9 тис. га ріллі, а разом з господарствами населення – 99,0 тис. га. Інвесторами – 57 % від площі ріллі, що обробляється сільськогосподарськими підприємствами. В оренді сільсгосптоваровиробників знаходиться 49,2 тис. га земельних паїв (13,5 тис. договорів оренди). Укладено 7730 договорів оренди земельних паїв з орендною платою 3-4 % від грошової оцінки землі, що становить 57,1 % від загальної кількості укладених договорів. За 2011 рік усі суб’єкти господарювання фактично виплачують орендну плату за ставкою не менше 3 %. Робота по переукладенню договорів оренди продовжується, у переважній більшості господарств термін дії заключених договорів закінчується у 2011 році. Якщо за 2010 рік нарахування орендної плати за земельні паї громадян склали 12,8 млн. грн., то в 2011 році сума нарахувань збільшилась на 2 млн. грн. і склала 14,8 млн. грн. Орендна плата видана на суму 12,6 млн. грн. У рахунок орендної плати видано 7 тис. тонн зерна. Середня ціна 1 тонни зерна склала 1413 грн.
Інвестиційна діяльність. Капітальні інвестиції в економіку склали 15,3 млн. грн. Це, в основному, інвестиції в агропромисловий комплекс: придбання сільськогосподарської техніки, реконструкція ферм. Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій склав 221,7 тис. доларів США, що на 7,5 % більше показника на початок року. Функціонує 2 підприємства з іноземними інвестиціями (країна-інвестор Італія) – ТОВ «Агріфас» та ТОВ «Коджен Б». Для сприяння інвестиційній привабливості щоквартально оновлюється база даних вільних об’єктів державної та комунальної власності, колишньої споживчої кооперації, земельних ділянок та водних об’єктів, які пропонуються на продаж або передачу в оренду суб’єктам малого бізнесу, яка розміщена на сайті як обласної, так і районної державних адміністрацій. Розроблені бізнес- пропозиції по розміщенню інвестицій у будівництво сир заводу, потужністю 50 тонн переробки молока на добу, цехів по розливу питної води, виробництва консервованої продукції та інші.
Участь підприємств-інвесторів у розвиток сільських територій здійснюється шляхом укладення та виконання умов договорів про соціально-економічне співробітництво (соціальні угоди), яких укладено на суму 3800,0 тис. грн. Господарства-інвестори в рахунок виконання умов цих угод надають допомогу в ремонті дошкільних навчальних закладів, шкіл, будинків культури, ФАПів, проведенні свят, чистці доріг від снігу, підтримці спортивних команд, колективів художньої самодіяльності та інше.
Фінансування програм. У районі функціонує 67 програм. На їх виконання в 2011 році було виділено 1670,8 тис. грн. Для прикладу наводимо хід виконання програм посилення соціального захисту жителів району:
1. Соціального захисту громадян похилого віку, інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування й потребують сторонньої допомоги на 2011-2015 роки. Профінансовано коштів з районного бюджету в сумі 89,9 тис. грн. Виплата проводиться своєчасно та в повному обсязі.
2. Надання у 2010-2012 роках одноразової допомоги сім’ям, у складі яких є особи не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, або особі, яка зобов’язалася поховати померлого. За 10 місяців профінансовано коштів з районного бюджету в сумі 20,5 тис. грн. Виплата проводиться своєчасно та в повному обсязі.
Мале підприємництво представлено 330 закладами торгівлі, 46 підприємствами ресторанного господарства та 67 побуту. Відкрито 12 нових, відновлено роботу 1 підприємства роздрібної торгівлі, відкрито 1 підприємство ресторанного господарства та 3 заклади побуту. Зареєстровані: 1707 суб’єктів господарювання, із них 1609 фізичних осіб-підприємців, 60 малих підприємств та 38 фермерських господарств. За 10 місяців зареєстровано 115 фізичних осіб-підприємців та 25 юридичних осіб. З метою насичення споживчого ринку продуктами харчування за зниженими цінами проведено 23 ярмаркових заходи, на яких товаровиробники реалізовували продукти харчування за цінами на 10-15 % нижче ринкових. На Білопільському ринку створені умови для продажу сільськогосподарської продукції безпосередньо її виробниками. Реалізують продовольчі товари місцеві підприємства: ДП «Побєда», ТОВ «Волна», ТОВ «Ворожба», ТОВ «Довіра», ПП Дронь та інші. За підсумками діяльності малого бізнесу реалізовано продукції на суму 39,1 млн. грн., що більше проти минулого року на 3,7 %; до місцевого бюджету надійшло 14,9 млн. грн. податків, що становить 41,0 % від загальної суми.
12.2. ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
Благоустрій населених пунктів. Постійно проводиться акція «Благоустрій України», у якій взяли участь 209 підприємств, організацій, установ та 26580 осіб. Здійснено впорядкування 8 парків, 37 скверів, 20 майданів, 142 кладовищ, 2720 га території житлової забудови, 7,6 га клумб та 7,2 га квітників. Посаджено 10500 дерев та 1800 кущів, очищено від сміття 380 тис. квадратних метрів берегів, ліквідовано 111 сміттєзвалищ, вивезено 1600 кубічних метрів сміття. Під час проведення місячника впорядковано 60 км узбіч автошляхів. Проведено ямковий ремонт на автодорогах Суми-Путивль-Глухів, Батурин-Конотоп-Суми, Рижівка-Білопілля-Жовтневе-Лебедин на площі 1247 кв. м., на суму 327,0 тис. грн. З 16 по 18 вересня проведено акцію «Чиста Україна – чиста Земля». В акції взяло участь 2482 особи, впорядковано 31,6 га парків і скверів, 26 колодязів. Розчищено та очищено від сміття 14,1 га прибережних лісосмуг, упорядковано 31 кладовище. Ліквідовано 56 несанкціонованих сміттєзвалищ, прибрано 58 тонн сміття. Приведено в належний стан прилеглу територію меморіалів, пам’ятників, обелісків.
Оплата енергоносіїв та житлово-комунальних послуг. Споживачами району використано енергоносіїв на суму 49536,02 тис. грн., сплачено 48370,12 тис. грн., що становить 98 %. Населенням району при нарахуванні 17752,57 тис. грн. сплачено 19427,57 тис. грн., що становить 109 %. За жовтень 2011 року бюджетні установи, які знаходяться на місцевому бюджеті, при нарахуванні 417,4 тис. грн., сплатили 417,4 тис. грн. що становить 100 % до спожитого. За квартирну плату населення, при нарахуванні в жовтні 2011 року 111,1 тис. грн. сплатило 117,3 тис. грн., що становить 106 %.
Енергозбереження та енергозабезпечення. З цією метою в бюджетних установах здійснено роботи: реконструкцію котельні районної ради з встановленням 2-х твердопаливних та 2-х електричних котлів на суму 297,0 тис. грн.; ремонт внутрішньобудинкової системи теплопостачання гуртожитку Білопільської школи-інтернату на суму 44,0 тис. грн.; замінено 714 ламп розжарювання на енергоефективні освітлювальні прилади на суму 18,0 тис. грн.; встановлено 36 склопакетів на суму 56,3 тис. грн. Бюджетними установами зекономлено 16 тис. грн.
У житлово-комунальному господарстві замінено 6 насосів на артезіанських свердловинах на менш енергоємні на суму 45,3 тис. грн. За кошти населення встановлено 40 лічильників холодної води та 70 газових лічильників на суму 80,0 тис. грн.; замінено 400 віконних блоків на склопакети на суму 400,0 тис. грн. У житлово-комунальному господарстві зекономлено 75,2 тис. грн.
В агропромисловому комплексі від впровадження безвідвального обробітку ґрунту зекономлено 295 тонн дизельного палива на суму 2718,6 грн. Усього на виконання заходів з енергозбереження витрачено 3752,5 тис. грн.
12.3. ПОДАТКОВО-БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА
Сплата податків та обов'язкових платежів суб'єктами підприємницької діяльності. До зведеного бюджету мобілізовано 32087,7 тис. грн. при прогнозованому завданні 30945,5 тис. грн., або 103,7 % (плюс 1142,2 тис. грн.), до відповідного періоду минулого року 118,5 % (плюс 5007,2 тис. грн.). Виконання надходжень державного бюджету становить 102,2 %, при прогнозованому завданні – 4825,9 тис. грн. виконання – 4932,2 тис. грн. (плюс 106,3 тис. грн.), до відповідного періоду минулого року 153,1 % (плюс 1711,0 тис. грн.). Податок на прибуток складає 1746,1 тис. грн., при прогнозованому завданні – 1683,9 тис. грн., або 103,7 %, та більше в порівнянні з відповідним періодом минулого року на 888,8 тис. грн. (203,7 %).
Надходження плати за землю складають 7467,0 тис. грн, при прогнозованому завданні – 6841,7 тис. грн., або 109,1 %, та більше в порівнянні з відповідним періодом минулого року на 2125,7 тис. грн. До місцевих бюджетів податку на доходи фізичних осіб мобілізовано 17783,8 тис. грн. при доведеному прогнозованому завданні – 16719,4 тис. грн., або 106,4 %, до відповідного періоду минулого року 109,4 % (плюс 1523,5 тис. грн.). Загальна сума надходжень в рахунок погашення податкового боргу до зведеного бюджету збільшилась проти минулого року на 131,5 тис. грн., або на 20,4 % і складає 776,6 тис. грн., за 2010 рік – 645,1 тис. грн.
Доходи бюджету. Депутати районної ради виконали свою роль в успішному завершенню 2010 бюджетного року: зведений бюджет мав 5,0 млн. грн. вільного залишку, а районний – 3,127 млн. грн. Ще до Нового року прийнятий районний бюджет на 2011 рік, що дало змогу вчасно прийняти бюджети інших рівнів: міські, селищні та сільські. Таке рішення забезпечило всім місцевим бюджетам, починаючи з лютого, затвердити постійні кошториси та фінансувати заклади бюджетної сфери. У 2011 році районна рада забезпечила реалізацію завдань щодо формування, наповнення та розподілу бюджету, проводячи цю роботу на кожній сесії.
Бюджет району за січень-жовтень до річних призначень виконаний на 84,1 %, затверджено на рік 143614,4 тис. грн., виконано 120726,3 тис. грн. По загальному фонду до річних призначень виконаний на 84,3 % (затверджено 137299,3 тис. грн., виконано 115772,7 тис. грн.). До загального фонду місцевих бюджетів надійшло власних та закріплених доходів у сумі 24795,5 тис. грн., або 119,4 %, що дало змогу виконати контрольні показники Міністерства фінансів України на 92,7 %, а затверджені місцевими радами обсяги на 90,7 %. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження доходів зросли на 4025,9 тис. грн., або на 24,9 відсотка. Районний бюджет по власних доходах виконаний на 85,2 % до річних бюджетних призначень та на 123,5 % за відповідний період, а по міських, селищних та сільських радах виконання становить 116,6 %.
Видаткова частина бюджету району за 10 місяців виконана на 79,6 % до затверджених річних асигнувань. Затверджено видатків на рік 143684,3 тис. грн., виконання становить 114372,7 тис. грн. На фінансування соціально-культурних закладів та соціальний захист населення по загальному фонду направлено 107382,0 тис. грн., із них: на освіту – 39619,8 тис. грн. (на оплату праці затверджено асигнувань 37673,3 тис. грн., профінансовано 30257,9 тис. грн., або 80,3 % до року), охорону здоров’я – 20389,0 тис. грн. (на оплату праці затверджено асигнувань 20264,0 тис. грн., профінансовано 16056,5 тис. грн., або 79,2 % до року), соціальний захист та соціальне забезпечення – 33765,7 тис. грн. (на оплату праці затверджено асигнувань 2654,2 тис. грн., профінансовано 2028,9 тис. грн., або 76,4 % до року), культуру – 5109,5 тис. грн. (на оплату праці затверджено асигнувань 5311,1 тис. грн., профінансовано 4226,2 тис. грн., або 79,6 % до року), фізичну культуру і спорт – 708,1 тис. грн. (на оплату праці затверджено асигнувань 542,2 тис. грн., профінансовано 409,8 тис. грн., або 75,6 % до року), державне управління – 7789,9 тис. грн. (на оплату праці затверджено асигнувань 8331,2 тис. грн., профінансовано 6770,7 тис. грн., або 81,3 % до року). Заборгованість по заробітній платі бюджетних установ відсутня.
12.4. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ
Ринок праці. Станом на 01.11.2011 року в центрі зайнятості на обліку перебувало 873 чол. Протягом 10 місяців цього року скористалося послугами служби зайнятості 2508 незайнятих осіб. Завдання з працевлаштування на 2011 рік (700 чол.) виконано за 10 місяців. У минулому році за цей період було працевлаштовано 576 чол. Збільшення кількості працевлаштованих відбулося завдяки активізації зусиль служби зайнятості та роботодавців у працевлаштуванні безробітних, а також відновленні роботи основного підприємства цукрової промисловості на території району – ТОВ «Ук.-Аз. «Дружба». Отримали одноразову допомогу по безробіттю для відкриття власної справи 14 осіб, сума виплаченої одноразової допомоги по безробіттю склала 104,2 тис. грн.
Центр зайнятості прагне охопити оплачуваними громадськими роботами максимальну кількість безробітних, у першу чергу – жителів сільської місцевості. Направлено на оплачувані громадські роботи 287 безробітних, що складає 95 % до завдання у 2011 році. Охоплених активними заходами сприяння зайнятості населення (працевлаштування, профнавчання, оплачувані громадські роботи) складає 1166 чоловік, що становить 46 % до загальної чисельності осіб, які перебували на обліку.
Із Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття витрачено 8 млн. 536 тис. грн. для матеріального забезпечення й соціальних послуг незайнятому населенню, з них 1 млн. 338 тис. 570 грн. – на активні заходи сприяння зайнятості населення.
Пенсійне і соціальне забезпечення населення. На обліку перебуває 17053 одержувачів пенсій, що в порівнянні з аналогічним періодом минулого року менше на 199 чоловік. Серед пенсіонерів 661 чоловік одержують цільову грошову допомогу. Місячна потреба для виплати пенсії складає 20258,8 тис. грн.
Призначено державної соціальної допомоги на суму 24,3 млн. грн., що на 4,6 млн. грн. більше, ніж за аналогічний період минулого року, її отримали 4500 сімей. Підприємствами надавачами послуг надано пільг на житлово-комунальні послуги на суму 4,07 млн. грн., за аналогічний період 2010 року на суму 3,2 млн. грн. Чисельність одержувачів житлових субсидій склала 3075 сімей, призначено субсидій на житлово-комунальні послуги на суму – 2,9 млн. грн, або на 2,0 млн. грн. більше, ніж за відповідний період минулого року.
Виплата заробітної плати на підприємствах, організаціях. Середньомісячна заробітна плата штатного працівника за січень-жовтень 2011 року становила 1668,0 грн., що в 1,7 рази перевищувала мінімальну заробітну плату та встановлений прожитковий мінімум для працездатних осіб. Порівняно з аналогічним періодом 2010 року розмір заробітної плати збільшився на 18,4 %. Загальна сума заборгованості порівняно з початком року вона зменшилася на 802,5 тис. грн., або на 47,7 %. До попереднього місяця сума заборгованості зменшилася на 39,0 тис. грн., або на 4,3 %. Із загальної суми боргу: 815,8 тис. грн. – заборгованість 2 підприємств, які проходять процедуру банкрутства: ПАТ «Білопільський машзавод» – 110,7 тис. грн. та ПрАТ «Ворожбянський машзавод» – 705,1 тис. грн. Із початку року підприємствами-боржниками виплачено заборгованої заробітної плати на суму 2109,6 тис. грн.
Профілактика та боротьба зі злочинністю. РВ УМВС України в Сумській області зареєстровано 403 злочини, розкрито – 247, із них тяжких та особливо тяжких – 79. Розкриття злочинів становить 63,0 %. Залишаються негативні тенденції щодо здійснення розкриття окремих видів злочинів. Це крадіжки з квартир та приватних будинків – 36, із дач – 35, а також розшук осіб, які причетні до цих видів протиправної діяльності. Виявлено 9 випадків незаконного носіння зброї та боєприпасів. Розкрито 12 злочинів, скоєних підлітками. У сфері економічних відносин викрито 10 злочинів, з них 1 – хабарництво та 6 – кваліфікованих.
З метою оздоровлення криміногенної ситуації щоденно організована робота мобільних і патрульних груп по охороні громадського порядку. Райвідділом здійснюються оперативно-розшукові заходи щодо осіб, які можуть бути причетними до організації квартирних крадіжок; відпрацьовуються окремі території та місця зосередження кримінального елементу; профілактичні та розшукові роботи, створеними спеціалізованими групами в кількості 3-х співробітників; заходи серед раніше засуджених, непрацюючих осіб та осіб ромської національності та інше.
12.5. ГУМАНІТАРНА СФЕРА
У системі охорони здоровя функціонує 45 установ на 310 ліжок, розгорнуто 65 ліжок для хворих із денним перебуванням. Проліковано 7840 хворих. Середня тривалість лікування 1-го хворого склала 10,7 дня. Онкозахворюваність складає 242,9 на 100 тисяч населення. Відсоток охоплення онкологічними профілактичними оглядами жінок становить 60,1 %, у минулому році 58,6 % при середньо обласному показнику 63,4 %. Амбулаторно-поліклінічна допомога надається по 36 спеціальностях. Загальна потужність амбулаторно-поліклінічних закладів становить 1165 відвідувань у зміну, прийнято 145867 чол. Лікарями здійснено 14937 відвідувань хворих удома, флюорографом обстежено 22117 чоловік. Для дітей із малозабезпечених сімей при ЦРЛ функціонує пункт видачі сухих молочних сумішей.
Витрати на безкоштовне дитяче харчування з розрахунку на 1 дитину становлять 2300,0 грн. Обсяг позабюджетних надходжень склав 1876,2 тис. грн., що на 450,2 тис. грн. більше за відповідний період минулого року і становить 7,2 % від суми фінансування по бюджету. Ці кошти надійшли від платних послуг – 562,6 тис. грн., здачу в оренду приміщень – 70,0 тис. грн., отримання медикаментів від лікарняної каси на суму 1030,8 тис. грн., благодійних внесків у вигляді грошових коштів, матеріалів, овочів – 212,8 тис. грн.
За рахунок державного бюджету отримано ларингоскоп, відсмоктувач, медичний апарат дихальний, ноші медичні, реанімаційний комплекс. Придбано інгалятор компресорний, електрокардіограф, відсмоктувач медичний «Біомед». Надійшло два автомобілі підвищеної прохідності для Вирівської АЗПСМ та центральної районної лікарні. Проведені ремонти зубопротезного кабінету, дитячої консультації, харчоблоку, водопровідної мережі ЦРЛ, покрівель Улянівської та частково Жовтневої лікарень. У Жовтневій лікарні введено в дію котельню, яка працює на дровах. Заклади охорони здоров’я підготовлені до роботи в осінньо-зимовий період, забезпечені дровами та вугіллям, заготовлено картоплю та овочі безкоштовно. До головного лікаря ЦРЛ надійшло 108 звернень.
Благодійна організація «Лікарняна каса» налічує 3169 членів. Фінансові надходження склали 1308,7 тис. грн. проти 956,9 тис. грн. у відповідному періоді минулого року, отримали допомогу 4970 членів каси, що на 1148 чол. більше, ніж у 2010 році.
Демографічна ситуація залишається складною, показник народжуваності знаходиться практично на одному рівні з минулим роком і становить 6,5 на 1 тис. населення, загальна смертність – 13,9 на 1 тис. населення.
У галузі освіти функціонують 32 школи, 12 дошкільних навчальних закладів, дитячо-юнацька спортивна школа, центр дитячої та юнацької творчості, оздоровчий табір «Дружба». Дошкільною освітою охоплено 1236 дітей, що становить 66,4 % від загальної кількості дошкільників. Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою по місту – 77,7 %, по селу – 44,0 %. Повністю охоплені підготовкою до школи діти п’ятирічного віку. У загальноосвітніх школах навчається 3999 дітей, що на 48 учнів менше в порівнянні з минулим роком. Реорганізовано Білопільську ЗОШ I-III ступенів № 3 у навчально-виховний комплекс. Харчуванням охоплено 92,1 % школярів, учні початкових класів забезпечені гарячим харчуванням за рахунок бюджету.
Придбано 2 шкільні автобуси для Жовтневої СШ I-III ступенів та Кальченківської ЗОШ I-II ступенів, відкрито нові маршрути від с. Супрунівка до Ганнівсько-Тернівської ЗОШ I-III ступенів та від с. Лідине до Тучненського НВК. Підвозиться 87 вчителів, що на 15 педагогів більше у порівнянні з минулим роком. Закуплено 3 мультимедійні комплекси для Білопільських ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 і № 3, Ворожбянської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3. За кошти районного бюджету облаштовано їдальню Ворожбянської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3, виконано роботи по відкриттю дошкільної групи в Білопільському НВК: ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3, відремонтовано шкільну їдальню Білопільської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2, відновлено огорожу подвір'я Білопільської СШ І-ІІІ ступенів № 1. Придбано технологічне обладнання для їдалень Жовтневої СШ І-ІІІ ступенів та Біланівської ЗОШ І-ІІ ступенів. Облаштовано водогін та встановлено лічильник у Куянівському НВК, підлогу Марківської ЗОШ І-ІІІ ступенів, туалетну кімнату в Білопільській школі-інтернат І-ІІІ ступенів та Ворожбянській ЗОШ І-ІІ ступенів № 4. Придбано меблі та м'який інвентар для табору «Дружба», м'який інвентар для Білопільського НВК: ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3, Улянівського НВК. Здійснено заміну 28 віконних блоків у 5 загальноосвітніх закладах та вхідних дверей у 2 закладах. На покращення матеріально-технічної бази установ освіти використано 657,0 тис. грн. Заклади освіти забезпечені паливом. Оздоровлено 60 % школярів, на ці цілі з районного бюджету використано 382,0 тис. грн.
У галузі культури функціонує 79 закладів культури: 37 бібліотечних закладів, 41 клубний заклад (в тому числі центр культури і дозвілля «Україна»), Білопільська дитяча музична школа, яка має 6 філій, працює 230 чоловік. У закладах культури діє 256 клубних формувань, із них 178 – колективи художньої самодіяльності, 60 – любительські об’єднання та клуби за інтересами, 18 – інші гуртки. Мають звання «самодіяльний народний» та «зразковий» 14 колективів. Проведені 5 районних фестивалів та свят, обласний фестиваль народного інструментального мистецтва «Веселі музики». Колективи художньої самодіяльності, окремі виконавці взяли участь у 21 обласному, 2 міжнародних фестивалях та конкурсах. Відбулося зростання заробітної плати, виплачується допомога на оздоровлення та за вислугу років. Ведеться робота по залученню позабюджетних коштів, яких отримано 148,6 тис. грн., у тому числі на селі – 12,1 тис. грн.
З метою покращення матеріально-технічної бази придбані концертні костюми та взуття для художніх колективів, комплект меблів для методичного кабінету районного будинку культури; костюми для Річківського СБК; звукопідсилюючу апаратуру та костюми для народного хору Жовтневого СБК; звукопідсилюючу апаратуру та ноутбук для Гуринівського СБК; світлоустановку, звукопідсилюючу апаратуру та музичні інструменти для фольклорного колективу Верхосульського СБК. Закуплено обладнання для читальної зали районної бібліотеки (книжкові шафи, вітрини, столи-кафедри). На це витрачено 177,3 тис. грн.
Проведені ремонтні роботи: вікон і парадних дверей у приміщенні районного будинку культури; покрівлі Улянівського та Жовтневого СБК; глядацької зали, покрівлі, вікон Павлівського СБК; глядацької зали, сцени Гуринівського СБК; ремонт Горобівського СБК. Відбувся частковий ремонт внутрішньобудинкової мережі теплопостачання приміщення центральної районної бібліотеки, Улянівської бібліотеки-філії та районного будинку культури. Усього проведені ремонтні роботи в 46 закладах культури району на суму 636,9 тис. грн.
Розвиток фізкультури і спорту. За період діяльності районної ради шостого скликання в районі проведено заходи: спартакіада серед трудових колективів і службовців міста Білопілля; спартакіада району серед трудових колективів сільських рад та сільської молоді; районні змагання з видів спорту; проводи зими, День Перемоги; спортивні масові заходи: «Ти зможеш, якщо зміг я», «Рух заради здоров'я», «Спорт для всіх у кожному дворі» та інші. Відбулися 36 районних заходів, у яких взяло участь 3765 учасників. Цього року започатковано проведення двох турнірів із зимових видів спорту – турніру по хокею з шайбою на Кубок А.С. Макаренка, у якому, крім двох білопільських команд, узяли участь команди з Лебедина та Недригайлова; та районні змагання з лижних гонок серед учнівської молоді та всіх бажаючих. У зимовий період на стадіоні імені Ю. Білонога функціонувала ковзанка.
Робота з кадрами сприяє підвищенню професійної підготовки керівників різних рівнів, їх сумлінності та бажанню змінити життя громадськості на краще. У зв’язку з цим районна рада посилює співпрацю з радами різних рівнів: сільськими, селищними, міськими та обласною. Наша мета: сприяти працівникам органів місцевого самоврядування в районі фаховому виконанню посадових обов’язків, формуванню і удосконаленню навичок і вмінь працювати на результат. Тому ми турбуємося про професійний ріст керівників і інших працівників рад шляхом направлення їх на курси підвищення кваліфікації до міст Харків, Суми та проведення семінарів-нарад у м. Білопілля. Щомісяця, відповідно до плану, вивчаються законодавчі акти, нормативна документація, роз’яснюються проблемні питання використання земель, податкове, бюджетне та пенсійне законодавство і багато іншого. Усе це стимулює самоосвіту службовців, допомагає їх приймати обґрунтовані рішення.
Таким чином, спільними зусиллями районної ради та райдержадміністрації забезпечено виконання першочергових завдань по реалізації стратегії «Нова Сумщина-2015», програми економічного й соціального розвитку району, формування й наповнення бюджету, контролю за втіленням у життя галузевих програм та рішень районної ради.

ВИСНОВКИ
Підводячи підсумок своєї діяльності за звітний період, хочу відмітити, що всі зусилля були спрямовані на вирішення економічних, соціальних, культурних проблем жителів територіальних громад, проводилася робота щодо забезпечення стабільної ситуації в районі, районна рада виступала організуючою та консолідуючою ланкою. Існуючі позитивні напрацювання й досягнення вдалося одержати завдяки щоденній наполегливій праці депутатського корпусу, постійних комісій, виконавчого апарату районної ради у співпраці з райдержадміністрацією, завдяки взаєморозумінню з міськими, селищними та сільськими головами, керівниками підприємств, установ, організацій. За звітний період районна рада зробила свій внесок у вирішенні проблемних питань регіону, забезпечивши функціонування й життєдіяльність територіальних громад.

ГОЛОВНІ ЗАВДАННЯ НА 2012 РІК
Підводячи підсумки діяльності голови ради на звітний період, плануємо подальшу свою діяльність. Головними завданнями голови ради, депутатського корпусу на 2012 рік є:
- Спрямування діяльності голови ради, депутатського корпусу, виконавчого апарату районної ради на захист прав громадян відповідно до Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад» та інших.
- Здійснення соціально-економічного розвитку району, активне залучення для цього місцевих можливостей та ресурсів, інвестиційних коштів та коштів державного й місцевих бюджетів.
- Сприяння органам виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо максимального наповнення коштами місцевих бюджетів відповідно до вимог чинного законодавства.
- Сприяння захисту економічних та особистих прав громадян району шляхом активної роботи депутатського корпусу по напрямках повноважень органів місцевого самоврядування.
- Здійснення контролю та сприяння організації вчасного та якісного надання соціальних послуг населенню, функціонування на належному рівні закладів освіти, охорони здоров’я та культури.
- Продовження роботи щодо покращення стану екологічної безпеки, не допущення забруднення території району. Вирішення актуальних проблем санітарної очистки забруднених територій.
- Систематичне проведення цілеспрямованої роботи з патріотичного виховання населення, прищеплення любові до рідного краю, свого народу, до Батьківщини.
- Забезпечення ефективного контроль за виконанням органами виконавчої влади делегованих радою повноважень відповідно до чинного законодавства.

(завантажити довідкові матеріали до звіту голови)


БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Шосте скликання
Дванадцята сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 06.12.2011                                           м. Білопілля

Про програму зайнятості населення
Білопільського району на 2012-2013 роки
та хід її виконання за 2011 рік

Розглянувши інформацію директора районного центру зайнятості Дегтяр І.М. „Про хід виконання Програми зайнятості населення за 2011 рік” районна рада відмічає, що основні завдання Програми виконано. Протягом року в районі створено 542 нових робочих місця.
За направленням центру зайнятості у 2011 році отримали роботу 717 осіб, у тому числі за рахунок надання дотацій роботодавцям із коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття працевлаштовано 25 безробітних, отримало одноразову виплату допомоги по безробіттю для відкриття власної справи 14 осіб. Рівень працевлаштування незайнятих громадян склав 26 % .
Рівень виконання у 2011 році завдання щодо здійснення підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації становить 87 % - при плані 220 направлено на навчання 191 осіб.
Рівень працевлаштування незайнятих громадян після закінчення професійного навчання склав 82 %.
Протягом 2011 року у громадських роботах взяли участь 293 особи із числа незайнятих громадян. Середня тривалість громадських робіт становила 23 дні.
Незважаючи на вжиті заходи, ситуація на ринку праці району залишається складною.
З метою виконання завдань Програми зайнятості населення на 2012-2013 роки та стабілізації ситуації на ринку праці району на підставі пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада вирішила:
1. Інформацію директора районного центру зайнятості Дегтяр І.М. „Про хід виконання Програми зайнятості населення за 2011 рік” взяти до відома (додається).
2. Програму зайнятості населення Білопільського району на 2012-2013 роки затвердити (додається).
3. Керівникам підприємств, установ та організацій:
3.1. З метою забезпечення державних гарантій щодо працевлаштування соціально незахищених верств незайнятого населення забезпечити виконання завдань по бронюванню робочих місць на 2012 рік.
3.2. Сільським, селищним та міським головам з метою підвищення рівня зайнятості населення вжити заходи по активному залученню незайнятих громадян до оплачуваних громадських робіт, в т.ч. за кошти місцевих бюджетів.
4. Районному центру зайнятості (Дегтяр І.М.):
4.1. Забезпечити виконання контрольних показників програми зайнятості населення.
4.2. Постійно проводити роботу по перекваліфікації та кваліфікаційній підготовці кадрів серед незайнятого населення.
4.3. Постійно проводити роботу по залученню безробітних до оплачуваних громадських робіт.
4.4. Надавати допомогу у відкритті безробітними власної справи.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань промисловості, транспорту зв'язку, будівництва, житлово-комунального та дорожнього господарства, архітектури та надзвичайних ситуацій: (голова комісії Панікар В.С.).


Голова районної ради                                                          В.І.Кубрак

(завантажити Програму)


БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Шосте скликання
Дванадцята сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 06.12.2011                                        м. Білопілля

Про внесення змін до
районного бюджету на
2011 рік

Відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення сесії Сумської обласної ради від 18.11.2011 «Про внесення змін до рішення обласної ради від 29.12.2010 «Про обласний бюджет Сумської області на 2011 рік», розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 29.11.2011 №784 «Про внесення змін до обласного бюджету Сумської області на 2011 рік» районна рада вирішила:

1. Збільшити обсяг доходів загального фонду районного бюджету в сумі 360,0 тис. грн. за рахунок додаткової дотації з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів.

2. Збільшити обсяг доходів загального фонду районного бюджету в сумі 1661,7 тис. грн. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям - інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям.

3. Збільшити обсяг доходів загального фонду районного бюджету в сумі 2,0 тис. грн. за рахунок субвенції на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів.

4. Зменшити обсяг доходів загального фонду районного бюджету в сумі 19,0 тис. грн. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною».

5. Збільшити обсяг видатків загального фонду районного бюджету в сумі 143,0 тис. гривень за рахунок залишку коштів, який утворився станом на 01.01.2011 року.

6. Затвердити додаткову дотацію з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів Білопільській міській раді в сумі 120,0 тис. грн. (додаток 4).

7. Установити профіцит районного бюджету у сумі 959,7 тис. грн., в тому числі:
загального фонду районного бюджету у сумі 959,7 тис. грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) (додаток 6).

8. Установити дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 959,7 тис. грн., джерелом покриття якого визначити:
надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 959,7 тис. грн. (додаток 6).

9. Пункт 4 рішення сесії «Про внесення змін до районного бюджету на 2011 рік» від 09.11.2011 року далі викласти в такій редакції:
Установити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2011 рік у сумі 126995,8 тис. грн..
Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 124064,8 тис. грн., спеціального фонду бюджету 2931,0 тис. грн. (додаток №1).

10. Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2011 рік у сумі 130116,5 тис. грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 126225,8 тис. грн. та видатків спеціального фонду бюджету 3890,7 тис. грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток № 2) та головними розпорядниками коштів (додаток № 3).

11. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію державних та регіональних галузевих програм на загальну суму 1615,2 тис. грн. (додаток № 8).

12. Додатки № 1-8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

13. Дане рішення опублікувати в районній газеті „Білопільщина”.


Голова районної ради                                                          В.І.Кубрак

(завантажити додатки)БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Шосте скликання
Дванадцята сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 06.12.2011                                                    м. Білопілля

Про відкриття пункту
швидкої медичної допомоги
при Вирівській амбулаторії загальної
практики сімейної медицини

Розглянувши клопотання адміністрації комунального закладу районної ради «Білопільська ЦРЛ» про необхідність забезпечення доступності, своєчасності та ефективності невідкладної медичної допомоги сільському населенню району, згідно Перспективного плану відкриття пункту швидкої медичної допомоги на 2012-2020 рр., згідно Програми розвитку сільських територій Сумської області на період до 2020р., затвердженої розпорядженням голови ОДА від 10.08.2011р. № 540, за погодженням з начальником УОЗ Сумської ОДА Павлюком П. О., з метою забезпечення цілодобової невідкладної медичної допомоги жителям села Вири та п’яти населених пунктів в радіусі 10 км., на підставі пункту 20 частини 1 статті 43, частин 4,5 статті 60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада вирішила:
1. Відкрити пункт швидкої медичної допомоги при Вирівській амбулаторії загальної практики сімейної медицини з 01.01.2012 р.
2. Головному лікарю КЗ «Білопільська ЦРЛ» Хом’яку А. П.:
2.1. Вирішити питання укомплектування медичними кадрами, автотранспортом та необхідним обладнанням пункт швидкої медичної допомоги при Вирівській амбулаторії загальної практики сімейної медицини до 20.01.2012р.
2.2. Внести необхідні зміни до штатного розпису та кошторису лікувально-профілактичних закладів району.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань охорони здоров’я, материнства, дитинства, прав жінок та соціального захисту населення.


Голова районної ради                                                                  В.І. Кубрак


БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Шосте скликання
Дванадцята сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 06.12.2011                                              м. Білопілля

Про надання згоди на списання двох автобусів
з балансу відділу освіти райдержадміністрації

Розглянувши звернення відділу освіти райдержадміністрації про списання з балансу основних засобів – автобуса АСЧ-03 1983 року випуску реєстраційний номер ВМ 1280АА (інвентарний номер 10510012) та автобуса Кубань 1977 року випуску реєстраційний номер 41-35 СУО (інвентарний номер 10510008), які повністю вичерпали свій моторесурс, технічно несправні та непридатні для подальшої експлуатації, відповідно до пункту 5 статті 60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні", Типової інструкції про порядок списання майна бюджетних установ, затвердженої наказом Державного казначейства України від 29.11.2010 року, районна рада вирішила:
1. Надати згоду на списання з балансу відділу освіти автобуса АСЧ-03 1983 року випуску реєстраційний номер ВМ 1280АА - інвентарний номер 10510012 та автобуса Кубань 1977 року випуску реєстраційний номер 41-35 СУО - інвентарний номер 10510008, (копія актів на списання основних засобів додається).
2. Відділу комунальною майна виконавчого апарату районної ради та відділу освіти райдержадміністрації провести списання вищевказаних основних засобів згідно чинного законодавства.
3. Організацію виконання даного рішення покласти на начальника відділу освіти райдержадміністрації та начальника відділу комунального майна виконавчого апарату районної ради.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, планування соціально-економічного розвитку району, ринкових реформ, управління об’єктами права комунальної власності, інвестиційної політики та розвитку підприємства (Андрійчук Г.І.).


Голова районної ради                                                                  В.І.Кубрак


БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Шосте скликання
Дванадцята сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 06.12.2011                                             м. Білопілля

Про надання згоди на передачу в найм
частини нежитлового приміщення
приватному підприємцю Ільченко О.В.

Відповідно до пункту 19 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи звернення приватного підприємця Ільченко Олени Володимирівні про передачу в найм частини нежитлового приміщення та висновки комісії, районна рада вирішила:
1. Надати згоду на передачу в строкове платне користування (найм) приватному підприємцю Ільченко О. В. частини нежитлового приміщення площею 94.12 м2 за адресою: смт. Жовтневе, вул. Братів Рябоконь, 3, Білопільського району, з метою розміщення бенкетного залу.
2. Доручити голові районної ради Кубраку В.І. укласти договір найму нежитлового приміщення згідно з вимогами чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, планування соціально-економічного розвитку району, ринкових реформ, управління об’єктами права комунальної власності, інвестиційної політики та розвитку підприємства (Андрійчук Г.І.) та відділ комунального майна виконавчого апарату районної ради (Іщенко Ю.А.).


Голова районної ради                                                                В.І.Кубрак


БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Шосте скликання
Дванадцята сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 06.12.2011                                                 м. Білопілля

Про внесення змін до структури
виконавчого апарату районної ради

Відповідно до пункту 4 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, постанови КМУ від 09.03.06 № 268 „Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів” зі змінами та доповненнями, районна рада вирішила:
1. Замість вакантної посади секретаря – друкарки виконавчого апарату районної ради, ввести з 01 січня 2012 року посаду завідувача господарства виконавчого апарату районної ради в межах фонду заробітної плати згідно кошторисних призначень по виконавчому апарату районної ради.
2. Структуру і чисельність виконавчого апарату районної ради затвердити (додається).


Голова районної ради                                                          В. І. Кубрак


Додаток
до рішення районної ради
від 06.12.2011

Структура і чисельність
виконавчого апарату Білопільської районної ради

п/п

Назва структурного підрозділу

Кількість

посад

1

Голова ради

1

2

Заступник голови ради

1

3

Керуючий справами

1

Відділ правового забезпечення

4

Начальник відділу

1

5

Консультант

1

Відділ організаційно – масової роботи

6

Начальник відділу

1

7

Консультант

1

Відділ комунального майна

8

Начальник відділу

1

9

Консультант

1

Загальний відділ

10

Начальник відділу

1

11

Консультант по роботі зі зверненнями громадян

1

12

Консультант з комп’ютерного та програмного забезпечення

1

13

Головний бухгалтер

1

14

Консультант

1

15

Завідувач господарства

1

16

Секретар керівника

1

17

Водії

2

18

Прибиральниця службових приміщень

1

ВСЬОГО

19