Рішення 22 сесії, 5 скликання 1 пленарне засідання

Печать
БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
С
УМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’яте скликання
Двадцять друга сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 17.10.2008                                     м. Білопілля

Про внесення змін до
районного бюджету на
2008 рік

Відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" на підставі рішень сесій обласної ради "Про внесення змін до обласного бюджету на 2008 рік" від 25.07.2008 року та 10.10.2008 року районна рада вирішила:
1. Установити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2008 рік в сумі 85613533 гривень, в тому числі: надходження власних і закріплених доходів в сумі 10033209 гривень, дотації вирівнювання з державного бюджету у сумі 49829000 гривень, додаткову дотацію з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів у сумі 1020551 гривня, додаткова дотація з державного бюджету на забезпечення видатків на оплату праці працівників бюджетних установ у зв'язку із наближенням запровадження єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів у повному обсязі в сумі 777200 гривень, субвенції з державного бюджету у сумі 21515260 гривень, іншої субвенції у сумі 481180 гривень, вилучення до районного бюджету в сумі 487533 гривні.
Обсяг доходів загального фонду бюджету визначено у сумі 83361073 гривень, спеціального фонду бюджету 2252460 гривень (додаток 1).

2. Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету у сумі 87238233 гривень, з них обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 84985773 гривень та видатків спеціального фонду у сумі 2252460 гривень за функціональною структурою (додаток 2) та розподілом за головними розпорядниками (додаток 3).

3. Затвердити субвенцію на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування Путивльську водолазну службу в сумі 25622 гривень.

4. Збільшити обсяг доходів загального фонду районного бюджету на обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" в сумі 34300 гривень.

5. Збільшити обсяг доходів загального фонду районного бюджету на обсяг додаткової дотації з державного бюджету на забезпечення видатків на оплату праці працівників бюджетних установ у зв'язку із наближенням запровадження єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів у повному обсязі в сумі 777200 гривень.

6. Збільшити обсяг доходів загального фонду районного бюджету на обсяг іншої субвенції в сумі 43800 гривень.

7. Збільшити обсяг доходів спеціального фонду районного бюджету на обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю вартості теплової енергії послуг з водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися органами державної влади чи органами місцевого самоврядування в сумі 463060 гривень.

8. Збільшити обсяг видатків загального фонду районного бюджету в сумі 573922 гривень за рахунок перевиконання доходної частини районного бюджету за 9 місяців 2008 року.

9. Направити на установи кошти в сумі 258300 гривень, а саме: установи освіти 119000 гривень, комунальний заклад районної ради "Білопільська центральна районна лікарня" 18000 гривень, комунальний заклад районної ради "Господарська група" 46000 гривень, управління праці та соціального захисту населення 22000 гривень, територіальному центру обслуговування населення 2000 гривень, відділу культури 16300 гривень, редакція районного радіомовлення "Вир" 25000 гривень, районній державній адміністрації на виконання районної програми використання та охорони земель державної власності 10000 гривень.

10. Надати з районного бюджету іншу дотацію в сумі : 602200 гривень, в тому числі за рахунок перевиконання районного бюджету Білопільській міській раді в сумі 300000 гривень; за рахунок додаткової дотації з державного бюджету на забезпечення видатків на оплату працівників бюджетних установ у зв'язку із наближенням запровадження єдиної тарифної сітки в сумі 302200 гривень (згідно додатку 11).

11. Здійснити перерозподіл іншої дотації в сумі 25000 гривень, а саме: зменшити видатки по Тучненській сільській раді в сумі 25000 гривень, збільшити видатки по Г.Вирівській сільській раді в сумі 15000 гривень, Ободівській сільській раді в сумі 10000 гривень.

12. Здійснити перерозподіл коштів між головними розпорядниками: районною державною адміністрацією та районною радою в сумі 21000 гривень.

13. Внести зміни по головних розпорядниках коштів в межах затверджених призначень, а саме: відділу освіти 122000 гривень, відділу культури в сумі 4896 гривень.

14. Надати з районного бюджету іншу субвенцію на фінансування обласної програми розвитку сільських територій на 2008 рік в сумі 26200 гривень (згідно додатку 12)

15. Збільшити обсяг видатків спеціального фонду районного бюджету на обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю вартості теплової енергії послуг з водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися органами державної влади чи органами місцевого самоврядування в сумі 463060 гривень.

16. Затвердити змінені обсяги міжбюджетних трансфертів, що надходять до районного бюджету та трансфертів, що передаються бюджетам нижчого рівня ( додаток 5, 5.1).

17. Додатки 1-12 цього рішення є невід'ємною частиною до нього.


Заступник голови районної ради                                   Ю.В. Чібарь

(натисніть для завантаження додатків)


БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
С
УМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’яте скликання
Двадцять друга сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 17.10.2008                                   м. Білопілля

Про програму розвитку
кооперативного руху на селі
в Білопільському районі
на 2008 - 2011 роки.

Розглянувши районну Програму розвитку кооперативного руху на селі в Білопільському районі на 2008 - 2011 роки, на виконання рішення двадцять п'ятої сесії обласної ради від 27.06.2008 року "Про програму кооперативного руху на селі в Сумській області на 2008-2011 роки" керуючись п.16 частини 1 ст. 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", районна рада вирішила:
1. Затвердити Програму розвитку кооперативного руху на селі в Білопільському районі на 2008-2011 роки ( додається ).
2. Виконання даної Програми покласти на управління агропромислового розвитку райдержадміністрації .
3. Фінансовому управлінню райдержадміністрації передбачити фінансове забезпечення Програми.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань агропромислового комплексу, соціального розвитку села, охорони навколишнього природного середовища ( голова - Мілінтович Ф.К.).


Заступник голови районної ради                                            Ю.В.Чібарь

Додаток
до рішення районної ради
від 17.10.2008 р.


ПРОГРАМА
розвитку кооперативного руху на селі
в Білопільському районі
на 2008 - 2011 роки


м. Білопілля

2008 рік


Вступ.
Виникнення на селі господарств з різною формою господарювання викликає необхідність у створенні умов для вільної реалізації вирощеної селянами продукції та отримання прибутку від результатів своєї праці. Але враховуючи те, що в процесі реформування агропромислового комплексу підприємства споживспілки фактично припинили виконувати функції по заготівлі та реалізації сільськогосподарської продукції на селі, важливою складовою здійснення аграрних перетворень є розбудова ринкових відносин на селі, особливо при виникненні значної кількості незалежних приватних підприємств-товаровиробників, що мають спільні економічні інтереси в здійсненні ринкової діяльності.
У більшості населених пунктів немає господарств, які б могли забезпечити необхідним садибним матеріалом, засобами захисту рослин, добривами і т.д. і т.п. Як наслідок, великою проблемою для особистого селянського господарства є також реалізація вирощеної продукції. Розрізненість дрібних товаровиробників дозволяє посередникам реалізовувати сільськогосподарську продукцію за низькими цінами, а продавати товари необхідні для виробництва та надавати інші послуги за найвищими цінами.
Значної ваги при цьому набувають кооперативи, завдання яких є протистояння розповсюдженню та торгівельно-посередницьких структур, що сприяють відтоку фінансових ресурсів з агропромислового виробництва, через встановлення непомірно високих цін на матеріально-технічні ресурси і безпідставно занижених закупівельних цін на сільськогосподарську продукцію.
Однак кооперативи можуть виникнути і розпочати свою роботу лише тоді, коли самі учасники кооперації виявлять своє бажання і здійснять необхідні організаційні заходи. Також важливо створення першим кооперативам підтримки з боку райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування. Держава не може стояти осторонь розвитку кооперативних процесів у сільському господарстві і повинна сприяти їх діяльності, створення відповідних умов та всебічного заохочення.

Мета програми.
Метою програми є підвищення ефективності виробництва сільськогосподарської продукції в особистих селянських господарствах та інших дрібних сільгоспвиробників.

Завдання програми:
- стимулювання процесів самоорганізації сільськогосподарських товаровиробників і сільського населення на кооперативній основі для організації та забезпечення проведення сільгоспробіт, спільного використання майна, надання соціально-побутових та інших послуг;
- розвиток та підвищення ефективності ведення особистих селянських господарств, підвищення доходів та рівня життя сільських жителів;
- подальша розбудова соціальної інфраструктури на селі;
- створення додаткових робочих місць у сільській місцевості;
- оптимізація витрат товаровиробників на придбання засобів виробництва;
- розширення доступу сільгоспвиробників до агросервісних послуг;
- здійснення реалізації продукції на вигідних умовах та за прийнятними цінами.
Засоби розв'язання проблеми, обсяги та джерела фінансування
Питання розвитку кооперативних процесів та основні засади функціонування сільськогосподарських кооперативів, що надають послуги населенню, регулюються Законом України від 17 липня 1997 року (469/97-ВР) "Про сільськогосподарську кооперацію".
Напрямки сільськогосподарської кооперації обумовлені Указами Президента України від 5 червня 2000 року №767 "Про доходи щодо забезпечення формування та функціонування аграрного ринку", та від 8 серпня 2002 року № 694 "Про заходи щодо прискорення розвитку аграрного ринку".
Координація діяльності щодо створення і підтримки мережі сільгоспкооперативів, формування цілісного кооперативного руху в сільському господарстві, взаємодія кооперативів з іншими суб'єктами господарювання потребує уваги з боку перш за все управління агропромислового розвитку.
Зважаючи на відсутність власних коштів у сільгоспвиробників на початок створення кооперативу, в зв'язку з низьким рівнем закупівельних цін на сільськогосподарську продукцію та зростання цін на матеріально-технічні ресурси і на відсутність державних капітальних вкладень на розвиток кооперації, Програмою передбачається фінансова підтримка сільськогосподарських кооперативів з районного та місцевих бюджетів, коштів інвесторів та сільгоспвиробників. Загальна сума коштів для виконання Програми з 2008 до 2011 року становить - 127,5тис.грн.

Етапи виконання програми.

Заходи

Відповідальні

Терміни виконання

Систематичне проведення інфор-маційно-роз"яснювальної роботи основних засад сільсько-господарських кооперативів.

Управління агропромислового розвитку району;

Голови сільських, селищних рад.

Постійно

Аналіз послуг, в яких більше зацікавлені товаровиробники та населення району.

Визначення можливих напрямків діяльності сільськогосподарських кооперативів.

Управління агропромислового розвитку району;

Постійно

Впровадження досвіду роботи діючих в Україні кооперативів, сприяння створенню в районі с/г кооперативів.

Управління агропромислового розвитку району;

Постійно

Підтримання участі переробних агросервісних та інших підприємств АПК у формуванні с/г кооперативів у якості асоційованих членів

Управління агропромислового розвитку району;

Постійно

Проведення організаційної роботи зі створення с/г кооперативів

Управління агропромислового розвитку району;

Голови сільських, селищних рад.

2008 – 2 кооперативи

2009 – 4 кооперативи

2010 – 3 кооперативи

2011 – 4 кооперативи

Постійно

Передбачити виділення коштів з районного бюджету для розвитку с/г кооперативів

2008-2011 – 84,5 тис. грн.

В т. ч.

2008 – 14,7тис.грн

2009-2011 – по 26,6тис.грн

Виділення коштів інвесторами

2008-2011 – 21 тис. грн.

В т. ч.

2008 – 4тис.грн

2009 – 6тис.грн

2010 – 5тис.грн

2011 – 6тис.грн

Власні кошти

2008-2011 – 22 тис. грн.

В т. ч.

2008 – 4тис.грн

2009 – 6тис.грн

2010 – 6тис.грн

2011 – 6тис.грн


Порядок використання коштів та матеріального забезпечення.
Для забезпечення необхідним обладнанням кооператив звертається до виконавця "Програми розвитку кооперативного руху на селі в Сумській області на 2008-2011 роки" Головного управління АПР ОДА, який виділяє кошти розпоряднику (комунальне підприємство Сумської обласної ради "Фонд розвитку АПК області"), який на умовах оренди на конкурсній основі виділяє необхідне обладнання кооперативу.
Кошти місцевого бюджету, що виділяються пропорційно сумі коштів, виділених з обласного бюджету, використовуються на юридичне оформлення права користування кооперативу земельною ділянкою та будівлями, облаштування енергопостачання, водопостачання та водовідведення.
Члени кооперативу та інвестори за рахунок власних коштів забезпечують оформлення фондів кооперативу, передбачених Статутом, а також поновлення обігових засобів кооперативу поточну діяльність.БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
С
УМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’яте скликання
Двадцять друга сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 17.10.2008                                    м. Білопілля

Про скасування дозволу на
передачу в найм частини
приміщення господарської будівлі
центральної районної лікарні

На підставі заяви фізичної особи-підприємця Федотова Максима Олексійовича про відмову від найма частини приміщення господарської будівлі центральної районної лікарні за адресою м. Білопілля, вул. Маяковського, 27 та пункту 20 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", районна рада вирішила:

1. Підпункт 1.2 пункту 1 рішення районної ради від 26.06.2008 " Про надання згоди на передачу в найм нежитлових приміщень" вважати таким, що втратив чинність.


Заступник голови районної ради                                         Ю.В.Чібарь


БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
С
УМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’яте скликання
Двадцять друга сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 17.10.2008                                       м. Білопілля

Про внесення доповнення до
Методики розрахунку і порядку
використання плати за оренду майна
спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст району

Відповідно до пункту 5 статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та пункту 2 статті 19 Закону України "Про оренду державного та комунального майна", районна рада вирішила:

1. Внести доповнення до абзацу 4 пункту 15 Методики розрахунку та порядку використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району, затвердженої рішенням районної ради від 22.07.2005 р., виклавши його в наступній редакції:
" У разі, коли балансоутримувачем майна є районна рада та комунальні установи, заклади та підприємства, засновниками яких є районна рада, та які повністю фінансуються з районного бюджету, а також відділ освіти райдержадміністрації та відділ культури і туризму райдержадміністрації, з метою фінансової підтримки цих закладів, орендна плата за окреме індивідуально визначене майно та нерухоме майно спрямовується 100%".
2.Організацію виконання даного рішення покласти на начальника відділу комунального майна виконавчого апарату районної ради Филоненко Р.П.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, ринкових реформ і управління комунальною власністю (Дрягалін І.В.).


Заступник голови районної ради                                   Ю.В.Чібарь


БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
С
УМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’яте скликання
Двадцять друга сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 17.10.2008                                      м. Білопілля

Про передачу майна, що належить
до спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст району, в оперативне
управління комунальній установі Білопільської
районної ради "Господарська група"

Відповідно до пункту 5 статті 60 Закону України " Про місцеве самоврядування в Україні" та статті 137 Господарського кодексу України, враховуючи рішення двадцятої сесії районної ради від 26.06.08 "Про передачу адмінбудинків з господарськими будівлями в місті Білопілля по вулицях Старопутивльській №20 та №35, Леніна №46 в оперативне управління комунальній установі районної ради "Господарська група" та звернення комунальної установи Білопільської районної ради "Господарська група" від 15.10.08 вих.№61, районна рада вирішила:
1.Передати майно, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району, в оперативне управління комунальній установі Білопільської районної ради "Господарська група", а саме: газовий котел "АТОН", лічильник газу в будівлі за адресою м. Білопілля, вул. Старопутивльська, 20 та тепловимірювальний прилад в будівлі за адресою м. Білопілля, вул. Старопутивльська, 35.
2. Доручити заступнику голови районної ради Чібарю Ю.В., укласти з комунальною установою районної ради "Господарська група" договір на закріплення майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст району.
3. Відділу комунального майна виконавчого апарату районної ради (Филоненко Р.П.) підготувати необхідні матеріали для укладення договору на закріплення майна, згідно з вимогами чинного законодавства.
4. Організацію виконання даного рішення покласти на начальника відділу комунального майна виконавчого апарату районної ради Филоненко Р.П.


Заступник голови районної ради                                      Ю.В.Чібарь


БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
С
УМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’яте скликання
Двадцять друга сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 17.10.2008                                           м. Білопілля

Про районну програму "Сільська криниця"
на 2008-2015 роки


З метою забезпечення сільського населення району якісною питною водою, керуючись пунктом 16 частини першої статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", районна рада вирішила:
1. Затвердити районну програму "Сільська криниця" на 2008-2015 роки (додається)
2. Рекомендувати селищним, сільським радам у місячний термін розробити та затвердити рішенням ради відповідного рівня програми "Сільська криниця" на 2008-2015 роки.
3. Районній державній адміністрації забезпечити організацію роботи по виконанню районної програми "Сільська криниця" на 2008-2015 роки.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань промисловості, транспорту, зв'язку, розвитку підприємництва та житлово-комунального господарства.


Заступник голови районної ради                                 Ю.В.Чібарь
(натисніть для завантаження програми)


БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
С
УМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’яте скликання
Двадцять друга сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 17.10.2008                                  м. Білопілля

Про перейменування
Улянівської номерної
районної лікарні

Розглянувши клопотання комунального закладу Білопільської районної ради "Білопільська центральна районна лікарня" від 07.10.08 № 11/1475, на підставі п. 20 ч. 1 ст. 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", згідно наказу Міністерства охорони здоров'я України від 28.10.02 №385 "Про затвердження переліків закладів охорони здоров'я, лікарських, провізорських посад та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров'я", районна рада вирішила:

1. Перейменувати Улянівську номерну районну лікарню на Улянівську районну лікарню.

2. Комунальному закладу Білопільської районної ради "Білопільська центральна районна лікарня" (головний лікар - Мартиненко Ю. І.) внести відповідні зміни до документації.


Заступник голови районної ради                                         Ю. В. Чібарь


БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
С
УМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’яте скликання
Двадцять друга сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 17.10.2008                                       м. Білопілля

Про погодження клопотання
про надання надр у користування
з метою геологічного вивчення
ТОВ "Цегляний завод "Вікторія"

Розглянувши клопотання ТОВ "Цегляний завод "Вікторія" (лист від 16.09.08 № 31 додається) щодо надання згоди на проведення геологорозвідувальних робіт з метою вивчення родовища корисних копалин цегляної промисловості на території Жовтневої селищної ради, враховуючи згоду Жовтневої селищної ради (рішення від 15.07.08 додається), на підставі п. 22 ч. 1 ст. 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 10 Кодексу України про надра", районна рада вирішила:

Погодити клопотання ТОВ "Цегляний завод "Вікторія" про надання надр у користування з метою геологічного вивчення родовища корисних копалин місцевого значення на території Жовтневої селищної ради (земельна ділянка площею 3,6 га).


Заступник голови районної ради                                       Ю. В. Чібарь


БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
С
УМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’яте скликання
Двадцять друга сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 17.10.2008                                    м. Білопілля

Про звіт про діяльність редакції
Білопільської районної газети
"Білопільщина" у 2007-2008 роках

Розглянувши звіт головного редактора Білопільської районної газети "Білопільщина" про діяльність редакції у 2007-2008 роках, керуючись пунктами 8, 20 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", районна рада вирішила:

Звіт головного редактора Білопільської районної газети "Білопільщина" про діяльність редакції у 2007-2008 роках, взяти до відома (додається).


Заступник голови районної ради                                        Ю. В. Чібарь


БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
С
УМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’яте скликання
Двадцять друга сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 17.10.2008                                     м. Білопілля

Про затвердження технічної документації
з нормативної грошової оцінки земельної
ділянки, наданої ЗАТ "Український мобільний
зв'язок" для зв'язку та телекомунікацій (розміщення
базової станції мобільного зв'язку) на території
Улянівської селищної ради
Білопільського району Сумської області.

На підставі пункту 21 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 23 Закону України "Про оцінку земель", розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки наданої ЗАТ "Український мобільний зв'язок." для зв'язку та телекомунікацій (розміщення базової станції мобільного зв'язку) на території Улянівської селищної ради Білопільського району Сумської області, районна рада вирішила:

1.Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки наданої ЗАТ "Український мобільний зв'язок." для зв'язку та телекомунікацій (розташування базової станції мобільного зв'язку) на території Улянівської селищної ради Білопільського району Сумської області (додається).

2.Дані грошової оцінки є базою для нарахування орендної плати за використання земельної ділянки.


Заступник голови районної ради                                      Ю.В.Чібарь


БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
С
УМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’яте скликання
Двадцять друга сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 17.10.2008                                     м. Білопілля

Про затвердження технічної документації
з нормативної грошової оцінки земельної
ділянки, наданої ЗАТ "Київстар Дж.Ес.Ем." для
зв'язку та телекомунікацій (розміщення базової
станції vобільного зв'язку) на території
Улянівської селищної ради
Білопільського району Сумської області


Розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, наданої ЗАТ "Київстар Дж.Ес.Ем." для зв'язку та телекомунікацій (розміщення базової станції мобільного зв'язку) на території Улянівської селищної ради Білопільського району Сумської області, керуючись пунктом 21 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 23 Закону України "Про оцінку земель", районна рада вирішила:

1.Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, наданої ЗАТ "Київстар Дж.Ес.Ем." для зв'язку та телекомунікацій (розміщення базової станції мобільного зв'язку) на території Улянівської селищної ради Білопільського району Сумської області (додається).

2.Дані грошової оцінки є базою для нарахування орендної плати за використання земельної ділянки.


Заступник голови районної ради                                     Ю.В. Чібарь


БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
С
УМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’яте скликання
Двадцять друга сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 17.10.2008                                         м. Білопілля

Про затвердження технічної документації
з нормативної грошової оцінки земельної ділянки
несільськогосподарського призначення
наданих на умовах оренди Акціонерному
страховому товариству закритого типу
"Остра-Суми" на території
Рижівської сільської ради

На підставі пункту 21 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 23 Закону України "Про оцінку земель", розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки наданої на умовах оренди АСТЗТ "Остра-Суми" для несільськогосподарського призначення (розміщення пункту по наданню страхових послуг) на території Рижівської сільської ради районна рада вирішила:

1.Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки наданої на умовах оренди АСТЗТ "Остра-Суми" для несільськогосподарського призначення (розміщення пункту по наданню страхових послуг) на території Рижівської сільської ради Білопільського району Сумської області (додається).

2.Дані грошової оцінки є базою для нарахування орендної плати за використання земельної ділянки.


Заступник голови районної ради                                          Ю.В.Чібарь


БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
С
УМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’яте скликання
Двадцять друга сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 17.10.2008                                         м. Білопілля

Про погодження "Проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки службі
автомобільних доріг у Сумській області під
розміщення зосередженого резерву ґрунту для
будівництва автомобільної дороги
Харків-Суми-Глухів на ділянці "об'їзд
м.Білопілля - під'їзд до с. Павлівка" із
земель державної власності (запасу) на території
Білопільської міської ради Білопільського району
Сумської області"


На підставі пункту 21 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", пункту 7 статті 123 Земельного кодексу України, розглянувши "Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки службі автомобільних доріг у Сумській області під розміщення зосередженого резерву ґрунту для будівництва автомобільної дороги Харків-Суми-Глухів на ділянці "об'їзд м.Білопілля - під'їзд до с. Павлівка" із земель державної власності (запасу) на території Білопільської міської ради Білопільського району Сумської області", районна рада вирішила:

Погодити "Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки службі автомобільних доріг у Сумській області під розміщення зосередженого резерву ґрунту для будівництва автомобільної дороги Харків-Суми-Глухів на ділянці "об'їзд м.Білопілля - під'їзд до с. Павлівка" із земель державної власності (запасу) на території Білопільської міської ради Білопільського району Сумської області" площею 2,6 га (додається).


Заступник голови районної ради                                                Ю.В.Чібарь


БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
С
УМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’яте скликання
Двадцять друга сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 17.10.2008                                        м. Білопілля

Про внесення змін до рішення
районної ради від 20.12.2007 року
про "Програму використання
та охорони земель Білопільського
району Сумської області на 2008-2015 роки"

Розглянувши звернення Білопільської районної державної адміністрації про внесення змін до рішення сесії районної ради від 20.12.2007 року "Про Програму використання та охорони земель Білопільського району Сумської області на 2008 - 2015 роки", на підставі Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" від 03.06.08, згідно п. 16 ч. 1 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", районна рада вирішила:

1. Абзац 4 п. 1 Розділу II Програми використання та охорони земель Білопільського району Сумської області на 2008 - 2015 роки, затвердженої рішенням районної ради від 20.12.2007 року (далі - Програма), викласти в редакції:
"Серед стратегічних завдань щодо планування використання земель найважливішими на перспективу є:
- зменшення розораності земельного фонду;
- збільшення лісистості територій;
- поетапне встановлення екологічно збалансованого співвідношення земельних угідь в зональних системах землекористування;
- дотримання екологічних вимог охорони земель при землевпорядкуванні територій;
- заборона відведення особливо цінних сільськогосподарських угідь для несільськогосподарських потреб;
- застосування економічних важелів впливу на суб'єкти землекористування;
- проведення земельних торгів у формі аукціону;
- встановлення меж території природно-заповідного фонду.

2. Абзац 5 розділу ІV Програми після слів "посів сидератів" доповнити словами:
"За рахунок районного бюджету здійснюється:
- виготовлення документації із землеустрою для проведення земельних торгів у формі аукціону;
- встановлення меж територій природно-заповідного фонду."

3.Абзац 6 розділу IV Програми викласти в редакції:
Загальна вартість комплексу робіт складає 56330 тис. грн., у тому числі за Державною програмою "Ліси України" - 1559,2 тис.грн., за рахунок районного бюджету - 65 тис. грн., за рахунок коштів місцевих бюджетів 1332 тис.грн., за рахунок коштів власників землі та землекористувачів - 53374 тис.грн у цінах 2007 року (таблиці 14,15,16).

4. Внести зміни до таблиці 12 "Розробка документації із землеустрою", що є додатком до Програми, виклавши таблицю в новій редакції (додається).

5. Районній державній адміністрації забезпечити організацію виконання заходів, передбачених даним рішенням.

6. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації передбачити фінансове забезпечення внесених до Програми змін.

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань агропромислового комплексу, соціального розвитку села, охорони навколишнього природного середовища (Мілінтович Ф.К.).


Заступник голови районної ради                            Ю.В.Чібарь

(натисніть для завантадення додатку)БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
С
УМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’яте скликання
Двадцять друга сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 17.10.2008                                             м. Білопілля

Про внесення доповнень до районної
програми соціального захисту громадян
похилого віку, інвалідів, хворих, які
нездатні до самообслуговування і
потребують постійної сторонньої
допомоги на 2008-2010 роки

З метою поліпшення життєдіяльності ветеранів війни та відповідно до пункту 2 Плану дій, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 17.01.2008 року № 23 "Про затвердження Плану дій щодо поліпшення життєдіяльності ветеранів війни до 2010 року" та згідно пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", районна рада вирішила:
1. Внести доповнення до районної програми соціального захисту громадян похилого віку, інвалідів, хворих, які нездатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги на 2008-2010 роки, затвердженої рішенням районної ради від 20.12.2007 року, виклавши її в новій редакції (додається).
2. Організацію виконання цього рішення покласти на управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації.
3. Контроль за виконанням заходів даної програми покласти на постійну комісію районної ради з питань охорони здоров'я, материнства, дитинства, прав жінок та соціального захисту населення та фінансове управління райдержадміністрації.


Заступник голови районної ради                                                 Ю.В. Чібарь

Додаток
до рішення районної ради
від 17.10. 2008 р.

РАЙОННА ПРОГРАМА
соціального захисту громадян похилого віку, ветеранів війни, інвалідів, дітей - інвалідів, хворих, які нездатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги на 2008-2010 роки
(нова редакція)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Основні засади державної політики щодо громадян похилого віку, ветеранів війни, інвалідів, дітей - інвалідів, хворих, які нездатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги на 2008-2010 роки, передбачені Законом України "Про соціальні послуги", розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 28.12.2007 р № 872 "Про затвердження плану дій щодо поліпшення життєдіяльності ветеранів війни до 2010 року" і спрямовані на формування в суспільстві гуманного, шанобливого ставлення до них і забезпечення активного довголяття цієї категорії населення держави, гарантують їм рівні з іншими грмадянами можливості в економічній, соціальній, політичній сферах сприятливі умови для повноцінного способу життя, надання їм допомоги органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади в межах, передбачених їм законодавством повноважень.

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ.
Метою районної програми соціального захисту громадян похилого віку, ветеранів війни, інвалідів, дітей - інвалідів, хворих, які нездатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги на 2008-2010 роки (далі -Програма), є посилення уваги до потреб старшого покоління, турбота про ветеранів війни і праці, інвалідів, хворих, інших осіб похилого віку, забезпечення належного соціального захисту та задоволення їх життєвих потреб на території району.
Умовами досягнення мети є: передбачення цільових видатків районного бюджету, бюджетів сільських, селищних та міських рад у 2008 - 2010 роках на фінансування заходів спрямованих на покращення добробуту громадян похилого віку, ветеранів війни, інвалідів, дітей - інвалідів, хворих, які нездатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги ( крім осіб, які обслуговуються соціальними службами).

3. ЗАХОДИ ЩОДО ПОСИЛЕННЯ ТУРБОТИ ПРО ГРОМАДЯН, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ У СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ ТА ПОТРЕБУЮТЬ СТОРОННЬОЇ ДОПОМОГИ, У ВИГЛЯДІ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ, СТИПЕНДІЙ ІНВАЛІДАМ ВІЙНИ ТА УЧАСНИКАМ БОЙОВИХ ДІЙ, ЯКИМ ВИПОВНИЛОСЯ 90 І БІЛЬШЕ РОКІВ.

1. Забезпечити максимально можливе надання соціальних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які нездатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги за видами та формами.

Управління праці та соціального захисту населення
райдержадміністрації, центральна районна лікарня
Постійно

2. Запровадити щомісячну стипендію в сумі 50 грн. інвалідам війни та учасникам бойових дій, яким виповнилося 90 і більше років за рахунок коштів районного бюджету.
Управління праці та соціального захисту населення, фінансове управління райдержадміністрації
Постійно

3. Забезпечувати конфіденційність суб'єктами, які надають послуги, дотримання ними стандартів якості, відповідальності за дотримання етичних і правових норм.
Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації,
центральна районна лікарня,
районний територіальний центр соціального
обслуговування пенсіонерів та одиноких
непрацездатних громадян
Постійно

4. При наданні соціальних послуг керуватись принципом максимальної ефективності використання бюджетних коштів суб'єктами, що надають соціальні послуги.
Управління праці та соціального захисту
населення райдержадміністрації,
районний територіальний центр соціального
обслуговування пенсіонерів та одиноких
непрацездатних громадян
Постійно

5. Забезпечити дотримання Порядку призначення і виплати щомісячної компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 р. № 558
Управління праці та соціального захисту населення
райдержадміністрації
Постійно
6. Забезпечити фінансування видатків на виплату непрацюючим фізичним особам компенсації за постійне надання соціальних послуг громадян похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги ( крім осіб, що обслуговуються соціальними службами), щомісячної стипендії інвалідам війни та учасникам бойових дій, яким виповнилося 90 і більше років
Фінансове управління райдержадміністрації
Постійно

4. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ.
Посилення уваги до потреб людей, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, створення умов для розширення сфер зайнятості населення району.

5. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ.
Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок видатків районного бюджету, незаборонених чинним законодавством.
Розрахункова потреба в коштах на 2008 рік складає 94,3 тис. гривень. Потреба на 2009 - 2010 роки визначається за розрахунками управління праці та соціального захисту населення при формуванні районного бюджету на відповідний рік.


БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
С
УМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’яте скликання
Двадцять друга сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 17.10.2008                                                     м. Білопілля

Про протокольне доручення

На підставі частини 2 статті 59, частини 1 статті 73 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", розділу 9 пункту 20 Регламенту роботи Білопільської районної ради районна рада вирішила:

1.Протокольне доручення "Про підготовку пропозицій при формуванні бюджету на 2009 рік та Програми економічного і соціального розвитку району на 2009 рік", затвердити (додається).

2. Рекомендувати районній державній адміністрації організувати належним чином виконання протокольного доручення.

3. Контроль за виконанням протокольного доручення покласти на постійні комісії районної ради згідно розподілу повноважень.


Заступник голови районної ради                                          Ю. В. Чібарь


Додаток
до рішення районної ради
від 17.01.2008

БІЛОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
ПРОТОКОЛЬНЕ ДОРУЧЕННЯ

Про підготовку пропозицій
при формуванні бюджету на 2009 рік
та Програми економічного і
соціального розвитку району на
2009 рік

1. До 15 листопада 2008 року управлінням та відділам районної державної адміністрації, виконкомам сільських, селищних, міських рад, КЗ "Білопільська центральна районна лікарня" (Мартиненко Ю. І.), КУ "Білопільський районний центр фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" (Бересток П. М.), КУ "Господарська група" (Федоренко О. В.), КУ "Білопільський районний трудовий архів" (Грищенко О. Л.) підготувати та надати фінансовому управлінню райдержадміністрації пропозиції щодо потреби коштів для виконання цільових і регіональних програм, відносно їх фінансування, потреби в фінансуванні на оплату праці, енергоресурсів, проведення будівництва, ремонтів, придбання нового обладнання для закладів соціально-культурної сфери, виконання рішень районної ради відносно цих питань тощо.

2. До 15 листопада 2008 року управлінням та відділам районної державної адміністрації, КЗ "Білопільська центральна районна лікарня" (Мартиненко Ю. І.), КУ "Білопільський районний центр фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" (Бересток П. М.), КУ "Господарська група" (Федоренко О. В.), КУ "Білопільський районний трудовий архів" (Грищенко О. Л.), управлінню Пенсійного фонду України в Білопільському районі (Щербак М. Г.), Білопільському відділенню Сумської МДПІ (Рожок М. Т) підготувати та надати управлінню економіки райдержадміністрації пропозиції та прогноз основних показників до проекту Програми економічного і соціального розвитку району на 2009 рік, узгоджені з фінансовим управлінням райдержадміністрації.
Інформацію надати із зазначенням назв, видів робіт, суми коштів та джерел фінансування по галузях економіки.